Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.188

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1916. január-december

1916. évfolyam 1-72. szám/Kiadja a Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósága saját közegei számára kézirat gyanánt


Kiadó: M. Kir. Államvasutak Igazgatósága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 601 oldal
Sorozatcím: A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 32 cm x 24 cm
ISBN:
Megjegyzés: Hornyánszky Viktor csász. és kir. udvari könyvnyomdája, Budapest nyomása. Teljes évfolyam. Kézirat gyanánt.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Hivatalos rész
Rendeletek
Elnökség
Ferdinánd bolgár király Ő Felsége elismerése
Titkárság
Állandó vizsgálóbiztos helyettesek kinevezése az igazgatóságnál
Elsőfokú és külön fegyelmi bíróságok megalakítása a pécsi üzletvezetőségnél az 1916., 1917. és 10918. naptári évekre
Változás az igazgatóságnál szervezett elsőfokú fegyelmi bíróságnál
A háború alatt vagy annak következtében rokkanttá vált s a katonaságnál a legénység állományába tartozott havidíjasoknak, napidíjasoknak, napibéreseknek, napszámosoknak és munkásoknak, valamint a háború alatt vagy annak következtében elesett, eltűnt vagy meghalt s a katonaságnál a legénység állományába tartozott havidíjasok, napidíjasok, napibéresek, napszámosok és munkások hátrahagyottainak, az 1915. évi XV. törvényczikk 7. §-a alapján való segélyezése tárgyában
Változás a szegedi üzletvezetőségnél szervezett elsőfokú fegyelmi bíróságban
A 18 évesnél fiatalabb ifjak alkalmazása
A nem évi fizetéses beteg alkalmazottak háborús segélye
A fegyveres erő érdekei ellen elkövetett büntetendő cselekmények és mulasztások megtorlása
Változás a Budapest-központi üzletvezetőségnél szervezett külön fegyelmi bíróságban
Fegyelmi tárgyalások határnapjairól szóló értesítések felterjesztése
A czukor beszerzése alkalmazottaink részére
Fegyelmi bírósági elnök kinevezése a szabadkai üzletvezetőséghez
Hivatalos kiküldetések alkalmával a szabályszerű úti illetményeken felül napidíjpótlék felszámítatása tárgyában
Takarékosság a papírossal és az irodai anyagokkal
Czukorbeszerzés alkalmazottaink részér4e
Hadilszolgálatból visszatért alkalmazottak illetményei tárgyában
A hadbavonultak illetményeinek rendezése tárgyában a "Hivatalos Lap" 1915. évi 39. sz.-ban kiadott 136512/915. sz. rendelet némely határozmányának módosítrása
Az elsőfokú és külön fegyelmi bíróságok tagjai felerészének megválasztása
Az elsőfokú és külön fegyelmi bíróság tagjai felerészének megválasztása a kolozsvári üzletvezetőség területén
József kir. herczeg vezérezredes úr Ő Fensége elismerőirata az erdélyrészi vasutasokhoz
A fegyelmi bíróságoknak az 1917., 1918. és 1919. naptári évekre leendő megalakítása és az állandó vizsgálóbiztos és azok helyetteseinek kinevezése
Jogi és kisajátítási ügyek
A külön betegsegélyző pénztár igazgatósági tagjainak választása
Anyag- és leltárbeszerzési főosztály
Az anyaglajstrom I. részének kiegészítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének kiegészítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom kiegészítése, illetve helyesbítése
Kezelési nyomtatványok vételezése
A szénnel való takarékosság
A kazán-vízállásmutató üvegcsövek, mozdonyszerkocsi vízállásmutató üvegcsövek, valamint a Kordina- és Náthán-kenőkészülékekhez v aló üvegcsövek szállítására vonatkozó uj különleges feltételek kiadása
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Tűzifa kiszolgáltatásának korlátozása
Az anyaglajstrom helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Az anyaglajstrom helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom III. részének helyesbítése
Az anyaglajstrom helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Tüzelőanyagoknak a nyári hónapokban való kivételezése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom III. részének helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Tüzelőanyag kiszolgáltatásának korlátozása
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXVI/221a. tét. anyaglajstrom (II. rész felépítményi anyagok) helyesbítése
Tüzelőanyagjárandóság kiutalványozása
Szénkészletek bejelentése
Állomásnévvel nyomtatott rovatlapok megrendelése
A XXVI/221a) tét. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Anyagokkal és leltári tárgyakkal való takarékoskodás
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Az igényjogosultak kőolajjárandóságának részbeni kiszolgáltatása
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. résznek helyesbítése
Kőolajfinomítvány és kőolajpárlat használata
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Az anyaglajstrom helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Személyzeti ügyek
az országgyűlési képviselőválasztó alkalmazottaink névjegyzékének előkészítése
A rokkant igazolványos katonai altiszteknek polgári állásokon próbaszolgálatra bocsátása a mozgósítottság tartama alatt megengedtetett
Az igazgatóság osztályait és azok elhelyezését mutató táblázatok megküldése tárgyában
Díjszabáson kívüli utazási és szállítási kedvezmények és idegenforgalmi ügyek
Az éves és időleges szabadjegyek, valamint a kedvezményes árú bérletjegyek érvényessége 1916. január 31-ig meghosszabbíttatik
A 23. sz. utasítás 34. §-ának (kedvezményes árú) bérletjegyek módosítása
Menetkedvezmény a fürdőbe utazó török és bolgár harczosok részére
Megbízás a személyszállító vonatok utasai menetjegyeinek és igazolványainak megvizsgálására
Az "Általános menetrendkedvezményi egyezség" határozmányainak módosítása
A nyugdíjintézet és jótékonyalapok ügyei
A kötszerek és gyógyászati eszközök központi beszerzése, készletben tartása és szétosztása
A nyugdíjas államvasúti alkalmazottak és azok özvegyeinek segélyezése
A magyar királyi államvasutak nyugdíjintézetének és nyugbérpénztárának alapszabályaihoz a mozgósítás folytán katonai szolgálatra bevonult tagok és hátramaradottak nyugellátásának szabályozása tárgyában kiadott függelékek
A magyar királyi államvasutak nyugdíjintézetének és nyugbérpénztárának alapszabályaihoz kiadott VI. illetően IV. függelék tárgyában
Pénzügyi főosztály
Németbirodalmi katonaszemélyek utazóigazolványainak kezelése
Szabadságra utazó katonaszemélyek menetdíjainak hitelezése
A balkánvonattal utazó személyek és továbbított poggyász elszámolása
A nem évi fizetéses alkalmazottak háborús segélye
Katonai anyagszállítmányok és kísérőinek elszámolása
Elszámolási okmányok nélkül szállított katonai küldemények számadásba vétele
A vonatvezetőknek és jegyvizsgálóknak átadott utánfizetési bárczák és 9/a mintájú hitelezési űrjegyek megőrzése
Csapatszállítmányoktól közbenső állomásokon visszamaradó katonák elszámolása
Hadifoglyok és kísérőik szállítása és elszámolása
A 9/a. bevételelszámolási mintájú űrmenetjegy alakjának és szövegének megváltoztatása
Egyenként utazó katonaszemélyek és kisebb katonaszállítmányok közvetlen elszámolása az egyrészt Németország, másrészt Ausztria és Magyarország közötti forgalomban, továbbá Németországnak Bulgáriával valamint Törökorszsággal - Magyarországon és Ausztrián át - való forgalmában
Az 1915. évi január hó 2-ától keltezett 10 koronára szóló bankjegyek kibocsátása
Az igazgatóság által kibocsátandó fizetési és bevételi utalványok aláírására jogosultak névsorának kiegészítése
A "Hivatalos Lap" f. évi 45. számában közzétett 188859/916. sz. rendelet helyesbítése, illetve kiegészítése
Katonai munkásosztagokhoz tartozó katonák utazása
Az evakuált személyzettel és hozzátartozóikkal szemben követendő eljárás tárgyában
Nyílt parancsok (Offene Befehle) kiállítása
Az ellenséges külföldön internálva volt s onnan hazatérő magyar állampolgárok utipoggyászainak szállítása
Egyenkint utazó német katonák közvetlen elszámolása
Tényleges szolgálatra bevonuló népfelkelésre kötelezettek hitelezés mellett való utazása
A katonai legénységnek igazolvány nélkül utazni nem szabad
Katonai hatóságok czímére a rendeltetési állomás megjelölése nélkül feladott polgári küldemények elszámolása
Csapatszállítmányoktól közbenső állomásokon visszamaradó katonák elszámolása
A nikel 20 filléres érmék bevonása
Vitézségi érempótdíjak folyósítása
Vas kétfilléresek forgalomba hozatala
A bélyeg és illetékekre vonatkozó törvén yek és szabályok némely rendelkezésének módosítása
A f. évi 65. számban közzétett 264572/916. B. rendelet helyesbítése
A külön szerződés mellett felvett alkalmazottak háborús segélye
Sertésszállítmányok bejelentése körüli eljárás és a felmerült távirati díjak elszámolása
A német katonai legénységnek igazolóokmány nélkül utazni nem szabad
Az 1914. évi január 2-ról keltezett új 50 koronás és az 1916. évi deczember 1-ről keltezett új 1 koronás bankjegyek kibocsátása
A magyar királyi honvédség szállítmányai után kiadott hiánylatok rendezése
Anonym szállítmányokhoz felhasznált rakodószerek nyilvántartása és elszámolása
Főkönyvelőség
Vas húszfilléresek forgalomba hozatala és a nikkel húszfilléresek bevonása
Üzleti kiadások számfejtősége
Ujabb beszerzési előleg engedélyezése elsőrendű tömegfogyasztási czikkek beszerzésére
Ujabbi háborus segély engedélyezése
Költségvetés, hitelügyek és statisztika
A kirendelt utazó személyzet részére útielőlegek folyósítása tárgyában
Helyi árúforgalom
Rovatolás és elszámolás a cs. és kir. hadsereg által üzemben tartott orosz-lengyelországi vasuti vonalakon fekvő állomásokkal való forgalomban
Katonai hiánylat-fizetési felszólítások pontos kitöltése
Árúk kezelése és elszámolása a cs. és kir. hadügyi igazgatás batajnica-boljevei-i, valamint a cs. és kir. hadivasut (déli) boljevei-bolvejci kikötőhely (Landungsteg) vonalának állomásaival
"Belgrad H. B. Süd transit" elszámolóhely felállítása
Kereskedelemügyi utazók mintabőröndjeinek kedvezményes szállítására jogosító igazolványok érvényének meghosszabbítása
Állomási és egyéb elszámolási helyek pénztári szolgálatának, továbbá az utánvételek és díjmentesítési letétek ellenőrzése
Az uj alakú "Nyílt parancs" nyomtatvány életbeléptetéséről szóló rendeletünk kiegészítése
Külföldi értékre szóló utánvételek és díjmentesítő letétrészek kifizetése
Katonai utazóokmányok indokolatlan bevonása
Elszámolási, rakodási és szállítási okmányok selejtezésének felfüggesztése
Külföldi személy- és árúforgalom
A küldemények elszámolása és rovatolása Basel, Schaffhausen, Singen és Kontanz svájcz-délbadeni közös állomásokkal való forgalomban
Kereskedelmi főosztály
Díjkedvezmény a háború okából bevonult, továbbá harcztéren elesett vagy sebesülés avagy a harcztéren szerzett betegség következtében elhalt katonaszemélyek (az osztrák-magyar fegyveres erő hozzátartozói) családtagjainak átköltözé-si ingóságaira
A háború okából bevonult, továbbá a harcztéren elesett vagy sebesülés avagy a harcztéren szerzett betegség következtében elhalt katonaszemélyek csalaádtagjainak átköltözési ingóságaira a hazai magánvasutak által engedélyezett díjkedvezmény
A személy- és árústatisztikai beadványok félévenkinti lezárása tárgyában, valamint a Belgrád állomással való forgalom kimutatása a kereskedelmi statisztikában
Szállítási kedvezmény az idegen és az ellenségtől elfoglalt területen szolgálatot teljesítő vasuti személyzet részére
A bel- és külföldi polgár és katonai, személy- és poggyászforgalmak díjszabási ügyei
Népfelkelési felülvizsgálatra elővezetendő népfelkelésre kötelezettek és az azok mellé kirendelt kísérők hitelezés melletti utazása
Tényleges szolgálatra bevonuló népfelkelésre kötelezettek hitelezés melletti utazása
Tényleges szolgálatra bevonuló népfelkelésre kötelezettek hitelezés melletti utazása
Népfelkelési bemutató szemlére és népfelkelési felülvizsgálatra elővezetendő, illetőleg tényleges szolgálatra bevonuló népfelkelésre kötelezettek hitelezés melletti utazása
Tényleges szolgálatra bevonuló népfelkelésre kötelezettek hitelezés melletti utazása
Népfelkelési bemutató pótszemlére és népfelkelési felülvizsgálatra elővezetendő, illetőleg tényleges szolgálatra bevonuló népfelkelésre kötelezettek utazása hitelezés mellett
Felmentett cséplőgépészek és fűtők hitelezés melletti utazása
Nyílt parancsoknak érvénytartamukon belül való állandó használata
Hadifogolymunkások szállítása
Aratási és cséplési munkálatok elvégzésére szabadságolt népfelkelő kőszénbánya osztagok legénységének menetdíjkedvezménye
Népfelkelési bemutató szemlére elővezetendő népfelkelésre kötelezettek hitelezés mellett utazása
Népfelkelési bemutató pótszemlére elővezetendő népfelkelésre kötelezettek utazása hitelezés mellett
Szent István-ünnepnapi menetdíjkedvezmény nem engedélyeztetik
Tényleges szolgálatra bevonuló népfelkelésre kötelezettek hitelezés melletti utazása
Népfelkelési bemutató szemlére elővezetendő népfelkelésre kötelezettek hitelezés melletti utazása
Tényleges szolgálatra bevonuló népfelkelésre kötelezettek hitelezés melletti utazása
Építési és pályafenntartási főosztály
Az egyetemes tárgymutató kiegészítése
Nyilvántartási ügyek
Osztálymérnökségek beosztása
Osztálymérnökségek beosztása
Az osztálymérnökségek beosztása iránt a 89487/916. Dmb. sz. a. kiadott rendeletbe becsúszott sajtóhibák helyesbítése
A magyar államvasutaknál alkalmazásban levő sínek főbb méretei stb. czímű könyvecskének kiegészítése
A menetrendkönyvfüggelék II. részének helyesbítése
Gépészeti főosztály
Kocsik megrakásánál történő szabálytalanságok megszüntetése és a 102. sz. "Utasítás" helyesbítése
Csapágygyapot használatának korlátozása
Vontatás
Zsákmányolt kocsikat külföldre megrakni tilos
Személykocsi világításra szolgáló accumulátor telepek körözése
A 103. sz. útmutatás helyesbítése
Szerkesztés
A hazai kocsigyáraknál megrendelt teherkocsikért elvállalt jótállások
A mozdonykerékabroncsok minimális vastagságának felemeléséről szóló rendeletnek érvényen kívül helyezése
A hazai kocsigyáraknál rendelt személy-, kalauz-, posta- és teherkocsikért elvállalt jótállások
Műhelyek
A műhelyek működési és segélynyujtási hatásköre az 1916. évre
Mozdonykerékabroncsok minimális vastagságának felemelése
Hűtőkocsik használatának korlátozása és azok soronkívüli javítása
A kaposvári műhelynek mint önálló, műhelynek megszüntetése és alműhellyé történt szervezése
Tömlőkapcsolat szabványrajzai
A hálókocsi kerékabroncsok minimális vastagságának leszállítása
Forgalmi főosztály
A nyári időszámítás megszüntetése a magyar királyi államvasutak vonalain
A karácsonyi ünnepek alkalmából várható erősebb személy-, poggyász-, gyorsárú- és postaforgalom akadálytalan lebonyolítása tárgyában
Vonalak osztályozásának módosítása az egyirányú vonatok egymásután való indítása szempontjából
Forgalmi ügyek
Kh, Khm sorozatú kocsiknak a vonatokba való besorozása
Egymást követő vonatok indítása időközi közlekedésre kijelölt vonalakon a távolbalátás akadályozása esetében
Vonalak osztályozásának helyesbítése egyirányú vonatoknál egymásután való indítása tekintetében
A 27. sz. vonatszemélyzeti forgalmi utasítás kiegészítése
Vonalak osztályozásának módosítása az egyirányú vonatok egymásután való indítása szempontjából
Személyek szállítása mozdonyon, valamint teher-, katona- és üres szerelvényvonatokon
Katonai ügyek
Mezőgazdasági és közmunkákra kirendelt hadifoglyok és kísérőik szállítása
A hadügyi igazgatásnak átadott felépítményi anyagok díjszámítása
Kocsiintézés
Westinghousefékrendszerű teherkocsik szabályszerű használata
A bolgár államvasutak tulajdonát képező teherkocsik gyors visszaküldése
Kocsileszámolás
Üres és telt zsákok minőségének (anyagának) kitüntetése a fuvarleveleken
Vonatkeresztezések megállapítása segélymeneteknél
Német zsákmányolt kocsik közelebbi megjelölése
A kocsifelírókönyvek egyelőre nem selejtezendők
Általános kocsirovancsolás
Német zsákmányolt kocsik közelebbi megjelölése
A német vasuti kötelék ponyváinak gyors visszaküldése
A német hadvezetőség által zsákmányolt orosz kocsik ismertetése
A hadvezetőség rendeletére feltartóztatott német vasúti kocsiköteléki kocsiknak bejelentése
A szerződéses vámterületen kívül fekvő vasutak kocsijainak használata
A német vasutegyleti kocsiszabályzat I. pótlékának életbeléptetése
A német vasutegyleti kocsiszabályzat I. pótlékának helyesbítése
Szállítmányozási és visszkereseti ügyek
A nyári időszámítás bevezetése a magyar királyi államvasutak vonalain
Utiszükséglethez nem számítható tárgyak, élelmi- és háztartási czikkek szabadjegyekkel nem szállíthatók
Kocsirakományú árúk átrakás nélkül való továbbítása
Az intézet tulajdonát képező önkezelési szállítmányoknál felmerülő károk egy részének rendezése az üzletvezetőségek által
Kártalanítások az osztrák és külföldi forgalomban
Mezőgazdasági termények, őrlemények, lisztneműek és egyes, ezekből előállított ipari termékek elárverezése esetén követendő eljárás
Szállítmányozás
Szállítási igazolvány kiterjesztése
Egyes czikkek ki- és átvitelének megtiltására nézve kiadott rendelet módosítása
Mezőgazdasági termények, lisztneműek és egyes ipari termékek szállításához szükséges igazolványok
A vasuti üzletszabályzat 76. §. (3.) bekezdésének ideiglenes módosítása
Egyes czikkek ki- és átvitelének megtiltására nézve kiadott rendelet kiegészítése
Vasuti talpfának vasuton, hajón és gépkocsin történő szállításához szükséges igazolványok
A Hadi Termény-Részvénytársaság küldeményeinek szállításához szükséges igazolványok
Egyes cikkek ki- és átvitelének megtiltására nézve kiadott rendelet módosítása
Glycerin és fenéklúgok vasuti szállításához igazolvány szükséges
Vetőmagvak akadálytalan és gyors szállítása
Rejtett árúk felkutatása
Gabona- és lisztcsempészés megakadályozása
Ócskavasnak a határon kívül eső helyre való vasuti szállításához a kereskedelemügyi minister úr írásbeli engedélye szükséges
Egyes czikkek ki- és átvitelének megtiltására nézve kiadott rendelet módosítása
Vámkülföldről származó mezőgazdasági termények és némely ilyenekből előáűllított czikkek forgalmának szabályozása
A szállítási igazolvány kényszere alá tartozó termékeknek az ország területén kívül vezető útirányon át való irányításának korlátozása
Gyapjas bőrök vasuti szállításához szállítási igazolvány szükséges
A m. kir. ministeriumnak folyó évi február hó 12-én 556/M. E. sz. a. kelt rendelete a vámtarifában megjelölt vámokn ak aranyban való fizetése és az esedékes vámilletékek hitelezésének korlátozása tárgyában
A II. pótlék kiadása a 21. sz. utasítás II., III. és IV. részeihez
Érvénytelen szállítási igazolványok elkobzása
Egyes czikkek után a vámtarifa szerint járó vámoknak és mellékilletékeknek aranyban való fizetése tárgyában
A gyapjúszállítási igazolványok érvényének korlátozása
Aussigba meghatározott czímre rendelt fehérbádoghulladék szállítási igazolvány nélkül felvehető
A katonaárúkhoz is szükséges szállítási igazolvány
"Pályaudvaron marad" rendeltetéssel feladott árúk osztrák állomásokra nem szállíthatók
A Horvát-Szlavonországokban feladásra kerülő katonai mezei termények vasuti szállításához szintén igazolvány szükséges
Czukorküldemények Ausztriába és Bosznia-Herczegovinába történő elszállításánál követendő eljárás
Vámkülföldről származó mezei termények forgalombahozatala tárgyában kiadott ministeri rendelet kiegészítése
Vámkülföldről behozott állati és növényi olajoknak és zsíroknak, valamint egyes ezekkel rokontermékeknek forgalombahozatala
Egyes czhikkek ki- és átvitelének megtiltása
Mindennemű kávénak vasuton, hajón vagy gépkocsin történő szállításához igazolvány szükséges
Cser és gubacs vasuti szállításának korlátozása
Gyapjas bőrök vasuti szállítása
A polgári árú- és állatforgalom megindítása a megszállott szerb területen fekvő állomásokra
Katonai árúkként feladott, valamint "Bestätigung"-gal ellátott polgári széna- és szalmaküldemények továbbítása
Vámkülföldről behozott mindennemű égetett szeszes folyadékok forgalmának szabályozása
Egyes czikkek ki- és átvitelének megtiltására nézve kiadott rendelet módosítása
Gyapjasbőr forgalomba hozatala és vasuti szállítása
Árúk, élő állatok és uti poggyász biztosítása
Polgári egyének által katonai szolgálati helyek czímére feladott küldeményekre vonatkozó utólagos rendelkezések elfogadásának megtiltása
Vadrepcze vasuti szállításához szállítási igazolvány szükséges
Csont és csontzsír vasuti szállításához szállítási igazolvány szükséges
Mindennemű trágyának és trágyaanyagnak vasuti szállításához igazolvány szükséges
A vasuti kocsik elzárására használt ólomzárak pótlása telített kéregpapír lemezből készült kocsizárakkal
A szállítási igazolványok érvényességének lejárta
A magyar-román árúforgalom szervezésére vonatkozó határozmányok
Nyers marhabőr és lóbőr vasuti szállításához szállítási igazolvány szükséges
Idegen országokból érkezett bárminemű kávénak kötelező bejelentése
Ásványvízküldemények kivitele a barátságos vagy semleges államokba
Kiviteli engedélyek tárgyában
Észak- és Közép-Dalmácziában fekvő állomásokra rendelt küldemények helytelen elszámolása
Wienen át rendelt katonapoggyász közvetlen elszámolása és továbbítása
Gyanta, gyantaolaj, kolofonium, terpentinolaj és egyéb gyantatermék vasuti szállításához igazolvány szükséges
Az erősebb őszi polgári forgalom akadálytalan lebonyolítása
Az olajosmagvak csakis kereskedelemüyi minister úr által kiállított szállítási igazolvány mellett szállíthatók
Mindennemű növényi olajak vasuti szállításához szállítási igazolvány szükséges
Egyes czikkek ki- és átvitelének megtiltására nézve kiadott rendelet módosítása
A folyó évi 173406/916. számú rendelet kiegészítése
Nyers borjú- és csikóbőr vasuti szállítása
A takarmányozási czélokra szolgáló ipari termékek vasuti szállítása
A folyó évi 173406/916. sz. rendelet kiegészítése
A királyhágóntúli törvényhatóságok szállítmányaihoz, valamint a katonai parancsnokságok által evacuált területről elszállítandó küldeményekhez kivételesen szállítási igazolvány nem szükséges
Burgonya szállításához kiállított igazolványok érvényessége korlátoztatik
Egyes czikkek ki- és átvitelének megtiltására vonatkozó rendelet módosítása
Kikészített kender és kenderkócz szállítása általában és kenderkórónak az ország területén kívül eső helyre való vasuti szállítása
Malátacsíra-, malátakávé, árpakávé-, árpagyöngy- és búzakeményítőküldemények vasuti szállítása
A takarmányrépának vasuton történő szállításához igazolvány szükséges
III. pótlék kiadása az 1910. évi január hó 1-től érvényes vasuti üzletszabályzathoz
Egyes árúk kivitele Szerbiába a belgrádi cs. és kir. Árúforgalmi Központ által kiállított igazolványok alapján
Baromfitojásküldemények vasuti szállítása
Fémküldemények feladásánál követendő eljárás
Mindennemű papírhulladék vasuti szállítása
Pótkávé vasuti szállítása
Közczélra bérbeadott rakterületek bérleti egységára tárgyában
A "V. Ü. Sz"-hoz kiadott III. pótlék folytán az élőállatküldemények szállításában beállott változások
Az asztalt szilva és szilvaíz vasuti szállításához szállítási igazolvány szükséges
Tölgymakk vasuti szállításához szállítási igazolvány szükséges
Az 1916. évi október hó elseje előtt kiállított katonai igazolványoknak hatályon kívül való helyezése
Mindennemű nyers borjubőrök és nyers csikóbőrök vasuti szállításához igazolvány szükséges
A takarmányozási czélokra szolgáló ipari termények vasuti szállításához szállítási igazolvány szükséges
Sertésszállítmányok bejelentése
Külföldről a vámterületre érkező olajosmagvak és termények, továbbá növényi és állati olajok és zsírok, valamint az ezekkel rokontermékek szállítása Németországba
Tengericsíra és tengeriolaj vasuti szállítása
Gabona és egyéb terménykészletek csempészetének meggátlása
Uj szállítási igazolvány kiadása. A szállítási igazolványok ellenőrzőszelvényeinek jegyzékelten való beküldése
Czukornak vasuton való szállításához szállítási igazolvány szükséges. A vámkülföldről érkezett czukor a czukorközponthoz bejelentendő
Visszatérő erdélyi menekülők a hatóság igazolása alapján gabona- és élelmiszerkészleteiket szállítási igazolvány nélkül szállíthatják
Élőállatküldeményekkel megrakott kocsik elzárása
Festett nyúl- és házinyúlprémekből való férfi-, női és gyermekkonfekcziók kivitele
A Királyhágón túli területeken feladásra kerülő terményekhez újból szállítási igazolvány szükséges
Szappan és mosópor (szappanpor) vasuti szállításához igazolvány szükséges
A csempészés megakadályozása érdekében a tartalom bevallás kiterjedtebb mérvben ellenőrizendő
Egyes czikkek ki- és átvitelének megtiltására nézve kiadott rendelet módosítása
Szállítási igazolványkötelezettség alá eső czikkek kimutatása
Úti- és kézipoggyász szállításának hatósági ellenőrzése
A szállítási igazolványok érvényességének határideje
Kiviteli tilalom alá eső árúk ellenséges államokba való jutásának megakadályozása
Enyvbőr vasuti szállításához igazolvány szükséges
Zsíradék és zsírsav vasuti szállításához igazolvány szükséges
Az 1916. évi 64. sz. "Hivatalos Lap"-kal kiadott D) kimutatás és a 66. sz. "Hiv. Lap."-ban kiadott 280712/916. sz. rendelet helyesbítése
Szállítási igazolványok kötelezettségének kezdő időpontja
A budapest-kiskőrösi II. vágány építőfelügyelősége czímére rendelt anyagok felvétele és továbbítása
Bárminemű textilhulladék vasuti szállításához igazolvány szükséges
Nyomda
Soronkívüli jegymegrendelések és sürgetések beszüntetése
Értesítések
Titkárság
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett távirdavonalfelvigyázói bélyegző körözése
A Hőlaktrencsénteplicz állomáson lévő vendégszobák átalakítás miatt nem használhatók
Vendégszobák használaton kívül helyezése Privigye Bajmóczfürdő állomáson
A külkereskedelmi statisztikai adatszolgáltatás ellenőrzése
Hőlaktrencsénteplicz állomáson levő vendégszobák a használatnak átadattak
A 18 évesnél fiatalabb ifjak alkalmazása
Perjámoson vendégszoba megnyitása
Elveszett távirdavonalfelvigyázói bélyegző körözése
A pöstényi fürdő kedvezmények igénybevételének ideje
Az esztergomi vendégszoba megszüntetése
A "Vadrepcze vasuti szállításához igazolvány szükséges" czímű rendelet számának helyesbítése
Vendégszoba létesítése Rumán
Vendégszoba megnyitása a gombosi hadiszertári kirendeltség területén
Elveszett vonalfelvigyázói bélyegző körözése
Tisztviselői előléptetések a magyar királyi államvasutaknál
A lipiki osztálymérnökség székhelyének áthelyezése Dugoselóra
Vendégszoba Kál-Kápolnán
A 66. sz. "Hiv. Lap" évszámának helyesbítése
Távirdavonalfelvigyázói bélyegző körözése
Díjszabáson kívül utazási és szállítási kedvezmények és idegenforgalmi ügyek
A nemzetközi vasuti hálókocsitársaság szabadjegyei érvényének meghosszabbítása
Bérletjegy érvénytelenítése
Féláru menetjegy váltására jogosító arczképes évi igazolvány érvénytelenítése
Osztrák- és magyar szövetkezeti jegyek érvénytelenítése
Bérlegjegy érvénytelenítése
A magyar-horvát tengeri gőzhajózási társaság éves szabadjegyeinek érvényessége
Állandó szabadjegy érvénytelenítése
Rendőri utazási igazolványok érvénytelenítése
Félárú menetjegy váltására jogosító arczképes igazolvány érvénytelenítése
Vasuti alkalmazottak és nyugdíjasok s ezek családtagjai részére kiállított arczképes igazolványok érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Vasuti alkalmazottak és nyugdíjasok s ezek családtagjai részére kiállított arczképes igazolványok érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Bérletjegyek érvénytelenítése
Vasuti alkalmazottak és nyugdíjasok s ezek családtagjai, valamint polgári ruhában utazó katonaszemélyek részére kiállított arczképes igazolványok érvénytelenítése
Vasuti alkalmazott részére kiállított arczképes igazolvány érvénytelenítése
Osztrák és magyar szövetkezeti jegyek érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Félárú menetjegy váltására jogosító arczképes évi igazolvány érvénytelenítése
Elveszett állandó szabadjegy érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Bérletjegyek érvénytelenítése
Vasuti alkalmazottak és nyugdíjasok s ezek családtagjai részére kiállított arczképes igazolványok érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Félárú menetjegy váltására jogosító arczképes évi igazolványok érvénytelenítése
Bérletjegyek érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Bérletjegyek érvénytelenítése
Éves szabadjegy érvénytelenítése
Félárú menetjegy váltására jogosító arczképes évi igazolvány érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Időleges szabadjegy érvénytelenítése
Bérletjegyek érvénytelenítése
Félárú menetjegy váltására jogosító arczképes évi igazolvány érvénytelenítése
Félárú menetjegy váltására jogosító arczké-úpes évi igazolvány érvénytelenítése
Rendőri utazási igazolványok érvénytelenítése
Állandó szabadjegy érvénytelenítése
Bérletjegyek érvénytelenítése
Időleges szabadjegy érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
A belgrád-veli-kaplanai vonal üzemi és forgalmi szolgálatát illető közlemények mikénti továbbítása tárgyában
Osztrák és magyar szövetkezeti jegyek érvénytelenítése
Állandó szabadjegy érvénytelenítése
Rendőri utazási igazolvány érvénytelenítése
Osztrák és magyar szövetkezeti jegyek érvénytelenítése
Díjmentes utazási igazolványtömb érvénytelenítése
Rendőri utazási igazolványok érvénytelenítése
Bérletjegyek érvénytelenítése
Félárú menetjegy váltására jogosító arczképes évi igazolvány érvénytelenítése
Hivatalos Vasuti Jegy érvénytelenítése
Rendőri utazási igazolvány érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Félárú menetjegy váltására jogosító arczképes évi igazolvány érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Bérletjegyek érvénytelenítése
Féláru menetjegy váltására jogosító arczképes évi igazolvány érvénytelenítése
Féláru menetjegy váltására jogosító arczképes évi igazolvány érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Az osztrák vasutak vonalaira kiadott félárú utazásra jogosító igazolványok bélyegilletékének felemelése
Osztrák és magyar szövetkezeti jegyek érvénytelenítése
Bérletjegyek érvénytelenítése
Hivatalos Vasuti Jegy érvénytelenítése
Időleges szabadjegy érvénytelenítése
Éves szabadjegyek érvénytelenítése
Állandó szabadjegy érvénytelenítése
Rendőri utazási igazolvány érvénytelenítése
Elveszett élelembevásárlási igazolványok érvénytelenítése
Félárú menetjegy váltására jogosító arczképes évi igazolvány érvénytelenítése
Állandó szabadjegy érvénytelenítése
Elveszett élelembevásárlási igazolványok érvénytelenítése
Bérletjegyek érvénytelenítése
Éves szabadjegy érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Félárú menetjegy váltására jogosító arczképes évi igazolvány érvénytelenítése
A nyugdíjintézet és jótékonyalapok ügyei
A vasutegészségügyi teendők ellátásával ideiglenesen megbízott orvosok megbizatásában történt változás
Pénzügyi főosztály
Elveszett IV/9a. mintájú űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett űrjegyek érvénytelenítése
Vámkülföldi kötelékforgalmú rovatlapok helyes kiállítása
Elveszett utánfizetési tárczák és hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Függelék az 1912. évi július hó 1-től érvényes XXIV/254. számú szabályzathoz. Nyomozandó utazóigazolványok czímű jegyzék XXXI. kiadása
A kocsik önsúlyának a rovatlapokon való kitüntetése
Hitelezési űrjegyek és utánfizetési bárczák érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák és hitelezési űrlapok érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrmenetjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák és hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák érvénytelenítése
A "Poggyászhatározmányok" VIII-ik kiadásának módosítása
Elveszett utánfizetési bárczák érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárcza érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák és hi9telezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegy érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek és utánfizetési bárczák érvénytelenítése
Elveszett űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett állatkísérő igazolványok érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák érvénytelenítése
A "Podgyász Határozmányok" wieni átszállítási illeték rovatának helyesbítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Katonaszemélyek pályaudvar változtatásának feltüntetése az űrmenetjegyeken
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett polgári kéregjegyek érvénytelenítése
Elveszett intézeti munkásjegyek érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárcza érvénytelenítése
Elveszett rbárczák érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
A "Podgyászhatározmányok" VIII-ik kiadásának módosítása
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák és hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett űrbárczák érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett kéregjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák érvénytelenítése
Elveszett katonaszállítólajstrom érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák érvénytelenítése
Elveszett polgári kéregjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegy érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárczák és hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárcza érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett hitelezési űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett polgári kéregjegyek érvénytelenítése
Helyi árúforgalom
Elégtelen vagy helytelen útirányelőírással ellátott hitelezési űrmenetjegyekkel való elbánás
Állomási és egyéb elszámolási helyek pénztári szolgálatának továbbá az utánvételek és díjmentesítési letétek ellenőrzése. Menetjegy ellenőrzése
Elveszett X. szabadjegymintájú díjmentes utazásra jogosító utalványok érvénytelenítése
23/IX. számú szabadjegymintájú igazolvány érvénytelenítése
A belgrádi "Zentralwarenlager des k. u. k. Militär-General-Gouvernements" küldeményeinek díjszámítása
Elveszett mintabőrönd igazolvány érvénytelenítése
Elveszett X. mintájú díjmentes utazásra jogosító utalványok érvénytelenítése
Mintabőröndök kedvezményes szállítására szóló igazolványnyal elkövetett visszaélés
Gépészeti főosztály
Kocsik körözése
A 102. sz. Utmutatás VIII. fejezetének helyesbítése
Vasuti kocsik fertőtlenítése
Hűtőkocsi bérbeadás számának helyesbítése
Vontatás
A verseczi fűtőháznak fűtőházfőnökséggé való átszervezése
Postakalauzkocsik átállomásítása
A menetrendfügg. 3. táblázatának helyesbítése
A menetrendfüggelék II. rész 9. táblázatának helyesbítése
Kocsik körözése
Az orsovai fűtőház számadás tekintetében való önállósítása
A somorjai fűtőházi kirendeltség szervezése és jutalékpótlék egységtétele
Postakalauzkocsi átállomásítása
Mozdonykönyv kutatása
A polgári összes menetrendkönyvekhez tartozó függelék I. rész 3. táblázatának helyesbítése
Postakalauzkocsi átállomásítása
Kalauzkocsik állomásítása
Selejtezett kocsik
A tisztamenetidők könyvének helyesbítése
Az óbecsei fűtőházi kirendeltség szervezése
A menetrendfüggelék I. részének és a tisztamenetidők könyvének helyesbítése
Elveszett hókotrók kutatása
Lószállítókocsiból átalakított kalauzkocsi állomásítása
A Marosvásárhely-Parajd-Kolozsnagyide-Mezőméhési h. é. vasut jutalék pótlékegységtétel megállapítása
Postakalauzkocsi átállomásítása
A nyitrai fűtőház-vezetőség feloszlatása
A tisztamenetidők könyvének helyesbítése
A menetrendfüggelék I. rész helyesbítése
A tisztamenetidők könyvének és a menetrendfüggelék I. rész 3. táblázatának helyesbítése
Kocsik körözése
Segélykocsik átállomásítása
Lószállítókocsi átállomásítása
A menetrendfüggelék I. rész helyesbítése
A menetrendfüggelék II. rész helyesbítése
A zemuni fűtőház jutalék pótlékának ujból való megállapítása
Menetrendfüggelék II. rész 17. táblázatának helyesbítése
Személykocsik állomásítása
A 102. számú útmutatás IV. függelékének helyesbítése
A menetrendfüggelék I. r. sz. 3. táblázatának helyesbítése
Menetrendfüggelék II. rész 17. táblázatának helyesbítése
Kocsik körözése
A komlói fűtőházi kirendeltségnek műszaki felügyelet tekintetében a szentlőrinczi fűtőház alá való rendelése
A koprivnicai fűtőházi kirendeltség szervezése
A lipótvárosi fűtőházvezetőségnek főnökséggé való átszervezése
A "Hiv. Lap" folyó évi 46. számában közzétett 177850/316. számú rendelet helyesbítése
Kocsik átállomásítása
A máramarosszigeti fűtőházi kirendeltségnek fűtőházfőnökséggé való átszervezése
A menetrendfüggelék I. rész 3. táblázatának helyesbítése
A menetrendfüggelék I. rész 6A) és II. rész 9. táblázatának kiegészítése
A máramarossziget-kőrösmezői vonal jutalékpótlékegységtételének ujbóli megállapítása
Elveszett gőzfeszmérők és biztonsági szelepek kutatása
Kocsiállomásítás
A 149. számú mentőkocsi átállomásítása
A 102. sz. útmutatás helyesbítése
A menetrendfüggelék I. rész 3. táblázatának helyesbítése
Elveszett rakomány körözése
A menetrendfüggelék II. rész 10. és 11. táblázatának helyesbítése
Menetrendfüggelék I. rész 3. tábl. helyesbítése
Elveszett sebességmérő kutatása
Szerkesztés
Uj kocsik forgalomba helyezése
Uj kocsik forgalomba helyezése
A magyar kir. államvasutak gépészeti műszaki közlései" 8. és 9. számának megjelenése
Uj kocsik forgalombahelyezése
Uj kocsik forgalombahelyezése
Uj kocsik forgalombahelyezése
Uj kocsik forgalombahelyezése
Uj kocsik forgalombahelyezése
Uj kocsik forgalombahelyezése
Uj kocsik forgalombahelyezése
"A magyar kir. államvasutak gépészeti műszaki közlései" 10. számának megjelenése
Uj kocsik forgalomba helyezése
Uj kocsik forgalomba helyezése
Uj kocsik forgalomba helyezése
Uj mozdonyok rendelése és uj mozdonyok után vállalt jótállások
Uj kocsik forgalombahelyezése
Uj kocsik forgalombahelyezése
Uj kocsik forgalombahelyezése
Uj kocsik forgalombahelyezése
Mozdony-szerkocsi és kocsitengelyek szállítására vonatkozó uj különleges feltételek helyesbítése
Uj kocsik forgalomba helyezése
Uj kocsik forgalomba helyezése
Uj kocsik forgalomba helyezése
Mozdony-, szerkocsi- és kocsi-tengelyek szállítására vonatkozó új különleges feltételek helyesbítése
Uj kocsik forgalomba helyezése
Uj mozdonyok után vállalt jótállások és uj mozdonyok forgalomba helyezése
Uj kocsik forgalomba helyezése
Uj kocsik forgalomba helyezése
Mozdony-, szerkocsi- és kocsi-tengelyek szállítására vonatkozó új különleges feltételek helyesbítése
Uj kocsik forgalombla helyezése
Uj mozdonyok után vállalt jótállások és uj mozdonyok forgalomba helyezése
Uj kocsik forgalomba helyezése
Uj kocsik forgalomba helyezése
Műhelyek
A műhelyek működési és segélynyujtási hatásköre az 1916. évre
Változás a műhelyek működési és segélynyujtási hatáskörében
Forgalmi főosztály
Menetrendfüggelék helyesbítése
A polgári menetrendkönyvekhez tartozó függelék I. rész 1. táblázatának helyesbítése
Forgalmi ügyek
Tengelymennyiség leszállítása
A 139. sz. útmutatás helyesbítése
Az összes menetrendkönyvekhez tartozó "Függelék II. Rész" 15. táblázatának helyesbítése
Távirda és egyéb villanyos berendezések ügyei
Örkénytábor-Csurgaymajor uj vasuti távirda létesítése
A batajnics-zabrezi vasut állomásainak távirdahívójelei
Abda uj vasuti távirda létesítése
Bethlentanya vasuti távirda megszüntetése
Piros uj vasuti távirda létesítése
Vasuti távirda nevének megváltoztatása
Lenti uj vasuti távirda létesítése
Marosszentimrei gyártelep uj vasuti távirda létesítése
Uj vasuti távirdák létesítése
Orosházai puszták uj vasuti távirda létesítése
Távirda hívójel megváltoztatása
Uj vasuti távirdák létesítése
Katonaügyek
A hadműveleti terület új beosztása és határai
Kocsik körözése
Menetrendi ügyek
Balkánvonatok forgalomba helyezése
Miriszló 125. sz. őrház f. m. b. megnyitása
Nándorszállás korlátolt forgalmú állomás megnyitása
Kopáncs kitérő megnyitása és Tarjánvég f. m. h. 89. sz. őrh. megszüntetése
Ohába 37. sz. ö. f. m. h. megnyitása
Mátyócz f. m. hely megnyitása
Sislócz megállóhely megnyitása
Csáktornyai laktanya 45. sz. ö. f. m. h. megnyitása
Lunaforrás m. r. h. megnyitása
Uj menetrend életbeléptetése a budapest-belgrádi vonalon
Vonatok rendes megállítása Rendes 50 sz. ö. f. m. helyen
A Balkánvonat megállása Kőbánya felső p.-u.-on
A 115. sz. vonat rendes megállítása Felsőgödön
Állomásnévváltozás
Kismacs m. hely megnyitása
Vonatmegállások megszüntetése Hum-Lug megálló elágazási helyen
Kocsiintézés
Magántartánykocsi kisorozása
Magántulajdont képező nyitott teherkocsik forgalomba helyezése
Magántartánykocsik kisorozása
Magántartánykocsi kisorozása
Magántartánykocsinál beállott tulajdonosváltozás
Luxuslószállítókocsik bérbeadása
Hűtőkocsik bérbeadása
Magántulajdont képező sörszállító-hűtőkocsik forgalomba helyezése
Magántartánykocsik forgalomba helyezése
Kátrány- és szeszszállító tartánykocsijaink bérbeadásának közlése
Hűtőkocsik bérbeadása
Hűtőkocsik bérbeadása
Magántartánykocsiknál beállott tulajdonosváltozás
Magán fél tulajdonát képező bortartánykocsiknak forgalomba helyezése
Magánbútorszállítókocsiknak kisorozása a máv. kocsitelepéből
Magán-tartánykocsi kisorozása
Kocsileszámolás
Magántulajdont képező nyitott teherkocsik forgalomba helyezése
A 41. sz. jelzési utasítás D) mellékletének kiegészítése és helyesbítése
Kocsik kutatása
Szállítmányozási és visszkereseti ügyek
Kézbesíthetlen küldemények elárverezése
Kézbesíthetetlen küldemények elárverezése
Kézbesíthetetlen küldemények elárverezése
Kézbesíthetlen küldemények elárverezése
Kézbesíthetlen küldemények elárverezése
Kézbesíthetetlen küldemények elárverezése
Kézbesíthetetlen küldemények elárverezése
Kézbesíthetetlen küldemények elárverezése
A Krems-ben felállított fővámhivatal megszüntetése
Kézbesíthetetlen küldemények elárverezése
Kézbesíthetetlen küldemények elárverezése
Szállítmányozás
Kézbesíthetetlen küldemények elárverezése
Vasuti és hajózési szállíltásból kizárt sajtótermékek
Kiviteli engedély alapján szállítandó küldemények felvétele
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Hús behozatala Budapestre a magyar királyi államvasutak alkalmazottai fogyasztási szövetkezete részére
Vasuti árúfuvarozásra vonatkozó nemzetközi egyezmény hatálya alá helyezett vasuti vonal
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Hús behozatala Budapestre a "Magyar élelmiszerszállító részvénytársaság" budapesti hűtőházába
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékekre vonatkozó tilalom hatályon kívül helyezése
Vasúti árúfuvarozásra vonatkozó nemzetközi egyezmény hatálya alá helyezett vasuti vonalak
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Átmeneti gyűjtőkocsi közlekedtetésének beszüntetése
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Izraelita húsvéti liszt szállítása
Vasúti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti árúfuvarozásra vonatkozó nemzetközi egyezmény hatálya alá helyezett vasuti vonal
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékekre vonatkozó tilalom hatályon kívül helyezése
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
A magyar szent korona országai területén felügyelet alatt álló kerti telepek 1916. évi jegyzéke
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
A m. k. ministeriumnak 928/M. E. 1916. sz. lrendeletében előforduló árúk és anyagok betűsoros névjegyzékének kiadása
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasúti árúfuvarozásra vonatkozó nemzetközi egyezmény alá helyezett vasuti vonal
Ideiglenes rakodási minta alkalmazásának érvényen kívül való helyezése
Áttekintés azokról az árúkról, a melyeknek behozatala alkalmával a vámilletékek aranyérmékben fizetendők, illetőleg a melyeknek ellenséges államokból való behozatala és átvitele tilos
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Gyümölcsküldemények csomagolása
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Mellékvámhivatal felállítása Sokal állomáson
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Az idegen országokból érkezett kávéküldemények bejelentése
Tejeskannák megjelölése
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti fuvarozásból kizárt gyógyszerkészítmény
Kézbesíthetlen küldemények elárverezése
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
A 21. sz. utasítás III. részének kiegészítése
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti árúfuvarozásra vonatkozó nemzetközi egyezmény hatálya alá helyezett vasuti vonal
Vasuti szállításból kizárt sajtótermék czímének helyesbítése
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Zsákok ki- és átvitelének szabályozása
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Ásványvízküldemények kivitele a barátságos, vagy semleges államokba
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Árúfelvétel fokozatos beszüntetése az első cs. kir. szab. dunagőzhajózási társaság állomásain
Árúfelvétel fokozatos beszüntetése a magyar királyi folyam- és tengerhajózási részvénytársaság állomásain
Vasuti árúfuvarozásra vonatkozó nemzetközi egyezmény hatálya alá helyezett vasúti vonalak
Árúfelvétel fokozatos beszüntetésére vonatkozó rendelet kiegészítése
Vasuti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Ásványvízküldemények kivitele a barátságos vagy semleges államokba
Árúfelvétel fokozatos beszüntetésére vonatkozó rendelet kiegészítése
Vasuti és hajózási szállításból kizárt lefoglalt sajtótermék
Zsíradékok vasuti szállítása
Katonailag irányított árúk burkolatait képező zsákok kivitele tárgyában
Nyomda
Elveszett kéregjegyek érvénytelenítése
Elveszett X. sz. díjmentes utazásra jogosító utalványok érvénytelenítése
Nem hivatalos rész
Pályázat a Sántay Sándor-féle árvaalapítvány elnyerésére
Jelentés a magyar királyi államvasutak nyugdíjintézetének 1914-1915. évi működéséről
Pályázat
Jelentés a magyar királyi államvasutak nyugbérpénztárának 1914. évi július hó 1-től 1915. évi június hó 30-ig terjedő időközben való működéséről
Pályázat
A magyar államvasutiak takarék- és segélyszövetkezete
A m. kir. államvasuti hivatalnokok takarék- és előlegezési egylete mint szövetkezet. Meghívó
A magyar államvasutiak takarék- és segélyszövetkezete. Meghívó
Fejős kecskék beszerzése
Pályázat a siketnémák szegedi intézetében létesített alapítványi helyekre
Pályázati hirdetés
A katonai nevelőintézetekbe való felvétel
"Segédkönyv az állomásvezetői szolgálathoz" cz. kézikönyv V-ik kiadását alkalmazottaink figyelmébe ajánljuk
A magyar vasutak utazószemélyzetének jótékonysági országos egyesülete vendégszobáit felajánlja
A kecskebeszerzés tárgyában
Pályázat Horvát-Szlavonországok területén beosztott máv. tisztviselők leánygyermekeinek a belényesi állami leányinternátus alapítványi helyeire való felvétele iránt
Pályázat növendékeknek a máv. nevelő-tápintézetekbe való felvételére
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény Horvát-Szlavonországok területén beosztott máv. alkalmazottak leánygyermekeinek a csáktornyai állami leányinternátus alapítványi helyeire való felvétele iránt
Karlsbadi fürdőkedvezmények államvasuti tisztviselők részére
Árvafelvételi pályázat
Pályázati hirdetmény a budapesti felső kereskedelmi iskolánál létesített alapítványi kedvezményes helyre
Pályázat ipariskolai ösztöndíja
A szolgálatból kiváló nem nyugdíjas vagy nyugbéres alkalmazottak fogyasztási szövetkezeti tagsága és a szövetkezeti üzlet részek kamatainak folyósítása
A magy. kir. államvasuti hivatalnokok takarék és előlegezési egylete mint szövetkezet. Értesítés
A Vértes Farkas hivatalnokunk által írott "A vasuti árúfuvarozás" czímű munka ajánlása
Hirdetmény
A m. kir. államvasuti hivatalnokok Takarék- és Előlegezési Egylete mint szövetkezet. Értesítés
Pályázat a "Strasser Gyula iskoláztatási alapítványa" 1916. évi kamataira
A m. k. államvasutak külön betegsegélyző pénztára igazgatósági tagjainak megválasztása
A Magyar államvasutiak takarék- és segélyszövetkezetének igazgatósága
Pályázati hirdetmény a "Sántay Sándor árvaalapítvány" kamatainak elnyerése tárgyában
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem