Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Államvasutak Hivatalos Lapja 1946. (nem teljes évfolyam)

1946. évfolyam 1-37., 39-44., 46-60. szám/Kiadja a Magyar Államvasutak Igazgatósága saját közegei számára kézirat gyanánt

Szerkesztő

Kiadó: M. Kir. Államvasutak Igazgatósága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.010 oldal
Sorozatcím: A Magyar Államvasutak Hivatalos Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: A Stephaneum Nyomda, Budapest nyomása. Hiányzik a 38. és 45. szám. Kézirat gyanánt. Nem teljes évfolyam. Gépelt mellékleteket tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Hivatalos rész
Rendeletek
Általános igazgatási főosztály
A közigazgatás egyszerűsítésének módozata
Felhívás
Felhívások
Igazgatási ügyek
A Magyar Közlekedésügyi Minisztérium szervezeti tagozódására vonatkozó 13260/1945. Eln. K. M. sz. rendelet ismertetése
A magyar közlekedésügyi miniszter 350/1946. Eln. Közl. M. számú rendelete a vasúti alkalmazottak tanulmányainak folytatása tárgyában
A háborús események következtében elveszett, vagy megsemmisült munkakönyvek pótlása
Nyugatra távozott személyek igazolása
A felelősségi pótdíj összegének felemelése 1945. évi december hó 1-től
Eljárás iskolai anyakönyv hiányában bizonyítványmásolat és iskolai végzettséget tanusító igazolvány kiadására vonatkozólag
Továbbtanulási engedélyek iránt benyujtott kérelmek felterjesztése
Személyi ügyek intézésére történő szolgálati beosztás
Az ország területére "utazási igazolvány" nélkül visszatért egyének személyes jelentkezésre kötelezése
Helyreállított vagy felszabadult lakásokba való visszaköltözés esetén átköltözési átalány 50 %-ának folyósítása
Demokratikus honvédség kötelékében tényleges katonai szolgálatot teljesítő munkások illetményei
Az 1944. évi október hó 15. napja után szolgálatot nem teljesített alkalmazottak illetményei
A mindennemű készlettel való legszigorúbb takarékosság
Magyarországon működő idegen külképviseletek tagjainak és alkalmazottainak személyazonossági igazolvánnyal való ellátása
A vasúti alkalmazottak által leteendő eskü és fogadalom szövege
Vendégszobák üzembehelyezése, használati díjának és igénybevételének szabályozása
Háborús vagy népellenes bűncselekmény, illetőleg magatartás miatt indított eljárásokban a hivatali titoktartás kötelességének felfüggesztése
Szomszédos államok területéről átköltözött tisztviselők jelentkezésének ellenőrzése
A 7.000/1945. K. K. M. sz. rendelet alapján fizetési osztályba sorozott alkalmazottak illetményei betegség esetén
Az 1944. évi október 15. napja után szolgálatot nem teljesített alkalmazottak illetményeiről szóló 2911/1946. sz. rendelet kiegészítése
Biztosított évi szabadságok igénybevételének engedélyezése
A közforgalmú és a korlátolt közforgalmú vasutak üzemi bizottságairól
Az F/b. osztály és az Üvb. csoport megszüntetése
Mezőgazdasági munkák céljára illetménynélküli szabadság engedélyezése
A közforgalmú és korlátolt közforgalmú vasutak üzemi bizottságáról szóló rendelet módosítása
A hivatalos munkaidő és az évi biztosított szabadságok igénybevételének újabb szabályozása
A "királyi" cím használatának eltörlése
Pályázati hirdetmény fiú- éás leányinternátusi fizető, - valamint fiú- és leányárvaházi ingyenes helyekre
Az államvasúti alkalmazottak illetményeinek és nyugellátásának rendezése
Az eredeti szolgálati helyüktől eltérő beosztásban működő közszolgálati alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések
Új közszolgálati és egyéb alkalmazások tilalma
Az államháztartás egyensúlyának helyreállítása érdekében szükséges egyes rendelkezések tárgyában kiadott 5000/1946. M. E. sz. rendelet végrehajtása során felmerült egyes kérdések szabályozása
A nemzetvédelmi kereszt jelvényének, valamint a felvidéki, erdélyi és délvidéki emlékérmék viselésének megtilktása
Az 5001/0946. M. E. sz. rendelet végrehajtása során felmerült egyes kérdések szabályozása tárgyában kiadott 53400/1946. sz. rendelet kiegészítése
Vasúti szállítmányok dézsmálásának megakadályozása
Közigazgatási alkalmassági vizsgabizonyítvány érvényessége
Az alkalmazottak szolgálatbeállítására vonatkozó rendeletek összefoglalása
A közforgalmú és korlátolt közforgalmú vasutak üzemi bizottságairól szóló 8400/1946. Közl. M. számú rendelet (megjelent a Hivatalos Lap 1946. évi 28. számában) kiegészítése
A Magyar Államvasutak számára kiadott igazgatási Ügyrend kiegészítése és módosítása
Illetéktelenek részéről történő intézkedések végrehajtásának tilalma
A sajtó tájékoztatásának szabályozása
Díjszabás és fuvarozási Ügyek Szakosztályának felállítása a Közlekedésügyi Minisztériumban
Az alkalmazottak gyermekei után engedélyezhető tanulmányi családi pótlék előfeltételeinek újabb meghatározása
Élelmiszer vásárlással kapcsolatos visszaélések megszüntetése
Személyzeti ügyek
Műszaki elnevezés engedélyezése a képesítő vizsgát tett tisztviselők részére
Létszámcsökkentő bizottsági határozatok felülvizsgálata
Házkezelőség
A MÁV kezelésében álló lakások bérbeadásnál önálló hatáskör biztosítása
Végrehajtási utasítás az államvasutak kezelésében álló házakban levő bérlakások kiutalása tárgyában kiadott 6610/1946. M. E. sz. rendelethez
Jóléti-, nyugdíj-, nyugbérügyek és a Betegségi Biztosító Intézet ügyvitele
Baleseti járadékosok családi pótléka
A budapesti MÁV kórház és központi rendelő szakrendelési idejének módosítása
Nem intézeti orvosnak sürgős szükséggel megokolt igénybevétele esetében megtéríthető költségek legmagasabb összegének megállapítása
A BBI. állandó és 1/2 %-os tagsági igazolvány, a vényfüzet és az 1/2 %-os érvényesítési bélyeg árának megállapítása
A Betegségi Biztosító Intézet budapesti házigyógyszertára által kiszolgáltatott egyes gyógyszerek kiadásánál az edényért fizetendő betétdíj felemelése
A közszolgálati illetmények és nyugellátások rendezése tárgyában kiadott 2500/1945. M. E. számú rendelet egyes intézkedéseinek módosítása
Fogászati önköltségi (egység) árak megállapítása
Az államvasúti és postai illetmények és nyugellátások rendezéséről szóló 7000/1945. K. K. M. számú rendelet kiegészítése
A magyar államvasutak nyugdíjintézetének alapszabályaihoz kiadott LXIV. számú, valamint a nyugbérpénztárak alapszabályaihoz kiadott LXIX. sz. függelék
Orvosi illetményeknek állomási pénztárak útján való kifizetése
Alapszabálymódosítás a kötelezőleg és önkéntesen biztosítottak körének kiterjesztésével kapcsolatban
Gyógyfürdőbe utalás 1946. évben
A BBI. állandó és 1/2 %-os tagsági igazolvány, a vényfüzet és a 1/2 %-os érvényesítési bélyeg árának újabb megállapítása
Felhívás a Betegségi Biztosító Intézet összes tagjaihoz a szolgálati főnökökhöz!
Hajdúszoboszló-gyógyfürdőbe utalások 1946. évben
Fogászati önköltségi (egység) árak forint összegben megállapítása
A központi rendelőn kívüli szerződéses MÁV BBI fogszakorvosoknál, valamint az idegen fogszakorvosoknál kisebb összeg erejéig igénybe vett fogászati segély előzetes felülbírálása
Pénzügyi főosztály
A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott bankjegyek egyes címleteinek bélyegjeggyel való megjelölése kapcsán megállapított határidők meghosszabbítása
Havi élelmezési váltság rendszeresítése, a családi pótlék összegének újabb megállapítása és a karácsonyi segély, valamint a 12329/1945. sz. rendelet alapján járó egyszeri beszerzési segély kiegészítése
A rendszeres állásra kinevezett államvasúti alkalmazottak üzemi pótlékrendszerének megváltoztatása
Költségvetés és statisztika
Az utazó személyzet változó illetményeinek újabb megállapítása
Az élelmez ési váltság összegének újabb megállapítása
A családi pótlékra igényjogosultak után járó havi élelmezési váltság megállapítása
A havi élelmezési váltság összegének újabb megállapítása
Az államvasúti alkalmazottak és nyugdíjasok, valamint ezek özvegyei részére lakásadótérítés rendszeresítése
A lakásadótérítés összegének őjabb megállapítása
A közlekedési segély összegének újabb megállapítása
A 900/1946. sz. rendelettel engedélyezett egyszeri beszerzési segély összegének a 8700/1946., a 8720/1946. és a 8750/1946. sz. rendeletekkel kapcsolatban való kiegészítése
A műszaki pótlék összegének megállapításánál tekintetbe veendő járandóságok
A felelősségi pótdíj összegének megállapításánál alapul veendő járandóságok
Az újjáépítési pótlék összegének megállapításánál alapul veendő járandóságok
Az üzemi pótlék összegének újabb megállapítása
A 8750/1946., a 9300/1946, 9350/1946., a 9360/1946. és a 9370/1946. rendeletek alapján járó kifizetések végrehajtása
1945. évi december és 1946. évi január havi túlóradíjak újabb megállapítása
Az államvasúti órabéres alkalmazottak kollektív szerződése
A fuvarpénzek összegének újabb megállapítása
Az utazó személyzet változó illetményeinek újabb megállapítása
A magyar államvasúti alkalmazottak által a belföldi hivatalos kiküldetések és átköltözködések alkalmával felszámítható illetmények újabb szabályozása
Az éjjeli szolgálati díjösszegének újabb megállapítása
Az államvasuti alkalmazottak illetményeinek rendezése tárgyában kiadott 48300/1945. számú, valamint a havi élelmezési váltság rendszeresítése és a családi pótlék összegének újabb megállapítása tárgyában kiadott 2200/1946. számú rendelet egyes intézkedéseinek módosítása
Az üzemi pótlék összegének újabb megállapítása
Az 1946. február hónapra járó túlóradíjak megállapítása
A közlekedési segély összegének újabb megállapítása
A személyi pótlék összegének újabb megállapítása
A lakásadótérítés összegének újabb megállapítása
A belföldi hivatalos kiküldetésekkel kapcsolatban felszámítható fuvardíj és bérkocsidíj összegének újabb megállapítása
A fizetési osztályba sorozott tényleges alkalmazottak részére engedélyezett újjáépítési pótlék újabb rendezése
Az utazó személyzet változó illetményeinek újabb megállapítása
A közlekedési segély összegének újabb megállapítása
A fizetési osztályba sorozott államvasúti alkalmazottak és nyugellátottak fizetésének, családi pótlékának, valamint a műszaki pótléknak és felelősségi pótdíjnak újabb megállapítása
1946. évi március hónapéban fizetendő túlóradíjak megállapítása
Az újjáépítési pótlék összegének újabb megállapítása
Az üzemi pótlék összegének újabb megállapítása
A műszaki pótlék megállapításánál tekintetbe veendő illetmények
A felelősségi pótdíj összegzésnek megállapításánál tekintetbe veendő illetmények
A belföldi hivatalos kiküldetések és átköltözködések alkalmával felszámítható illetmények összegének újabb megállapítása
Az éjjeli szolgálati díj összegének újabb megállapítása
Az 5600/1946. M. E. sz. rendelet alapján szolgálattételre kötelezett nyugdíjasok költségátalányának újabb megállapítása
A lakásadótérítés összegének újabb megállapítása
A közlekedési segély összegének újabb megállapítása
A belföldi hivatalos kiküldetésekkel kapcsolatban felszámítható fuvarpénz és bérkocsidíj összegének újabb megállapítása
A fizetési osztályba sorozott tényleges államvasúti alkalmazottak és a nyugellátottak járandóságainak rendezése
A belföldi hivatalos kiküldetésekkel kapcsolatban felszámítható fuvarpénz és bérkocsidíj összegének újabb megállapítása
Az utazószemélyzet változó illetményeinek megállapítása 1946. évi május havi számadási hónapra
Elszámolások ellenőrsége
Az órabéres alkalmazottak készpén6z munkabérének újabb felemelése 1946. febr. 23-tól
Az órabéres alkalmazottak készpénz munkabérének újabb felemelése 1946 március 5-től
A kollektív szerződés hatálya alá eső munkavállalók élelmiszer ellátásának újabb szabályozása
B. B. I. járulékok könyvelésénél követendő eljárás módosítása
Az órabéres alkalmazottak készpénzmunkabérének újabb felemelése 1946. évi március hó 18-tól
Órabéres alkalmazottak 1945. év terhére még ki nem fizetett szabadságának pénzbeli megtérítése
Fuvardíjak kiegyenlítése a fuvarhitelintézet R. T. által adópengőre érvényesített csekkekkel
Az órabéres alkalmazottak készpénz munkabérének újabb felemelése 1946 március hó 25-től
Az órabéres alkalmazottak készpénzmunkabérének újabb felemelése 1946. évi április hó 1-től
Órabéres alkalmazottak készpénzmunkabérének újabb felemelése 1946 évi április hó 8-tól kezdődőleg
Órabéres alkalmazottak részére a kollektív szerződés alapján biztosított 6 napi többletszabadságra való jogosultság megállapítása
Helyesbítések a Máv. órabéres alkalmazottak kollektív szerződésében
Órabéres alkalmazottak készpénzmunkabérének újabb felemelése 1946 évi április hó 15-től kezdődőleg
Órabéres alkalmazottak készpénzmunkabérének újabb felemelése 1946 évi április hó 22-tőll kezdődőleg
Órabéres alkalmazottak készpénzmunkabérének újabb felemelése 1946. évi április hó 28-tól kezdődőleg
A munkabérek megállapításához szükséges területi százalékos módosítás
Az órabéres alkalmazottak készpénzmunkabérének újabb felemelése 1946. évi május hó 13-tól kezdődőleg
Órabéres alkalmazottak készpénzmunkabérének újabb felemelése 1946. évi május hó 20-tól kezdődőleg
Mosatási átalány egységtételeinek módosítása
Órabéres alkalmazottak készpénzmunkabérének újabb felemelése 1946. évi május hó 27-től kezdődőleg
Órabéres alkalmazottak készpénzmunkabérének újabb felemelése 1946. évi június hó 3-tól kezdődőleg
Órabéres alkalmazottak készpénzmunkabérének újabb felemelése 1946. évi június 10-től kezdődőleg
Órabéres alkalmazottak készpénzmunkabérének újabb felemelése 1946. évi június hó 17-től kezdődőleg
Főkönyvvezetőség és főpénztár
Új színnyomatban készült 100.000 pengős címletű bankjegyek kibocsátása
100.000 pengős címletű első kibocsátású bankjegyek forgalomból való bevonása
1,000.000 pengős címletű bankjegyek kibocsátása
A Szövetséges Főparancsnokság által kibocsátott pengőjegyeknek forgalomból való kivonása
10 millió pengős címletű bankjegyek kibocsátása
Kifizetések és bevételek 10.000 pengőre való kikerekítése
A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott, jelenleg forgalomban lévő 1000, 500, 100, 50, 20, 10 és 5 pengős címletű bankjegyek bevonása
100 millió pengős címletű bankjegyek kibocsátása
Rendelet valamennyi állomási pénztárnak
100.000 és 10.000 pengős címletű bankjegyek bevonása
Tízezer millpengős címletű bankjegyek kibocsátása
Százezer millpengős címletű bankjegyek kibocsátása
Egymillió millpengős címletű bankjegyek kibocsátása
Tízmillió és egymillió pengős címletű bankjegyek bevonása, a bevételek 100 milpengőre való kikerekítése
Szovjet rubel beszolgáltatása
10 millió milpengős címletű bankjegyek kibocsátása
100 millió milpengős bankjegyek kibocsátása
1 milliárd milpengős bankjegyek kibocsátása
1 milliárd és 100 millió pengős címletű bankjegyek bevonása
10.000 B.-pengős címletű bankjegyek kibocsátása
1,000.000 B-pengős címletű bankjegyek kibocsátása
100.000 B-pengős címletű bankjegyek kibocsátása
10 millió B-pengős címletű bankjegyek kibocsátása
100 millió B.-pengős címletű bankjegyek kibocsátása
A forintérték bevezetéséről kapcsolatos rendelkezések
B.-pengős és milpengős címletű bankjegyek bevonása
A forintérték érméinek pénztári kezelése. A forintérték váltópénzérméinek kibocsátása
Az igazgatóság által kibocsátandó fizetési utalványok aláírására és ellenjegyzésére feljogosítottak névsora
100 forint címletű bankjegyek kibocsátása
Adópengő-adójegyek további forgalomban tartása
Adópengő-adójegyek forgalomból való bevonása
Az Igazgatóság által kibocsátandó fizetési utalványok aláírására és ellenjegyzésére feljogosítottak névsorának kiegészítése és módosítása
Központi számfejtőhivatal
A magyar államvasúti nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek és árvák nyugellátásának kifizetése az állomási pénztáraknál
A heti fizetésre való áttérés folytán a családi pótlék kifizetésének szabályozása
Kereskedelmi főosztály
Sajtóhibahelyesbítés az 1946. évi 3. sz. Hivatalos Lapban közzétett I429/1946. C. sz. és a Magyarország területére behozható és területéről kivihető pengőbankjegyek és pengőérmék értékhatárának sz abályozása tárgyában kiadott rendeletben
A Magyar Államvasutak számára kiadott Igazgatási Ügyrend módosítása
Személydíjszabás. Menetdíjkedvezmények. Idegenforgalom
Segédtisztek kocsiosztályjogosultsága
Kedvezményesárú éves bérletjegyek érvénytartamának meghosszabbítása
A vasúti egészségügy ellenőrzésével megbízott tisztiorvosok igazolványa
Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás I. rész módosítása
Magyar Vasúti személy- és poggyászdíjszabás I. rész módosítása
Menet- és fuvarozási díjak emelése. A magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás I. Rész és a személydíjszabás II. Rész módosítása
A magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás (I. Rész) módosítása
Közszolgálati alkalmazottak arcképes igazolványainak érvényesítése
Vasúti alkalmazottak arcképes igazolványainak kiállítási díja
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás I. Rész és a Személydíjszabás II. Rész-ben foglalt menet-, fuvarozási- és egyéb díjak emelése
Postaüzemi bérletjegyek érvényességének kiterjesztése a volt Mohács-Pécsi vasút vonalára
Díjszabáson kívüli menetkedvezmények érvényessége az A. E. G. V. vonalain
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás I. Rész-ben és a Személydíjszabás II. Rész-ben foglalt menet-, fuvarozási- és egyéb díjak emelése
A Magyar Közlekedésügyi Minisztérium Vasúti Szakosztálya tagjainak utazási igazolványa
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás I. Rész-ben és a Személydíjszabás II. Rész-ben foglalt menet-, fuvarozási- és egyéb díjak emelése
Magánjegyszelvények "Jegyzék"-ének kiegészítése
A Vasúti Üzemszabályzat egyes rendelkezéseinek módosítása. Az utánfizetési rendszer megváltoztatása
Átképző tanfolyamokra rendelt hadigondozottak utazásának szabályozása
Vasúti alkalmazottak igazolvány-betétfüzeteinek pótlása
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás I. Rész-ben és a személydíjszabás II. Rész-ben foglalt menetfuvarozási- és egyéb díjak emelése. A díjszabások újabb megállapítása
Menetkedvezményi egyezmény a román vasutakkal
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás I. Rész II. Függelékében foglalt "Kártérítési árjegyzék" hatályonkívülhelyezése és "Árszabás" életbeléptetése
A magyar közlekedésügyiminisztérium közlekedési osztályainak tagjai részére új arcképes igazolvány kiadása
Magánjegyszelvények "Jegyzék"-ének kiegészítése (Helyesbítés)
Az utánfizetési rendszer megváltoztatása
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás I. Részben és a Személydíjszabás II. Részben foglalt menet-, fuvarozási- és egyéb díjak emelése. A díjszabások módosítása
Menet- és fuvarozási díjak automatikus emelése
Díjszabáson kívüli menetkedvezmények érvényessége az M. P. V. vonalon
Vasúti alkalmazottak arcképes igazolványainak kiállítási díjának adópengőben való megállapítása
A közszolgálati alkalmazottak arcképes igazolványainak kiállításával kapcsolatban fizetendő díjak adópengőben való megállapítása
Bérletjegyek kiadásának újabb szabályozása
Rendőrök utazásának szabályozása
Közszolgálati alkalmazottak gyermekeinek nyári arcképes igazolványa
Menetkedvezmény a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság kongresszusa alkalmából
Magánjegyszelvények "Jegyzék"-ének kiegészítése
A magyar közlekedésügyi minisztérium tagjai részére rendszeresített "Jegyzék"-ének kiegészítése
A magyar közlekedésügyi minisztérium tagjai részére rendszeresített sávtalan kék igazolványhoz betétlap kiadása
Menet- és fuvarozási díjak forint értékben való megállapítása
Vasúti alkalmazottak arcképes igazolvány kiállítási díjának forintban való megállapítása
Menetkedvezményi egyezmény a csehszlovák vasutakkal
Tényleges vasúti alkalmazottak arcképes igazolványainak érvényesítése
Menetkedvezmény a budapesti Őszi Kertgazdasági és Kisállat Vásár látogatói részére
Menetlevél rendszeresítése szolgálatban utazó rendőrök részére
Menetlevél rendszeresítése szolgálatban utazó rendőrök részére
A Magyar Államvasutak Személy-díjszabásának (II. Rész) módosítása. Menetdíjak csökkentése és díjszabási korlátozások megszüntetése
Menetkedvezmény a "VII. Országos Protestáns Napok"-ra utazók részére
"Igénybevételi-(elbocsátó) utazási igazolvány" el nevezésű utazási okmány használatának megszüntetése
Magánjegyszelvények "Jegyzék"-ének nódosítása és kiegészítése
Kéregetések és engedélynélküli árusítások megakadályozása
Nyugdíjas vasúti alkalmazottak arcképes igazolványainak érvénytelenítése
Vasúti alkalmazottak szolgálati utazásaira szolgáló új mintájú szabadjegy, állandó szabadjegy, valamint a nyugdíjas főtisztviselőknek engedélyezett szabadjegy kiadása
Kinevezett órabéres személyzet utazási kedvezménye
Rendőrök utazásának szabályozása
A kedvezményesárú és postaüzemi bérletjegyek, továbbá az egyességi állandó, éves, időleges szabadjegyek érvénytartamának meghosszabbítása. Künnlakók időleges szabadjegye, továbbá a nyugdíjasok és órabéresek (munkások) alkalmazottak arcképes igazolványainak érvényesítése tárgyában kiadott rendeleteink kiegészítése
Belföldi árudíjszabás és vasútgazdaság
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Díjemelés)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Díjemelés)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Díjemelés)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Díjemelés)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Díjemelés)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Díjemelés)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Díjemelés)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Díjemelés)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Díjemelés)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Díjemelés)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Díjemelés)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Automatikus díjemelés)
Katonai személyek menetdíj és katonai áruk fuvardíj hitelezésének korlátozása
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Automatikus díjemelés kiegészítése)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Módosítás és az autom. díjem. rendelet kiegészítése)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Módosítás és adópengőérték bevezetése)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Díjemelés)
Katonadíjszabás személyek és áruk vasúti fuvarozására (Díjemelés)
Cukorrépaküldemények díjszámítási könnyítése és mérlegelése. Pálya- illetve kocsirongálási díj
Az aszálysujtotta vidékekre szállított takarmányküldemények díjkedvezménye
Szállítmányozás
Új mintájú tűzifaszállítási igazolványok életbeléptetése
Magyarország területére behozható és területéről kivihető pengőbankjegyek és pengőérmék értékhatárának szabályozása az utas forgalomban
Fuvarokmányok kiállítási díjának újabb megállapítása
Poggyászhordári viteldíjak felemelése
Kivonatolási díjak újabb megállapítása
Ruhatári őrzési díjak felemelése
Rakhelybérleti egységárak újabb megállapítása
Próbasúlyok, próbasúlyos kocsik kölcsöndíjának és bizottsági felülvizsgálati díjak újabb megállapítása
Hivatalos mérlegeléshez, vagy számláláshoz kirendelt alkalmazottak óradíjának, illetve legcsekélyebb díjának újabb megállapítása
Kocsiodaállítási díjak újabb megállapítása
Szójabab küldemények forgalmának korlátozása
A külkereskedelmi statisztika adatgyűjtéssel kapcsolatos árunyilatkozatok és egyéb nyomtatványok új árai
Üzemdíjak, úthasználati díjak és biztosítási értékek újabb megállapítása
A rakhelybérleti egységárak újabb megállapítása és a rakhelybérlők bérfizetésének újabb szabályozása
Próbasúlyok, próbasúlyos kocsik kölcsöndíjának és bizottsági felülvizsgálati díjak újabb megállapítása
Hivatalos mérlegeléshez vagy számláláshoz kirendelt alkalmazottak óradíjának, illetve legcsekélyebb díjának újabb megállapítása
Kocsiodaállítási díjak újabb megállapítása
Üzemdíjak, úthasználati díjak és biztosítási érték újabb megállapítása
Fuvarokmányok kiállítási díjának újabb megállapítása
Poggyászhordári viteldíjak emelése
Kivonatolási díjak újabb megállapítása
Ruhatári őrzési díjak emelése
A vám- és mérlegpénz lerovásánál az aranykorona átszámítási kulcsának újabb megállapítása
A nyersbőr forgalmának korlátozása
A statisztikai illeték kulcsának újabb megállapítása
Burgonyaküldemények forgalmának újabb korlátozása
A külföldről érkező szeretetadományok vám- és más köztartozás, valamint engedélymentes vámkezelése
A hüvelyes küldemények forgalmára vonatkozó rendelet kiegészítése
Tojásküldemények forgalmának korlátozása
Sajtóhiba helyesbítés az 1946. évi 12. sz. Hivatalos Lapban közzétett 10740/1946. Ctv. sz. A külföldről érkező szeretetadományok vám- és más köztartozás, valamint engedélymentes vámkezelése tárgyában kiadott rendeletben
Vöröshagyma, fokhagyma és dughagyma küldemények forgalmának újabb szabályozása
A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos árunyilatkozatok és egyéb nyomtatványok új árai
Ruhatári őrzési díjak emelése
Poggyászhordári viteldíjak emelése
Kivonatolási díjak újabb megállapítása
Fuvarokmányok kiállítási díjának megállapítása
Próbasúlyok, próbasúlyos kocsik kölcsöndíjának és bizottsági felülvizsgálati díjak újabb megállapítása
Hivatalos mérlegeléshez, vagy számláláshoz kirendelt alkalmazottak óradíjának, illetve legcsekélyebb díjának újabb megállapítása
Üzemdíjak, úthasználati díjak és a tűzbiztosítási érték újabb megállapítása
Kocsiodaállítási díjak újabb megállapítása
Rakhelybérleti egységárak újabb megállapítása
Az 1945. évben lejárt mértékhitelesítési bélyegek érvényének meghosszabbítása
A mértékhitelesítési és mértékvizsgálati díjszabás módosítása
A külföldről érkező szeretetadományok vám- és más köztartozás-, valamint engedélymentes vámkezelésének végrehajtása
Sertéspestis és sertésorbánc szérumtermelő intézetek részére cserealapon szállítandó árpa- és tengeriküldemények szállítási igazolvány mentessége
Végrehajtási rendelet a közvetlen, magyar-szovjetorosz személy-, útipoggyász- és áruforgalom rendezése tárgyában kötött megegyezés alkalmazásáról
Lőtt vad forgalmának korlátozása
Üzemdíjak, úthasználati díjak és a tűzbiztosítási érték újabb megállapítása
Kocsiodaállítási díjak újabb megállapítása
Próbasúlyok, próbasúlyos kocsik kölcsöndíjának és bizottsági felülvizsgálati díjak újabb megállapítása
Hivatalos mérlegeléshez vagy számláláshoz kirendelt alkalmazottak óradíjának, illetve legcsekélyebb díjának újabb megállapítása
Raktári mérlegkölcsöndíjak újabb megállapítása
Fuvarokmányok kiállítási díjának újabb megállapítása
Kivonatolási díjak újabb megállapítása
Poggyászhordári viteldíjak emelése
Ruhatári őrzési díjak emelése
Bűnvádi feljelentés a vasutakon jogtalan lefoglalást, elkobzást, vagy házkutatást foganatosító hatósági közegek ellen
Kocsiodaállítási díjak újabb megállapítása
Üzemidíjak, úthasználati díjak és a tűzbiztosítási érték újabb megállapítása
Rakhelybérleti egységárak újabb megállapítása
Próbasúlyok, próbasúlyos kocsik kölcsöndíjának és bizottsági felülvizsgálati díjak újabb megállapítása
Hivatalos mérlegeléshez vagy számláláshoz kirendelt alkalmazottak óradíjának, illetve legcsekélyebb díjának újabb megállapítása
Raktári mérlegkölcsöndíjak újabb megállapítása
Fuvarokmányok kiállítási díjának újabb megállapítása
Kivonatolási díjak újabb megállapítása
Poggyászhordári viteldíjak emelése
Ruhatári őrzési díjak emelése
A kiviteli, behozatali és átmenő forgalom nyilvántartásának szabályozása
A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos árunyilatkozatok és egyéb nyomtatványok új ára
Üzemdíjak, úthasználati díjak újabb megállapítása
Próbasúlyok, próbasúlyos kocsik kölcsöndíjának és bizottsági felülvizsgálati díjak újabb megállapítása
Fuvarokmányok kiállítási díjának újabb megállapítása
Kivonatolási díjak újabb megállapítása
Ruhatári őrzési díjak emelése
Poggyászhordári viteldíjak emelése
Hivatalos mérlegeléshez vagy számláláshoz kirendelt alkalmazottak óradíjának, illetve legcsekélyebb díjának újabb megállapítása
Raktári mérlegkölcsöndíjak újabb megállapítása
Vasúti teljesítmények díjának újabb megállapítása
"IBUSZ" gyorsárugyűjtő kézműáru (collis) küldeményeinek kiszolgáltatása
Vasúti teljesítmények díjának újabb megállapítása
Vasúti teljesítmények díjának újabb megállapítása
Árukísérők elszámolása
Gyapjúküldemények forgalmának korlátozása
Magyarország területére behozható és területéről külföldre kivihető pengőbankjegyek és pengőérmék értékhatárának szabályozása az utasforgalomban
Vasúti teljesítmények díjának újabb megállapítása
Vasúti teljesítmények díjának újabb megállapítása
A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos árunyilatkozatok és egyéb nyomtatványok új ára
Vasúti teljesítmények díjának újabb megállapítása
Dohánycsempészet megakadályozása
Az áruküldeményeknek számadásuktól való elválasztása
Vasúti teljesítmények díjának újabb megállapítása
Állatorvosi vizsgálati díjak felemelése
A Terményhivatal és a Burgonyahivatal megszüntetése
Az 1946. évi termésű újburgonya forgalmának átmeneti szabályozása
Milpengőben történő elszámolás módosítása és az elárusíthatók új alapárai
Vasúti kedvezmények díjának újabb megállapítása
A külkereskedelmi statisztika adatgyűjtéssel kapcsolatos árunyilatkozatok és egyéb nyomtatványok új ára
Gabona és kukoricaküldemények forgalmának újabb szabályozása
Gépjárműroncsok összegyűjtésének és forgalmának szabályozása
Vasúti teljesítmények díjának újabb megállapítása
Statisztikai árunyilatkozatokon újabb adatok feltüntetése
Hírlapcsomagok visszkeresetének és kezelésének újbóli szabályozása
Hüvelyesküldemények forgalmának újabb szabályozása
Burgonyaküldemények forgalmának újabb szabályozása
Vasúti teljesítmények díjának újabb megállapítása
Vasúti teljesítmények díjának újabb megállapítása
Hagymaküldemények forgalmának újabb korlátozása
Olajosmag és növényi olajküldemények forgalmának újabb szabályozása
Baromfi és tojásküldemények forgalmának újabb szabályozása
Gabona- és kukoricaküldemények forgalmának szabályozására vonatkozó rendelet kiegészítése
Vasúti teljesítmények díjának újabb megállapítása
A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos árunyilatkozatok és egyéb nyomtatványok új ára
A magyar-szovjet nyersolaj részvénytársaságok létesítése tárgyában létrejött Egyezmény keretében külföldről érkező áruk vám és más köztartozás, valamint behozatali engedélymentes vámkezelése
A vám- és mérlegpénz forintban történő lerovásánál az aranykorona átszámítási kulcsának megállapítása
Magyarország területére behozható és területéről külföldre kivihető forintérmék és forintbankjegyek értékhatárának szabályozása az utasforgalomban
A statisztikai illeték kulcsának újabb megállapítása
Egyes ipari faanyagok és a faszén szállításának igazolványhoz kötése tárgyában kiadott szállítási korlátozás
Vasúti teljesítmények díjának újabb megállapítása tárgyában kiadott 51594/1946. rendelet módosítása
Szabadpiacon felajánlott élőállatok szállítási forgalmának szabályozása
A bányafa és bányaszéldeszka szállításának igazolványhozkötése tárgyában kiadott szállítási korlátozás
Egyes ipari faanyagok és faszén-sz állításának igazolványhozkötése tárgyában kiadott szállítási korlátozás
Bélyegtelen fuvarlevelek használata üres magánkocsik feladásánál
A 25 kg-on aluli súlyú sertés forgalmának szabályozása
A vámjog szabályozásáról szóló 1924: XIX. t.-c.-ben, az ahhoz tartozó Végrehajtási Utasításban, Mellékletekben és Függelékekben, továbbá az ezeket kiegészítő és módosító rendeletekben, valamint az idézett törvénycikk 6. §-ához tartozó Végrehajtási Utasításban hivatkozott jogszabályokban megállapított értékhatároknak forintértékre való átszámítása
Gabonaküldemények vágányhíd-mérlegen történő mérlegelése
Tej- és tejtermékek forgalmának szabályozása
Gyorsáruként feladott filmküldemények felvétele, fuvarozása, kezelése és soronkívüli kiszolgáltatása
A bányafa és bányaszéldeszka szállítási igazolványkényszer alól való feloldása
A sovány élősertés forgalmának újabb szabályozása
Állomások díjcsoportosítása kocsiodaállítási díj szempontjából
Élőállatok fuvarozásával kapcsolatban előfordult egészségügyi szabályok figyelmenkívül hagyásának megszüntetése tárgyában
Fokozott felügyeleti díj megállapítása forintban
Idegen feleknek bérbeadott vasúti rakterületek bérének mérséklése
Az 1946. évi termesztésű rizs forgalmának szabályozása
Marha- és juhhús, valamint ezek tartósított (sült vagy főzött stb.) állapotban való szállításának igazolványhoz kötése
Faiskolai termesztvények szállítási igazolványhoz kötése
A magyar vámterületre beérkező áruk után behozatali díj szedése a vámkezelésnél
Burgonyaküldemények forgalmának szabályozásáról szóló rendeletünk módosítása
Határátlépő állomások kijelölése az utasforgalomban
Hazai származású nyersbőr forgalmának szabályozása tárgyában
A burgonya forgalmának szabályozásáról szóló eredeti rendelet kiegészítése és módosítása tárgyában
Értékhatár forintértékben való megállapítása
"IBUSZ" gyorsárugyűjtő kézműáru (collis) küldeményeinek felvétele és fuvarozása
Növényegészségügyi vizsgálati díjak értékben való megállapítása
Tényleges szolgálatban álló alkalmazottak mellékfoglalkozása
Bűnvádi feljelentés a vasutakon jogtalan lefoglalást, elkobzást, vagy házkutatást foganatosító hatósági közegek ellen
Államépítészeti hivatalok küldeményeinek tárolása vasúti területen
Idei termésű kukorica forgalmának szabályozása
A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos árunyilatkozatok és egyéb nyomtatványok új ára
Gyorsáruként feladott filmküldemények felvétele, fuvarozása, kezelése és soronkívüli kiszolgáltatása
A bányafa és bányaszéldeszka küldemények szállítási igazolvánnyal való fuvarozásának újabb szabályozása
Kártérítés és visszkereset
A kártérítési ügymenet gyorsabbá tétele
Leszámoló hivatal
Fuvardíjtöbbletek visszatérítése az állomások által
Nemzetközi forgalmú áruküldemények elszámolása
Utánfizetési bárcák elszámolása. Az LH. 32000/1949. Ié. számú rendelet részleges módosítása
Külföldről érkezett - magyarországi újrafeladással - újból külföldre rendelt küldemények fuvardíj fizetése
Az állomási pénztári szolgálat ellátása a bevétel ellenőrségi szolgálat egy részének az Üzletvezetőségek hatáskörébe való utalásával kapcsolatban
Menetjegyszámadások szerkesztése
Számítási (teher) hiánylatok szabályszerű felvilágosítása
A 6 és 7 napos munkáshetijegyek megrendelése
A vámköltségeknek és készpénzelőlegeknek, mint a vasút készkiadásainak adópengőben való beszedése
Banktanusítvány a kiviteli áruforgalomban
Menetjegyszámadások szerkesztése a nyomtatványokkal való takarékoskodásra tekintettel
Az üzletvezetőségi bevételellenőrségi csoportok megszüntetésével kapcsolatban az állomási pénztári szolgálat ellátása
Menetjegyszámadás szerkesztése 402. és 403. számú bev. elsz. nyomtatványon
Pénztári és pénztárellenőrzési szolgálat pontos ellátása
Éves bérletjegyek alakjának és kiadásuk módozatainak megváltoztatása
Bányanyugbérfelár megnevezésű különdíj
Menetjegyirodák által árusított "B"-jelű készennyomatott- és ür(-)magánszelvények felülbélyegzése
Tervezés és építés
Hóakadályok megszüntetéséhez közmunkaerő igénybevétele
Hóakadályok megszüntetéséhez közmunkaerő igénybevétele
Pályafelügyelet és pályafenntartás
A hatvani osztálymérnökség elnevezésének módosítása
Takács Ferenc földmív. államtitkár árvízvédelmi kormánybiztosi kinevezése
Adatmódosítás a menetrendfüggelék 4. és 16. A. táblázataiban
Ócska sínek eladásának letiltása
Az igazgatási ügyrend értékhatártáblázat szorzószáma
Az igazgatási ügyrend értékhatártáblázat szorzószámának módosítása
Adatmódosítás a menetrendfüggelék 16. F. táblázatában
Az igazgatási ügyrend értékhatártáblázat szorzószámának módosítása
Az igazgatási ügyrend értékhatártáblázat szorzószámának módosítása
Az igazgatási ügyrend értékhatártáblázat szorzószámának módosítása
Az igazgatási ügyrend értékhatártáblázat szorzószámának módosítása
Az igazgatási ügyrend értékhatártáblázat szorzószámának módosítása
Az igazgatási ügyrend értékhatártáblázat szorzószámának módosítása
Az igazgatási ügyrend értékhatártáblázat szorzószámának módosítása
Osztálymérnökségek vonalbeosztásának módosítása
Az igazgatási ügyrend értékhatártáblázat szorzószámának módosítása
Az igazgatási ügyrend értékhatártáblázat szorzószámának módosítása
Az igazgatási ügyrend értékhatártáblázat szorzószámának módosítása
Az igazgatási ügyrend értékhatártáblázat szorzószámának módosítása
Az igazgatási ügyrend értékhatártáblázat szorzószámának módosítása
Vontatás
A hóhányógépek és hóekék államosítása
Földgázpalack rovancsolás
Hóekék állomásítás helyének megváltoztatása
Szerkesztés és tanulmányok
Vonatok sebességének csökkentése egyes vonalakon
Rajzokkal és fontos feljegyzési könyvekkel rakott vasszekrény kutatása
Műhelyi szolgálat
A kollektív szerződés végrehajtási utasításának helyesbítése
Az órabéres alkalmazottak kollektív szerződés végrehajtási utasításának módosítása
Forgalmi főosztály
Alkalmazottaink magatartása a Közlekedésügyi Minisztérium Vasúti Szakosztályának tagjaival szemben
Forgalom
Az átdolgozott 31. és az új 31/a. sz. utasítások életbeléptetése
Szolgálati kocsiban való utazásra jogosító eddig kiadott összes "Nyilt rendelet" érvénytelenítése és új életbeléptetése
A forgalom biztossága ellen vétő alkalmazottak felelősségrevonása és megbüntetése
Központi kocsiintézőség és kocsileszámolás
Tartánykocsik besorozása intézetünk járműtelepébe
Az Egyesült Államok tulajdonát képező vasúti teherkocsik továbbítása, kezelése, visszúton történő felhasználása és nyilvántartása
"Hungária" cégjelű rakszerek rovancsolása
A német államvasutak kocsiparkjába besorozott és a Kűhitransit Verkehrs A. G. berlini cég tulajdonát képező hűtőkocsik kutatása
Kártérítés és visszkereset
A Magyar Külügyminisztérium és külképviseleti hatóságok rövidített sürgönycímei
Anyagkezelés és leltárbeszerzés
Petróleumutalványok értékének, az utalványoz ási és befizetési határidő újabb megállapítása
1946/47. évi kályhafűtésű szén kiszolgáltatására vonatkozó rendelet kiegészítéáse
Széndézsmálások megakadályozása
Anyagbeszerzés
Tüzelőanyag utalványok értékének újabb megállapítása
Petróleum-utalványok értékének újabb megállapítása
Tüzelőanyagkiszolgáltatás határidejének meghosszabbítása
Tüzelőanyagutalványok értékének felemelése, az utalványozás és a befizetési határidő meghosszabbítása
Újabb petróleum kiszolgáltatás engedélyezése
Az 1945/46. fűtési évre engedélyezett tüzelőanyag kiszolgáltatási határidejének meghosszabbítása0
Petróleum-utalványok értékének újabb megállapítása (A folyó évi 34. számú Hivatalos Lapban megjelent 45745/1946. számú rendeletünk módosítása)
Tűzifa kiszolgáltatás az 1946/47. fűtési évben
Szén kiszolgáltatás az 1946/47. fűtési évben
Az 1946/47. évi tűzifa kiszolgáltatására vonatkozó rendelet kiegészítése
Második részlet tűzifakiszolgáltatás az 1946/47. fűtési évben
A kályhafűtési szénféleségek új csoportbeosztása
Tűzifaérték befizetési határidejének meghosszabbítása
Tüzelőanyag utalványozása
Anyagbeszerzés
Intézetünk részére átadandó tűzifa átvételének szabályozása
Textilanyagok egységárának közlése és elszámolása
Textilanyagok kiosztása
Hídépítés és hídfenntartás
Az építési munkáknál alkalmazható legmagasabb haszonkulcsok
Az építési munkáknál használatos tárgyak legmagasabb értékcsökkenésének megállapítása
Az építőipari önköltségi munkáknál felszámítható regie- és haszon szabályozása
Építőiparban nyujtandó rendkívüli árengedmény
Rendeletek helyesbítése
Ügyészség
A perértékhatárok újabb emelése
Közszállításokból eredő járandóságok kifizetése
A perértékhatárok újabb emelése
A rögtönbíráskodás újabb kiterjesztése
Perértékhatárok újabb emelése
Felvilágosítások megadása a Szövetséges Ellenőrző Bizottság tagjai és megbizottjai részére
Perenkívüli ügyek
A rögtönbíráskodás újabb kiterjesztése
A rögtönbíráskodás újabb kiterjesztése
A rögtönbíráskodás újabb kiterjesztése
Peres ügyek
A perértékhatárok újabb emelése
A perértékhatárok újabb emelése
Perértékhatárok újabb emelkedése
Értesítések
Általános igazgatási főosztály
Igazgatási ügyek
Házkezelőség
Jóléti-, nyugdíj-, nyugbérügyek és a Betegségi Biztosító Intézet ügyvitele
Személydíjszabás. Menetdíjkedvezmények. Idegenforgalom
Leszámoló Hivatal
Vontatás
Központi kocsiintézőség és kocsileszámolás
Anyag- és leltárbeszerzési főosztály
Anyagkezelés és leltárbeszerzés
Nem hivatalos rész
Igazgatási ügyek
Pályázati hirdetmény
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Államvasutak Hivatalos Lapja 1946. (nem teljes évfolyam) A Magyar Államvasutak Hivatalos Lapja 1946. (nem teljes évfolyam) A Magyar Államvasutak Hivatalos Lapja 1946. (nem teljes évfolyam) A Magyar Államvasutak Hivatalos Lapja 1946. (nem teljes évfolyam) A Magyar Államvasutak Hivatalos Lapja 1946. (nem teljes évfolyam)

A 30. szám a 32. szám lapjai közé lett bekötve. Az egyes számokon szolgálati bejegyzések találhatók.

Állapot:
18.000 Ft
9.000 ,-Ft 50
45 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!