Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar honfoglalás kútfői

A Honfoglalás ezredéves emlékére

Szerző

Kiadó: Nap Kiadó Bt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 892 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8116-04-8
Megjegyzés: A Magyar Tudományos Akadémia 1900-ban kiadott reprint mása. Fekete-fehér fotókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Mikor a nyolczvanas évek derekán az ország közvéleménye elkezdett foglalkozni a gondolattal, mikép kelljen a magyar honfoglalás közeledő ezeréves fordulóját megülni? a Magyar Tudományos Akadémia... Tovább

Előszó

Mikor a nyolczvanas évek derekán az ország közvéleménye elkezdett foglalkozni a gondolattal, mikép kelljen a magyar honfoglalás közeledő ezeréves fordulóját megülni? a Magyar Tudományos Akadémia is, mely a nemzeti élet semmiféle lüktetésétől sem zárkózik el, érezte, hogy neki is részt kell venni a nemzeti ünnepben. A bizottságba, melyet a mód megállapítására kiküldött, az Akadémia I. osztálya Hunfalvy Pált és Beöthy Zsoltot, a II. osztály Pulszky Ferenczet és Pauler Gyulát, a III. osztály Than Károlyt és Szabó Józsefet választotta. E bizottság véleményét, "Az Akadémia, egyébként is résztvevén az 1895-ben rendezendő országos ünnepben, a maga részéről azzal ünnepelje meg az ország ezeréves fennállását, hogy a honfoglalás történetére vonatkozó hazai és külföldi kútfőket, a kornak teljesen megfelelő kritikai kiadásban bocsássa közre", az Akadémia összes ülése 1891 deczember 7-ikén tárgyalta, elfogadta és végrehajtásával a II. osztály útjána Történelmi bizottságot bízta meg, melynek tanácskozásait akkor Szilágyi Sándor helyettes-elnök vezetett. A bizottság 1892 márczius 26-iki ülésében tüzetes terve készített. E terv szerint, - hogy szavait idézzem és lényegét kiemeljem: "A millennium alkalmával kiadandó mű hivatva lesz mindazon emlékeket, írott forrásokat és leleteket a tudomány mai színvonalán álló kiadásokban felölelni, magyarázni és minden oldalról megvilágítani, melyek a honfoglalás történetének ,a benne szereplő népek belviszonyainak és műveltségi állapotának megismerésére tudományos alapúl szolgálhatnak, és melyekhez az, ki Magyarország népeinek, beleértve a hódítókat és meghódoltakat, azon korbeli történetéről, belviszonyairól és műveltségi állapotáról képet akar nyerni, első sorban fordulni kénytelen." Vissza

Tartalom

Előszó
Marczali Henrik - Dr. Vári Rezső: Byzanczi kútfők1
Dr. Vári Rezső: Bölcs Leo hadi taktikájának XVIII. fejezete
Bevezetés3
Görög szöveg magyar fordítással11
Marczali Henrik: Byzanczitörténetírók
Bevezetés90
A görög krónikák. Görög szöveg magyar fordítással100
Bíborban született Konstantin császár: De Administrando Imperio czímű művének a magyarokra és lakóhelyökre vonatkozó fejezetei. Görög szöveg, magyar fordítással.110
Kuun Géza: Keleti kútfők137
Előszó139
Ibn Roszteh, Gurdézi, El-Bekri141
Ibn Fadhlán197
Isztakhri és Ibn Haukal221
Maszúdi247
Marczali Henrik: Nyugati kútfők285
Bevezetés287
Annales sithiensis (Bertiniani)301
Conversio Bagvariorum et Carantanorum301
Description of Europe by king Alfred the great314
A fuldai évkönyvek316
Regino krónikája320
Theotmar salzburgi érsek és suffraganeusainak levele IX. János pápához323
Levél a magyarokról, Dado verduni püspükhöz329
Versus Waldramni ad Dadonem episcopum a Salomone missi334
Ekkehardi (IV.) Casus Santci Galli335
Dr. Jagíc V. - Thallóczy Lajos - Dr. Hodinka Antal: Szláv források343
Előszó343
A Konstantin (Cyrill) és345
A Method legenda magyar vonatkozásai348
Elbeszélés a magyar-bolgár háborúról354
Nestor krónikájának magyar vonatkozásai355
Fejérpataky László - Marczali Henrik: Hazai kútfők379
Fejérpataky László: Béla király névtelen jegyzőjének műve (Jegyzetekkel ellátta: Pauler Gyula)
Bevezetés381
A kézirat. Fejérpataky László-tól381
A tartalom. Pauler Gyulá-tól386
Szöveg392
Fejérpataky László: Julián útja Magyarországba
Bevezetés464
Szöveg466
Marczali Henrik: A magyar krónikák. Töredékek Kézai Simonból és a Képes Krónikából
Bevezetés473
Szöveg476
Hampel József: A honfoglalási kor hazai emlékei507
Bevezetés509
A honfoglalók sírjai513
Kortörténetileg megállapítható sírok csoportja515
Sírleletek érmek nélkül (betűrendben)586
Ismeretlen lelhelyű vagy szórványos emlékek733
Temetkezés módja, fegyverzet, ékszerek742
Ornamentika795
Ábrák magyarázata827
Mutató831
Sajtóhibák878
Kiigazítás878
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar honfoglalás kútfői A magyar honfoglalás kútfői

Szép és tiszta példány.

Állapot:
7.280 ,-Ft
36 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!