Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1928. január-december

1928. 1-56. szám/Kiadja a M. Kir. Államvasutak Igazgatósága saját közegei számára kézirat gyanánt

Szerkesztő

Kiadó: M. Kir. Államvasutak Igazgatósága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 366 oldal
Sorozatcím: A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 34 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Hornyánszky Viktor R.-T. m. kir. udvari könyvnyomda, Budapest nyomása. Teljes évfolyam. Kézirat gyanánt.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Hivatalos rész
Rendeletek
Elnökség
A Hercegprímás úr Őeminenciájának köszönete
Általános igazgatási főosztály. Titkárság
A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtés ellenőrzése
Az országgyűlési képviselőválasztásra jogosult alkalmazottak névjegyzékeinek összeállítása
Március hó 15-ik napjának nemzeti ünneppé nyilvánítása és megünneplése
A budapesti nemzetközi vásárra utazók utazási kedvezménye
A hivatalos kiküldetések alkalmával felszámítható illetmények
A szolgálatból kivált külön szerződéses munkások vasúti orvosi vizsgálatának mellőzése oly esetben, ha előző alkalmazásuk alatt megtartott vasúti orvosi vizsgálattól, illetve főorvosi megvizsgáltatásuktól számított féléven belül újból szolgálatba lépnek
Minden szolgálati főnökség tartson vasutas-napot!
Szolgálati levelezés továbbítása a nemzetközi forgalomban
Vitézzé avatandók utazási kedvezménye
A B és C sorozatú magánjegyszelvények új cégjelzése
A vasúti vendéglők felügyelete és ellenőrzése hatósági közeg által
Az új barna és szürke arcképes igazolványokhoz szükséges fényképek beküldése
Az Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási R.-T. által kibocsájtott "3 nap a Balatonon" című mérsékeltárú szelvényes jegyfüzet ismertetése
Vasutas arcképes igazolványok kiállítási illetékének lerovása
Az éjjeli állomási szolgálat díjainak felemelése
Segédtisztek és altisztek rangjelzői
Reaktiválások és új alkalmazások
Az érettségi bizonyítvánnyal bíró segédtisztek és segédtisztjelöltek egyenruházata
A vasúti alkalmazottak arcképes igazolványainak érvényesítése
Az I. fokú és külön fegyelmi bíróságok tagjai felerészének megválasztása
A közszolgálati alkalmazottak arcképes igazolványainak érvényesítése
A m. kir. államvasúti alkalmazottak üzemi jutalékszabályzata
A személyzet részéről igénybevett külső ajánlások mellőzése ügyében
Az elsőfokú és a külön fegyelmi bíróságok megalakítása és az állandó vizsgálóbiztosok és azok helyetteseinek kinevezése az 1929., 1930. és 1931. naptári évekre
Az éves és az időleges szabadjegyek, valamint a kedvezményesáru bérletjegyek érvénytartamának meghosszabbítása
Nyugdíj- és nyugbérügyek. "Betegségi Biztosító Intézet" és a jótékony alapok ügyei. Egészségügyi adminisztráció
A nyugbérpénztár központi bizottsága tagjainak megválasztása
A magyar királyi államvasutak alkalmazottainak baleset esetére való biztosítása
Ellátásos fürdőkbe és gyógyhelyekre való beutalások körüli eljárás szabályozása
Értesítés a Betegségi Biztosító Intézet összes tagjai részére
A Máv. Betegségi Biztosító Intézet 1928. évi közgyűlési napjának kitűzése
A kórházi beutalások újabb szabályozása
Szemüvegek kiszolgáltatásának módosítása
Balesetkártalanítási eljárás módosítása
A nyugellátásban részesülő tisztviselők és egyéb alkalmazottak, nyugbéresek, özvegyek és árvák időszaki igazolási kötelezettségének, valamint a családi pótlék igényjogosultság időszaki igazolásának újabb szabályozása
A magyar királyi államvasutak nyugdíjintézetének alapszabályaihoz kiadott XX., XXI., XXII. és XXIII. sz., valamint nyugbérpénztárának alapszabályaihoz kiadott XIV. sz. függelékek
Tagsági igazolvány felmutatása
Pénzügyi főosztály
Fuvardíjcsekkek kiállításának módosítása
A m. kir. államvasutak nyugbéreseit, valamint ezeknek özvegyeit és árváit megillető ellátási díjaknak újabb szabályozásáról szóló, az 1927. évi 50. számú "Hivatalos Lap"-ban közzétett B 28100/927. sz. rendelet kiegészítése
24 órás fuvardíjhitelezés életbeléptetése
Költségvetés, hitelügyek és pénzügyi statisztika
Önkezelési küldemények szállítási díjainak kiszámításánál alkalmazandó újabb egységtételek
A magyar kir. államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint a nyugdíjasok és özvegyek lakáspénzének szabályozása
A magyar királyi államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint a nyugdíjasok és özvegyek lakáspénzeinek újabb szabályozása
A kedvezményes áru tüzelő és világítóanyagok vételárának megtérítése és ezen vételár elszámolásának megváltoztatása
A magyar királyi államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint a nyugdíjasok és özvegyek lakáspénzének újabb szabályozása
A magyar királyi államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint a nyugdíjasok és özvegyek lakáspénzének újabb szabályozása
A szakszolgálati elszámolások ellenőrsége
Telített talpfák, váltó-, híd-, stb. gerendák egységárának újbóli megállapítása és az anyaglajstrom helyesbítése
Számvevőségi ügyek
Több budapesti állomás pénztárainak a postai pénzkezelési rendbe való bekapcsolása
Újabb típusú egypengős érmehamisítvány
A 20 cseh koronás államjegyeknek a forgalomból való bevonása
50 angol fontos bankjegyhamisítványok leírása
100 schillinges új osztrák bankjegyek forgalombahozatala
Több budapesti állomás pénztárainak a postai pénzkezelési rendbe való bekapcsolására vonatkozó B 29089/927. számú rendelet részleges módosítása
Máza-Szászvár állomásnak a postai pénzkezelési rendből való kikapcsolása
Újabb típusú egypengős érmehamisítvány
50 frankos új francia bankjegyek forgalombahozatala
20 schillinges új osztrák bankjegyek forgalombahozatala
Egyesített utalvány és postatakarékpénztári befizetési lap életbeléptetése tüzelő- és világítóanyagoknak készpénz ellenében való vételezéséhez
Csatárimajor és Újszász állomásoknak a postai pénzkezelési rendbe való bekapcsolása
Újabb typusú egypengős érmehamisítványok
A hivatalos helyiségben lévő orvosi rendelőszobák számára, valamint mentőszekrények, mentőtáskák, vagy kötszerdobozok tartalmának kiegészítésére szükséges kötszerek, gyógyászati eszközök, fertőtlenítő és egyéb szerek beszerzése
Változás az igazgatóság által kibocsátandó fizetési és bevételi utalványok aláírására és elklenjegyzésére feljogosítottak névsorában
Több állomásnak a postai pénzkezelési rendbe való bekapcsolása
Táplánfa állomásnak a postai pénzkezelési rendből való kikapcsolása
5 schillinges osztrák bankjegyeknek a forgalomból való bevonása
Változás az igazgatóság által kibocsátandó fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére jogosítottak névsorában
Változás az igazgatóság által kibocsátandó bevételi és fizetési utalványok aláírására és ellenjegyzésére feljogosítottak névsorában
Több állomásnak a postai pénzkezelési rendbe való bekapcsolása
Változás az igazgatóság által kibocsátandó fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére feljogosítottak névsorában
25 lírás bankjegyek kivonása a forgalomból
Újabb típusú egy pengős érmehamisítványok
10 dináros új bankjegyek forgalombahozatala
Több állomásnak a postai pénzkezelési rendbe való bekapcsolása
Változás a postai pénzkezelési rendbe bekapcsolt állomások jegyzékében
Változás az igazgatóság által kibocsátandó fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére jogosítottak névsorában
Dunatetétlen állomásnak a postai pénzkezelési rendből való kikapcsolása
Az 1926. évi március hó 1-i kelettel 5 pengős címletű bankjegyek forgalombahozatala
Új angol 10 schillinges és 1 angol fontos bankjegyek forgalombahozatala
Székesfehérvár máv. képviselősége fizető pénztárának a postai pénzkezelési rendbe való bekapcsolása
Vonyarcvashegy állomásnak a postai pénzkezelési rendből való kikapcsolása
Kereskedelmi főosztály
A forgalmi adóváltság alól mentes vasöntödék jegyzékének kiegészítése
A forgalmi adóváltságok alól mentes vasöntödék jegyzékének kiegészítése
A pénztári naplóknak "kövezetvám" és "forgalmi adóváltság" című új rovatokkal való kibővítése
A IV/9.a) bev. elsz. mintájú űrjegyek megszüntetése
A forgalmi adóváltságok alól mentes vasöntödék jegyzékének kiegészítése
A IV/9. bev. elsz. mintájú szigorú elszámolás alá eső űrjegy beszüntetése
Jegynyomtatógépek üzembehelyezése Budapest nyugoti p.-z.-on
A régi 132., 133. és 142. sz. bevétel elszámolási mintanyomtatványok hatályon kívül helyezése
Kéregjegyek helyett hév. bárcajegyek kiadása oly Máv. és Hév. állomásokon, ahol két vagy több üzletkezelésünkben lévő helyi érdekű vasút csatlakozik
Az új 152. sz. bev. elsz. minta "Elszámoló-jegy" életbeléptetésére vonatkozó rendelet kiegészítése
A hadirokkantak menetdíjhitelezésének módosítása
Rendelet a csatlakozó forgalmú számadások szerkesztésére nézve
Új jegynyomtatási táblázatok beküldése
Újalakú díjmentesítő számla és utánvéti nyomtatványok életbeléptetése
Üres tejeskannák közúti vámcsoportjának módosítása
A "Műegyetemi Sportrepülő-Egyesület" bevételek csekkszámlára való befizetésének módosítása
Mellékdíjak elszámolása és az utánvétek késedelemnélküli kifizetése
A külföldre irányuló kocsirakományú szállítmányok statisztikai számbavétele
Személy- és poggyászdíjszabási ügyek
Észak-Középeurópa-Keleti személy-, poggyász- és expresszárúforgalom
A "Magyar Vasúti Kilométermutató" kiegészítése
Újabb viszonylatok felvétele a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzetbe
Változás az igazgatóság által kibocsátott fizetési és bevételi utalványok aláírására, illetve ellenjegyzésére jogosítottak névsorában
Magyar-román személy- és poggyászforgalom (A lei-értékű díjak változása)
Sajtóhibahelyesbítés
Közúti vámmentességek engedélyezése
A "Menetdíj- és részlettáblázatok" sorszámozása
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
A "Díjszabási útmutató" I. füzetének érvénybeléptetése
Angol-holland-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen angol-belga-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy és poggyászforgalom
Magyar-román személy és poggyászforgalom
Útipoggyászként feladott piaci vagy vásári árut tartalmazó küldemények fekbére
Kereskedelmi utazók árumintáinak útipoggyászként való szállítása
Közvetlen magyar-jugoszláv személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Közvetlen olasz-lengyel személy- és poggyászforgalom
A Személydíjszabáshoz (II. rész) I. pótlék kiadása, valamint a Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás (I. rész) D. H. 6. szakaszának megváltoztatása
Észak-középeurópa-keleti személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Osztrák-jugoszláv személy-, poggyász- és expresszáru forgalom
Osztrák-román személy- és poggyászforgalom (XII. pótlék kiadása)
Hétvégi, valamint vasár- és ünnepnapokon kiadásra kerülő féláru menettérti jegyek. Részvételi jegyek
Csehszlovák-román személy- és poggyászforgalom
Szabadságolási igazolvánnyal utazó katonák (vámőrök, folyamőrök) utánfizetésének újabb szabályozása
Közvetlen magyar-olasz személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Ausztrián és Jugoszlávián át
Új díjszabás életbeléptetése az Orient-Expresszvonat forgalmában
A Személydíjszabáshoz (II. rész) kiadott I. pótlékra vonatkozó végrehajtási rendelet további kiegészítése
Új viszonylatok felvétele a "Menetdíj- és részlettáblázatok"-ba
Közvetlen magyar-olasz személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Újabb viszonylatok felvétele s egyéb változások az 50 %-os mérséklésű vasár- és ünnepnapi menettérti jegyek forgalmában
Közvetlen német-jugoszláv személy-, poggyász- és expressáruforgalom
Utánfizetések folytatólagos továbbutazás eseteiben
A Személydíjszabás II. részébe felvett "Menetdíjkedvezmények" alapján történő utazások további osztályozása
Észak-középeurópa-keleti személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Közvetlen magyar-olasz személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Ausztrián és Jugoszlávián át
Újabb viszonylatok felvétele s egyéb változások az 50 %-os mérséklésű vasár- és ünnepnapi egynapos, illetőleg hétvégi menettérti jegyek forgalmában
A magánjegyszelvényjegyzék kiegészítése
Újabb útirány felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Változás az Orient-Expresszvonat díjszabásában
Pótlék kiadása a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzethez
Magyar-jugoszláv személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Újabb viszonylatok felvétele az 50 %-os mérséklésű vasár- és ünnepnapi, illetőleg hétvégi menettérti jegyek forgalmáb a. A viszonylatok új átcsoportosítása s ezzel kapcsolatban új zöld falihirdetmény kiadása
Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom A) díjszabási füzet (I. pótlék kiadása)
Magyar-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen angol, belga, osztrák, csehszlovák, magyar, román személy- és poggyászforgalom
A magánjegyszelvény-jegyzék kiegészítése
Közvetlen angol, holland, osztrák, csehszlovák, magyar, román személy- és poggyászforgalom
A "Magyar Vasúti Hivatalos Kilométermutató" helyesbítése
Újabb viszonylatok felvétele az 50 %-os mérséklésű, vasár- és ünnepnapi, illetőleg hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Észak-középeurópa-keleti személy-, poggyász és expresszárúforgalom
A "Menetdíj- és részlettáblázatok" kiegészítése
Újabb viszonylat felvétele az 50 %-os mérséklésű vasár- és ünnepnapi, illetőleg hétvégi menettértijegyek forgalmába
Újabb viszonylatok felvétele a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzetbe
Újabb viszonylatok felvétele az 50 %-os mérséklésű vasár- és ünnepnapi-, illetőleg hétvégi menettérti jegyek forgalmába
A magánjegyszelvényjegyzék kiegészítése
Közvetlen angol-belga-holland-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
A magánjegyszelvényjegyzék kiegészítése
Újabb viszonylatok felvétele a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzetbe
Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom A) füzet
Menetdíj és részlettáblázat módosítása
Élő állatok kísérőinek elszámolása
Új viszonylatok felvétele a "Menetdíj- és részlettáblázatok"-ba
Sajtóhibahelyesbítés
Féláru alkalmi menettérti bárcajegyek életbeléptetése
Újabb viszonylatok felvétele az 50 %-os mérséklésű vasár- és ünnepnapi, illetőleg hétvégi menettérti jegyek forgalmába
50 %-os mérséklésű hétvégi (weekend) közvetlen menettérti jegyek, továbbá 35 %-os mérséklésű három napi érvényű közvetlen menettérti jegyek életbeléptetése a főváros és egyes balatoni állomások egymásközti forgalmában
A jegyszelvényjegyzék helyesbítése
Egyes 50 %-os mérséklésű hétvégi (weekend) menettértijegyek új útirányon át való érvényesítése
A jegyszelvényjegyzék kiegészítése és helyesbítése
Egynapos 50 %-os mérséklésű menettértijegyek érvényességének kiterjesztése
A jegyszelvényjegyzék helyesbítése
Újabb viszonylat felvétele az 50 %-os mérséklésű hétvégi menettértijegyek forgalmába
Újabb viszonylatok felvétele aéz 50 %-os mérséklésű vasár- és ünnepnapi, illetőleg hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Menetdíjkedvezmény a "Balatoni kulturnap"-ra
Féláru menettérti jegyek kiadása a Szent István-ünnepnap alkalmából
Újabb viszonylatok felvétele az 50 %-os mérséklésű vasár- és ünnepnapi, illetőleg hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Újabb viszonylatok felvétele a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzetbe
A "Balatoni kultúrnap"-ra engedélyezett menetdíjkedvezmény kiterjesztése külföldiek részére
A "Magyar Vasúti Hivatalos Kilométermutató" helyesbítése
Magyar-osztrák személyforgalom (Társasutazásokj)
Új viszonylatok felvétele a "Menetdíj- és részlettáblázatok"-ba
Közvetlen olasz-lengyel személy- és poggyászforgalom Ausztrián, Jugoszlávián, Svájcon, Csehszlovákián, Németországon és Magyarországon át
A "Magyar Vasúti Hivatalos Kilométermutató" helyesbítése
Közvetlen magyar-olasz személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Jugoszlávián és Ausztrián át
Közvetlen olasz-lengyel személy- és poggyászforgalom Ausztrián, Jugoszlávián, Svájcon, Csehszlovákián, Németországon és Magyarországon át
Olasz-román személy- és poggyászforgalom Jugoszlávián, Ausztrián és Magyarországon át
Közvetlen magyar-olasz személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Jugoszlávián és Ausztrián át
Svájci-csehszlovák-lengyel-magyar-román-jugoszláv-olasz személy- és poggyászforgalom
Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom
Csehszlovák-román személy- és poggyászforgalom
Osztrák-román személy- és poggyászforgalom
Magyar-román személy- és poggyászforgalom
Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás (I. rész), Személydíjszabás (II. rész) új kiadása és a XXIV/226. számú utánfizetési szabályzat kiegészítése
Közvetlen magyar-lengyel személy- és poggyászforgalom
Nyugateurópa-keleteurópai személy- és poggyászforgalom Délnémetországon és az Arlbergen át
Közvetlen angol-belga-holland-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-csehszlovák, magyar-jugoszláv, német-magyar-német-román, észak-középeurópa-keleti, német-jugoszláv s osztrák-jugoszláv személy- és poggyászforgalom
Félárú alkalmi menettérti bárcajegyek kiszolgáltatásának újabb szabályozása
Észak-középeurópa-keleti személy-, poggyász- és expresszárúforgalom
Új mintájú menetjegyek és poggyászvevények érvénybeléptetése a nemzetközi forgalomban. Sajtóhibahelyesbítés
A "Magyar Vasúti hivatalos Kilométermutató" helyesbítése
Függelék érvénybeléptetése a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" című díjszabási füzethez
Sajtóhibahelyesbítés és kiegészítés
Közvetlen olasz-lengyel személy- és poggyászforgalom
Magyar-osztrák személyforgalom (Társasutazások). Módosítás
Csehszlovák-jugoszláv személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Ausztrián és Magyarországon át
Az Orient-Expresszvonat díjszabásának helyesbítése
Közvetlen angol-belga-holland-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-olasz személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Jugoszlávián és Ausztrián át
Közvetlen a) angol-belga-osztrák-csehszlovák-magyar-román, b) angol-holland-osztrák-csehsz6lovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen olasz-lengyel személy- és poggyászforgalom Ausztrián, Jugoszlávián, Svájcon, Csehszlovákián, Németországon és Magyarországon át
A magyar-osztrák személy- és poggyászdíjszabás (Ágfalva átmenet) kiegészítése
Közvetlen olasz-lengyel személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-olasz személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Jugoszlávián és Ausztrián át
Szabadságolási igazolvánnyal utazó legénységi állományú katonai egyének utánfizetése
Közvetlen olasz-lengyel személy- és poggyászforgalom
Közvetlen magyar-olasz személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Jugoszlávián és Ausztrián át
Közvetlen angol-belga-holland-osztrák-csehszlovák-magyar-román személy- és poggyászforgalom
Közvetlen német-jugoszláv személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Közvetlen svájci csehszlovák-lengyel-magyar-román-jugoszláv-olasz személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
A "Magyar vasúti hivatalos kilométermutató" helyesbítése
Menettértijegyek érvénye a visszautazásnál
Közvetlen csehszlovák-román személy- és poggyászforgalom
A magyar-osztrák személy- és poggyászdíjszabás (Ágfalva átmenet) kiegészítése
A magyar-lengyel személy- és poggyászdíjszabás módosítása
Közvetlen német-szerb-horvát-szlovén személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Ausztrián, valamint Ausztrián és Magyarországon át
A "Magyar vasúti hivatalos kilométermutató" kiegészítése
Közvetlen német-magyar, német-román személy-, poggyász- és expresszáruforgalom A) és B) füzet
Új díjszabás a Svájc-Arlberg-Wien-i expresszvonat forgalmában
A "Magyar vasúti hivatalos kilométermutató" helyesbítése
Közvetlen svájci-csehszlovák-lengyel-magyar-román-jugoszláv-olasz személy-, poggyász- és expresszáruforgalom ("A" füzet helyesbítése)
Közvetlen Nyugateurópa-keleteurópai személy- és poggyászforgalom, Délnémetországon vagy az Arlbergen át
Pótlék kiadása a "Díjszabási útmutató"-hoz
A Személydíjszabás (II. rész) 6. szakaszában foglalt Bérletjegyek határozmányainak módosítása
Piaci és vásári kereskedők áruinak útipoggyászként való fuvarozása
A Személydíjszabás (II. rész) módosított 6. szakaszának helyesbítése
Kereskedelmi utazók árumintáinak őtipoggyászként való szállítása
Útipoggyász közvetlen fuvarozása magyar és délfrancia állomások egymásközötti forgalmában
Közvetlen német-magyar-német-román személy-, poggyász- és expresszáruforgalom. A) és B) füzet
Belföldi árúdíjszabási és vasútgazdasági ügyek
A győr-sopron-ebenfurti vasút vonalain 1926. évi július hó 1-től érvényes helyi árúdíjszabáshoz (II. rész) kiadott "I. Pótlék" (érvényes 1928. évi január hó 1-től) és "Függelék" (érvényes 1928. évi január hó 1-től) szétosztása
Díjkedvezmény a földmívelésügyi tárca tulajdonát képező "Capax" kézi vályogtéglasajtológépek szállítására
Díjkedvezmény a háborúban elesett vagy a háborúban szerzett betegség folytán elhúnyt magyar katonák Magyarország területén eltemetett hulláinak szállítására
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól engedélyt nyert színigazgatók névsorának kiegészítése
Díjkedvezmény a folyó március hó 11-től-18-ig Wienben rendezendő nemzetközi vásárra szállított kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által március hó 22-26-án Budapesten rendezendő Országos tenyészállat-, termény- és gépkiállításra szállítandó élő állatokra és tárgyakra
Díjkedvezmény hazai cirkusztársulatok szállítmányaira
Filmküldemények után felszámítandó utánvételi jutalék
Könnyen gyúló anyagokba csomagolt áruk fekbérmentes idejére és az ezek után számítandó fekbérekre vonatkozó rendelet kiegészítése
Díjmérséklés az 1928. évi április hó 8. és 18-ika között Osieken rendezendő árumintavásár és kiállításra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi április hó 12-től június hó 19-ig Milánóban rendezendő nemzetközi vásárra szállítandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a Debrecenben folyó évi április hó 21- és 23-ika között rendezendő dohánytermelési kiállításra szállítandó tárgyak részére
Nemesített burgonyavetőmagra érvényesített díjkedvezmény alkalmazása
Különleges berendezésű baromfiszállítókocsikban feladott nagyobb baromfiak fuv ardíjszámítása
Díjkedvezmény a folyó évi április hó 28-ától május hó 7-ig Budapesten rendezendő nemzetközi vásárra szállított tárgyakra
Díjkedvezmény a Zágrábban folyó évi április hó 29-ike és május hó 6-ika közti időben tartandó IX. tavaszi automobil, mezőgazdasági és rádiókiállításra, továbbá az augusztus hó 26-tól szeptember hó 3-ika közt tartandó X. nemzetközi mintavásárra szállított tárgyakra
Díjmérséklés az 1928. éávi április hó 29-től május hó 6-áig Poznanban (Lengyelország) rendezendő nemzetközi árumintavásárra szállított tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 16-20-áig Miskolcon rendezendő automobil- és motorkiállításra szállított tárgyakra
A hazai cirkusztársulatok küldeményeire engedélyezett szállítási kedvezmény kiterjesztése
Díjkedvezmény a folyó évi június hó 9., 10. és 11-én Debrecenben rendezendő Országos lovasnapokra és ezekkel kapcsolatban tartandó Országos lótenyésztéstudományi szakkiállításra és Orszságos kiállításra szállítandó lovakra és tárgyakra
Díjkedvezmény érvényességének módosítása
Díjkedvezmény a "Falu" Országos Földmíves Szövetség vándorkiállításaira feladandó gyors- és teher-darabáru küldemények szállítására
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól engedélyt nyert színigazgatók névsorának módosítása
Díjkedvezmény az Országos magyar gazdasági egyesület által f. évi július hó 23. és 30-án Pusztaújkuton (vasútállomás Pusztatenyő) tartandó szántógépbemutatóra szállítandó gépekre, mezőgazdasági eszközökre és felszerelési tárgyakra
Díjszámítási könnyítés a fedett és nyitott kocsiban szállítandó gyűjtőáruknak együttesen fedett kocsiban való feladása esetén
Fekbérmentes idők és fekbérek kedvezményes számítására vonatkozó hirdetmény módosítása
Díjmérséklés az 1928. évi augusztus hó 1-től 18-áig Osieken rendezendő árumintavásár és kiállításra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a Fiuméban folyó évi augusztus hó 11-től 26-ig tartandó nemzetközi vásárra szállítandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 1-től szeptember hó 9-éig Szombathelyen rendezendő országos mezőgazdasági és ipari kiállításra és vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 12-től 26-ig Szolnokon rendezendő ipari és mezőgazdasági kiállításra szállítandó tárgyakra
Irányítás a debrecen-nyírbátori h. é. vasúton át
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 15-étől 21-éig terjedő időben Esztergomban rendezendő országos méhészeti kiállításra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 18-tól 24-éig terjedő időben Reichenbergben tartandó nemzetközi árumintavásárra szállítandó kiállítási tárgyakra
Díjmérséklés a folyó évi augusztus hó 18-ától szeptember hó 16-ig Budapesten tartandó III. Országos Kézművesipari Tárlatra szállítandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 18-ától 27-ig Budapesten tartandó országos mezőgazdasági, termelési és gépkiállításra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 2-től 9-ig Wienben rendezendő nemzetközi vásárra (Wiener Internationale Messe) szállított kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a "Falu" országos földmíves szövetség által Kapuvárott folyó évi augusztus hó 21-25-ig, Tolnatamásiban szeptember hó 7-10-ig, Mosonmagyaróvárott szeptember 15-20-ig és Kiskundorozsmán szeptember 25-28-ig rendezendő ipari, gazdasági és kulturális kiállításokra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 8-tól 10-ig Tab községben rendezendő mezőgazdasági, háziipari és ipari kiállításra szállítandó élőállatokra és tárgyakra
A teheráruküldeményeknek a rovatlapokon statisztikai számmal való megjelölése
A folyó évi 30. számú "Hivatalos Lap"-ban megjelent 102201/928. sz. rendelet kiegészítése
Díjszámítási könnyítés cukorrépa-küldeményekre
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 16-tól 30-ig Szalonikiben rendezendő nemzetközi vásárra szállítandó tárgyakra
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól 1928/29. színházi évadra engedélyt nyert színigazgatók névsora
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 25-től október hó 2-áig Prágában tartandó nemzetközi vásárra szállított tárgyakra
Új vasúti üzletszabályzat, továbbá magyar vasúti árudíjszabás I. rész A) szakasz kiadása
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 29-től október hó 7-ig Grazban rendezendő nemzetközi vásárra szállított kiállítási tárgyakra
Díjmérséklés a folyó évi október hó 10-14-én Budapesten tartott akadályhajtásra szállított fogatokra
Díjkedvezmény a folyó évi december hó 6-ától 9-éig Budapesten rendezendő nemzetközi baromfikiállításra szállítandó küldeményekre
Díjkedvezmény a folyó évi október hó 27-től november hó 5-ig Budapesten Benedek Péter parasztfestőművész gyűjteményes kiállításával kapcsolatban rendezett országos jellegű népművészeti kiállításra szállított műtárgyakra
A külfölddel való árúforgalmak díjszabási ügyei
Ózdról Bánréve - Somoskőújfalu határon át vagy viszont szállítandó küldemények díjszámítása és rovatolása
Áruforgalom Trieste, Fiume, Pola és Rovigno d'Istria és Magyarország között I. Végrehajtási Utasítás és II. Rovatolási és Elvámolási Utasítás - Sajtóhibahelyesbítés
Áruforgalom Trieste, Fiume, Pola és Rovigno d'Istria és Magyarország között. Kiegészítés a 3552. 1928. sz. alatt kiadott "Végrehajtási, Rovatolási és Elszámolási Utasítás"-ban
Magyar-német vasúti kötelék
Végrehajtási utasítás az 1928. évi július hó 1-én életbelépő magyar-német vasúti kötelék díjszabásához, valamint annak függelékéhez (Helyesbítés)
Magyar-, osztrák-, csehszlovák és lengyel-, görög közvetlen áruforgalom
Magyar-német vasúti kötelék
Magyar-német vasúti kötelék. Kiegészítés
A közvetlen átrovatolási áruforgalmak érvényen kívül helyezése
A vasúti árufuvarozás tárgyában Bernben 1924. évi október hó 23-án aláírt új "Árufuvarozási nemzetközi egyezmény" (A. N. E.) életbeléptetése és ismertetése
Magyar-német vasúti kötelék
"Határozmányok és Magyarázatok a Triestében lévő árukezelési helyek részére, valamint Pola és Rovigno d'Istria állomások árukezelési helyeinek jogköre", illetve "Határozmányok és Magyarázatok a Fiuméban lévő árukezelési helyek részére"
Átmeneti határállomások jegyzékének kiegészítése
Építési és pályafenntartási főosztály. Szerkesztés-tervezés
Új pályaűrszelvény életbeléptetése
Pályafenntartási nyilvántartás, pályafelügyelet és pályafenntartási anyagok ügyei
Durrantyúk használata helyi érdekű vasutakon
Egyezményes pályafenntartási munkáltatásra vonatkozó utasítás kiadása
Gépészeti főosztály
Motorkocsikhoz és autókhoz való anyagoknak új csoportként való felvétele az új anyaglajstromba
Változás az igazgatóság által kibocsátott fizetési és bevételi utalványok aláírására, illetve ellenjegyzésére jogosultak névsorában
Járóműbeszerzés, szerkesztés, kísérleti ügyek
Menetrendfüggelék helyesbítése
Tehervonatok terhelésének felemelése az I. terhelési szakaszba tartozó vonalrészeken
Menetrendfüggelék helyesbítése
Menetrendfüggelék helyesbítése
Menetrendfüggelék helyesbítése
Forgalmi főosztály
Csajág állomás megnyitása. Csajágröcsöge megállóhely megszüntetése
Forgalmi ügyek
Az 1927. évi 58. sz. "Hivatalos Lap"-ban közzétett F 65216/927. sz. rendelet helyesbítése
Hírlapcsomagok szállítása
Póthatáridők módosítása
Az 1927. évi 58. sz. "Hivatalos Lap"-ban közölt F 65216/927. sz. rendelet helyesbítése
Vasúti szolgálati célokra használandó mótoros járóművek közlekedésének szabályozása
Vámáruk számadásait tartalmazó borítékok számának előjegyzése szállítmányozási nyomtatványokon
Vámhivatal működésének beszüntetése Vis állomáson
Vonalak osztályozása az egyirányú vonatoknak egymásután való indítása szempontjából
Állati nyerstermények és termékek behozatalának és átvitelének általános egészségügyi feltételei
Szemledíjak felszámításánál a hivatalos hely és hivatalos óra feltüntetése az árubevallásokon
Bemondójegyes és kísérőjegyes forgalomban kezelt küldeménydarabok zsinórozása és ólmozása
Az olasz, osztrák, jugoszláv és svájci állomásokra rendelt burgonyaküldemények növényegészségügyi kezelése
XXV/91a. sz. kisalakú átszállítási jegyzék életbeléptetése
Vonatok megállításának csökkentése vágányzárások alkalmával
A fuvarlevél mellékleteinek tartós megerősítése
Az útközben történő mintavételezésnél közegeinknek közreműködéséért megállapított díjak áthárítása az átvevőkre
Folytatólagos fékezésű vonatoknál a fékpróbák egyszerűsítése és a fékpróbáknál a vonatvezetők mentesítése
Vonalfőnökség megszüntetése
A budapesti állomásokra feladott friss hús, leölt állatok és leölt baromfi kedvezőbb díjszámítására vonatkozó rendelet módosítása
Az 1928/29. évi menetrend életbeléptetése
Oktatás oly állomásokon, ahol A) és B) táblázatbeli közegek felváltva teljesítenek forgalmi szolgálatot
Mintavétel a Csehszlovákiába rendelt borküldeményekből
Személyszállítóvonatok kalauzkocsijainak használata
Bad-Gastein állomáson vámhivatalok létesítése a fürdőidény tartamára
Marharakodóállomás engedélyezése és megszüntetése
Mozgó- vagy kalauz-postakocsi futóképtelenné válása esetén követendő eljárás szabályozása
Vonalgyűjtőkocsik rendszeresítése, a 121. sz. útmutatás kiegészítése
Plase Cirkvenica S. H. S. állomáson fővámhivatal létesítése a nyári idény tartamára
Bad Ischl és Gmunden osztrák állomásokon vámhivatali kirendeltségek létesítése
Gyűjtőkocsikba rakott kiviteli áruk vámkezelésének szabályozása
Külföldről érkező, vonalainkat átmenetben érintő expresszáruk statisztikai nyilatkozat kötelezettségének szabályozása
Új állomás létesítése. Engedélyezett legnagyobb tengelymennyiség felemelése
Vámszabályok betartása a Franciaországba rendelt küldeményeknél
Árúbevallás készlet kicserélése
Személyszállító vonatok kalauzkocsijainak használata tárgyában az 1928. évi 20. sz. "Hivatalos Lap"-ban kiadott F 61522/928. sz. rendelet helyesbítése
A 21. sz. utasítás III. részéhez tartozó I. sz. függelék kiegészítése
Csehszlovákiába rendelt szállítmányokhoz adandó vámnyilatkozatok
Bemondójegyes utalási eljárás alakiságának megváltoztatása
Vonalfőnökség megszüntetése
Belépőállomások kijelölése
A 21. sz. utasítás II. rész 9. cikkének kiegészítése
Marharakodóállomás engedélyezése
Változás a vonalgyűjtő kocsik közlekedésében
Őj ragaszbárcák rendszeresítése
Szemledíjak nyugtázása a vámhivatalok részéről
Vámhatósági közegek részéről adandó kötelező felvilágosítások elrendelése
Vámhivatali kezelés tényleges időtartamának igazoltatása a fuvarlevélen
Szálastakarmányküldemények kiviteli tilalma
Tűzbiztonsági utasítások és rendeletek szigorú betartása és végrehajtása
Változások a 21. sz. Utasítás II. és III. részében, valamint a régi 21/II. sz. utasításhoz tartozó 14. függelékben az 1928. évi október hó 1-től érvényes Vasúti Üzletszabályzat és az Árufuvarozásról szóló Nemzetközi Egyezmény életbeléptetésével kapcsolatban
Az utas kiszállítása a vonatból veszélyes tárgynak a személykocsiba való bevitele esetén
Új ragaszbárcák és nyomtatványok rendszeresítése
Tengeri küldemények vámmentes behozatalának szabályozása
Szalmaküldemények szállítása
Marharakodó állomás megszüntetése
Marharakodó állomás engedélyezése
Belgiumba rendelt küldemények árubevallása
Külföldi üres boros hordók behozatalának megkönnyítése
A 102. számú útmutatás helyesbítése
Az F. 64027/928. sz. rendelet helyesbítése
Fővámhivatali kirendeltség szervezése "Budapest vámmentes kikötőben"
Fuvarozási póthatáridők módosítása
Alumíniumból készült tejszállító kannák forgalombahozatala
Bánréve állomáson a cseh útlevél- és vámvizsgálat megkezdése
Engedélykérés a vonatok menesztéséhez
A 121. sz. útmutatás kiegészítése
Kiegészítések a 21. számú Utasítás II. rész 9. és 44a. sz. cikkeiben
Vonalgyűjtőkocsi rendszeresítése
Csehszlovákiába rendelt egyes áruk származási bizonyítvány kötelezettségének megszüntetése
Marharakodóállomás megszüntetése
Személyszállító vonatoknak forgalomba hagyása a téli menetrendben
Állati nyerstermények és vámmentes nyersbőrküldemények vámkezelése
Kocsileszámolás
Pótlék kiadása a XXIV. 211. számú Szabályzat-hoz
Új nyomtatvány rendszeresítése a személy-, poggyász- (termes-, háló-, étkező-, betegszállító-)kocsik leszámolásához
Központi kocsiintézés
Bérleti és besorozási "Feltételek" új mintáinak életbeléptetése
Áruforgalmi kimutatások összeállítása
Az angol vasutakra átmenőképes ú. n. kompkocsik (Ferry Boats) kezelése
Visszkereset
Az állomások kártérítési hatáskörének megszüntetése. A 21. sz. utasítás IV. részének helyesbítése
Anyag- és leltárbeszerzési főosztály
Az új anyaglajstrom I. részének 23. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom III. részének 12. számú szöveghelyesbítése
Az új anyaglajstrom IV. részének 4. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 25. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom II. részének 1. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom III. részének 13. számú szöveghelyesbítése
Műhelyi és vontatási anyagok beszerzése
Megszabáson felüli tüzelőanyag kivételezésének engedélyezése
Az igényjogosultak tüzelőanyag járandóságának előjegyzésére, utalványozására, kiszolgáltatására és az elveszett utalványok pótlására vonatkozó eljárás szabályozása
Az 1928/29. fűtési évben az igényjogosultak által kivételezhető tüzelő- és világító-anyagmennyiségek megállapítása, a tüzelőanyagnak az illetmé nyekből, illetve a nyugdíjakból részletekben való levonása
Sajtóhibahelyesbítés
A "Hivatalos Lap" folyó évi 21-ik számában kiadott 75900/928. számú rendelet módosítása
A kiszolgáltatásra illetékes szertár feltüntetése a tüzelőanyag utalványokon
Az igényjogosultak tüzelőanyagjárandósága elidegenítésének megakadályozása
Egyéb üzemi és pályafenntartási anyagok beszerzése
Az új anyaglajstrom I. részének 17. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom III. részének 8. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 18. számó szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom III. részének 9. számú szöveghelyesbítése
Az új 71. sz. "Egyenruházati Szabályzat és Utasítás" életbeléptetése
Az új XXIV/223. tételű nyomtatványlajstrom életbeléptetése és szétosztása
"Friedmann"-rendszerű, "D. K." oszt. kenőszivattyú anyagainak új csoportként való felvétele az anyaglajstromba
A XXIV/223. tételű nyomtatvány lajstrom helyesbítése és kiegészítése (Melléklettel)
Anyag- és leltárkezelés, leltárbeszerzés és ócskaanyageladás
A központi szertárnak az igazgatóság alá rendelése
Értesítések
Általános igazgatási főosztály. Titkárság
A 28. sz. egészségügyi minta ("Megkeresés felvételi orvosi vizsgálat iránt") visszaszállítása
Pályázat tanulóknak az 1928/29. tanévre a szegedi fiúnevelőiintézetbe való felvételére
Pályázat árváknak a kőszegi árvaházba, illetve a szegedi fiúnevelőintézetbe való felvételére
Az igazgatósági könyvtár részére 1928. évi január hó 1-től március hó 31-ig újonnan beszerzett könyvek jegyzéke és tételszáma
Az igazgatósági könyvtár részére 1928. évi április hó 12-től május hó 26-ig újonnan beszerzett könyvek jegyzéke és tételszáma
Bérletjegy érvénytelenítése
Az igazgatósági könyvtár részére 1928. évi április 12-től szeptember hó 21-ig ujonnan beszerzett könyvek jegyzéke és tételszáma
Nyugdíj- és nyugbérügyek. Betegségi Biztosító Intézet és a jótékony alapok ügyei. Egészségügyi adminisztráció
Ellenőrző orvosi felmentés és megbizatás és ezzel kapcsolatban az ellenőrző orvosok működési helyében és idejében bekövetkezett változás
Meghívó a magyar királyi államvasutak Betegségi Biztosító Intézetének 1928. évi június hó 24-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor a Budapest keleti pályaudvar nagy tanácstermében tartandó II-ik rendes közgyűlésére
Köszönet a B. B. Intézet tagjainak a kórház berendezésére adott 1 1/2 %-os járulékért
A szakszolgálati elszámolások ellenőrsége
A XXIV/223. tételű nyomtatványlajstrom kiegészítése
Kereskedelmi főosztály
Elveszett X. mintájú díjmentes utazásra jogosító utalvány érvénytelenítése
Elveszett díjmentes utazásra jogosító utalványtömb érvénytelenítése
Pályafenntartási nyilvántartás, pályafelügyelet és pályafenntartási anyagok ügyei
Menetrendfüggelék helyesbítése
Menetrendfüggelék helyesbítése
Gépészeti főosztály
Értesítés
Üzemi szenek csoportosítása és egyenértékeiről kiadott táblázat helyesbítése
Járóműbeszerzés, szerkesztés, kísérleti ügyek
A menetrendfüggelék 9. és 18. A. táblázatának helyesbítése
Terhelési szakaszok megváltoztatása. Menetrendfüggelék helyesbítése
Forgalmi ügyek
A helységnévtárban keresztülvezetendő forgalomköri változások
Távirdaszolgálatra vonatkozó rendeletek és forgalomköri változások
Új vasúti távirda létesítése
Menetrendfüggelék helyesbítése
Új vasúti távirda létesítése
A Helységnévtárban keresztülvezetendő forgalomköri változások
A Posta Rendeletek Tárában megjelent rendelet és forgalomköri változások közlése
A helységnévtárban keresztülvezetendő forgalomköri változások
Szállításból kizárt sajtótermék
Lefoglalt sajtótermék
A Posta Rendeletek Tárában megjelent "Forgalomköri változások" és "Kiegészítés a távirda és távbeszélő hivatalok névsorához"
Változás a távíró-díjszabásban és forgalomköri változások
Menetrendfüggelék helyesbítése
Pályázati hirdetmény
A Helységnévtárban keresztülvezetendő forgalomköri változások
Új gyorsvonatpár forgalombahelyezése
A helységnévtárban keresztülvezetendő forgalomköri változások
Új gyorsvonatpár forgalombahelyezése
A Helységnévtárban keresztülvezetendő forgalomköri változások
A Posta Rendeletek Tárában megjelent "Forgalomköri változások" és "Kiegészítés a távirda és távbeszélő hivatalok névsorához"
Új vasúti távirda létesítése
A téli menetrend életbeléptetése
A "Posta Rendeletek Tárá"-ban megjelent forgalomköri változások és távirdaszolgálatra vonatkozó rendeletek
Vonalfőnökség megszüntetése
A Helységnévtárban keresztülvezetendő forgalomköri változások és távirdaszolgálatra vonatkozó rendelet
A Helységnévtárban keresztülvezetendő forgalomköri változások
A helységnévtárban keresztülvezetendő forgalomköri változások
Anyag- és leltárbeszerzési főosztály
az új anyaglajstrom I. részének 20. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom III. részének 10. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az őj anyaglajstrom I. részének 21. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 22. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Műhelyi és vontatási anyagok beszerzése
Az új anyaglajstrom I. részének 16. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Egyéb üzemi és pályafenntartási anyagok beszerzése
Az új anyaglajstrom I. részének 19. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Váltókhoz tartozó megmunkált csatlakozó sínek és betéttuskók felvétele az anyaglajstromba
Anyaglajstromhelyesbítés
Anyag- és leltárkezelés, leltárbeszerzés és ócskaanyageladás
Leltárlajstromhelyesbítés
A XXIV/220 tét. leltárlajstrom szöveg- és egységárhelyesbítés
Üzletvezetőségi értesítések
Fiókszertár létesítése
"Pusztadomaháza"feltételes megállóhely megnyitása
Vendégszoba létesítése
Osztálymérnökségek összevonása
Osztálymérnökség megszüntetése
Nem hivatalos rész
Adományok a "Vasutas nap" javára
Adományok a "Vasutas nap" javára
Az igazgatósági könyvtár részére 1927. évi június hó 1-től december hó 31-ig ujonnan beszerzett könyvek jegyzéke és tételszáma
Adományok a "Kőszegi Árvaházi Alapítvány" javára
Hirdetés üresedésben levő telepkezelői állás betöltésére
Adományok a "Kőszegi Árvaházi Alapítvány" javára
Adományok a "Kőszegi Árvaházi Alapítvány" részére
Adományok a "Kőszegi Árvaházi Alapítvány" részére
Pályázati felhívás tanulóknak az Államvasúti Alkalmazottak Országos Szövetsége (KANSZ főcsoport) által fenntartott kaposvári fiúnevelőintézetbe való felvételére
Magyar államvasutak takarék- és segélyszövetkezete
Hirdetés
25 éves találkozó
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtázása
Adományozás
Értesítés
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtázása
Adományok a "Kőszegi Árvaházi Alapítvány" kamataiból a vasutas árváknak
Adományok a "Kőszegi Árvaházi Alapítvány" javára
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtázása
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtázása
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
A "Gamma Rezső alapítvány" kamatainak kiosztása
A "Vasutas-nap" adományainak nyugtatása
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem