Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.365

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A legújabb kor világtörténete

Szerző

Kiadó: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félbőr
Oldalszám: 609 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér térképpel illusztrálva. Térképmelléklettel. Harmadik bővített kiadás. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda nyomása, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Azok az eszmék, célok, nézetek, melyek a XIX. század történéseit mozgatják, legnagyobbrészt a XVIII. század gazdag szellemi hagyatékából valók. Igen nehéz és e könyv keretét messze túlhaladó... Tovább

Előszó

Azok az eszmék, célok, nézetek, melyek a XIX. század történéseit mozgatják, legnagyobbrészt a XVIII. század gazdag szellemi hagyatékából valók. Igen nehéz és e könyv keretét messze túlhaladó feladat volna aprólékos pontossággal megrajzolni a századforduló lelki alkatát. Sok mindenféle tan, politikai, gazdasági, kulturális áramlat kóvályog a napoleoni idők zavaros atmoszférájában, sok ellentétes, egymással harcoló nézet, meggyőződés, hiedelem alkotja a század első évtizedének szellemi felépítését. A felvilágosodási iskola és a francia forradalom tanításainak ellenhatásaként igen erős konzervatív áramlat keletkezik. A nagy forradalom borzalmas jelenetei világszerte iszonyatot keltettek és a bárdolatlan tömegek betódulása a politikai életbe sokakat eltántorított a szabadságeszméktől és sokan kívánták inkább vissza a középkort ósdi kiváltságaival, megkötöttségeivel s idejüketmult intézményeivel. A magántulajdon, a gazdasági szabadverseny ellen, ami a nagy forradalom kátéjának, az Emberi jogok deklarációjának egyik alapvető követelése, tiltakoztak a kollektivisták. De a kor legerősebb ható tényezője mégis a szabadelvűség, amelyet az 1812-i spanyol forradalom szókincséből vett szóval Európaszerte liberalizmusnak neveznek. Ez lesz a század diadalmas nagy gondolata - Humboldt Vilmos és Ranke kifejezésével élve -, tendenciája. Vissza

Tartalom

Bevezetés7
A bécsi kongreszus és a Szent Szövetség
A forradalmak
A német és olasz egység
A gazdasági átalakulás
III. Napoleon kora
Az imperializmus kora 1871-1914
Angolország27
Viktoria királynő
Gladstone harmadszoré és negyedszer
A munkáspárt
Angolország terjeszkedése afrikában
Az angol-búr háború
VII. Edward
Az angol-német gazdasági verseny
Angolország kilép az elszigeteltségből
A belpolitikai viszonyok az Asquith-kormány alatt
Németország50
A belső viszonyok a császárság megalakulása után. A kultúrharc
Bismarck külpolitikája
Szociális reformalkotások
II. Vilmos császár. Bismarck elbocsátása
Caprivi és Hohenlohe
Bülow kancellársága
Bülow bukása
Bethmann-Hollweg
A harmadik francia köztársaság74
A nemzetgyűlés
A Commune-lázadás
Thiers
Mac Mahon
Az új alkotmány
A boulangizmus
A Panama-botrány
A Dreyfus-pör
Az egyházpolitikai harc
A külpolitika
A belpolitikai viszonyok 1914-ig
Eredmények
Az Osztrák-Magyar Monarchia101
A kiegyezés
Ausztria: Ausztria belső viszonyai a kiegyezés után
A boszniai okkupáció
Taaffe korszaka
Parlamentáris kormányzás csődje
Bosznia és Hercegovina annexiója
Ausztria belső helyzete 1914 előtt
Magyarország: Magyarország a a szabadelvű párt megalakulásáig
A Tisza Kálmán-korszak
Az egyházpolitikai küzdelmek és a valutareform
A dualizmus megrendül
A nemzeti ellenállás és koalíció
A munkapárt uralma
Eredmények
Olaszország, Spanyolország és Portugália152
Az orosz állam és a Vatikán
A Crispi-korszak
Sonnino és Giolitti
Olaszország 1914 előtt
Spanyolország és Portugália
Oroszország és a Balkán172
II. Sándor cár reformjai
A reakció III. Sándor alatt
II. Miklós cár
Az 1905-i forradalom
Oroszország belső élete 1906-1914
A Balkán népei: Oroszország 1877-78-iki hadjárata Törökország ellen
San-Stefano
Románia
Szerbia
Bulgária
Görögország
Törökország
Kisebb államok199
Svájc
Belgium
Hollandia
Dánia
Svédország
Norvégia
Amerika206
Az Északamerikai Egyesült Államok: A gazdasági fejlődés 1876-1896
A republikánusok visszatérése
Háború Spanyolországgal
Roosevelt elnöksége
Taft és Wilson elnöksége
Eredmények
A latin Amerika: Mexikó és Közép-Amerika
Brazília és az Észak-Kordillerák államai
Chile, Peru, Bolívia
A La Plata-országok
Ázsia223
A Távol Kelet
Kína: A kínai forradalom
Japán: A Meiji-korszak
A visszahatás
Japán háborúja Kínával
Az orosz-japán háború
A nemzetközi politika a fegyvers béke korában. A világgazdaság eredményei241
A nemzetközi politika általános iránya
A Németbirodalom és az Osztár-magyar monarchia közeledése
A berlini kongresszus
A hármasszövetség
A francia-orosz szövetség
A francia-angol közeledés. Entente cordiale
Olaszország külpolitikája
Björkő és Algeziras
Az angol-orosz szerződés
A hágai békeértekezletek
Az annexiós válság következményei
Pánszlávizmus és pángermánizmus
Németország körülzárása
A világazdaság eredményei
A világháború előzményei. A világháború
Az előzmények287
A második marokkói válság
A Hadane-misszió kudarca
A tripoliszi háború
A Balkán-szövetség
A Balkán-háborúk
A központi hatalmak körülzárása teljessé válik
Az általános helyzet 1914 júliusában
Hogyan keletkezett a világháború?307
A világháború közvetett okai
A szarajevői merénylet
Szerbia felelősségrevonása
Az ultimátum
A háború kitörése
Ki a felelős?
A világháború eseményei az 1916. év végéig329
A németek első győzelmei a nyugati harctéren
A keleti harctéren
A marnei csata
Az osztrák-magyar csapatok veresége Szerbiában. Az oroszok a Kárpátokban
A gorlicei áttörés
Olaszország beavatkozása
A nemzetközi politika a világháború alatt
A politikai élet a hadviselő államokban
A politikai élet Magyarországon
A világháború eseményei a fegyverszünetig374
A korlátlan tengeralattjáró-harc. Az endente tavaszi támadásai
Oroszország összeomlása
Ludendorff tavaszi támadása
A szövetségesek ellentámadása
A háborús államok politikai életé 1917-18-ban
Magyarország és Ausztria
Az összeomlás előtt
A világháború hatása a gazdasági életre
A béke418
A békeértekezlet sötét korszaka
A versillesi béke
Az Osztrák-Magyar monarchia szétdarabolása
A lefegyverezés és a Nemzetek szövetsége
A békekötés után
Nyugat-Európa államai439
Angoloroszág: Lloyd George bukása. A munkáskormány
A konzervatív párt győzelme
A második munkáskormány
Az 1931-iki pénzügyi válság
Az ottawai értekezlet
A MacDonald-kormány bukása
Franciaország: Áttérés a békebeli állapotokra
A locarnói szerződés
A pénzügyi válság
A francia belpolitika válságos évei
Németország: Az általános helyzet a világháború után
A jóvátétel. A Dawes-terv
A Stresemann-korszak
A Brüning-kormány
A III. Németbirodalom
A hitelrizmus magyarázata
Berendezkedés
Olaszország: A fasiszta forradalom
A reformok
Spanyolország: Primo de Rivera
A király bukása
A polgárháború
Közép-Európa államai498
Ausztria: Ausztria belső viszonyai a békekötés után
Dollfuss kormánya
Magyarország: Az összeomlás után
Az ellenforradalom
Gróf Bethlen István kormánya
A Károlyi- és Gömbös-kormány
A gazadasági élet eredményei
Csehszlovákia
Románia
Jugoszlávia
Kelet- és Dél-Európa528
Lengyelország
Oroszország: A bolsevista állami és társadalmi rend felépítése
Az ötéves terv és ereményei
Sztalin: Az új alkotmány
Bulgária és Görögország
Törökország
Amerika és Ázsia543
Az Egyesült Államok: A gazdasági élet a világháború után
Roosevelt elnök kísérlete
Eredmények
Latin-Amerika: A pánamerikai mozgalom
Kína
Japán: Japán és Mandzsuria
Japán mint gazdasági hatalom
Világpolitika és világgazdaság562
A nemzetközi politika iránytalansága a békekötések után
Fontosabb nemzetközi egyezmények 1919 óta
A leszerelés csődje
Középeurópai kérdés
Világgazdaság
Visszapillantás
Időrendi áttekintés581
Irodalom590
Névmutató597

Balla Antal

Balla Antal műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Balla Antal könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A legújabb kor világtörténete A legújabb kor világtörténete A legújabb kor világtörténete A legújabb kor világtörténete A legújabb kor világtörténete A legújabb kor világtörténete A legújabb kor világtörténete A legújabb kor világtörténete

A borító kopott, foltos. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
6.280 ,-Ft
50 pont kapható
Kosárba