Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar kereskedelmi jog jogszabályai

Szerző

Kiadó: Grill Károly Könyvkiadóvállalata
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői papírkötés
Oldalszám: 504 oldal
Sorozatcím: Grill-féle kis törvénytár
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar  
Méret: 14 cm x 10 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta a "Győri Hirlap" nyomdája, Győr.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Lacour az egy évszázadot meghaladó idő óta hatályban lévő francia kereskedelmi törvényt akként jellemzi, hogy egy olyan régiépülethez hasonlít, amelyhez már oly sok - részben más stílusu -... Tovább

Előszó

Lacour az egy évszázadot meghaladó idő óta hatályban lévő francia kereskedelmi törvényt akként jellemzi, hogy egy olyan régiépülethez hasonlít, amelyhez már oly sok - részben más stílusu - toldalékot építettek, hogy az eredeti karakterét mára alig lehet felismerni.
Nem sok hiányzik ahhoz, hogy a mi kereskedelmi törvényünkre is ugyanezt lehessen elmondani. Különösen az utolsó évek termeltek fontos új szabályokat, amelyek már az eddig megjelent tankönyvekben nincsenek feldolgozva és a jogszabályösszeállításokban sincsenek közölve.
A jelen összeállítás elsősorban azt a célt kivánja szolgálni, hogy a joghallgató ifjúság a keresekedelmi törvény rendszerébe beillesztve a legújabb jogszabályokat is könnyen megismerhesse és általában az eredeti szövegben is tanulmányozhassa a kereskedelmi jognak azokat a szabályait, amelyekről az előadásokban hall és amelyekről tankönyvéből tanul.
Emellett a célkitűzés mellett az áttekinthetőség annyira fontos szempont, hogy mind a magyarázó jegyzetek alkalmazásában, mind a joggyakorlat közlésében erős önkorlátozással kellett élnem, hogy a törvény fonalát ne szakítsam meg túlságosan nagy terjedelmű és sűrű közbeiktatásokkal. A jegyzeteket a legszükségesebb térre szorítottam, a joggyakorlati anyagból pedig elsősorban a Kúria vonatkozó teljesülési, jogegységi és a P. H. T.-ba felvett határozatait közöltem, ezeken felül csupán néhány kiemelkedő fontosságú határozatott illesztve be.
Mégis remélem, hogy ez a kis munka, amely a komolyan tanuló jogászifjúság segédeszköze kíván elsősorban lenni, hellyel-közzel éppen aránylag kis terjedelménél fogva a gyakorlat embereinek is fog szolgálatot tenni. Vissza

Tartalom

1875: XXXVII. tövénycikk: A kereskedelmi törvény
Általános határozatok1
Kereskedők és kereskedelmi társaságok
Kereskedők általában2
Az állam kereskedelmi vállalatai3
Kereskedelmi cégjegyzékek6
A kereskedelmi cégjegyzékek berendezése és vezetése6
Kereskedelmi cégek15
1932: VI. t.-c. az uszoráról18
5610/1931. M. E. sz. r. egyes hitelügyi kérdések szabályozása tárgyában19
A cég megszünésének a cégjegyzékbe hivatalból bevezetése20
A kereskedelmi üzlet átruházása22
Kereskedelmi nem peres eljárás cégügyekben26
Védjegyjog28
Általános határozatok28
A védjegyek lajstromozásáról és törléséről33
Együttes védjegy37
Védjegybitorlások40
A magyar korona területén kívül eső vállalatok védjegyei45
Zárhatározatok46
Védjegyügyi peres és nem peres eljárás56
Tisztességtelen verseny
A tisztességtelen versenyről általában56
Az üzleti tisztesség szabta korlátoknak egyes fontosabb áthágásai57
Büntető rendelkezések62
Vegyes átmeneti és záró rendlekezések69
Kereskedelmi könyvek77
Cégvezetők és kereskedelmi meghatalmazottak81
Segédszemélyzet87
1884: XVII. t.-c. 92. §88
1884: XVII. t.-c. 95. §89
1884: XVII. t.-c. 94. §90
A kereskedősegédeknek és az ipari és kereskedelmi vállalatok tisztviselőinek szolgálati viszonya90
Kereskedelmi társaságok általában97
Alkalmi egyesülés97
Csendes társaság98
Kartel102
Kereskedelmi társaságok115
Közkereseti társaság
A társaság alakítása115
A társasági tagok egymásközti jogviszonyai117
A társaság jogviszonyai harmadik személyek irányában123
A társaság feloszlása és egyes tagok kilépése126
A társaság felszámolása130
A társasági tagok elleni keresetek elévülése133
Betéti társaság134
Részvénytársaság
Általános határozatok140
A részvényesek jogviszonyai149
Közgyűlés154
Igazgatóság és felügyelőbizottság156
A részvénytársaság feloszlása163
Külföldi részvénytársaságok167
Büntető határozatok169
Korlátolt felelősségű társaság
A társaság megalakulása172
A társaság és tagjai közötti jogviszony180
A társaság közegei
A taggyűlés186
Az ügyvezetők194
Felügyelőbizottság201
Hites könyvvizsgáló205
A társasági szerződés megváltoztatása207
A társaság feloszlása211
Külföldi korlátolt felelősségű társaságok223
Büntető határozatok225
Vegyes és zárórendelkezések228
Szövetkezetek
Általános határozatok229
A tagok jogviszonyai egymásközt és harmadik személyek irányában234
Közgyűlés, igazgatóság és felügyelő bizottság237
A nagy taglétszámú szövetkezetek közgyűléseiről237
Üzletrész névértékének felemelése238
A tagjegyzék238
A szövetkezet feloszlása240
A szövetkezeti tagok elleni keresetek elévüléséről241
A gazdasági és ipari hitelszövetkezetek
A gazdasági és ipari hitelszövetkezetek243
A gazdasági és ipari hitelszövetkezetek alakítása243
A tagok jogviszonyai245
Közgyűlés252
Igazgatóság és felügyelőbizottság253
Feloszlás256
Vegyes intézkedések259
Központi hitelszövetkezet
A központi hitelszövetkezet alakítása261
A tagok jogviszonyai262
Szervezet és felügyelet269
Részvénytársaságok, szövetkezetek és korlátolt felelősségű társaságok, közüzemek, egyes közérdekű testületek és egyesületek gazdaságosabb működésének elősegítése271
Kereskedelmi ügyletek
Kereskedelmi ügyletek általában287
Kereskedelmi ügyletek meghatározása292
A kereskedelmi ügyleteket tárgyazó általános határozatok296
1883: XXXI. t.-c. 8. §296
A törvényes kamatláb leszállításáról297
5610/1931. M. E. r. egyes hitelügyi kérdések tárgyában300
1932: VI. t.-c. (az uzsoráról) 12. §308
1927: XXXV. t.-c. (a jelzálogjogról) 66. §
A csekk törvény
A csekk kellékei309
A forgatány310
Elfogadás311
A csekk beváltása311
Bemutatás fizetés végett311
Fizetés312
A csekk-ügyletben résztvevők jogai és kötelezettségei313
Fizetési visszkereset315
Az elévülés316
Az elveszett csekk317
Váltójogi határozatok318
Az erőhatalom a váltón, a kereskedelmi utalványon és a csekken alapuló jogokra320
Hamis vagy meghamisított csekk beváltása321
Záró rendelkezések322
Váltótörvény326
Kereskedelmi ügyletek megkötése331
A kereskedelemügyi ügyletek teljesítése334
Vétel
Általában338
Az állatforgalmi szavatosságról341
A vétel különös nemei350
Gabonaneműek vagy gabonaneműekből származó malomipari termékek tekintetében kötött határidőügyletek351
A tőzsdei határidőügyletek352
A megengedett határidőügyletek356
Eljárási rendelkezések357
Büntető rendelkezések359
Átmeneti rendelkezések359
Bizományi ügylet365
Szállítmányozási ügylet367
Fuvarozási ügylet376
Általában377
Eltérő intézkedések a vaspályák fuvaozási ügyleteit illetőleg377
A nemzetközi vasúti fuvarozásról377
Közraktári ügylet383
Biztosítási ügylet388
Általános határozatok388
A biztosító magánvállalatok állami felügyeletéről és egyes közhiteli kérdések rendezéséről394
A biztosító magánvállalatok állami felügyelete419
A biztosító magánvállalatok állami felügyeletéről és az ezzel kapcsolatos rendelkezésekről423
A biztosító magánvállalatok felügyeletével kapcsolatos egyes magánjogi kérdések430
A biztosítási ügynök fogállása442
Kárbiztosítás446
Életbiztosítás453
A biztosítási díj fizetésével kapcsolatos kérdések454
Viszontbiztosítás454
Kiadói ügylet457
Szerzői jog átruházása459
Szerzői jog bitorlása463
Alkuszi ügylet466
Átmeneti és vegyes intézkedések475
A közös bányaművelés és a bányatársulatok477
Jogszabálymutató502
Betűrendes tárgymutató503
Hibaigazítás504

Dr. Nizsalovszky Endre

Dr. Nizsalovszky Endre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Nizsalovszky Endre könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar kereskedelmi jog jogszabályai A magyar kereskedelmi jog jogszabályai A magyar kereskedelmi jog jogszabályai A magyar kereskedelmi jog jogszabályai A magyar kereskedelmi jog jogszabályai A magyar kereskedelmi jog jogszabályai

Az eredeti borítót a könyvre visszaragasztották. A lapélek foltosak, a címlapon tulajdonosi bejegyzés, néhány lapon ceruzás aláhúzás található.

Állapot:
8.280 ,-Ft
41 pont kapható
Kosárba