Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 595 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: 228 fekete-fehér ábrával illusztrálva. Tankönyvi szám: 42 136.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A tudományok rohamos fejlődése az analitikai kémiát is új feladatok elé állította. Ezek a feladatok új elvi alapok kidolgozását tették szükségessé, ami viszont a kémia rohamos fejlődését segítette... Tovább

Előszó

A tudományok rohamos fejlődése az analitikai kémiát is új feladatok elé állította. Ezek a feladatok új elvi alapok kidolgozását tették szükségessé, ami viszont a kémia rohamos fejlődését segítette elő. A hatás és visszahatás kölcsönös.
Az analitika a kémiai tudományok alkalmazott része, mint ilyen általános és szervetlen kémiai, szerves kémiai, fizikai-kémiai és kolloidkémiai alapismeretekre támaszkodik. Oktatásának szempontjai eltérők lehetnek. A tapasztalat helyes értelmezése csak akkor lehetséges, ha az analitikai kémia elvi alapjait megértjük. Ez utóbbiakat gyakorlati példákon kell bemutatnunk. Célszerű ugyanakkor a gyakorlatilag fontosabb műveleteket is leírnunk, hogy véljük, hiányt pótol tehát egy olyan könyv, mely az analitikai kémia elvi alapjait összefoglalva sajátos szemléletet ad, és egyúttal a felsorolt példák kapcsán eligazít az analitikai problémák megoldási lehetőségeinek kiválasztásában. Vissza

Tartalom

Előszó5
Tartalomjegyzék7
Bevezetés19
A kvantitatív analízis rövid története23
Analitikai mérőeszközök. A mérési adatok értékelése
Súlymérés29
Az analsitikai mérleg30
Mérés társmérlegen és kézimérlegen34
Mérés analitikai mérlegen35
Térfogatmérés36
Térfogatmérő eszközök, azok használata és tisztítása36
A térfogatmérő eszközök bejelölése és hitelesítése42
A mérési adatok pontossága, a hibaszámítás46
A vizsgálati anyag előkészítése az analízishez
Szilárd testek mintavétele és előkészítése51
Mintavétel51
Aprítás és porítás52
Szárítás53
A vizsgálati anyag tárolása és mérése54
A vizsgálati anyag oldása55
Törzsoldatkészítés56
A vizsgálati anyag feltárása57
Szerves vegyületek roncsolása61
Oldatok és folyadékok mintavétele és előkészítése65
Mintavétel65
A vizsgálati anyag mérése és a törzsoldat elkészítése65
Az oldatok betöményítése és szárazra párologtatása66
Vizsgálati eljárások67
Mérések híg vizes oldatokban
Mérések elválasztás nélkül (Térfogatos, titrimetriás eljárások)
Az oldatok koncentrációjának általánosan használt kifejezésmódjai72
A térfogatos analízis mérőoldatai72
Sav-bázis-mérések (acidi- és alkalimetria)82
A víz disszociációjáról. A hidrogénkitevő fogalma82
Gyenge savak és gyenge bázisok disszociációjáról84
A sók hidrolíziséről88
Tompítóoldatok és azok tompítókapacitása92
Az acidi- és alkalimetria titrálási görbéi94
A sav-bázis-indikátorok99
A neutralizációs analízis gyakorlata110
A neutralizációs analízis mérőoldatai, azok elkészítése és ellenőrzése110
Fontosabb indikátoroldatok118
Erős savak mérése119
Gyenge savak mérése121
A több értékű savak titrálása123
Erős és gyenge savak mérése egymás mellett128
Erős bázisok mérése128
Gyenge bázisok mérése129
Több értékű bázisok mérése130
Erős és gyenge bázisok mérése egymás mellett131
Hidrolizáló sók acidimetriás, illetőleg alkalimetriás mérése131
Néhány sav- illetőleg bázisméréssel megoldható analitikai feladat133
Oxidációs és redukciós mérések (redoximetria)150
Az oxidáció és redukció fogalma150
Az oxidációszám150
A redoxirendszerek reakcióképessége és reakciókészsége154
Az elektród- és redoxipotenciál154
A redoxipotenciál függése a hidrogénion-koncentrációtól és egyéb paraméterektől158
A redoximérések titrálási görbéi160
A standard-redoxipotenciál és az egyensúlyi állandó közötti összefüggés165
A redoxititrálások végpontjának jelzése168
A mérendő redoxirendszerek előkészítése az analízishez173
Permanganometriás mérések180
A permanganometria gyakorlata181
A permanganometria mérőoldatai, azok elkészítése és ellenőrzése181
Közvetlen titrálások kálium-permanganáttal savanyú közegben186
Permanganátos mérések oxálsav segédmérőoldattal189
Egyéb permanganometriás mérések191
Kromatometriás mérések193
A kromatometria gyakorlata193
A kromatometria mérőoldatai193
Közvetlen titrálások kálium-dikromattal194
Cerimetriás mérések196
A cerimetria gyakorlata196
A cerimetria mérőoldatainak elkészítése és ellenőrzése196
Katalizátorok197
Közvetlen titrálások198
Bromatometriás mérések201
A bromatometriás titrálások végpontjelzése204
A bromatometria gyakorlata206
A bromatometria mérőoldatai206
Indikátoroldatok207
Közvetlen oxidációs titrálások kálium-bromáttal208
Közvetlen brómaddíciós titrálások kálium-bromáttal210
Közvetlen brómszubsztitúciós titrálások kálium-bromáttal211
Oxidációs eljárások kálium-bromáttal a visszamérés elve alapján212
Brómaddíciós eljárások kálium-bromáttal a visszamérés elve alapján214
Brómszubsztitúciós eljárások kálium-bromáttal a visszamérés elve alapján215
Mérések bróm-monoklorid mérőoldattal218
Reduktometriás mérések221
Reduktometriás mérőoldatok222
Jódmetriás mérések224
A jodometriás titrálások végpontjelzése225
A jodometria gyakorlata227
A jodometria mérőoldatai228
Közvetlen oxidációs mérések kálium-jodidos jódoldattal233
Oxidációs mérések a visszamérés elve alapján234
Redukciós mérések kálium-jodid közbeiktatásával237
A jodidionok meghatározása252
Csapadékos titrálások259
Szilárd testek oldhatósága, az oldhatósági szorzat259
Az oldhatóság kiszámítása az oldhatósági szorzatból260
A csapadékos mérések titrálási görbéi263
Az oldhatóság különbözőségén alapuló szakaszos titrálások267
A csapadékos titrálások végpontjelzése268
Argentometriás mérések270
Az argentometria gyakorlata 270
Az argentometria mérőoldatai270
Indikátoroldatok272
Az ezüstionok meghatározása272
A halogenidionok meghatározása274
Halogenidionok meghatározása adszorpciós indikátorok jelenlétében278
Egyéb csapadékos titrálások281
A fluoridionok meghatározása281
A vízanalízis csapadékos módszerei281
A cinkionok meghatározása282
A disszociációk különbözőségén alapuló mérések283
A merkurimetriás mérések titrálási görbéi283
A merkurimetriás titrálások végpontjelzése285
A merkurimetria gyakorlata286
A merkurimetria mérőoldatai286
Indikátoroldatok287
Merkurimetriás mérések287
Komplexképzésen alapuló mérések290
A stabilitási állandóról és a keláteffektusról290
A komplexek stabilitásának függése a hidrogénion-koncentrációtól297
A komplexek stabilitásának függése egyéb jelenlevő komplexképzőktől302
A komplexek stabilitását befolyásoló egyéb tényezők303
A komplexometriás mérések titrálási görbéi304
A komplexometriás titrálások végpontjelzése307
Kelatometriás mérések308
A kelatometriás mérések végpontjelzése308
A kelatképzés szelektívvé tétele312
A kelalometria gyakorlata315
A kelatometria mérőoldatai317
Fémindikátorok319
A kelatometria segédanyagai319
Közvetlen kelatometriás mérések321
A visszamérés elvén alapuló kelatometriás mérések325
Kiszorításos kelatometriás mérések326
Közvetett kelatometriás mérések327
Néhány összetett gyakorlati feladat kelatometriás megoldása329
Az alkáli-cianidok alkalmazása a kelatometriában333
Egyéb komplexometriás mérések335
A cianidium meghatározása335
Színösszehasonlításon alapuló térfogatos mérések336
Az ivóvíz egyes fémionszennyezőjének és antonjának meghatározása337
A kvantitavív analitikai kémia elválasztó módszerei
Elválasztás csapadék alakjában540
Súlyszerinti analitikai eljárások341
A csapadékok leválasztása341
A csapadékok szűrése367
A csapadékok kimosása376
A csapadékok előkészítése a méréshez378
A csapadékok mérése385
A súlyszerinti elemzés eredményeinek kiszámítása386
A szúlyszerinti analízis gyakorlata387
A kationok meghatározása388
Az anionok meghatározása405
Kationok és anionok meghatározása szerves reagensekkel történő leválasztással412
Néhány összetett gyakorlati feladat gravimetriás megoldása421
Az egymás meghatározását zavaró ionok elkülönítése csapadékos eljárással426
Szulfidos elválasztások426
Karbonátos elválasztások427
A szulfátionok elválasztása és meghatározása428
A kalciumionok elválasztása és meghatározása429
Elválasztások szelektív oldószerrel szilárd fázisból való kioldással432
Anionok konvertálási eljárásai432
A kioldásos eljárások gyakorlata435
Szilárd anyagok extrahálása438
Elválasztások folyadékfázisból azzal nem elegyedő oldószerrel való kizárással440
A megoszlási hányados440
A kizárásos elválasztások alkalmazhatósága445
A kirázásos elválasztások gyakorlata451
Elválasztások kirázással453
Titrálással egybekötött elválasztások ditizonnal455
Folyadékok extrahálása458
Illó alkotórészek elválasztása szilárd és folyadékfázisból459
Az illó alkotórészek elválasztásának gyakorlata459
Az ecetsavas sók ecetsavtartalmának meghatározása460
Nitrogéntartalmú vegyületek nitrogénjének meghatározása460
A bórsav desztillációs elválasztása és meghatározása466
Az arzén és antimon elválasztása és meghatározása467
A fluor desztillációs elválasztása és mérése468
A szilárd testek víztartalmának meghatározása469
A szén-dioxid meghatározása szilárd anyagokban és folyadékokban473
A pirit hasznosítható kéntartalmának gyors meghatározása477
Az etilalkohol meghatározása szeszes oldatokban478
Elválasztások ioncserélőkkel479
Szervetlen ioncserélők479
Szerves ioncserélő anyagok479
Az ioncserélés elmélete481
Ioncserélő gyantafajták484
Az ioncserélők analitikai alkalmazása485
Az ioncserélés gyakorlata485
Az ioncserélés technikai megoldásai485
Az ioncserélő gyanták előkészítése és regenerálása487
Mérések ioncserélők alkalmazásával488
Kromatográfiás elválasztások491
A kromatográfiax elmélete492
A kromatográfia gyakorlata498
Mérések nemvizes oldatokban
A nemvizes oldatok elméletének néhány alapkérdése509
A sav-bázis-elméletek5120
A Ph-fogalom általánosítása514
Az oldószerek csoportosítása515
Titrálások nemvizes oldatokban517
Végpontjelzés nemvizes közegben végzett titrálásoknál517
Titrálások jégecetben518
Titrálások benzolban és metilalkoholban520
A víz meghatározása522
Indirekt analízisek
Az indirekt eljárások alkalmazása527
Gazometriás mérések
A gázanalitika módszerei és eszközei533
A gázanalaitika felosztása533
A gáztörvények alkalmazása534
A gázanalitika eszközei537
A gázbüretták kalibrálása545
A gázanalitika segédanyagai547
A gázok mintavétele és tárolása554
Abszorpciometriás mérések558
Gáztitrimetriás mérések562
Folyadék- és szilárd fázisból szabaddá tett gázok térfogatának mérése 564
Az analízis eredményeinek összeállítása
Néhány szempont a vizsgálati eredmények összeállításához567
Ajánlott irodalom571
Név- és tárgymutató573
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei

Könyvtári könyv volt. A lapélek foltosak.

Állapot: Közepes
3.760 Ft
3.000 ,-Ft 20
24 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!
Állapotfotók
A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei

A borító enyhén foltos. A kötet néhány lapján aláhúzások, az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
3.760 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!