Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Tanulmányainkban 5 infrastrukturális ágazat, mégpedig a közlekedés (összes hozzátartozó alágazataival együtt), a vízgazdálkodás, az infokommunikáció (ezen belül az informatika és a hírközlés), a... Tovább

Előszó

Tanulmányainkban 5 infrastrukturális ágazat, mégpedig a közlekedés (összes hozzátartozó alágazataival együtt), a vízgazdálkodás, az infokommunikáció (ezen belül az informatika és a hírközlés), a posta és az energiaszektor helyzetét és az EU követelményeknek, elvárásoknak való megfelelését vizsgáltuk.
Az összefoglaló elkészítését a témacsoport keretében kidolgozott tématanulmányok alapozták meg, amelyeket az adott témában jártas kiemelkedő tudású szakemberek (néhol kis munkacsoportok) készítettek. Tanulmányaik mindegyikét ebben a kötetben közreadjuk. A szerzők közreműködését, tématanulmányaik elkészítését köszönöm.
Az összefoglaló tanulmány több szakaszban elkészült tervezeteit a témafelelősök egy részével egyénileg is áttekintettem. Az összefoglaló tanulmány első változatát 2003. április 10-én közös munkaértekezleten is megvitattuk. Köszönöm mindannyiuk részvételét és közreműködését. Külön köszönöm azokat a megjegyzéseket, kritikai észrevételeket, javasolt kiegészítéseket, pontatlanságokra való figyelmeztetéseket, amelyeket a munkában résztvevő szerzőktől ebben a formában is megkaptam. Ezek döntő többségét érvényesítettem a végleges szövegben. A teljes véleményegyezés azonban ilyen munkáknál nem valósítható meg. Ezért szükséges leszögeznem: a jelenlegi összefoglaló tanulmány a szerző véleményét tükrözi. Az itt közreadott összefoglaló tehát nem tekinthető a tématanulmányok egyszerű összegzésének.
Az összefoglaló a 2003. január végi ismeretek alapján került lezárásra. Elkészítéséhez a tématanulmányokon kívül felhasználtam a témaköreinkben számomra hozzáférhető egyéb forrásokat: nemzetközi és hazai főbb szakfolyóiratok tanulmányait, a magyar napi sajtó és néhány magyar hetilap (mint pl. a Figyelő, a HVG stb.) közléseit, információit is. Megkíséreltem az elkészült tématanulmányok és elhangzott észrevételek gazdag információit, továbbá a szakfolyóiratok elemzéseit és a sajtótermékek közléseit egymással tartalmilag összehangolni, figyelembe véve a témakörök kölcsönös összefüggéseit és kölcsönhatásait is. Ez az összefoglaló már csak ezért is bővebb és átfogóbb, a részleteket tekintve pedig szűkebb, mint a tématanulmányok.
Köszönöm Dr. Tímár András segítségét és hasznos gondolatait a munkacsoport tevékenységének megszervezésében, részvételét a munkacsoport munkálataiban, a munka során felmerült különféle problémák megoldásában és a 2003. évi munkaterv elkészítésében.
Köszönöm munkatársam, Dr. Szigetvári Tamás munkáját és állandó segítségét munkacsoportunk munkálataiban és a gyakorta előforduló sokirányú különféle szakmai feladatok elrendezésében és végül köszönöm Paksai Béláné pótolhatatlanul ügyes munkáját, nélkülözhetetlen fáradozását munkacsoportunk munkájának adminisztratív, szervezési és technikai bonyolításában és az elkészült tanulmányok végleges változatai publikálásra való előkészítésében. Vissza

Tartalom

Előszó 9
I. Ehrlich Éva: A magyar infrastruktúra jelenlegi helyzete,
megfelelése az uniós csatlakozás követeleményeinek
(összefoglaló tanulmány) 11
Bevezetés 11
1. Vázlat az infrastruktúra néhány ágazatának (alágazatának)
jelenlegi helyzetéről 13
1.1. Közlekedés és alágazatai 13
1.1.1. Vasút 13
1.1.2. Közút 16
1.1.3. Víziközlekedés 23
1.1.4. Légiközlekedés 28
1.1.5. Kombinált szállítások; logisztikai szolgáltató központok 33
1.1.6. Városi tömegközlekedés 37
1.1.7. Közúti tömegközlekedés 39
1.2. Vízgazdálkodás 43
1.3. Posta 48
1.4. Infokommunikáció 56
1.5. Energia-szektor 66
2. Elvárások, halasztások, követelmények. Az EU-val folytatott
csatlakozási tárgyalássorozatok megállapodásai,
EU követelmények 85
2.1. Közlekedés 85
2.2. Vízgazdálkodás 87
2.3. Posta 89
2.4. Infokommunikáció 91
2.5. Energia 94
3. A magyar infrastruktúra jellemzői: értékelések, megoldandó
problémák, ajánlások 96
3.1. Néhány nemzetközi (európai) tendencia 97
3.2. Megoldandó problémák: feszültséggócok, ellentmondások,
ajánlások 100
3.2.1. Finanszírozás, beruházások, fejlesztések 100
3.2.2. Árak, tarifák és „egyetemes szolgáltatások" 103
3.2.3. Munkanélküliség, foglalkoztatás, „digitális szakadék" 105
3.2.4. Ajánlások 108
II. Tématanulmányok
Lovas József - Sztrányainé dr. Kohánka Csilla: A magyar államvasutak
és az uniós csatlakozás
1. Derogációs igények 114
2. A tulajdonosi és kezelői jogok jelenlegi helyzete 119
3. Közforgalmú személyszállítás 125
4. A fenntartás és fejlesztés 132
5. Az első vasúti csomag tagállami átültetése 135
Dr. Timár András: A közúti infrastruktúra finanszírozása
Magyarországon 144
1. A jelenlegi állapot 144
2. Az EU-tagsággal együttjáró követelmények 155
3. Teendők és javaslatok 157
Dr. Keleti Imre: A közúthálózat állapota és fejlesztésének koncepciója
Áttekintés 163
Részletes elemzés 167
1. Az ország közútjai és állapotuk az ezredfordulón 167
2. A közúti forgalom várható fejlődése 177
3. Az EU-tagság követelményei a közúthálózattal szemben 181
4. Az új közúti politika szükségessége 185
5. Az új közúti politika tézisei 186
6. A politika megvalósításának méretezése 189
7. Forrásigény és finanszírozás 197
8. A közúti politika megvalósításából származó előnyök és a megvalósítás késedelméből következő nemzetgazdasági hátrány 201
9. A szükséges törvényi háttér 202
Dr. Valkár István: A belvízi hajózás hazánk EU-csatlakozásának
küszöbén 206
1. Vízi közlekedési helyzetkép 206
2. Hajózási középtávú jövőkép 210
3. A hazánk EU csatlakozásával közvetlenül összefüggő kérdések 213
Skonda Ödön: Légiközlekedés, polgári repülés, repülőterek,
légiforgalmi irányítás 224
Halászné dr. Sipos Erzsébet: Kombinált forgalom
és logisztikai központok Magyarországon 236
1. A „Fehér Könyv (2001)" irányelvei és prioritásai 236
2. A kombinált forgalomhoz kapcsolódó célkitűzések 237
3. Logisztikai központok 239
4. Kombinált forgalom 242
Saslics Elemér: A menetrend szerinti közúti tömegközlekedés 254
1. A jelenlegi helyzet értékelése 254
2. AZ EU tagsággal járó követelmények teljesítésének feltételei 260
3. A belépésig elvégzendő feladatok 264
Dr. Monigl János - Denke Zsolt: Az EU-csatlakozás szabályozási
feladatai a városi közlekedésben 270
1. Bevezetés 270
2. A közforgalmú közlekedés szabályozásának általános kérdései 271
3. Az EU-szabályozási javaslat lényegi vonásai 275
4. Következmények és kérdések a hazai szabályozásra vonatkozóan 283
5. Javaslat a hazai személyszállítás szabályozásának átalakítási
folyamatára 288
Kazatsay Zoltán: A közlekedési szektor felkészülése az uniós
csatlakozásra 295
1. A csatlakozási tárgyalások előkészítése 295
2. A közlekedési szektor felkészültsége 1998-ig 296
3. A csatlakozási tárgyalások 305
4. A jogharmonizáció áttekintése 315
Kálnoki Kis Sándor: Gondolatok a Nemzeti Fejlesztési Terv
közlekedési és területfejlesztési összefüggéseihez 320
1. Az EU területfejlesztési politikája - Európai Területfejlesztési
Perspektíva 320
2. Területfejlesztés és közlekedés az ETP-ben - magyarországi
vonatkozások 322
3. Összefoglalás és következtetés 328
Dr. Varga Miklós: A vízgazdálkodás legfontosabb stratégiai kérdései 331
11 Előzmények 331
2. Ivóvízellátás 333
3. Szennyvízelvezetés és -tisztítás 337
Szivi László: A postai szolgáltatások és az uniós csatlakozás 343
1. A postai szektort érintő piaci, szabályozási változások 343
2. Az EU postai irányelve és a hazai szabályozás 346
3. A Magyar Posta Rt. felkészültsége 347
4. Változások a postai szektor szabályozásában 351
5. Csatlakozási tárgyalások 353
6. Az EU monitoring rendszere 353
Melléklet 355
Dr. Schmideg lván - dr. Sallai Gyula: Az uniós követelmények
az infokommunikáció területén 362
1. Az EU-követelmények két csoportja 362
2. A két követelményrendszer legfontosabb elemei 366
3. A követelmények teljesítése és ellenőrzése 368
4. A követelmények teljesítésének nehézségei 370
Mellékletek 372
Dr. Szigetvári Tamás: Információs technológiai trendek a világban és
Magyarországon 381
1. Az ICT szerepe a gazdaságban 381
2. ICT és globalizáció 383
3. A szoftver ágazat 385
4. Elektronikus kereskedelem 387
5. ICT-ismeretek és foglalkoztatás 387
6. Az ICT elterjedtsége és a „digitális szakadék" jelensége 389
7. Az ICT technológia fejlődése 391
8. Kormányzati tevékenység 392
Lengyel Gyula: A magyar energiagazdaság és az Európai Unió 395
1. Általános energiagazdálkodási helyzetkép 396
2. Tulajdonosi és kezelői jogok 406
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében A magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében A magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében A magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében

A gerinc kissé kopottas, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
4.600 Ft
2.300 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!