A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Kultúra és Közösség c. művelődéselméleti folyóirat cikkeinek ismertetői 1979-1984 II. (töredék)

Kézirat gyanánt

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Művelődéskutató Intézet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 180 oldal
Sorozatcím: Kultúra és Közösség
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-521-109-0
Megjegyzés: Kézirat. Töredék kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

II. kötet
1982/1-2
Vitányi Iván: Szellemi életünk fejlődésének tendenciái15
Szalay László - Horváth Margit: Nevelés a hivatásra (A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán folyó népművelőképzésről)16
Durkó Mátyás: Hagyomány - folyamatos korszerűsítés - perspektívák (Egyetemi népművelési képzés a KLTE-n)18
Lendvai Ernő: Hol a színpad, kint-e vagy bent?19
Tokaji András: A társas énektől a karénekig (A nyilvános kollektív ének fejlődésének vázlata)20
Dobszay László: Jelenkori művelődési áramlatok a hazai egyházzene tükrében21
Sági Mária: A zenei generatív készségek kísérleti vizsgálata (Tézisek)22
Ujfalussy József: Sági Mária kandidátusi értekezéséhez (Opponensi vélemény)23
Koncz Gábor: A magyar zenekultura statisztikai elemzése 1960-1980)23
Deme Tamás: Zenei hiánygazdaság a pedagógiában24
Joób Árpád: A zenei történés iránti érzékenység fejlesztése az általános iskola 1-2. osztályában (részlet)25
Balázs Endre: Népszokások, népi hangszerek tanítása26
Farkas Mária: Gondolatok a hazai és külföldi zeneoktatásról27
Till Ottó: Áldialógus a zenepedagógiáról27
Pécsi Géza: Zenei nevelés a szakmunkásképzőben28
Strém Kálmán: A zenei nevelés lehetőségei a szakmunkásképző intézetekben29
Dimény Judit: Hang-játék (Amíg egy rádióműsorból könyv születik)30
Benza Béla - Debreczy Etelka: Egy zenepszichológiai kísérlet margójára31
Lévai Júlia: Egy elkallódott forradalom után31
Beszélgetés Koncz Zsuzsával (Készítette: Deme Tamás)32
1982/3
Dr. Schnell Endre: A pszichoszomatikus medicina elméleti modelljei33
Oláh Andor: Az orvostudomány jövője a világ-kultúra fejlődésperspektivájában34
Sz. Fodor Katalin: Pszichokultúra (Tények, tapasztalatok, kísérletek a pszichológia és közművelődés határterületéről)35
Bartos Éva: Irodalmi művek felhasználása alkoholbetegek gyógyításában36
Gerevich József: Alternatív kiállítások (Adalékok a "pszichopatológiai művészet" kérdéséhez)37
Lükő Gábor: Az eleven képek38
Ágh Attila: Egyenlőtlen fejlődés és nemzeti kultúra a harmadik világban38
Pelle János: Vázlat a középszintű szellemi dolgozókról40
1982/4
Kiss Tamás: Klebelsberg ideológiája és szervezőmunkája beszédei, cikkei tükrében41
Harsányi István: A Magyar Népi Művelődési Intézet (Történeti áttekintés és dokumentumok)42
Sz. Tóth János: Előterjesztés és javaslatok a közművelődési vállalkozások kibontakoztatására43
B. Gelencsér Katalin: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folyó népművelési szakemberképzés feladatainak változása 1961-1981 között44
Kísérletek tapasztalatai az 1981/82-es tanévben. Talyigás Katalin: Szakmunkástanulók között egyetemi hallgatókkal. F. Vankó Ildikó: Gimnazisták és egyetemisták baráti kör45
Ágh Attila: Egyenlőtlen fejlődés és nemzeti kultúra a harmadik világban II.46
1982/5
David Gross: Löwenthal, Adorno, Barthers: A populáris kultúra három szempontból47
Király Jenő: A magányos közönség48
Tomka Miklós: Életfordulók ünneplése a szocialista országokban50
D. Hoffmann Márta - Szilágyi Erzsébet: Az ünnep-identitásról51
Jakab Zoltán: Társadalmi ünnepek és ünnepi érzület - a hetvenes évek elején52
Bálint Éva: 5-6 évesek az ünnepről52
S. Nagy Katalin: Az ajándéktárgyakról53
Breuer János: Megjegyzések Koncz Gábor tanulmányához54
M. A.: Gelencsér Katalin tanulmányához54
1982/6
Kormos Sándor: A rendszerelméletű elemzés helye és szerepe a közművelődés irányításában54
Sz. Tóth János: Kultúra és demokrácia, kultúrális jogok, a kultúrális életben való részvétel55
Dr. Huller Gyula: A mozgalmak szerepe a művelődésben56
Nyilas György: Tézisek a népművelői foglalkozásról56
Szász János: Kettős struktúra és klubmozgalom57
Albert József: Érdekviszonyok egy ifjúsági klubban58
Varga Tamás: Népművelők a "nyitott házakról" (Interju-részletek)58
Bánlaky Pál: A közösségek alakulása59
J. E. Berendt: Hogyan tovább?60
Turi Gábor: A jazz a hetvenes években60
Szigeti Péter: A hiányzó láncszem61
Malecz Attila: Dzsesszéletünk a számok tükrében61
1983/1
Turcsány Péter: A gyerekek üzenete65
Dombyné Szántó Melánia: Föl kell szabadítani a gyerekeket (interju) (Szerkesztette: Pálfi Ágnes)66
Pőcze Gábor: Az érintkezés tréningje66
Vargha Balázs: A mese és a tömegkommunikáció67
Richard Schechner: Az előadás (performance) poétikájához67
Malecz Attila: Dzsesszéletünk a számok tükrében II.68
Vitányi Iván: A népművelőképzés ellentmondásai69
1983/2
Kamarás István: Hogyan veszi a lapot az olvasó, ha Woland osztja?70
Gereben Ferenc: A mai magyar irodalom helye az olvasói érdeklődés alakulásában71
Bujdosó Dezső: Álom az iskoláról I.72
Pelle János: A diplomák inflációja73
Diósi Pál: Az intézményesült tévutak rendszere74
Szász János András: Nemzetiségi lét, tudat, közművelődés (I. Országos Nemzetiségi Közművelődési Konferencia)75
Udvardi Lakos Endre: Mi is az animáció?75
Andrássy Mária: Művelődési központok Finnországban76
1983/3
E. Sz. Markarjan: A kulturális tradíció elméletének alapvető problémái77
Bujdosó Dezső: Álom az iskoláról II.78
Varga Csaba: A személyes szabadságról (Levél-esszé)79
Mátyus Aliz: Ki győzi legyőzni?79
Lőrincz Judit: Az olvasói élményfolyamatról80
Kamarás István: Utazás egy regényben (A Mester és Margarita befogadási folyamatának vizsgálata gimnazista és tanárjelölt olvasók körében)81
1983/4
Szemelvények az első olvasótábori kis traktából (1975) (Összeállította: Pálfi Ágnes)82
Patkó József: A demokrácia iskolája (Az interjut készítette: Turcsány Péter)83
Csató Károly: Olvasótábor a margón83
Maróti István: Hozzászólás a Kultura és Közösség olvasótáborokról szervezett beszélgetéséhez84
Beszélgetés az olvasótáborokról (Baricz Zsolt, Csató Károly, Deme Tamás, Hanák Gábor, Kamarás István, Racskó György, Szabó M. László, Szabols István, Turcsány Péter, Udvardi Lakos Endre, Varga Csaba, Vitányi Iván)85
Lehúzni a könyökvédőt a fejünkről (Dokumentum-montázs négy értelmiségi olvasótáborról) (Összeállította: Kamarás István)86
A szervezés hátországa (Beszélgetés Glück Györggyel, a Szabolcs-Szatmár megyei Könyvtár szervezőjével) (Az interjút készítette: Tupcsány Péter)87
Gregus István: Irodalom az önismeretért (Olvasótábori tapasztalatok)87
László Endre: Dobozban a világ?88
Szabó M. László: Emlékmű - műemlék - emlék (Szituációgyakorlat)88
Marschall Miklós: Gondolatok a gazdaság és a művelődés néhány összefüggéséről két könyv nyomán88
1983/5
Papp Oszkár: A felszabadulás művészete I. (Vázlat és emlékezés)89
Deák Zsuzsa - Saródy Éva: Az oktatási, tudományos, közművelődési felsőfokú végzettségűek néhány demográfiai, foglalkozási jellemzője és a pedagóguspálya91
Dr. Arany Éva: A lengyel oktatási rendszer fejlődésének főbb tendenciái (1944-1982)92
Martin Kramar: Az általános iskolai tanárok képzése a Szlovák Szocialista Köztársaságban93
Dr. G. Berger: A kötelező iskolai pedagógusképzés Ausztriában93
Dr. Gáborjáni Péter: Audiovizuális studió a felsőoktatásban94
Balogh Béla: Iskolavilágításról - új megvilágításban94
Jánosi György: A kellemesség szükséglete mint a szórakozás kialakulásának szubjektív feltétele95
Királyi Jenő: A tömegművészet a társadalmi kommunikációban I.96
Hadas Miklós: Kun Béla téri gyertyák (Két popzeneszám értékelemzése)97
1983/6
Magyar Úttörők Szövetsége: Felhívás kutatási pályázatra (Elfogadta az Országos Elnökség 1983. május 18-án)98
Papp Oszkár: A felszabadulás művészete II. (Vázlat és emlékezés)98
Király Jenő: A tömegművészet a társadalmi kommunikációban II.99
Sz. Kiss Csaba: Tudományos könyvtár kontra városi nyilvános könyvtár (A funkcionális többarcúság értelmezésének zavarai a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár történetében)100
Heit Gábor: Mit vártak a környék lakói a BMK könyvtárától?101
Eszik Zoltán: Szakmai és társadalmi tényezők szerepe az integrált alapellátó intézmények (általános művelődési központok) vezetésében102
Répássy Helga - Vámos Dóra: A komplex intézmények gazdasági számításának néhány problémája102
Lovas Tünde: A középiskolai klubok lehetősége és valósága103
Ágh Attila: A nemzeti és a nyugati kultúrák konfliktusa a harmadik világban104
Dr. J. Katus: Felvilágosítás: a holland társadalmi kommunikáció egyik formája105
1984/1
Szász János András: Martin György (1982-1983)109
Deme Tamás: Keresztöltés (Egy képességfejlesztő komplex tanfolyam anatómiája)109
Szabó M. László: Elemvariációs vizuális játékok110
Orosz Erzsébet: Egy zenei képességfejlesztő tanfolyam111
Pálfi Ágnes: Miért éppen a dráma?111
Bognár Anikó: Mozgáskultúra- és tánctanítás gyerekeknek112
Kaposvári Gyöngyi: Kreatív irodalomórák Szolnokon113
Csalog Judit: Iróműhely gyerekeknek113
Sándor Edit: Látás - láttatás (Egy vizuális kísérletről)114
Csernák Árpád: "Hagyjátok megérni a gyermekort a gyermekben!"114
Eszik Zoltán: Az ellentmondások ellentmondásai115
Szűcs Imre: Közelebb az igazsághoz115
Közoktatás- és közművelődéstörténeti pályázati felhívás116
1984/2
Heit Gábor: Mozaikok egy tanyás mezőváros szellemi életéről116
Gondos Anna - Hegyesi Gábor: Preventív családgondozás117
B. Talyigás Katalin - Hegyesi Gábor: Tervezet a social worker-képzésről118
Bognár Gábor - Telkes József: Elváltaknak a válásról: mentálhigiénés munka közművelődési formában118
Felméry György: Szexuálterápia kezdő fokon - avagy reflexiók népművelő szemmel119
Szász Éva: Játékos angol nyelvtanítás kisgyerekeknek119
R. G. Chambers: A Cambridge-i Chasterton Művelődési Központ120
1984/3
Dienes Valéria: Hang és mozdulat120
Gereben Ferenc - Nagy Attila: Nemi szerepek és olvasási szokások121
Kamarás István: Regényhősök észlelése és értelmezése122
Gergely András: Vlaóságirodalom - irodalmi valóság (Olvasói befogadásvizsgálat Asperján György: Vészkijáratbejárat című regényéről)123
Lázár Guy: A nyugati tömegkultúra hazai recepciója és az ideológia124
Szekeres Péter: A filmművészeti érték társadalmi meghatározottsága ("Minden idők nagy filmjei")124
Jánosi György: A szórakozás és a társadalmi előítéletek125
Durkó Mátyás: Tanuló felnőttek szabadidő-strukturája126
1984/4
Szekfű András: A kábeltelevízió társadalompolitikai háttere126
Kormos Sándor: Az információ helye és szerepe a közművelődés irányításában127
Zelnik József: Tanmese a befőttesüvegről128
Varga Csaba: Egy helyi reform128
Kamarás István: Mi mindenről kell tudnia egy kisvárosi könyvtár(os)nak?129
Ambrus Péter: Kommunikáció a dzsumbujban129
Mátyus Aliz: Pusztafalu - fejlődés- és leépüléstörténet130
Kovalcsik József: A közösségi művelődés szintereiről (Előzmények, lehetőségek)130
Czigler Róbert: A magyar Kommunista Párt közművelődési törekvései a falvakban 1945-ben131
1984/5
Jacques Maquet: Bevezetés az esztétikai antropológiába132
Perneczky Géza: A korszak mint műalkotás133
Richard Schechner: A rituálétól a színházig és vissza: a hatékonyság/eredményesség-szórakoztatás kettősség struktúrája és folyamata I. rész134
Hollós János: Kultúra és film135
Csörsz Klára: Levél az olvasótáborokról135
Kamarás István: Olvasási magatartás és olvasói stratégia (A Mester és Margarita befogadása vizsgálatának tükrében)136
1984/6
Richard Schechner: A rituálétól a színházig és vissza: a hatékonyság/eredményesség-szórakoztatás kettősség struktúrája és folyamata II. rész136
Honti Katalin: Új színházi működési modellek (Javaslatok és ötletek)137
Heltai Gyöngyi: Két jelentős kaposvári előadás138
Forray R. Katalin: Az általános iskolai kudarc társadalmi-területi tényezői139
Izinger Anna: Mezőhegyes - egy sajátos modell az időben140
Betűrendes mutató (I-II. kötet)145
Tematikus mutató (I-II. kötet)163
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem