Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2.

1.: A szabályok/2.: Vegyületek elnevezési példatára és kémiai helyesírási szótár

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 1.159 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Az elemek és a szervetlen vegyületek elnevezésének szabályai17
Az elemek17
Az elemek neve és jele17
Az elemcsoportok gyűjtőneve18
A tömegszám, a rendszám, az atomok száma és az iontöltés jelölése18
Az allotrop módosulatok elnevezése19
A vegyületek képlete és neve20
A képletek írásmódja20
A szisztematikus nevek21
A hidridek25
A triviális nevek25
Az ionok és az atomcsoportok (gyökök) neve26
A kationok26
Az anionok28
Az atomcsoportok (gyökök)29
Az izopolianionok32
A savak35
A biner és pszeudobiner savak35
A több atomos aniont tartalmazó savak35
A savak funkciós származékai38
A sók és a sószerű vegyületek40
Az egyszerű sók40
Savas hidrogént tartalmazó sók ("savanyú" sók)40
A kettős, hármas, stb. sók40
Az oxid- és hidroxidsók ("bázisos" sók)41
A kettős oxidok és hidroxidok41
A koordinációs (komplex) vegyületek43
Definíciók43
A komplex vegyületek képlete és elnevezése általában43
A ligandumok elnevezése45
Telítetlen molekulákkal vagy csoportokkal képzett komplexek54
Az izomerek jelölése61
Két- vagy több magvú vegyületek hídképző csoporttal72
Két- vagy több magvú vegyületek hídképző csoport nélkül80
Oktaéderes, hatos koordinációjú kelátkomplexek abszolút konfigurációja84
Az addíciós vegyületek91
Változó összetételű kristályos fázisok92
A polimorfizmus96
I. táblázat. Az elemek neve, jele és rendszáma97
II. táblázat. Az elem nevéből képzett egyatomos elektronegatív összetevő, ill. komplex anion központi atomjának neve, valamint az elemnévből képzett csoportnevek98
III. táblázat. A szerkezetre utaló előtagok101
IV. táblázat. Az ionok és a csoportok nevének jegyzéke102
V. táblázat. A donoratomok rangsorolása109
A szerves vegyületek elnevezési szabályai111
Konvenciók111
Sokszorozó tagok111
Definíciók112
Szénhidrogének115
Alapvető heterociklusos rendszerek160
Szenet, hidrogént, oxigént, nitrogént, halogént, ként, szelént és/vagy tellúrt tartalmazó jellemző csoportok183
Aminosavak és rokon vegyületeik398
Vitaminok402
Karotinoidok407
Csoportnevek jegyzéke409
A fizikai-kémiai definíciók és jelölések439
A fizikai mennyiségek és jelölésük439
Fizikai mennyiségek439
Fizikai alapmennyiségek439
Származtatott fizikai mennyiségek439
A fajlagos és a moláris szó használata a fizikai mennyiségek nevében440
A fizikai mennyiségek jelének szedése440
A fizikai mennyiségek felső és alsó indexének szedése441
Alapműveletek fizikai mennyiségekkel441
A kémiában és a fizikában használatos mennyiségek neve és jele442
Fizikai és kémiai mennyiségek neve és jele442
A fizikai mennyiségek jelölése általános és speciális esetben459
Felső indexek460
Az egységek és jelölésük461
Az egységek jelének szedése461
A prefixumok (előtagok) szedése461
A prefixum és a jel összekapcsolása461
Az egységek szorzása és osztása461
Az egységek nemzetközi rendszere462
Az SI-alapegységek definíciója462
Az SI-alapegységek neve és jele463
SI-kiegészítőegységek neve és jele463
SI származtatott egységek, amelyeknek külön neve és jele van464
Egyéb mennyiségek SI származtatott egysége és jele464
SI-prefixuok465
A Celsius-fok465
SI-egységek külön nevet viselő tizedes törtrészei és tízes többszörösei465
Egyéb egységek, amelyek ma már pontosan definiáltak SI-egységekben kifejezve466
Olyan egységek, amelyek bizonyos fizikai állandók kísérleti értékei alapján vannak meghatározva467
"Nemzetközi" elektromos egységek467
A CGS-rendszer467
A számok468
A számok szedése468
A számok szorzása és osztása468
Fizikai mennyiségeket, egységeket és számértékeket tartalmazó egyenletek469
Matematikai jelölések470
A kémiai elemek, nuklidok és részecskék jelölése472
Definíciók472
Elemek és nuklidok472
A részecskék neve és jele472
A magreakciók egyenletének rövidített felírása473
Spektroszkópiai jelölések474
Általános szabályok474
Atomspektroszkópia474
Molekulaspektroszkópia475
Spektroszkópiai átmenetek475
Az elektromos potenciálkülönbségre, az elektromos erőre és az elektródpotenciál előjelére vonatkozó konvenciók477
A galváncella elektromos potenciálkülönbsége477
Az elektródpotenciál477
A pH479
A pH (péhá) műveleti definíciója479
Standardoldatok479
A pH (S) értékei 5 standardoldatra480
A reakciósebesség és a vele kapcsolatos mennyiségek definíciója481
A reakciósebesség481
A reakció rendje482
Az elemi folyamatok jelölése482
Az ütközési szám482
A legfontosabb fizikai állandók számértéke483
Kiegészítés486
A CGS-rendszer486
1. táblázat. Fontosabb mechanikai és fénymennyiségek SI- és CGS-egységei488
2. táblázat. Fontosabb elektromos és mágneses mennyiségek SI- és CGS-egységei490
Függelék492
Az aktivitás és a vele kapcsolatos mennyiségek definíciója192
A kémiai potenciál és az abszolút aktivitás192
Tiszta anyagok192
Gázállapotú tiszta anyag fugacitása192
Elegyek193
Az elegy definíciója193
Parciális nyomás193
Gázelegyben levő anyag fugacitása193
Folyékony vagy szilárd elegyben levő anyag aktivitási koefficiense194
Az anyag relatív aktivitása folyékony vagy szilárd elegyben194
Oldatok195
Az oldat definíciója495
Végtelen híg oldatok tulajdonságai495
Az oldott anyag aktivitási koefficiense495
Az oldott anyag relatív aktivitása az oldatban496
Az oldószer ozmotikus koefficiense497
Az oldószer relatív aktivitása az oldatban498
A kémiai elnevezések helyesírásának szabályai499
Az idegen eredetű nevekben előforduló betűk fonetikus átírása500
Az ásvány- és kőzetnevek írásmódja506
A vegyületnevek tagolása508
A szervetlen vegyületnevek tagolása508
A szerves vegyületnevek tagolása510
A szerkezetre utaló előtagok516
A görög betűk517
A különírás és az egybeírás518
Az idegen prefixumok518
A kémiai szaknyelv összetett szavai518
Az -ó, -ő képzős előtagú alakulatok522
A számnévi jelzők522
Az anyagnévi jelzők522
Melléknévi jelzős alakulatok523
Számok, görög betűk és szerkezetre utaló előtagok523
Az izotópok neve523
A személynevek523
Az egységek nevének és jelének írása524
A névelő és a ragok (toldalékok)525
A kis és a nagy kezdőbetű527
A zárójelek528
Rövidítések529
Tárgymutató a szabályokhoz531
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2.

Könyvtári könyv volt. A kötetek védőborítója enyhén kopott, a lapéleik foltosak.

Állapot: Közepes
7.700 Ft
3.080 ,-Ft 60
46 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2.

Könyvtári könyvek voltak. A védőborítók enyhén szakadozottak.

Állapot: Közepes
7.700 Ft
3.850 ,-Ft 50
58 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2.

A kötetek védőborítója enyhén szakadozott. Az első kötet védőborítója javított.

Állapot:
7.700 Ft
3.850 ,-Ft 50
58 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2. A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai 1-2.

A védőborítók kissé kopottak, szakadtak. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
7.700 ,-Ft
116 pont kapható
Kosárba