Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A logika tudománya I-II.

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 806 oldal
Sorozatcím: Filozófiai írók tára
Kötetszám: 13, 15
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet:
Erdei László: Bevezetés
Előszó az első kiadáshoz1
Előszó a második kiadáshoz6
Bevezetés19
A logika általános fogalma19
A logika általános felosztása35
A lét tana41
Mivel kell kezdeni a tudományt?43
A lét általános felosztása55
Meghatározottság (minőség)57
Lét58
Lét58
Semmi58
Levés58
A lét és semmi egysége58
1. megjegyzés. A lét és a semmi ellentéte a képzetben59
2. megjegyzés. »A lét és a semmie egysége, azonossága« kifejezés hiányossága65
3. megjegyzés. Ezeknek az absztakcióknak elszigetelése69
4.megjegyzés. A kezdet felfoghatatlansága79
A levés mozzanataI. keletkezés és elmúlás80
A levés megszüntetve-megőrzése91
Megjegyzés. Az »Aufhebenź kifejezés82
A létezés84
Létezés mint olyan84
A létezés általában84
Minőség (kvalitás)86
Megjegyzés. Realitás és negáció87
Valami90
A végesség92
Valami és más92
Meghatározás, mineműség és határ87
A végesség103
A végesség közvetlensége104
A korlát és a kellés105
Megjegyzés. A kellés107
A véges átmenete a végtelenbe110
A végtelenség111
A végtelen általában111
A véges és a végtelen kölcsönös meghatározása112
Az affirmatív végtelenség116
Az átmenet123
1. megjegyzés. A végtelen folyamat124
2. megjegyzés. Az idealizmus128
A magáért-való lét130
A magáért-való-lét mint olyan130
Létezés és magáért-való-lét131
Egyért-való-lét132
Megjegyzés. A »was für eines« kifejezés133
Egy136
Egy és sok137
Az egy önmagában137
Az egy és az üres138
Megjegyzés. Az atomisztika139
Sok egy. Taszítás140
Taszítás és vonzás143
Az egy kizárása143
Megjegyzés. Az egy és a sok egységének tétele145
A vonzás egyetlen egye146
A taszítás és vonzás viszonya147
Megjegyzés. Az anyag kanti konstrukciója a vonzó- és taszítóerőből151
A mennyiség (kvantitás)158
Megjegyzés159
A kvantitás161
A tiszta kvantitás161
1. megjegyzés. A tiszta kvantitás képzete162
2. megjegyzés. Az idő, a tér, az anyag oszthatatlanságának és végtelen oszthatóságának kanti antinómiája164
Folytonos és diszkrét mennyiség173
Megjegyzés. E mennyiségek szokásos elválasztása174
A kvantitás határolása175
Kvantum177
A szám177
1. megjegyzés. Az aritmetika kiszámolási műveletei. A szemlélet kanti szintétikus a priori tételei179
2. megjegyzés. A számmeghatározások használata filozófiai fogalmak kifejezésére187
Extenzív és intenzív kvantum192
Különbségük192
Az extenzív és intenzív mennyiség azonossága195
1. megjegyzés. Ennek az azonosságnak példái196
2. megjegyzés. A fokmeghatározás alkalmazása a lélek létére Kantnál198
A kvantum meghatározása199
A kvantitatív végtelenség200
Fogalma200
A mennyiségi végtelen progresszus202
1. megjegyzés. A végtelen progresszus nagyratartása203
2. megjegyzés. A kanti antinómia a világnak időben és térben való határoltságáról és határtalanságáról204
A kvantum végtelensége213
1. megjegyzés. A matematikai végtelen fogalmi meghatározottsága215
2. megjegyzés. A differenciálszámítás célja - alkalmazásából levezetve248
3. megjegyzés. A kvalitatív mennyiségi meghatározottsággal összefüggő egyéb formák275
A mennyiségi viszony287
A direkt viszony288
A fordított viszony290
Hatványviszony294
Megjegyzés296
A mérték299
A specifikus mennyiség305
A specifikus kvantum305
Specifikáló mérték308
A szabály309
A specifikáló mérték309
Megjegyzés310
A két oldalnak mint minőségnek viszonya311
Megjegyzés314
A magáért-való-lét a mértékben316
A reális mérték320
Önálló mértékek viszonya321
Két mérték kapcsolata321
A mérték mint mértékviszonyok sora323
Vegyrokonság326
Megjegyzés. Berthollet a kémiai vegyrokonságról és Berzeliusnak róla szóló elmélete328
Mértékviszonyok csomós vonala337
Megjegyzés. Ilyen csomós vonalak példái; arról, hogy nincs ugrás a természetben339
A mértéktelen342
A lét lényeggé válása345
Az abszolút indifferencia345
Az indifferencia mint tényezőinek fordított viszonya346
Megjegyzés. A centripetális és centrifugális erőről349
Átmenet a lényegbe353
A fordító utószava355
Névmutató367
II. kötet:
A lényeg tana
A lényeg, mint önmagára irányuló reflexió6
A látszat7
A lényeges és a lényegtelen7
A látszat8
A reflexió12
A tételező reflexió13
A külső reflexió15
Megjegyzés16
Meghatározó reflexió18
A lényegiségek vagy a reflexiós meghatározások21
Megjegyzés. A reflexiós meghatározások tételek formájában21
Az azonosság23
1. megjegyzés. Elvont azonosság23
2. megjegyzés. Első eredeti gondolkodási törvény, az azonosság tétele25
A különbség29
Az abszolút különbség29
A különbözőség30
Megjegyzés. A különbözőség tétele34
Az ellentét36
Megjegyzés. Az aritmetika ellentétes mennyiségei40
Az ellentmondás43
1. megjegyzés. A pozitív és a negatív egysége48
2. megjegyzés. A harmadik kizárásának tétele50
3. megjegyzés. Az ellentmondás tétele51
Az alap56
Megjegyzés. Az elégséges alap tétele58
Az abszolút alap59
Forma és lényeg59
Forma és anyag62
Forma és tartalom67
A meghatározott alap68
A formális alap68
Megjegyzés. Formális magyarázási mód tautologikus alapokon70
A reális alap73
Megjegyzés. Formális magyarázási mód a megalapozottól különböző alapon75
A teljes alap78
A feltétel81
A relatív feltétlen81
Az abszolút feltétlen83
A dolgok egzisztenciába lépése85
A jelenség89
Az egzisztencia91
A dolog és tulajdonságai94
Magánvaló dolog és egzisztencia94
A tulajdonság97
Megjegyzés. A transzcendentális idealizmus magánvalója98
A dolgok kölcsönhatása100
A dolog matériákból áll101
A dolog felbomlása103
Megjegyzés. A matériák likacsossága105
A jelenség108
A jelenség törvénye109
A megjelenő világ és a magánvaló világ114
A jelenség felbomlása118
A lényeges viszony121
Az egész és a részek viszonya122
Megjegyzés. Végtelen oszthatóság126
Az erőnek és megnyilvánulásának viszonya127
Az erő feltételtől-függése128
Az erő gerjesztése129
Az erő végtelensége132
A külső és belső viszonya132
Megjegyzés. A belső és külső közvetlen azonossága134
A valóság138
Az abszolútum139
Az abszolutum értelmezése139
Az abszolút attribútum142
Az abszolútum modusza143
Megjegyzés. Spinoza és Leibniz filozófiája145
A valóság150
Esetlegesség vagy formális valóság, lehetőség és szükségszerűség151
Relatív szükségszerűség vagy reális valóság, lehetőség és szükségszerűség155
Abszolút szükségszerűség159
Az abszolút viszony164
A szubsztancialitás viszonya165
Az oksági viszony168
A formális okság168
A meghatározott oksági viszony170
Hatás és ellenhatás176
A kölcsönhatás178
A fogalom tana183
Előszó185
A fogalomról általában187
Felosztás205
A szubjektivitás207
A fogalom208
Az általános fogalom209
A különös fogalom213
Megjegyzés. A fogalmak közönséges fajai220
Az egyedi225
Az ítélet230
A létezési ítélet237
A pozitív ítélet237
A negatív ítélet242
A végtelen ítélet247
A reflexiós ítélet248
Az egyes (szinguláris) ítélet250
A részleges (partikuláris) ítélet256
A szétválasztó (diszjunktív) ítélet257
A fogalmi ítélet261
A való (asszertórikus) ítélet262
A lehetséges (problematikus) ítélet263
A szükségképpi (apodiktikus) ítélet265
A következtetés267
A létezési következtetés269
A következtetés első alakzata270
A második alakzat: K - E - Á277
A harmadik alakzat: E - Á - K280
A negyedik alakzat: Á - Á - Á, vagy a matematikai következtetés282
Megjegyzés. A közönséges nézet a következtetésre vonatkozóan284
A reflexiós következtetés289
Az egyetemes következtetés290
Az indukciós következtetés292
Az analógiás következtetés294
A szükségszerű következtetés297
A feltétlen (kategórikus) következtetés298
A feltételes (hipotetikus) következtetés300
A szétválasztó (diszjunktív) következtetés303
Az objektivitás306
A mechanizmus312
A mechanikai objektum312
A mechanikai folyamat315
A formális mechanikai folyamat316
A reális mechanikai folyamat319
A mechanikai folyamat terméke321
Az abszolút mechanizmus322
A centrum322
A törvény324
A mechanizmus átmenete325
A kemizmus327
A kémiai objektum327
A folyamat328
A kemizmus átmenete331
Teleológia334
A szubjektív cél340
Az eszköz342
A megvalósított cél345
Az eszme354
Az élet360
Az élő individuum363
Az életfolyamat368
A nem371
A megismerés eszméje374
Az igaz eszméje382
Az analitikus megismerés385
A szintetikus megismerés392
A definíció393
A felosztás398
A tantétel403
A jó eszméje415
Az abszolút eszme421
Névmutató441

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Georg Wilhelm Friedrich Hegel könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A logika tudománya I-II. A logika tudománya I-II. A logika tudománya I-II.

A példányok borítója elszíneződött.

Állapot:
5.280 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba