1.017.416

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar hivatalos statisztika történetéből

Az V. Statisztikatörténeti Vándorülés előadásai és korreferátumai/Gödöllő. 1967. május 23-25.

Előszó

A statisztika történetének kutatása viszonylag hosszú múltra tekinthet vissza hazánkban. Olyan neves tudósok választottak témát e területről mint például Thirring Gusztáv, Láng Lajos: A... Tovább

Előszó

A statisztika történetének kutatása viszonylag hosszú múltra tekinthet vissza hazánkban. Olyan neves tudósok választottak témát e területről mint például Thirring Gusztáv, Láng Lajos: A Statisztikatörténeti Szakcsoport megalakulásakor szerényebb feladatot tűzött maga elé, nem általában a magyar statisztika történetével, hanem ezen belül a hivatalos statisztika múltjával, a hivatalos statisztikai szolgálat létrejöttével, működésével, tevékenységének eredményeivel kíván foglalkozni, azoknak a tanulságoknak, tapasztalatoknak leszűrése érdekében, amelyekre a múlt átvizsgálása tanít. Immár öt éve folynak ilyen kutatások a Szakcsoport keretében, s e kutatások eredményeiről vitaüléseken, illetve évente egyszer 2-3 napos vándorülésen számolnak be a Szakcsoport tagjai.
A Statisztikatörténeti Szakcsoport ez évi Vándorülésének megrendezésére, mely a debreceni, szombathelyi, miskolci és szegedi ülések után sorrendben az ötödik, az önálló magyar hivatalos statisztikai szolgálat megünneplésére szervezett Centenáriumi Statisztikai Ülésszak keretében 1967. május 23-25-én Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetemen került sor. A Centenárium jelentőségének megfelelően a Vándorülés programját a szokásosnál is bővebb keretek között határozta meg a Szakcsoport. A Vándorülésre benyújtott dolgozatokhoz korreferátumokat szervezett, melyek közül egyet minden esetben valamely határos tudomány képviselője tartott, gazdagítva ezzel a felvetett téma megvitatásának aspektusait. A jelen kötetben a Statisztikatörténeti Szakcsoportnak a Centenáriumhoz kapcsolódó jubileumi vándorülésén megvitatott előadások és korreferátumok anyagát tesszük az olvasó asztalára azzal a szándékkal, hogy az értékes dolgozatok megismerését és hasznosítását széles kör számára lehetővé tegyük és a statisztikatörténeti kutatások további elmélyítését ezzel is elősegítsük. Vissza

Tartalom

Előszó15
Beszámoló a magyar hivatalos statisztika centenáriumának megünnepléséről18
Huszár István: Centenáriumi gondolatok40
1. munkaülés
Dr. Szabady Egon: A népességtudomány fejlődése Magyarországon49
Dr. Kosáry Domokos: A hazai statisztika kezdetei és a felvilágosodás a XVIII. század végén69
Dr. Dányi Dezső: Demográfia és népesedéspolitika73
Dr. Horváth Róbert: A népesedési kérdés a magyar közgazdaságtani elméletben79
Dr. Kiss Albert: Az agrárnépesség statisztikai számbavétele Magyarországon86
Dr. Sándor Pál: Az urbéri pertestek történeti-statisztikai forrásértékéről93
Dr. Mikes Gábor: A mezőgazdasági összeírások és a népszámlálások kapcsolatának néhány kérdése99
Pápai Béla: A gazdasággal rendelkező kétlaki keresők számbavétele106
2. munkaülés
Dr. Dányi Dezső: A magyar hivatalos statisztika forrásai115
Dr. Mátyás Antal: A gazdasági fejlődés feltételei a magyar közgazdasági irodalomban 1848-ig126
Cseh-Szombathy László: A nemzetközi szociálstatisztikai irodalom a "Huszadik Század"-ban133
Kármán Tamásné: Szemelvények a magyar statisztikai irodalom külföldi jelentkezéséből (1885-1900)139
3. munkaülés
Dr. Kenessey Zoltán: Adalékok a nemzetijövedelem-számítás hazai történetéhez149
Dr. Theiss Ede: A magyar konjunkturastatisztika és a nemzeti jövedelem problematikája158
Oros Iván: A nemzetijövedelem-számítás "magyar" módszeréről és annak néhány mezőgazdasági vonatkozásáról164
Tóth Lajos: Fellner és Matolcsy-Varga termelőmunka felfogásához170
Dr. Horváth Róbert: A magyar pénzügyi és árstatisztika kialakulásának problémái175
Dr. Jenei Károly: A pénzintézeti levéltárak statisztikai iratanyagának forrásértéke191
Dr. Horváth Gyula: Pénzügyi statisztika a gazdasági válság éveiben196
Dr. Molnárfi Tibor: Az árváltozások megfigyelése a kit világháború között203
Dr. Tiba István: A hivatalos magyar bűnügyi statisztika történetének áttekintése a reformkortól210
Dr. Domokos Attila: A társadalmi egyesületek statisztikája220
Dr. Vukovich György: Magyarország nemzetiségi megoszlása az 1870 körüli években230
4. munkaülés
Dr. Acsádi György: A magyar népmozgalmi statisztikák fejlődése239
Dr. Lettrich Edit: A statisztika és a településföldrajz250
Dely Zoltán: A felekezeti (egyházi) és az állami anyakönyvek mint a népmozgalmi statisztikai adatgyűjtés forrásai254
Horváth Tibor: A századforduló idejének külső vándorlási mozgalma259
Perjés Géza: A katonai szempont uralomra jutásának kérdése a XVIII. századi Habsburg-birodalmi népszámlálásokban267
Dr. Csima János: Hadkiegészítés a demográfia tükrében a XVIII. századi Magyarországon280
Dr. Dávid Zoltán: Adalékok a török hadjáratok okozta népességi veszteségekhez288
Dr. Fügedi Erik: A telekkatonaság kérdése a középkorban293
5. munkaülés
Dr. Kádas Kálmán: A magyar közlekedési statisztika információrendszerének fejlődése301
Dr. Szántó Emil: Problémák és eredmények a gépkocsi-közlekedés statisztikai apparátusa fejlődésében312
Dr. Pálos István: A személyszállítási statisztika fejlődése317
Dr. Ollé Lajos: A statisztika egyetemi oktatásának történetéhez (1770-1900)325
Dr. Balázs József: A statisztika oktatása a szegedi Állam- és Jogtudományi Karon334
Dr. Hoóz István: A polgári statisztika egyetemi oktatásának kezdetei340
Dr. Remetey Ervin: A statisztikai képzettségre vonatkozó követelmények alakulása (1867-1945)344
6. munkaülés
Dr. Lengyel László: Adalékok a Magyar Statisztikai Társaság történetéhez353
Dr. Bene Lajos: Módszertani kérdések a Magyar Statisztikai Társaságban362
Dr. Gyulay Ferenc: Néhány szó a "Journal de la Société Hongroise de Statistique"-ről368
Dr. Heinz Ervin: A Magyar Statisztikai Társaság kiadványsorozata379
Pallós Emil: A magyar halandósági táblák története386
Dr. Bene Lajos: A halandósági tábla-módszer demográfiai kiterjesztése a múlt és jövő szempontjából397
Dr. Acsádi György: Történeti magyar halandósági tábla konstrukciók403
Dr. Tamásy József: Adalékok a halandósági táblák történetéhez (Kőrösy József bírálata az élettartam-számításokról)409
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem