Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.036

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A magyar irodalom (dedikált példány)

Szerző
Szerkesztő
Lektor
Kapcsolódó személy

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 721 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Simon István szerző által dedikált példány. Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Az irodalomról sok szó esik mostanában. Az olvasók megnövekedett tábora ad okot a bizakodásra egyfelől; a tollforgatók viszont az új irodalom iránt mutatkozó közönyt panaszolják. A szélesebb irodalmi közvélemény valóban hiányzik. S az oka ennek nem az lehet-e, hogy kortársaink többsége talán azt se tudja eldönteni, mi az új s abból mi az érték, mert a régit se ismeri? Mihez viszonyítson így zavarában, ha megnyugtató válaszokat keresne?
Forduljunk nyugodtan a tegnap, a múlt század, a fél évezredekkel ezelőtt a maga helyén ugyancsak modernhez. Ismerjük meg értékeinket, hogy önmagunkat is jobban megismerjük. Hiszen tíz-tizenkét emberöltő s annyi nemzedék tapasztalatát szerezhetjük meg. Amit ők is úgy szereztek, hogy mindig újat akartak.
Könyvünk ebben a tapasztalatszerzésben szeretne segíteni. Két részből áll össze: a történetet rögzítő szövegből s egy bő szemelvény-gyűjteményből, hogy érveinkhez nyomban bizonyító példákat is adjunk. Az egyes, jelentős vagy az íróra, korra jellemző... Tovább

Fülszöveg

Az irodalomról sok szó esik mostanában. Az olvasók megnövekedett tábora ad okot a bizakodásra egyfelől; a tollforgatók viszont az új irodalom iránt mutatkozó közönyt panaszolják. A szélesebb irodalmi közvélemény valóban hiányzik. S az oka ennek nem az lehet-e, hogy kortársaink többsége talán azt se tudja eldönteni, mi az új s abból mi az érték, mert a régit se ismeri? Mihez viszonyítson így zavarában, ha megnyugtató válaszokat keresne?
Forduljunk nyugodtan a tegnap, a múlt század, a fél évezredekkel ezelőtt a maga helyén ugyancsak modernhez. Ismerjük meg értékeinket, hogy önmagunkat is jobban megismerjük. Hiszen tíz-tizenkét emberöltő s annyi nemzedék tapasztalatát szerezhetjük meg. Amit ők is úgy szereztek, hogy mindig újat akartak.
Könyvünk ebben a tapasztalatszerzésben szeretne segíteni. Két részből áll össze: a történetet rögzítő szövegből s egy bő szemelvény-gyűjteményből, hogy érveinkhez nyomban bizonyító példákat is adjunk. Az egyes, jelentős vagy az íróra, korra jellemző művek említésénél a cím után az olvasó egy számot fog látni. Az említett vers vagy prózai részlet, illetve az utalás oldalszáma az, ahová hátra lapozhat olvasás közben is. Néhány jelentős vers azért nincs a szemelvény-gyűjteményben, mert szövegünkben teljes terjedelmével szerepel.
Elöljáróban ennyit szerettünk volna mondani az olvasónak, akire szeretettel gondol a szerző, hogy utitársul szegődik mellé a magyar irodalom hosszú történelmi útján. Vissza

Tartalom

Előszó5
A nép és kultúrája7
Középkori irodalmunk kezdetei13
A magyar reneszánsz és a humanista irodalom21
Reformáció és irodalom35
Balassi Bálint költészete49
Az ellenreformáció és a barokk59
A kurucoktól a felvilágosodásig73
A felvilágosodás kora83
Csokonaitól Berzsenyi Dánielig99
A reformmozgalom és a romantika117
A realizmus és a romantika jegyében139
Petőfi Sándor élete és költészete149
Arany János és költőtársai163
Kemény Zsigmondtól Vajda Jánosig177
Irodalom a kiegyezés után197
Ady Endre és az irodalom forradalma223
Móricz Zsigmond239
A Nyugat első nagy nemzedéke249
A szocializmus vonzásában273
József Attila és kora291
A népi irodalom307
A népiektől Radnóti Miklósig327
Új nép, másfajta raj - Irodalmunk a felszabadulás után341
Szemelvények a magyar irodalomból
Anonymus
Gesta Hungarorum - részlet - 363
Ómagyar Mária-siralom365
Janus Pannonius
Itáliai epigrammák367
Búcsú Váradtól369
Egy dunántúli mandulafáról370
Ismeretlen költő
Emlékdal Mátyás király halálára371
Soproni virágének373
Körmöcbányai táncszó373
Sylvester János: Az magyar nípnek374
Szkhárosi Horvát András: Vígasztaló ének375
Heltai Gáspár Fabuláiból
Az ebről és juhról377
A férfiúról, fejszéről és fákról378
Tinódi Lantos Sebestyén: Buda veszéséről és Terek Bálint fogságáról 379
Bornemisza Péter: Ördögi Kísértetek - részlet381
Balassi Bálint:
Borivóknak való383
Hogy Júliára talála, így köszöne néki384
Darvaknak szól385
Egy katonaének387
Könyörög istennek390
Rimay János: A magyar nemzetnek romlása s fogyása392
Szenczi Molnár Albert: XC. zsoltár - részlet - 394
Szepsi Csombor Márton: Europica varietas - részletek - 395
Pázmány Péter: Miért bocsátja el füle mellett Alvinczi szitkait397
Zrínyi Miklós
Szigeti veszedelem - részlet - 401
Ne bántsd a magyart. Az török áfium ellen való orvosság - részletek - 404
Gyöngyösi István: Murányi Vénus - részlet - 408
Petkó Zsigmond: Katona buzdítás - részletek - 409
Kuruc versek
Buga Jakab éneke412
Oh magyar világnak fényes dicsősége...413
Zöld erdő harmatát...415
Mikes Kelemen: Törökországi levelek417
Faludi Ferenc
Forgandó szerencse421
Téli éjtszakák - részlet - 422
Útravaló424
Bessenyei György
Barcsay kapitánynak425
A magyar nyelv felemeléséért426
Ányos Pál: Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál428
Virág Benedek: Békesség-óhajtás430
Gvadányi József: Egy falusi nótárius budai utazása - részlet - 431
Dayka Gábor: Titkos bú433
Batsányi János
A franciaországi változásokra434
Gyötrődés434
Kazinczy Ferenc
A szonett múzsája436
Fogságom naplója - részletek - 437
Csokonai Vitéz Mihály
Magyar! hajnal hasad! 441
Tartózkodó kérelem442
Az estve443
A reményhez445
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban447
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor449
Tüdőgyulladásomról450
Fazekas Mihály: Hortobágyi dal452
Berzsenyi Dániel
Búcsúzás Kemenesaljától454
Napoleonra455
Fohászkodás456
Levéltöredék barátnémhoz457
Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa...458
Kölcsey Ferenc
Himnusz459
Hervadsz461
Zrínyi dala462
Vörösmarty Mihály
A magyar költő464
Szózat465
A Guttenberg-albumba467
Az emberek468
Előszó470
A vén cigány472
Eötvös József
Én is szeretném474
A falu jegyzője - részlet - 475
Petőfi Sándor
Füstbement terv478
Téli világ479
A négyökrös szekér480
Dalaim481
Egy gondolat bánt engemet482
A XIX. század költői484
Szeptember végén485
A puszta, télen486
Nemzeti dal488
Szülőföldemen490
Európa csendes, újra csendes...491
Pacsírtaszót hallok megint492
Tompa Mihály: A madár, fiaihoz494
Arany János
Válasz Petőfinek496
Évek, ti még jövendő évek497
Családi kör499
Szondi két apródja502
Vásárban505
Vörös Rébék506
Kemény Zsigmond: Vörösmarty emlékezete - részlet - 509
Jókai Mór: Sárga rózsa - részlet - 513
Vajda János
A váli erdőben522
Az üstökös523
Harminc év után524
Credo525
Reviczky Gyula: Pálma a Hortobágyon527
Mikszáth Kálmán
A ló, a bárányka és a nyúl528
Dunanan apó és fia531
Tömörkény István
Tanyák a hó alatt535
Sztrájktanyán538
Móra Ferenc: Disztingválás543
Krúdy Gyula: Rozina546
Ady Endre
Harc a Nagyúrral550
Csák Máté földjén552
Irodalmi háborgás és szocializmus - részlet - 553
Az öreg Kúnné555
Sípja régi babonának556
Levél helyett Gogának557
Ember az embertelenségben558
A halottak élén559
Nézz, Drágám, kincseimre560
Móricz Zsigmond
Hét krajcár562
A kondás legszennyesebb inge566
Kitűnőek iskolája571
Babits Mihály
Új leininusok574
Húsvét előtt575
Petőfi koszorúi578
Ősz és tavasz között579
Balázsolás581
Juhász Gyula
Tiszai csönd583
Magyar nyár, 1918584
Dózsa feje585
Tápai lagzi586
Magyar tél587
Anna örök588
Tóth Árpád
Aquincumi korcsmában589
Körúti hajnal591
Esti sugárkoszorú592
Áprilisi capriccio593
Kosztolányi Dezső
A magyar paraszt595
A bús férfi panaszai - részlet - 596
Februári óda597
Kafka Margit: Májusi zápor599
Karinthy Frigyes
Martinovics (részlet)604
Május605
Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci ifjúsága (részet)607
Füst Milán: Nyilas hava611
Kassák Lajos
Mesteremberek613
Egy ember élete - részlet - 614
Hidas Antal: A Jázmin utca dalol617
Lengyel József : Elejétől végig (részlet)619
Nagy Lajos: Farkas és bárány625
József Attila
Végül629
Betlehemi királyok630
Mondd, mit érlel631
Holt vidék633
A város peremén634
A Dunánál638
Thomas Mann üdvözlése640
Flóra641
Szabó Lőrinc
A homlokodtól fölfelé642
Kortársak643
Így döntöttem645
Omló szirtről646
Erdélyi József: Magányos csillag647
Illyés Gyula
Testvérek649
Béres temető650
Egy mellékszoborra651
Koszorú653
Bevezetés egy Kodály-hangversenyhez655
Sinka István: Anyám balladát táncol657
Németh László: Jelszó: Petőfi659
Tamási Áron: Szép Domokos Anna662
Szabó Pál: Őszi szántás668
Veres Péter: Egy földmunkás naplójából - részlet - 675
Déry Tibor: A ló meg az öregasszony679
Gelléri Andor Endre: Ukránok kivégzése684
Radnóti Miklós
Federico Garcia Lorca691
Tétova óda691
Nem tudhatom...692
Hetedik ecloga694
Vas István: Óda az észhez696
Benjámin László: Vérző zászlók alatt698
Sarkadi Imre: A szökevény702
Névmutató711

Simon István

Simon István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Simon István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom (dedikált példány) A magyar irodalom (dedikált példány) A magyar irodalom (dedikált példány) A magyar irodalom (dedikált példány) A magyar irodalom (dedikált példány) A magyar irodalom (dedikált példány)

A védőborító kissé elszíneződött, szakadozott.

A címlapon a szerző, Simon István névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
3.280 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba