Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

"A kultúra és Győr szerelmese..." (dedikált példány)

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Győri Városi Könyvtár
Kiadás helye: Győr
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 424 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-204-333-2
Megjegyzés: Vermesné Pernesz Marianna szerkesztő által dedikált példány. Néhány fekete-fehér fotóval illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Egy életmű örökségét veszi kezébe most az olvasó „A kultúra és Győr szerelmese..." címet viselő, Pernesz Gyula hátrahagyott írásait, beszédeit, levelezéseit tartalmazó kötettel. Az ember... Tovább

Előszó

Egy életmű örökségét veszi kezébe most az olvasó „A kultúra és Győr szerelmese..." címet viselő, Pernesz Gyula hátrahagyott írásait, beszédeit, levelezéseit tartalmazó kötettel. Az ember munkásságának értékét, jelentőségét talán az mutatja meg a legjobban, amit örökül tud hagyni belőle. Ami a halála után is megmarad, hogy tovább gazdagítsa az utána jövőket.
Aki, mint jómagam is, személyesen ismerte Pernesz Gyulát, hallotta előadásait, olvasta egy-egy nyomtatásban megjelent írását, már akkor érezhette, hogy nem mindennapi felkészültségi!, rendkívül sokoldalú és hallatlanul alapos kutatómunkát végző egyéniséggel áll szemben. A régi latin közmondás azt tartja: Vox audita perit, littera scripta manet, azaz: A hallott szó elvész, az írás megmarad. A „hallott" előadások, ha hagytak is nyomot a hallgatókban, mégis idővel elmosódtak emlékezetükben, s különben is alkalmakként csak egy-egy részletét mutatták Pernesz Gyula hihetetlen sokoldalú egyéniségének. De így együtt látva, olvasva a megmaradt és a kedves leánya által összegyűjtött, kitűnően elrendezett, írásba foglalt beszédeit, gondolatait, papíron megörökített hatalmas tudásanyagát, veszi észre az ember igazi értéküket, utódokat is gazdagító örökségvoltukat.
Ha vezetőt, kalauzt keresnénk ebben a hatalmas anyagban való eligazodásra, alkalmasabbat nem is találhatnánk annál, mint amit Pernesz Gyula maga választott a 700 éves Győr 15. műcsarnoki tárlatának megnyitó beszédében. Amint nagy szerényen mondotta akkor, nem tárlatvezetést kíván tartani, hanem Kölcsey Ferenc Parainesis c. művének gondolataival indítani el hallgatóit a tárlat értő megtekintésére. Ezek a gondolatok pontosan ráillenek Pernesz Gyula örökségére is.
„Az, aki életében sokat érzett és gondolkozott, s érzeményeit nyom nélkül elröppenni nem hagyta: oly kincset gyűjthetett magának, mely az élet minden szakában, a szerencse minden változásai közt gazdag táplálékot nyújt lelkének." Pernesz Gyula élete, melyben ily nagy „kincset gyűjthetett", ugyancsak „a szerencse minden változásai között" folyt le. A Győrben töltött, nyugodt körülmények között induló, a város és a kultúra szeretetét már gyermekkorában megalapozó évek után szegedi főiskolás ideje alatt azután belekerült a történelem viharainak sodrásába. Látta a „Balkánra és Afrikába vonuló, fényesre lakkozott hitleri tankok szegedi éjszakázását". Részt vett a szegedi ifjak tiltakozó felvonulásában, s látta „az 1944. március 14-i tragikus napon a Balkán felől Szegedet megszálló, már megvert, megtépázott, porlepte náci sereget is", amelynek megszállása miatt nem mondhatta el „20-án a Kossuthról szóló emlékbeszédet". Aztán át kellett élnie a katonai szolgálat, meg a hadifogság megpróbáltatásait. Onnan hazakerülve olyan évtizedek alatt kellett munkáját a legkülönbözőbb területeken végeznie, amikor a Szegeden nyert, életre szóló indíttatásai a honismeret, a szűkebb haza elmélyültebb és szenvedélyesebb kutatásához nem egyeztek a diktatúra irányvonalával. Vissza

Fülszöveg

"Egy kiváló képességű egyéniség hátrahagyott írásai találhatók a fenti cím alatt. Posthumus munkát sosem lehet meghatottság nélkül kézbe venni, lapozni, olvasni. Ezt a gyűjteményes munkát különösen nem, hiszen ezeket az írásokat a már közöttünk nem lévő szerző leánya gyűjtötte össze a legkülönbözőbb sajtótermékekből, az íróasztal fiókjában heverő feljegyzésekből, tanulságul szolgáljanak, s élményt, gyönyörűséget szerezzenek a mindenkori olvasónak. Az írásoknak nemcsak a száma rendkívül nagy, hanem azoknak a területeknek a sokfélesége is elkápráztatja az olvasót, melyekről azok szólnak. Helytörténet, irodalom, színház, könyvtár, kulturális rendezvényekről szóló ismertetések, a legkülönbözőbb alkalmakon elhangzott beszédek, kiállítás megnyitók, szépirodalmi jellegű írások, s levelezések szerepelnek közöttük. Méghozzá rendkívül alapos, szerteágazó, időt-fáradságot nem kímélő kutató munkával készültek ezek az írások. De sok feledésbe merült értéket mentenek át az utókornak, hogy azok... Tovább

Fülszöveg

"Egy kiváló képességű egyéniség hátrahagyott írásai találhatók a fenti cím alatt. Posthumus munkát sosem lehet meghatottság nélkül kézbe venni, lapozni, olvasni. Ezt a gyűjteményes munkát különösen nem, hiszen ezeket az írásokat a már közöttünk nem lévő szerző leánya gyűjtötte össze a legkülönbözőbb sajtótermékekből, az íróasztal fiókjában heverő feljegyzésekből, tanulságul szolgáljanak, s élményt, gyönyörűséget szerezzenek a mindenkori olvasónak. Az írásoknak nemcsak a száma rendkívül nagy, hanem azoknak a területeknek a sokfélesége is elkápráztatja az olvasót, melyekről azok szólnak. Helytörténet, irodalom, színház, könyvtár, kulturális rendezvényekről szóló ismertetések, a legkülönbözőbb alkalmakon elhangzott beszédek, kiállítás megnyitók, szépirodalmi jellegű írások, s levelezések szerepelnek közöttük. Méghozzá rendkívül alapos, szerteágazó, időt-fáradságot nem kímélő kutató munkával készültek ezek az írások. De sok feledésbe merült értéket mentenek át az utókornak, hogy azok ismeretében olvasóik mégjobban kötődjenek városukhoz, népükhöz, annak kultúrájához. Erősödjön bennük az egészséges lokálpatriotizmus, mely ösztönzést ad arra, hogy városukért, népükért tegyenek is valamit.
Ezt a kötetet kézikönyvként kellene pedagógusaink kezébe adni, sőt nevelő értékénél fogva ifjúságunk olvasmányai közé sorolni, hogy segítsen magyarabb magyarrá, emberebb emberré válni." Vissza

Tartalom

Előszó 9
Bevezető 11
Írásai 13
Helytörténet 15
Hol volt a harmadik nyomda? 15
„Ezen tanítás módjával..." 16
A Széchenyi térről 17
125 éve történt Győrött 18
Lehetőségek és igények 21
Semmi archívum sem pótolja 22
Egyetlen számot megért győri folyóirat 23
A „várőrségi" patikától a Lenin út 4. szám alatti 2. számú patikáig 32
„Kossuth Hírlapjáéban tallózva 35
A megfiatalodó „Városháza" történetéről 38
Értékeket rejtő régi falak 41
Sorok a győri vár történetéről 43
Győri arckép-vázlatok, események 51
Irodalom 70
Madách Imre halálának 100 éves évfordulójára 70
„... Én élni s hódítani fogok..." 80
„... a vers így szép és igaz..." 82
„...- holtan is élni fogok!" 83
Kötetben meg nem jelent, Győrnek írott Krúdy-novella 86
Kétszáz éve született Kisfaludy Sándor 88
Petőfi és Győr 90
Gárdonyi Géza Győrött 113
Miért nem lett Gárdonyi Középiszkáz tanítója? 115
„Dúsan örököltünk Gárdonyi után" 118
„Kérek egy (másik) sztorit!" 120
"Megy-é előbbre majdan fajzatom...?" 121
így írt ezernyolcszáznegyvennyolcban egy győri lap a Tigris és hiénáról 123
„...az új falak tövében / felhangzik majd szavam..." 124
„íme hát megleltem hazámat..." 125
Versmondók könyve, 1975 128
Ady Endre, a győri újságíró 129
„Olykorban éltem én e földön..." 131
Színház 134
Kocsma a határon - Maupassant bemutató a Kisfaludy Színházban 134
Ivan Szergejevics Turgenyev 136
A „Leánynéző" figurái 139
Johanna tovább él! 140
A súgó búcsúja 142
„s rendezni végre közös dolgainkat" 144
Vallomás a színház és a könyvtár kapcsolatáról 148
Könyvtár 151
Egy 300 éves iskolai könyvtár kiállítása 151
Könyvtári gondok, gondolatok Győrött 152
Istvánffy Miklós: A magyar nép történetéből 157
Thuróczy János: Magyar Krónika 159
Szenczi Molnár Albert: Dictionarium 160
A 700 éves Győr és a Kisfaludy Károly Könyvtár 161
Győri Olvasó Társaság - 1838 162
Látogatás Miskolcon, a könyvtárak városában 165
Tájékoztató a „Győr 1847-1850-ben, ahogyan egy lokálpatrióta látta"
című kiadványhoz 167
Az egyetemes útlevél munkásai 173
A közművelődés érdekében 174
Levéltárban és könyvtárban 175
Dsida Jenő emlékkiállításáról 176
Az olvasómozgalom hagyományai Győr-Sopron megyében 177
Kulturális rendezvényekhez kapcsolódó írások 188
„Zengj nekünk dalt" 188
Mind a kilenc 189
Ünnepi könyvhét N hetvenegy Győr-Sopron megyében 190
„A magyar nyelv hete" előadásai Győr-Sopron megyében 192
Az ünnepi könyvhét elé 194
X. GYŐRI NYAR - 1975 - köszöntő 195
Szépirodalom 197
Naplójegyzetek a hadifogságból 197
Emlékezés 232
Mozaikkockák Szlovákiából 233
Vallomás szívem szerint 239
„... és úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont." 240
Beszédei 243
Előadások 245
„Örök barátaink" - az Ünnepi Könyvhét „ajándéka" 1958-ban 245
A Pedagógus Énekkar jubileumi hangversenye 251
Arany János 254
A kezdeti magyar barokk irodalom győri vonatkozásai 265
A győri tanítóképzés megindulásának kulturális előzményei 272
A finnek irodalmi törekvéseiről, a gyökerekről, volt és mostani akarásaikról. 277
Kiállításmegnyitások 286
Őszi tárlat a Műcsarnokban 286
Czene Béla tárlata a győri Képcsarnokban 290
Markó Ödön fotókiállítása a budapesti Fészek Klubban 294
Markó Kamilla „Etűdök" című fotókiállítása 296
A Képzőművészeti Kör „Húsz év alatt történt" című kiállítása
a Műcsarnokban 299
Holics Gyula és dr. Szabó József fotókiállítása a Műcsarnokban 302
Gink Károly fotókiállítása a győri Műcsarnokban 304
Szabó Vladimír festőművész kiállítása a Műcsarnokban 307
Tóvári Tóth István Munkácsy-díjas festőművész kiállításának megnyitója .. 309
Belovicz Károly „A természet és az ember" című fotókiállítása
a Műcsarnokban 313
Hávorné Takách Ágnes „A tánc varázsa" című fotókiállítása 315
Gáspárdy Sándor festőművész tárlata Csornán 318
Jaroslav Vávra fotókiállítása 321
Kurucz D. István festőművész kiállítása 323
Pleidell János festőművész kiállítása 326
Psik Lajos festőművész kiállítása Kapuváron 329
Vasúttörténeti kiállítás a győri állomáson 331
Kisfaludy Károly halálának 150. évfordulóján 334
Emléktábla-leleplezések 338
Petőfi emléktábla-leleplezés Győrött a költő születésének 150. évfordulóján 338
Winter Ernő emléktáblájának leleplezése 341
Stádel Károlyra emlékezve 343
Levelezéséből 347
Tóth Béla József Attila-díjas író 349
Czine Mihály kézírásos levele 350
Kedves Bélám! 351
Arany Nándikám! 352
Zsigám, drága Gyermekem Te! 353
Krúdy Zsuzsa: Az elmaradt látogatás helyett...* 354
Róla szóló írások, vele készült riportok 357
Diósdi László: Munka után, estefelé 359
Maróti Zsuzsa: A múlt és a jövő szolgálatában 361
Boldizsár Iván: Olvasók és írók 362
Z. Szabó László: Pernesz Gyula könyvtárigazgató 363
Nádor István: Végleges otthonára vár a győri megyei könyvtár 365
Hegedűs Géza: Könyvcsodák Győrött 366
Önálló kötetben és egyéb kiadványokban megjelent
(itt nem szereplő) művei 369
Mellékletek 373
Névmutató 409

Pernesz Gyula

Pernesz Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pernesz Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
"A kultúra és Győr szerelmese..." (dedikált példány) "A kultúra és Győr szerelmese..." (dedikált példány) "A kultúra és Győr szerelmese..." (dedikált példány) "A kultúra és Győr szerelmese..." (dedikált példány)

A címlapon a szerkesztő, Vermesné Pernesz Marianna névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
3.840 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!