Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.751

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1933. január-december/Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósága Körrendeletei 1933. január-december

1933. 1-56. szám/1933. 1-60. szám/Kiadja a M. Kir. Államvasutak Igazgatósága saját közegei számára kézirat gyanánt

Szerkesztő

Kiadó: M. Kir. Államvasutak Igazgatósága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.157 oldal
Sorozatcím: A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Hornyánszky Viktor R.-T. m. kir. udvari könyvnyomda, Budapest nyomása. A "Körrendeletek" rész gépelt lapokból áll. Teljes évfolyamok. Kézirat gyanánt. A Hivatalos Lapoknál néhány kézzel írott melléklet található. A Körrendeletek rész gépelt lapokból áll. Kézirat gyanánt.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1933.
Hivatalos rész
Rendeletek
Elnökség
Köszönetnyilvánítás
Halálozás
Köszönetnyilvánítás a forgalmi szolgálati ághoz tartozó személyzet részére
Rendelet az igazgatási ügyrend részleges módosítása tárgyában
Elismerés a személyzetnek
Általános igazgatási főosztály
Titkárság
A szakvizsgabizonyítványok bélyegilletéke
Változás az igazgatóságnál szervezett elsőfoku és külön fegyelmi bíróságok elnöki tisztében
Változás az igazgatóságnál szervezett másodfoku fegyelmi bíróságban
Rendelet az államvasúti tisztviselők mellékfoglalkozásai tárgyában
Hétvégi szünet tartása a nyári idény alatt
Magánvizsga a felsőkereskedelmi iskolákban
Minden szolgálati főnökség tartson vasutasnapot
A m. kir. államvasúti tisztviselők részére a magasabb fizetési osztályban megjelölt szolgálati minőség elnevezésének, vagy elnevezésének és jellegének engedélyezése
Mellékfoglalkozások bejelentése
A hadirokkantak és más hadigondozottak alkalmazása és az ilyen alkalmazottak szolgálati viszonyának megszüntetése
A névmagyarosítások újabb szabályozása
Mátyásföld nagyközség lakáspénzosztályba sorozása
A szolgálati beosztási helyükről orvosi vizsgálat vagy gyógykezelés céljából távozó alkalmazottakkal szemben követendő eljárás és helyettesítési költségeik elszámolása
Felhívás az összes alkalmazottakhoz a "Horthy Miklósné segélyakció"-ban részvételre
Változás az igazgatóságnál szervezett elsőfokú és külön fegyelmi bíróságban
Nyugdíj- és nyugbérügyek. Betegségi Biztosító Intézet és a jótékony alapok ügyei. Egészségügyi adminisztráció
A betegségi biztosító intézeti tagok 16 életéven felüli családtagjainak aí 1/2 %-os önkéntes tmogatás terhére való engedélyezésre jogosultsága
Rendelési idő szabályozása a központi rendelőintézetben március 15-én
Gyógyfürdőbe való beutalások
A magyar királyi államvasutak nyugdíjintézetének alapszabályaihoz kiadott XXXIII. függelék
Rendelési idő szabályozása a központi rendelőintézetben a Húsvéti ünnepek alatt
A Máv. Betegségi Biztosító Intézet 1933. évi közgyűlési napjának kitűzése
A Máv. Betegségi Biztosító Intézet kinevezett és választott közgyűlési tagjai közt előforduló változások bejelentése
Meghívó a Máv. B. B. Intézete 1933. évi VII-ik rendes közgyűlése
Az 1933. év június hó 11-re kitűzött B. B. Intézeti közgyűlés helyének megváltoztatása
Máv. Betegségi biztosító intézeti közgyűlési tag kinevezése
A Máv. Betegségi Biztosító Intézete 1/2 %-os önkéntes támogatási alap"-ja terhére segélyezésre jogosító "Tagsági igazolvány"-ok érvénytelenítése s új tagsági igazolványok életbeléptetése
A társadalombiztosítási ügyekben Budapesten eljáró bíróság mellé a Máv. mint munkaadó által, valamint a Máv. Betegségi Biztosító Intézetének közgyűlése által választott 10-10 ülnök és 10-10 pótülnök nevének közlése
A 1/2 %-os önkéntes támogatási alap terhére kifizetett készpénzsegélyekről készített jegyzékek felterjesztésének szabályozása
A Máv. Betegségi Biztosító Intézete kinevezett közgyűlési és választott választmányi tagjai sorában felmerült változások közlése
A magyar királyi államvasutak nyugdíjintézetének alapszabályaihoz kiadott XXXIV. sz., valamint nyugbérpénztárának alapszabályaihoz kiadott XX. sz. függelékek
A magyar királyi államvasutak nyugbérpénztárának alapszabályaihoz kiadott XIX. függelék
A nyugbérpénztár központi bizottsága tagjainak megválasztása
Pénzügyi főosztály
Az államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak, továbbá a nyugdíjasok és özvegyek lakáspénzének (lakbérének) havi részletekben való fizetése
Számlázási Mintához (Vasútüzleti számlázási rendszer) VI. sz. fedvény kiadása
Költségvetés, hitelügyek és pénzügyi statisztika
A magyar királyi államvasúti tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat megillető illetmények, továbbá a magyar királyi államvasutak nyugdíjasait, nyugbéreseit, valamint ezeknek özvegyeit és árváit megillető ellátási díjaknak további csökkentése
Az 1932/33. számadási év után üzemi jutalék megállapítása és kifizetése
Számvevőségi ügyek
Az alkalmazottak illetményei és a nyugdíjasok, nyugbéresek stb. nyugellátása, valamint a kártalanítási vagy kártérítési járadékok után fizetendő rokkantellátási adónak a kétszeresére való felemelése
A fizetési előlegtartozások törlesztési részösszegeinek csökkentése
Változás az igazgatóság által kibocsátott fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére feljogosítottak névsorában
Változás az igazgatóság által kibocsátott fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére feljogosultak névsorában
Salgótarján állomásnak a postai pénzkezelési rendből való kikapcsolása
Körmend állomásnak átsorozása a postai pénzkezelési rendben
Balatonszárszó megállóhelynek a postai pénzkezelési rendbe való bekapcsolása
Változás az igazgatóság által kibocsátandó fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére feljogosítottak névsorában
Változás az igazgatóság által kibocsátandó fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére feljogosítottak névsorában
Homok állomásnak átsorozása a postai pénzkezelési rendben
A 10 német márka és 1000 lei címletű bakjegyek bevonása, valamint 1000 lei címletű új bankjegyek forgalombahozatala
Légrád állomásnak a postai pénzkezelési rendből való kikapcsolása
Kereskedelmi főosztály
Svájc és Magyarország közti áruforgalomban életbeléptetett korlátozások
A berni árufuvarozási nemzetközi egyezmény aláírási jegyzőkönyvének II. fejezetében foglalt átmeneti rendelkezések érvénytartamának meghosszabbítása
Társasutazási magán-űrjegyszelvény életbeléptetése
Kedvezményes díjszámítás esetén a díjkedvezménynek a rovatlapokon való megjelölése
A hitelezett három,bárcás "Behívójegy"-ek és "Szabadságolási igazolvány"-ok kiállításának módosítása
Az Ausztriába feladott küldeményeknek készpénzelőleggel való megterhelése
A havi részletekben fizethető mérsékeltárú éves bérletjegyek kiállításának és érvényesítésének módosítása
Útépítési anyagok fuvardíjainak hitelezése
Kiviteli küldemények banktanusítványainak kezelése
A külföldről érkező szénküldemények után beszedendő szénadó
Gázgyárak címére érkező külföldi szénküldemények szénadómentessége
A Cseh-Szlovákia részéről életbeléptetett devizakorlátozásokról szóló rendeletünk módosítása
Szolgálatban utazó magy. kir. csendőrlegénység részére menetjegy nélküli utazásra jogosító "Menetlevél" és "Szolgálati lap" életbeléptetése
A Cseh Szlovákiába rendelt szén- és kokszküldemények bérmentesítése
A X. sz. díjmentes utazásra jogosító utalványok kiállításánál a szolgálati főnök névbélyegzője használatának beszüntetése
"Műegyetemi Sportrepülő Egyesület" által kibocsátott sorsjegyutalványok árusítási határidejének meghosszabbítása
Személy- és poggyászdíjszabási ügyek
Svájci-cseh-lengyel-magyar-román-jugoszláv-bulgár-görög-olasz személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Vonalbérletjegyek, havi részletekben fizethető mérsékeltáru éves bérletjegyek, korlátolt munkás-hetijegyek és munkás-menetjegyfüzetek életbeléptetése
Utasításszerűleg kiadott 30 jegyből álló menetjegyfüzetek életbeléptetése
A közszolgálati alkalmazottaknak arcképes igazolványal érvénytartamának meghosszabbítása
A hétvégi (week-end) menettérti viszonylatokat feltüntető "Zöld falihirdetmény" új kiadása
Sajtóhibahelyesbítés
Az Orszságos Magyar Gazdasági Egyesület által rendezendő országos mezőgazdasági kiállítás és tenyészállatvásárra utazók utazási kedvezménye
Magyar-bolgár személyforgalom Románián át
Svájci-cseh-lengyel-magyar-román-jugoszláv-bulgár-görög-olasz személy-, poggyász és expresszáru forgalom
Újabb gócponti állomások felvétele a mérsékeltáru menettérti viszonylatok sorába
Utánfizetési határozmányok módosítása és a kerékpárok szabványsúlyának újbóli megállapítása
A kereskedelmi és ipari társas cégek egyik tulajdonosa részére mérsékelt árú bérletjegy kiszolgáltatásának engedélyezése
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
A zöld felihirdetmény módosítása
Menetkedvezmények a folyó évi gödöllői nemzetközi cserkészvilágtáborozás alkalmából
Sajtóhibahelyesbítés
Az 1933. évben Gödöllőn tartandó nemzetközi cserkészvilágtáborozás alkalmából külön magánjegyszelvények felfektetése
A budapesti nemzetközi vásárra utazók utazási kedvezménye
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Sajtóhibahelyesbítés
Sajtóhibahelyesbítés
Budapest környékén kiadásra kerülő 30 jegyből álló mérsékeltáru menetjegyfüzetek
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Magyar-osztrák személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Jugoszlávián át. Uj díjszabás kiadása
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Közvetlen magyar-olasz személy- poggyász- és expresszáruforgalom (Különleges kedvezményesárú menettérti jegyek életbeléptetése az adriai fürdőhelyekkel való forgalomban)
Svájci-cseh-lengyel-magyar-román-jugoszláv-bulgár--görög-olasz személy-, poggyász- és expresszáru forgalom
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettértijegyek forgalmába
A zöld falihirdetmény módosítása
Újabb gócpont állomás felvétele a mérsékeltáru gócponti menettérti jegyek forgalmába
A magánjegyszelvények "Jegyzék"-ének helyesbítése és kiegészítése
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettértijegyek forgalmába
A zöld falihirdetmény módosítása
Magyar-bolgár személy- és poggyászforgalom Románián át
Féláru alkalmi menettérti bárcajegyek módosítása
A "Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás 1. rész D. H. 4. szakasza 4. pontjának, valamint a XXIV/226. számú Utánfizetési szabályzat IV. szakaszának módosítása
Svájci-cseh-lengyel-magyar-román-jugoszláv-bulgár-görög--olasz személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Magyar-lengyel és lengyel-jugoszláv személy-, poggyász- és expresszáru forgalom
Csehszlovák-jugoszláv személy-, poggyász- és expr esszáruforgalom
A magánjegyszelvények "Jegyzék"-ének helyesbítése
Különleges szabadjegy a Nemzetközi Ujságíró Szövetség konferenciájának tagjai részére
Újabb gócpont állomás felvétele a mérsékeltáru gócponti menettértijegyek forgalmába
Közvetlen magyar-osztrák személyforgalom
Menetkedvezmény az Országos Magyar Week-end Egyesület tagjai részére
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettértijegyek forgalmába
A zöld falihirdetmény módosítása
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettértijegyek forgalmába
A zöld hirdetmény módosítása
Közvetlen magyar vasúti személyforgalom
A magyar királyi államvasutak személyvonatú menetdíjainak 1-15 km-ig, valamint a gyorsvonatú menetdíjaknak 101 km-től kezdődő csökkentése
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettértijegyek forgalmába
A zöld falihirdetmény módosítása
Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom
Újabb gócponti állomások felvétele a mérsékeltáru gócponti menettértijegyek forgalmába
Az Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási R.-T. által kibocsátott "Egy vidám hét a Balatonon" és "Ketten egy jeggyel" című ellátásos füzetek életbeléptetése
Közvetlen magyar vasúti személyforgalom (Módosítás)
Hétfőtől szombat estig érvényes munkás-hetijegyek rendszeresítése
Az 1933. évben Gödöllőn tartandó nemzetközi cserkészvilágtáborozás alkalmából külön magánjegyszelvények felfektetése tárgyában kiadott C 3863/933. számú rendeletünk módosítása és a magánjegyszelvények "Jegyzék"-ének kiegészítése
Nemzetközi vasúti személy- és poggyászdíjszabás. Érvényes 1928. évi október hó 1-től (Módosítás)
A folyó évi gödöllői nemzetközi cserkész-világtáborozás alkalmából engedélyezett menetkedvezmények kiszolgáltatására vonatkozó C 3801/933. Cr. számú rendelet kiegészítése és módosítása
Ausztriába rendelt ásványi szén- és kokszküldemények beviteli korlátozásának módosítása
A magánjegyszelvények "Jegyzék"-ének helyesbítése és kiegészítése
Utánfizetési határozmányok módosítása a Személydíjszabás I. és II. részében
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
A gödöllői cserkészvilágtáborozást látogató igazolt leventék részére menetkedvezmény kiszolgáltatása
Csehszlovák-jugoszláv személy-, poggyász- és expresszárúforgalom
A korlátolt munkás hetijegyek alaki módosítása
50 %-os menetdíjkedvezmény a Szent István ünnepnap alkalmából
A balatoni fürdő- és üdülőhelyeket látogató bel- és külföldi nyaralók menetkedvezménye
Az A) és B) sorozatú gyorsvonatú magánjegyszelvények árainak módosítása
az "Egy vidám hét a Balatonon" és "Ketten egy jeggyel" című ellátásos füzetek által biztosított 50 %-os díjmérséklések a balatoni fürdőévad egész tartama alatt a belföldi utasok részére való kiszolgáltatása
Svájci-cseh-lengyel-magyar-jugoszláv-bulgár-görög-olasz személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Magyar-bulgár személy- és poggyászforgalom Románián át
Magyar-osztrák személyforgalom. Társasutazási díjszabás; érvényes 1929. évi július hó 15-től
Svájci-cseh-lengyel-magyar-román-jugoszláv-bulgár,görög-olasz személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom
Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom
Magyar-osztrák személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Ágfalva (Loipersbach-Schattendorfon át) Díjszabás érvényes 1926. évi július hó 1-től
Magyar-osztrák személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Jugoszlávián át. Díjszabás érvényes 1933. évi május hó 1-től
Magyar-jugoszláv személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
A balatoni fürdő és üdülőhelyeket látogató bel- és külföldi nyaralók menetkedvezménye
"Összeállítható ellátásos szelvényfüzet" életbeléptetése
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Hirdetmény keresztülvezetése
Kombinált vasúti-légi menetjegyek a magyar-osztrák kötelék személyforgalomban
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Magyar-szehszlovák személy- és poggyászforgalom
Magyar-román személy- és poggyászforgalom
Hirdetmény keresztülvezetése
Személydíjazás II. Rész (kiegészítés)
Magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom (Sajtóhibahelyesbítés)
Magyar-osztrák személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Ágfalva (Loipersbach Schattendorfon) át
A magánjegyszelvények "Jegyzék"-ének helyesbítése
A "Magyar vasúti szeméály- és poggyászdíjszabás" 1. rész 23 § (2) II. 10. v. h.-ának kiegészítése
A vasúti alkalmazottak arcképes igazolványainak érvényesítése
Csehszlovák-jugoszláv személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Utasításszerűleg kiadott 30 jegyből álló menetjegyfüzetek életbeléptetése
A havi részletekben fizethető éves bérletjegyek óvadékának visszafizetése
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Utasításszerűleg kiadott 30 jegyből álló menetjegyfüzetek életbeléptetése
A közszolgálati alkalmazottak arcképes igazolványainak érvényesítése
Magyar-osztrák személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Ágfalván (Loipersbach-Schattendorf)-on át. Díjszabás érvényes 1926. évi július hó 1-től (A X. pótlék kiadása)
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Menetkedvezmény a Magyar Sí Szövetség tagjai részére
Csehszlovák-jugoszláv személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Magyar-osztrák személy-, poggyász- és expresszáruforgalom Jugoszlávián át. Díjszabás érvényes 1933. évi május hó 1-től (Az I. pótlék kiadása)
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Közvetlen kedvezményesáru közvetlen menettérti jegyek Budapestről Rómába a "Mostra del fasci-mo" alkalmából
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Utasításszerűleg kiadott 30 jegyből álló menetjegyfüzetek életbeléptetése
A Személydíjszabás II. rész 5. szakaszának és a hétvégi menettértijegyek "zöld falihirdetmény"-ének kiegészítése
Kedvezményes árú bérletjegyek érvénytartamának meghosszabbítása
Sajtóhibahelyesbítés
Belföldi árúdíjszabási és vasútgazdasági ügyek
Díjkedvezmény a folyó évi február hó 2-től 5-éig Vácott tartandó kiállításra fuvarozandó élőállatokra és tárgyakra
A magyar királyi vallás és közoktatásügyi minisztériumtól engedélyt nyert színigazgatók névsorának módosítása
Díjkedvezmény a folyó évi február 18-án és 19-én Győrött rendezendő házinyúl- és galambkiállításra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi március hó 22-től 27-ig Budapesten rendezendő Országos mezőgazdasági kiállításra és tenyészállatvásárra fuvarozandó élőállatokra és tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi március hó 12-től 19-ig Wienben tartandó tavaszi nemzetközi vásárra fuvarozandó tárgyakra
Izraelita húsvéti laska (pászka) küldemények szállítása és kiviteli kedvezménye
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 6-tól 15-ig Budapesten rendezendő Nemzetközi Vásárra fuvarozandó kiállítási tárgyakra, továbbá a Nemzetközi Vásár tartama alatt előre megállapított szakmai napokon eladott árucikkekre és tárgyakra, valamint a vásáron lekötött tranzit-üzletek alapján elszállításra kerülő árukra
Díjkedvezmény a m. kir. háztartási (gazdasági) vándortanfolyamok felszerelésének szállítására
A raktár- és rakhelybérleti egységárak újabb megállapítása
A raktári és rakhelybérleti egységárak újabb megállapítása (Helyesbítés)
Díjkedvezmény a folyó évi április hó 30-ától május hó 7-ig Poznanban tartandó nemzetközi vásárra fuvarozandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó hó május hó 7-én Budapesten rendezendő nemzetközi sampion ebkiállításra rendelt kutyák fuvarozására
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 25-étől június hó 10-éig terjedőiedőben rendezendő 8. vitéz Horthy István kisgazda és lovaslevente távlovaglás alkalmából szállítandó kocsikra, lovakra, marhákra és személyekre
Díjkedvezmény a f. évi augusztus hó 1-15-ike között Gödöllón rendezendő IV. nemzetközi cserkész világtáborozás (jamboree) felépítéséhez szükséges anyagokra és a tábor ellátásához szükséges cikkekre
Díjkedvezmény a folyó évi június hó 3-ától 12-ig Lubljanában rendezendő tavaszi nemzetközi vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi június hó 3-ától 18-ig Lembergben rendezendő nemzetközi vásárra szállítandó tárgyakra
Módosítása a folyó évi 20. sz. "Hivatalos Lap"-ban közzétett 100011/23/933. Cu. sz. rendeletnek
A raktár- és rakhelybérleti egységárak újabb megállapítása (Módosítás)
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 27-től június hó 6-ig Zágrábban tartandó tavaszi nemzetközi vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi június hó 4-én Budapesten rendezendő nemzetközi kutyakiállításra szállítandó kutyákra
Módosítása a folyó évi 22. sz. "Hiv. Lap"-ban közzétett 10.011/933. Cu. sz. rendeletnek
Díjkedvezmény a hazai cirkusztársulatok szállítmányaira
Díjkedvezmény a folyó évi július hó 6-án Budapesten tartandó gyapjú-aukción el nem adott gyapjúküldeményekre
Díjkedvezménynek rovatolás útján való alkalmazása
Az 1933. évi július hó 1-vel életbelépő díjszabásváltozások és díjkedvezmények ismertetése
Valamennyi állomásnak
rovatolási és irányítási szabályzat kiadása a magyar vasúti kötelékforgalomban
A hazai cirkusztársulatok szállítmányaira engedélyezett díjkedvezmény igénybevételére jogosult hazai cirkusztársulatok névjegyzékének kiegészítése
Irányítás a Szeged - csanádi vasút állomásaival való forgalomban
A magyar királyi államvasutak állomásainak egymásközti áruforgalmára érvényes új "Irányítási szabályzat" kiadása
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 12-től 18-ig Reichenbergben rendezendő nemzetközi árumintavásárra fuvarozandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 28-ától szeptember hó 2-ig Veneziában tartandó diákkongresszusra, majd a folyó évi szeptember hó 1-től 8-áig Torinóban rendezendő nemzetközi diáksportversenyre fuvarozandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 2-től 11-éig Zagrebben rendezendő nemzetközi mintavásárra Magyarországból, vagy Magyarországon át külföldról szállítandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 10-étől 28-áig Salonikiben rendezendő VIII. nemzetközi vásárra fuvarozandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 3-ától 10-ig Prágában tartandó nemzetközi mintavásárra Magyarországból és Magyarországon át fuvarozandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 6-ától 21-éig Bariban rendezendő keleti nemzetközi vásárra szállítandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 2-ától 17-éig terjedő időben Budapesten rendezendő kézműipari kiállításra fuvarozandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 2-ától 11-éig Ljubljanában rendezendő őszi nemzetközi vásárra fuvarozandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 3-ától 10-éig Wienben tartandó őszi vásárra fuvarozandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 3-tól 10-ig Makón tartandó ipari és kereskedelmi árumintavásárra, valamint mezőgazdasági termény- és állatkiállítási tárgyakra és állatokra
A "Hivatalos Lap" 1933. évi 37. számában Gy. 10011/933. Cu. sz. alatt kiadott rendelet címének módosítása
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 25-től október hó 10-éig Budapesten rendezendő országos gyümölcs- és virágkiállításra fuvarozandó kiállítási tárgyakra
A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól 1933-34. színházi évadra engedélyt nyert színigazgatók névsora
Díjszámítási könnyítés cukorrépaküldeményekre
Díjkedvezmény a folyó évi október hó 1-től 8-ig Kiskunhalason tartandó mezőgazdasági termény- és állatkiállításra, továbbá ipari és kereskedelmi kiállításra szállítandó tárgyakra és állatokra
Díjkedvezmény a folyó évi október hó 21., 22. és 23. napjain Székesfehérvárott tartandó baromfi-, házinyúl, galamb-, valamint gyümölcs-, bor- és háziipari kiállításra szállítandó tárgyakra és állatokra
Díjkedvezmény a folyó évi október hó 8-tól 10-ig Szekszárdon tartandó "A Faluszövetség és szekszárd megyei város kiállítás"-ra szállítandó tárgyakra és állatokra
Díjkedvezmény a folyó évi november hó 5-től 13-ig Kaposvárott tartandó "Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat vándorkiállítás"-ra szállítandó tárgyakra
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól engedélyt nyert színigazgatók névsorának módosítása
Díjkedvezmény a "Horthy Miklós-né inségakció" javára 1933. és 1934. év folyamán fuvarozandó küldeményekre
Díjmérséklés a folyó évi december hó 6-tól 11-ig Budapesten rendezendő nemzetközi baromfikiállításra fuvarozandó élőállatokra és tárgyakra
A Szeged-csanádi vasút állomásai és a Dunajobbparti vonalak állomásai közötti áruforgalom irányításának szabályozása
Díjszámítási könnyítés a fedett és nyitott kocsikban szállítható gyüjtőáruknak együttesen fedett kocsikban való feladás esetén
Fekbérmentes idők és fekbérek, továbbá álláspénzmentes idők (kirakási határidő) számítására vonatkozó kedvezmények
Magyar Vasúti Árudíjszabás I. rész B) szakasz őj kiadása I. pótlék a helyi árudíjszabásokhoz (II. rész) és I. pótlék kiadása a Magyar Vasúti Kötelék II. rész 1. füzethez (Kiviteli díjszabás)
Díjkedvezmények rovatolás útján való alkalmazása
Filmküldemények után esedékes utánvéti jutalék számítása
A külfölddel való áruforgalmak díjszabási ügyei
Díjkedvezmények rovatoplás útján való alkalmazása
Ózdról Bánréve-Somoskőújfalu határon át vagy viszont szállítandó küldemények díjszámítása és rovatolása
A magyar-svájci árúforgalomban életbeléptetett korlátozások hatályon kívül helyezése
A magyar-osztrák vasúti köteléki díjszabás új kiadása
Díjkedvezmények rovatolás útján való alkalmazása
"Függelék" kiadása a magyar-svájci gabonadíjszabáshoz
Magyar-német vasúti kötelék
Elismerés
Az élőállatküldemények új mód szerinti statisztikai számbavétele
Szállítmányozás, közúti gépkocsi forgalmi ügyek
A békéscsabai fővámhivatal megszüntetése
Oberloisdorf-Lutzmannsburgi (Felső-lászló-Locsmánd) vonalon az összes forgalom beszüntetése. Lutzmannsburg állomás lezárása
Tűzifaküldemények fuvarozása
Nyíregyházai m. kir. fővámhivatal megszüntetése
Tűzifaküldemények fuvarozása
Magyarország és Olaszország között a kivitelre vonatkozólag kötött megállapodás alapján kiviteli hitelkedvezményben részesíthető áruk vámkezelésének igazolása
Állati hulla- és hullarészküldemények elszámolása
Makói mellékvámhivatal megszüntetése
Útközben történendő kiviteli vámkezelések elmulasztása
Behozatali engedéllyel nem fedezett áruk egységes kezelése a belépő határvámállomáson
Trencianské Teplice állomáson vámkirendeltség létesítése
Kiviteli korlátozás megszüntetése egyes árucikkeknél
Burgonyabetegségekkel fertőzött országok jegyzéke
Kereskedelmi rendeltetésű egyes árucikkeknek az értékhatárra való tekintet nélkül tanúsítvány alapján történő kiszállítása
Az útközben megsérült, a máv kocsitelepébe sorozott vagy a máv-tól bérelt magánkocsik kezelésének újabb szabályozása
Romániával való személyforgalomban fennáll devisakorlátozások ismertetése
Marharakodóállomás megszüntetése
A "Sóelosztó Bizottság" sóküldeményeihez kincstári okirati bélyegnélküli fuvarlevélűrlapok használhatók
Vadászati tilalmi idők módosítása
Nádküldemények helytelen rakodása
Faiskolai termesztvények szállítása
Behozatali korlátozások alatt álló és értékesítésre kerülő vámáruknak behozatali engedély nélküli értékesítése
Faiskolai termesztvények szállítása
A pápai m. kir. fővámhivatal megszüntetése
Lisztküldemények szállítása és a szállítás ellenőrzése
A lenmag kivitelének korlátozása
Az 1939. évi 2. sz. "Hivatalos Lap"-ban közzétett 104035/929. Ft. sz. rendelet kiegészítése
Marharakodóállomás engedélyezése
Marharakodóállomás engedélyezése
Marharakodóállomás engedélyezése
Gépészeti főosztály
Villamos vonalfelügyelőségek szervezése
Teherkocsik feliratai helyett egyezményes jelek
Vontatás
A műhelyek és fiókműhelyek működési, illetve segélynyujtási kerülete
Mozdonykönyv körözése
Járóműbeszerzés, szerkesztés, kísérleti ügyek
A menetrendfüggelék I. Pótlékának kiadása
Menetrendfüggelék helyesbítése
A 22. sor. mozdony terhelése és közlekedése és a 302. és 424. sor. mozdonyok közlekedése. A "Menetrendfüggelék" helyesbítése
Menetrendfüggelék helyesbítése
A jegylyukasztó kalauzkulcsok ellenőrző számozó berendezésének eltávolítása
A menetrendfüggelék 1. sz. pótlékának újból való kiadása
Forgalmi főosztály
A szentesi vonalfőnökség megszüntetése
Forgalmi ügyek
A 103141/932. Ft. sz. rendelet módosítása
Állatorvosi munkadíjak mérséklése
Kormányzóné Őfőméltósága köszönete
Köszönetnyilvánítás
Romániával való személyforgalomban fennálló deviza-korlátozások ismertetése
Piaci és vásári kereskedők ponyvaküldeményeinek vásári poggyászként való fuvarozása
A 41. sz. jelzési utasítás X. függelékének kiadása
Élő és vágott szarvasmarha, sertés és birkaküldemények mérlegelése
A nagykanizsai vonalfőnökség megszüntetése
Új állategészségügyi törvény életbelépése és annak végrehajtása
Romániával való személyforgalomban fennálló devizakorlátozás módosítása
Budapest-Fővám,ház fővámhivatali kirendeltség megszűnése
A posta "Rendeletek Tárá"-ban megjelent forgalomköri változások és rendeletek közlése
A 170. sz. állomási és a 172. sz. útirány űrbárca vételezésének és felhasználásának újabb szabályozása
Kiviteli élő- és leölt állatküldemények súlyának a statisztikai árunyilatkozatokban történő feltüntetése
Faküldemények fuvarozása
A kaposvári fővámhivatal megszüntetése
A posta "Rendeletek tárá"-ban megjelent rendeletek és forgalomközi változások közlése
A 25. sz. forgalmi utasítás XV. függelékének és a 27. sz. vonatszemélyzeti forgalmi utasítás IX. pótlékának kiadása
Facsemeték csak szállítási igazolvánnyal fuvarozhatók
Tűzesetek alkalmával segélykérés céljából feladott táviratok felvétele és továbbítása
Vonattáviratok rendszeresítése
Hévízfürdőn létesített jegykiadóhely útipoggyász felvételi- és kiadási hely megnyitása
Állati hulláknak, hullarészeknek stb., valamint friss húsküldeményeknek vasúton történő fuvarozása
Piestany (Pöstyén) állomáson a fürdőidény tartamára fővámhivatali kirendeltség szervezése
Romániával való személyforgalomban fennálló devizakorlátozás enyhítése
Az 1933/34. évi menetrend életbeléptetése
Székesfehérvári Fővámhivatal megszüntetése
A távirdai levelezési jegyzőkönyvek vezetésének szabályozása
A felügyeleti hatósághoz intézett táviratok helyes címzése
A téli menetrend életbeléptetése
Kocsileszámolás
Idegen kocsik túltartózkodásának bejelentésére szolgáló "Kimutatás" nyomtatványt új alakban nyomatjuk
Idegen kocsik nyilvántartása és bejelentése
Átmeneti és honossági bárcák alkalmazása
Központi kocsiintézés
A "MÁV. Hungária" és MÁV. (Sud) Hungária cégjelű rakszerek rovancsolása
Helyjegyek rendszeresítése az 1933. évi május hó 15-én életbelépő új menetrendben közlekedő közvetlen kocsikban
A rakszerszámadások rendezése
A 47. számú utasítás 11. §-ának kiegészítése
A M. Á. V. Hungaria kocsitakaróponyvák szállítás közben keletkezett sérüléseinek megállapítása
Helyjegyek rendszeresítése az 1933. évi október hó 8-án életbelépő új téli menetrendben közlekedő közvetlen kocsikban
A 47. sz. utasítás 5. és 10. §-ainak módosítása
10 tonna raksúlyú kocsik használatának korlátozása
Visszkereset
Újságcsomagok visszkeresetének szabályozása
Anyag- és leltárbeszerzési főosztály
Az 1932/33. fűtési évben részletlevonásra előjegyzett vagy készpénzben befizetett tüzelőanyagutalványok érvényének meghosszabbítása
A Budán lakó igényjogosultak tüzelőanyagjárandóságának előjegyzése és utalványozása
Az anyaglajstromban az üzemi szeneknél egyes gyüjtőtételszámok megszüntetése és a gyüjtőtétel alá sorozott szenek átcsoportosítása
A 711610/1932. sz. "C" "Részletes feltételek ásványszenek szállítására" című füzetnek új szöveggel történt kinyomatása és a készletben levő régi példányok selejtezése
Gázgyári darabos és dió I. koksz vételezésének engedélyezése
A nyugati pályaudvari szertár készletéből utalványozott aprított tűzifa kiszolgáltatásának a központi és józsefvárosi szertárakból való engedélyezése
Műhelyi és vontatási anyagok beszerzése
Gázgyári kokszutalványozásának szabályozása
Máv. kályhabrikett kiszolgáltatása az igényjogosultaknak
Megszabáson felüli tüzelőanyag vételezésének engedélyezése
Az igényjogosultak tüzelőanyag ellátása az 1933-1934. fűtési évben
Az igazgatóság és a közvetlenül az igazgatóság alá tartozó szolgálati főnökségek létszámába tartozó tényleges, valamint a közvetlenül az igazgatóság alá tartozó nyugdíjas alkalmazottak tüzelőanyag visszatérítési kérelmének benyújtása
Egyéb üzemi és pályafenntartási anyagok beszerzése
"Gyorsmotorkocsi alkatrészek" anyagoknak újbóli anyaglajstromozása
Anyag- és leltárkezelés, leltárbeszerzés és ócskaanyageladása
Szolgálati egyenruhák kísérőivel történt szállításának megszüntetése
Hegesztő-pisztoly, vágókészülék és oxigén reduktor alkatrészek besorozása 123. sz. helyesbítés
Tartalomjegyzék az 1933. évi Hivatalos Lap mellékletét képező körrendeletekhez (1-60. szám)
A.
5. sz.: A Magyar Absztinens Vasutasok Egyesületének pártolása
53. sz.: A "Gyűjtő" ügyiratok számának helyes idézése
A. I.
2. sz.: Az 1933. évi március hóban tartandó tisztviselői képesítő vizsgára kijelölt segédtisztek visszalépésének bejelentése és 1934. évi márciusi tisztviselői vizsgákra való jelentkezések
3. sz.: A volt Duna-Száva-Adria Vasuttársaság (azelőtt Déli Vaspályatársaság) magyar vonalai személyzetének "Gordon Róbert" tanulmánydíj-alapítvány gondnokságának 1932. évi számadása
3. sz.: Uj könyvek az igazgatósági könyvtárban
4. sz.: A néhai lovag bárdányi Brám Miksa segélyalapítvány 1932. évi kamathozadékának kiosztása
7. sz.: Alkalmazottaink gyermekeinek olcsó nyaraltatása
7. sz.: Kincstári bélyegek helyes felülbélyegzése céljából követendő eljárás
14. sz.: Pályázat árváknak a kőszegi árvaházba, illetve a szegedi fiunevelő intézetbe való felvételére
14. sz.: A budapesti köztisztviselők szinház és hangverseny egyesületének kedvezményei
15. sz.: Pályázati hirdetmény a kaposvári máv. fiunevelő intézetbe leendő felvételekről
17. sz.: A volt 32-es gyalogezred ezredszobrának felavatása
21. sz.: Pályázati hirdetés ingyenes gyermeknyaraltatásra
23. sz.: Pályázati hirdetés ösztöndijakra
25. sz.: Ingyenes gyermeknyaraltatás
28. sz.: Eljárás a pályatesten átjáró és a közönség használatára meg nem nyitott egyéb vasuti területekre belépő egyénekkel szemben
30. sz.: A Máv. Rudolf Trónörökös Egyesület pályázati felhivása ösztöndijakra
31. sz.: Sorsolások eltiltása
33. sz.: A magasabb fizetési osztályban megjelölt szolgálati minőség elnevezésének, vagy elnevezésének és jellegének engedélyezésére vonatkozó ad 103436/1933. A. I. rendelet értelmezése tárgyában
33. sz.: A Duna-Száva-Adria Vasuttársaság (azelőtt Déli Vaspályatársaság) magyar vonalai személyzetének Gordon Róbert tanulmánydij-alapitvány 1933. évi jutalomdijainak kiosztása
40. sz.: Az 1933. évi október hóban tartandó tisztviselői képeitő vizsgára kijelölt segédtisztek visszalépésének bejelentése és 1934. évi októberi tisztviselői vizsgára való jelentkezések
41. sz.: A Duna-Száva-Adria Vasuttársaság (azelőtt Déli Vaspályatársaság) magyar vonalai személyzetének "Gordon Róbert tanulmánydij alapitvány" pályázati feltételei
46. sz.: Pályázat a néhai lovag bárdányi Brám Miksa segélyalapitványra
46. sz.: Pogány Sándor segélyalapitvány alapitólevelének jóváhagyása és pályázati feltételei
2. sz.: Kutatás
8. sz.: Kutatás
12. sz.: Kutatás
16. sz.: Kutatás
28. sz.: Kutatás
41. sz.: Kutatás
49. sz.: Kutatás
54. sz.: Kutatás
59. sz.: Kutatás
A. IV.
A máv. Betegségi Biztositó Intézete vitéz nagybányai Horthy Miklós kórháza és központi rendelője
2. sz.: 1932. évi október és november havi
16. sz.: 1932. évi december és 1933. év január és február havi
28. sz.: 1933. évi március, április és május havi
36. sz.: 1933. évi junius havi
betegforgalmának közlése
13. sz.: A harkányfürdői és hévizfürdői gyógyfürdők használata végett az ottani "Vasutas Ház"-akba történő beutalások körüli eljárás szabályozása
16. sz.: Betegségi kórismék adatait hivatalos titokként kell kezelni
16. sz.: Parád gyógyfürdő gondnokságának ajánlata az 1933. évi fürdőévadra
20. sz.: A fogmunkálatok végzésére vonatkozó rendelkezések
21. sz.: Helyesbités
27. sz.: Idegen fogorvosnál végzett fogműveletek után járó megtéritési összegek
34. sz.: I. Az öregségi és rokkantsági, valamint özvegyi és árva ellátás megállapitásának és folyósitásának feltételei
34. sz.: II. A havi bejelentési jegyzékek vezetésénél tapasztalt hiányosságok
38. sz.: Betegségi statisztikai adatszolgáltatás a Máv. B. B. I. kórházában felmerült ápolási költségekről
50. sz.: Betegségi Biztositó Intézeti "Ideiglenes Tagsági Igazolvány" nyomtatvány életbeléptetése és mikénti vételezése
52. sz.: Fogszakorvosi körzetek megállapitása
54. sz.: Fogszakorvosi körzetváltozások
59. sz.: Fogszakorvosi körzetváltozások
C.
19. sz.: Tűzifaküldemények tartalmának helyes megjelölése az Országos Erdei Alap által kibocsátott fuvarleveleken
22. sz.: Az utólagos rendelkezések végrehajtásáért járó dijak beszedése és elszámolása
57. sz.: Bérelt rakterületről feladott és bérelt rakterületre érkező áruk ut és kövezetvámja
C. I.
2. sz.: Elvesztett szabadjegy érvénytelenitése
2. sz.: A szombathelyi csendőrségi kerület részére kiadott éves szabadjegyek érvénytelenitése
9. sz.: Arcképes igazolvány és időleges szabadjegy érvénytelenitése
10. sz.: Állandó szabadjegy érvénytelenitése
17. sz.: Állandó szabadjegy érvénytelenitése
19. sz.: Állandó szabadjegy érvénytelenitése
11. sz.: Dijszabásszerű bérletjegyek érvénytelenitése tárgyában
16. sz.: Dijszabásszerű bérletjegyek érvénytelenitése tárgyában
28. sz.: Dijszabásszerű bérletjegyek érvénytelenitése tárgyában
31. sz.: Dijszabásszerű bérletjegyek érvénytelenitése tárgyában
37. sz.: Dijszabásszerű bérletjegyek érvénytelenitése tárgyában
43. sz.: Dijszabásszerű bérletjegyek érvénytelenitése tárgyában
11. sz.: Arcképes igazolványok érvénytelenitése
16. sz.: Arcképes igazolványok érvénytelenitése
17. sz.: Arcképes igazolványok érvénytelenitése
17. sz.: Arcképes igazolványok érvénytelenitése
18. sz.: Arcképes igazolványok érvénytelenitése
22. sz.: Arcképes igazolványok érvénytelenitése
23. sz.: Arcképes igazolványok érvénytelenitése
25. sz.: Arcképes igazolványok érvénytelenitése
31. sz.: Arcképes igazolványok érvénytelenitése
33. sz.: Arcképes igazolványok érvénytelenitése
12. sz.: Szabadjegy és önköltségi szelvényfüzetek érvénytelenitése
18. sz.: Dijszabásszerű bérletjegy érvénytelenitése
60. sz.: Dijszabásszerű bérletjegy érvénytelenitése
17. sz.: Közszolgálati alkalmazottak gyermekeinek nyári arcképes igazolványai
19. sz.: Arcképes igazolványok és időleges szabadjegyek érvénytelenitése
21. sz.: Arcképes igazolványok és időleges szabadjegyek érvénytelenitése
53. sz.: Arcképes igazolványok és időleges szabadjegyek érvénytelenitése
55. sz.: Arcképes igazolványok és időleges szabadjegyek érvénytelenitése
57. sz.: Arcképes igazolványok és időleges szabadjegyek érvénytelenitése
60. sz.: Arcképes igazolványok és időleges szabadjegyek érvénytelenitése
21. sz.: Au porteur jegy és podgyász feladási vevények érvénytelenitése
21. sz.: Egyességi szabadjegy érvénytelenitése
37. sz.: Egyességi szabadjegy érvénytelenitése
23. sz.: Kedvezményes áru bérletjegy érvénytelenitése
26. sz.: Arcképes igazolványok és időleges szabadjegy érvénytelenitése
38. sz.: Arcképes és podgyászfeladási igazolványok, valamint időleges szabadjegyek érvénytelenitése
39. sz.: Időleges szabadjegy és arcképes igazolványok érvénytelenitése
40. sz.: Időleges szabadjegy és arcképes igazolványok érvénytelenitése
40. sz.: Időleges szabadjegy, kedvezményes podgyászfeladási igazolvány és arcképes igazolványok érvénytelenitése
41. sz.: Arcképes igazolványok és au porteur jegy érvénytelenitése
47. sz.: Arcképes igazolványok és au porteur jegy érvénytelenitése
47. sz.: Bérletjegyek érvénytelenitése
53. sz.: Bérletjegyek érvénytelenitése
49. sz.: Arcképes igazolványok és kedvezményes podgyász feladási igazolványok érvénytelenitése
58. sz.: Kedvezményes áru és dijszabásszerű bérletjegyek érvénytelenitése tárgyában
C. II.
1. sz.: A Dunántulról a Nyirségbe szállitott vetőburgonya dijszámitása
3. sz.: A máv. vonalain megengedett legnagyobb tengelynyomásokat tartalmazó "Táblázat" módositása
4. sz.: A szállitóközönség panasza a házhoz fuvarozás ellen
5. sz.: Dijszámitási könnyités az eredeti rendeltetési állomásról megtöltés nélkül továbbitott üres bortartánykocsik részére
5. sz.: Dijszámitási és szállitási könnyités az "Altek" rendszerű különleges berendezésű hűtőgépes kocsikban továbbitandó áruk részére
7. sz.: A nemesitett vetőmagvakra fennálló dijkedvezmény igénybevételére jogositott gazdaságok névjegyzékének kiegészitése
8. sz.: "A szállitóvevényes áruk kezelése és elszámolása" cimű füzet módositása
8. sz.: Dijkedvezmény Békéscsaba állomáson feladott lucernaliszt (őrölt lucerna) küldemények részére
10. sz.: Szállitási és dijszámitási könnyités rudakra függesztve, darabáruként feladott lőtt vadnyul küldemények részére
10. sz.: A Győr-Sopron-Ebenfurti vasut vonalain 1932. évi január hó 1.-től érvényes helyü árudijszabáshoz (II. rész) és a hozzátartozó "Függelék"-hez 1933. évi március hó l.-től való érvényességgel kiadott I. pótlék szétosztása
16. sz.: Dijkedvezmény nádból és szalmából préselt, dróttal összekötött épitőtelepek részére
17. sz.: Lucernalisztre (őrölt lucernalisztre) engedélyezett kedvezmény kiterjesztése
21. sz.: Az 1933. évi "Dijkedvezményi jegyzék" 9. és 10. fsz. alatt foglalt sertésküldeményekre érvényes dijkedvezmények helyes alkalmazása
23. sz.: Gyógyfüvekre és gyógynövényekre fnnálló kedvezmény teljes alkalmazása
23. sz.: A Máv. vonalain megengedett legnagyobb tengelynyomásokat tartalmazó "táblázat" módositása
25. sz.: Az Országos Erdei Alap által kiadott kedvezményes dijszámitás igénybevételére jogositó fuvarlevelek megsemmisitése
25. sz.: Az 1933. évi 21. sz. Körrendeletben C 32219/19333. C. II. sz. a. a sertésküldeményekre érvényes dijkedvezményes helyes alkalmazása tárgyában kiadott rendelet módositása
26. sz.: Hazai származású műfa dijszámitása
28. sz.: A f. évi Dijkedvezményi jegyzék 9. folyószáma alatt hussertésekre, - angol sertésekre - hirdetett kedvezmény alkalmazása tárgyában ad 102737/932. C. II. sz. alatt kiadott rendelet módositása
29. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása
30. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
31. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
35. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
35. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
36. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
37. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
38. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
39. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
41. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
42. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
44. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
45. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
47. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
49. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
50. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegésitése
51. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
53. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
54. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
56. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészsitése
57. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
58. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
59. sz.: A buza és őrleményekre érvényes kedvezmény alkalmazása tárgyában kiadott rendelet kiegészitése
39. sz.: A nemesitett vetőmagvakra fennálló dijkedvezmény igénybevételére jogositott gazdaságok ujabb névjegyzéke
42. sz.: Betétlapokért járó dijak mellőzése rinfusa berendezéssel tartósan felszerelt G. kocsiknak élő állatokkal való megrakása esetén
42. sz.: A "Győr-Sopron-Ebenfurti vasut és az általa kezelt fertővidéki h. é. vasut magyar vgonalain 1932. évi janár hó 1.-től érvényes helyi árudijszabáshoz (II. rész) 1933. évi szeptember hó 1.-től való érvényességgel kiadott II. pótlék, valamint a Szeged-csanádi vasut vonalain 1933. évi szeptember hó 1.-től érvényes uj helyi árudijszabás (II. rész) szétosztása
43. sz.: Hizott és hussertésekre fennálló kedvezmény helyes alkalmazása
43. sz.: Ipari célokra felhasznált tűzifaküldemények dijszámitása
48. sz.: Külföldre szállitott gyümölcsküldemények fuvardijszámitása
48. sz.: Honvédségi pótlovak dijszámitása
50. sz.: A gabona, őrleményekre és magvakra érvényes kedvezmény alkalmazása
50. sz.: A Győr-Sopron-Ebenfurti vasut és az általa kezelt fertővidéki h. é. vasut magyar vonalain 1932. évi január hó 1.-től érvényes helyi árudijszabáshoz (II. rész), valamint a Szeged-Csanádi Vasut vonalain 1933. évi szeptember hó 1.-től érvényes helyi árudijszabáshoz (II. rész) 1933. évi október hó 15.-től való érvényességgel kiadott "függelék" szétosztása
54. sz.: Dijmérséklés katonai szállitásokra
54. sz.: A "Dijszabás teherdarabáruknak háztól - házig fuvarozására" cimű dijszabás II. fejezet 1. cikkének második bekezdésében foglalt határozmány pontos betartása, illetőleg ellenőrzése
55. sz.: Az "Az Est" cimű napilap "Hármaskönyv"-ének fuvarozása
55. sz.: A máv. vonalain megengedett legnagyobb tengelynyomásokat tartalmazó "táblázat" módositása
56. sz.: Dijkedvezmény a f. é. december hó 3-án és 4.-én Debrecenben rendezendő VI. Országos baromfi, galamb, - és nyul kiállitásra szállitandó élőállatokra és tárgyakra
60. sz.: Helyesbitések a 31906/933. C. II. sz. alatt kiadott "Rovatolási és irányitási" szabályzatban
C. III.
4. sz.: Végrehajtási utasitás a "Magyar Dunaátrakási forgalom" cimű uj árudijszabáshoz
24. sz.: Határállomásokon ujra feladott fűrészeltfa küldemények dijszámítása
C. IV.
21. sz.: Az F 61612/1933. F. I. rendelet módositása
22. sz.: A folyó évi 18. sz. Körrendeletben közzétett F 61496/933. F. I., F 61597/933. F. I. és 61612/933. F. I. sz. rendeletek módositása
24. sz.: Élőállatküldemények almozása
24. sz.: Halküldemények fuvarozása
30. sz.: Bérmentesitési kényszer alól való feloldás
30. sz.: Bérmentesitési kényszer alól való feloldás
30. sz.: A "Terményfuvarozási iroda" külföldi küldeményeinek ellenőrzése
33. sz.: A személy, poggyász és árubiztositások ajánlása
37. sz.: Csehszlovákiába rendelt borküldeményekhez vegyvizsgálati bizonyitvány szükséges
38. sz.: Franciaországba rendelt friss hus fuvarozása teheráru fuvarlevéllel a fuvarozási utvonal egy részén teher, - másik részén gyorsáruként
38. sz.: Fuvarlevelek szabálytalan kiállitása
38. sz.: Bortartálykocsik megterhelése
40. sz.: Adriai zárt szállitmányok továbbitása
46. sz.: Darabáruként feladott telt hordók rakodása
46. sz.: Hiányosan csomagolt áruk kiméletlen kezelése
47. sz .: Bitumenes tetővászonnal boritott kocsik átlyukasztásának megakadályozása
47. sz.: A fuvarozási szerződés módositásának (utólagos rendelkezés) szabályszerű végrehajtása
47. sz.: Kiviteli árpa, zab és tengeri küldeményekhez fuvarlevél másodpéldány másolat adása
49. sz.: Az F 61597/933. F. I. számu rendelet módositása
51. sz.: Tűzifaküldemények mérlegelése
51. sz.: Belföldi leveles és vágott dohánnyal űzött csempészet megakadályozása
51. sz.: Mérlegkönyv vezetésének megszüntetése a darabáru küldeményeknél
55. sz.: Tej és tejtermékek forgalomba hozatalának szabályozása
55. sz.: Szőnyegküldemények kiméletes kezelése
55. sz.: Facsemeték kiméletes kezelése
57. sz.: Talált tárgyak nyilvántartásának egyszerűsitése
57. sz.: A Terményfuvarozási Iroda fuvarleveleihez csatolt ellenőrző levelezőlapok felülbélyegzése
22. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
25. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
26. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
35. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
36. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
37. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
41. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
47. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
49. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
54. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
57. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
59. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
22. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
28. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
35. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
36. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
41. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
50. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
57. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
59. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
Li I. b.
12. sz.: "A szállitóvevényes áruk kezelése és elszámolása" cimű füzet módositása
22. sz.: A Magyar Nemzeti Bank terhére végzett mérlegelések költségeiről készitendő kimutatások helyes szerkesztése
23. sz.: Tűzifa és egyéb küldeményeknek a fuvarlevélben foglalt adatokkal megegyező rovatolása
37. sz.: Dijkedvezményekben előirt igazolványok csatolása a rovatlapokhoz
47. sz.: Az egy fuvarlevéllel feladott különböző áruosztályaiba tartozó áruk elszámolása
Li I. c.
17. sz.: A részbérmentesitési összegek helyes megállapitása a nemzetközi köteléki áruforgalmakban
55. sz.: Részbérmentesitési összegek megállapitása a magyar-jugoszláv vasuti kötelék forgalomban
60. sz.: Magyar-csehszlovák vasuti kötelék
Li I. f.
10. sz.: A forgalmi adóváltságok fizetése alól mentesitett cégek és vállalatok uj jegyzékének kiegészitése
E. I.
32. sz.: A teher, - valamint személy- és podgyászkocsik kölcsönös használatára vonatkozó XXIV.211 és XXIV. 210. számu szabályzatok módositása
F. I.
1. sz.: Élő és vágott baromfi, valamint élő állatok és husküldemények szabálytalan felvétele
3. sz.: A növényvédelmi szolgálat szabályozása
3. sz.: Hirdetmény (Módositás)
4. sz.: Szállitási igazolvány a külföldre rendelt élő és leölt állatokhoz és állati termékekhez
5. sz.: Vajküldemények bevitele Németországba
6. sz.: Bérmentesitési kényszer alól való feloldás
14. sz.: Bérmentesitési kényszer alól való feloldás
6. sz.: Venezia Scomenzhera állomás megnyitása az áruforgalomra
7. sz.: A m. kir. posta küldeményeihez kincstári okirati bélyeggel el nem látott fuvarlevél űrlapok is használhatók
7. sz.: Az "üresen megtöltés végett" bevallással feladott tartánykocsik üres állapotának megvizsgálása
12. sz.: Tejküldeményeknek gyékénytakarékkal való letakarása
17. sz.: Az adriai kikötőkbe rendelt több kocsikból álló, összetartozó szállitmányok kezelése
17. sz.: Küldemények tartalmának igazolása a felek kivánságára
17. sz.: Tejeskannák kiméletes kezelése
18. sz.: A vasuti üzletszabályzat B./ mellékletének I. Ia/2. csoportjába tartozó könnyen robbanó lőanyagoknak és robbantó szereknek, valamint az I.b./2. csoportjába tartozó könnyen robbanó lőszereknek vonalainkon és a hazai önálló vasutak vonalain való szállitása
18. sz.: Tejkisérő bárcák használata
18. sz.: Kiviteli- behozatali- és átmeneti kocsirakományu küldemények továbbitása
1. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
2. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
3. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
6. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
9. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
9. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
16. sz.: Sajtótermékek lefoglalása
2. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
3. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
7. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
9. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
10. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
14. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
14. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
17. sz.: Szállitásból kizárt sajtótermékek
F. III.
3. sz.: Magánkocsik szerkezetének önkényes változtatása a kocsibérlő, illetve beállitó felek részéről
12. sz.: Tiz naponkénti adatszolgáltatás a helyzetjelentéshez
24. sz.: Összeállitás a várható gabona és cukorrépa feladásáról
58. sz.: Áruforgalmi (19. illetve 20. sz. Ktg.) kimutatások szerkesztésére vonatkozó rendelet kiegészitése
G. III.
60. sz.: Leltári vashordók kezelése és nyilvántartása
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1933. január-december/Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósága Körrendeletei 1933. január-december A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1933. január-december/Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósága Körrendeletei 1933. január-december A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1933. január-december/Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósága Körrendeletei 1933. január-december A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1933. január-december/Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósága Körrendeletei 1933. január-december

A Hivatalos Lapoknál a 21. és 22. szám fordított sorrendben lett bekötve. A Körrendeleteknél az 50. és 51. szám nem a helyére lett bekötve.

Állapot:
34.000 Ft
17.000 ,-Ft 50
85 pont kapható
Kosárba