Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.817

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A kultúra világa I-X.

A világmindenség; Az élővilág/A zene, a tánc, a színház, a film/A képzőművészetek története/Az emberiség története/Az egészség, lélektannevelés, sport és testkultúra/Matematika, fizika, kémia/Világirodalom; Filozófia/Magyar irodalom; A magyar nép története/A Föld országai; A világ népei/A technika fejlődése

Szerkesztő

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 9.457 oldal
Sorozatcím: A kultúra világa
Kötetszám: 1-10
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér, színes és kihajtható illusztrációkat, fotókat tartalmaznak a könyvek. Melléklettel. A kötetek kiadási évei eltérőek.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet (1963)
A Világmindenség
Előszó15
Bevezetés17
Pillantás a csillagos égboltra27
Az égitestek távolsága43
A Hold és a bolygók távolsága45
Milyen messze vannak a csillagok?47
A csillagok látszólagos és valóságos fényessége47
Távolság meghatározás változó csillagok segítségével49
A csillagok természetrajza52
Színképelemzés52
Színképtípusok55
A csillagok hőmérséklete56
A csillagok belső szerkezete58
A Hertzsprung-Russel diagram59
A tejútrendszer63
A tejútrendszer szerkezete63
Csillagok és csillaghalmazok76
Populációk77
A tejútrendszer története78
Rádiócsillagászat79
Változó csillagok83
Optikai változó csillagok92
A csillagok eredete93
A Föld keletkezése99
Mit tud a tudomány a Föld koráról?99
A naprendszer főbb sajátságai100
A naprendszer keletkezésére vonatkozó elméletek103
Bolygórendszerünk112
A naprendszer "madártávlatból"112
Az egyetemes tömegvonzás114
A bolygók konfigurációk116
Az élet forrása a Nap119
A Nap néhány adat tükrében119
Milyen messze van a Földtől a Nap?120
A Nap energiaforrása121
Milyen fényes a Nap?125
A Nap felépítése és felszíni képződményei128
A napfelszín és a naplégkör képződményei130
A napfáklyák135
A protuberanciák135
A flerek137
Séta a bolygók világában138
A földtípusú és a jupitertípusú bolygók138
A bolygók fizikai tulajdonságai138
A bolygók légköre139
A földtípusú bolygók143
A kisbolygók160
A kisbolygók fizikai tulajdonságai162
A kisbolygók eredete165
Az óriásbolygók világában168
A távoli bolygók felfedezése178
A naprendszer határövezetében181
A mellékbolygók184
A Hold186
Az üstökösök és hullócsillagok világában198
Hogyan dolgoznak az üstököskutatók?198
Az üstökösök szerkezete200
Veszedelmes égitestek-e az üstökösök?205
A visszatérő üstökösök208
Az üstökösök keletkezése212
Az üstökösök pusztulása215
A hullócsillagok217
A meteorok útja a légkörben217
Egy rendkívüli meteorhullás222
Meteoráramok228
Az állatövi fény230
A Föld232
A Föld mozgásai232
A Föld mozgása a csillagközi térségben239
Csillagászat és űrkutatás241
Mesterséges égitestek243
Új műszerek az űrben244
A földi megfigyelő hálózat247
Rakétára, léggömbre szerelt távcső249
Amit már megtudtunk250
A Hold túlsó oldala251
A naprendszer kutatása253
A csillagászati egység kérdése254
A Hold ostroma255
A Nap titka256
Csillagászati obszervatórium az űrben257
Néhány tudományos feladat260
Távolabbi tervek262
Fontosabb forrásmunkák jegyzéke264
Az élő világ
Előszó267
Az élő természet határai269
Az élet lényege és az élő anyag keletkezése271
Különböző elképzelések az élet keletkezéséről271
Az élő anyag fizikai és kémiai tulajdonságai273
Az élő anyag keletkezése276
Az élet lényege279
Az élő anyag szerveződése286
Az élő anyag és a sejt286
A különböző sejtelméletek287
A sejtek alakja, nagysága, száma287
A citoplazma287
A sejtmag288
A sejtfal és a sejthártya289
A sejtszervecskék289
A sejtek osztódása290
A koloniák294
A szövetek295
Szerv, szervrendszer, szervezet299
Az életjelenségek299
Az anyagcsere299
Az asszimiláció299
Az autotróf szervezetek asszimilációja300
Anyagátalakulás a növényekben305
A heterotróf szervezetek asszimilációja303
A disszimiláció304
A fermentumok308
A vitaminok308
Az ásványi anyagok és a víz310
Az anyagcserefolyamatok egysége310
A szén, a nitrogén, az oxigén és a víz körforgalma311
Az anyagcsere formáinak kialakulása314
Ingerlékenység és mozgékonyság315
Az ingerlékenység elemi megnyilvánulási formái317
Az idegrendszer és ingerlékenység318
Feltétlen és feltételes reflexek320
Az idegrendszer fejlődése322
A magasabb idegműködés322
Szaporodás324
A szaporodás módjai325
Ivartalan szaporodás325
Ivaros szaporodás327
A megtermékenyítés328
A megtermékenyítést biztosító tényezők329
A két ivarsejt egybeolvadása330
Szűznemzés, vagy parthenogenezis331
Egyedfejlődés333
Növekedés és fejlődés333
A növekedés tényezői333
A fejlődés tényezői335
Öröklődés és változékonyság343
A változékonyság mint az öröklődés ellentéte344
Az öröklődés törvényszerűségei347
Az öröklődés Mendel-féle szabályainak magyarázata348
Sejttani alapok351
Biokémiai alapok354
Általános érvényű-e az öröklődés DNS-elmélet?360
Az élőlények változékonysága363
Fokozatos megváltozások364
A változékonyság okai364
Az élőlény és környezete371
Az élet feltételei a Földön371
Az élettelen környezet372
Az éghajlat374
Az élő környezet375
Az élővilág rendszere378
A növényvilág fejlődéstörténeti rendszerének áttekintése382
A legegyszerűbb élőlények383
A vírusok és a bakteriofágok383
A baktériumok385
Moszatok vagy algák388
Sejtmagvas moszatok389
A gombák392
A zuzmók400
A mohák401
A harasztok403
A nyitvatermők406
A zárvatermők408
Kétszikűek osztálya410
Egyszikűek osztálya425
Növénytársulások433
Magyarország növényzetének kialakulása438
Az állatvilág fejlődéstörténeti rendszerének áttekintése441
Az állatok rendszerezése442
Egysejtű állatok444
Egyféle magvú egysejtűek törzse445
Kétféle magvú egysejtűek törzse445
Soksejtű állatok452
Szivacsok törzse453
Csalánozók törzse454
Testüreges állatok456
I. csoport: ősszájúak456
Laopsférgek tözse457
Hengeres férgek törzse469
Villásférgek törzse461
Gyűrűsférgek törzse461
Féreglábúak törzse464
Ízeltlábúak törzse464
Pókszabásúak489
Puhatestűek törzse490
II. csoport: újszájúak493
Tüskésbőrűek törzse494
Előgerinchúrosok törzse494
Gerincesek törzse495
Halak496
Kétéltűek507
Hüllők510
Madarak516
Emlősök537
Méhlepényes emlősök543
Főemlősök561
Az evolúció573
Az első élőlények573
A Föld őskorának élővilága573
A földtörténeti ókor574
A földtörténeti középkor575
A földtörténet újkora577
Az emberréválás579
A munka szerepe az emberréválásban582
A törzsfejlődés törvényszerűségei583
Az ember és az élővilág587
Néhány érdekesség az élők világából598
A növényvilád óriásai és törpéi598
Az orchidea-vadászok600
Elektromos halak602
Méhek, hangyák, termeszek603
A madarak költözéséről608
Név- és tárgymutató611
A világmindenség611
Az élő világ619
II. kötet (1964)
Matematika
Előszó7
Mi a matematika?9
Néhány szó a matematikáról9
Néhány megoldatlan probléma11
A szám15
A természetes számok15
Számolás természetes számokkal16
Az egész számok18
A számok írása19
Számrendszerek21
Kettes számrendszer22
Játékok a kettes számrendszer segítségével23
Számelmélet25
A prímszámok25
Egy fontos kitérő27
A számelmélet alaptétele31
A számok osztói és többszörösei32
Osztó és többszörös32
Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös34
Az eukleidészi algoritmus36
A kongruencia38
Egy kis kitérő39
A kongruencia maradékosztályai41
Az általános aRb ekvivalencia relációi42
Kölcsönösen egyértelmű megfelelkezés43
Halmazok ekvivalenciáj43
Számolás kongruenciákkal45
Diophantészi egyenletek48
Oszthatósági szabályok50
A kilences próba és a tizenegyes próba53
A kínai maradéktétel54
Megjegyzések a magasabbfokú kongruenciákról55
Algebra59
Kombinatorika59
Permutáció60
Ismétléses permutáció62
A binomiális tétel62
Variácó66
Ismétléses variáció70
Kombináció71
Ismétléses kombináció73
Sorozatok. Számtani sorozat75
Egyenletek81
Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek81
Kétismeretlenes egyenletrendszerek89
Determinánsok90
A másodrendű determináns néhány tulajdonsága90
Matrix95
Háromismeretlenes egyenletrendszer95
A racionális számok108
A számegyenes123
A valós számok134
Intervallumskatulyázás146
A halmazelmélet elemei151
A másodfokú egyenlet172
A hatványozás általánosítása179
A logaritmus186
A logaritmusokra vonatkozó azonosságok188
A logarléci197
A másodfokú egyenletek megoldása197
Számolás komplex számokkal204
Komplex szám, mint vektor206
A harmadfokú egyenlet214
A harmadfokú egyenlet megoldó képlete219
Valós együtthatós harmadfokú egyenletek gyökeinek minősége222
A negyedfokú egyenlet226
Megjegyzések az n-ed fokú egyenlethez229
Elemi síkgeometria233
Bevezetés233
A geometria tárgya és feladata234
Néhány alapfogalom236
Egyenes, félegyenes, távolság236
A szög237
A kör238
Mértani hely239
A szög mérése. A szögfajták239
Párhuzamos egyenesek241
Párhuzamos szárú szögek243
Merőleges szárú szögek243
A geometriai transzformáció244
Párhuzamos eltolás244
Forgatás245
A tengelyes szimmetria246
A sokszögek247
A háromszög247
A háromszögek legfontosabb vonalai248
Az egyenlőszárú háromszög szimmetriájából következő tulajdonságai249
A háromszög szögei249
A külső szög250
Összefüggés a háromszög oldalai és szögei között251
Összefüggés a háromszög oldalai között252
A háromszögek egybevágósága252
A háromszögek egybevágóságának esetei253
Geometriai szerkesztés253
Alapszerkesztés255
Nevezetes négyszögek261
A trapéz261
Paralelogrammák262
A paralelogramma-tételek megfordításai263
Deltoid265
Szerkesztési feladatok265
A kör265
Az egyenes és a kör kölcsönös helyzete269
Két kör kölcsönös helyzete271
A kerületi szög271
A körbe és a kör köré írt sokszögek276
A háromszög nevezetes pontjai277
A hasonlóság277
Távolságok mérése279
A háromszögek hasonlósága280
A sokszögek hasonlósága281
Szerkesztési feladatok287
Arányos távolságok288
Osztásarányok meghatározása290
A súlyvonalak metszéspontja290
Területátalakítások291
Pitagorasz tétele292
Összefüggés a körcikk ívhossza és területe között298
A geometriai közép300
Mértani közepek a derékszögű háromszögben300
Trigonometria302
A hegyesszög szögfüggvényeinek értelmezése302
Néhány különleges szög függvényei303
Összefüggések ugyanazon szög szögfüggvényei között303
A derékszögű háromszög megoldása304
A hegyesszögű háromszög megoldása306
Sinus-tétel310
Cosinus-tétel310
A szögfüggvények értelmezése tetszőleges szögre312
Az ívmérték312
Inverz függvények. Ciklometrikus függvények315
Összegzési tételek317
Szögek összegének függvényei321
Szögek különbségeinek függvényei323
A szög kétszeresének, illetve felének függvényei323
A tangens-tétel326
A tompaszögű háromszög megoldása328
Trigonometrikus azonosságok és egyenletek333
A szabályos sokszögek341
A szabályos sokszög szögeinek meghatározása341
Térgeometria342
Az egyenes és a sík342
Az egyenesek hajlásszöge349
A lapszög. Merőleges síkok352
Három sík kölcsönös helyzete353
Testszöglet354
A triéder tulajdonságai354
Szögletes testek355
Euler tétele356
A hasáb361
Cavalieri tétele363
A gúla364
A csonkagúla366
A görbelapú testek366
A henger366
A kúp367
A csonka kúp368
A göm368
Gömbháromszögtan374
Gömbi távolság374
Gömbháromszög375
A gömbkétszög és gömbháromszög felszíne376
A gömbháromszög megoldása376
A derékszögű gömbháromszög376
A gömbháromszögtan sinus-tétele377
A gömbháromszögtan cosinus-tétele378
Távolságmeghatározás a földgömbön379
Nem-eukleidészi geometria381
Történelmi fejlődés381
A háromféle lehetséges geometria382
A sík három különböző formája383
Analitikus geometria384
Koordináta-rendszerek384
Koordináta-rendszer az egyenesen384
Koordináta-rendszer a síkban387
Koordináta-rendszer párhuzamos eltolása390
Koordináta-rendszer a térben391
Vektorok395
Az egyenes egyenletei396
Vektorok a térben403
Irányok, iránycosinusok409
A sík egyenlete412
Kúpszeletek414
A kör415
Parabola415
Ellipszis417
Hiperbola421
Párhuzamos eltolás423
Analízis429
A határérték (limes) fogalma430
Sorozatok fogalma, sorozatok határértéke430
Monoton sorozatok435
Mértani sor444
Végtelen sorok444
Néhány szó a végtelen sorokkal való számolásról455
A természetes logaritmus alapszáma458
A Cauchy-féle általános konvergencia kritérium460
Bolzano-Weierstrass-tétel461
Függvények határértéke462
Feladatok függvények határértékeinek kiszámítására466
Folytonosság469
Folytonos függvények tulajdonságai472
Az elemi függvények folytonosságai474
Összetett függvény folytonossága476
Monoton függvény folytonossága476
A differenciálhányados477
Néhány feladat a differenciálási szabályok gyakorlására484
Függvények szélső értékei489
Folytonosság és differenciálhatóság488
Integrálszámítás489
A határozott integrál496
Differenciál- és integrálszámítás496
Primitív függvény fogalma500
A differenciálszámítás középérték-tétele506
Néhány szó differenciál-egyenletekről518
Matematikai logika522
A matematikai logika helye a tudományok rendszerében522
A matematikai logika rövid története523
Néhány példa a matematikai logika tárgyában524
Az ítéletkalkulus525
Összefüggések a logikai műveletek között529
A logikai függvénykalkulus531
A kvantorok533
Néhány szó a lineárius programozásról535
Függelék538
Matematikai jelölések és elnevezések538
A számok logaritmusa 1-1000-ig540
A szögfüggvények értéke542
A szöggüggvények logaritmusa546
Fizika
Előszó553
Mi a fizika?555
Megfigyelés-kísérlet-mérés-törvény556
A fizika helye a tudományok világában. - Mivel foglalkozik a fizika?556
Tiszta fizika - alkalmazott fizika és a technika557
A fizika felosztása558
Mechanika559
Az erő559
Az erő mérése559
A kilogrammsúly, a kilopond560
A fajsúly560
A nyomóerő és a nyomás562
A rugalmassági erők563
A súlypont és a testek egyensúlyi helyzetei565
A testek állásának biztonsága566
A munka567
A munkasiker568
Elektromos munkavégzés570
8 ezermillió kilowattóra570
Az energia571
Sokféle energia van573
Fogy-e az energia munkavégzés közben?574
Gépeink hatásfoka574
Megoldhatatlan és megoldható problémák575
A mozgást akadályozó erők576
A súrlódás576
A közegellenállás579
Az egyszerű gépek583
Az erőátviteli eszközök584
A lépcső és a szerpentinút fizikája590
Az iránymennyiségek, vektorok591
A folyadékok és a gázok592
A folyadékok összenyomhatósága - A hidraulikus fék594
A hidraulikus prés595
A vízvezeték. - A közlekedőedények596
A felhajtóerő597
Hogyan működnek az úszó sűrűségmérők?598
A levegő súlya599
Milyen lesz az időjárás? A légnyomásmérők601
Mekkora mértékben nyomható össze a levegő és a gázok?601
Hogyan működik a vérnyomásmérő? - A nyomásmérők602
Nyomáskülönbségen alapuló eszközök603
Folyadékok és gázok áramlása607
A molekulásk között ható erők612
A molekula612
A felületi feszültség613
Hogyan keletkezik a felületi feszültség?613
A hajszálcső614
A molekulák örökös mozgása614
Diffúzió oldatok esetében616
A mozgások tudománya616
A kinematika616
Dinamika624
Periodikus mozgások635
A forgómozgás635
A hullámmozgás646
Hangtan (Akusztika)651
A hang hullámmozgása651
Az ultrahang alkalmazásai652
Hangvisszaverődés, szóródás653
Rezonancia a hangtanban654
A hangszín655
A hang rögzítése655
A hangerő657
Alkalmas-e minden terem szónoklásra, hangversenyre?658
Fénytan (Optika)660
A fénysugarak660
Fénytani eszközök680
A fény hullámtermészete683
A fény hullámmozgása686
Vékony lemezek színei686
Bevont felületű lencsék688
Hőtan690
A molekulák és mozgásuk690
A molekulák mozgása és a hőmérséklet691
A hőmérő691
A meleg mennyisége693
A hőtágulás a gyakorlati életben694
A hő terjedése696
A hő terjedésének módjai696
A hővezetés696
Hőterjedés áramlással697
A hő terjedése sugárzással698
Fűtés, tüzelés, szellőztetés699
Halmazállapotváltozások700
A fémek hőkezelése700
Az olvadás-fagyás701
Párolgás-forrás703
A cseppfolyósodás. Lecsapódás704
Alkalmazások705
A hő mint energia708
Az elektromosság713
Az elektromos áram724
Az elektromos áram hatásai731
A hőhatás és alkalmazásai731
Az áram vegyi hatása és alkalmazása735
A mágnesesség és az elektromos áram739
Az áramtekercs mágneses hatása741
Az elektromos energiaátvitel753
Kihozzuk a vezetőből az elektronokat756
Az elektroncső761
A fényelektromos hatás. - A fény elektronokat szabadít ki765
Elektromos rezgések767
Az elektromos sűrítő, kondenzátor767
Az önindukció770
Az elektromos rezgőkör773
Az elektromágneses hullámok775
A televízió777
A radar780
A félvezetők forradalmat okoznak az elektronikában784
Az atommag fizikája789
A gammasugárzás789
Az alfasugárzás790
A bétasugárzás791
Az atomenergia természetes felszabadulása792
A ködkamra és a számlálócső793
Az atommag alkotórészei794
Az atommagok összetétele795
A radioaktív elemátalakulási sor796
A rádium a polónium és a többi sugárzó elem796
A természetes atommagátalakulás797
A mesterséges atommagátalakítások798
A mesterségesen felgyorsított lövedékek799
A relativisztikus tömegnövekedés zavaró hatása és megszüntetése800
A betatron úgy működik, mint a transzformátor801
Az óriásgyorsítók802
A magátalakítás tipikus esetei802
Az atomenergia mesterséges felszabadítása805
A magösszetételkor felszabaduló energia810
A sugárzás modern elmélete815
A sugárzó atom817
A kozmikus sugárzás819
A relativitás elmélete824
Az általános relativitás elve829
Kémia
Előszó837
Az anyag és átalakulásai839
Néhány szó a kémia tudományáról839
Mivel foglalkozik a kémia?841
A világ anyagi egysége844
Földünk, az elemek mintakollekciója846
Thot istentől a királyt elnyelő éhes szürke farkasig851
Az életelixírtől a mérlegig857
Az atom felfedezése860
A nagy rendszer865
A periódusos rendszer ma867
Az atomszerkezet néhány részlete873
Atomok egymással és egymás ellen881
A kristálytól a plazmáig888
A kémia sajátos nyelve900
A szervetlen kémia birodalma911
Az oxigén, éltetőnk és ellenségünk911
Az égés, a láng és a magja921
Kémiai változás és energia930
A hidrogén, világunk építőköve935
Oxidáció és redukció940
Egy "különös" folyadék944
Savak-bázisok-sók952
Egy kis rendcsinálás a reakciók között956
A kémia és a villamosság962
A "valódi" és a kolloid oldatok972
Kalandozás az elemek között979
A szénvegyületek kémiája1012
A szerves kémia és az életerő1012
A "csodálatos" szénatom1014
A nyílt szénláncú vegyületek1019
Nyílt láncú vegyülete több elemmel1028
Szervzetünk néhány alapvető építőanyaga1052
A benzol és származékai1061
Egyéb gyűrűs vegyületek1077
Az óriásmolekulák világából1079
Néhány szó a biokémiáról1088
Felhasznált főbb irodalmi források1100
Kémiai elemek periódusos rendszere1101
Név- és tárgymutató1103
III. kötet (1963)
A zene
Út a komoly zenéhez7
A zene története rövid összefoglalásban17
A zene történeti alapfogalmai19
Hang, hangsor, hangrendszer19
Többszólamúság, összhang, formák, műfajok19
Hangszerek20
Az antik világ zenéje22
Görög zene22
Róma zenéje24
Bizánc zenéje24
Antik népi hagyomány25
Középkor25
Ókeresztény zene és gregoriánum25
A kor fontosabb alakjai26
Többszólamúság26
Világi dalkultúra26
A kor fontosabb alakjai28
Francia, olasz, flamand és német renaissance29
Ars Nova, klasszikus kórus-zene29
A kor fontosabb alakjai31
Barokk34
Az opera34
Hangszeres zene35
Négy énekkari művészet36
A kor fontosabb alakjai37
Rokokó és klasszicizmus47
A kor fontosabb alakjai50
Romantika57
A korszak főbb alakjai62
A XX. század85
A korszak főbb alakjai89
A magyar zene története rövid összefoglalásban111
Őstörténet: finnugor és török-mongol örökség111
Írásnélküli emlékezet113
Magyar gregoriánum114
Énekmondók hivatása115
Nyugatias udvari kultúra116
Históriás ének117
Humanizmus117
Magyar protestáns korál119
Hajdútánc119
Városok120
Rezidenciák121
Virginálzene, magyar barokk122
Egyházi kompozíciók: Magyar kantátaforma kísérlete123
Kollégiumok, magyar rokokó123
A németes dal124
Verbunkos126
Cigányok127
Magyar opera130
Népies dal, nóta131
"Magyarosodunk"132
A romantikus program133
A századforduló nyugatos visszahatása134
Új magyar zene136
Zenei alapismeretek143
Bevezető145
Kottaolvasás145
Szolmizáció150
A dúrskála153
A hangrendszer160
További hangsorok167
A hangnemek177
A hangnemrokonság186
Általános hangköztan190
Egy kis zenei ritmika196
A tempóról212
A hangerősségről220
A hangforrásokról227
Kóstoló a zenei formatanból238
A könnyű múzsa257
Könnyű zene - komoly zene259
Az operett262
A tánczene277
A jazz282
A XX. század nagy előadóművészei291
Nagy mesterek - nagy iskolák293
Színpad- és hangversenydobogó293
Zongoraművészek295
Mai magyar mesterek299
Századunk nagy hegedűművészei299
Nagy lengyel és orosz mesterek300
Német és francia mesterek301
Az énekművészet mesterei303
A tánc
A tánc története rövid összefoglalásban311
Bevezetés313
A tánc keletkezése és társadalmi funckiója313
Ősi formák, ősi tartalmak316
Formai és tartalmi differencializálódás318
Rabszolgatartó birodalmak318
Egyiptomi táncművészet318
Ősi India táncai321
Krétai és görög táncművészet323
Etruszk és római táncművészet328
Antik és barbár mozgáskincs találkozása330
Feudalizmus táncművészete330
Korai középkor330
A késői középkor lovagi táncai331
Tudatos európai formaalkotás331
Korai kapitalizmus táncművészete332
Renisance tankönyvek és illemtanok332
A ballo és a balletto332
Az olasz tánckincs sorsa a francia udvarban334
Intermedium, mascarade, trionfo337
Az francia klasszikus balett kialakulása338
Udvari balett - Akadémiai tánc338
Barokk táncok343
A rokokó balett és a felvilágosodás348
Noverre balettreformja348
A balettdráma megteremtése352
Noverre elmélete353
Noverre tanítványai és követői354
Nemzeti mozgalmak, 1848-as forradalmak táncai354
Valcer, polka, mazurka, polonaise, körmagyar, csárdás357
Olasz balettdráma357
Angiolini, dioia és vigano358
Az orosz táncművészet népi és udvari gyökerei358
Romantikus balettművészet360
A romantikus balett mesterei361
Blasis - Perrot - Saint Léon366
A nyugati balettművészt hanyatlása366
A romantikus balett klasszicizálódása Oroszországban368
A Gyagilev-féle orosz balett-társulat370
Fokin balettreformja370
Balettellenes irányzatok370
Szabad tánc - mozgásművészet373
A modern nyugati balett373
Szovjet balettművészet376
A magyar balett rövid története383
A színház
Mit kell tudni a színházról?393
Két álarc395
A befejezetlen művek írója396
Furcsa épület398
Egy nyitott szoba409
A színházi üzem401
A színész404
Az ezerfejű Cézár406
Hogyan születik az előadás?408
A láthatatlan színház416
A görög színháztól a szovjet színházig419
A tragédia születése421
Harmincezer néző, háromnapos előadás422
Komédia a kocsmában430
Szertelenségek színháza435
A "földgömb"-ről elnevezett színház441
A nagy világszínház445
Rögtönzött színművek és pásztorjátékok448
A függöny felgördül451
Az érzelmes színjáték455
Hernani csatája461
A korhűség és a naturalizmus465
Formalista kísérletek471
Fehér madár a függönyön478
Mindenki színháza483
A magyar színészet történte491
Előzmények493
Harc a nemzeti színészetért494
A második kísérlet497
Keresztül-kasul az országon500
Megtelepedés Budán502
A megvalósult álom504
Az első évek505
A műsok kialakulása507
Nehéz évek509
A budai Népszínház511
A Nemzeti Színház aranykora514
A Népszínház és az Opera518
Paulay utódai520
A Vígszínház és az új magánvállalkozások. A Thália523
A magyar színészet vidéken527
A Tanácsköztársaság színházai529
A két háború között531
A felszabadult színház537
A bábszínházról547
A bábjátékról549
A film
Ki tudja, mi a film?565
Amíg egy film elkészül560
Filmkészítés - írógéppel572
Tervek, tervek, tervek583
A gép forog és senki sem pihen593
Vágástól - keverésig613
A film világtörténete625
A film világtörténete627
Így kezdődött627
Az első film631
Második állomás: burleszkek és drámák632
Három úttörő635
Németország és Dánia a franciák nyomában636
Az amerikai film indulása639
A filmpartitúra és a gépmozgás640
Új művészeti irányok jelentkeznek641
A némafilm nagy korszaka658
Megjelenik a szovjet filmművészet660
A hangosfilm múltja666
Az amerikai hangosfilm további útja689
A francia film fejlődés698
Az olasz film előretörése709
A német nyelvű film a második világháborúban716
Az északi filmgyártás720
Lengyelország filmművészetének múltja és fejlődése722
Japán: ahol a legtöbb film készül724
Röptében a világ filmgyártása körül726
A világ legjobb filmjei738
A magyar filmművészet rövid története747
A némafilm749
A hangosfilm758
A 30-as évek758
Ismeretterjesztő és dokumentum- és rajzfilmek768
A magyar filmművészet története képekben771
Név- és tárgymutató869
A zene - A tánc869
A színház885
A film895
IV. kötet (1965)
Magyar irodalom
Előszó7
A régi magyar irodalom (A kezdetektől a XIX. századig)9
Az ősköltészet (kb. a XI. századig)11
A középkor (a XI. századtól a XVI. század elejéig)14
A reneszánsz (a XV. század közepétől a XVII. század elejéig)23
A barokk (a XVIII. század elejétől a XVIII. század végéig)42
A magyar irodalom a XIX. században59
A magyar felvilágosodás kora (1772-1820)61
Reformkor. Romantika (1820-1844)88
Az utóromantikának és a realizmus kialakulásának kora (1844-1867)109
A realizmus kora (1867-1900)148
A magyar irodalom a XX. században163
Az új magyar irodalom kezdetei (1890-1905)165
A modern magyar irodalom kibontakozása (1905-1918)173
A szocialista irodalom kezdetei az első világháború előtt201
Az első világháború évei (1914-1918)203
A forradalmak tüzében (1918-1919)206
A két világháború között (1919-1944)208
A konzervatív irodalom209
A Nyugat köre211
A "népi" írók mozgalma222
A forradalmi irodalom 1919 után234
A felszabadulás utáni magyar irodalom (Rövid áttekintés)268
Bibliográfia276
A magyar nép története
Előszó281
Őstörténet283
A honfoglalás és a feudális társadalom kialakulása287
A feudalizmus korai szakasza (XI-XII. század)293
A feudális anarchia kibontakozása (XIII. század)300
A királyi hatalom megszilárdulása és a társadalom rendi tagozódásának kialakulása (1312-1382)309
A rendi-képviseleti monarchia kialakulása (1382-1458)317
A centralizáció kísérlete és bukása (1485-1526)326
Magyarország három részre szakadása (1526-1571)339
A Habsburg-hatalom válsága és az erdélyi fejedelmek országegyesítő kísérlete (1571-1660)347
Kuruc szabadságharcok a Habsburg-abszolutizmus ellen (1660-1711)357
A Habsburg-abszolutizmus és a magyar rendek kompromisszuma (1711-1790)368
Rendi-nemzeti ellenállás, köztársasági mozgalom, forradalomellenes kompromisszum és nyílt abszolutizmus (1790-1825)380
A polgári-nemesi reformmozgalom kibontakozása és zsákutcája (1825-1847)390
Polgári forradalom és nemzeti függetlenségi háború (1848-1849)417
Az abszolutizmus kora (1849-1867)441
Gazdaság és társadalom az átmenet éveiben444
Az abszolutizmus válsága (1859-1861)449
A kiegyezés útján (1861-1867)456
Az Osztrák-Magyar Monarchia fénykora (1867-1890)462
A dualista rendszer megszilárdulása (1867-1875)462
A nyugalom időszaka (1875-1890)470
A gazdasági és társadalmi fejlődés fő vonalai475
A Monarchia alkonya490
Az egyensúly megbomlása490
Az 1905-1906. évi politikai válság503
A koalíciós kormány és ellenzéke507
Úton a világháború felé513
A világháború és a Monarchia felbomlása516
A polgári demokratikus forradalom526
A Magyar Tanácsköztársaság533
Az ellenforradalmi rendszer uralomra jutása, gazdasági és politikai berendezkedése (1919-1929)543
Gazdasági válság, további fasizálódás a második világháború előkészítésének idején (1929-1938)559
Magyarország a második világháborúban574
A magyar népi demokrácia története592
Küzdelem a munkáshatalom győzelméért (1944-1948)592
A szocializmus építésének útján614
Történelmi kronológia622
Név- és címmutató629
V. kötet (1965)
A Föld országai
Előszó7
Európa
Európa felszíne11
Európa éghajlata13
Európa vízrajza13
Európa növényzete, talaja és állatvilága14
Európa lakossága17
A nemzetközi gazdasági együttműködés szervezetei Európában20
Észak-Európa (Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia, Grönland és Izland)
Norvégia22
Svédország27
Finnország32
Dánia36
Grönland39
Izland40
Nyugat-Európa (Nagy-Britannia, Írország, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Franciaország, Monaco és Andorra)
Nagy-Britannai és Észak-Írország Egyesült Királyság43
Írország57
Hollandia59
Belgium64
Luxemburg68
Franciaország69
Monaco83
Andorra83
Dél-Európa (Spanyolország, Portugália, Olaszország, Vatikán-állam, San Marino)
Spanyolország84
Portugália92
Olaszország98
Vatikán-állam109
San Marino109
Közép-Európa (Svájc, Liechenstein, Német Szövetségi Köztársaság, Német Demokratikus Köztársaság, Lengyelország, Csehszlovákia és Magyaroszág)
Svájc110
Liechtensein114
Ausztria114
Német Szövetségi Köztársaság (NSZK)120
Német Demokratikus Köztársaság (NDK)132
Lengyelország138
Csehszlovákia148
Magyarország148
Délkelet-Európa (Románia, Bulgária, Jugoszlávia, Albánia, Görögország)
Románia220
Bulgária229
Jugoszlávia235
Albánia240
Görögország244
Szovjetunió
A Szovjetunió részei255
Szudán
Nyugat-Szudán óceán-parti országai436
Belső országok438
Felszabadult országok a Guineia-öböl partján
Guineai Köztársaság442
Sierra Leone443
Libéria444
Elefántcsontpart Köztársaság444
Ghana Köztársaság445
Togo446
Dahomey Köztársaság447
Nigéria447
Kamerunk Szövetségi Köztársaság448
Az egyenlítő környékén (Kongó-terület) fekvő országok
Gabon Köztársaság449
Kongói Köztársaság449
Közép-Afrikai Köztársaság449
Kongó Köztársaság450
Angola452
Kelet-Afrika
Etiópia453
Szomália456
Francia-Szomálipart456
A Kelet-Afrikai Magasföld457
Kenya458
Uganda459
Tanzania460
Rwanda Köztársaság és Burundi királyság462
Zambia, Malawi és Rhodézia462
Dél-Afrika
A Dél-afrikai Köztársaság468
Délnyugat-Afrika473
Basuto-, Swazi- és Becsuániföld (Brit Dél-Afrika)473
Mocambique474
Madagaszkár474
Az Északnyugat-atlanti part szigetvilága
Észak és Dél-Amerika479
Észak-Amerika483
Közép-Amerikai513
Dél-Amerika525
Ausztrália és Új-Zéland570
Antarktisz590
A világ népei
Előszó597
Európa néprajza599
Az európai népek etongenezisének főbb problémái599
Az európai lakosság hagyományos életmódjának fejlődése, e fejlődés rugói és csomópontjai612
A magyar nép etnikai fejlődése696
Ázsia népei741
Bevezetés741
Török népek742
Kaukázus népei760
Szibéria népei767
Az Arab-félsziget népei789
Irán népei800
Afganisztán népei805
India népei809
Ceylon népei827
Délkelet-Ázsia népei829
Belső- és kelet-ázsiai népei877
Kína népei888
Korea népe902
Japán népei905
Afrika népei
Afrika útja az őskortól a történelmi időkig910
Afrika antropológiai és nyelvészeti képe916
Gyűjtögető és vadász kultúrák921
A legrégibb földműves kultúrák924
Őserdei-földművelés kultúrák938
Nomád pásztorkultúrák955
Észak-Afrika népei961
Amerika népei
Észak-Amerik természeti népei981
Dél-Amerikai természeti népei1008
Óceánia és Ausztrália népei
Óceánia1020
Ausztrália1047
Tájékoztató irodalom "A világ népei" c. részhez1061
A földrajzi felfedezések kronológiája1064
"A világ népei" szövegében előforduló törzs- és népnevek1077
"A világ népei" név- és tárgymutatója1085
Tartalomjegyzék1107
VI. kötet (1963)
Az emberiség története
Előszó7
Ókor
A történelem kezdetei11
A legkorábbi osztálytársadalmak19
Mezopotámia24
Egyiptom30
India32
Kína35
A Közel-Kelet államai a perzsa hódításig35
Az Ókori Görögország35
Az égei világ52
A görög történelem archaikus kora (i. e. VIII-VII. század)58
A görög történet klasszikus kora68
Imperium Romanum94
Itália és Róma legrégibb története94
A Földközi-tenger medencéjének meghódítása107
A Római Köztásraság utolsó évszázada111
A római császárság123
A római birodalom válsága és bukása134
Az Imperium bukása után145
Középkor
Az európai feudalizmus kialakulása155
A római osztálytársadalom és a germán nemzetségi rend összeolvadása feudális társadalommá155
A Karoling-birodalom: az európai feudalizmus egységének kohója163
A Karoling-birodalom: felbomlása és a nyugat-európai feudális államok kialakulása171
A szláv ősközösség és a nomád népek feudalizmusa: a kelet-európai feudalizmus államok183
Az ázsiai feudális államok191
Az arab birodalom 192
India és Kína nagy századai201
A mongol hódítás és az ázsiai feudális államok hanyatlása213
A nyugat-európai feudalizmus virágkora220
A nyugat-európai feudalizmus virágkora220
Az európai város újjászületése229
A pápák és császárok küzdelmei. A keresztes háborúk239
A nyugat-európai rendi monarchiák kialakulása250
A nyugat-európai feudalizmus kezdődő felbomlása256
A feudális gazdálkodás felbomlásának kezdetei256
A német - római birodalom széthullása268
A politikai központosítás előrehaladása az atlanti orzságokban278
A feudalizmus virágkora Kelet- és Észak-Európában286
Bizánc, a délszlávok és az oroszok harca az ázsiai hódítókkal286
A kelet-európai és a skandináv rendi monarchiák293
A feudalizmus válsága és az abszolutizmus kialakulása Nyugat-Európában307
A felfedezések és a gyarmatosítás kezdetei309
A tőkés gazdálkodás kibontakozása318
A középkori technikai találmányok a tőkés fejlődés szolgálatában324
A polgári forradalom "második felvonás"-a : a németalföldi szabadságharc351
Az angol és francia abszolút monarchiák felemelkedése, a spanyol despotizmus hanyatlása360
Kelet-Európa és a Baltikum a "második jobbágyság" kialakulásának korszakában371
Az osztrák Habsburgok és a harmincéves háború382
Újkor
Az angol forradalom a francia forradalomig395
Az angol forradalom396
A polgári rendszer kifejlődése Angliában414
Az abszolutizmus fénykora és válsága Franciaországban423
A polgári átalakulás kezdetei a közép- és dél-európai államokban438
Oroszország felemelkedése Észak- és Kelet-Európa vezető hatalmává448
Az Európán kívüli világ: az amerikai angol gyarmatok függetlenségi harca462
A nagy francia forradalom. Napóleon birodalma és Európa (1789-1814)477
Forradalmi válság kialakulása Franciaországban és a forradalom kitörése477
Az alkotmányos monarchia (1789-1792)482
A polgári köztársaság (1792-1793)489
A jakobinus diktatúra493
A thermidori konvent és a direktórium501
A konzulátus és Napóleon császársága504
A szentszövetség kora (1815-1848)515
Az 1848-1849. évi európai forradalmak562
A szabadversenyes kapitalizmus virágzása és előretörése a XIX. század ötvenes-hatvanas éveiben576
Az imperializmus kialakulása és uralkodóvá válása a XIX. század végén és a XX. század elején (1871-1914)614
Az első világháború (1914-1918)744
Legújabb kor
A háború utáni forradalmi válság idején (1917-1923)763
A kapitalizmus ideiglenes stabilizációjának évei (1924-1929)834
A gazdasági világválságtól a második világháborúig (1929-1939)884
A második világháború (1939-1945)969
Időrendi táblázat1041
Névmutató1067
VII. kötet (1964)
Az egészség
Előszó7
Az emberi test megismerésének rövid története11
Az ember törzsfejlődése20
Az ember helye az élővilágban20
Az emberhez vezető fejlődés útja23
Az előembertől az ősemberig26
Milyen volt az ősember?29
Az ember egyedi fejlődése31
Az emberi test felépítése36
Mozgásszervek36
A mozgás aktív szervei43
A kültakaró47
A vérkeringés58
A keringési szervek fejlődése58
A szív anatómiája62
A szívizomzat tulajdonságai63
A szív munkája64
Elektrokardiográfia96
A szív vérellátása70
Artériás vérnyomás73
A keringési rendszer szabályozása75
Vérkeringés a hajszálerekben80
Vérkeringés a vénákban82
A keringési elégtelenség85
A vér86
A vörös vérsejtek86
A szervezet fertőzések elleni védekezése90
A fehér vérsejtek fajtái. A minőségi vérkép92
Retikulóendoteliális rendszer95
A vérlemezkék96
A vérplazma97
A vérfehérjék99
Vérátömlesztés, vércsoportok100
Véralvadás104
A légzés106
A légzőszervek107
A légzés élettana111
A gázcsere114
A légzés szabályozása117
Légzésbénulás118
A veseműködés126
A vizelekiválasztó rendszer fejlődése127
A vese anatómiája és működése127
A veseműködés vizsgálata129
A veseműködés szabályozása131
A vizelet132
A vese megbetegedései133
Az emésztés137
A tápcsatorna fejlődése139
A hasüreg139
Az emésztőcsatorna143
A felszívodótt tápanyagok sorsa a szervezetben154
A tápcsatorna és az emésztőrendszer betegségei156
Az anyagcsere163
A fehérjék163
A szénhidrátok165
A zsírok166
A víz166
Az ásványi sók167
A vitaminok167
Az ember energiaszükséglete175
Legfontosabb táplálékaink176
A gyógyétrendek178
A hormonok184
A pajzsmirigy185
A mellékpajzsmirigy187
A hasnyálmirigy188
A mellékvese188
A nemi mirigyek193
A hipofízis196
A szaporodás201
A nemi szervek fejlődése201
A férfi nemi szervei203
A női nemi szervek206
Nemi betegségek213
A terhesség216
A szülés219
A gyermekágy222
Az újszülött csecsemő és a gyermek222
A gyermek szellemi fejlődése226
Az idegrendszer233
Az idegrendszer fejlődése234
Az idegsejt (neuron) szerkezete235
Az idegsejt működése235
A központi idegrendszer239
A perifériás idegrendszer246
A lelki alkat257
A neurózis258
Alvás és álom260
Hipnózis és szuggesztió261
Az elmebetegségek261
Az érzékszervek263
Az ízlelés263
A szaglás263
A hallás és egyensúlyozás264
A látás268
Öregedés, életkor, halál277
Pillantás a járványok történetébe284
Pestis284
Himlő288
Tífuszok290
Malária294
Lepra296
Vérbaj299
Kolera300
Diftéria, influenza304
Lélektan
Általános lélektan (Dr. Kardos Lajos)315
Alkalmazott pszichológia (Lénárd Ferenc)340
Gyermeklélektan (Dr. Hermann Alice)363
Nevelés
Nevelés, neveléstudomány (Bakonyi Pál)387
A szocialista nevelés célja, tartalma, feladatai (Bolyai Imréné)392
A nevelés tényezői és módszerei (Pataki Ferenc)401
Az oktatás421
A nevelés történetének vázlatos áttekintése426
A Magyar Népköztársaság köznevelési rendszere (Bakonyi Pál)521
A jövő útjain537
Szakmunkásképzésünk (Székey Endréné)544
A gyermekvédelem fejlődése és intézményei549
Gyógypedagógia (Dr. Bárczi Gusztáv)551
Népművelés564
Szemelvények (összeállította: Székely Béla)587
Sport és testkultúra
Előszó655
A testkultúra és sport rövid története (dr. Földes Éva)657
Testnevelés sport a szocialista Magyarországon (Terényi Imre)717
A versenysport napjainkban731
Testneveléstudomány851
A testkultúra tömegigény881
Orvostudomány és sport912
VIII. kötet (1966)
A technika fejlődése
Előszó (Dr. Csürös Zoltán)7
A technika kezdetei (Lukács Ernőné)9
Az első lépések12
Mesterségek az őskorban14
A szervezett társadalom kialakulása15
Nagy találmányok - nagy feltalálók19
Megszületik a gép21
Technika a feudalizmus korában25
Döntő fontosságú találmányok26
A tudomány áttöri a gátakat29
A születő kapitalizmus32
Megjelennek a gőzgép ősei34
Még nagyobb lépés: az elektromosság37
Energiaforrásaink és erőgépeink (Gáspár László - Várhelyi Tamás)39
Legfőbb energiaforrásaink szülőanyja41
Közvetlenül hasznosítható energia a Napból44
Munkára fogjuk a szél erejét53
A megnyergelt folyók és hullámok61
Hőenergia vegyi energiából75
Vegyi energiából elektromos energia105
Atomenergia (Rasszl Károly)117
Energiaforrások - energiaigény119
Az új korszak története122
A magfizika alapjai129
Magreakciók133
Reaktorok alapismeretei136
A nukleáris berendezések szerkezeti anyagai141
Sugárvédelem148
Magenergetikai berendezések felépítése, üzeme155
Az atomenergia egyéb alkalmazási lehetőségei181
Bányászat (Bozsik Valéria)193
A turkálástól a föld alatti gyárig195
Felderítés a föld mélyében197
Külszíni fejtés208
Bányaépítés209
Szállítás216
A bányában leselkedő veszélyek elhárítása220
Külszíni berendezések227
Ércek bányászata234
A bauxit bányászata240
Nemes fémes ásványok kitermelése241
Olajbányászat242
A jövő bányája243
Kohászat (Forbáth Róbert)247
Az érctől a fémig249
Az ércek előkészítése251
Kohászat = redukció254
Magyarország érckincse255
Vaskohászat256
A mangán, a Bakony kincse265
Az alumínium, a magyar fém266
A bauxitfeldolgozás egyéb fémei271
A magnézium, a jövő ígérete274
Réz, az elektromosság féme276
Cink és ólom a gyöngyösoroszi ércből277
Ón és higany a hiánylistán279
Az acél szövetségesei280
A nemesfémek280
Porkohászat282
A gép az iparban (Dr. Darvas Pál)285
A gép jelentősége287
A szerszámgépek291
A vas- és fémipari gépek291
A faipari gépek316
Az élelmiszeripar326
A gép a mezőgazdaságban352
Hogyan készül a ruházatunk?352
A papirosgyártás370
Gépek az építőiparban373
A műszeripar381
A kémia és technika szolgálatában (Forbáth Róbert)387
A kémia helye a technikában389
A szervetlen anyagok nemesítése399
A szerves technológiáiból450
A petrokémia460
Merre tart a magyar vegyipar500
A nyomdaipar a művelődés szolgálatában (Löblin Imre)503
A gondolatközlés eszközei, az írás fejlődése505
A papiros510
A könyvnyomtatás feltalálása. Gutenberg működése. A könyvnyomtatás514
A nyomtatás formái520
Galvanoplasztika535
A magasnyomtatás illusztrális eljárásai537
Síknyomtatás. Litográfia és ofszetnyomtatás545
A mélynyomtatás552
A nyomdafestékről563
Könyvkötészet564
A nyomdatechnika új eljárásai566
Technika a háztartásban (Ambrózy Andrásné)571
Technika a háztartásban573
A konyha574
A fürdőszoba584
A szobák589
Röviden a villamosságról (Ambrózy Andrásné - Tábori Róbert)595
Az elektromos energia597
Mit tudunk a villamosságról?599
Az áramfejlesztés használatos módszerei600
A mindenütt jelenlevő energia609
Váltóáram - egyenáram?615
Hogyan állítunk elő villamos energiából más energiafajtákat?622
A hírközlés újta (Tábori Róbert - Dr. Valkó Iván Péter)631
A híradástechnika őskora633
A távíró638
Az első távíró638
Villamos távírás640
A telefon649
A hang továbbítása653
A hang legyőzi a távolságot663
Az elektromágneses hullámok666
A rádió gyermekkora671
Mikrofon és hangszóró676
A rádió átalakítja a világot680
A mágneses hangrögzítés702
A hangosfilm702
Hírek a világűrből708
A zajokról708
Az első jelek a világűrből711
Műholdak a távoközlés szolgálatában714
A drágakő elektronikája723
A televízió723
Radar742
A sugárzások (Öveges József)751
A sugárzások753
Az elektronsugár755
Az elektronmikroszkóp763
A röntgensugár772
Sugárözönben élünk. A természetes sugárzások775
Az atomsugárzások megfigyelésére szolgáló eszközök782
A kozmikus sugárzás787
A műszaki forradalom küszöbén (Dr. Tarján Rezső)793
Bevezetés795
Elektronikus digitális számítógépek808
Számítógépek és automatizálás823
Útban az ebmer nélküli gyár felé840
A közlekedés fejlődése (Dr. Czére Béla)863
A közlekedés forradalma902
A géphajózás korszaka944
A közút forradalma: a gépkocsi961
Meghódítjuk a levegőt is975
Űrhajózás és rakétatechnika (Nagy Ernő)1009
Bevezetés1011
A rakéta1013
A rakéta fő részei1020
Rakétahajtóművek1025
A rakéták kormányzása1032
Légkörkutató rakéták1038
Mesterséges égitestek1041
Az ember űrrepülése1047
A rakétatechnika jövője1049
Az űrkutatás gyakorlati alkalmazásai1052
Epilógus, avagy térjünk vissza egy pillanatra a Földre1054
Név- és tárgymutató1057
IX. kötet (1963)
A képzőművészetek története
Végvári Lajos: Előszó7
Az Európai művészet története
Az őstársadalom művészete19
Az őskőkorszak (paleoltikum) emlékei19
Az új kőkorszak (neolitikum) emlékei22
A fémkorszak (rézkor, bronzkor, vaskor) emlékei22
A rabszolgatársadalom művészete23
Az ókori Kelet művészete23
Egyiptom23
A mezopotámiai népek művészete38
Égei kultúra42
Az ókori görög és római művészet45
A görög művészet45
A római művészet72
A bomló rabszolgatársadalom korának művészete81
Ókeresztény és bizánci művészet81
A feudális társadalom művészete98
Az európai középkor kultúrája98
Karoling művészet98
A román stílusú művészet102
Építészet104
Szobrászat116
Festészet128
Könyvfestészet133
Iparművészet135
A gótikus stílusú művészet135
Építészet137
Szobrászat153
Festészet165
Iparművészet197
A korai kapitalizmus művészete198
Renaissance198
Építészet199
Szobrászat220
Festészet239
A bomló feudalizmus, az ipari forradalom, az abszolút monarchiák korának művészete285
A barokk stílusú művészet285
Építészet285
Szobrászat306
Festészet318
A kapitalizmus virágkorának, az imperializmusnak és a proletárforradalmak korának művészete357
A klasszicizmus358
Romantika368
Realizmus384
Az impresszionizmus395
A XX. század művészete402
Építészet402
Szobrászat421
Festészet446
Iszlám, Távol-Kelet és az Újvilág ősnépeinke művészete
Az iszlám497
India513
Kína527
Tibet545
Korea547
Japán549
Újvilág562
A magyar művészet története
A honfoglalás és államalapítás korának művészete571
A román stílusú művészet577
A gótikus stílusú művészet593
A renaissance művészet624
A barokk stílusú művészet640
A XIX. és a XX. század művészete671
Névmutató773
X. kötet (1964)
Világirodalom
A nyelv7
Mi a nyelv? A nyelvrokonság9
Anyanyelvünk eredete21
Az uráli alapnyelv és a magyar nyelv26
A magyar nyelv történetének főbb szakaszai40
A mai magyar nyelv76
A beszédhangok: szavaink építőanyaga76
Szavaink élete82
A szófajok használatáról92
Az egyszerű mondat104
Az összetett mondat110
A világirodalom (Vázlatos áttekintés)115
Mi az irodalom?117
Mi a világirodalom?119
A klasszikus irodalom121
Hellénisztikus korszak142
Latin irodalom144
A középkor századai150
Világi líra. Trubadur-költészet154
Újjáébredés171
A barokk196
Több világosságot!212
A romantika239
Új társadalomkritika264
A polgári társadalom válságának kora: A XIX. sz. második fele282
Formarombolás és új világszemlélet320
A toronyőr pillantása392
Bevezető az irodalom világába397
Néhány szó az irodalomról401
Irodalmi hagyomány és újítás412
Az alkotó-folyamat414
Egyetemes stílusok, stílusváltozatok és stílusirányzatok419
Az irodalmi mű441
Az irodalmi művek rendszere444
A szocialista realizmus469
Az irodalmi élmény473
Ajánlott könyvek478
A nyelv478
Bevezető az irodalom világába479
A világirodalom480
Filozófia
Előszó (Dr. Sándor Pál)485
A filozófia történetének fő korszaka
A rabszolgatartó társadalmak filozófiája493
Az ókori Kelet filozófiája493
Az antik filozófia497
A hűbériség korának filozófiája525
A feltörekvő polgárság-filozfóiája541
A marxizmus filozófiai forradalma610
A polgári filozófia válsága643
A marxista filozófia fő kérdései
A dialektikus materializmus675
A történelmi materializmus752
Név- és címmutató863
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X.

Az első és hetedik kötet borítója foltos. Az ötödik kötet gerince kopott.

Melléklet és védőborító nélküli példány.

Állapot:
9.680 Ft
6.770 ,-Ft 30
61 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X. A kultúra világa I-X.

A kötetek lapélei foltosak.

Védőborító és melléklet nélkül.

Állapot:
9.680 ,-Ft
87 pont kapható
Kosárba