Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A magyar felnőttoktatás története

Konferenciai dokumentumai/Debrecen, 1997. október 6-8.

Tartalom

A sorozatszerkesztő előszava9
A rektorhelyettes köszöntője11
Előszó13
A magyar felnőttnevelés állapota, kutatása15
Gelecsér Katalin: A felnőttművelődés funkcióinak főbb változásai15
Soós Pál: Tapasztalatok és következtetések a magyar felnőttnevelés 200 éves története alapján26
Benedek András: A szakképzés fejlesztésének hazai irányai, különös tekintettel az európai elvárásokra37
Zachár László: Globális problémák - komplex megoldások a felnőttek képzésében43
Maróti Andor: Fogalomváltás a magyar népművelés és felnőttoktatás történetében52
Rubovszky Kálmán: A felnőttnevelés történetének mint holisztikus kommunikációnak a kutatása63
Durkó Mátyás: Bevezetés a felnőttnevelési kutatások történetébe72
Magyar Edit: 1948-1988. Tanuságtétel a felnőttoktatás hazai fejlődéséről79
Rigó Jázon: A magyar filozófiai gondolkodás történetének néhány vonása és a felnőttek nevelése83
A felnőttnevelés kiemelkedő személyiségei87
Némedi Lajos: Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság87
Sz. Szabó László: Adalékok a magyar reformkor felnőttképzéséhez (népneveléséhez) Erdélyben, különös tekintettel Jósika Miklós munkásságára90
Sári Mihály: Parasztiskolák, felnőttiskola-kísérletek a felvilágosodás korában Magyarországon94
Bényei Miklós: Eötvös József művelődéspolitikai koncepciója és felnőttnevelési törekvése99
Kováts Dániel: Újszászy Kálmán és a falunevelés sárospataki modellje104
Török Iván: Radnai Béla ismeretterjesztő munkássága108
Harangi László: A Népművészeti Intézet és Széll Jenő (1951-1957)112
Felnőttoktatási szervezetek története117
Felkai László: Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület első évtizedei117
Maróti Andor: A Királyi Magyar Tudományi Társulat 19. századi tudomány-népszerűsítő tevékenysége125
Vigh Károly: A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat felnőttnevelő munkája 1949-1988 között131
Németh Balázs: A XVIII. századi Magyarország főpapi könyvtárainak szerepe az írásbeliség fejlődésében, különös tekintettel a szombathelyi és pécsi püspöki könyvtárakra136
Pordány Sarolta: Civil "utazások" a kilencvenes évek hazai felnőttoktatásában. A Nyitott Képzések Egyesület tevékenységének története 1989-1996141
Mozgalmak, akciók a felnőttoktatásban155
Soós Pál: Adalékok a népi írók és a népi mozgalom felnőttnevelési törekvéseinek előzményeihez155
Csorba Péter: A magyar református népfőiskolai mozgalom 1936-48 között 160
Bardócz-Tódor András: Regöscserkészet és néptáncmozgalom a két világháború között164
Falvay Károly: A néphagyomány és a tánc szerepe a felnőttoktatásban168
Szóró Ilona: Az olvasókörök közművelődési, felnőttnevelési tevékenysége a Dél-Alföldön a szabadművelődés korszakában (1945-1949)174
N. Szabó József: A népfőiskolák és a II. világháború utáni művelődéspolitika (1945-1946)179
Kővágó Sarolta: A szakszervezetek felnőttoktatási tevékenységéről (1945-1950)182
Felnőttnevelés - társadalom - szociológia187
Tóvári Judit: A vidéki város és a polgári művelődés a XIX. század közepén187
Kovács Ilma: Kutatások a felsőfokú felnőttoktatás területén 1970-1980 között197
Mankó Mária: Felnőttképzési sajátosságok Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyében 1990-1997200
A felnőttoktatás stratégiái, elvi, módszertani problémái211
Pethő László: Arcképek a magyar felnőttoktatás "hőskorából" és félmúltjából211
T. Kiss Tamás: Az iskolán kívüli népművelés és felnőttoktatás Magyarországon az 1920-as években217
Csoma Gyula: A dolgozók iskolái tanterveinek első andralógiai koncepciója (1962-1972)227
Merényi László: A felnőttiskolák és a közművelődés kapcsolata 1949-1988 között233
Juhász Erika: Az ifjú felnőttek és rugalmas munkaerőpiaci képzésük236
Khaled Abdulla: Az idegen nyelv szerepe és fontossága az interkulturális és a multikulturális kapcsolatokban242
Koczokné Boruzs Judit: Felnőttnevelési-felnőttképzési törekvések egy megyei művelődési központban a kilencvenes években246
Várnagy Marianne: A felnőttoktatás írásos segédanyagaival kapcsolatos néhány tapasztalat254
Kálmán Anikó: A felnőttképzés megújítása 2000-ig259
Massány Zsóka: A tudományos továbbképzés gyakorlati oktatásának andralógiai problémái263
Zsarnai Szilárd: Az andralógia érvényesülésének lehetőségei az iskolarendszeren kívüli szakképzés területén267
Szabó József - Forgon Emese: A távoktatás helyzete és lehetőségei Magyarországon270
Kovács Ilma: Új út az oktatásban?282
Boda István: A nyitott oktatási formák perspektívái a 90-es években285
Felnőttnevelés - Katonai nevelés293
Szabó József János: A magyar katonai felnőttoktatás intézménytörténete 1945-1996 között293
Takács Ferenc: A civil felsőfokú tanintézetekben folyó honvédelmi oktatás a II. világháború után302
Vámosi Zoltán: A honvédelem és a felnőttoktatás összefüggései a 21. század küszöbén305
Horváth Csaba: A magyar vezérkari tisztképzés története 1920-1945 között308
Nemzetközi kapcsolatok, távlatok, jövőkép a felnőttképzésben315
Koltai Dénes: Rendszerváltó felnőttoktatás315
Lada László: Az általános műveltség felértékelődése319
Heribert Hinzen: Felnőttképzés Magyarországon, Ausztriában és Németországban. Megjegyzések a történelemmel, az összehasonlítással és az együttműködéssel kapcsolatban321
Sz. Tóth János: Magyar történet - európai kincs. Adalékok a közművelődés-történeti kutatások továbbfejlesztéséhez346
A sorozatszerkesztő előszava, összefoglalás angol nyelven371
A sorozatszerkesztő előszava, összefoglalás német nyelven376
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar felnőttoktatás története A magyar felnőttoktatás története

Szép és tiszta példány.

Állapot:
2.540 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!