Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1985

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Országos Széchényi Könyvtár
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 478 oldal
Sorozatcím: A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:

"Sorozatunk 1985-re vonatkozó kötete gyűjtőkörében, feldolgozásmódjában, szerkezetében az eddig megjelent megelőző (1976-1984) évekre szóló köteteket követi.
A GYŰJTÉS KÖRE... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

"Sorozatunk 1985-re vonatkozó kötete gyűjtőkörében, feldolgozásmódjában, szerkezetében az eddig megjelent megelőző (1976-1984) évekre szóló köteteket követi.
A GYŰJTÉS KÖRE
A kötet a magyar irodalom és irodalomtudomány 1985-ben, belföldön és külföldön megjelent kiadványainak adatait az alábbi körben közli:
— A magyar szépirodalom magyar nyelvű, könyv alakban közreadott művei, ide értve a memoárt, önéletírást, levelezést, útleírást és ifjúsági irodalmat is. (Nem szerepelnek tehát az időszaki lapokban: hírlapokban, folyóiratokban megjelent szépirodalmi alkotások, versek, elbeszélések.)
— Magyar szerzők színpadi műveinek magyar nyelvű színházi bemutatói, új bemutatásai (a színmű nyomtatásban való közzétételére tekintet nélkül), ha a bemutatót kritika, recenzió kísérte.
— Könyvek, tanulmányok és cikkek a magyar irodalomtudomány és -történet köréből, ide értve a jelen irodalmi életének publicisztikáját, továbbá — az irodalomtudomány anyagaként - írók időszaki lapokban megjelent önéletrajzi érdekű cikkeit, közleményeit, riportokat,
interjúkat, az irodalom és irodalomtudomány szereplőiről és eseményeiről szóló híradásokat és megemlékezéseket.
— Magyar szépirodalmi, ill. irodalomtudományi művek kritikái és recenziói.
— A magyar irodalomtudomány és -történet lexikális és könyvészeti segédletei, továbbá rokon- és társtudományi, illetve társművészeti anyaga; magyar irodalomtudományi érdekű művek — könyvek és cikkek — a filozófiai és történeti tudományok, a nyelvtudomány, a néprajz és folklór, végül az irodalom és a színház, zene, film, televízió, képzőművészet kapcsolata köréből." Vissza

Tartalom

BEVEZETŐ V
A FELDOLGOZOTT HAZAI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK (ÉVKÖNYVEK, FOLYÓIRATOK, HÍRLAPOK) ÉS CÍMRÖVIDÍTÉSÜK X
A FELDOLGOZOTT KÜLFÖLDI MAGYAR NYELVŰ IDŐSZAKI KIADVÁNYOK (ÉVKÖNYVEK, FOLYÓIRATOK, HÍRLAPOK) ÉS CÍMRÖVIDÍTÉSÜK XVI
A FELDOLGOZOTT HAZAI TANULMÁNYKÖTETEK XVII
A FELDOLGOZOTT KÜLFÖLDI TANULMÁNYKÖTETEK XX
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE XXII
AZ IRODALOMTUDOMÁNY ÁLTALÁBAN 1
Az irodalom elvi és elméleti kérdései 1
Esztétika 1
Irodalomelmélet 1
Korszakok, korstílusok, irányzatok 3
Poétika, műfajelmélet 3
Általános műfajelmélet 3
Líra 4
Dráma 4
Epika 4
Az irodalomtudomány módszertana 6
Műelemzéselmélet 7
Kritikaelmélet 7
Retorika 7
Stilisztika 7
Verstan 8
Műfordítás 9
Az irodalom és más tudományok kapcsolata 11
Filozófia 11
Filozófiatörténet 11
Vallástörténet 11
Etika 13
Szociológia és szociográfia 13
Nyelvtudomány 13
Szemiotika 13
Történettudomány 15
Helytörténet 20
Művelődéstörténet 22
Tudománytörténet 27
Oktatástörténet, iskolatörténet 27
Politikai-kulturális mozgalmak története 30
Az irodalom és más művészetek kapcsolata 31
Irodalom és színház 31
Színházelmélet, dramaturgia 31
Színháztörténet 31
A mai színházi élet 34
Irodalom és képzőművészet 35
Irodalom és zene 36
Irodalom és film, irodalom és televízió 36
Népköltészet, folklór 36
Népköltészeti szövegek, gyűjtemények 36
Népköltészeti és folklór-tanulmányok 38
A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE ÁLTALÁBAN: KORSZAKOK, KERETEK, KAPCSOLATOK 45
Az irodalom története 45
Összefoglaló művek 45
Szépirodalom (Antológiák, gyűjtemények) 45
Szakirodalom (Irodalomtörténeti összefoglalások, tanulmánykötetek) 49
Irodalmi motívumok, tématörténet 50
Irodalmi bibliográfiák 50
Sajtóbibliográfiák, repertóriumok 51
Magyar irodalom a kezdetektől 1600-ig 53
Szépirodalom 53
Szakirodalom 54
Magyar irodalom 1600-1772 között 56
Szépirodalom 56
Szépirodalom 56
Magyar irodalom 1772-1848 között 58
Szépirodalom 58
Szakirodalom 58
Magyar irodalom 1849-1905 között 60
Szépirodalom 60
Szakirodalom 60
Magyar irodalom 1905-1945 között 61
Szépirodalom 61
Szépirodalom 62
Magyar irodalom 1945 után 63
Szépirodalom 63
Szakirodalom 70
Az irodalmi élet és keretei 72
Az irodalmi élet története 72
Könyvtörténet 73
Nyomdászattörténet, kiadástörténet 74
Sajtótörténet 74
Könyvtártörténet 79
írástörténet 80
Kódextörténet 81
Kézirattörténet 82
Levéltárak, múzeumok 82
Olvasástörténet 83
Irodalmi társaságok története 83
Irodalmi hagyományok, emlékek, emlékhelyek 84
A mai irodalmi élet 85
Tudomány- és művészetpolitika 85
Az irodalmi élet általában 85
Események 1985-ben 86
Irodalmi intézmények, társaságok 88
Az irodalomtudomány helyzete 89
Hungarológia 90
Irodalmi viták 90
Irodalmi folyóiratok 91
Irodalomtudományi és más évkönyvek 93
Könyvsorozatok 94
Könyvkiadás, könyvkiadók 95
Könyvművészet 95
Közművelődés 95
Olvasásszociológia 96
Olvasótáborok 96
Irodalomtanítás 97
Ifjúsági és gyermekirodalom 97
A magyar irodalom és a világirodalom kapcsolatai, kölcsönhatásai 98
Irodalomtörténeti kapcsolatok, kölcsönhatások 98
Összehasonlító irodalomtörténet 104
A mai magyar irodalom világirodalmi kapcsolatai 106
A magyar irodalom műfordítói, oktatói és külföldi népszerűsítői 108
MAGYAR IRODALOM KÜLFÖLDÖN 110
Csehszlovákiában 110
Jugoszláviában 114
Romániában 116
A Szovjetunióban 121
Egyéb országokban 122
A MAGYAR IRODALOM ÉS TÖRTÉNETE: SZERZŐK 124
FÜGGELÉK: AZ EGYETEMES IRODALOMTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA: 1985 390
A világirodalom történetéről általában 390
Egyes irodalmakról 390
Az antik irodalmakról 390
Az ókeresztény irodalomról 391
Az angol nyelvű irodalomról 391
A bolgár irodalomról 394
A cseh és szlovák irodalomról 395
A finnugor nyelvek irodalmáról 396
Százötven éve jelent meg a Kalevala 396
A francia nyelvű irodalomról 397
A görög (újgörög) irodalomról 400
A holland irodalomról 400
A lengyel irodalomról 400
A német nyelvű irodalomról 400
Az olasz irodalomról 403
A román irodalomról 403
A skandináv irodalmakról 404
A spanyol és portugál nyelvű irodalomról 404
A szerb-horvát, szlovén és macedón irodalomról 404
A Szovjetunió népeinek irodalmáról - a finnugor irodalmak kivételével 404
Egyéb irodalmakról 410
Névmutató 412
Tartalommutató 475
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem