A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar anekdotakincs

Válogatás

Szerkesztő

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 311 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN: 963-281-632-3

Fülszöveg

Tóth Béla azt a föladatot kapta 1882-ben, hogy tudósítson a tiszaeszlári perről. A mendemonda szerint azért esett rá a választás, mert megbízói azt remélték: tárgyilagosságával valamiképp ellensúlyozni fogja az elfogultnak, filoszemitának tartott Eötvös Károlyt. Nem is okozott csalódást. Már ami a tárgyilagosságot illeti. Leutazott a per színhelyére, Nyíregyházára, s első dolga volt, hogy megkeresse a vád tanúját. Erre így emlékezett maga Tóth Béla: "Fél órát beszélgettem a koronatanúval és a fejemet fogva szaladtam le a lépcsőn. Ilyen hallatlan rossz és hazug darabot játszani a világ előtt, Magyarország jó hírnevének rovására. És, hogy még én segítsek az ország ilyen megaláztatásában. Hát huszonöt Dariusnak sincsen annyi kincse, hogy én ezt megcselekedjem." Visszajött Pestre, összeveszett megbízóival, állását is föladta. Máig szóló kemény leckét adva mindazoknak, akik saját hasznuk érdekében szakadatlanul kiárulják nemcsak a tényekre alapuló igazságot, hanem az ország érdekeit,... Tovább

Tartalom

Bevezetés (Tóth Béla)5
Árpád és a gót követ17
Géza fejedelem istenei17
Szent Gellért és a magyar népdal17
Endre és Béla Várkonyban18
Béla herceg párbaja19
Szent László nemesei19
Makó és Jeruzsálem20
A kétértelmű válasz20
A hamélai patkányűző21
Pázmán apród22
Nagy Lajos és Szereday22
Nagy Lajos és a kalandos23
Cserei Balázs24
A grammatikusoknak a császár sem parancsol24
Zsigmond és a doktorok25
Hunyadi János eredete25
Guta26
Két ígéret26
Sok-e az ellenség?26
Hunyadi János Rigómezőn27
Hunyadi János ajándéka27
Hunyadi János dicsérete28
A csukamáj28
A csóri csuka30
Mátyás király és a tettető30
A királyok vitézsége31
Mátyás király szavajárása31
Mátyás király csodálatos sajátsága32
Mátyás király árpát árul32
A három kérdés33
Mátyás király forrása34
A király orra37
Mátyás király egy trufája38
Mátyás király meg a kolozsvári bíró39
Egyszer volt Budán kutyavásár41
Az aranycsészés kamarás43
A szószaporító44
Király Mátyás és Mátyás király44
Kicsoda féljen?45
Kinizsi, az óvatos45
Kinizsi sírja45
Kinizsi Pál csele46
Bakács Tamás mondása46
Szenyesi Mátyás46
Orvosság szemfájás ellen47
Kövesd Kopácsyt47
A pápa és a tállyai bor48
Báthori vendégsége48
A csicsvai könyv49
Boldog Isten, mire jutánk!49
Kücsük Mehemed pasa levele50
Zrínyi Miklós anekdotája50
Zrínyi Ilona Munkácson51
Rákóczi művészetkedvelése52
Sajt és szabadság52
Kollonich jelszava52
Lóra katona, kapura hajdú, likra nemes ember!53
Mikes Kelemen anekdotáiból53
A lőcsei kalendáriom anekdotáiból
Egy paraszt prókátorrá lészen55
Gyermekágyas asszonyról56
A pataki deák hollója56
A pozsonyi varga56
Furcsa hamispénzverők57
Hadik András kesztyűi57
Ultima ratio regis58
A búcsúzó szimfónia58
Voltaire és gróf Fekete János60
Rákóczi unokája60
Gróf Teleky Sámuel61
Szirmay Antal anekdotáiból61
Gyarmathy Mihály síremléke64
Az új magyar nyelv65
Töredékek debreceni professzor Hatvani Istvánnak életéből67
Hany Istók86
Kempelen sakkozó automatája88
József császár Gagyban90
Azon magam is csudálkozom91
Viereck, a hentes92
A burgonya Magyarországon93
Napóleon és az erdélyi úr94
Hát kend az az Alvinczy?95
Simonyi óbester96
A szamosújvári Rubens-kép103
Révai beköszöntője104
Blaskovics András, az erki pap104
Bolond Istók Debrecenben108
József nádor és Mezzofanti108
Bihari109
Debrecenben mindenki doktor111
Csokonai és Bessenyei113
A vers meg a poéta114
Csokonai a szakácskönyvvel 115
Angyal Bandi115
A legkönnyebb korona117
"Mir wer'n 's scho' mach'n"117
Quod licet Jovi, non licet bovi118
A magyar vendégszeretet119
A dunai köd120
Gyíkleső és fokos121
Bolondozol te, Pál!122
A Szentpétery vörös nadrága122
A korszellem123
A hintóbélés124
Jancsó Pál életéből124
Gróf Széchenyi Ferenc126
A fordulópont127
A kályhaellenző mögött127
"Majd eltartanak a jó barátaim"129
Széchenyi utazásaiból129
A klasszikusok130
Széchenyi és Deák131
A csata napja132
A sans-culotte133
Széchenyi ötleteiből133
Széchenyi és a szivar133
A fagylalt és a pacal135
A német-magyar szótárból135
Báró Eötvös József és az angol135
Széchenyi anekdotáiból136
A szegény ángliusok137
Mi a röstelleni való?137
Az olcsó szivar138
Gróf Sándor Móricról138
Sobri141
A gyújtó történetéből144
Az első magyar országgyűlési gyorsíró145
A rétori szólásmód146
Ki beszél itt németül? 147
Gróf Sándor Móric és Metternich147
Mikor egy a kettő149
Kossuth Lajos ifjúságából149
Kossuth és a dohány151
Józsa Gyuri 152
A két Bolyai 156
A legnagyobb magyar157
A fáklyás zene158
A magyar cirkuszi király158
A jeles cikk161
Forró Elek, a székely huszár162
Néha használ a káromkodás164
Minden kornak van istene164
A kecskeméti páholy164
Lerovás165
Parázsó166
Aszalay József anekdotáiból167
Wesselényi 168
Híres állatok173
Helmeczy Mihály174
Deák Ferenc gyermekkorából175
Arany János ifjúságából176
Thewrewk177
Liszt Ferenc a negyvenes években177
A szarv178
A hibátlan könyv178
A zseb179
József nádor szójátéka180
Milyen a filozófia?180
Déryné naplójából180
Kopácsy József hercegprímás180
Petőfi mint korrektor181
Petőfi és Kappel Emília182
"Paraplüi revolúció"183
Bernát Gazsi 184
Degré, az olasz184
A Lánchíd kőoroszlánjai186
Lesz-e tél? 187
A hadifoglyok187
Arany János, a nótárius187
A magyar szem188
Ha különb189
Az utolsó csepp189
A nyomós ok189
A népkegy190
A tanú190
Kossuth és az őrszem192
Az ellőtt kengyel193
Mikor a szerezsán is éljent kap193
Ki éljen?194
A huszár lova194
Gróf Teleki Sándor195
Az öreg huszárkáplár195
A gavallér huszárok196
A honvédek és a hadifoglyok197
A cigány honvéd198
Guyon Richárd199
Guyon Richárd és a branyiszkói pap200
Görgey 202
A huszár imádsága204
Mit ér, ha nem hiszik el!205
Bem apó205
A kezes208
Kés mellé villa való209
Báró Mednyánszky László209
Damjanich 210
Gróf Leiningen211
Haynau kegyelme211
A tor212
Allaga Imre212
A leghelyesebb megoldás212
Ferenc József és a debreceni kocsis213
Hova lettek a zsandárok? 215
Ki az ellenség? 215
Duncan Ingraham216
Leiter Jakab217
Bernát Gazsi tréfáiból218
Bernát Gazsi mondásaiból219
Ameddig lehet220
"De nem ingyen"221
A mák221
A német és a francia222
A spártai válasz222
A legjobb tanács222
A debreceni színház223
A medve, mikor kacsa223
Mikor könnyű a nehéz224
A Csokonai-szobor szakértője224
Andrássy és Munkácsy225
Egy szem gyöngy története225
Hyrtl226
Simor és az osli plébános227
Vaszary Kolos és a Gyuri inas228
A fenyegetés228
A bácskaiak próbája229
A telegráfhivatalban229
A radikálisok231
Az arckép231
A trónörökös Kisbéren231
Égiháború a szerkesztőségben231
Kozma Sándorról232
A philadelphiai kormánybiztos233
Az eleven katalógus234
Hogy lő Jellencsik?236
Az elveszett dinamit237
Fekete238
Albrecht főherceg és a kun ember239
Zsoldos altábornagy mint kém240
Rotschild és Rácz Pali241
A meleg mint békéltető241
A fogoly huszárok242
A vagyon243
Rajta! Rajta! Szuronyt szegezz!243
Tompa és a kocsisa243
A szánúton244
Nem hallgatsz, te sváb? 244
A régi Hontból246
A császár embere246
Carwer és a négykrajcáros248
A legelső gőzhajó Magyarországon249
Az úrgomba-leves253
A szászok elnyomása253
Nyáry Pálról254
A halál tréfája255
A legrosszabb napokból256
A tilalom és az engedelem257
Fitos 257
A magyar áldomás258
Arany János haragja259
Két szépírásos levél260
Aki az Istennél is okosabb262
A protekció262
Az almádi csárda263
A magyar hite265
Orbán Balázsról265
Ipolyi Arnoldról266
Prielle Kornéliáról266
A zágoni csepp267
Bolyai Farkas koporsója267
A szamár268
A kárpótlás268
A megnyert fogadás269
"Egyikünk itt marad!"269
A veszélyes vadászat270
Milyen úr a szolgabíró?270
A falu jegyzője271
Sámuel könyvéből272
A gyümölcsfa272
A cigándiak kára272
A magyar svábok273
Az öreg pincér274
A császár nagyanyja275
Ferenczy István Rómában276
A jutalom277
Deák Ferenc reggelije277
Hogy lett Munkácsyból festő278
Wahrmann kardja278
Hogy zsákmányol a magyar poéta?278
Klics279
A német doktorátus281
A jutalomjáték282
A mecénás gulyás282
Mátyás király és a veres barátok283
A szép juhászné284
Bartha Jánosról287
Haynau, a takarékos291
Rákóczi koponyái291
"Körülbelül"292
Született filozófus292
A mindenhalló ember293
A magyar király feje295
Nagybotú Lőrinc295
Vida György tréfái296
A Bach-huszár297
Az ázsiai barbárság298
A válogatásról (Szalay Károly)301
Szómagyarázatok306
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar anekdotakincs A magyar anekdotakincs A magyar anekdotakincs

A védőborító enyhén kopott, elszíneződött.

Állapot:
980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba