Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.754

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Államvasutak Hivatalos Lapja 1951. január-december/Különszám

1951. évfolyam 1-84. szám + Különszám: A nemzetközi behozatali-, kiviteli- és átmenő küldeményekkel kapcsolatos szállítmányozási szolgálat Végrehajtási Utasítása

Szerkesztő

Kiadó: Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 954 oldal
Sorozatcím: A Magyar Államvasutak Hivatalos Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Különálló és bekötött gépelt mellékleteket tartalmaz. A Vörös Csillag, Budapest nyomása. Teljes évfolyam. A Különszám a 23. szám után van bekötve. Kiadja a Közl. és Mélyép.tud. Kön yv- és Folyóiratkiadó Váll. a MÁV közegei számára kézirat gyanánt.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Hivatalos rész
Rendeletek
Közlekedés- és postaügyi miniszter
A MÁV Beruházási Vállalat ideiglenes ügyrendje és a MÁV. szervekkel való együttműködés egyes kérdéseinek átmeneti rendezése
Az államvasúti munkavállalók Fegyelmi szabályzata
A MÁV. Szakoktatási Tanács megszüntetése
A Fegyelmi Szabályzat egyes rendelkezéseinek végrehajtása
A Vasúti Főosztály szervezetének átalakítása
Az államvasúti dolgozók új bérszabályzata
Az államvasúti dolgozók új bérszabályzatát képező 198/1951. (XI. 18.) M. T. számú rendelet végrehajtása
Az államvasúti munkavállalók Fegyelmi Szabályzatának módosítása
A Vasút Politikai Osztály vezetője, a Vasutasok Szakszervezetének főtitkára és a MÁV. vezérigazgatójának együttes aláírásával megjelent rendeletek
Felhívások a Vasutas Dolgozókhoz
1951. évi szakszolgálati munkaversenyek feltételei
A balesetek és az ellenség elleni harc fokozása
Az államvasúti munkavállalók szolgálati címének és egyenruha rangjelzéseinek szabályozása
A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 1.021/1951. (VI. 26.) számú határozata augusztus második vasárnapjának "Vasutasnap"-pá nyilvánításáról
1951. évi május hó 1-től érvényes sztahánovista brigádfeltételek
Az 1951. évi élüzemszintek módosítása
Párt- és szakszervezeti iskolára történő kirendelés esetén követendő eljárás szabályozása
Pártmunkára igénybevett dolgozók termelő munka alól felmentésével kapcsolatos eljárás szabályozása
Az "Őszi forgalom legjobb dolgozója, brigádja, üzeme, illetve szolgálati helye" cím elnyerésének feltéátelei
1951. évi őszi forgalom zavartalan lebonyolítása
Az őszi forgalom legjobb dolgozója és brigádja jutalmazása
Felhívás az őszi forgalom sikeres teljesítése érdekében
Az 1951/52. évi téli forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében szükséges intézkedések
Vezérigazgató
Felhívás a munkafegyelem területén jelentkező hiányosságok és lazaságok megszüntetésére
Felhívás a balesetek elhárítására
A mozdonyszemélyzet éber szolgálatra való felhívása
Rákosrendező állomás szocialista versenykihívása
Miskolc személy pu. gurító dolgozóinak felhívása a gurítási teljesítmények emelésére
Vasúti Főosztály
Prémium és teljesítményi jutalom folyósításának és elszámolásának általános szabályai
Önálló Üzemszervezési Csoport felállítása
Vasúti Főosztályi Üzemszervezési Brigád felállítása
Ellenőrzési osztály
Ellenőrzési osztály. Belső ellenőrzés szabályozása
Ellenőrzési osztály. A belső ellenőrzés szabályozásáról szóló rendelet kiegészítése
Titkárság
Titkárság. RIV. szabályzat kiegészítése svéd kocsik adataival
Titkárság. Külön kedvezmény a RIV keretében az SNCP és DB között
Titkárság. Őszi forgalmi utasítás kiadása
Titkárság. Az őszi forgalmi utasítás helyesbítése
Titkárság. Az 1951. évi őszi forgalom zavartalan lebonyolítása
Titkárság. Az 1951/52. évi téli forgalom zavartalan lebonyolítása
Vasúti Főosztály Főkönyvelősége (1951. június 20-ig Pénzügyi szakosztály)
A MÁV, továbbá a Vasúti Főosztály felügyelete alá tartozó egyes vállalatok részére megállapított igazgatói alap összegek felhasználása tárgyában kiadott rendelet módosítása
Bérfizetési időpontok egységesítése
Létszám- és béralapot érintő ügyekben tett intézkedések előzetes bemutatása a főkönyvelőknek
MÁV Főkönyvelőség (1951. június 20-ig Pénzügyi szakosztály)
Egyes elszámolási kérdések szabályozása
Az őszi forgalom zavartalan lebonyolítása tárgyában kiadott 478/1951. Titk. számú rendelet módosítása
Rakodási főnökségek által végzett kényszerkirakások díjának elszámolása
Békekölcsön kötvények kiosztása
Sajóbábony-állomás bekapcsolása a postai pénzkezelési rendbe
A könyvviteli ügyek
A 10 és 20 dolláros címletű bankjegy-hamisítványok kiadásának ismertetése
A 3.220/290/1951. I/4. A. sz. iparostanulók étkeztetésére vonatkozó f. évi 59. sz. Hivatalos Lapban megjelent rendelet elszámolási részének módosítása
Az Újmintájú fuvarhiteljegy bevezetése
A keretösszegre érvényesített fuvardíjutalványok bevezetése és kezelése
Irodagépek bejelentése
Az "Újmintájú fuvarhiteljegy bevezetése" c. rendelet kiegészítése
Az önállóan könyvelő önelszámoló egységek kialakítása
Pénzügyellenőrző ügyek
Új mintájú iparvágánykimutatás vezetése a százalékos rakodási kedvezményt élvező bányák iparvágány-kiszolgálásával kapcsolatlban
Fegyelmi büntetés hatályosítása a pénztárkezelői és anyagszámadói szolgálatnál
A beruházási, felújításii és fenntartási költségek jövőben történő helyes elszámolása és a megrendelőlevelek számlázási rovatának helyes kitöltése
Kocsileszámolási nyomtatvány megrendelése
Pénzügyek
Az új bérszabályzat bevezetésekor folyósított előlegek törlése
Számfejtőközpontok újabb kijelölése
A hitelakcióból önhibájukon kívül kimaradt dolgozók (nyugellátottak) tüzelőellátása
A havibéres dolgozók munkabéréből mulasztás címén levont munkabérhányad körül felmerülő egyes kérdések tisztázáa
Számfejtő Központok újabb kijelölésére vonatkozó rendeletben foglaltak helyesbítése és módosítása
Kényszerkirakásoknál és átrakásoknál esetenként foglalkoztatott fizikai dolgozók munkabérének elszámolása
A havibérre dolgozók munkabéréből mulasztás címén levont munkabérhányad kiszámításának újabb szabályozása
Számviteli ügyek
Fizikai dolgozók családi pótlék hányadát tartalmazó táblázat kiadása
Terv- és műszaki fejlesztési szakosztály (1951. június 20-ig Üzemgazdasági és tervgazdálkodási szakosztály)
Tervügyek
A MÁV. Háztartási Tüzelőanyagellátó Üzemi Vállalat új szénegységárai
A MÁV. Tüzelőanyagellátó Üzemi Vállalat működésének megszüntetése és felszámolása
A MÁV. Beruházási Vállalat ideiglenes ügyrendje és a MÁV. szervekkel való együttműködés egyes kérdéseinek átmeneti rendezése
A MÁV. TÜV. tűzifakészletének átadásánál követendő eljárás módosítása
Beruházási munkához felhasznált anyagok szállítási költségeinek elszámolása
Helyesbítés
Beruházási munkához felhasznált anyagok szállítási költségének elszámolása tárgyában kiadott rendelet kiegészítése
A MÁV. felújítási és fenntartási munkáinak osztályozása
Munkaverseny ügyek
(1951. június 20-ig: Újítási-, munkaverseny-, szabványosítási és dokumentációs ügyek)
1951. évi május hó 1-től érvényes sztahánovista brigádfeltételek
1951. évi élüzemszintek módosítása
Az "Őszi forgalom legjobb dolgozója, brigádja, üzeme, illetve szolgálati helye" cím elnyerésének feltételei
Az őszi forgalom legjobb dolgozója és brigádja jutalmazása
Rakodási főnökségek között folyó verseny feltételeinek megállapítása
Az őszi forgalmi verseny időtartamának meghosszabbítása
1951. évi szakszolgálati munkaversenyek feltételei
Műszaki fejlesztési ügyek
(1951. június 20-ig: munkaerőgazdálkodási-, munkabér-, és normaügyek)
Időelemzők és időmérők besorolásának módosítása
Szabványügyi megbízottak bérezése
Mutatószámos bérrendszerben dolgozók bérezése
Statisztikai vizsgával rendelkező vállalati statisztikus pótlékolása
Függetlenített munkamódszerátadók bérezése
A biztosított bér rendszerének megszüntetése
Tólórapótlék elszámolásának rendezése
Munka- és időelemzők kötelező OMB. vizsgája
Időbérrendszerben foglalkoztatott fizikai dolgozók besorolása és bértarifája
Időbérrendszerben foglalkoztatott fizikai dolgozók bértarifája
Helyesbítés
Általános igazgatási és jogi szakosztály
Igazgatási és szervezési ügyek
(1951. június 30-ig: Általános igazgatási ügyek)
Rakodási gépesítési ügyosztály szervezése
Újból alkalmazott MÁV. nyugdíjasok öregségi-rokkantsági biztosítása
A felmondási idő és a végkielégítés újabb szabályozása
Szülészeti segélyek folyósításának szabályozása
Katonai szolgálatra bevonuló munkavállalók fizetéses szabadsága
A MÁV. nyugdíjasok által vállalt kereső foglalkozás bejelentése
Sorozásra behívottak bérezésére vonatkozó rendelet kiegészítése
A volt MÁV. BBI. jelenleg még érvényben lévő alapszabályainak a tüdőszanatóriumi ápolási időtartamra vonatkozó módosítása
Tüdőszanatóriumokba beutalt betegek egy éven túli ápolása tárgyában kiadott rendeletben előfordult sajtóhiba helyesbítés
Az államvasutak nyugdíjintézetének alapszabályaihoz kiadott LXXI. és LXXII. sz. függelék
Tartalékos tiszti, tiszthelyettesi és legénységi kiképzésre bevonuló személyek polgári szolgálati jogviszonyának és tényleges szolgálat alatti járandóságainak rendezése
A Munka Törvénykönyve
Bérosztályba sorolásoknál követendő eljárás
A Belföldi hivatalos kiküldetés, illetőleg külszolgálat és átköltözködések alkalmával felszámítható költségek megtérítésének szabályozása
Havibéres munkakörben foglalkoztatott nyugdíjasok szolgálati viszonya és munkabére
Alkalmazás, áthelyezés és a munkaviszony megszüntetése a munka törvénykönyve alapján
Iparostanulói bértarifa és prémium
A "Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Máv. Csomagolástechnikai Központi Hivatal" felállítása
Államvasúti alkalmazottak részére folyósítható segélyek újabb szabályozása
A vendégszobák megszüntetése a szombathelyi igazgatóság területén
Betegség címén történő levonások a munkabérből
Katonai szolgálatra bevonultak elszámolására vonatkozó rendeletek helyes alkalmazása
Külföldi hivatalos kiküldetések alkalmával felszámítható napidíjak
Vendégszoba üzembehelyezése Celldömölkön
A MÁV. Dunakeszi Járóműjavító Ü. V. vállalati besorolásának módosítása
A volt MÁV. B. B. I. jelenleg még érvényben lévő alapszabálya 2. §. (1) bekezdés 1. pontjának módosítása a vasutas szakszervezeti dolgozók betegbiztosításával kapcsolatban
"Anyasági Érdemrend és Érdemérem" adományozása, valamint a sokgyermekes anyák jutalmazása
Munkarend kibocsátása
A vasutas szakszervezeti ellátásra igényjogosultak és ezek igényjogosult családtagjai fogászati segélye és a fogászati segélyezés igénybevételének szabályozása
Budapest fővárosban történő letelepedés és ideiglenes tartózkodás szabályozása
Pályázati hirdetmény a békéscsabai, szegedi és kaposvári MÁV. Fiúnevelőintézetbe, valamint a kőszegi MÁV. Leánynevelőintézetbe történő felvételekre
A dolgozók és nyugdíjasok személyes ügyeinek intézése a szolgálati főnökségeknél
Ipari tanulók premizálása
Vasutas dolgozók tájékoztatása a nemibetegségek elleni védekezéssel kapcsolatos egyes kérdések újabb szabályozásáról
Belföldi hivatalos kiküldetések (külszolgálat) alkalmával felszámítható költségek
Helyesbítés
A Vasutas Szakszervezet Társadalombiztosítási Központja, valamint a Központi Egészségügyi Hivatal Hatáskörének ideiglenes megállapítása
Budapest fővárosban történő letelepedés újabb szabályozása
Az államvasuti munkavállalók szolgálati címeinek és egyenruha rangjelzéseinek szabályozása
Szállítmányozási Központi Hivatal szervezése
Katonai szolgálatra bevonuló személyek be- és kijelentésének szabályozása
A katonai szolgálatra bevonult dolgozók munkabérét terhelő levonások
A "MÁV. Sajtóhivatal" szervezése
Vállalatok besorolása
A Vasuti Főosztály szervezetének átalakítása
Az egyenruhasapka zsinórozásának elhagyása és a sapkajelvények egységesítése
Az állami titok és hivatali titok büntetőjogi védelme
Betegállományban lévő járóbeteg dolgozók lakásukról való eltávozás idejének szabályozása
Az államvasutak nyugdíjintézetének alapszabályaihoz kiadott LXXIII. számú függelék
A vasútegészségügy szolgálatában álló és a MÁV. KEH. költségvetését terhelő dolgozók munkabéreinek számfejtése
A Munkarend
Munkarend kifüggesztése
Fellebbvalók üdvözlése értekezletek és oktatások alkalmával
Hímzett szárnyaskerekek viselésének szabályozása a MÁV. egyenruhákon
Fizetési előleg engedélyezése és folyósítása
Az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló biztosítás alá eső dolgozóink új nyilvántartási rendszerének bevezetése
A felemelt 7,5 %-os társadalombiztosítási járadékkulcs felosztása és elszámolása
Az igazgatóságok szervezetének átalakítása
Takarékbélyeg-akció kiszélesítése intézetünknél
A halálos üzemi balesetek jelentésére, az üzemi baleseti statisztikai nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések kiegészítése
Forgalmi műszaki fejlesztési osztály felállítása a 8. Forgalmi szakosztályban
Helyesbítés
A MÁV. rendelőintézeti fogászati szolgáltatmányok bővítése
Egyenruhák váll-lapok nélküli viselésének tilalma
Az "A" és "B" jelű betegségi statisztikai lapok további használatának megszüntetése
A dolgozó nő részére járó szülési szabadsággal kapcsolatos kérdések szabályozása
A vasútegészségügyi szolgálathoz tartozó orvosok egyenruhaváll-lap színének megállapítása
Vadgesztenye összegyűjtése a vasút területén
A vasút területén való tartózkodás fokozott ellenőrzése
Az egészségre ártalmas munkát végző dolgozók pótszabadsága
Egyes túlóradíjazásban nem részesíthető dolgozók pótszabadsága
Vasúti Tudományos Kutatóintézet létesítése
November hó 1. napjának rendes munkanappá nyilvánítása
Egyes vezetőállású munkavállalók pótszabadsága
Alkalmassági orvosi tanúsítvány kiállításának újabb szabályozása
Felsőfokú tanulmányokat folytató államvasuti alkalmazottak segélyezése
Felsőfokú tanulmányokat folytató államvasuti alkalmazottak segélyezése
Szakmai kollégium szervezése a Vasuti Főosztályon
Az üzemi balesetelhárítás fokozása
A gyógyszerrendelési lap megszüntetése és új VSzT. vényfüzet, valamint új tagsági igazolvány bevezetése tárgyában kiadott 3.065/D/45/1951. VSzTK. rendelet helyesbítése
A MÁV Csomagolástechnikai Központi Hivatal elnevezésének megváltoztatása
Az utazó személyzet meleg és hideg étellel való ellátása
Melegítő ital kiszolgáltatása hideg időjárás esetén
Üzemi étkezési árak módosítása
December 23-ra és december 30-ra eső munkaszüneti napok áthelyezése
A Vasúti Főosztály tervgazdasági feladatainak a minisztérium központi általános főosztályaitól független ellátása
MÁV Szabványosító Központi Hivatal felállítása
Jogi ügyek
(1951 június 20-ig: Jogi- és fegyelmi ügyek)
A mozgásban levő vonatokra fel- és leszálló utazóközönség ellen helyszíni birságolás alkalmazása
Élelmezési illetmény folyósítása a 7.810/82/1951. K. P. M. számú rendelet 11. §-a alapján
Károkozást megakadályozó dolgozók jutalmazása
Az államvasúti munkavállalók Fegyelmi Szabályzatának módosítása
Fegyelmi eljárás ügyvitelének módosítása
A fegyelmi eljárás ügyvitele
Fegyelmi Szabályzat egyes rendelkezéseinek végrehajtása
MÁV intézeti lakások ellenértékének újabb egységes szabályozása
Helyesbítés
Tanulmányi és oktatási ügyek (1951. június 20-ig)
A MÁV Szakoktatási tanácsa megszüntetése
Központi segédhivatal és házgondnoksági ügyek
(1951 június 21-től I. MÁV. Gazdasági és gondnoki Hivatal)
A tuberkulórikus diabetesek, májbetegek, véradók és a 12-18 éves ellátatlan fogyasztók hatósági élelmiszerellátása
Vasutas Szakszervezet Társadalombiztosítási Központja
A betegbiztosítási és félszázalékos tagsági igazolványok 1961. évre történő érvényesítése tárgyában a f. évi I. sz. Máv. Hivatásos Lapban közzétett 3.021/1/1951. KEH. számú rendelet kiegészítése
Tényleges és nyugdíjas biztosítottak, valamint igényjogosult családtagjaik gyógyintézeti elhelyezésével, illetve gyógyfürdőbe utalásával kapcsolatos orvosi javaslatok záradékolása és továbbítása
Magyarázó rendelet a táppénz folyósítása és a társadalombiztosítási vitás ügyekre vonatkozó eljárásra
Gyógyászati segédeszközök engedélyezésének szabályozása
Az egy napra eső táppénz összegének megállapítása
A VSzTK terhére igénybevehető ellátásnélküli gyógyfürdők rendelése, a fürdőrendelvények kezelése és a fizetendő résztérítések elszámolása tárgyában az 1950. évi 10. sz. MÁV Hiv. Lapban megjelent 306.441/1950. I/3. A. sz. rendelet kiegészítése
A gyógyászati segédeszközök engedélyezésének újabb szabályozása tárgyában 1951. évi 28. számú Máv. Hivatalos Lapban megjelent 3.216/88/1931. VSzTK. számú rendelet kiegészítése
A vasutas Szakszervezet társadalombiztosítása alá tartozó biztosítottak és családtagjaik tagsági és ignyjogosultsági kérdéseinek egyes segélyek folyósításának és egyes gyógyászati segédeszközök engedélyezésének újabb szabályozása
A 3.216/66/1951. VSzTK. sz. rendelet helyesbítése
Az Utasellátó Vállalat dolgozóinak a VSzT biztosítottak körébe való bevonása
A VSzTK "Egyéni lap"-ok kezelése az öregségi és rokkantsági biztosítással kapcsolatban
A gyógyszerrendelési lap megszüntetése és új VSzT vényfüzet, valamint új tagsági igazolvány bevezetése
Eljárási szabály egyes társadalombiztosítási temetkezési segély folyósításánál
A régi (fekete és rózsaszínű) VSzT tagsági igazolványok érvényességének ideje
A VSzT vényfüzetek és tagsági igazolványok bevezetésével, illetőleg kicserélésével kapcsolatos 3.065/D/45/1951. VSzTK sz. rendelet MÁV Hivatalos Lap 70. sz.) végrehajtásának szabályozása
A 1/2 §-os Önkéntes Támogatási Alap igazolványok érvényesítéséhez szükséges bélyegek igényelésénak módosítása
A 75 %-os táppénzre vonatkozó rendeletek végrehajtása
Központi Egészségügyi Hivatal
A betegbiztosítási és a 1/2 §-os tagsági igazolványok 1951. évre történő érvényesítése
Élelmiszerjegyek leadása kórházi ápolásra felvételnél
A Budapesti MÁV Kórház és központi Rendelő szakrendelésének szabályozása tárgyában kiadott 3.100/63/1950. KEH. sz. rendelet módosítása
A Miskolci MÁV Rendelőintézet működési területének módosítása
Élelmiszerjegyek leadása kórházi ápolás esetén
Betegfelvételi pótkönyvecskék kiállításáért térítés fizetése
A beteglátogatás rendjének szabályozása a MÁV Kórházban
A 15. és 15/a. számú egészségügyi mintájú nyomtatványon történő betegségi statisztikai adatszolgáltatás egységes szabályozása
A tisztiorvosi jegyzőkönyvek felterjesztésével kapcsolatos eljárás szabályozása
MÁV. Gazdasági és Gondnoki Hivatal
(1951. június 20-ig Központi Segédhivatal és Házgondnoksági ügyek)
A fűtés rendjének szabályozása
Pénzügyi szakosztály
(1951. június 21-től Vasúti Főosztály Főkönyvelősége ill. MÁV. Főkönyvelőség)
Az 1951. évi részletfizetéses tüzelőanyagellátás nyilvántartása és leszámolása
Számfejtő központok felállítása
Költségvetési ügyek (1951. június 20-ig)
Fizikai munkavállalók bérfizetési időpontjának újabb szabályozása
A Szociális és Kultúrális Segélyalap hivatalból történő levonásainak megszüntetése
Fillérösszegek kikerekítése a havibéresek járandóságainak számfejtésénél
Az "Egyenruha ellátás és kezelés szabályozása" tb. kiadott 7.850/B19/1950. I/4. sz. rendelet helyesbítése
A munkavállalót terhelő tartozásoknak a munkavállaló járandóságaiból való levonása munkahelyváltozás esetén
Lakáscímváltozás bejelentése, részletfizetésre előjegyzett tüzelőanyagnak, házhoz szállítás mellett való igénylése esetén
A részfizetés összegének megállapítása a fizikai munkavállalóknál
Béralapba tartozó járandóságok ismertetése
A Konzum részjegy kártalanításra való jelentkezés végső határideje
A MÁV., továbbá a vasúti főosztály felügyelete alá tartozó egyes vállalatok részére megállapított igazgatói alap összegek felhasználása
Ellenőrzési ügyek (1951. június 20-ig)
Anyageladásnál követendő eljárás polgári fuvarlevéllel történő feladás esetén
Egyenruha ellátás és kezelés szabályozása
Iparvágány elszámolójegy rendszeresítése a Magyar Államvasutak üzemkezelésébe vett iparvágányok kiszolgálásával kapcsolatban felmerülő díjek elszámolására
A felszámolt MÁV. Konzum üzletrészei kifizetése és a vonatkozó 7.834/8/1951. I/4. B. sz. rendelet egyes intézkedéseinek módosítása
Elszámolás és ellenőrzés szabályozása a munkabéralap előzetes ellenőrzésének megszervezésével kapcsolatban
Más szolgálati főnökségek részére végzett munkák költségeinek átterhelésével kapcsolatos eljárások szabályozása
Helyesbítés
Állandó jellegű elszámolási előleg (kézipénztár) kezelése
Teljesítmények elismerése nélkül benyujtandó inkasszó megbízások szabályozása
Könyvelési ügyek (1951. június 20-ig)
Leltárszámadások beküldési határidejének módosítása
Egyházasrádóc vasútállomás bekapcsolása a postai pénzkezelési rendbe
Szeszküldemények hitelezett fuvarozásának megszüntetése
Békekölcsönjegyzés új, vagy újbóli munkavállalás esetén
Fuvardíjutalványok érvényesítőbélyegének megszüntetése
fuvardíj utalványok kezelésének módosítása
Hitelezett fuvarokmányok naponkénti beszállítása
A postai beszállítási és ellátmányozási rend újabb szabályozása
A munkabéralap előzetes ellenőrzésének megszervezése és munkabérfizető pénztárak szervezése
Az 1946. évi június hó 3-i keletű 100.- forintos (kéknyomású) bankjegyek és a 2.- Ft-os alumíniumérmék bevonása
Tarnaszentmiklós állomás utánvétjeinek postára adása
MÁV. építési üzemi vállalatok pénzügyi ellenőrsége (1951. június 20-ig)
Készenléti szolgálat elszámolása
Fizikai dolgozók családi pótlékának elszámolása (I. és II. Táblázat melléklettel)
Munkaügyi szakosztály
(1951. június 21-től)
Munkaerőgazdálkodási és munkabér ügyek (1951. június 21-től)
A Vasúti Főosztály és a felügyelete alatt álló vállalatok pénzügyi szolgálatának átszervezése a 121/6/1951. és 122/6/1951. számú N. T. határozatok alapján
A Párt- és szakszervezeti iskolára történő kirendelés esetén követendő eljárás szabályozása
Külföldi hivatalos kiküldetések alkalmával felszámítható napdíjak és bérkocsidíjak összegének változása
Kiküldetések alkalmával repülőgép igénybevételének esetére kijelölt útvonalak
Dunapentele I. területi bércsoportba sorolása
Vasárnap és munkaszüneti napon végzett munka pótléka
Folyamatos munkaviszony esetén járó pótszabadság mértékének kiszámítása
Pártmunkára igénybevett dolgozók termelő munka alóli felmentésével kapcsolatos eljárás szabályozása
A Magyar Repülő Szövetség által iskolára történő behívás esetén követendő eljárás szabályozása
A Magyar Szabadságharcos Szövetség iskolájára történő behívás esetén követendő eljárás szabályozása
Munkaviszony megszüntetése a szolgálatból való igazolatlan távolmaradás esetén
A Munka Törvénykönyve és annak Végrehajtási Utasításának kiegészítése
Építőipari függetlenített munkamódszerátadók bérezése és premizálása
A folyó évi 43. számú Hivatalos Lapban megjelent 6.269/M/20/1951. I/4. A. sz. rendelet helyesbítése
Havibéres munkakörben foglalkoztatott nyugdíjasok munkabére
A Munka- és időelemzőket képesítő bizottságokra vonatkozó rendelet módosítása
Pótutalványok kiadása újítások esetén
A vasbetonanyag szállítási munkájának átsorolása
Munkaruhajárandóság kiterjesztése
Külföldi napidíjak összegének megváltoztatása
Külszolgálati munkakörök meghatározása
Belföldi hivatalos kiküldetés, illetve külszolgálat, valamint áthelyezés alkalmával felszámítható költségek megtérítéséről szóló 33/1951. (I. 31.) számú rendelet (Hivatalos Lap f. évi 11. szám) egyes rendelkezéseinek módosítása és kiegészítése
Bérosztályba sorolásnál követendő eljárás módosítása
A Német Demokratikus Köztársaságba kiküldött dolgozók napidíjának megállapítása
Vállalatok besorolása
Ipari tanulók étkeztetése
A Művezetők jogai és kötelességei
A futásképtelenné vált járóművek megjavítása érdekében kiküldött dolgozók elszámolása
Belföldi hivatalos kiküldetés, illetőleg külszolgálat és átköltözködések alkalmával felszámítható költségek megtérítésének szabályozásáról szóló 6.260/B/7/1951. I/3. A. számú rendelet módosítása, illetve kiegészítése
Pályafenntartási és vállalati dolgozók kiküldetése, illetve külszolgálata
Külszolgálati munkakörök meghatározása
Nyelvtudási pótlék rendszeresítése
A 307.000/1950. I/2. sz. rendelethez kiadott A) mellékleten feltüntetett egyes külszolgálati helyek csoportbeosztásának módosítása
Bérszámfejtők és bérelszámolók munkaidejének szabályozása
Katonai szolgálatot teljesítők családi pótléka
Az államvasúti dolgozók új bérszabályzatét képező 198/1951. (XI. 18.) M. T. számú rendelet végrehajtása
Az új bérszabályzat végrehajtási utasításának helyesbítése
Munkaköri besorolások végrehajtása
Technikai minimum vizsgák szervezése. A vizsgákkal kapcsolatos teendők
Ipari tanulóiskolát, valamint átképző tanfolyamot végzett dolgozók kötelező szakmai gyakorlata
Igazolatlan mulasztások esetén követett szabálytalan eljárások megszüntetése
A Szovjetunióba történő hivatalos kiküldetések költségei
Az 1951. évben ki nem vett szabadságoknak 1952. évre való átvitele
A 6.260/M/101/1951. I/4. sz. rendelet "Pályamesteri szakaszok" részének módosítása
A munkabérekre vonatkozó egyes rendelkezések végrehajtása
Az 1952. évi munkaügyi tervkeretek betartása
Havibéres dolgozók új prémiumrendszerének bevezetése
Balesetmentes szolgálat jutalmazása
Prémiumok elszámolása
Munkaerőképzési ügyek (1951. június 21-től)
Az önállóan könyvelő önelszámoló egységek vezetőkönyvelőinek megbízása
Kereskedelmi szakosztály
(1951. március 31-ig: Díjszabási és fuvarozási szakosztály)
Raktárfőnökségek, raktárfőnökök és raktárhivatalnokok nevének, illetőleg címének megváltoztatása
Szakosztály nevének megváltoztatása
A szállítástervezés továbbfejlesztése
A rendőrség utazásának szabályozása (Módosítás)
A középiskolába beiratkozó tanulók menetkedvezménye
Magyar Vasuti Személydíjszabás II. Rész módosítása
1951. évi július hó 1-től érvényes Katonadíjszabás módosítása
Fuvarozási terv ügyek (1951. június 20-ig: Személydíjszabási ügyek)
A Vasutas Alapfokú tornász Csapatbajnokságra utazó dolgozóink díjmentes utazása
Új, XV. 1. mintájú hitelokmány rendszeresítése
Rendesárú és félárú reformjegyek rendszeresítése
Személypénztári jegygép kísérletképpeni rendszeresítése Budapest nyugati pu.-on
A megszűnő MÁV Székesfehérvári Járóműjavító Ü. V. munkavállalóinak utazási kedvezménye
Dolgozók hétvégi különvonatai
Az Államvédelmi Hatóság beosztottai utazásának szabályozása (módosítás)
A pénzügyőrség utazásának szabályozása (módosítás)
Párnás és fapados kocsifajta megjelölése az utazási igazolványokon
Magyar Vasuti Személydíjszabás II. Rész módosítása
Katonai díjszabás módosítása
A budapesti fejállomásokig érvényes menetjegyek megkülönböztető jelzéssel való ellátása
Az Államvédelmi Hatóság beosztottai utazásának szabályozása (módosítás)
A 33 % és 66 %-os mérséklésű egy útra érvényes valamint 50 %-os menettérti reformjegyek rendszeresítése
A Közszolgálati alkalmazottak gyermekeinek 1951 évi nyári arcképes igazolványa
A Vasutas Szakszervezet Sportosztálya alá tartozó Lokomotív Sport Körök menetkedvezményének újabb szabályozása
Posta alkalmazottak részére rendszeresített új mintájú hitelezett utazási igazolványok című rendelet kiegészítése
Nyári termelési gyakorlatra utazó ipari technikumi tanulók menetdíjkedvezménye
Félárú menettérti kéregjegyek érvénytartama
Egyetemi és főiskolai felvételi vizsgára utazó tanulók menetkedvezménye
Dunapentelei táborozásra utazó DISZ ifjak menetdíjainak hitelezése
XV/m. és XV/n. mintájú hitelokmányok rendszeresítése és a XV/h. mintájú hitelokmányok érvénytelenítése
Díjszabási ügyek (1951. június 20-ig: Árudíjszabási ügyek)
Az 1950. évi 16. sz. Hivatalos Lapban megjelent (Vasuti Nemzeti Vállalatok fuvarozásainak szabályozása (tb. rendelet kiegészítése
Magánhirdetmények kihelyezésére szolgáló hirdetési segélyanyag nyilvántartása és kezelése
Uj mintájú belföldi fuvarhiteljegy bevezetése a Terményforgalmi Egyesülés és az egyes megyei terményforgalmi vállalatok által belföldi forgalomban fuvarozott küldemények fuvarozási költségeinek kiegyenlítésére
A MASPED részére bevezetett export és import fuvarhiteljegyek hatályon kívül helyezése
Uj Katonadíjszabás és Végrehajtási Utasítás kiadása
Változó munkaterületen foglalkoztatott postaüzemi dolgozók (távirdamunkások) menettérti munkásjegy kedvezménye
Nyári termelési gyakorlatról visszautazó mezőgazdasági technikumi tanulók menetkedvezménye
Cukorrépaküldemények díjszámítási könnyítése 1951. évre
Elveszett éves szabadjegy érvénytelenítése
Uj mintájú belföldi fuvarhiteljegy bevezetése a Terményforgalmi Egyesülés és az egyes megyei terményforgalmi vállalatok által belföldi forgalomban fuvarozott küldemények fuvarozási költségeinek kiegyenlítésére című rendelet kiegészítése
Katonadíjszabás és Végrehajtási Utasításának módosítása
Elveszett posta hitelezett utazási utalvány
Elveszett felmutatóra szóló éves szabadjegy
Üdülő- és Gyógyhelyekre érvényes 33 %-os mérséklésű menetjegyeknek kéregjegy formában való rendszeresítése
Egyetemi és főiskolai hallgatók menetkedvezménye
Uj mintájú fuvarhiteljegy bevezetése a Terményforgalmi Egyesülés és az egyes megyei terményforgalmi vállalatok, továbbá az Agrimpex által feladott küldemények fuvarozási költségeinek kiegyenlítése
Elveszett utazási igazolványok érvénytelenítése
Tanuló havijegy és mérsékeltárú havibérletjegy érvényességének fapados kocsifajtára való korlátozása
Megállapodás
Díjszabás és Szolgálati Utasítás életbeléptetése
Vasuti és közszolgálati alkalmazottak arcképes igazolványának érvényesítése az 1952. évre
Mezőgazdasági és ipari termelőszövetkezeti tagok részére 65 százalékos mérséklésű bérletjegy rendszeresítése
Szolgálati Utasítás (Sajtóhibahelyesbítés)
Hálókocsi igénybevételének szabályozása. A Magyar Vasuti Személydíjszabás II. rész módosítása
Az aggteleki cseppkőbarlang látogatására rendszeresített kedvezményesárú menetjegyfüzetek megszüntetése
Végrehajtási Utasítás az 1951. évi július hó 1-től érvényes "Katona-díjszabás"-hoz (Módosítás)
A Magyar Szabadságharcos Szövetség Partizán Tagozatának utazási kedvezménye
A személydíjszabás módosításával kapcsolatos intézkedések
Alkalmazottaink által beszerzett tüzelőanyagok fuvardíjkedvezményének megszüntetése
Irányítási és Rovatolási Szabályzatok hatályon kívül helyezése
Munkásigazolványok nyilvántartásba vétele 1952. évre
Katonadíjszabás személyek, utipoggyászok, expresszáruk, élőállatok és áru vasúti fuvarozására
Cukorrépaküldemények díjszámítási könnyítése és mérlegelése
Önkezelési szállítólevéllel fuvarozásra kerülő küldemények, valamint a vasuti üzemi vállalatok küldeményeinek fuvardíjszámítása
Személypénztári jegygép újbóli használatbavétele
Fuvarozási és szállítmányozási ügyek (1951. június 20-ig: Fuvarozási és fuvarjogi ügyek)
"Szállítási igazolványok kézikönyve" című segédlet kiadása
Bor és bormust fuvarozásának szabályozása
A C. 1. sz. Utasítás 8. számú helyesbítése
Élőállatok fuvarozásánál az állatorvosi munkadíjak és vizsgálati díjak beszedésének mellőzése
Cirokseprű fuvarozásának szabályozása
Fuvarozott küldemények súlyveszteségének csökkentése
MÁV Autófuvarozási üzemi Vállalat létesítése
Mezőgazdasági termékek fuvarozására vonatkozó szabályozás módosítása
A kereskedelmi szolgálat ügyintézése olyan állomásokon, ahol raktárfőnök van
A C. 1. sz. Utasítás 9. számú helyesbítése
Feketézők elleni küzdelem
Égetett mész fuvarozására vonatkozó szabályozás kiegészítése
Szénfuvarozásának szabályozása
Alma, burgonya, dió és hagyma fuvarozására vonatkozó szabályozás módosítása
Vámáruk ipartelepre állítása
A MÁV. autófuvarozási ü. vállalat ideiglenes díjszabása és annak végrehajtási utasítása
A Közúti helyközi fuvarozás lebonyolítása tárgyában kötött MÁV. Tefu-Posta-Belsped Végrehajtási Utasítása
Gépjármű üzemanyag-ellátásának újabb szabályozása
Kiürült teherkocsik kitisztítása
C. 5. sz. mérlegutasítás kiadása
A MÁV Autófuvarozási Üzemi Vállalatnak átadott állóeszközök értékének könyvjóváírása
Pályaudvaron maradó darabáruk házhozfuvarozása C. 1. sz. Utasítás 10. sz. helyesbítése
Erdei termékek, ipari faanyagok, gyapjú és cirokseprű fuvarozására vonatkozó osztályok módosítása
Édescsillagfürt fuvarozására vonatkozó szabályozás módosítása
Vámáruk ipartelepre állítása
Borkő és burgonya fuvarozásának újabb szabályozása
A C. 1. sz. Utasítás 11. számú helyesbítése
Tűzifa fuvarozására vonatkozó szabályozás módosítása
"Királyi" felírású nyomtatványok megsemmisítése
MÁV Autófuvarozási Üzemi Vállalat lakcímváltozása
A nemzetközi behozatali-, kiviteli- és átmenő küldeményekkel kapcsolatos szállítmányozási szolgálat Végrehajtási Utasítása
Inkasszómegbízáshoz használt értesítések kiszolgáltatása MÁV szervek részére
A MÁV Üzemi Vállalatok fuvarozására vonatkozó rendelkezések kiterjesztése a MÁV Autófuvarozási Üv. fuvarozásaira
Vonali szolgálati helyek, előjelzők, jelzők stb. világításához szükséges kőolaj szállítása
Élelmiszerek szállítása kézipoggyászként
Élő állatokkal rakott kocsi tőzegalmozása
Az Igazgatósági VI. osztályok nevének megváltoztatása
Fémhulladékok fuvarozásának szabályozása
Nemzetközi behozatali-, kiviteli és átmenő küldeményekkel kapcsolatos elszámolások szabályozása
Fémhulladékok fuvarozásának szabályozása
Áruforgalmi korlátozás
Borkő fuvarozásának újabb szabályozása
Szén, lignit, brikett stb. fuvarozására vonatkozó szabályozás módosítása
"Mérlegeredmény-értesítő" elárusítható nyomtatvány rendszeresítése
Juh és juhhús fuvarozása
Magyar Államvasutak budapesti városi kirendeltségének megszüntetése
Fuvarlevélmásodpéldány hiteles másolatának rendszeresítése a magyar-szovjet forgalomban
Rakodáshoz rendelt üres kocsik, valamint a rakott kocsik érkezéséről előzetes értesítés adása
Vámáru ipartelepre állítása
Fuvarlevél-számlabárca használatának módosítása
Az amerikai (kolorádiói) burgonyabogár elleni védekezés
A MÁV rakodási szolgálkodási Főnökségek szervezése
MÁV Kereskedelmi Rakodási Főnökségek szervezése
Rakodáshoz rendelt üres kocsik, valamint a rakott kocsik előjelentésének szabályozása
Gázpalackok bárcázása, a C. 1. sz. Utasítás 337. pontjának kiegészítése
Több állomásra rendelt önkezelési küldemények továbbítása egy kocsiban
Mezőgazdasági termékek és állatok szállítására vonatkozó szabályok
A MÁV Kereskedelmi Rakodási Főnökségek elnevezésének módosítása
Az Utasellátó Vállalat vendéglátó üzemeinek és étszolgálatának ellenőrzése
Alma, burgonya, hagyma, továbbá baromfi és tojás szállítása
Megállapodás áruknak a közvetlen nemzetközi forgalomban történő fuvarozása tárgayában (M. G. S.)
Szolgálati utasítás az M. G. S. Megállapodáshoz
Utalványozott burgonya szállítása
M. G. S. forgalomban használatos új elárusítható fuvarozási minta nyomtatványok eladási árának megállapítása
Alma, burgonya és hagyma szállítása (módosítás)
Tehén szállítása
Az ötnapos berakási tervvel, előzetes értesítéssel és a kocsik megrendelésével kapcsolatban a kereskedelmi szolgálat részére kiadott rendelkezések összefoglalása
Élő, romló, törékeny és veszélyességi bárcáknak ujbóli felhasználása
Az Áruraktározási Hivatal részére érkező vámáruküldemények kiszolgáltatása
"Tűzveszélyes" feliratú bárcák alkalmazása a mozdonyszikrától könnyen tüzet fogó anyagokba csomagolt áruval rakott kocsikon
Szénbányák mentesítése a birságok fizetése alól
Élő állatokkal rakott kocsik tőzegalmozásának megszüntetése
Bélyeges fuvarlevelek használatának megszüntetése
Uj mintájú önkezelési szállítólevelek rendszeresítése
Élelmiszerek, mezőgazdasági termékek és állatok szállítása
A vasuti Árufuvarozás Szabályzatának hatálybalépése
Nemzetközi fuvarlevelek árának megállapítása
Uj mintájú bárcák bevezetése a darab- és kocsirakományú küldemények megbárcázására
Szállítástervezési ügyek (1951. június 20-ig Tervszállítási ügyek)
Az önkezelési leadási számadás rovatai felhasználásának módosítása
Az önkezelési tervszállítás végrehajtási utasításának módosítása
Statisztikai adatszolgáltatás hiányosságai
Utánfizetési bárcákon elszámolt poggyász és expresszáru súly adatainak jelentése
Büntetés a szállítási terv fegyelem megsértéséért
Szén, kavics és kőküldemények továbbítása irányvonatokkal
Utasításmódosítás
A szállítás tervezés Részletes Utasításának módosítása
Az őszi forgalom zavartalan lebonyolítása tárgyában kiadott 478/1951. Titkárság számú rendelet módosítása és kiegészítése
A negyedéves szállítási terv és áruáramlási értesítők kezelése az állomásokon
A kereskedelmi árustatisztikai adatszolgáltatás újraszabályozása
Bevételellenőrzési, Visszatérítési és Kártérítési Hivatal
Részvételi jegyeknek új alakban való rendszeresítése
Új mintájú ruhatári letétjegyek rendszeresítése és ezek elszámolásának szabályozása
Bárcaalakú Borjegyek megsemmisítése
Szakérettségis hallgatók hitelezett utazása
Katonai személyek hitelezett menettérti utazása
Öt lapból álló II/1. és II/2. sz. bev. elsz. m. "Megrendelőlevelek" rendszeresítése
Kollektív utalvány alapján várható 60 %-os mérséklésű menetjegy rendszeresítése
Gyors- és sebesvonati pótjegy rendszeresítése legénységi katonajegyhez
"Menetjegy hitelezett utazáshoz" elnevezésű bárcajegy elszámolásának szabályozása
Új mintájú hitelokmányok rendszeresítése
Reformjegyek elszámolásának szabályozása
Elveszett önkezelési szállítólevelek érvénytelenítése
Változtatások egyes árupénztári számadások vezetésében
Menetjegyek és szigorúan elszámolandó nyomtatványok megrendelő leveleinek kiállítása
Postai utánvéteknek a posta által történő nyugtázással kapcsolatos eljárás módosítása
Postai befizetési lapok, illetve postautalványok pótlása utánvétes küldeményeknél
Az állomási szolgálat és számviteli ellátását szabályozó új C. 2. sz. Utasítás életbeléptetése
Önálló elszámolásra be nem rendezett (pályafenntartási) megállóhelyeknek szállítóvevénnyel való ellátása
MÁV. Statisztikai Hivatal
Állomások részére statisztikai nyomtatványok rendszeresítése
MÁV. Stat. Hiv. Helyesbítés
Építési és pályafenntartási szakosztály
"Sínleerősítő és mozdonyvizsgáló csatornához és a 7462-51. sz. "Mozdonyvizsgáló csatorna" MÁV. bázisszabványok kiadása
"Vasúti helyszínrajzokon alkalmazott jelölések" MÁV. háziszabvány kiadása
"Sínfúró" MÁV háziszabvány kiadása
Helyesbítés
"Irányítókereszt fából" MÁV háziszabvány kiadása
"Talpfalfúró nyéllel" MÁV háziszabvány kiadása
"Sínhordó fogó" MÁV háziszabvány kiadása
MÁV háziszabványok kiadása
"Figyelmeztető jelek: Irányjelző tábla" MÁV háziszabvány kiadása
"Szelvény és kilométer oszlop" MÁV háziszabvány kiadása
MÁV háziszabványok kiadása
Felépítményi és pályafenntartási ügyek
"Hüvelyes kulcs geocsavarhoz" MÁV háziszabvány kiadása
"Kőfaragó kalapács" MÁV háziszabvány kiadása
"Felépítményi billentőkalapács" MÁV háziszabvány kiadása
Helyesbítés
A pécs-bátaszéki vonal átcsatolása a szekszdárdi osztálymérnökséghez
"Hüvelyes kulcs síncsavar részére" MÁV háziszabvány helyesbítése
"Az osztálymérnök ügyviteli helyettese" megnevezésű állás rendszeresítése az osztálymérnökségeknél
Igazgatósági határmódosítás a hatvan-miskolci vonalon
"Építési és pályafenntartási műszaki adatok. A. kiadás" 52. számú táblázatának módosítása
A szombathelyi igazgatóság vonalhálózatának módosítása
Ujtipusú vágánygépkocsivezető igazolvány rendszeresítése
Felhívás az útátjárókon történő balesetek megakadályozására
Gépészeti szakosztály
MÁV háziszabványok kötelező alkalmazása
Háziszabványok kötelező alkalmazása
Háziszabvány hatálytalanítása
MÁV háziszabványok kötelező alkalmazása
A propán-bután gáz forgalombahozatalának, tárolásának és felhasználásának szabályozása
Háziszabványok kötelező alkalmazása
A MÁV Kocsiműszaki és Kocsiállag Nyilvántartási Központi Hivatal megszüntetése és I/7. F. kocsiosztály létesítése
A tűzfelelősi munkakör további kiépítése
Háziszabványok kötelező alkalmazása
Gázzal oltó készülékek elhelyezése
Sűrű, dermedt-olajok lefejtésével kapcsolatos tűzrendészeti szabályok
Vontatási ügyek
A MÁV Kocsiműszaki és Kocsiállagnyilvántartási Központi Hivatal felállítása
Szénszerelést végző állomási és vonatkísérő személyzet külön munkadíjának megszüntetése
A DRB teherkocsik átszámozása
Vonatok fűtésének szabályozása
A szenek minőségi átvételének újabb szabályozása
Vasuti járóműbeszerzési, tervezési és kísérleti ügyek
Menetrendfüggelék helyesbítése
Menetrendfüggelék kiegészítése és helyesbítése
Villamos ügyek
Menetrendfüggelék helyesbítése és kiegészítése
Járóműjavító üzemi vállalatok ügyei
Ujítási javaslatok kidolgozása
Családi pótlék jogosságának és bejelentési kötelezettségének újbóli szabályozása
Üzemgépészeti ügyek
Földgázzal töltött acélpalackok átvétele
Forgalmi szakosztály
RIV. felvétele a görög és jugoszláv államvasutak között
Forgalmi ügyek
Helyhezkötött jelzők jelzési képeinek feltétlen figyelembe vétele
A balesetek és az ellenség elleni harc fokozása
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások kijelölésének módosítása a Dombóvár-Szentlőrinc-Pécs-Magyarboly oh. és a Villány-Mohács vonalon
Vonalrészek összevonása, illetőleg szétválasztása, vonalak végpontjának kijelölése, vonatok számozásának megváltoztatása, új vonal adatainak közlése
A kék színű "Nyílt rendelet"-ek bevonása és új barna színű "Nyílt rendelet"-ek bevezetése
A MÁV Nyírbodrogi kisvasút vonalhálózatának megosztása
Nagyobb baleseteknél a mentési, roncseltakarítási, pályahelyreállítási és rendfenntartási munkák helyes megszervezése, irányítása és végrehajtása
Kocsiintézőségi ügyek
Gyors és helyi vonatokkal utazó gyermekek és kísérőik részére ülőhely biztosítása
Méltányossági kocsiálláspénz visszatérítési kérelmek ügyintézése
A "MÁV Hungária" cégjelű rakszerek rovancsolása
Végrehajtási utasítás szállítótartályoknak bel- és külföldi forgalomban történő kezelésére
Helyesbítések a 47. számú utasításhoz
A folyó évi 42. sz. Hivatalos Lapban közzétett 7.862/A/36/1951. I/8. B. rendelet helyesbítése
Állomások és rakodóhelyek ellátása az idegen kocsik cégjeleit tartalmazó táblázatokkal
A 19/20. és 21. sz. áruforgalmi kimutatás összeállítása
Menetrendi ügyek
Az 1951/52. évi menetrend életbeléptetése
A téli menetrend életbeléptetése
Forgalmi tervügyek
Az igazgatóságok forgalmi osztály norma csoportjának átszervezése
MÁV. Kocsileszámolási Hivatal
A RIC szabályzat módosítása és a DB. vasút új kocsifeliratai
A RIV. I. mellékletének és a RIV címjegyzékének módosítása
A PPV. kocsiszabályzat életbeléptetése
A f. évi 60. sz. Hivatalos Lapban megjelent 7.616/V/210/1951. Kl. H. sz. rendeletünk kiegészítése és az 58. sz. Hivatalos Lapban megjelent 7.616/V/198/1951. Kl. H. sz. rendelet helyesbítése
Távközlő és Biztosítóberendezési szakosztály
MÁV háziszabványok kiadása
MÁV háziszabványok kiadása
MÁV háziszabvány helyesbítése
MÁV háziszabványok kiadása
MÁV háziszabványok kiadása
MÁV háziszabványok kiadása
MÁV háziszabványok kiadása
MÁV háziszabványok kiadása
Vasúti Hídépítési és Hídfenntartási szakosztály
A H. 2. számú utasítás vételezése
Változás az I/10. Vasuti hídépítés és hídfenntartási szakosztály szervezetében
Vasuti hídfenntartási és hídvizsgálati ügyek
Vasuti hidak vizsgálata
Vasuti hidak forgalombahelyezése
MÁV. Anyaghivatal
I.
Csomagolóládák kezelése
Szolgálati helyek beszámozása
Üveges csomagoló ládák és rekeszek kezelése
MÁV. Pályaépítő Ü. V. és a MÁV. Magasépítő Ü. V. építésvezetőségeinek előirányzata
Mozgóposta által vételezett anyagok elszámolása
Földgázpalackok rovancsolása
Dissouz gáz palackok rovancsolása
Fölös és elfekvő zárolt anyagkészletek kezelése
Kézbesíthetetlen áruküldeményeknél követendő eljárás
Munkásöltöny darabjainak külön-külön tételként való nyilvántartása
Hulladékfa szabványosítása
Értesítés
Leletári órák selejtezése
Színesfém és vasgyűjtő hét megtartása május hó 15-20-ig
Magyarázat a hulladékfa szabványosítására vonatkozó 595.062/1951. A. H. I. sz. rendelethez
A színesfém- és vasgyűjtő nap megtartása tárgyában kiadott 517.123/1951. A. H. I. sz. rendelet módosítása
Kezelési nyomtatványok igénylése és elszámolása
Gépesített Adatfeldolgozó hivatal helyes címzése
Kézi tűzoltókészülékek utántöltése
Miskolci szertárak részére feladandó önkezelési küldemények helyes címzése
Üzemi szenek egyenértékének változása
Eljárás rendkívüli selejtezés esetén
Anyagok, leltári tárgyak és fogyóeszközök helytelen átvételének megszüntetése
Önkezelési szénnel rakott kocsik feladásának szabályozása a bányaállomásokon
Leltári tárgyak és fogyóeszközök selejtezésénél követendő eljárás
Tervkötelezett hulladékok 1951. év első félévi beadási teljesítésének kiértékelése
A Győri Vagongyár átvevő szertár részére feladott küldemények helyes címzése feladásra kerülő
Üzemi szenek csoportosítása és tárolása
Régi csoport-tételszámok elhagyása
Élő állatokkal rakott kocsi tömegalmozása, illetve a szerves alom értékesítése
Cementes papírzsákok kíméletes kezelésének jutalmazása
A közületi szervek kiskereskedelmi és 1951. IV. negyedévi nagykereskedelmi vásárlásai
Anyagelosztó kimutatás helyesbítése
Ócska anyagok eladásánál az átvétel helyes elismertetése
"Közületi szervek kisker4eskedelmi és 1951. IV. negyedévi nagykereskedelmi vásárlásai" tárgyú rendelet módosítása
Állóeszköz Árulista bevezetése
Helyesbítés
Visszanyert ócska és ócska használható felépítményi vasanyagok használhatóság szerinti szétválasztása
Selejtezésből visszanyert tűzhely és kályha alkatrészek felhasználása
Karbid-dobok nyilvántartásba vétele
Az 1952. évi elszámoló árak megállapításával kapcsolatos átmeneti intézkedés
II.
Utasellátó Vállalat részére kiszolgáltatott tüzelőanyag ellenértékének leszámolása
A H. II. sz. rendelet hatálybalépésének módosítása
Fáradt olaj gyűjtésének újabb szabályozása
Széntárolás
"Pektin" bárcaragasztószer tárolási utasítása
"Szén- és kokszigénylések szabályozása" c. rendelet kiegészítése
III.
Az 1952. évi fémforgácsolószerszám és tokmány szükséglet bejelentése
Ólomzár helyett bádogzár használata
IV.
Az egyenruhákon lévő váll-lap színek módosítása
Készgépszíjak átszámításánál követendő eljárás
Munkaruhajárandóság szabályozása
A munkaruhajárandóság szabályozása tárgyában kiadott 542625/1951. A. H. IV. és a 7.830/B/19/1951. I/4. B. sz. rendelet kiegészítése
VI.
Beváltott tüzelőanyag utalványokra visszatérítés a nyugdíjasoknak
Beváltott tüzelőanyagutalványokra különbözet visszatérítése a nyugdíjasoknak
Kinevezések
Versenymozgalmi hírek
Intézkedések fegyelmezetlen magatartásért, a munkafegyelem megsértéséért és szabálytalan egyenruha viseléséért
Büntetések kiméletlen tolatás és helytelen árukezelésért
Kizárás az utazási kedvezményekből
Értesítések
Ujítási díj folyósítása
Kocsitartózkodási átlagegységidők teljesítése
Szertári kirendeltségek szervezése Szegeden és Miskolcon
Szertárvezetőség létesítése Jászapáti állomáson
A dombóvári szertár címére feladott küldemények helyes címzése
Átvevőszertár létesítése Gyékényes állomáson
A Győri Vagóngyár átvevő szertár részére feladott küldemények helyes címzése
Uttörő vasúti önálló szertárvezetőség szervezése
MÁV Hídépítőfelügyelőség működésének megszüntetése
A szolnoki szertárnak szóló küldemények címzése
Anyaglajstrom helyesbítés
Nyomtatványlajstrom helyesbítés
Leltárlajstrom helyesbítés
Anyagelosztókimutatás helyesbítése
Az Árulista füzeteinek egységárpótlása helyesbítése, módosítása
Elveszett utazási igazolványok érvénytelenítése
Elveszett szabadjegy érvénytelenítése
Elveszett fizetési utalványok érvénytelenítése
Elveszett önkezelési szállítólevelek érvénytelenítése
Elveszett kiküldetési- és kékszínű rendelet érvénytelenítése
Elveszett tüzelőanyagutalvány érvénytelenítése
Nem hivatalos rész
Államvasuti Alkalmazottak Első Biztosító és Segély Egyesülete értesítése
Felhívás vasutas rádió-távirász versenyre való jelentkezésre
A Vonatkísérők Országos Otthona közgyűlési meghívója
A K. T. T. H- által kiadott Távbeszélő-Hívószámjegyzék 1. sz. helyesbítése
A Magyar Államvasuti Alkalmazottak Első Biztosító és Segélyegyesülete közgyűlési meghívója
A Vasutas Takarék és Hitelszövetkezet közgyűlési meghívója
A Vasutasok Családgondozó Országos Egyesülete közgyűlési meghívója
Pályázati hirdetmény a vonatkísérők Országos Otthona gyermeküdültetésére
Felhívás a "Közlekedés és mélyépítőipar szakirodalma" című szakkönyvjegyzékre
"A nyomtatványlajstrom kezelési nyomtatványok részének árjegyzéke" felesleges példányainak visszaküldésére
Miskolci MÁV Szakszervezeti Fúvószenekar felhívása
Felhívás telefon műszerészi képesítéssel rendelkező MÁV dolgozók jelentkezésére
A Vasutasok Családgondozó Országos Egyesülete közgyűlési meghívója
A K. T. T. H. által kiadott Távbeszélő-Hívószámjegyzék 2. sz. helyesbítése
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Államvasutak Hivatalos Lapja 1951. január-december/Különszám A Magyar Államvasutak Hivatalos Lapja 1951. január-december/Különszám A Magyar Államvasutak Hivatalos Lapja 1951. január-december/Különszám A Magyar Államvasutak Hivatalos Lapja 1951. január-december/Különszám A Magyar Államvasutak Hivatalos Lapja 1951. január-december/Különszám

Néhány lapon bejegyzések, aláhúzások találhatók.

Állapot:
19.800 Ft
9.900 ,-Ft 50
50 pont kapható
Kosárba