Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.480

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar kereskedő könyve I.

Kereskedelmi alapismeretek - A kereskedelmi tudnivalók képes enciklopédiája négy kötetben kereskedők, pénzintézeti tisztviselők, gyárosok, iparosok, bírák, ügyvédek és hivatalnokok számára

Szerző

Kiadó: Révai Testvérek Irodalmi Int. Részv.-Társ.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon Gottermayer kötés
Oldalszám: 658 oldal
Sorozatcím: A magyar kereskedő könyve
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: 63 egész oldalas képpel, 12 térképpel és 7 grafikonnal illusztrálva. Révai és Salamon könyvnyomdája nyomása, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

ELŐSZÓ
Írta Sándor Pál, országgyűlési képviselő, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés elnöke.

Mint az üzleti életben tevékeny kereskedő, sohasem tekintettem feladatomnak az írást, sőt... Tovább

Előszó

ELŐSZÓ
Írta Sándor Pál, országgyűlési képviselő, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés elnöke.

Mint az üzleti életben tevékeny kereskedő, sohasem tekintettem feladatomnak az írást, sőt nyíltan kijelentem, hogy egyáltalában nem néztem jó szemmel, ha kereskedő az irodalom terén próbálkozott.
Ha mindamellett vállalkoztam arra, hogy a kereskedelmi tudományok magyar enciklopédiáját néhány szóval bevezessem, tettem ezt azért, mert kötelességemnek tartom, hogy a mű sikerét tőlem telhetően előmozdítsam, s az ezirányú megtisztelő felhívással szemben az elveimre való hivatkozással nem akartam kitérni.
Nagyjelentőségű vállalkozásnak tekintem a Magyar Kereskedő Könyvének megalkotását: megírását és kiadását egyaránt. Magyar nyelven a közgazdasági ismeretek ez ágának ily rendszeres és kimerítő feldolgozása eddigelé nemcsak nem volt, de megteremtésére még gondolni sem mertünk; pedig e munka és a benne foglalt szellemi termékek nélkülözhetetlen fegyvertárát alkotják a legtanultabb, legjártasabb kereskedőnek is.
Hiszen gazdasági életünk még csak néhány évtizeddel ezelőtt hasonlíthatatlanul szegényebb, kezdetlegesebb volt, mint ma.
Közvéleményünk közgazdasági kérdésekkel alig foglalkozott; igaz, hogy a viszonyok kényszerítő hatalma a közjogi kérdéseket helyezte előtérbe; kétségtelen az is, hogy a fogékonyság és érdeklődés is hasonlíthatatlanul csekélyebb volt és Széchenyi István tanítása nem hullott termő talajra. Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ. Írta Sándor Pál
A művelt magyar kereskedő, írta Harmat Mór.
I. Bevezető 3
II. A kereskedő hivatása. Ethikai szempontok. Híres férfiak idevágó véleménye 4
III. A művelt kereskedő. Hírneves kereskedők 12
IV. A magyar kereskedő. Jövendő törekvéseink iránya 16
V. Irodalmi tájékoztató 23
Közgazdasági és kereskedelmi alapismeretek. Írta Jónás János.
I. Bevezetés 27
1. Szükségletek, javak. 27. l. - 2. Gazdálkodás. Közgazdaság. 29. l.
II. Termelés 32
1. A termelés fogalma, köre, tényezői. 32. l. - 2. A termelés szervezete. 35. l. - 3. Az őstermelés. 47. l. - 4. Az ipar. 55. l.
III. A forgalom 63
1. Alapfogalmak. 63. l. - 2. A kereskedelem. 69. l. - a) Fogalma. Jelentősége. Osztályozása. 69. l. - b) A kereskedelmi vállalat. 74. l. - c) Az adás-vétel. 75. - d) A közvetítés. 80. l. - 3. A közlekedés 83. l. - 4. Kereskedelmi intézmények. 87. l.
IV. irodalmi tájékoztató 88
A közgazdaságokról és a közgazdaságtan irodalmáról. Írta Dr. Kovács Gyula.
I. A közgazdaságokról 91
1. Mi volt, mielőtt közgazdaságok támadtak? 91. l. - 2. A fejlődés magva. A fejlődés mozzanatai. 91. l. - 3. Mi a közgazdaság? 93. l. - 4. Szervezet-e avagy gépezet a közgazdaság? 93. l. - 5. Támadhatnak-e még közgazdaságok? 94. l. - 6. Minő az élet a közgazdaságokban? 94. l. - 7. A porond, a szereplők. 94. l. - 8. Az élet jelenségei. 95. l. -
9. Erős fejlődés, visszafejlődés és beteges tünetek. 96. l. - 10. A jelenségeket magyarázó gazdasági igazságok. 96. l. - 11. Az egyes gazdasági alanyok helyzete a közgazdaságban. 98. l. - 12. Osztozkodás a szerepeken és a csökkenő önállóság. 98. l. - 13. A megélhetésért való küzdelem. 100. l. - 14. Mit hoz a fejlődés? 101. l. - 15. A közgazdaság személyesítője, közegei, jószágai, vagyona és jövedelme. 102. l. - 16. Mit vár a közgazdaság az államtól? 103. l. - 17. A gazdasági jóléten való munkálkodás szerepei. 104. l. - 18. Közgazdasági törvényhozás és igazgatás. Közgazdasági politika. 104. l. - 19. Magyar nép, magyar nemzet, magyar közgazdaság, magyar társadalom. 105. l.
II. A közgazdaságtanról 106
III. A közgazdaságtan irodalma 109
Társadalomtudományi alapfogalmak. Írta Dr. Máday Andor.
I. A társadalomtudomány 117
1 A társadalomtudomány fogalma és tárgya. 117. l. - 2. A társadalomtudomány létjogosultsága és helye a természettudományok között 117. l. - 3. A társadalomtudomány haszna. 118. l.
II. A társadalomtudomány fejlődésének vázlata, különös tekintettel hazánkra 119
1. a társadalomtan fejlődése Comte Ágostig. 119. l. - 2. A társadalomtan Comte Ágost óta. 120. l. - a) Tanok, amelyek a társadalom anyagának tanulmányozására fordítják a főgondot. 121. l. - b) Tanok,amelyek a társadalmi erők tanulmányozására fordítják a főgondot. 121. l. - c) Tanok, amelyek a társadalmi tényezők egymásrahatásának
megállapítását tekintik kizáró céljuknak. 121. l. - d) Összefoglaló tanok. 121. 1. - 3. A társadalompolitika fejlődéséről. 122. 1.
III. A társadalomtan elemei 125
1. A társadalom eredete. 125. l. - 2. A társadalom alkotórészei. 127. l. -a) Népesség. 127. l. - b) Tőke. 127. l. - 3. A társadalom élete és fejlődése. 128. l.
IV. A szükségletkielégítés megosztása. A társadalmi rend 129
1. A munkamegosztás. 129. l. - 2. Az osztálytagozódás. 130. l. - 3. A jogrend. 131. l.
V. A változó szükségletekhez való alkalmazkodás (Evolúció).
A társadalmi küzdelem 134
1. Az alkotmány. 134. l. - 2. A társadalmi küzdelemben döntő tényezők. 136. l. - 3. A politikai pártok. 140. l.
VI. A társadalompolitika elemei 141
VII. Irodalmi tájékoztató 143
A kereskedelem általános története. Írta Dr. Domanovszky Sándor.
I. Bevezetés 149
II. Az ókor gazdasági viszonyai ... 150
1. Őstermelés. 150. l. - 2. Ipar. 152. l. - 3. Kereskedelem. 154. l. - 4. A római birodalom gazdasági viszonyai. 159. l.
III. A korai középkori terménygazdálkodás 161
1. A román-germán kultúrakor. 161. l. - 2. A keletrómai és az arab kultúrakör. 163. l.
A középkori városi gazdálkodás 165
1. A városi gazdálkodás kialakulása. 165. l. - 2. Ipar és kereskedelem. 168. l. - 3. A levantei és a hanzakereskedelem. 170. l.
V. A gazdasági élet megújhodása 175
1. A felfedezések következményei. 175. l. - 2. Pénzgazdálkodás és pénzüzlet. 177. l.
A merkantil-rendszer 180
1. A merkantil-politika. 180. l. - 2. Spanyolország és Portugália kereskedelmi uralma. 182. l. - 3. Hollandia és Anglia kereskedelmi -Walma. 184. l. - 4. A merkantil-rendszer Franciaországban. 188. l. - Európa egyéb államai. 190. l.
VII. A világkereskedelem kora 191
1. Az individualisztikus tanok és a nagy forradalom hatása a gazdasági életre. 191. l. - 2. Az Újvilág gazdasági függetlenítése. 193. l. - 3. Tőke, hitel és pénzüzlet. 194. l. - 4. Gépek és gyáripar. 196. l. - 5. Világkereskedelem és közlekedés. 198. l. - 6. Védővámos rendszer
és szabad kereskedelmi irányzat. 200. l.
VIII. Irodalmi tájékoztató 203
Magyarország kereskedelmének fejlődése. Írta Kerekes György.
I. Első nyomok 207
1. Ősi életmód 207. l. - 2. A belső és külső kereskedelem kezdete. 209. l. - 3. Az első kereskedő-városok. 211. l.
II. A fejlődés kora 212
1. Királyi támogatás és kiváltságok, védelem, pénzjavítás, kereskedelmi szerződések. 212. l. - 2. A főbb kereskedelmi utak, dunai hajózás 214. l. - 3. Buda és Pest mint elsőrangú iparcikk- és nyersterménypiac. 215. l. - 4. Északi, nyugati és keleti forgalmunk. 217. l. - 5.
Összeköttetésünk a Levanteval, Nürnberggel. A Thurzó-Fugger-cég kereskedése. 220. l. - 6. A forgalom eszközei. 221. l. - 7. A kalmárcéhek. 224. l.
III. Gazdasági pusztulásunk kora 225
1. Gyarmattá sülyedésünk. 225. l. - 2. A bécsi kormány s a német katonák pusztításai. 227. l. - 3. Bécs uralma kereskedésünk felett. 230. l. - 4. Kereskedelmünk a törökökkel és a Dunán. 232. l. - 5. Marhatőzséreink tönkretétele. A bécsi kereskedők kiváltságai halainkra és dohányunkra. 234. l. - 6. Bor- és gabonakiviteli tilalmak; hamuzsír, viasz, stb. 236. l. - 7. Rézkereskedésünk idegen kézen. 238. l. - 8. Nagyszombat, Győr és Debrecen kereskedése. 239. l. - 9. Hiábavaló kísérletek kereskedelmünk fellendítésére. 242. l.
IV. Új szervezkedés 244
V. Irodalmi tájékoztató 248
Általános gazdasági és kereskedelmi földrajz. Írta Dr. Simonyi Jenő.
I. A föld, mint az emberi gazdálkodás alapja 251
1. A földgömb. 251. l. - 2. A tenger. 252. l. - 3. A szárazföld 254. l. - 4. A levegő. Az élőlények elterjedése. 255. l.
II. Európa, mint vezető földrész 256
1. A germán országok a gazdasági hatalom élén. 256. l. - a) Nagy-Britannia és Írország. 256. l. - b) Németország. 259. l. - c) Európa többi germán országa: Németalföld, Svájc, Dánia, Norvégia, Svédország. 262. l. - 2. Európa román országai, a) 264. l. - Franciaország. 264. l. - b) Olaszország 267. l. - c) Európa többi román országa: Spanyolország, Portugália, Belgium és Rumánia. 268. l. - 3. Európa többi országa. 271. l. - a) Ausztria 271. l. - b) A Balkán-félsziget. 273. l. - c) Oroszország. 275. 1.
III. Amerika, a germán és román köztársaságok világa 277
1. Amerika germán országai: Az Egyesült-Államok és Brit-Észak-Amerika. 277. l. - 2. Amerika román országai. 280. l.
IV. Ausztrália, az angol földrész 284
V. Ázsia ősrégi gazdasági élete, az európai hatás 285
1. Kína, Japán és Ázsiai-Oroszország. 285. l. - 2. Kelet-India. 288. l. 3. Elő-Ázsia. 290. 1.
VI. Afrika, a gyarmatok földrésze 291
VII. Statisztikai táblák 294
A földrészek és fontosabb országok területe és népessége. 294. l. - A nevezetesebb nagyvárosok népessége. 294. l. - A legnevezetesebb folyók. 295. l. - A legnevezetesebb tavak. 295. l. - A legnevezetesebb szigetek. 296. l. - A legnevezetesebb hegyek. 296. l.
VIII. Irodalmi tájékoztató 296
Magyarország közgazdaságának földrajzi alapjai. Írta Péter János.
I. Az ország földrajzi helyzetének gazdaságunkra való hatása 299
1. Hazánk és a nyugat-európai államok összehasonlítása. 299. l. - 2. Magyarország helyzete a szárazföldi forgalom szempontjából. Klimatikus viszonyok. 300. l. - 3. Magyarország fekvésének klimatikus és gazdasági következményei. 300. l. - 4. Magyarország hivatottsága a közvetítő kereskedelemre. 304. l.
II. Magyarország határainak fontossága és a magyar tengerpart. 305
III. Hazánk körvonalai és méretei 309
IV. Az ország felszínének alakulása és geológiai szerkezete 312
V. Folyóink a közlekedés szolgálatában 314
VI. Magyarország népe és gazdasági tagoltsága 319
1. Szaporodás. 319. l. - 2. A népsűrűség. 320. l. - 3. A gazdasági viszonyok hatása a népsűrűségre. 320. l.
VII. Magyarország termelésének áttekintése 324
1. Mezőgazdaság. 324. l. - 2. Ásványos kincseink. 329. l.
VIII. Magyarország természetes gazdasági területei 331
1. A Kisalföld és a Morva melléke. 331. l. - 2. A Vág és a Nyitra völgye. 332. l. - 3. A Zsitva és a Garam vidéke. 333. l. - 4. A Poprád, a Tarca-Hernád és a Sajó-Rima környéke. 335. l. - 5. Az Eger és Zagyva melléke. 338. l. - 6. A Bodrog vizeinek és a Felső-Tiszának
földje. 339. l. - 7. A Szamos melléke. 341. l. - 8. A Felső-Maros és a Küköllők vidéke. 342. l. - 9. Az Olt folyó vidéke. 344. l. - 10. A Körösök vidéke. 346. l. - II. A Duna-Tisza-Maros köze. 347. l. - A Nagyalföld. 349. l. - 13. A Duna-Dráva szöge. 351. l. - 14. A Balaton melléke. 352. l. - 15. A Rába és a Fertő vidéke. 353. l. - 16. A Duna könyöke. 353. l. - 17. A Dráva-Duna és Száva köze. 354. l. - 18. A Karszt és a Magyar-Horvát Tengermellék. 356. l. - 19. Budapest. 357. l.
IX. Irodalmi tájékoztató 358
A kereskedelmet előmozdító tényezők. Írta Vágó József.
I. Bevezető 361
II. A kereskedelem szabadsága, mint fejlődésének legfontosabb tényezője 362
III. A kereskedelem szabadságának közérdekű korlátozásai 363
1. Tisztességtelen verseny. 364. l. - 2. Csalárd üzleti eljárások meggátlása. 368. l. - 3. Hamisítások üldözése s a kereskedelmi szabadság egyéb (közegészségügyi, közbiztonsági, stb.) korlátozásai. 372. l.
IV. A kereskedelmet előmozdító hatóságok és intézmények . . 374
V. Kereskedelmi érdekképviselet 378
1. Belföldön. 378. l. - 2. Külföldön. 393. l.
VI. A kereskedők buzdítására szolgáló ösztöndíjak, kitüntetések és kedvezmények 397
VII. A kereskedelmet előmozdító egyéb tényezők 399
VIII. Irodalmi tájékoztató 410
Kereskedelmi szakoktatás. Írta Dr. Schack Béla.
I. A kereskedelmi oktatás fontossága a kereskedelem szempontjából 415
II. A kereskedelmi oktatás tagolása Magyarországon 416
1. Oktatás a kereskedelmi gyakorlattal párvonalosan. 416. l. - a) kereskedőtanonciskolák. 416. l. - b) Felnőttek továbbképzése. 418. l. - 2. A kereskedelmi gyakorlatot megelőző oktatás. 419. l. - a) Női kereskedelmi tanfolyamok. 419. l. - b) Felső kereskedelmi iskolák. 421. l. - c) Kereskedelmi főiskolák. 426. l.
III. Felügyelet. Irányítás 429
IV. Irodalmi tájékoztató 430
A kereskedőt érdeklő jogszabályok. Írta Dr. Márkus Dezső.
1. Általános rész 433
1. A jog célja és keletkezése. A jog fogalma 433
2. A jog forrásai. Törvény. Rendelet. Szokás 442
3. A jog anyagának felosztása 447
4. A jogviszonyok. Az egyéni jogkör. Jogsegély, önsegély 450
5. A jogok alanya. A személyek 452
6. A jogügyletek. A jogsértések 459
II. Magánjog 467
1. Fogalma, felosztása, forrásai 467
2. Családjog 470
A) Házasságjog. 470. l. a) Eljegyzés. A házasság megkötése és megszűnése. 470. l. - b) A házastársak személyes és vagyoni viszonyai. 474. - B) A szülök és gyermekeik egymásközti jogviszonyai. 476. l. - C) A gyámság és a gondnokság. 478. l.
3. Dologjog 479
A) Általában. Dolgok. Birtok. 479. l. - B) A tulajdon. 482. l. - a) Ingó dolog tulajdonának megszerzése és elvesztése. 484. b) Ingatlan dolog tulajdonának megszerzése és elvesztése. A telekkönyv 484. l. - C) Jogok idegen dolgon. 486. - a) A szolgalmak. 486. l. b) A zálogjog és a jelzálogjog. 487. l. - Ingó dolog mint zálog. 487. l. - P) A jelzálog. 494. l. - c) A dologi terhek - 495. l. - d) A bányajog. 496. l.
4. A kötelmek joga 497
A) a) Általában. A szerződés. 497. l. - b) A kereskedő és a kereskedelmi ügyletek. Cégek. 500. l. - c) Képviselet. Kereskedelmi meghatalmazottak és cégvezetők. 502. - d) A szerződést megerősítő mellékkikötések. (Foglaló. Kötbér. Jogvesztés. Elállás. Bánatpénz.
Felmondás). 504. - e) A kötelem teljesítése, (módja, helye, ideje.) Kamat. Egyetemlegesség. Kezesség. 505. - f) Követelések és tartozások átszállása. 510. - g) A kötelmek megszűnése. Elévülés. 511. l. - B) Az egyes kötelmek. 513. l. - a) Általában. 513. l. - b) Kölcsön. 513. l. - c) Haszonkölcsön. 513. l. - d) Letét. 513. l. - e) Ajándékozás. 515. - f) Ellátási és életjáradéki szerződés. 515. l. - g) Bérlet és haszonbérlet. 516. l. - i) Munkaszerződések. (Szolgálati szerződés. Vállalkozószerződés. Fuvarozószerződés. Kiadói ügylet. Alkuszi ügylet. Díjkitüzés). 517. l. - í) Megbízás. Bizományi- és szállítmányozóügylet. 525. l. - j) Társaság és közösség. 529. l. - alfa) Közkereseti társaság. 530. l. - béta) A betéti társaság. 537. l. - gamma) A részvénytársaság. 538. l. - o) A szövetkezet. 548. - k) Vétel. Csere. 552. l. - l) Alaptalan gazdagodás visszatérítése. 557. l.
- m) Felelősség a másnak okozott kárért. 557. l. - n) A biztosítóügylet 559. l. - o) Értékpapírok. Az utalvány. 560.1. - p) A váltó. 562. l.
5. Öröklési
a) Alapfogalmak. 575. l. - b) Törvényes öröklés 577. l. - c) A végrendelet és az öröklési szerződés 579. . - Az örökös viszonya a hagyatékhoz. 581. l.
III. A magyar közjog 582
Á) Államjog 582
1. Alapfogalmak 582
2. A magyar állam függetlensége, területe, polgárai, nyelve, címere, Horvát-Szlavónország és Fiume közjogi helyzete 587
3. A főhatalom; a király és az országgyűlés 592
a) A törvényhozó hatalom 592. l. - alfa) A király és a trónöröklés. 592. l. - béta) Az országgyűlés. 595. l. - b) A végrehajtó-hatalom. 599. l.
4. Magyarország viszonya Ausztriához. Közös és közös érdekű ügyek. A megszállott tartományok 600
B) Büntetőjog 602
1. Alapfogalmak. Büntetések 602
2. Az egyes bűncselekmények 607
C) Az igazságszolgáltatás 615
1. Alapfogalmak 615
2. A bíróságok hatásköre és illetékessége 617
3. A polgári perjog 620
4. A csőd 627
5. A büntetőper. A kir. ügyészség. A büntetőbíróságok 637
IV. Nemzetközi jog 647
V. Irodalmi tájékoztató 649
Tartalomjegyzék. 651. l. - Képek jegyzéke. 657. l. Idegen szavak kiejtése. 659. 1. - A II., III. és IV. kötet tartalma. 660. l.

AZ ELSŐ KÖTET ILLUSZTRÁCIÓI
Képek
Arkwright 189
Bibanko Emánuel 423
Blanc Louis 201
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara könyvtára 383
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara palotája 383
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ülésterme 385
Budapesti Kereskedelmi Akadémia akad. tagozatának gyakorlóirodája 427
Camegie András 7
Céhláda 213
Céhszabályok I. Ferenc idejéből 243
Colbert 189
Dunai híd 161
Elismervény Kossuth-bankókról 247
Európai kereskedők Szmirnában 171
Felső kereskedelmi iskolai osztály 417
Fugger Antal 181
Fugger Jakab 179
Pulton Róbert 201
Ganges Benares mellett 289
Gotthard-vasút 263
Gresham Tamás 187
Hampel Antal 423
Holland gúnylap Law János ellen 191
Karavánszeráj Kairóban 293
Keleti Kereskedelmi Akadémia egyik évfolyama 427
Kereskedelmi Iskolai Tanárképző egyik csoportja 429
Kereskedőtanonciskolai osztály 417
Kolozsvár a 17. század elején 241
Körmöcbányái régi kereskedőhelyiségek 225
Középkori német kereskedelmi hajó 173
Lábasház Lőcsén 223
Liverpool-manchesteri vasút vonatai 87
Lübeck a 17. században 175
Magyar kereskedelmi társaság első aláírási-íve 245
Marseillei kikötő 267
Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara ülésterme 385
Nagykereskedő csarnoka a 17. században 167
Nagyszebeni Roland-szobor 213
New York kikötője 279
Női kereskedelmi tanfolyam 429
Pallosjog jelvénye, Késmárk 211
Pénzváltó a 15. században 177
Posztó- és gyapjúvásár a 14. században 167
Pozsony a 17. században 233
Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara székhaza 387
Pullmann-féle amerikai luxus-kocsi 289
Quesnay 193
Rablólovagok kifosztanak egy hajót 169
Regi pénzesszekrény 211
Régi üzleti helyiségek Brassóban 219
Rockefeller John 13
Rothschild M. 197
Stephenson György 15
Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara székháza 389
Thurzók és Fuggerek szerződése 221
Tizenkettedik századbeli kereskedő 165
Traján-út a Kazán-szorosban 155
Turgot 189
Vanderbilt Cornelius 15
Via Appia Róma mellett 155
Watt 189
Watt James szobra Birminghamben 197
Zsidók a 11. és 12. században 165
Térképek
Déli vasvidékeink gyártelepei 340
Északi vasvidékeink gyártelepei 337
Gyarmatok és világforgalom térképe 295
Magyarország bőr-, szesz- és élelmiszeripara 357
Magyarország cukor-, malom-, papír- és textil-ipara 333
Magyarország erdőterülete vármegyék szerint 303
Magyarország faipara 343
Magyarország szántóföldjének megoszlása 325
Magyarország vas- és agyagipara 339
Magyarország vasúti és gőzhajós vonalainak térképe 317
Magyarország vegyészeti ipara 335
Tengeráramlások, szelek és növényvidékek térképe 253
Grafikonok
A Magyar Korona országainak 1901. évi külkereskedelmi forgalma, behozatal 303
A Magyar Korona országainak 1901. évi külkereskedelmi forgalma, kivitel 307
Magyarország külforgalmának részletezése származási és rendeltetési országok szerint 301
Magyarország lakosságának megoszlása foglalkozás szerint 323
Magyarország mezőgazdaságának megoszlása 323
Magyarország szén- és vastermékeinek mennyisége
Nevezetesebb városaink lakosainak száma kerekszámokban csoportosítva 321
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I. A magyar kereskedő könyve I.

A borító kopottas, a lapélekkel és több lappal együtt kissé foltos. Egy lap vágáshibás. A kötés megtört.

Állapot: Közepes
18.000 Ft
14.400 ,-Ft 20
72 pont kapható
Kosárba