Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.811

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1923. január-december

1923. évfolyam 1-75. szám/Kiadja a M. Kir. Államvasutak Igazgatósága saját közegei számára kézirat gyanánt

Szerkesztő

Kiadó: M. Kir. Államvasutak Igazgatósága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 734 oldal
Sorozatcím: A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 33 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: A M. Kir. Államvasutak Igazgatósága saját közegei számára kézirat gyanánt adta ki. Hornyánszky Viktor Rt. M. Kir. Udvari Könyvnyomdája, Budapest nyomása. Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Hivatalos rész
Rendeletek
Elnöki osztály
A hivatali titok szigorú megőrzése
Szolgálati ügyekben protekció igénybevételének eltiltása
A Horthy-akció lezárása
Az igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyek új beosztásáról
Az igazgatósági osztályok vezetése
Elismerés és jutalmazás
Rendelet az egész személyzetnek a munka akadálytalan menete tárgyában
Elismerés
Kormányzói elismerés
Az új 80. és 81. számú utasítások kiadása
A hivatalos órák betartása
Az államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak állásával össze nem férő foglalkozások
A nyugdíj- és nyugbérügyek intézésének egyszerűsítése
Ideiglenes osztályösszevonások és ügyrendi változások az igazgatóságnál
Az igazgatósági osztályok vezetése
Általános igazgatási főosztály
Közigazgatási ügyek
Az államvasúti alkalmazottak (nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek és szülőtlen árvák) kedvezményes ellátásra vonatkozó igényjogosultságának módosítása
Az elsőfokú és külön fegyelmi bíróságoknak az 1923., 1924. és 1925. naptári évekre leendő megalakítása és az állandó vizsgálóbiztosok és azok helyetteseinek kinevezése
Az igazgatóságnál szervezett másodfokú fegyelmi bíróság elnökének és helyetteseinek kinevezése
Az igazgatóságnál szervezett másodfokú fegyelmi bíróság tagjainak az 1923., 1924. és 1925. naptári évekre leendő kinevezése
A m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség rövidített távirati címének megszüntetése
Fegyelmi vizsgálóbiztosi kinevezés
Az elszakított területeken működő iparoktatási intézetek végbizonyítványának érvényessége
Az államvasúti szolgálatban álló és a tisztviselőkkel egy tekintet alá nem eső alkalmazottaknak (nyugdíjasoknak, nyugbéreseknek) a feleség után kedvezményes árú ruhaszövettel való ellátása
Az államvasúti alkalmazottak (nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek és szülőtlen árvák) harmadízben kedvezményes cipőkkel való ellátása
Az állomási éjjeli szolgálati díj felemelése
Az államvasúti alkalmazottak (nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek és szülőtlen árvák) kedvezményes ellátásra való igényjogosultságát szabályozó némely rendelkezések módosítása
Az iskolai magánvizsgálatok engedélyezésére vonatkozó kérvények benyujtása és továbbítása
A hivatali átalány felemelése
A lakáshivataltól a vagónlakók részére kiutalt lakások el nem fogadása esetében követendő eljárás
A B) és C) táblázatbeli alkalmazottak (nyugdíjasok, továbbá napidíjasok és napibéresek gyewrmekei után járó családi pótlékot és a munkások gyermekei után járó havi gyermeksegélyt szabályozó némely rendelkezésnek a módosítása
Az állomási éjjeli szolgálati díj felemelése
A hadisegélyek végleges beszüntetése
Vízpótlék felemelése
Az államvasúti alkalmazottak (nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek és szülőtlen árv ák) kedvezményes ellátásának tárgyát képező egyes élelmiszerek kedvezményes árának újabb megállapítása
Az elemi iskolai tanítói oklevélnek és több katonai tanintézetnek a főgimnáziumi és főreáliskolai képesítéssel egyenrangúnak elismerése
Függelék a szolgálati és illetményszabályzathoz
Változás a budapesti üzletvezetőségnél szervezett külön fegyelmi bíróságban
A felvételi és időszakos vasúti orvosi vizsgálatok, valamint a szakorvosi felülvizsgálatok díjainak felemelése
Az államvasúti alkalmazottak (nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek és szülőtlen árvák) kedvezményes ellátása tárgyában a "Hivatalos Lap" 1922. évi 44. számában megjelent 129168/922. sz. rendelet 3. pontjának második bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtása
Szolgálati érdekből való áthelyezés folytán költözködő alkalmazottak költözési kiadásainak megtérítése
Az S. H. S. vasutakkal való szolgálat levelezés
A tisztogatási és mosatási átalányok újabb megállapítása és a vendégszobahasználati díj felemelése
A magyar kir. minisztériumnak 1923. évi 6001/M. E. számú rendelete a m. kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményeinek, illetőleg a m. kir. államvasúti nyugdíjasok, özvegyek és árvák nyugellátásának újabb szabályozása
Munkásaink részére folyósított gyermek- és családi segélyek reviziója
A m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség átirata
A felvételi és időszakos vasúti orvosi vizsgálatok, a szakorvosi és betegellenőrző vizsgálati díjak felemelése
Segédtisztjeink részére gyermekeik után tandíjfelvételi és vegyes díjkedvezmény
A tisztogatási és mosatási átalányok és a vendégszoba használati díj felemelése
Változás a pécsi üzletvezetőségnél szervezett elsőfokú és külön fegyelmi bíróságban
Az államvasúti alkalmazottak (nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek és szülőtlen árvák stb.) részére az 1923. évi július hó 1-étől 1924. évi június hó 30-áig terjedő 12 hónapra járó kedvezményes árú burgonyának kiszolgáltatása
Az állomási éjjeli szolgálati díj felemelése
Fegyelmi vizsgálóbiztosi kinevezés
A m. kir. államvasúti gyakornokok, segédtisztek és altisztek hadipótléka
Az állandó munkások létszámcsökkentése
A vagónlakók, továbbá saját kérelmükre áthelyezett alkalmazottaink és nyugdíjasaink átköltözésének szabályzata
Az államvasúti alkalmazottak (nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek és szülőtlen árvák) kedvezményes ellátásának tárgyát képező egyes élelmiszerek kedvezményes árának újabb megállapítása
A tisztogatási és mosatási átalányok, valamint a vendégszobahasználati díj felemelése
Felvételi és időszakos orvosi vizsgálati, valamint a szakorvosi felülvizsgálati díjak felemelése
A hivatali átalány felemelése
Változás az igazgatóságnál szervezett elsőfokú és külön fegyelmi bíróságokban
Az államvasúti alkalmazottak (nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek és szülőtlen árvák) rész ére 1922/23. évre engedélyezett, de valamely okból ki nem adott kedvezményes árú burgonya helyett készpénzváltság engedélyezése
Változás a szombathelyi üzletvezetőségnél szervezett elsőfokú fegyelmi bíróságban
Változás az igazgatóságnál szervezett másodfokú fegyelmi bíróságban
Jogi és kisajátítási ügyek
Baleset ellen való biztosítási összeg értékhatárának felemelése
Díjszabáson kívül utazási és szállítási kedvezmények és idegenforgalmi ügyek
Vasutas arcképes igazolványok érvényességének meghosszabbítása
Menetdíjkedvezményi korlátozás megszüntetése
Az új menetkedvezményi egyezség életbeléptetése 1923 március hó 1-ével
A vasúti arcképes igazolványok érvényének meghosszabbítása
Az idegen közlekedési vállalatok alkalmazottai családtagjainak, nyugdíjasai és ezek családtagjain ak utazási kedvezményének korlátozása
Alkalmazottaink kedv eszményes élelmiszereinek díjmentes szállítása
Budapesti XIV. árumintavásárra utazó bel- és külföldi kereskedők részére 50 %, menetdíjkedvezmény engedélyezése
Utasításszerű havi bérletjegyekre vonatkozó rendelet kiegészítése
Az osztrák szövetségi jegyeknek érvényessége
Az 1924. évi január hó 1-től kiadandó új barna és szürke arcképes igazolványok
A Baross Szövetség által Pécsett tartandó árumintavásárra utazók részére 50 %-os menetdíjkedvezmény engedélyezése
Utazási kedvezmények új szabályozása. Munkás-hetijegyek árának felemelése. Díjszabásszerű féléves bérletjegyek határozmányainak módosítása. Egyes igazolványnyomtatványok árának felemelése
Nyugdíj- és nyugbérügyek betegsegélyező pénztárak és egyéb jótékony alapok ügyei
A magyar királyi államvasutak nyugdíjintézetének alapszabályaihoz kiadott XIV. és XV. számú függelék
Pályázat tanulóknak és árváknak a kaposvári és szegedi máv. nevelő tápintézetekbe és a kőszegi árvaházba való felvételére
A betegség- és balesetbiztosításra vonatkozó rendelkezések megváltoztatása
A máv. tisztviselők, nyugdíjas tisztviselők és egyéb nyugdíjasok, ezek özvegyei és szülőtlen árvái gyógykezelésének további ideiglenes szabályozása
Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap űrlapjainak kézirati úton való előállítása
A betegsegélyezésre és balesetbiztosításra vonatkozó rendelkezések módosítása
az 1923. évi XXXV. t-c. 1. §-a alapján szabályszerű elbánás alá vont nyugdíjintézeti tagok végkielégítése
A nyugdíjintézeti bizottság választás alá eső tagjainak megválasztása
A m. kir. államvasutak nyugbérpénztára alapszabályaihoz függelék kiadása az 1922. évi I. t.-c. alapján szabályszerű elbánás alá vont nyugdíjintézeti tagok végkielégítése
A nyugdíjintézeti bizottság választás alá eső tagjainak megválasztása
A m. kir. államvasutak nyugbérpénztára alapszabályaihoz függelék kiadása az 1922. évi I. t.-c. alapján szabályszerű elbánás alá vont nyugbérpénztári tagok ellátásának szabályozása
Függelék a Szolgálati és Illetményszabályzathoz
A magyar királyi államvasutak nyugbérpénztárának alapszabályaihoz kiadott V. függelék
Pénzügyi főosztály
Az alkalmazottak fizetésére, nyugdíjára vagy egyéb szolgálati járandóságaira vezetett végrehajtás alól mentesített legkisebb összegek felemeléséről
Állomási hiánylati összegek peresítése
A m. kir. postatakarékpénztár aláírását viselő 20, 10 és 5 K-ról szóló államjegyek kicserélése
A közszolgálati alkalmazottak, nyugdíjasok, nyugbéresek általános kereseti adója
Hivatalosan utazó közszolgálati alkalmazottak menetdíjainak nyugtázása
Átszámítási kimutatás és főszámadás nyomtatványok alakjának módosítása
A kedvezményes árú természetbeni ellátás helyett járó készpénzváltság 1923. január havi összegének megállapítása
A kedvezményes árú természetbeni ellátás helyett járó készpénzváltság 1923. évi február havi összegének megállapítása
Az 1923. évi február hó 1-étől kezdődőleg vételezendő kezelési nyomtatványok elszámolási árának megállapítása
Üzemi jutalékkárpótlás engedélyezése
Csendőrtisztek szolgálati utazáshoz nyilt parancsot nem használhatnak
Illetékek hitelezése mellett szállított személyek utazása gyorsvonaton
A hivatalos kiküldetések esetén járó illetmények újabb megállapítása
A kedvezményes árú természetbeni ellátás helyett járó készpénzváltság 1923. évi március havi összegének megállapítása
Helyi forgalmú kombinált menetjegyek kiadása és a 22. sz. utasítás I. rész helyesbítése
A Budapesten állomásozó m. kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak lakáspénzpótlékának, illetőleg az állandóan Budapesten lakó nyugdíjasok és özvegyek lakbérnyugdíjpótlékának újabb megállapítása, továbbá a budapesti szolgálati helyeken alkalmazott családfentartó havidíjasok, napidíjasok és napibéresek részére lakbérsegély engedélyezése
A rendkívüli segélyek felemelése
A felfüggesztett alkalmazottaknak rendkívüli segélyére vonatkozó rendelkezések módosítása
A túlmunkaidő díjazásának újabb megállapítása
Nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek és szülőtlen árvák rendkívüli segélyének felemelése, illetve újabbi megállapítása
A kedvezményes árú természetbeni ellátás helyett járó készpénzváltság 1923. évi április havi összegének megállapítása
Egységes utalványrendszer életbeléptetése a menetdíjak hitelezésénél
A világháborúban résztvett államvasúti tisztviselők átmeneti személyi pótlékára vonatkozó rendelet magyarázata
Hivatalosan utazó közszolgálati alkalmazottak poggyászviteldíjainak nyugtázása
A rendkívüli segélyek felemelése
Hivatalosan utazó közszolgálati alkalmazotta menetdíjkedvezménye
A menetdíjak hitelezésére szolgáló egységes utalványrendszer hatálybalépésének részbeni elhalasztása
Az 1923. évi május és június hónapokra a kedvezményes árú tüzelőanyag helyett valamennyi igényjogosult részére adandó készpénzváltság
A magyar kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak lakáspénzének, az államvasútio nyugdíjasok és özvegyek lakbérnyugdíjának újabb szabályozása
Jegykiadásra be nem rendezett megállóhelyeken felszálló utasok igazolása
A magyar-osztrák áruforgalomban való díjszámítás, rovatolás és elszámolás újbóli szabályozása
A rendkívüli segélyek újabb felemelése tárgyában kiadott rendelet helyesbítése
Menetjegy nélkül a vonatokat használó pénzügyőrök és tolonckísérők elszámolása
A kedvezményes árú természetbeni ellátás helyett járó készpénzváltság 1923. évi június havi összegének megállapítása
Rendkívüli segélypótlékok engedélyezése
A túlmunkaidő díjazásának újabb megállapítása
A m. kir. államvasúti alkalmazottak (nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek stb.) részére a kedvezményes árú természetbeni ellátás, vagy e helyett készpénzváltságban való részesítés között a szabad választásnak biztosítása
Hivatalos kiküldetések esetén járó illetmények újabb megállapítása
Díjmentesítő letétek helyes megállapítása és a díjmentesítő számlák helyes kezelése
Az államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak lakáspénzének, illetőleg az államvasúti nyugdíjasok és özvegyek lakbérnyugdíjának újabb szabályozásáról szóló 72000/923. B. sz. rendelet módosítása
Rendkívüli segélypótlékok engedélyezése
A kedvezményes árú természetbeni ellátás helyett járó készpénzváltság 1923. évi július havi összegének megállapítása
Önkezelési küldemények szállítási díjainak kiszámításánál alkalmazandó új egységtételek
Graz Hauptbahnhof és Leoben Hauptbahnhof állomásokra rendelt küldemények helytelen elszámolása
A m. kir. államvasúti nyugdíjasok, nyugbéresek (özvegyek és szülőtlen árvák) kedvezményes ellátásra vonatkozó igényjogosultságának módosítása
Bérelt rakterületekhez, illetve egyéb kezelési helyekhez történő kocsikiállításokért szedendő díjak elszámolása
Az 1923. év július havára megállapított készpénzváltság összegének felemelése
A m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó, 1923. évi május hó 1-éről keltezett, 50.000 koronára szóló államjegyek forgalombahozatala
A magyar-osztrák árúforgalomban való díjszámítás, rovatolás és elszámolás újbóli szabályozása tárgyában kiadott rendeletünk kiegészítése
A közszolgálati alkalmazottak (nyugdíjasok, nyugbéresek) járandóságai után fizetendő általános kereseti adó tételeinek megváltoztatása
Hivatalosan utazó közszolgálati alkalmazottak által fizetett menetdíjak nyugtázása és a hitelezett utánfizetések után a jutalék mellőzése
A m. kir. állami rendőrségi közegek által kísért toloncok készpénzfizetés mellett való továbbítása
Bérmentesítési kényszer életbeléptetése a magyar-csehszlovák közvetlen árúforgalomban
Főszámadások beküldési határidejének pontos betartása
A kedvezményes árú természetbeni ellátás helyett járó készpénzváltság 1923. évi szeptember havi összegének megállapítása
Hivatalos kiküldetések esetén járó illetmények újabb megállapítása
A túlmunkaidő díjazásának újabb megállapítása
A m. kir. államvasúti alkalmazottak és nyugdíjasok illetményeinek, illetve nyugellátásának újabb szabályozásáról szóló 1923. évi 6001/M. E. sz. rendelet némely rendelkezésének módosítása, illetve kiegészítése
Az új fokozatos illetéktáblázatok életbeléptetése
A világháborúban résztvett m. kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak hadipótlékának, illetve a m. kir. államvasúti tisztviselők átmeneti pótlékának felemelése
A m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó, 1923. évi július hó 1-ről keltezett 1000 koronára szóló államjegyek forgalombahozatala
A közszolgálati alkalmazottak (nyugdíjasok, nyugbéresek) járandóságai után fizetendő általános kereseti adó tételeinek újabb megállapítása
A m. kir. államvasutak nyugbérpénztárának kötelékébe tartozó alkalmazottak, valamin t ezek özvegyei és árvai ellátási díjainak újabb szabályozása
Hivatalos okmányok selejtezése
A m. kir. állami jegyintézet által kibocsátott, 1923. évi július hó 1-ről keltezett 10 000 koronára szóló államjegyek forgalombahozatala
A m. kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak (nyugdíjasok, özvegyek és szülőtlen árvák) tulajdonában levő nostrifikált háborús államadóssági címleteknek általános kereseti adó fizetésére való felhasználása
Bérmentesítési kényszer életbeléptetése a magyar-osztrák s az Ausztrián át irányuló magyar-csehszlovák közvetlen áruforgalmakban
Vámkülföldi forgalmú személy- és poggyászszámadások helyes szerkesztése és pontos beküldése
A hitelezett illetékekre vonatkozó átnézetek kiállítása és beküldése
A magyar királyi államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményeinek, illetőleg a nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek és árvák nyugellátásának újabb megállapítása
Személykocsiba bevitt apró állatok (pl. madár, majom, mókus, macska stb.) elszámolása, utánfizetése és kezelése
A kedvezményes árú természetbeni ellátás helyett járó készpénzváltság 1923. évi november havi összegének megállapítása
A m. kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak, az államvasúti nyugdíjasok és özvegyek lakáspénzének újabb szabályozása
A magyar koronaértékű készpénzbeszállításoknak és ellátmányoknak a m. kir. postahivatalok közvetítésével való lebonyolítása
A magyar-román határállomásokon áthitelezhető illetékek határösszegének felemelése
Utánvéti tilalom kiterjesztése a magyar osztrák közvetlen áruforgalomban
Menetdíjak nyugtázása a kiküldetési iratok
Ceské Velenice (Gmünd) és Breclava (Lundenburg) osztrák-csehszlovák átmeneti állomásokon át továbbítandó küldemények rovatolása az Ausztrián át irányuló magyar-csehszlovák közvetlen áruforgalomban
Állomási pénztárak hiánylatainak peresítése
Szénfelár felemelése
Az új postai pénzkezelési rend bevezetése tárgyában kiadott 140600/923. sz. rendelet részletes módosítása
A m. kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményeinek, illetőleg a nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek és árvák nyugellátásának újabb megállapítása
A kedvezményes árú természetbeni ellátás helyett járó készpénzváltság 1923. évi december havi összegének megállapítása
Önkezelési küldemények szállítási díjainak kiszámításánál alkalmazandó újabb egységtételek
A napibéres alkalmazottak járandóságainak utalványozása és elszámolása
A közszolgálati alkalmazottak (nyugdíjasok, nyugbéresek) járandóságai után fizetendő általános kereseti adó tételeinek újabb megállapítása
Kocsisérülésekért beszedett kártérítési összegek forgalmiadó-kötelezettsége
Hivatalos kiküldetések esetén járó illetmények újabb megállapítása
Katonai szolgálatra bevonuló egyének elszámolása
Vám- és vámmellékilletékek elszámolására vonatkozó határozmányok módosítások
Kamat felszámítása a havi hitelt élvező felek hiteltartozásai után
A m. kir. állami jegyintézet által kibocsátandó 1923. évi július hó 1-ről keltezett 100 koronára szóló államjegyek forgalombahozatala
Elszámolás az osztrák szövetségi vasutakkal való forgalomban
Főkönyvvezetőség
Az igazgatóság által kibocsátandó fizetési utalványok aláírására jogosultak névsorainak kiegészítése
Üzleti kiadások számfejtősége
A kedvezményes árú természetbeni ellátás helyett járó készpénzváltság 1923. évi május havi összegének megállapítása
A m. kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményeinek, illetőleg a m. kir. államvasúti nyugdíjasok, özvegyek és árvák nyugellátásának újabb megállapítása
A kedvezményes árú természetbeni ellátás helyett járó készpénzváltság 1923. évi október havi összegének megállapítása
Anyag- és leltárkezelés ellenőrzése
Az 1923. évi július hó 1-től kezdődőleg vételezett kezelési nyomtatványok elszámolási árának megállapítása
Költségvetés, hitelügyek és statisztika
Az utazó személyzet órapénzének újabbi szabályozása
A m. kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményeinek, illetőleg a nyugdíjasok, özvegyek és árvák nyugellátásának újabb megállapítása
Önkezelési küldemények szállítási díjainak kiszámításánál alkalmazandó új egységtételek
A magyar kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményeinek, illetőleg a nyugdíjasok, özvegyek és árvák nyugellátásának újabb megállapítása
Helyi forgalombevétel ellenőrzése
A budapesti helyi érdekű vasút állomásaira rendelt küldemények helyes rovatolása
Kereskedelmi főosztály
Személy- és podgyászdíjszabási ügyei
Az Orient-expresszvonat forgalmában 1923. évi január hó 1-től érvényes díjtáb lázat kiadása
Sajtóhibahelyesbítés
Pótdíjak beszedése a Pusztafenyő-Kunszentmártoni h. é. vasút személyforgalmában
Közszolgálati alkalmazottak részére rendszeresített, Budapest környékén kiadásra kerülő 30 lapos utasításszerű menetjegyfüzetek használata és azokra vonatkozó új határozmányok
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Rendes árú menettérti jegyek használata
A Mátra-Kőrösvidéki egyesült helyi érdekű vasúton beszedendő pótdíjak felemelése
A "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzet életbeléptetése
Az Orient-expresszvonat forgalmában folyó évi február hó 1-től érvényes díjtáblázat kiadása
Arcképes igazolvánnyal ellátott 4-10 éves gyermekek menetdíjának megállapítása és utánfizetése a gyorsvonatokon
Kutyák és expresszáruk szállítási díjainak leszállítása
A magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás (I. rész) II. függelékében felvett "Árjegyzék" helyesbítése
Menetdíjak után esedékes pótdíjak felemelése a békésföldvár-békési vonalon
Közvetlen magyar-jugoszláv személyforgalom
Közvetlen magyar-osztrák személyforgalom
Személyzeti (önkezelési) menetjegyfüzetek érvényen kívül helyezése
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-osztrák személyforgalom
Az Orient-expressvonat forgalmában folyó évi március hó 1-től érvényes díjtáblázat kiadása
Az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak magyar vonalain érvényben levő díjtáblázatok és közvetlen menetjegyek hatályon kívül helyezése
Közvetlen magyar-jugoszláv személy- és poggyászforgalom Kelebia-Szabadka (Subotica), Gyékényes-Koprivnics, Röszke-Horgos, Szőreg-Oroszlámos, Magyarboly-Baranyavár-Pélmonostor (Beli Manastir, Murakeresztúr-Kotor-Alsódomború (Kotoriba), Virovitica-Barcs, továbbá Kotor-Alsódomború (Kotoriba)-Murakeresztúr-Gyékényes-Koprivnica, Kotor Alsódomború (Kotoriba)-Murakeresztúr-Barcs-Virovitica és Koprivnica-Gyékényes-Gola-Barcs-Viroviticán át
Az Orient Expresszvonat forgalmában folyó évi április hó 1-től érvényes díjtáblázat kiadása
Közvetlen magyar-jugoszláv személyforgalom
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen felemelt menetdíjak életbeléptetése a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom"-ban
Új menetdíjak életbeléptetése a magyar királyi államvasutak, továbbá a kezelésük alatt álló helyi érdekű vasutak vonalain . A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabásban foglalt egyes díjak és illetékek felemelése
Új személyzeti (önkezelési) menetdíjak érvénybeléptetése
Tisztviselői kedvezményes menetdíjak felemelése
Közvetlen magyar-osztrák személyforgalom
A magyar királyi államvasutak és az általuk kezelt helyi érdekű vasutak árúdíjszabásainak fölemelése
A rendes árú menettérti jegyek érvényességének megszüntetése azon személyvonatokon, melyeknél az egy útra szóló rendes menetjegyek ki vannak zárva
Állami alkalmazottak, közigazgatási tisztviselők, katonatisztek és egyéb katonai havidíjasok, valamint mindezek csalaádtagjai számára Budapest környékén utasításszerűleg kiadott 30 jegyből álló menetjegyfüzetek árának felemelése
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-jugoszláv személyforgalom
Sajtóhibahelyesbítések és kiegészítések
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen személyzeti menetjegyek életbeléptetése
Közvetlen magyar-jugoszláv személyforgalom
"Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzet I. pótlékának kiadása
Új személy- és poggyászdíjszabás kiadása Svájczon át
Orient-expresszvonat. Közvetlen menetdíjak újbóli módosítása
A "Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom" című díjszabás A) füzetének életbeléptetése
Az Orient-Expresszvonat forgalmában 1923. évi június hó 1-től érvényes díjtáblázat kiadása
Balatontavi fürdőévad-díjszabás érvénybeléptetése
Új közvetlen menetdíjak életbeléptetése, továbbá állomásnévváltoztatás és sajtóhiba-helyesbítés a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzet I. pótlékában
Közszolgálati alkalmazottak részére rendszeresített, Budapest környékén kiadásra kerülő 30 lapos utasításszerű menetjegyfüzetek használata és azokra vonatkozó új határozmányok
Díjszabásszerű féléves és havi bérletjegyek érvénybeléptetése, a munkás hetijegyek árának felemelése és az erre vonatkozó határozmányok módosítása. Pótlékok kiadása
Utasításszerű (díjszabáson kívüli) havi bérletjegyek érvénybeléptetése
Személyvonatú tisztviselői menetjeggyel a gyorsvonatba átszálló utasok utánfizetése
Új menetdíj- és részlettáblázatok életbeléptetése
Menetdíjak felemelése a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzet I. pótlékában
Közvetlen menetjegyek menetárainak felemelése a h. é. vasutak állomásaival való forgalomban
Tisztviselői kedvezményes menetdíjak felemelése
Új személyzeti (önkezelési) menetdíjak érvénybeléptetése
Új menetdíjak életbeléptetése a magy. kir. államvasutak, továbbá a kezelésük alatt álló helyi érdekű vasutak vonalain. A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabásban (I. rész) foglalt díjak és illetékek, valamint expresszáru szállítási díjak felemelése
Menet- és szállítási díjak felemelése a közvetlen magyar-osztrák személyforgalomban
Budapest környékén utasításszerűleg kiadott 30 jegyből álló mérsékelt árú menetjegyfüzetek árának felemelése
Utasításszerű havi-bérletjegyek árainak felemelése
Balatontavi körutazási szelvényfüzetek
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Pótdíjak beszedése a Pécs-Bátaszéki helyi érdekű vasúton
Közvetlen magyar-jugoszláv személyforgalom
Menetdíj- és részlettáblázat helyesbítése
Sajtóhibahelyesbítés a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzet I. pótlékában
Új menetdíj- és részlettáblázatok kiadása
Közvetlen munkás-hetijegyek életbeléptetése
A Magyar vasúti személy- és poggyász díjszabás (I. rész) II. Függelékében foglalt kárösszegek felemelése
Az Orient-Expresszvonat forgalmában 1923. évi július hó 1-től érvényes díjtáblázat kiadása
Közvetlen kedvezményes árú menetjegyek menetdíjainak felemelése
Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás
Újabb városok felvétele a havi-bérletjegyek forgalmában
Helyesbítési Lap kiadása a "Magyar--osztrák személy- és poggyászforgalom" című díjszabás A) füzetéhez
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás (I. rész) helyesbítése
Új menetdíj- és részlettáblázatok életbeléptetése
A bánréve-ózdi vonalon szállított személyek után beszedendő külön pótdíj felemelése
Pótdíj felemelése a Mátra-Kőrösvidéki egyesült és a Pusztatenyő-Kunszentmártoni h. é. vasutakon
Közvetlen Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom díjszabása A) füzet
Az Orient-Expresszvonat forgalmában 1923. évi július hó 15-étől érvényes díjtáblázat kiadása
Utasításszerű havi-bérletjegyek kiadása Őriszentmiklós-Váczbottyán állomásról Budapest nyugati p. u. és Rákos rendező p. u. állomásokra
Újabb városok felvétele a havi bérletjegyek forgalmában
Pótdíj engedélyezése a Szatmár-Mátészalkai és a Gyulavidéki keskenyvágányú h. é. vasutakon
Új menetdíjak életbeléptetése a m. kir. államvasutak, továbbá a kezelésük alatt álló helyi érdekű vasutak vonalain. A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabásban foglalt díjak és illetékek, valamint kutya-, poggyász- és expresszárúszállításiu díjak felemelése
Tisztviselői kedvezményes menetdíjak felemelése
Új személyzeti (önkezelési) menetdíjak érvénybeléptetése
Utasításszerű havi bérletjegyek árainak felemelése
Budapest környékén utasításszerűleg kiadott 30 jegyből álló mérsékelt árú menetjegyfüzetek árának felemelése
Közvetlen menetárak hatályon kívül helyezése a m. kir. államvasutak és a Máv. kezelése alatt álló helyi érdekű vasutak egymásközti közvetlen személyforgalmában
Balaton tavi körutazási szelvényfüzetek
Közvetlen felemelt menetdíjak életbeléptetése a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom"-ban
Újabb városok felvétele a havi-bérletjegyek forgalmában
Közvetlen magyar-osztrák személy- és poggyászdíjszabás
Az Orient Express-vonat forgalmában 1923. évi augusztus hó 1-től érvényes díjtáblázat kiadása
Munkás-hetijegyek kiszolgáltatása munkakeresés címén utazó ipari munkások részére
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
A Szob-Budapest nyugati pályaudvari viszonylatban díjszabásszerű és utasításszerű havi-bérletjegyek életbelépotetése
A bánréve-ózdi vonalon szállított személyek után beszedendő külön pótdíj felemelése
Szent István-ünnepnapi menetdíjkedvezmény nem engedélyeztetik
Új menetdíjak életbeléptetése a m. kir. államvasutak, továbbá a kezelésük alatt álló helyi érdekű vasutak vonalain. A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabásban foglalt díjak és illetékek, valamint kutya-, poggyász- és expresszárúszállítási díjak felemelése
Tisztviselői kedvezményes menetdíjak felemelése
Új személyzeti (önkezelési) menetdíjak érvénybeléptetése
Utasításszerű havi-bérletjegyek árainak felemelése
Budapest környékén utasításszerűleg kiadott 30 jegyből álló, mérsékelt árú menetjegy-füzetek árának felemelése
Közvetlen menetjegyek kiszolgáltatása a m. kir. államvasutak és a kezelése alatt álló helyi érdekű vasutak egymásközti közvetlen személyforgalmában
Balatontavi körutazási szelvényfüzetek
Közvetlen felemelt menetdíjak életbeléptetése a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom"-ban
Az Orient Express-vonat forgalmában 1923. évi augusztus hó 15-étől érvényes díjtáblázat kiadása
Sajtóhibahelyesbítés
Közvetlen magyar-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Budapest nyugati p. u.-dunakeszi műhelytelep megállóhely viszonylatban utasításszerű menetjegyfüzetek életbeléptetése
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-csehszlovák személy és poggyászforgalom
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás (I. rész) II. Függelékét képező "árjegyzék" érvényen kívül helyezése és új "Árjegyzék" életbeléptetése
Közvetlen magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom
Sajtóhibahelyesbítés
Menetdíjak után esedékes pótdíjak felemelése a békésföldvár-békési vonalon
A bánréve-ózdi vonalon szállított személyek után beszedendő külön pótdíj felemelése
Az Orient-Expressvonat forgalmában 1923. évi szeptember hó 15-től érvényes díjtáblázat kiadása
Közvetlen magyar-jugoszláv személyforgalom
A Helyi személydíjszabás (II. rész) 13. (volt 11.) szakasz 2. pontjának (I. Pótlék) kiegészítése a munkáős-hetijegyek igénybevételére nézve
A menetdíjak megállapítása az új kilométermutatóban kitüntetett kilométertávolságok alapján
Az Orient Expressvonat forgalmában 1923. évi szeptember hó 15-től érvényes díjtáblázat kiadása
Az uj kilométermutató érvénybeléptetésével kapcsolatos személydíjszabási intézkedések
Pótdíj engedélyezése a Kassa-Hegyaljai, Eger-Putnoki és Boldvavölgyi h. l. vasutakon
Közvetlen magyar-jugoszláv személyforgalom
Az Orient-Expresszvonat forgalmában 1923. évi október hó 1-től érvényes díjtáblázat kiadása
A "Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom" című díjszabás B) füzetének, valamint az ahhoz megjelent I. és II. pótlék életbeléptetése
Kincstári és fuvarokmány-bélyegilleték felemelése
Pótdíj engedélyezése a Szabolcsvármegyei, Debreczen-Füzesabonyi és Nagykároly-Mátészalka-Csapi h. é. vasutakon
Díjszabásszerű havi-bérletjegyek kiadásának kiterjesztése a kezelésünk alatt álló helyi érdekű vasutakkal való forgalomban
Utasításszerű havi bérletjegyek kiadásának kiterjesztése a kezelésük alatt álló helyi érdekű vasutakkal való forgalomban
Külön személyvonatok bélyegilletékének felemelése
Új alakú tisztviselői és személyzeti menetjegyek érvénybeléptetése
Új menetdíjak életbeléptetése a m. kir. államvasutak, továbbá a kezelésük alatt álló helyi érdekű vasutak vonalain. A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabásban (I. rész) foglalt díjak és illetékek, valamint kutya-, poggyász és expresszáruszállítási díjak felemelése
Közvetlen felemelt menetdíjak életbeléptetése a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom"-ban
Budapest környékén utasításszerűleg kiadott 30 jegyből álló mérsékelt árú menetjegyfüzetek árának felemelése
Közvetlen menetjegyek kiszolgáltatása a m. kir. államvasutak és a kezelése alatt álló helyi érdekű vasutak egymásközti közvetlen személyforgalmában
Tisztviselői kedvezményes menetdíjak felemelése
Új személyzeti (önkezelési) menetdíjak érvénybeléptetése
Utasításszerű havi-bérletjegyek árainak felemelése
Az Orient-Expressvonat forgalmában 1923. évi november hó 1-től érvényes díjtáblázat kiadása
A bánréve-ózdi vonalon szállított személyek után beszedendő külön pótdíj felemelése
Közvetlen magyar-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-csehszlovák személyforgalom
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás (I. rész) II. Függelékét képező "Árjegyzék" életbeléptetése
Menetdíjtáblázat kiegészítése 500 kilométerig
Magánjegyszelvényfüzetek felülbélyegzése
Helyesbítés a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom"-ban
Pótdíj engedélyezése a Drávavölgyi, Pécs-Dolniji-Miholjaci, Szentlőrinc-Slatina-Nasici és a Győr-Veszprém-Dombóvári h. é. vasutakon
Az Orient Expresszvonat forgalmában 1923. évi november hó 15-től érvényes díjtáblázat
Magánjegyszelvények érvényessége
Pótlék kiadása a "Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom" című díjszabás B) füzetéhez
Sajtóhibahelyesbítés
Az Orient-Expresszvonat forgalmában 1923. évi december hó 1-től érvényes díjtáblázat kiadása
Utazás félbeszakítása esetén a továbbutazás szabályozása
Pótdíj engedélyezése a Budapest-Tiszai, Békés-Csanádi, Orosháza-Szentes-Csongrádi, Szentes-Hódmezővásárhelyi, Kunszentmárton-Szentesi, Hódmezővásárhely-Makó-Nagyszentmiklósi, Mezőtúr-Túrkevei és Szeged-Nagykikinda-Nagybecskereki egyesített h. é. vasutakon
Utipoggyászutánfizetések
Magánjegyszelvények használata
Az új tisztviselői kedvezményes vonatkozó díjszabási, utánfizetési és egyéb ezzel kapcsolatos rendelkezések
Újabb helységek felvétele a havibérletjegyek forgalmában
Az Orient-Expresszvonal forgalmában 1924. évi január hó 1-től érvényes díjtáblázat kiadása
Pótilleték felemelése a Mátra-Kőrösvidéki egyesült helyi érdekű vasút személyforgalmában
Új menetdíj- és részlettáblázatok kiadása
Közvetlen magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
A helyi forgalom árúdíjszabási ügyei, a magyar vasúti árúdíjszabások I. részei
Gyorsárúként vagy szállítóvevénnyel feladott hírlapcsomagok és az ezekből álló makula turapapír-küldemények díjkedvezménye
Sörküldemények helyes díjszámítása
Fővámhivatalok jegyzékének kiegészítése
A "Falu" országos szövetség gyors és teherárúküldeményeire engedélyezett díjkedvezmény
Kisebbített alakú fuvarlevélűrlapok használata a belföldi forgalomban és ezen fuvarlevelek ára
Gyékényszatyor és gyékénytakaró- (gyékényponyva-)küldemények helyes osztályozása
Díjmérséklés az állami, törvényhatósági és egyéb vasúti állomásokhoz vezető közutak kőanyagaira
Díjszámítás a tényleg használt szállítási útirányon át
Szegeden rendezendő országos harctéri és hadiemlék-kiállítás díjkedvezménye
Az Ózd és Centger állomásokon felszámítandó külön pótléknak helyes megállapítása
Díjkedvezmény a "Szociális Missió-Szövetség" varró- és kötőgépküldeményeire
Díjkedvezmény a m. kir. államvasutak alkalmazottai tüzelőanyagküldeményeire
Díjkedvezmény a Budapesten rendezendő I. Országos Gyermekügyi Kiállítás alkalmából
Fuvardíjkedvezmény a Veszprémben rendezendő "Veszprémvármegyei iparkiállítás" alkalmából
Levágásra rendelt élőállatokra érvényes díjkedvezmény alkalmazása
Díjkedvezmény a budapesti ebkiállításra szállítandó kutyákra
Sörküldemények, továbbá üres, használt söröshordók és ládákban szállított üres, használt söröspalackok helyes díjszámítása
"Locomobil" megnevezéssel feladott mozgonyok helyes osztályozása
"Lokomobil" megnevezéssel feladott mozgonyok helyes osztályozására vonatkozó rendelet helyesbítése
Tatabányai szénrakodón be- vagy kirakott küldemények fel- és leadása, illetve elszámolása
Az állami és törvényhatósági közutak fenntartására rendelt terméskőküldeményekre engedélyezett díjked vezmény kiterjesztése
A magyar királyi államvasutak 1915. évi június hó 1-től érvényes helyi személy-, poggyász- és árudíjszabási kilométermutatójának hatályon kívül helyezése és helyébe új kilométermutató életbeléptetése
Óbudai Gázgyár állomásra rendelt, illetve ott feladott kocsik szabályszerű megrakása és fuvardíjának helyes számítása
Díjszámítási könnyítés cukorrépaküldeményekre
Kizárólagos használatra rendelkezésre bocsátott kocsikban szállított élő állatok és áruk felvétele és helyes díjszámítása
Helyi érdekű vasutak és a magyar vasúti csatlakozó- és kötelékforgalmak árudíjszabási ügyei
Pótilleték életbeléptetése a Pusztatenyő-Kunszentmártoni h. é. vasúton
A legcsekélyebb illeték felszámításának mellőzése a hírlapcsomagküldemények után
A győr-sopron-ebenfurti vasút és az általa kezelt fertővidéki h. é. vasút magyar vonalain 1923. évi március hó 1-től érvényes helyi árudíjszabás szétosztása
Az aradi és csanádi egyesült vasutak vonalain 1923 március 15-től érvényes helyi árúdíjszabáshoz (II. rész) kiadott III. számú pótlék szétosztása
A déli vaspályatársaság magyar vonalain 1923 június 1-től érvényes helyi árudíjszabás (II. rész) szétosztása
A győr-sopron-ebenfurti vasút és az általa kezelt fertővidéki h. é. vasút magyar vonalain érvényes helyi árúdíjszabáshoz (II. rész) 1923. évi június hó 15-től érvényes I. pótlékának szétosztása
Az aradi és csanádi egyesült vasutak magyar vonalain 1923. évi március hó 15-től érvényes helyi árudíjszabáshoz (II. rész) kiadott I. sz. pótlék szétosztása
Helyes rovatolás és elszámolás az aradi és csanádi egyesült vasutak állomásaival való forgalomban
A külföldi országok Magyarországgal és Magyarországon átmenő áruforgalmának, továbbá az átrakodási forgalmaknak díjszabási ügyei
Helyesbítések és kiegészítések a f. évi május 1-i hatállyal életbeléptetett "Osztrák-magyar rovatolási segédeszköz" című füzetben
Helyesbítések a f. évi május hó 1-i hatállyal életbeléptetett "Osztrák-magyar rovatolási segédeszköz" című füzetben
Helyesbítések az osztrák-magyar forgalomra a f. évi május hó 1-től kezdődő érvénnyel életbeléptetett "Rovatolási segédeszköz" című füzetben
Módosítások a f. évi május hó 1-től való érvénnyel az osztrák-magyar forgalomban életbeléptetett "Rovatolási segédeszköz" című füzetben
Kiegészítések az osztrák-magyar forgalomban 1923. évi május hó 1-je óta érvényes "Rovatolási segédeszköz" című füzetben
Helyesbítések a f. évi május hó 1-i hatállyal életbeléptetett "osztrák-magyar rovatolási segédeszköz" című füzetben
Az osztrák-magyar forgalomban kiadott "Rovatolási segédeszköz"-ben foglalt magyar részdíjtételeknek felemelése
Kiegészítések és helyesbítések az osztrák-magyar forgalomban 1923. évi május hó 1. óta érvényes "Rovatolási segédeszköz" című füzetben
Átszámítási táblázat kiadása az osztrák-magyar forgalomban érvényes "Rovatolási segédeszköz" című füzethez
Az osztrák-magyar forgalomban kiadott "Rovatolási segédeszköz"-ben foglalt magyar részdíjtételek felemelése
Osztrák-magyar áruforgalom. Kiegészítések a "Rovatolási segédeszköz" című díjszabási füzetben
I. sz. Pótlék életbeléptetése az osztrák-magyar forgalomban kiadott "Rovatolási segédeszköz"-höz
Kiegészítések az osztrák-magyar közvetlen áruforgalomban f. évi május hó 1-ével életbeléptetett "Rovatolási segédeszköz" című füzetben
Díjtételek felemelése az osztrák-magyar forgalomban 1923 május 1 óta érvényes "Rovatolási segédeszköz" című füzetbe
Kiegészítések az osztrák-magyar forgalomban 1923. évi május hó 1. óta érvényes "Rovatolási segédeszköz" című füzetben
Az osztrák-magyar áruforgalomban 1923. május 1-től érvén yes "Rovatolási segédeszköz" érvényen kívül helyezése
Az osztrák-magyar áruforgalomban 1923. május hó 1-től érvényes "Rovatolási segédeszköz" érvénybehelyezése és a II. pótlék életbeléptetése
Módosítások az osztrák-magyar forgalomban 1923. május 1. óta érvényes "Rovatolási segédeszköz" című füzet II. pótlékában
Díjmentesítő letétek helyes megállapítása
Az osztrák-magyar áruforgalomban 1923. május 1-től érvényes "Rovatolási segédeszköz" érvényen kívül helyezése
Visszatérítési ügyek. Refakció- és reexpedicióelszámolás
Wien St. Marx állomás áruforgalmi hatáskörének kiterjesztése
Kartell-leszámolás és kereskedelmi statisztika
Változás a kereskedelmi statisztikai beadványok felterjesztésében és utasdítás a kereskedelmi statisztikai beadványok helyes szerkesztésére
Az újalakú tisztviselői és személyzeti (önkezelési) menetjegyek kimutatása a kereskedelmi statisztikában
Építési és pályafenntartási főosztály
Pályafenntartás és felügyelet
Idegen felek terhére végzendő munkákhoz felhasznált kavicsmennyiségek után felszámítandó bányabér és bányavágány fenntartási illetékének felemelése
Gépészeti főosztály
Az utazószemélyzet órapénzének újabb szabályozása
Az utazó személyzet órapénzének újabbi szabályozása
Az utazó személyzet órapénzének újabbi szabályozása
Forgalmi főosztály
Változások az üzletvezetőség, vonalfőnökségi és osztálymérnökségi vonalbeosztásokban
Elismerés nyilvánítása a tél folyamán bekövetkezett közlekedési nehézségek elhárításánál közreműködött személyzet részére
Hófúvások alkalmával követendő eljárás
Gőzekéknek és egyéb nagysúlyő gépeknek helyi érdekű vasutak útátjáróin való átmenete vagy átvontatása
Forgalmi ügyek
Vonatjelentőőri szolgálat rendszeresítése
Váltófelvágások és váltókikötések esetén követendő eljárás
A menetlevél "Általános megjegyzések"-re szánt rovatába eszközölt bejegyzéseknek a mozdonyvezetővel való aláíratása. Jegyvizsgálatot is végző zárófékezők felszerelésének elhelyezése
Blokkberendezés üzembehelyezése a Miskolcz személy p.-u.-szerencsi vonalon
Közvetlen az állomás közelében emberi erővel kitolt kocsik rakodása
A nem dohányzók részére szolgáló kocsik kijelölése
A vonatszemélyzetnek menetlevél állomáson való értesítése a vonatforgalomról
Eljárás, ha a kijárati jelző "Szabad" állása a távolbalátás korlátozottsága miatt a vonatból nem látható
Vonatkeresztezés megállapítása helytelen vágányon való közlekedésnél az értekezés lehetetlensége esetében
Menetrendügyek
A "zsebrétű" hivatalos menetrend-könyvecskék kiadásában beállott változás
Az új menetrend életbeléptetése
Menetrendmódosítás
Központi kocsiintézőség
Magánkocsikra vonatkozó bérleti és beállítási "Feltételek" módosítása
Magántartánykocsik után számítandó kocsiálláspénz
Magánkocsik után számítandó kocsiálláspénz
Magánkocsikra vonatkozó régi "Feltételek" és "Szerződések" megújítása
Magánkocsik után felszámítandó álláspénz
Magántartánykocsik után számítandó kocsiálláspénz
Magántartánykocsik után számítandó kocsiálláspénz
Magánfelek tulajdonában levő teherkocsiknak járműtelepünkbe való besorozására és intézetünk tulajdonában levő teherkocsiknak bérbeadására vonatkozó "Feltételek" módosítása
Szállítmányozási ügyek
Az "Átmeneti értesítő" életbeléptetésével kapcsolatosan szükségessé vált módosítások és intézkedések
Kiviteli illetékekre vonatkozó jegyzék kiegészítése
Forgalmi adó megállapítására vonatkozó rendelet módosítása
A külkereskedelmi forgalomban szállított árúk után lerovandó statisztikai illeték módosítása
Díjjegyzék a vasaúti poggyászhordárok részére
Állatok, állati nyerstermények és vészterjesztő tárgyak forgalmának szabályozására vonatkozó rendelet kiegészítése
A teherdarabárús kocsik jegyzékének újbóli kiadása
Kiviteli illetékre vonatkozó rendelet módosítása
Kiviteli illetékek jegyzékének módosítása
A vasút által berakandó áruk darabszámának elismerése
Behozatali tilalom alól kivett áruk jegyzékének módosítása
A szállítási igazolványkényszernek kiterjesztése: egyes határozmányok módosítása
Kiviteli illetékek módosítása
A poggyászmegőrzőhelyeken (ruhatárakban) megőrzés végett átadott poggyászdarabok és egyéb tárgyak után felszámítandó őrzési díjak felemelése
Kisebb hordóknak fedett kocsikban való szállítása
Nyitott kocsikban szállítható árukkal rakott fedett kocsik ólmopzása
Főzelékfélék kivitelének szabaddá tétele
Kiviteli illeték módosítása
A V. Ü. Sz. 62. §-ához tartozó I. végrehajtási határozmány c) pontjának módosítása
A tejszállításhoz használt kannák megjelölése
Vámokmányok és egyéb mellékleteknek a fuvarlevelekhez való tartós hozzáerősítése
Az állomások által folyósítható szakértői tiszteletdíjak határösszegének felemelése
Közvetlen német-jugoszláv áruforgalom Ausztrián és Magyarországon, továbbá Csehszlovákián és Magyarországon át
Közvetlen osztrák-jugoszláv áruforgalom Magyarországon át
Közvetlen csehszlovák-jugoszláv áruforgalom Magyarországon, valamint Ausztrián és Magyarországon át
Közvetlen magyar-jugoszláv áruforgalom
Közvetlen áruforgalom a magyar vasutak állomásai között jugoszláv vonalakon át, valamint a jugoszláv vasutak állomásai között magyar vonalakon át
Közvetlen vasúti áruforgalom egyrészt a Németbirodalom és a Saarvidék, továbbá a Csehszlovák köztársaság, illetve Ausztria, másrész t Románia között Magyarországon át
Közvetlen áruforgalom Csehszlovákia és Románia, továbbá Ausztria és Románia vasúti állomásai között
Kiviteli jegyzék módosítása
Kiviteli jegyzék módosítása
Kiviteli illeték megszüntetése főzelékfélékre
A "Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás" I. rész 40. §. II. végrehajtási hat. helyesbítése
A folyó évi '"Hivatalos Lap" 19. számában megjelent 46127/923. sz. rendelet helyesbítése
Kiviteli illeték módosítása lovak után
Közvetlen darabáruforgalom Magyarország és Jugoszlávia között
Kiviteli jegyzék módosítása
"Oroszvár átmenet" elnevezésű elszámolóhely létesítése
Tejszállításhoz használt kannák megjelölése
Ausztriába rendelt küldemények vámokmányai
Áruszállítmányoknak kíséret mellett való továbbítása körül felmerült szabálytalanságok
Az áruk be- és kirakására vonatkozó határozmányok módosítása
A gyengébb felépítményű vonalakra szállított küldeményekkel megrakott kocsiknál az előírt korlátozás betartása
Kiviteli és behozatali jegyzék módosítása
A V. Ü. Sz. 39. §-ához tartozó III. végrehajtási határozmány módosítása és kiegészítése
A hivatalos levelezésnél észlelt mehézmények
"Gh" sorozatú kocsiknak szénával, szalmával való megrakása
Ásványolajtermékek bejelentési kötelezettsége
Kiviteli illeték módosítása
Vágósertéseknek a nagytétényi és győri exportvásárról való kivitele
Közvetlen darabáruforgalom Magyarország és Románia között
Állatorvosi munkadíjak felemelése
Közvetlen csehszlovák-osztrák áruforgalom Magyarországon, továbbá Ausztrián (ú. n. Burgenland) és Magyarországon át
Lengyelfelsősziléziai-magyar közvetlen áruforgalom Németfelsősziklézián és Csehszlovákián át
Raktanusítványokba új rovatok felvétele
Kaposváron és Budapesten tartandó lókiviteli vásárok
Az állomásokon lévő poggyászmegőrzőhelyeken elhelyezett tárgyak biztosítása
Változás a vasúti árufuvarozásra vonatkozó nemzetközi egyezmény (N. E.) hatgálya alá tartozó közforgalmú vasutak névjegyzékében
Tejeskannák kíméletlen kezelése
Kiviteli illetékek jegyzékének módosítása
Élelmicikkeknek a határszéli forgalomban való szállítása
Fővámhivatalok és kirendeltségek jegyzékének kiegészítése
Kezelő tehervonatok és élőszállítmányokat továbbító vonatok kijelölése
Gyorsáruk, szállítóvevénnyel elszámolt, valamint a budapesti központi vásárcsarnokba feladott küldemények, továbbá tej- és sörszállítmányok rakodása és szállítása
Adatszolgáltatás az általános forgalmi adó ellenőrzése céljából
Kiviteli jegyzék módosítása
Állatcsempészés megakadályozása az osztrák határon
Állatorvosi munkadíjak felemelése
Lókiviteli vásárok Budapest, Nyíregyháza, Sopron és Szombathelyen
Közvetlen áruforgalom Magyarország és Ausztria között Jugoszlávián át
Kivitelre és behozatalra vonatkozó rendeletek helyes értelmezése és helyesbítése
Közvetlen magyar-svájci áruforgalom Ausztrián: Ausztrián és Németországon; Ausztria és Cseh-Szlovákián; Ausztrián és Jugoszlávián; Olaszországon és Jugoszlávián; Olaszországon és Ausztrián át
Közvetlen csehszlovákl-svájci áruforgalom Ausztrián és Magyarorszságon át
Szállítási adatok kivonatolási díjának felemelése
Kiviteli és behozatali jegyzék módosítása
A Budapest központi vásárcsarnokba rendelt áruk felvétele
Ásványolajtermékeknek az illetékes pénzügyőri szakasznál való bejelentése
Liszt és búzavetőmag kiviteli illetékének módosítása
Közvetlen teher- és gyorsdarabárú forgalom Magyarország és a Csehszlovák vasutak között
Díjjegyzék a vasúti poggyászhordárok részére
Egyes árúcikkeknek a kiviteli illeték alól való felmentése
A vasúti fuvarlevélűrlapok kiállításáról és kezeléséről, a kincstári bélyegzett űrlapokon a m. kir. államnyomdában előállított vasúti fuvarlevelek kötelező használatáról szóló, a 73645-923. K. M. számú rendelettel módosított 27587/917. K. M. számú "Szabályrendelet" újabb módosítása
Rakhelybérleti egységárak újabb megállapítása
A poggyászmegőrzőhelyeken (ruhatárakban) megőrzés végett átadott poggyászdarabok és egyéb tárgyak után felszámítandó őrzési díjak felemelése
Lókiviteli vásárok megtartása egyes vidéki városokban
Közvetlen árúforgalom egyrészt Magyarország, másrészt Franciaország, Belgium és Luxemburg vasútállomásai között
Közvetlen árúforgalom egyrészt Jugoszlávia (a szerb, horvát és szlovén királyság), másrészt Franciaország, Belgium és Luxemburg vasútállomásai között
Olaszországba rendelt küldeményekhez új vámárubevallási nyomtatványok rendszeresítése
A hasonló hangzású román állomási nevek jegyzéke
A Vasúti Üzletszabályzat 62. §-ához tartozó I. végr. hat. kiegészítése
Tényálladéki jegyzőkönyvek felvétele a külföldre rendelt vagy külföldről érkező küldeményeknél
Ausztriába rendelt küldemények vámokmányai
Élelmicikkeknek a határszéli forgalomban való szállítása
Kiviteli illeték módosítása
Kisebb alakú "Kocsiterhelési kimutatás" nyomtatvány kiadása és használata
Idei burgonya kivitelének szabályozása
A V. Ü. Sz. 60. és 92. §-ainak ideiglenes módosítása
Állatorvosi munkadíjak felemelése
Tojáskiviteli illeték beszolgáltatási feltételeinek módosítása
Vámkezelés végett Budapest keleti pályaudvarra utalt poggyászdarabok elszámolása és rovatolása
A 21/II. Utasítás 9. és 13. cikkeinek kiegészítése
Égetett szeszes folyadékok bejelentése
Az árúforgalom akadálytalan lebonyolítása érdekében tett intézkedések és árúforgalmi korlátozások
A poggyászmegőrzőhelyeken (ruhatárakban) megőrzés végett átadott poggyászdarabok és egyéb tárgyak után felszámítandó őrzési díjak felemelése
Ásványolajtermékeknek az illetékes pénzügyőri szakasznál való bejelentése
Közvetlen árúforgalom egyrészt Svájc másrészt Ausztria vasúti állomásai között Magyarországon át
Díjjegyzék a vasúti poggyászhordárok részére
Kiviteli illeték módosítása
Kiviteli jegyzék módosítása
Magyar vasúti árúdíjszabás I. rész B) szakasz D-2. fejezet módosítása
Közvetlen áruforgalom az ausztriai állomások között Magyarországon át
A vasút által adható készpénzelőleg határösszegének felemelése
Égetett szeszes folyadék bejelentése
Behozatali áruk jegyzékének módosítása
A külkereskedelmi forgalomban szállított áruk után lerovandó statisztikai illeték módosítása és az árunyilatkozati űrlapok árának újabb megállapítása
A XXIV/244. tételű "Szabályzat a poggyászhordárok alkalmazása és azok szolgálata tárgyában" újból való kiadása
A vámőrség szervezésére vonatkozó rendelet módosítása
A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtés végrehajtási utasításának némi módosítása
A szállítási adatok kiszolgáltatási díjának újból való felemelése
Paprika és gyógynövény kivitele
Fővámhivatali kirendeltség szervezése
Határszéli állatorvosok munkadíjának újabbi szabályozása
Állatorvosi munkadíjak újabbi megállapítása a marharakodóállomásokra történő kirendelések alkalmával
A bélyeg és illetékek felemelése folytán szükséges helyesbítések
Határállomásokra feladott küldemények után bevonandó statisztikai árunyilatkozatok kezelése
Gyapjú kiviteli illetékének további felfüggesztése
Magyar-osztrák-magyar közvetlen áruforgalom
Élelmicikkeknek a határmenti és a határsávban való szállítására vonatkozó jegyzékek kiegészítése
Lókiviteli vásárok
Kiviteli illetékjegyzék módosítása
A vasút által adható készpénzelőleg határösszegének felemelése
A fuvarlevelek kiállításáért igényelhető illeték felemelése
Új kincstári bélyeges marhalevél és fuvarlevélűrlapok forgalombabocsátása
Darabárus kocsik közlekedtetése az Acsev. vasúttal való forgalomban
Behozatali jegyzék módosítása
A poggyászmegőrzőhelyeken (ruhatárakban) megőrzés végett átadott poggyászdarabok és egyéb tárgyak után felszámítandó őrzési díjak felemelése
Díjjegyzék a vasúti poggyászhordárok részére
Szállításból kizárt tárgyaknak a magyar-osztrák és magyar-csehszlovák közvetlen árúforgalomban való feladása
Kiviteli illeték módosítása
Borküldemények kíméletes kezelése
A Magyar Vasúti Árúdíjszabás I. rész A) szakasz 60. §-ának módosítása
Rakhelybérleti egységárak újabb megállapítása
A szénküldemények szállítási igazolványkényszerének enyhítése
A Magyar Vasúti Árúdíjszabás I. rész A) szakasz 70. §-ának módosítása
Távíró-, távbeszélő-, jelző- és biztosítóberendezési ügyek
A "Posta Rendeletek Tárá"-ban megjelent, vasúti távirdákra is vonatkozó rendeletek
Központi kocsileszámolás
Az idegen cégjelű kocsik gyors kezelése, helyes bárcázása és a 130/a forgalmi minta kimutatás pontos szerkesztése
Az utódállamok által birtokba vett és ennek jeléül átcégjelzett Máv. és K. K. Stb. kocsik helyes felírása
A litván államvasutak és ezen vasút által a németbirodalmi vasutaktól bérelt kocsikat Lengyelországba rendelt árúval megrakni nem szabad
Átmeneti bárca nélkül vonalainkon át hazatérő üres idegen kocsik átvételénél követendő eljárás
Idegen kocsik sürgős kezelése. A 130a. forgalmi mintakimutatások szerkesztésének és azok beküldési haátridejének megváltoztatása
"Freie Stadt Danzig" cégjelű kocsik kezelése
Az Acsev. és D. V. kocsik sürgős kezelése
Anyag- és leltárbeszerzési főosztály
Egyenruha viselésére kötelezett tisztviselők egyenruhával természetben való ellátása
A XXIV/72. sz. utasítás kiegészítése
Szén, műhelyi vas- és fémnemű anyagok beszerzése és az ócska anyagok eladása
Tüzelőanyagkiszolgáltatás anyaglajstromi eladási áron
A folyó fűtési idényben esedékes külföldi szén kiszolgáltatási adatainak bejelentése
Kedvezményes árú tüzelőanyagellátása azoknak az alkalmazottaknak, kiknek igényjogosultsága az 1922. évi július hó 1-jét követő időpontban állott be
A XXIV/221. tételű anyaglajstrom I. rész XVI. osztályába tartozó összes ócska anyagok árhelyesbítése
Alkalmazottainknak és egyéb Máv. igényjogosultaknak még ki nem vételezett kedvezményes külföldi szénjárandóságuk helyett kétszeres mennyiségű hazai szén kiszolgáltatása
A folyó évi 5. számú "Hivatalos Lap"-ban kiadott 7241/923. Gr. számú rendelet alapján f. évi február hó 28-ig bezárólag anyaglajstromi áron kiutalványozott, de még be nem fizetett tüzelőanyag árának megállapítása
Az 1922/1923. fűtési évre szóló kedvezményes árú tüzelőanyag kiszolgáltatásának 1923. június hó 23-ával történő beszüntetése
A közalkalmazottak részére az 1922. és 1923. fűtési évre esedékes kedvezményes tüzelőanyag kiszolgáltatásának beszüntetése és a külföldi szénmaradványok mikénti kezelése
Az 1923/24. évi fűtési idényre esedékes kedvezményes árú tüzelőanyag kiszolgáltatása, a máv. igényjogosultaknak, valamint a Köztisztviselők Fogyasztási Termelő és Értékesítő Szövetkezete által a közszolgálati és máv. igényjogosultak ellátására tüzelőanyagelosztóhelyeink rendelkezésére bocsátott tűzifa és külföldi szén kezelése és kiosztása
A f. évi 40. számú "Hivatalos Lap"-ban megjelent 81173/323. sz. rendelet kiegészítése, illetve módosítása
Az 1922. évi július hó 1-től 1923. évi április hó 30-ig terjedő tíz hónapra kiutalt, de egyes igényjogosultak részére természetben ki nem szolgáltatott kedvezményes árú szén helyett készpénzmegtérítés engedélyezése
Magánszénszállítmányoknak intézeti célokra való lefoglalásánál és önkezelési szénszállítmányok átirányításánál követendő eljárás
Kedvezményes tüzelőanyag-utalványok szabályszerű kitöltése
Az anyaglajstrom I. rész III. osztály (Tüzelési anyagok) újbóli kinyomatása
Az 1922/23. fűtési évadra engedélyezett, de egyes igényjogosultak által ki nem vételezett kedvezményes tüzelőanyagjárandóság kivételezési határidejének meghosszabbítása
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Tüzelőanyag kiszolgáltatása az Ujpesten és Rákospalotán lakó igényjogosultaknak
Olajok, festékek, vegyszerek, szurok, robbanóanyagok, leltári tárgyak, villamossági anyagok és biztosítóberendezések beszerzése
A leltári tárgyak elszámolási egységárainak újból való megállapítása
A leltári tárgyak elszámolási egységárainak újból való megállapítása
Világítóanyag engedélyezése a munkások részére
Felépítményű vasanyagok, talpfa, váltótalpfa, pályafenntartási és műhelyi faanyagok, tűzifa és faszén beszerzése, beszerzési statisztika összeállítása, talpfaszámlák folyósítása, személyzeti hitel és általános ügyek, üzletvezetőségek és szertárak ellenőrzése
Tűzifakiszolgáltatás anyaglajstromi áron
Anyaglajstromhelyesbítés
Textil, bőr és ruhaneműanyagok, nyomtatvány és papírneműanyagok, tisztogató- és telítési anyagok, kő- és földneműanyagok, cement, mész, tégla, cserép- és üvegneműanyagok beszerzése, szertárak építése és bővítése
A tisztviselői egyenruhák megrendelése, kezelése és kiosztása
A "Vámtáska"-nyomtatvány utánrendelése
Értesítések
Általános igazgatási főosztály
Közigazgatási ügyek
A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtés ellenőrzése
A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtés ellenőrzése
A győr-sopron-ebenfurti vasőt Ausztria területén fekvő vonalai részére üzletvezetőséget szervezett
Előléptetések és kinevezések közlésének megváltoztatása
Értesítés
Sajtóhibahelyesbítés
Díjszabáson kívüli utazási kedvezmények és idegenforgalom
Elveszett állandó jegy érvénytelenítése
Félárú menetjegy váltására jogosító arcképes igazolványok érvénytelenítése
Állandó szabadjegy érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
A szövetségi jegyekhez tartozó vonalkimutatás helyesbítése
Értesítés
Magánhirdetmények eltávolítása
Rendőri utazási igazolvány érvénytelenítése
Rendőri utazási igazolvány érvénytelenítése
Állandó szabadjegy érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Elveszett állandó szabadjegyek érvénytelenítése
Bérletjegy és Hév. szabadjegy érvénytelenítése
Szövetségi jegy érvénytelenítése
Félárú jegy váltására jogosító arcképes igazolványok érvénytelenítése
Jegykiállítási illeték szedése az olasz államvasutak által kiállított szabadjegyek után
Félárú menetjegy váltására jogosító arcképes igazolványok érvénytelenítése
Rendőri utazási igazolványok érvénytelenítése
Magánhirdetmények eltávolítása
Elveszett időleges szabadjegyek érvénytelenítése
Elveszett idől. szabadjegy érvénytelenítése
Elveszett éves szabadjegy érvénytelenítése
Elveszett éves szabadjegy érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Díjmentes utazásra jogosító utalvány érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Elveszett állandó jegy érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Magánhirdetmények eltávolítása
Félárú menetjegyek váltására jogosító arcképes igazolványok érvénytelenítése
Bérletjegy érvénytelenítése
Elveszett utasításszerű havi-bérletjegyek érvénytelenítése
Elveszett utasításszerű füzetjegy és díjszabásszerű havi-bérletjegy érvénytelenítése
Újabb kilépés az osztrák-magyar menetjegyszövetségből
Nyugdíj- és nyugbérügyek betegsegélyző pénztárak és egyéb jótékony alapok ügyei
Ellenőrző orvosi díjak felemelése
Menetjegyrendelés és ellenőrzés
Elveszett IV/32. mintájú utánfizetési bárcák érvénytelenítése
Elveszett kéregjegyek érvénytelenítése
Elveszett kéregjegyek érvénytelenítése
Pénzügyi főosztály
Elveszett utánfizetési bárcák és hitelezett űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárcák és hitelezett űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárcák és hitelezett űrjegyek érvénytelenítése
Az igazgatóság által kibocsátandó fizetési és bevételi utalványok aláírására jogosultak névsorának módosítása és kiegészítése
Elveszett utazóigazolványok érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárcák és hitelezett űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárcák érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárcák érvénytelenítése
Elveszett hitelezett űrjegyek érvénytelenítése
Az állomási és egyéb elszámolóhelyek pénztári szolgálatainak, továbbá az utánvételek és díjmentesített leletek ellenőrzése
Díjmentes utazásra jogosító utalvány érvénytelenítése
Díjmentes utazásra jogosító utalvány érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárcák érvénytelenítése
Díjmentes utazásra jogosító utalványok érvénytelenítése
Elveszett utánfizetési bárcák és hitelezett űrjegyek érvénytelenítése
Díjmentes utazásra jogosító utalványok érvénytelenítése
Díjmentes utazásra jogosító utalványok érvénytelenítése
Elveszett IV/9a. mintájú hitelezett űrjegyek érvénytelenítése
Elveszett állatkísérő igazolványok érvénytelenítése
Díjmentes utazásra jogosító utalvány érvénytelenítése
Díjmentes utazásra jogosító utalvány érvénytelenítése
Díjmentes utazásra jogosító utalványok érvénytelenítése
Díjmentes utazásra jogosító utalvány érvénytelenítése
Gépészeti osztály
Vontatási, személyzeti, mozdony, anyag és leltári ügyek
Új mozdonyok és szerkocsik forgalombahelyezése
A függelék II. részének helyesbítése
Tudomásul
Vésnöki műhely létesítése
Fűtőházi kirendeltségek átszervezése
A sárvári és körmendi fűtőházaknak számadások tekintetében való önállósítása
Műszaki kocsiügyek és fiókműhelyek
S. H. S. javításos kocsik körözése
Kocsikörözés
Kocsikörözés
S. H. S. javításos kocsik körözése
Kocsikörözés
Kocsikörözés
S. H. S. javításos kocsik körözése
A Nyomtatványlajstrom helyesbítése
A 102. sz. útmutatás helyesbítése
Kocsikörözés
Segélykocsiállomásítás
Kocsikörözés
Műhelyi beruházás és anyagügyek
Fiókműhelyek létesítése
Forgalmi főosztály
Az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak magyar vonalainak kezelésbe vétele a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút által
Forgalmi ügyek
A menetrendfüggelék II. részének helyesbítése
Az Á. Cs. E. V. román területen levő vonalai kezelésének a román államvasutak által való átvétele
Tengelymennyiség leszállítása a győr-hegyeshalmi vonalrészen
Menetrendügyek
Beszüntetett személyszállító vonatok visszaállítása
Helyesbítés
Beszüntetett személyszállító vonatok visszaállítása
Menetrendmódosítás
Beszüntetett személyszállító vonatok visszaállítása
Személyforgalom megnyitása Jugoszláviába Magyarbolyon át
Beszüntetett vonatok újbóli forgalombahelyezése
Vonatforgalom kiterjesztése
Menetrendmódosítás
Gyorsvonatok megállítása
Forgalomkiterjesztés
Ideiglenes megállóhely végleges megnyitása
Menetrendmódosítás
Menetrendmódosítás
Menetrendmódosítás a baja-hercegszántói és a baja-garai vonalon
Menetrendmódosítás
Vonatbeszüntetés
Új vonatok forgalombahelyezése a debrecen-nyíregyházai vonalon
Gyorsvonatok megállítása
Szatina-Kishajmás feltételes megállóhely megnyitása
Vonatmegállítás
Központi kocsiintézőség
Tartánykocsik besorozása járműtelepünkbe
Halszállító magánkocsik tulajdonjogában és tárolóállomásában beállott változás
Borszállító fedett vasúti teherkocsik besorozása járműtelepünkbe
Bérbeadott tartánykocsik átállomásítása
Sajtóhibahelyesbítés
Hűtő- és baromfiszállító kocsik bérbeadása
Halszállító kocsik besorozása járműtelepünkbe
Tartánykocsi besorozása járműtelepünkbe
Tartánykocsik kisorozása járműtelepünkből
Helyesbítés
Halszállítókocsi besorozása járműtelepünkbe
Tartánykocsik besorozása járműtelepünkbe
Halszállítókocsi kisorozása járműtelepünkből
Idegen tartánykocsik bérbeadása
Tartánykocsik besorozása járműtelepünkbe
Tartánykocsik besorozása járműtelepünkbe
Tartánykocsik kisorozása kocsiparkunkból és beállítása járműtelepünkbe
Szénszállítókocsi kisorozása járműtelepünkből
Hűtőkocsik bérbeadása
Tartánykocsik bérbeadása
Halszállítókocsi besorozása járműtelepünkbe
Tartánykocsi besorozása járműtelepünkbe
Borszállító fedett vasúti teherkocsik
Tartánykocsik folytatólagos bérlete
Fedett kocsik bérbeadása borszállításra
Hűtőkocsik folytatólagos bérbeadása
Borszállító fedett vasúti teherkocsik folytatólagos bérlete
Hűtőkocsik bérbeadása
Tartánykocsik bérbeadása
Baromfiszállító kocsik bérbeadása
Hűtőkocsik folytatólagos bérbeadása
Hűtőkocsik bérbeadása tejszállításhoz
Baromfiszállító és hűtőkocsik bérbeadása
Fedett kocsik bérbeadása borszállításhoz
Baromfiszállító kocsik folytatólagos bérlete
Borszállító fedett vasúti teherkocsik folytatólagos bérlete
Tartánykocsik folytatólagos bérlete
Halszállító kocsik besorozása járműtelepünkbe
Borszállító fedett vasúti teherkocsik folytatólagos bérlete
Tartánykocsik besorozása járműtelepünkbe
Fedett kocsik bérbeadása borszállításhoz
Hűtőkocsik bérbeadása
Helyesbítés
Borszállító kocsik folytatólagos bérlete
Baromfiszállító kocsik bérbeadása
Hűtőkocsik bérbeadása
Tartánykocsik bérbeadása
Tartánykocsik folytatólagos bérlete
Tartánykocsik besorozása járműtelepünkbe
Baromfiszállító kocsik bérbeadása
Baromfiszállító kocsik bérbeadása
Bérbeadott hűtőkocsik pályaszámainak változása
Bérbeadott hűtő- és baromfiszállítókocsik átszámozása
Járműtelepünkbe besorozott magánkocsi pályaszámának megváltoztatása
Járműtelepünkbe besorozott hűtőkocsik átszámozása
Járműtelepünkbe besorozott, valamint bérbeadott halszállító kocsik átszámozása
Bérbeadott hűtőkocsik pályaszámának megváltoztatása
Járműtelepünkbe besorozott baromfiszállító kocsik átszámozása
Járműtelepünkbe besorozott hűtőkocsik pályaszámának változása
Bérbeadott hűtőkocsik átszámozása
Bérbeadott hűtőkocsik átszámozása
Járműtelepünkbe besorozott halszállítókocsik átszámozása
Magántartánykocsik besorozása járműtelepünkbe
Baromfiszállító kocsik pályaszámának megváltoztatása
Halszállító kocsi besorozása járműtelepünkbe
Hűtőkocsik bérbeadása tejszállításhoz
Járműtelepünkbe besorozott halszállító kocsik átszámozása
Bérbeadott hűtőkocsik átszámozása
Bérbeadott baromfiszállítókocsik átszámozása
Tartánykocsik besorozása járműtelepünkbe
Tartánykocsi ki- és besorozása
Savszállító tartány- és edénykocsi besorozása járműtelepünkbe
Járműtelepünkbe besorozott gépszállító kocsi átszámozása
Borszállításra berendezett fedett kocsik besorozása
Bérelt és járműtelepünkbe besorozott halszállító kocsik átállomásítása
Járműtelepünkbe besorozott lószállító kocsi pályaszámának változása
Tartánykocsik kisorozása járműtelepünkből
Tartánykocsik bérbeadása
Tartánykocsi besorozása járműtelepünkbe
Helyesbítés
Halszállító kocsik besorozása járműtelepünkbe
Borszállításra berendezett fedett kocsik besorozása járműtelepünkbe
Szesz- és szörplészállító kocsi besorozása járműtelepünkbe
Közvetlen kocsi forgalombahelyezése
Szállítmányozási ügyek
A vasúti és hajózási forgalomból kizárt "Reggeli Hírlap" című időszaki sajtótermék szállításának újból való engedélyezése
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermékek
Teherdarabárús kocsik rakodása és azok közlekedtetésében beállott változások
Vasúti és hajózási szállításból kizárt sajtótermék
A budapesti központi vásárcsarnokban állandó helybérlettel bíró felek jegyzékének helyesbítése
Vasuti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermékek
Vasúti és hajózási szállításból kizárt sajtótermékek
Vasúti és hajózási szállításból kizárt sajtóterméknek a szállítási tilalom alól való feloldása
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermékek
Újabb vonalgyűjtőkocsik közlekedtetése
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermékek
A budapesti központi vásárcsarnokban állandó helybérlettel bíró felek jegyzékének kiegészítése
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermékek
Élelmiszerek 20 kg súlyig kézipoggyászként kivihetők
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermék
A "Paxit" nevű robbantószernek vasúton való szállítása
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermék
Szállítási tilalom feloldása
Újabb vonalgyűjtőkocsi közlekedtetése
Helyesbítés
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermékek
Szombathely állomásnak talált tárgyak letétállomásaként való kijelölése
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermékek
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtó
Lefoglalt sajtótermékek
Ideiglenes vámkirendeltség létesítése Nagykőrösön
Tejszállításhoz használt kannák megjelölése
Újabbi vonalgyűjtőkocsik közlekedtetése
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermékek
Raktári letétjegyek és bevételek elszámolásához az 50. és 51. sorszámú bev. elszámolási mintájú nyomtatványok életbeléptetése
Teherdarabárús gyűjtőkocsikat továbbító vonatok megváltoztatása
Lefoglalt sajtótermék
Élelmiszereknek 20 kg súlyig kézipoggyászként való kivitele
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermék
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermék címének helyesbítése
Lefoglalt sajtótermék
Kimutatás az eddig létrejött közvetlen árúforgalmakról
Vasúti és hajóz. forg.-ból kizárt sajtótermék
A 11. számú állomási teheráru gyűjtőkocsi közlekedtetésének beszüntetése a gyékényes-újdombóvári vonalon
Lefoglalt sajtótermék
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermék
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermék
Szállítási tilalom feloldása
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermékek
A folyó évi 57. számú "Hivatalos Lap"-ban megjelent 133207/923. számú "Rendelet" helyesbítése
A Dynamit I. és Dynamit II. nevű robbantószereknek vasúton való szállítása
Vasúti és hajózási forgalomból kizárt sajtótermék
Az S. H. S. államvasutak átmeneti határállomásai
Vasúti és hajózási szállításból kizárt sajtótermék újbóli szállításának megengedése
Vasúti és hajózási szállításból kizárt sajtótermék
Vasúti és hajózási szállításból kizárt sajtótermék
Vasúti és hajózási szállításból kizárt sajtótermék
Távíró-, távbeszélő, jelző- és biztosítóberendezési ügyei
A "Posta és Távirda Rendeletek Tárá"-ban megjelent, vasúti távirdákra is vonatkozó rendeletek
A "Posta- és Távirda Rendeletek Tárá"-ban megjelent, vasúti távirdákra is vonatkozó rendeletek
A "Posta- és Távirda Rendeletek Tárá"-ban megjelent, vasúti távirdákra is vonatkozó rendeletek
A "Posta- és Távirda Rendeletek Tárá"-ban megjelent, vasúti távirdákra is vonatkozó rendeletek
A "Posta- és Távirda Rendeletek Tárá"-ban megjelent, vasúti távirdákra is vonatkozó rendeletek
A "Posta- és Távirda Rendeletek Tárá"-ban megjelent, vasúti távirdákra is vonatkozó rendeletek
A "Posta- és Távirda Rendeletek Tárá"-ban megjelent, vasúti távirdákra is vonatkozó rendeletek
A "Posta- és Távirda Rendeletek Tárá"-ban megjelent, vasúti távirdákra is vonatkozó rendeletek
A "Posta- és Távirda Rendeletek Tárá"-ban megjelent, vasúti távirdákra is vonatkozó rendeletek
A "Posta- és Távirda Rendeletek Tárá"-ban megjelent, vasúti távirdákra is vonatkozó rendeletek
Gazdasági ügyek
Vendégszobalétesítés
Anyag- és leltárbeszerzési főosztály
Elveszett tüzelőanyagutalvány érvénytelenítése
Anyaglajstromhelyesbítés
Szén, műhelyi vas- és fémnemű anyagok beszerzése és az ócska anyagok eladása
Elveszett tüzelőanyagutalvány érvénytelenítése
A XXIV/221. sz. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Eltűnt tüzelőanyagutalvány érvénytelenítése
A XXIV/221. sz. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV/221. sz. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Olajok, festékek, vegyszerek, szurok, robbanóanyagok, leltári tárgyak, villamossági anyagok és biztosítóberendezések beszerzése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. rész helyesbítése
Felépítményű vasanyagok, talpfa, váltótalpfa, pályafenntartási és műhelyi faanyagok, tűzifa és faszén beszerzése, beszerzési statisztika összeállítása, talpfaszámlák folyósítása, személyzeti hitel- és általános ügyek, üzletvezetőségek és szertárak ellenőrzése
A XXIV/221. sz. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Anyaglajstrom helyesbítése és kiegészítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Anyaglajstrom-kiegészítés helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV/221. tételű "anyaglajstrom" I. részének helyesbítése
A XXIV/220. tételű "Leltárlajstrom" helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Textil, bőr és ruhaneműanyagok, nyomtatvány és papírneműanyagok, tisztogató és telítési anyagok, kő- és földneműanyagok, cement, mész, tégla, cserép- és üvegnemű anyagok beszerzése, szertárak építése és bővítése
Sajtóhibahelyesbítés
Anyaglajstromhelyesbítés
Az anyaglajstrom kiegészítése
Nem hivatalos rész
Héger Árpád: "A világháborúban kitüntetett magyar vasutasok emlékkönyve"
Felhívás valamennyi szolgálati főnökséghez
Megemlékezés
Köszönet az "árvaházi alapítvány" gyarapításáért
Köszönet az "árvaházi alapítvány" gyarapításáért
Országos méhészeti kiállítás Debrecenben
Közalkalmazottak Önsegélyző Részvénytársasága" alakítása
A Magyar kir. Államvasuti Takarék- és Segélyszövetkezetének felhívása tagjaihoz
Adományok a kőszegi árvaházi alapítvány javára
A "Magyar Közalkalmazottak Önsegélyező r.-t."
A m. kir. államvasutak alkalmazottai "Rudolf Trónörökös" egyesületének felhívása tagjaihoz
Adományok a "Kőszegi árvaházi alapítvány" javára
Pályázat a siketnémák szegedi intézetében lévő alapítványi helyekre
Adományok a kőszegi árvaházi alapítvány javára
A Közalkalmazottak és Katonák Önsegélyező Rész vénytársasága
Felhívás
A m. kir. államvasutak alkalmazottai Rudolf Trónörökös Egyesületének értesítése tagjaihoz
Értesítés
Adományok a "Kőszegi árvaházi alapítvány" javára
Adományok a "Kőszegi árvaházi alapítvány" javára
Adományok a "Kőszegi árvaházi alapítvány" javára
Elismerés és köszönetnyilvánítás
Adomány a "Kőszegi árvaházi alapítvány" javára
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1923. január-december A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1923. január-december A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1923. január-december A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1923. január-december

Néhány aláhúzás található a kötetben. Az 1922. évi összesített tartalom a 3. és 4. szám közé van kötve.

Állapot:
24.000 Ft
12.000 ,-Ft 50
60 pont kapható
Kosárba