Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

952.076

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1926. január-december

1926. évfolyam 1-59. szám/Kiadja a M. Kir. Államvasutak Igazgatósága saját közegei számára kézirat gyanánt

Szerkesztő

Kiadó: M. Kir. Államvasutak Igazgatósága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 406 oldal
Sorozatcím: A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 33 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Hornyánszky Viktor Részvénytársaság M. Kir. Udvari Könyvnyomdája nyomása. Teljes évfolyam. Kézirat gyanánt. Az 1926. március 27-i szám után be van kötve az "1926. évi 6. sz. Körrendelet" 4 gépelt oldalon a Hivatalos Lap helyett és az április 23-i szám után "A szolgálatképtelenséggel járó megbetegedések körüli eljárás összefoglaló áttekintése" 6 gépelt oldalonm mint "XVII. sz. Különív a 9000/926. számhoz".
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

HIvatalos rész
Rendeletek
Elnökség
Vasutasok
Rendelet a szakoktatás behatóbbá tételéről
Valamennyi szolgálati főnökségnek
Köszönetnyilvánítás
Felmentés és elismerés
Igazgatói kinevezések
Általános igazgatási főosztály - Titkárság
A vasúti alkalmazottak utazási kedvezménye
A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtés ellenőrzése
A vasúti alkalmazottak utazási kedvezménye
Az igazgatóságnál szervezett másodfokú fegyelmi bíróság elnökének és helyettesének kinevezése
Értesítés fegyelmi tárgyalási határnapról
Értesítés fegyelmi tárgyalási határnapról
Értesítés fegyelmi tárgyalási határnapról
A fogalmazói vizsga anyaga és tárgyai
A közszolgálati alkalmazottak arcképes igazolványai érvénytartamának meghosszabbítása
Mérsékelt árú menettérti jegyszelvények kiadása Hegyeshalom átm. - Budapest k. p. u. forgalomban
Különleges jegyszelvény életbeléptetése átvándorlók részére
A budapesti nemzetközi vásárra utazók utazási kedvezménye
Az Idegenforgalmi és Utazási Vállalat R.-T. által kibocsátott "3 nap Budapest" című mérsékelt árú szelvényes jegyfüzet ismertetése
Minden szolgálati főnökség tartson vasutasnapot!
Értesítés fegyelmi bírósági tárgyalási határnapról
Nyugdíjas főtisztviselőink állandó jellegű szabadjegyének új szabályozása
A tisztviselői képesítővizsga szabályzata
Utasításszerű havi-bérletjegyek igazolójegyeinek új kiállítása
Újmintájú állandó szabadjegyek bevezetése
A Vitézzéavatandók utazási kedvezménye
A VII/a-VII/f mintájú szabadjegyek beszállítása
Értesítés fegyelmi bírósági tárgyalási határnapról
Az államvasúti segédtisztek és altisztek szolgálati címe, utazási napidíja, átköltözési átalánya, utazási kedvezménye és rangjelzői
Szolgálati ügyekben külső közbenjárók igénybevételének eltiltása
M. kir. honvédzenekarok utazási kedvezménye
Mérsékelt árú menettérti jegyszelvényeknek a "Mitteleuropäischen Reisebürő" cég alatt való kiadása
Külkereskedelmi statisztikai árúnyilatkozatok beküldése
Változás az állandó fegyelmi bíróság elnökségében és tagjaiban
Hatósági közegek eljárása a vasúti egészségügy terén
A közszolgálati és vasutas arcképes igazolványok érvényesítése
A munkakönyvek kezelése és a munkaviszony megszűnése után való kiadása
A "Nemzeti Ereklye" megszerzése
Az örökbefogadott gyermekek után családi pótlék engedélyezése
Éves és időleges szabadjegyek, valamint a kedvezményesárú bérletjegyek érvénytartamának meghosszabbítása
Nyugdíj- és nyugbérügyek. Betegségi Biztosító Intézet és a jótékony alapok ügyei. Egészségügyi adminisztráció
A Betegségi Biztosító Intézet közgyűlési tagjainak választását előkészítő bizottság kijelölése
A Máv. Betegségi biztosítóintézet által engedélyezett fogsegélyek igénybevételénél adható megtérítések, illetve fizetendő összegek megállapítása
A Betegségi Biztosító Intézet közgyűlési tagjainak és póttagjainak megválasztása
A máv. Betegségi biztosító intézeti egyéni lap kivételezésélnek szabályozása
A Betegségi Biztosító Intézet közgyűlési tagjainak és póttagjainak megválasztása
Eljárás a szolgálatképtelenséget okozó megbetegedések esetén
Az ellenőrző orvosok működésének helye és ideje
Betegségi Biztosító Intézeti tagsági igazolványok
Műhelyi, állomási, rendelőorvosok és az orvostisztviselők rendelő működése
Pályaorvos választása Budapesten és az üzletvezetőségi központokban
Fürdők, különleges gyógymódok, ásványvizek, szemüvegek rendelése, valamint kórházbautalás
A munkaadó vasútintézet részéről kijelölt Betegségi Biztosító Intézeti közgyűlési rendes tagok névsora
A Betegségi Biztosító Intézet közgyűlési tagjainak és póttagjainak megválasztása az 1926-1930. évek tartamára
Felhívás a Betegségi Biztosító Intézet tagjaihoz és a szolgálati főnökökhöz
Értesítés
Értesítés a Betegségi Biztosító Intézet összes tagjai részére
Ellenőrző orvosok működési helyének és idejének közlése
Elismerés a Betegségi Biztosító Intézet ügyeiben a külszolgálatban tapasztalt burgóságért
Az orvostisztviselők gyógykezelési tevékenysége és gyógyszerrendelése
A magyar királyi államvasutak Betegségi Biztosító Intézete tagjainak összeírása
Egészségügyi mintájú nyomatványok vételezése
Ellenőrzőorvosok ellenőrzési területének szabályozása
Baleseti sérültek táppénzigényének szabályozása
Régi gyógyszervények használaton kívül helyezése és az új gyógyszervény-füzetek bevezetése
A nyugfdíjintézeti bizottság választás alá eső tagjainak és póttagjainak megválasztása
Balesetkártalanítási értékhatárok új megállapítása
Pénzügyi Főosztály
Az államvasúti segédtisztek és altisztek lakáspénzének újabb megállapítása
Külföldi értékű pénznemeknek a forgalomból való kivonása
Az aranykoronának papírkoronára való átszámítása esetén alkalmazandó átszámítási kulcs újabb megállapítása
Az államvasúti alkalmazottak, nyugdíjasok és nyugbéresek rokkantellátási adója
Havi hitelezésre szolgáló fuvardíjcsekk füzetek életbeléptetése
Részesedési jutalék engedélyezése az 1925/626. számadási évre
A magy. kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint a nyugdíjasok és özvegyek lakáspénzének szabályozása
Forgalomból kivont külföldi pénznemek
Az igazgatóság által kibocsátandó fizetési és bevételi utalványok aláírására és elhelyezésére ezidőszerint feljogosítottak névsorának közlése
Kadarkút és Kaposmérő állomásoknak a postai pénzkezelési rendből való kikapcsolása
Az idegen értékű pénzjegyek elfogadása és az átszámításoknál alkalmazott vasút hivatalos árfolyamok szoros betartása
Forgalomból kivont svájci frank-értékről szóló címletek
Pengőértékben való elszámolás
Kezelési nyomtatványok elszámolási ára
Pengőértékre szóló csekkfüzetek kibocsátása
Tüzelőanyagnak nyugdíjasok és nyugbéresek részére részletfizetés mellett való kiszolgáltatása
A m. kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint a nyugdíjasok és özvegyek lakáspénzének szabályozása
A magy. kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint ezek özvegyei és árvái nyugellátási díjainak újabb szabályozása
Új külföldi pénznem forgalombahozatala
Változás az igazgatóság által kibocsátandó fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére följogosítottak névsorában
Koronaértékű államjegyek pengőérték-megjelöléssel való ellátása
Kezelési nyomtatványok elszámolási ára
Az 1. és 2. Rentenmark-ról szóló bankjegyeknek a forgalomból való bevonása
Külföldi értékű pénznemeknek a forgalomból való bevonása
A m. kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint a nyugdíjasok és özvegyek lakáwspénzének szabályozása
A "pengő" és "fillér" kifejezések rövidített jelzése
A nyílt vonalon be, illetve kirakott és zárt vonatokkal továbbított önkezelési szállítmányok elszámolása
A magyar királyi államvasutak igazgatási ügyrendjéhez tartozó engedélyezési értéktáblázat pengőértékben való megállapítása
Külföldi értékű pénznemeknek a forgalomból való bevonása és új külföldi értékű pénznem forgalombahozatala
Idegenértékű bankjegyeknek a forgalomból való bevonása
Részesedési jutalék engedélyezése 1926/27. számadási évre
Nyomdahibahelyesbítés
Változás az igazgatóság által kibocsátandó fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére feljogosítottak névsorában
Az államvasúti alkalmazottak (nyugdíjasok, nyugbéresek, özvegyek és árvák) járandóságai után fizetendő általános kereseti adó és rokkantellátási adó tételeinek pengőértékben való megállapítása
A pengőértékű érmék pénztári kezelése
A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátandó 100, 50, 20, 10 és 5 pengős bankjegyek, valamint a pengőérték váltópénzérméinek forgalombahozatala
Az illetékeknek pengőértékben való megállapítása és lerovása, valamint új fokozatos illetéktáblázatok életbeléptetése
A forgalomra használhatatlanná vált pengőértékről szóló bankjegyek becserélése
A m. kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint a nyugdíjasok és özvegyek lakáspénzének szabályozása
A 100.000, 50.000, 25.000, 10.000, 5000, 500, 100, 50, 20, 10, 2 és 1 koronás címletű államjegyek bevonása
Költségvetés, hitelügyek és pénzügyi statisztika
Önkezelési küldemények szállítási díjainak kiszámításánál alkalmazandó újabb egységtételek
Számvevőségi ügyek
A postai pénzkezelési rend kiterjesztéséről szóló 96615/924. sz. rendeletünk kiegészítése
A postai pénzkezelési rend bevezetése tárgyában kiadott 140600/223. számú rendelet újabb módosítása
Máriabesnyő állomásnak a postai pénzkezelési rendből való kikapcsolása
Gara állomásnak a postai pénzkezelési rendből való kikapcsolása
Új '10 Rentenmark" névértékű bankjegy forgalombahozatala - "Hamisított 1000 francia frank névértékű bankjegy ismertetése
Külföldi értékű pénznemnek a forgalomból való kivonása
Center állomásnak a postai pénzkezelési rendszerből való kikapcsolása
Államjegyeknek a forgalomból való kivonása
Kocsola Ódalmand állomásnak a postai pénzkezelési rendből való kikapcsolása
Tarcal állomásnak a postai pénzkezelési rendből való kikapcsolása
A postai pénzforgalmi rend kiterjesztéséről szóló 96615/924. sz. rendelet kiegészítése
Zalaszentgrót állomásnak a postai pénzkezelési rendből való kikapcsolása
A postai pénzforgalmi rend kiterjesztéséről szóló 96615/924. sz. rendelet kiegészítése
Több állomásnak a postai pénzkezelési rendbe való bekapcsolása
Kereskedelmi főosztály
A 22. számú Utasítás I. rész III. függelékének módosítása
A "Petőfi Társaság" által kibocsátott "Jókai emlékbélyeg"-ek árúsításának beszüntetése és végleges leszámolása
Fertőtlenítési illetékek számítása
A "Hivatalos Lap" 1925. évi 59. számában foglalt 246984/925. C. számú rendeletben előforduló sajtóhibák helyesbítése
A XXIV/223. számú nyomtatványlajstrom kiegészítése
A 100132/926. Cr. sz. rendelet helyesbítése
A határállomásokkal való áruforgalom elszámolása
Külföldről bejövő önkezelési küldemények elszámolása a határállomásokon
Hiánylati felszólítások helyes kiállítása
A "Vámkezelési költségszámla" elnevezésű nyomtatvány megszüntetése és helyette "vámilleték kimutatás" életbelépotetése, valamint a "vámszámadás módosítása"
A menetjegyirodák által kiállítható új mintájú űrjegyszelvények életbeléptetése
Árúszámadások helyes szerkesztése és beküldése
Bevételek elszámolására szolgáló nyomtatványok módosítása
Az "Újságírók kórház- és szanatórium-egyesülete" által kibocsátott sorsjegyutalványok árúsításának meghosszabbítása
Külföldről érkezett tüzelőanyagok után felszámítandó vám-forgalmi adó
Újrarovatolási jegyek kiállítása és azok elszámolása a Magyarországot átmenetben érintő külföldi forgalmakban
Külföldi tüzelőanyagok után beszedett vámforgalmi adókra vonatkozó kimutatások beküldése
Pengőértékben kötelező díjszámítás és elszámolás
Állomási pénztárak havi egyenleg igazolásához új nyomtatvány kiadása és egyenlegigazolás pontos szerkesztése
Díjmentesítési elismervények leszámolási részének pontos kitöltése
Kövezetvámdíjtételeknek pengőértékben való megállapítása
Új 132. sz. bevételelszámolási minta "Elszámoló-jegy" életbeléptetése
Idegen hatóságok koronaértékű díjtételeinek pengőre való átszámítása
A pengőértékben kötelező díjszámításra és elszámolásra vonatkozó rendelet kiegészítése
A "Petőfi Társaság" által kibocsátott "Jókai emlékbélyeg"-ek végleges leszámolása
A 356. sz. bev.-elsz. mintanyomtatvány érvénybenhagyása
Ideiglenes vámrovatlapok kiállításának megszüntetése
Régi nyomású kéregjegyek megsemmisítése és azok részbeni kicserélése
Cukorrépának kövezet- és útvám szempontjából való árúosztályba sorozása
Idegenértékű elő- és utánvétek helyes rovatolása és elszámolása
Menetjegy megrendelések határidejének megváltoztatása
Külföldre feladott küldemények helyes rovatolása
Árúrovatlapok pontos elszámolása
A körmend-németújvári h. é. v. osztrák területen lévő vonalrészének átvétele az osztrák szövetségi vasutak üzemébe
A magyar-osztrák kötelékhez kiadott "Végrehajtási utasítás", ill. az ezt kiegészítő, 1925. december 31-én kelt 28068/925. CIII. számú rendelet módosítása
Ólomszámok feljegyzése a 156/a. sz. száll. minta vámárú borítékokra
Útmutató kiadása az állomási számadási anyag beküldésének nyilvántartására
Átszámítási árfolyamok helytelen alkalmazása
A vámforgalmi adó alól mentes vasöntődék jegyzékének kiegészítése
A 247433/925. C. számú rendelettel kiadott III. Állomási Névjegyzék kiegészítése
Hivatalos okmányok selejtezése
"Toborzási igazolvány" életbeléptetése
Pengőértékben kötelező díjszámítás és elszámolás
Személy- és poggyászdíjszabási ügyek
Útipoggyász elszámolása a magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalomban
Kajakoknak (összerakható vászon-csónakoknak) és azok alkatrészeinek kézipoggyászként való szállítása
Vásári árúk útipoggyászként való szállítása
Közvetlen osztrák-jugoszláv személy- és poggyászforgalom Magyarországon át
Közvetlen német-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen tisztviselői menetjegyek kiszolgáltatásának beszüntetése a győr-sopron-ebenfurti vasúttal való forgalomban
A keleti vonalcsoportra kiadott csoportos (rayon) éves és féléves bérletjegyek érvényének kiterjesztése a Fehérgyarmat-Kocsord elágazás máv. vonalrészre
Az 1925. évi március hó 1-től érvényes magánszelvényjegyzék kiegészítése
Tisztviselői kedvezményes jegyek kiszolgáltatása 1-20 km-es viszonylatokban
Közvetlen német-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Az Orient-Expresszvonatra érvényes menetigazolványok
Az 1925. évi március hó 1-től érvényes magánszelvényjegyzék kiegészítése
Az angol-holland-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászdíjszabás helyesbítése
Az angol-belga-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászdíjszabás helyesbítése
Közvetlen magyar-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Pótdíjak életbeléptetése a személyforgalomban a kir. szab. Pécs-harcsi vasúton
Az angol-holland osztrák-csehszlovák-magyar-román közvetlen személy- és poggyászdíjszabás kiegészítése
Sajtóhibahelyesbítés
A magánszelvényjegyzék helyesbítése
Magyar-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen német-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-szehszlovák személy- és poggyászforgalom
Vásári árúk útipoggyászként való szállítása
A magánszelvényjegyzék kiegészítése
Tisztviselői menetdíjkedvezmény kiterjesztése az 1-20 km-es viszonylatokban
Az angol-holland-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászdíjszabás módosítása
Középeurópai keleti személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Közvetlen német-magyar, német-román személy- és poggyászforgalom
Az angol-belga-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászdíjszabás kiegészítése
Közvetlen német-magyar, német-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen német-magyar, német-román személy- és poggyászforgalom
Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom Ágfalván (Loipersbach Schattendorf-on) át
Osztrák-román személy- és poggyászforgalom Magyarországon át
Új mintájú poggyászvevények életbeléptetése a közvetlen nemzetközi poggyászforgalomban való használatra
Középeurópa-keleti személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-lengyel személy- és poggyászdíjszabás életbeléptetése
A magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás (I. rész) 29. §. II. végrehajtási határozmányának kiegészítése
Középeurópa-keleti személy- és poggyászforgalom
Közvetlen német-magyar, német-román személy- és poggyászforgalom
Kisebb árúmintacsomagok poggyászként való szállítása a budapesti nemzetközi árúmintavásárra
Angol-belga-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Vasár- és ünnepnapokon kiadásra kerülő félárú menettérti jegyek érvénybeléptetése
"Aquincum máv." m. h. felvétele a Budapest-Esztergom-Füzitői h. é. vasúton érvényes személydíjszabás függelékébe
Közvetlen középeurópa-keleti személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Vasár- és ünnepnapokon kiadásra kerülő félárú menettérti jegyek határozmányainak módosítása
Közvetlen csehszlovák-olasz személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
A balatontavi forgalomban kiadásra kerülő menettérti jegyek további mérséklése. Az adonypusztaszabolcs-börgöndi 14 km-es virtuális hossz elejtése
Közvetlen német-magyar, német-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen német-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Közvetlen középeurópa-keleti személy- és poggyászforgalom
"Besnyői út" m. h. felvétele a "Vác-Budapest-Gödöllői" h. é. vasút függelékébe
A magánszelvény-jegyzék kiegészítése
Angol-holland-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabáshoz (I. rész) IV. pótlék, a Személy-díjszabás (II. rész) új kiadása (Áttérés a pengő-értékre)
A díjszabásoknak pengőértékben való megállapításával kapcsolatos intézkedések a díjszabáson kívüli menetdíjkedvezményekre vonatkozólag
"Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzet új kiadása
Új magánjegyszelvény-jegyzék kiadása
Magyar vasúti hivatalos kilométermutató kiadása személyek, kutyák, poggyász és exprésszáruk szállítására
Közvetlen magyar-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen csehszlovák-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Közvetlen középeurópa-keleti személy- és poggyászforgalom
Osztrák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Román-csehszlovák személy- és poggyászforgalom Magyarországon át
A XXV/226. számú utánfizetési szabályzat kiegészítése
Svájci-csehszlovák-lengyel-magyar-román-jugoszláv és olasz személy- és poggyászforgalom
Új menetdíj és részlettáblázatok kiadása
Magyar-román személy- és poggyászforgalom - V. pótlék kiadása
Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom A) füzet, B) füzet, valamint Ágfalva (Loipersbach-Schattendorfon) át
Angol-holland-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen csehszlovák-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Sajtóhibahelyesbítés
A Máv. és a Somogyvármegyei egyesült hév. közötti "Menetdíj- és részlettáblázat" életbelépotetése
Közvetlen német-magyar, német-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen középeurópa-keleti személy- és poggyászforgalom
Angol-belga-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Angol-holland-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen osztrák-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
A Bakóca-Godisa-Komlói vonalrésznek a magy. kir. államvasutak hálózatába való bevonása
Magyar-lengyel közvetlen személy- és poggyászforgalom Ausztrián és Csehszlovákián át
Magyar-olasz közvetlen személy- és poggyászforgalom Ausztrián és Jugoszlávián át
Magyar-román személy- és poggyászforgalom
Angol-holland-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
"Kishagymás" megállóhely felvétele a "Magyar vasúti kilométermutatóba"
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Angol-belga-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
A gyorsvonat III. kocsiosztályában utazó köztisztviselői kedvezményre jogosultak részére az 1-30 km-es viszonylatokban személyvonatú fél III. osztályú menetjegyek kiszolgáltatása
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen német-magyar, német-román személy- és poggyászforgalom
Névváltozás keresztülvezetése a "Magyar vasúti kilométermutató"-ban
A magánszelvény-jegyzék kiegészítése és helyesbítése
Új viszonylatok felvétele és sajtóhiba-helyesbítések a "Menetdíj- és részlettáblázatok"-ban
A Személydíjszabási Jegyzék kiegészítése
Angol-belga-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom helyesbítése
Angol-holland-osztrák-csehszlovák-magy ar-román személy- és poggyászforgalom
Román-csehszlovák személy- és poggyászforgalom Magyarországon át
Féláru menettérti jegyek kiadása a Szent István-ünnepnap alkalmából
Szent István ünnepre adott menetdíjkedvezmény határozmányainak kiegészítése
Közvetlen német-magyar, német-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-olasz személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-lengyel személy- és poggyászdíjszabás
Közvetlen német-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Angol-belga-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászdíjszabás módosítása
Osztrák személyforgalom Magyarországon át önkezelési menetdíjak alapján
Közvetlen csehszlovák-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Közvetlen angol-belga, holland-osztrák-cseh-szlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen osztrák-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Magyar-osztrák személy és poggyászforgalom A) füzet
Közvetlen középeurópa-keleti személy- és poggyászforgalom
Közvetlen osztrák-román személy- és poggyászforgalom Magyarországon át
Közvetlen magyar-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Új belga menetdíjrészletek az angol-belga-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalomban
Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom A) füzet
Közvetlen középeurópa-keleti személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-olasz személy- és poggyászforgalom
Közvetlen középeurópa-keleti személy- és poggyászforgalom
Új viszonylatok felvétele és módosítások a "Menetdíj- és részlettáblázatok"-ban
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás (I. r.) 32. §-ához tartozó VIII. végrehajtási határozmány módosítása
Közvetlen Középeurópa-keleti személy- és poggyászforgalom
Új viszonylatok felvétele a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzetbe
Magyar-román személy- és poggyászforgalom (VI. pótlék kiadása)
I. Pótlék kiadása a "Magyar vasúti hivatalos kilométermutató"-hoz
Új viszonylatok felvétele és módosítások a "Menetdíj- és részlettáblázatok"-ban
Közvetlen osztrák-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Magyar-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Vásári és piaci árusok vásári árúinak útipoggyászként való szállításánál felmerült mulasztások
Közvetlen angol-belga-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom Magyarországon át
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás I. rész 30. §. I. d) végrehajtási határozmányhoz tartozó jegyzet kiegészítése
Közvetlen német-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Közvetlen német-magyar, német-román személy- és poggyászforgalom
Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-olasz személy- és poggyászforgalom
Angol-holland-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen angol-belga-osztrák-csehszlovák-magyar-román lszemély- és poggyászforgalom
Közvetlen angol-holland-osztrák-cseh-szlovák-román személy- és poggyászforgalom
Sajtóhibahelyesbítés a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzetben
Közvetlen Középeurópa-keleti személy- és poggyászforgalom
A magánszelvényjegyzék kiegészítése
Közvetlen német-magyar, német-román személy és poggyászforgalom
Új viszonylatok felvétele és módosítások a "Menetdíj- és részlettáblázatok"-ban
Közvetlen angol-belga-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Újabb viszonylatok felvétele a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzetbe
Közvetlen osztrák-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
A kir. szab. pécs-barcsi vasúti pótdíjak beszedése tárgyában kiadott rendelet részbeni módosítása
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás (I. rész) és a XXIV/226. számú utánfizetési szabályzat módosítása
Közvetlen angol-belga-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
A "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzet I. függelékének kiegészítése
Közvetlen magyar-lengyel személy- és poggyászforgalom
Marószódának a személykocsiba való bevitele
Új viszonylatok felvétele a "Menetdíj- és részlettáblázat"-okba
Közvetlen német-magyar, német-román személy- és poggyászforgalom
Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen középeurópa-keleti személy- és poggyászforgalom
Közvetlen tisztviselői menetdíjak módosítása a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzetben
Önhibájukon kívül munkanélkülivé vált ipari munkások munkás-hetijegykedvezményének kiterjesztése
Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás (I. rész) módosítása
Közvetlen személy- és poggyászforgalom egyfelől Anglia, Franciaország és Belgium, másfelől Ausztria, Csehszlovákia, Olaszország, Magyarország, Románia, Jugoszlávia, Bulgária és Törökország között Nyugateurópa keleteurópai személy- és poggyászforgalom) Délnémetországon vagy az Arlbergen át
A magánszelvény-jegyzék kiegészítése
Közvetlen német-magyar, német-román személy- és poggyászforgalom
A "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzet I. Függelékének kiegészítése
Új viszonylatok felvétele a "Menetdíj- és részlettáblázat"-okba
Nyugoteurópa-keleteurópai személy- és poggyászforgalom
Belföldi árúdíjszabási és vasútgazdasági ügyek
A felek által kirakandó árúk fekbérmentes idejének kedvezményes megállapítása és a posta útján értesített küldemények fekbérmentességi kedvezményének megújítása
Díjszámítási könnyítés rönkfaküldeményekre
Díjkedvezmény a Délmagyarországi Baromfi-, Galamb- és Házinyúltenyésztők Egyesülete által 1926. évi január hó 6-8. napjain Szarvason rendezendő baromfi-, galamb- és házinyúlkiállításra szállítandó tárgyakra és állatokra
Müllendorf (Szárazvám) állomáson nyers kréta tartalombevallással feladott nyers mészkő helyes elszámolása és a fuvarleveleken való megjelölése
A 21/III. sz. Utasításhoz tartozó 1. függelék VIII. pontjának módosítása
Fertőtlenítési díj számítása tartályokban feladott élő állatok után
Visszatérítési kedvezménynek rovatolás útján való alkalmazása
Díjkedvezmény a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által folyó évi április hó 17-től 26-ig Budapesten rendezendő nemzetközi vásárra szállítandó tárgyakra
Az aradi és csanádi egyesült vasutak magyar vonalain érvényes helyi árúdíjszabáshoz (II. rész) tartozó új "Függelék" szétosztása
A győr-sopron-ebenfurti vasút és az általa kezelt fertővidéki helyi érdekű vasút magyar vonalain érvényes helyi árúdíjszabáshoz (II. rész) tartozó új "függelék" szétosztása
Díjkedvezmény a folyó évi március hó 21-28-a, valamint augusztus hó 15 és 23-ika között Zágrábban tartandó nemzetközi árúmintavásárokra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény az árvízkárosultak részére Vésztő és Gyula állomásokra feladandó élelmicikkek, ruhaneműek, tüzelőfa és építési anyagok szállítására
Díjkedvezmény az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által folyó évi március hó közepén Budapesten rendezendő országos tenyészállat- és gépkiállításra szállítandó élőállatokra és tárgyakra
Müllendorf (Szárazvám) állomáson feladott nyerskréta-küldeményekre vonatkozó rendelet helyesbítése
Az 1924. évi 57. számú "Hivatalos Lap"-ban megjelent 95676/924. számú rendelet kiegészítése
A gyorsárúként vagy szállítóvevénnyel feladott hírlapcsomagok és az ezekből álló makulatőrapapírosküldeményekre fennálló díjkedvezménynek rovatolás útján való alkalmazása
Fekbérmentes idők kedvezményes megállapítása
Díjkedvezmény a leszállásra kényszerült légi járóműveknek vasúton való szállításánál
A Duna-Száva-Adria Vasúttársaság által engedélyezett díjkedvezmény az árvízkárosultak részére Vésztő és Gyula állomásokra feladandó élelmicikkek, ruhaneműek, tüzelőfa és építési anyagok szállítására
Díjkedvezmény a háborúban elhúnyt jugoszláv katonák hulláinak Magyarországon át Jugoszláviába történő szállítására
A javítás céljából feladott üres, használt tejeskannáknak helyes elszámolása
"Díjszámítási könnyítés rönkfaküldeményekre" című 67757/925. sz. rendelet kiegészítése
Díjkedvezmények rovatolás útján való alkalmazása
Díjkedvezmény a Borsodmegyei Gazdasági Egyesület által folyó évi március hó 31-én rendezendő tenyészállatvásár és bikakiállításra szállítandó élő állatokra
Könnyen gyúló anyagokba csomagolt árak fekbérmentes ideje és ezk után számítandó fekbér
Fertőtlenítési díj számítása tartályokban feladott élő állatok után
Díjszámítási könnyítés terméskő- és kavics- tört-, zúzottkő-küldeményeknél
A 3. számú "Hivatalos Lap"-ban megjelent 100211/928. számú rendelet kiegészítése
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 15-től 31-ig Salonikiben tartandó nemzetközi vásárra szállítandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a háború ideje alatt Magyarországban elhúnyt lengyel katonák hulláinak Lengyelországba történő szállítására
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 15-ike és augusztus hó 1-e közti időben tartandó "Az Ember" nemzetközi embervédelmi kiállításra szállítandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi június hó 20-ától július hó 5-ig Ljubljanában (Laibach) tartandó árúmintavásárra szállítandó kiállítási tárgyakra
A folyó évi 9. számú "Hivatalos Lap"-ban megjelent 100640/926. számú rendelet kiegészítése
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 14-től 20-ig Reichenbergben tartandó VII. nemzetközi árumintavásárra szállítandó kiállítási tárgyakra
Könnyen gyúló anyagokba csomagolt áruk fekbérmentes ideje és ezek után számítandó fekbér
Díjmérséklés a miskolci kereskedelmi és iparkamara által folyó évi augusztus hó 26-től szeptember hó 2-ig Miskolcon rendezendő nemzetközi vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 1-től 30-ig Fiumében tartandó nemzetközi árumintavásárra szállítandó tárgyakra
Új árúdíjszabások - Magyar Vasút Árúdíjszabás I. rész B) szakasz, a magyar kir. államvasutak és a kezelésük alatt álló h. é. vasutak helyi árúdíjszabása (II. rész) és az ehhez tartozó Függelék, továbbá a magyar vasúti kötelék II. rész 2. füzet (szén, stb. díjszabás), valamint új iparvágányszabályzat - kiadása, végül a díjkedvezményi jegyzék és egyes külön hirdetett díjkedvezmények módosítása
A rakhelybérleti egységáraknak pengőben való megállapítása
A kőrösmenti árvízkárosultak részére szállítandó építési anyagok díjmérséklése
Helyes kilométertávolságok alkalmazása a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság magyar vonalain
A mohács-pécsi vasút vonalain 1926. évi július hó 1-től érvényes új helyi árúdíjszabás (II. rész) szétosztása
A Duna-Száva-Adria Vasúttársaság vonalain 1926 évi július hó 1-től érvényes új helyi árúdíjszabás (II. rész) szétosztása
A debrecen-nyírbátori helyi érdekű vasút vonalain 1626. évi július hó 1-től érvényes új helyi árúdíjszabás (II. rész) szétosztása
A kőrösmenti árvízkárosultak részére szállítandó élelmicikkek, ruhaneműek-, tüzelőfa és építési anyagokra engedélyezett díjkedvezmény meghosszabbítása
Fekbérmentességi időkre és fekbérekre vonatkozó kedvezmények
A szolgálati helyeknek "Vasút és Közlekedési Közlöny"-nyel való ellátása
Díjkedvezmény a Mohács r. t. város által folyó évi augusztus hó 20-tól szeptember hó 5-éig Mohácson tartandó ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi kiállításra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezménynek rovatolás útján való alkalmazása
Díjkedvezmény az Országos magyar gazdasági egyesület által folyó évi július hó 24 és 25-én Hatvanban tartandó szántógépbemutatóra szállítandó gépekre, géprészekre és felszerelési tárgyakra
A Békéscsabán folyó évi szeptember hó 5-től 12-ig tartandó ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági kiállításra küldendő tárgyak és állatok kedvezményes szállítása
A Győr-sopron-ebenfurti vasút vonalain 1926. évi július hó 1-től érvényes új helyi díjszabás (II. rész) és az ehhez tartozó "Függelék" szétosztása
Díjkedvezmények rovatolás útján való alkalmazása
A Falu Országos Földmíves Szövetség vándorkiállításaira feladandó gyors- vagy teherdarabárú küldemények kedvezményes szállítása
A magyar kir. államvasutak kilométer-mutatójához az I. pótlék életbeléptetése
Díjkedvezmény a debreceni kereskedelmi és iparkamara által folyó évi július hó 25-től folyó évi augusztus hó 1-ig terjedő időben Debrecenben tartandó iparkiállításra és a vásárra szállítandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség által folyó évi augusztus hó 19-23-án Sopronban tartandó tűzoltó kiállításra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 15-től 25-ig Budapesten tartandó országos borkiállításra szállítandó borküldeményekre
A V. Ü. Sz. 29. §-ához tartozó IV. és 40. §-ához tartozó III. végrehajtási határozmány módosítása és kiegészítése
Díjkedvezmény a "tiszántúli mezőgazdasági kamara által folyó évi augusztus hó 8-án Debrecenben tartandó tenyészkos árverésre szállítandó tenyészkosokra
Díjszámítási könnyítés cukorrépa küldeményekre
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 5-től 10-ig Gödöllőn tartandó ipari, mezőgazdasági és kulturális kiállításra szállítandó élő állatokra és tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 20-tól szeptember hó 15-ig Mohácson tartandó kiállításra szállítandó élő állatokra és tárgyakra
Külön díjszámítási táblázatok kiadása a magyar kir. államvasutak és a kezelésük alatt álló h. é. vasutak helyi árúdíjszabásához (II. rész) tartozó "függelék"-ben foglalt egyes díjkedvezményekhez
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 20, 21 és 22-én Miskolcon rendezendő automobil, motorkerékpár és felszerelési anyagkiállításra szállítandó tárgyakra
Díjmérséklés a folyó évi szeptember hó 11 és 26-ika között Osijeken rendezendő árú mintavásár- és kiállításra szállíétandó tárgyakra
Helyesbítés a "Hivatalos Lap" 1926. évi augusztus hó 7-én megjelent 35. számában közzétett "Díjszámítási könnyítés cukorrépaküldeményekre" című rendeletben
A Budapesten folyó évi augusztus hó 28-tól szeptember hó 19-ig rendezendő II. Késművesipari Tárlat és azzal kapcsolatos Nemzetközi Találmányi Kiállításra küldendő tárgyak kedvezményes szállítása
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 12-től 19-ig Balatonfüreden tartandó borászati, kertészeti, ipari és képzőművészeti kiállításra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a tiszántúli mezőgazdasági kamara által folyó évi október hó 2-től 5-ig Debrecenben rendezendő I. országos legelő, rétgazdasági és takarmánytermesztési kiállításra szállítandó tárgyakra
Eisenstadtban folyó évi szeptember hó 11-től 20-ig rendezendő ipari, kereskedelmi, mező- és erdőgazdasági kiállításra küldendő tárgyak kedvezményes szállítása
Cukorrépaküldemények helyes díjszámítása
Díjkedvezmény a Magyar lovassportegyesületek országos szövetsége kötelékébe tartozó tagegyesületek által folyó évi szeptember hó 25-26-án Miskolcon, folyó évi október hó 1-én és 2-án Pécsett és folyó évi október hó 6-tól 10-ig Budapesten rendezendő kocsiversenyekre szállítandó fogatokra (kocsikra és lószerszámra)
Hűtőkocsikban és más fedett kocsikban budapesti állomásokra feladott friss hús, levágott állatok és leölt baromfi kedvezőbb díjszámítása
Díjkedvezmény a folyó évi október hó 1-től 15-ig Salonikiben tartandó nemzetközi vásárra szállítandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a Baromfitenyésztők országos egyesülete által folyó évi november hó 19-étől 22-ig Budapesten rendezendő kiállításra szállítandó baromfira, galambokra, házinyulakra, továbbá gépekre, eszközökre és felszerelési tárgyakra
Díjkedvezmény a Pécsett folyó évi október hó 16, 17. és 18. napján rendezendő Országos rádiókiállításra szállítandó rádiókészülékekre és felszerelési tárgyakra
A Balatontavi Gőzhajózási Részvénytársaság üzemi anyagainak és berendezési tárgyainak díjszámítása a magyar kir. államvasutak és a kezelésük alatt álló helyi érdekű vasutak, valamint a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság vonalain
A cukorrépaküldeményekre engedélyezett díjszámítási könnyítésre vonatkozó rendelet helyesbítése
Hűtőkocsikban és más fedett kocsikban budapesti állomásokra feladott friss hús, levágott állatok és leölt baromfi kedvezőbb díjszámítása
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól engedélyt nyert színigazgatók névsora
Díjkedvezmény a Délmagyarországi baromfi-, fajnyúl- és galambtenyésztők egyesülete által a folyó évi december hó 6, 7. és 8-án Békéscsabán rendezendő Országos baromfi-, galamb- és nyúlkiállításra szállítandó élő állatokra
A budapesti h. é. vasutak állomásaira rendelt árúküldemények helyes rovatolása és elszámolása
Díjkedvezmény a Magyar galambtenyésztők országos egyesületének újpesti fiókja által december hó 25-27-én rendezendő orszságos galamb-, fajbaromfi- és fajnyúlkiállításra szállítandó élőállatokra
Díjkedvezményeknek rovatolás útján való alkalmazása
Fekbérmentes időkre és fekbérekre vonatkozó kedvezmények
A külfölddel való árúforgalmak díjszabási ügyei
Közvetlen lengyel-jugoszláv árúforgalom
A csehszlovák-jugoszláv közvetlen árúforgalom új szabályozása
Magyar-németalföldi és magyar-svéd-norvég és dán közvetlen árúforgalom felvétele
Átmeneti határállomások helyes előírása a fuvarlevélen, a csehszlovák-osztrák köteléki díjszabás előírása esetén
Olaszországba rendelt lószállítmányok helyes elszámolása
A német-jugoszláv közvetlen árúforgalom módosítása
A csehszlovák-olasz közvetlen árúforgalom módosítása
Ózdról Bánréve-Somoskőújfalu irányon át szállítandó küldemények díjszámítása és rovatolása
Újabb közvetlen árúforgalmak és módosítások
Újabb közvetlen árúforgalmak és módosítások
Az osztrák-olasz közvetlen árúforgalom módosítása
Jugoszláv-dán svéd és norvég közvetlen árúforgalom
Építési és pályafenntartási főosztály
Igazgatási Ügyrend módosítása
Du. Pályafenntartási nyilvántartás, pályafelügyelet és pályafenntartási anyagok ügyei
Du. Vasbetonaljgyárunk üzemének beszüntetése
Gépészeti főosztály
Kocsiberendezési tárgyak helyreszállítási költségeinek idegen fél terhére való helyes elszámolása
Járóműbeszerzés, szerkesztés, kísérleti ügyek
Menetrendfüggelék helyesbítése
A menetrendfüggelék 17. C. táblázatának helyesbítése
Forgalmi főosztály
Az 1926/27. évi menetrend életbeléptetése
Durrantyúk alkalmazása helyi érdekű vasúti vonalakon
Az engedélyezett legnagyobb tengelymennyiség felemelése fővasúti vonalakon
Vonalfőnökségek beosztásának módosítása
Vonalfőnökségi beosztás módosítása
A 25. sz. forgalmi utasítás XI. és a 41. sz. jelzési utasítás VII. függelékének, a 27. sz. vonatszemélyzeti forgalmi utasítás V. pótlékának, végül a 32. sz. váltóőri utasításhoz tartozó II. helyesbítési lapnak kiadása
Vonalfőnökségi beosztás módosítása
Forgalmi ügyek
Marharakodóállomás engedélyezése
Szállítás közben elvámolt és külföldre visszatért vámárúk kezelése
Vámhivatalok (kirendeltségek) jegyzéke
Marharakodóállomások engedélyezése
Helyesbítés a vámhivatalok jegyzékében
Marharakodóállomás engedélyezése
Gabona-, hüvelyes- és őrleményküldemények, valamint egyéb értékesebb kocsirakományú árúk mérlegelése
Mintavétel tárgyában kiadott rendelet kiegészítése
A nemdohányzók részére fenntartott szakaszokra, illetve kocsikra, valamint a női szakaszokra vonatkozó határozmányok módosítása
A mérőeszközök (mérlegek és súlyok) hitelesítésére vonatkozó 150967/011. számú rendelet módosítása
Vonalfőnökségek beosztásának módosítása
Fővámhivatali kirendeltség szervezése Székesfehérvárott
Fővámhivatali kirendeltség működésének beszüntetése Nagyecsed állomáson
A teherdarabárúszállítás szabályozása. A 121. sz. útmutatás IV-ik kiadása
Fogyasztási adó alá eső árúk kiviteli vámvizsgálata
Forgalmi adókötelezettség kiterjesztése a behozatalban egyes vámmentes árúkra
Forgalmi adóra vonatkozó korábbi rendelet hatályon kívül helyezése
Salgótarjáni fővámhivatali kirendeltség áthelyezése Somoskőújfalu állomásra
Magánkocsiknak javítás miatt történő feltartóztatása, illetve műhelybeküldése esetén követendő eljárás
Átvitelben kezelt élőállatszállítmányok szemledíjmentessége
Írásbeli rendelkezés mintahasználata
Németországba rendelt gyümölcs- és főzelékszállítmányok vámkezelésének könnyítése
Vasár- és ünnepnapokon kiadásra kerülő félárú menettérti kedvezmény kiterjesztése
"Dunakeszi főműhely" címen elszámolóhely létesítése
Belgium, Franciaország, Svájc és a Saarvidékre rendelt küldeményekhez csatolandó vámokmányok
Útipoggyász és expresszáruknak pengő alapon való biztosítása
A poggyászhordárok díjjegyzékének pengőértékben való megállapítása
Vámhivatalok létesítése osztrák fürdőhelyeken a nyári évad tartamára
A fuvarlevelek kiállítási díjának és a szállítási adatok kivonatolási díjának pengőértékben való megállapítása
Mintavétel szabályozása tárgyában kiadott rendelet módosítása
A vámjog szabályozásáról szóló 1924. évi XIX. törvénycikknek és az ennek végrehajtására vonatkozó utasításunk életbeléptetése
A 121. sz. útmutatás módosítása
Vámszemledíjak felszámítása bemondó eljárásban vámkezelt árúk után
Díjszabáson kívüli díjak és elárúsítható nyomtatványok árának pengőértékben való megállapítása
Marharakodóállomás engedélyezése
V. pótlék kiadása a 21. sz. utasítás II. részéhez
Új állategészségügyi "Útmutató" és az "Állategészségügyi Értesítő" újból való kiadása
A magyar-osztrák állategészségügyi egyezmény életbeléptetése
Osztrák fürdőhelyeken létesített vámhivatalok működésének beszüntetése
A burgonyarák és kolorádóbogár, valamint a burgonyatermesztést veszélyeztető egyéb betegségek behurcolásának és elterjedésének megakadályozásáról szóló 1925. XLIV. t. c. végrehajtása tárgyában kiadott 40000/926. F. M. számú rendelet ismertetése
Vámhivatali vizsgálat szabályozása az utasforgalomban
Vámhivatalok jegyzékének módosítása
Panaszkönyvek kiszolgáltatása
Sajtóhibahelyesbítés a 21. sz. utasítás II. részéhez kiadott V. pótlékban
Tenyészállatok gyors szállítása
Vámhivatalok jegyzékének kiegészítése
Előjegyzési vámeljárásban kezelt zsákok statisztikai árúnyilatkozatainak kezelése
Marharakodóállomások engedélyezése
Csehszlovákiába rendelt burgonyaküldemények kezelése
Vasúti kocsialkatrészek vámmentes kezelése a belépő határállomáson
A 21. számú utasítás II. rész 42. cikkének kiegészítése
Árúbiztosítási és balesetbiztosítási bélyegjegyeknek pengőértékben való árúsítása
Vámhivatalok működésének megszüntetése
Kocsileszámolás
Pótlék kiadása a XXIV. 211. számú "Szabályzat"-hoz
II. Pótlék kiadása a XXIV. 211. sz. "Szabályzat"-hoz
Központi kocsiintézés
Árúforgalmi kimutatások szerkesztése
Kocsimegrendelési űrlapnyomtatványok rendszeresítése
Új teherkocsisorozat megállapítása
Anyag- és leltárbeszerzési főosztály
Az érvényben levő anyaglajstromi egységáraknak pengőértékben való átszámítása
Műhelyi és vontatási anyagok beszerzése
Anyaglajstromhelyesbítés
A nyugdíjasok, nyugbéresek, segélydíjasok tüzelőanyagjárandóságának előjegyzése, utalványozása, kiszolgáltatása és tüzelőanyag nyilvántartásának vezetése
Megszabáson felüli tüzelőanyagengedélyezés az igényjogosultak részére
A Duna-Száva-Adria Vasút vonalai mentén lakó máv. nyugdíjasok és a máv. vonalak mentén lakó D. Sz. A. V. nyugdíjasok kölcsönös tüzelőanyag ellátása
Anyaglajstromi tételszámok törlése, áttételezés és új tételszám bevezetése a készlet és fogyasztási statisztikában és az anyaglajstromban
Az elveszett tüzelőanyagutalványokra tüzelőanyag kiszolgáltatásának beszüntetése
Az 1926/27. fűtési idényben az igényjogosultak által kivételezhető tüzelő- és világítóanyag mennyiségének megállapítása, a tüzelőanyag-szükséglet bejelentése és a vételárnak az illetményekből részletekben való levonása
Tüzelőanyag kiszolgáltatásának beszüntetése az Északi Főműhelyi Szertárban
Az 1926/27. fűtési évben igényjogosultak által kivételezhető tüzelőanyagok egységára és a részletfizetésre kivételezni szándékolt tüzelőanyagra vonatkozó utalványok előjegyzési határidejének meghosszabbítása
Nyugdíjasoknak és nyugbéreseknek részletfizetés mellett kiszolgáltatandó tüzelőanyag előjegyzési határidejének meghosszabbítása
A 15. sorszámú anyagszerkezelési mintanyomtatvány szövegének és beosztásának módosítása és a tüzelő és világítóanyagutalványok pontos kiállítása
Túlszállítások átvételére vonatkozó javaslat indokolása
Egyéb üzemi és pályafenntartási anyagok beszerzése
Tisztviselői egyenruhák megrendelése, kezelése és kiosztása
Anyag- és leltárkezelés, leltárbeszerzés és ócska anyag eladás
Anyagszámadások vezetése a költségvetési év végéig
Túlszállítások átvételének újbóli szabályozása és a 72. sz. utasítás módosítása
Az új anyaglajtstrom életbeléptetése
Építési és pályafenntartási önálló szertár szervezése
A tüzelő- és világítóutalványok kezelése körüli eljárás egyszerűsítése
Leltárlajstrom kiegészítése
Az őj anyaglajstrom életbeléptetési idejének megváltoztatása
A XXIV/223. tételű nyomtatványlajstrom helyesbítése
A használatból kivont anyagoknak az országos osztószertárakba való küldése és selejtezése
Az új anyaglajstrom életbeléptetésének módosítása
Értesítések
Általános igazgatási főosztály
Titkárság
Értesítés a másodfokú fegyelmi bíróság határozatáról
Pályázat tanulóknak az 1926/27. tanévre a szegedi fiúnevelő intézetbe való felvételére
Pályázat tanulóknak az 1926/27. tanévre a szegedi fiúnevelő intézetbe való felvételére
Pályázat árváknak a kőszegi árvaházba való felvételére
Pályázati hirdetmény
Á. D. Sz. A. V. üzletigazgatósága elnevezésének megváltoztatása
Nyugdíj- és nyugbérügyek. "Betegségi Biztosító Intézet" és a jótékony alapok ügyei. Egészségügyi adminisztráció
Betegellenőrző és megbízott vasúti orvosi kinevezés és körzetmódosítás
Kereskedelmi főosztály
A XXIV/223. tételű nyomtatványlajstrom kiegészítése
A XXIV/223. tételű nyomtatványlajstrom helyesbítése
Elveszett díjmentes utazásra jogosító utalványok érvénytelenítése
Elveszett díjmentes utazásra jogosító utalványok érvénytelenítése
Elveszett 23/X. mintájú díjmentes utazásra jogosító igazolványok érvénytelenítése
A XXIV/223. tételű anyaglajstrom helyesbítése
Elveszett 2. mintájú 50 %-os "Szállítási utalvány" érvénytelenítése
Építési és pályafenntartási főosztály
A szegedi üzletvezetőség osztálymérnökségi vonalbeosztása
Nyomtatványlajstrom helyesbítése
Pályafenntartási nyilvántartás, pályafelügyelet és pályafenntartási anyagok ügyei
Alépítményi utasítás (80. sz.) életbeléptetése
Helyesbítés
Gépészeti főosztály
A dunakeszi főműhely üzembehelyezése
Vontatás
Fűtőházi kirendeltség megszüntetése
Fűtőházi kirendeltség létesítése
Járóműbeszerzés, szerkesztés, kísérleti ügyek
Menetrendfüggelék helyesbítése
Menetrendfüggelék helyesbítése
Menetrendfüggelék helyesbítése
A "függelék a polgári menetrend összes menetrendkönyveihez" 16 (A) és 17 C) táblázatainak helyesbítése
Műhelyi szolgálat
A szeged-rókusi, pécsi és kaposvári műhely fiókműhellyé való átminősítése
A dunakeszi főműhely rövidített műhelyjele
Forgalmi főosztály
Eltérő harangjelzések megállapítása
Állomásnévváltoztatás
Eltérő harangjelzés megállapítása a soroksár-dunaharaszti-taksonyi vonalrészen
Eltérő harangjelzések megállapítása
Forgalmi ügyek
Gyorsvonatok megszüntetése
Az önkapcsolódó távbeszélő újonnan bekapcsolt beszélőhelyei
Matoles, Tunyog és Zajta új vasúti távirdák létesítése
A 41. sz. jelzési utasítás C) mellékletének és a menetrendi függelék 14. táblázatának helyesbítése
Távirdastatisztikai adatgyűjtés
Bikács megállóhely megnyitása
A "Nitrocertusit" nevű robbantószernek vasúton való szállítása
A "Certusit" nevű robbantószernek vasúton való szállítása
A határforgalmi sz9olgálatnak Salgótarján állomásról Somoskőújfalu állomásra való áthelyezése
Gyorsvonatok átminősítése
Ajak kiadóörségen új vasúti távirda létesítése
Új XXVI/34. sorszámú távirati mintanyomtatvány rendszeresítése
A "dynammon B" nevű robbantószernek vasúton való szállítása
Vonalfőnökségi székhely áthelyezése
Menetrend életbeléptetése
Az állami táviratok kezelése körüli eljárás módosítása
A 25., 27. és 41. sz. utasítás és a menetrendi függelék kiegészítése
A vasútüzleti táviratok eddigi "F" jelzése "FB"-re változott
Megengedett legnagyobb tengelymennyiség felemelése
A sürgős táviratok legkisebb díja (Díjminimum) megváltozott
Változások a távírókezelésben
Váralja megállórakodóhely megnyitása
Az új Helységnévtár-ban keresztülvezetendő forgalomköri változások
Távirdaszolgálatra vonatkozó rendeletek
Műhelyi és vontatási anyagok beszerzése
Anyaglajstromi tételszám alá való besorozás és egységármegállapítás
Anyaglajstromi egységárhelyesbítés
Fiókszertár megszüntetése
Az anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Anyaglajstromi tételszám alá való besorozás, egyésgármegállapítás és anyaglajstromi tételszámmegszüntetés
A XXIV/223. tételű anyaglajstrom kiegészítése
A XXIV. 221. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Anyaglajstromi tételszám alá sorozás és egységármegállapítás
Tüzelőanyagjárandóság kiszolgáltatásának beszüntetése az Istvántelki főműhelyi szertárban
A XXIV. 221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Önkezelési szénküldemények nyilvántartása céljából nyomtatvány életbeléptetése
A XXIV/221. sz. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV. 221. tét. anyaglajstrom I. részének, valamint az 1926. évi augusztus hó 23-tól érvényes új anyaglajstrom I. rész 4. osztályának helyesbítése
A XXIV. 221. tételű anyaglajstrom I. részének és az 1926 augusztus hó 23-án életbelépő új anyaglajstrom helyesbítése
Anyaglajstromi egységár helyesbítése
A XXIV. 221. tét. anyaglajstrom I. rész III. osztályának, valamint az 1926 december hó 23-tól érvényes új anyaglajstrom I. rész 4. osztályának helyesbítése
Anyaglajstromi egységár helyesbítése
A CCIV. 221. sz. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV. 221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV. 221. tételű anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV. 221. tét. anyaglajstrom I. rész III. osztályának helyesbítése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének kiegészítése
Kályhaszén után Budapest főváros területén belül fizetendő kövezetvám
Egyéb üzemi és pályafenntartási anyagok beszerzése
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV. 221. sz. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Egészségügyi mintájú nyomtatványok vételezése
anyaglajstrom helyesbítése
A XXIV. 221. tételű anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Anyag- és leltárkezelés, leltárbeszerzés és ócskaanyageladás
A XXIV/221. t. anyaglajstrom I. részének helyesbítése
A XXIV. 221. tételű anyaglajstrom I. részének helyesbítése
Vonalszertáráthelyezés és fiókszertár megszüntetés
Fűtőházfőnökség átszervezése
Fiókszertárak megszüntetése
Tüzelőanyag kiszolgásltkatásának beszüntetése a Budapest keleti p.-u.-i szertárban és tüzelőanyag kiszolgáltatásának megkezdése a Budapest-Józsefváros állomáson létesített tüzelőanyagszertárban
A pécsi üzletvezetőség osztálymérnöki vonalbeosztásának részleges megváltoztatása
"Tardosi kőbányák" f. m. h. megnyitása
Nem hivatalos rész
A József kir. herceg szanatorium-egyesület sorsjátéka
Az "Ipari pályamutató" c. mű ajánlása
Az Adományok a "Kőszegi árvaházi alapítvány" javára
Államvasúti alkalmazottak adományai az árvízkárosultak javára
A vasúti alkalmazottnak a szolgálatból ellenséges megszállás miatt történt elbocsátása a szolgálati viszonyt csak tényleg s nem jogilag szünteti meg
Az így elbocsátott alkalmazott a megszállás megszűnte után a vasút felszólítására szolgálattételre jelentkezni tartozik s ha ezt nem teszi, a szolgálatból önként kilépettnek tekintendő
A nyugbérpénztári alapszabályok 7. cikke 4. pontjának második bekezdésében foglalt ama rendelkezés, mely szerint a pénztár méltánylást érdemlő esetben a befizetett járulékokat egészben vagy részben visszafizetheti, egy a pénztár által méltányosságból megadható oly kedvezményt állapít meg, mely kizárólag ki nem kényszeríthető
A nem vasútüzemi balesetet szenvedett M. Á. V. alkalmazott baleseti alapjáradékának csak oly mérvű felemelésére tarthat igényt, amily mértékben a m. kir. kormány rendeletei az Országos Munkásbiztosító Pénztár által kártalanítottak alapjáradékát fokozatosan felemelték, mert köztudomású, hogy egyetlen járadékra vagy más időszakonkéánt visszatérő szolgáltatásra jogosított fél sem részesül olyan illetményben, amely a békében élvezett jövedelme aranyban kifejezett egyenértékének a mai pénz szerint megfelelne
Bírói jogsegélyt az 1914. XVII. t.-c. nem általában az alkalmazottaknak minden szolgálati jogviszonyi jellegű követelése tekintetében, hanem csak az 55. §-ban, valamint ezzel egybehangzólag a Szolgálati és Illetményszabályz at 74. §-ában csak a felmondás, vagy a létszámból való törlés útján elbocsátott alkalmazott igényeinek védelmére ad, amiből következőleg a szolgálati viszonyból származtatott minden más igény érvényesítése egyedül az ugyanazon törvén ydikk 13. §-ával, illetve a szabályzat 6. és 20. §-ával statuált és fokozatos fellebvitelig szervezett igazgatási útú panasznak a sorsára tartozik
Adományok a "Kőszegi árvaházi alapítvány" javára
Adományok a "Kőszegi árvaházi alapítvány" javára
A vasutas-nap adományainak nyugtatása
Pályázat tanulóknak a K. A. N. Sz. Államvasúti csoportja által fenntartott kaposvári fiúnevelőintézetbe való felvételére
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
Felhívás 30 éves találkozóra
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
Előfizetési felhívás dr. Bereczky Sándor "Írjunk magyarosan" című könyvecskéjére
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
Minden szolgálati főnökségnek
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
Adományok a "Kőszegi Árvaházi Alapítvány" javára
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
Ajánlás
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
Az "egyszeri segély" címén egy ízben juttatott szolgálati javadalmazás a végkielégítés alapösszegéhez nem számítható
A munkás létszámból való törlésének érvényességéhez nem szükséges, hogy vele a törlés írásban közöltessék
Közömbös kérdés, hogy a műhelyfőnök fel van-e jogosítva a létszámból való törlés eszközlésére, ha ily intézkedését a vasút magáévá teszi
A m. kir. államvasúti nyugdíjasok nyugdíjigényeinek elbírálása nem bírói, hanem közigazgatási útra tartozik
A m. kir. államvasutak nyugdíjintézeti bizottsága tágabb értelemben közigazgatási hatóság
Az 1920. évi XI. t.-c. 4. §-a alapján a minisztertanács saját hatáskörében bírálja el, hogy a közszolgálati alkalmazott magatartása a törvényhely rendelkezésébe ütköző s az alkalmazott ez alapon a tényleges szolgálatból, eltávolítandó volt-e. A minisztertanács ily határozata tehát ezen jellegénél fogva felül nem barálható
A kedvezményes élelmezést megszüntető 3131 - 1924. sz. P. ü. m. körrendeletet a pénzügyminiszter törvényes hatáskörben bocsátotta ki s így annak rendelkezései érvényesek és kötelezők
A háború befejezése után, ennek szerencsétlen kimenetele következtében beállott általános gazdasági s pénzügyi leromlás következményei, így a magyar korona időközi elértéktelenedéséből eredő vagyoni hátrány is mindenki által és pedig lehetőleg egyenlő arányban viselendők
Ehhez képest a baleseti járadékok nem 100, halnem csak 50 % erejéig értékelendők át
A Szolgálati és Illetményszabályzat (63.) §-a nem tartalmaz rendelkezést az I. fokú fegyelmi bíróság ítélete ellen a fegyelmileg vádlott alkalmazott felsőbbsége által használható fellebbezés alaki kellékei tekintetében; ehhez képest szabályos fellebbezésnek tekintendő a felsőbbségnek az I. fokú fegyelmi bírósághoz kellő időben intézett minden oly megnyilatkozása, mely a fellebbezés szándékát kétségtelenné teszi
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
A balesetbiztosítás hatálya alól az 1907: XIX. t. c. 10. §-a alapján kivont alkalmazott hozzátartozója részéről a baleset folytán elhalt alkalmazott munkaadója ellen indított kártérítési per is az 1921. XXXI. t.-c. 15. §-ának 3. pontja alá s ekként a munkásbiztosítási bíróság hatáskörébe tartozik
Adományok a "Kőszegi Árvaházi Alapítvány" javára
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
Felhívás 25 éves találkozóra
Szorzókönyv ajánlása
Az Adományok a "Kőszegi Árvaházi Alapítvány" javára
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
Pályázati felhívás
A Szabad Lyceum sorozatos előadásai
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
A "Kőszegi Árvaházi Alapítvány" adományainak nyugtatása
A "Forgalmi segédkönyv" című munka ajánlása
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1926. január-december A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1926. január-december A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1926. január-december A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1926. január-december A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1926. január-december

A borító gerincén és a borítón címke és kézírás található.

Állapot:
24.000 Ft
12.000 ,-Ft 50
60 pont kapható
Kosárba