Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.182

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1936. január-december

1936. évfolyam 1-54. szám/Kiadja a M. Kir. Államvasutak Igazgatósága saját közegei számára kézirat gyanánt

Szerkesztő

Kiadó: M. Kir. Államvasutak Igazgatósága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 342 oldal
Sorozatcím: A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Egy kihajtható és négy gépelt melléklettel. Hornyánszky Viktor Rt. Magyar Királyi Udvari Könyvnyomdája nyomása. Teljes évfolyam. Kézirat gyanánt.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Hivatalos rész
Rendeletek
Vezértitkárság
A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtés ellenőrzése
A szolgálati út betartása és alkalmazottainknak külső pártfogók és közbenjárók igénybevételétől eltiltása
Köszönetnyilvánítás
Köszönetnyilvánítás
Változások a háromtagú állandó bizottságokban
Köszönetnyilvánítás
Köszönetnyilvánítás
Pályázati hirdetmény igazolványosok részére
Elismerés
Alkalmazottainknak magánkövetelések behajtásával foglalkozni nem szabad
Az egy éve nem szolgáló havidíjasok és napidíjasok, valamint a három éve nem szolgáló napibéresek, forgalmi segélydíjasok, munkások és órabér átalánnyal díjazott igazolványosok szabadságidejének és erre az időre járó illetményeinek szabályozása
Változások a háromtagú állandó bizottságokban
Egyesületi tagok toborzásának és az egyesületi tagdíjak levonásának szabályozása
Új mintájú Anyakönyvi lap és Szolgálati táblázat nyomtatványok kiadása
Külső pártfogók és közbenjárók igénybevétele
Függelék kiadása a Szolgálati és illetményszabályzathoz az eltűnés folytán létszámból törölt államvasúti alkalmazottak hozzátartozóinak ellátása tárgyában
Ideiglenes alkalmazásban álló (műszaki gyakornok, egyéb havidíjas, napidíjas, órabéres) mérnöki személyzet önálló mérnöki magángyakorlatának szabályozása
Balatonparti fürdő- vagy üdülőhelyen nyaraló alkalmazottak szabadságmeghosszabbítása
Változás a szegedi üzletvezetőségnél szervezett háromtagú állandó bizottságban
Felhívás összes alkalmazottainkhoz
Pályázati hirdetmény igazolványosok részére
Jákfai vitéz Gömbös Gyula Őnagyméltósága, Magyarország miniszterelnöke elhúnyt
Eln. értesítés
Felhívás az összes alkalmazottakhoz a "Horthy Miklósné segélyakció"-ban való részvételre
Változás a miskolci üzletvezetőségnél alakított háromtagú állandó bizottságban
A szolgálati viszony keletkezése, módosítása és megszüntetése alkalmával használandó egységes okirat-minták előállítási költségei
Hivatalból történő levonások
Miniszteri vonalbiztosi kirendelés
A m. kir. államvasutaknál szervezett másodfokú fegyelmi bíróság elnökének és elnökhelyettesének kinevezése
Változás a miskolci üzletvezetőségnél alakított háromtagú állandó bizottságban
Szociálpolitikai és jogi főosztály
A magyar királyi államvasutak nyugdíjintézetének alapszabályaihoz kiadott XXXIX. függelék és a magyar királyi államvasutak nyugbérpénztárának alapszabályaihoz kiadott XXIII. függelék
Szociálpolitikai és egészségügyi igazgatás
Orvostisztviselők gyógykezelési tevékenységének és gyógyszerrendelésének megtiltása
Minden szolgálati főnökség tartson vasutas-napot!
Gyógyfürdőbe való beutalások
A Máv. Betegségi Biztosító Intézete 1936. évi közgyűlési napjának kitűzése
A tízlapos rendes b. b. i. vényfüzet árának leszállítása
A Beteglátogatási idő a Máv. B. B. I. "nagybányai vitéz Horthy Miklós" kórházában
Az önálló műhelyi személyzet részére térítés ellenében kiszolgáltatandó bbi. és a 1/2 %-os alap nyomtatványok (tagsági igazolvány, vényfüzet, érvényesítési bélyeg) vételezésének és elszámolásának módosítása
Rendelési idő szabályozása a központi rendelőintézetben október 6-án
Felmentés és kirendelésváltozások
A nyugbérpénztár központi bizottsága tagjainak megválasztása
Rendelésváltozás a Máv. B. B. I. rendelőintézetében
Jogügyek
A közszállításokra tett ajánlatok illetékének újabb szabályozása
Pénzügyi főosztály
Fuvarhitelintézeti csekkeknek idegen értékre való kiállításának beszüntetése
A "Fuvarhitelintézet Rt." által kibocsátott letéti csekklapok kezelése és megőrzése
Beszolgáltatások és ellátmányok nyugtázása és ellennyugtázása az átadó és átvevő pénztárak részséről
Líra felárának módosítása
Költségvetés és statisztika
Az 1935/36. számadási év után üzemi jutalék megállapítása és kifizetése
Főkönyvvezetőség és főpénztár
II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékét megörökítő kétpengős ezüstérmék forgalombahelyezése
Változás a fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére jogosítottak névsorában
1000 - csehkoronáról szóló bankjegyek forgalombahelyezése
Változás a fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére jogosítottak névsorában
Bankjegyek forgalomba helyezése, illetve forgalomból való kivonása
Változás az igazgatóság által kibocsátott fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére felhatalmazottak névsorában
20 - svájci frankról szóló (régi kibocsátású) bankjegyek forgalomból való kivonása
Romhány állomásnak a postai pénzkezelési rendből való kikapcsolása
Változás a fizetési utalványok aláírására és ellenjegyzésére felhatalmazottak névsorában
Változás a fizetési utalványok aláírására és ellenjegyzésére felhatalmazottak névsorában
Kétpengős emlék ezüstérmék forgalomba helyezése
Új kibocsátású külföldi bankjegyek forgalomba helyezése
Változás az igazgatóság által kibocsátandó fizetési utalványok aláírására és ellenjegyzésére fölhatalmazottak névsorában
Az 50.- Sczhillingről szóló bankjegyek bevonása
Változás az igazgatóság által kibocsátott fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére jogosultak névsorában
Kereskedelmi főosztály
A nemzetközi vasúti fuvarozással kapcsolatos követelések kiegyenlítése
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vasúti szakosztálya tagjai régi arcképes igazolványának érvénytelenítése és a miniszteri biztosok jelvényeinek ismertetése
Személydíjszabás. Menetkedvezmények. Idegenforgalom
A 2. osztályú mérsékeltáru bérletjegyek csökkentett árának további ideiglenes fenntartása
Közvetlen német-magyar személy-, poggyász - és expresszáruforgalom
Cserkészek nyári táborozási és díjszabási kedvezmények módosítása
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Az Orszságos Magyar Gazdasági Egyesület által rendezendő országos mezőgazdasági kiállítás és tenyészállatvásárra utazók utazási kedvezménye
Ülőhely elfoglalása a sínautóbuszokban szolgálati jeggyel történő utazás esetében
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás I. rész D, H. 11. szakaszának módosítása
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettértijegyek forgalmába
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettértijegyek forgalmába
A Magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás II. Rész 6. szakasz I. fejezetének módosítása
A budapesti nemzetközi vásárra utazók utazási kedvezménye
Magyar-jugoszláv személy-, poggyász- és expressáru forgalom
Észak-Középeurópa-Keleti személy, poggyász és expresszáruforgalom
Az Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség tagjainak menetkedvezménye
A Budapesti Nemzetközi Vásárra utazó külföldiek utazására vonatkozó pótrendelkezés
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettértijegyek forgalmába
Magyar-román személy- és poggyászforgalom
Új viszonylatok felvétele a balatoni mérsékeltáru kombinált vasúti és hajózási közvetlen menettérti szelvényjegyek közé
A magánjegyszelvények "Jegyzék"-ének kiegészítése
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettértijegyek forgalmába
A belföldi egyetemi és főiskolai hallgatók menetkedvezményének szabályozására vonatkozó pótrendelkezés
Vitézzé avatandók utazási kedvezménye
Magyar-csehszlovák személyforgalom
A balatoni és velencetavi visszautazási kedvezmény újabb szabályozása
Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom
Magyar-osztrák személy- és poggyászforgalom
Magyar-jugoszláv személy, poggyász- és expresszáru forgalom
Gyor-sínautóbusz közlekedtetése Budapest keleti p. u.-Debrecen-Nyíregyháza,Cop viszonylatban
Mérsékeltáru kombinált vasúti és hajózási menettértijegyek rendszeresítése Budapest és Wien között
Egyes balatoni és velencetavi menetkedvezmények megszüntetése
Gyors motorvonatok közlekedtetése Wien-Westbahnhof-Wien-Ostbahnhof-Budapest k. p. u. és fordított viszonylatban
Közszolgálati alkalmazottak nyári arcképes igazolványa
Balatoni visszautazási kedvezmény kiszolgáltatása külföldi menetjegyirodák által
Köztisztviselői menetjegyfüzetek módosítása
A Miskolc személypályaudvarra szóló hétvégi menettértijegyekkel kapcsolatos igazolás kiterjesztése
Újabb viszonylat felvétele a mérsékeltáru háromnapos menettértijegyek forgalmába
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettértijegyek forgalmába
Külföldi közlekedési vállalatok alkalmazottai és azok családtagjai részére biztosított menetkedvezményeknek érvényesítése a sínautóbuszokra és motorvonatokra
Újabb gócpont állomás felvétele a mérsékeltáru (gócpont) menettértijegyek forgalmába
Az "Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség" tagjainak menetkedvezménye Budapestre
A Miskolc személypályaudvarra szóló hétvégi menettérti jegyekkel kapcsolatos igazolás kiterjesz tése
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Az Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási R.-T. által kibocsátott "Két hét a napsugaras szegedi Tisza partján" című ellátásos füzet életbeléptetése
Balatoni mérsékeltáru kombinált vasúti és hajó menettérti jegyek határozmányainak módosítása
Magyar-román személyforgaliom
Köztisztviselői menetjegyfüzetek érvényességének Budapest-Józsefváros állomásra való kiterjesztése
50 %-os menetdíjkedvezmény a Szent István ünnepi hét alkalmából
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Svájc-keleti személy-, poggyász- és expresszáru forgalom
Újabb gócponti állomás felvétele a mérsékeltáru (gócponti) menettértijegyek forgalmába
Német-román személy-, poggyász- és expresszáru forgalom
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Magyar-német expresszáru forgalom
Nyaraló-, gyógyfürdő-, üdülőhelyek stb. látogatóinak menetkedvezménye
Helyjegyek kiadása a Budapest keleti p.-u.-Wien Ostbahnhof-Wien Westbahnhof viszonylatban közlekedő 808. sz. gyorsmotorvonathoz
Személydíjszabás (II. rész) új kiadása
Német-magyar személy- és poggyászforgalom
Menetkedvezmény a berlini olimpiászról Magyarországba utazó külföldiek részére
Városlőd-Kislőd állomás felvétele az 50 %-os visszautazási menetdíjkedvezménynél figyelembeveendő állomások közé
Új kutyafuvarozási díjak kizárólag vadászkutyák fuvarozásához
Sajtóhibahelyesbítés az új Személydíjszabás II. részében
Belföldi körutazási jegyek árainak módosítása és új viszonylat felvétele
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
A Debrecenben rendezendő III. Tiszántúli Ipari Kiállítás és Árumintavásár alkalmából elrendelt menetkedvezmények
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 5-től 8-ig terjedő időszakban rendezendő "Nemzetközi Sporthét a Balatonon" alkalmából fuvarozandó felszerelési és kiállítási tárgyakra
Menetkedvezmények kiterjesztése a Budapest keleti p.-u.-Debrecen-Nyíregyháza-Cop viszonylatban közlekedő gyorssínautóbuszon
A magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás I. rész 10. §. (6.) II. 5. végrehajtási határozmány kiegészítése
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettértijegyek forgalmába
A belföldi egyetemi és főiskolai hallgatók utazási kedvezményének újabb szabályozása
A Vasúti Üzletszabályzat 28. §-ának (2) bekezdéséhez tartozó I. végr. hat. módosítása
Az 50 %-os balatoni kedvezmény érvénytartamának kiterjesztése folyó évi október hó 15-ig bezárólag
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettértijegyek forgalmába
A magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás (II. Rész) 10. szakaszának módosítása
Osztrák-román személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
A vasúti alkalmazottak arcképes igazolványainak érvényesítése
Svájc-keleti személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
A 807/808. sz. gyorsmotorvonatpár megállása Győr állomáson
Mérsékeltáru menettértijegyek egyes ipari, kereskedelmi és közigazgatási gócpontokra irányuló forgalomban
Észak-középeurópa-keleti személy-, poggyász- és expresszáru forgalom
Á 2301/Á1701-es gyorssínautóbusz ülőhelyeinek és helyjegyeinek elosztása
Közvetlen magyar-olasz személy-, poggyász- és expresszáru forgalom
Módosítás a m. kir. Államvasutak Személydíjszabás II. részében
A "Svájc-keleti" személy-, útipoggyász- és expresszárudíjszabás "C" füzetével kapcsolatos intézkedések
A csehkoronának devalvációja miatt az Északi államoknak Csehszlovákiával, Ausztriával és Magyarországgal való forgalomban kiadott 1935. évi május hó 1-je óta érvényes expresszsárudíjszabás módosítása
A Svájc-Keleti személy-, útipoggyász- és expresszáru díjszabás egyes díjszabási füzeteiben szükségessé vált intézkedések
Jugoszláv-román személy- és útipoggyász-forgalom
A közszolgálati alkalmazottak arcképes igazolványainak érvényesítése
Kutyafuvarozási mellékdíjak bevezetése a magyar-osztrák személy- és útipoggyászdíjszabásban
A 16a. számú igazolványok szövegének módosítása
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Magyar-Oszutrák személy- és poggyászforgalom. A Szob-Marchegg útvonalon át fuvarozott utipoggyász díjtételeinek módosítása
Magyarországból az Orient-Expressz vonattal utazó utasoktól felár beszedése
Különleges határozmányok és menetdíjak a Budapest keleti p.-u. és Wien Ostbahnhof között közlekedő "Árpád" jellegű gyorssínautóbuszhoz
Sajtóhibahelyesbítés
A magyar vasúti személy- és poggyászdíjszabás I. rész 23. §. (2) bekezdéséhez tartozó II. v. h. módosítása
Kedvezményesáru bérletjegyek érvénytartamának meghosszabbítása
Az Északi-cseh-szlovák-osztrák-magyar expresszárudíjszabás reichsmárkában feltüntetett díjtételeinek helyesbítése
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettértijegyek forgalmába
Személydíjszabás II. rész 17. szakasz 1. pontjának módosítása
Alacsonyabb kocsiosztályú féljegy váltására jogosító kékszínű és féláru menetjegy váltására szolgáló narancssárga színű vasúti arcképes igazolván yok rendszeresítése
Helyesbítés
A "Műegyetemi Sportrepülő Egyesület által kibocsátott bélyegjegyek árusítási határidejének meghosszabbítása
Belföldi árudíjszabás és vasútgazdaság
Díjkedvezmény a folyó évi március hó 8-tól 17-ig Wienben tartandó tavaszi Nemzetközi Vásárra fuvarozandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi március hó 20-tól 25-ig Budapesten rendezendő Országos Mezőgazdasági Kiállításra és Tenyészállatvásárra fuvarozandó élőállatokra és tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi március hó 25 - és április hó 5-ike közötti időben Budapesten rendezendő IX. Budapesti Nemzetközi automobil, motorkerékpár és motorcsónak kiállításra külföldről vasúton érkező tárgyakra
Az ipari tanfolyamok céljaira szállított mintaműhelyek és vándorládak díjszámítása
Díjkedvezmény a "Falu" Magyar Gazda- és Földműves Szövetség vándorkiállításaira feladandó gyors- és teherdarabáru küldemények szállítására
Díjkedvezmény a hazai cirkuszvállalatok szállítmányaira
Díjkedvezmény a folyó évi április hó 12-17-ike között Milánóban rendezendő nemzetközi vásárra szállítandó tárgyaklra
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 8-tól 18-ig Budapesten rendezendő Nemzetközi Vásárra fuvarozandó kiállítási tárgyakra, továbbá a Nemzetközi Vásár tartama alatt előre megállapított szakmai napokon eladott árucikkekre és tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi április hó 26-ától május hó 30-ig Tel Avivban rendezendő keleti vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 2-ától 11-éig Zágrábban tartandó XXV. Nemzetközi Tavaszi Mezőgazdasági Vásárra és XIII. autószalonra, valamint a Nemzetközi Mintavásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 7-10-ike között Breslauban rendezendő Nemzetközi Vásárra szállítandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 2-ától 11-éig Zágrábban tartandó XXV. Nemzetközi Tavaszi Mezőgazdasági Vásárra és XIII. autószalonra, valamint a Nemzetközi Mintavásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi április hó 19-én Törökszentmiklóson tartandó szarvasmarha-kiállításra és vásárra szállítandó élőállatokra
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 18-tól június hó 20-ig terjedő időben rendezendő II. vitéz Hortny István kisgazda és lovaslevente lovastanulmányút alkalmából szállítandó kocsikra, lovakra, málhákra és személyekre
A hazai cirkusztársulatok szállítmányaira engedélyezett díjkedvezmény igénybevételére jogosult hazai cirkusztársulatok névjegyzékének kiegészítése
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 31-étől június hó 11-ig Szegeden rendezendő VIII. ipari vásárra sz állítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 30-ától június hó 11-ig Ljubljanában rendezendő tavaszi vásárra szállítandó tárgyakra
Vasuton szállított áruk tartalombevallásának megfigyelése és ellenőrzése
Díjkedvezmény a folyó évi június hó 14-én Budapesten rendezendő nemzetközi kutyakiállításra szállítandó kutyákra
Díjkedvezmény a folyó évi július hó 11-től 19-ig Kecskeméten rendezendő "Hírös Hét"-re szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi július hó 9-én Budapesten tartandó gyapjuaukción el nem adott gyapjúlküldeményekre
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 2-16. között Szegeden rendezendő mezőgazdasági kiállításra fuvarozandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 16-tól 23-ig Reichenbergben tartandó mintavásárra fuvarozandó tárgyakraq
Díjkedvezmény a f. évi augusztus hó 29-től szeptember 8-ig Debrecenben rendezendő III. Tiszán túli Ipari Kiállítás és Árumintavásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 29-től szeptember hó 8-ig Zágrábban tartandó őszi Nemzetközi Mintavásárra szállítandó tárgyakra
Díkedvezmény a folyó évi szeptember hó 6-tól 13-ig Wienben tartandó őszi Nemzetközi Vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 29-től szeptember hó 9-ig Ljubljanában rendezendő őszi vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a Magyar Gazdák országos Lovasegyesülete által rendezendő ú. n. idegenforgalmi lovastúrák alkalmából szállítandó lovakra és lovászokra
Díjszámítási könnyítés cukorrépaküldeményekre
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 6-8-ig Kaposváron rendezendő "Ünnepi napok"-ra szállítandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 3-tól 13-ig Budapesten rendezendő Őszi Lakberendezési és Háztartási Vásárra szállítandó kiállítási tárgvyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 5-15-ike között Lwowban rendezendő nemzetközi keleti vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember 5-18-ika között Kiskunhalkason rendezendő mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és kulturális kiállításra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 6-tól 27-ig terjedő időszakban szalonikiben rendezendő Nemzetközi Árumintavásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folkyó évi szeptember hó 12-20-ika között Grácban rendezendő vásárra és tenyészállatkiállításra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 19-től 30-ig terjedő időben Budapesten rendezendő nemzetközi sütő-, cukrász- és rokonipari kiállításra fuvarozandó kiállítási tárgyakra
A m. kir. vallás és közoktatásügyi minisztériumtól 1936/1937. színházi évadra engedélyt nyert színigazgatók névsora
Díjkedvezmény a folyó évi október hó 9-től 25-ig Szegeden rendezendő képkiállításra fuvarozuandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi október hó 3-4-én a szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület által Nyíregyházán rendezendő tenyészállat-kiállításra szállítandó kiállítási tárgyakra
Díjkedvezmény a "Horthy Miklósné Inségakció" javára 1936/37. év folyamán fuvarozandó küldeményekre
Díjkedvezmény a folyó évi december hó 25-től 28-ig Makón rendezendő Országos Baromfi-, Galamb- és Házinyúlkiállításra szállítandó élőállatokra
Díjkedvezmény a folyó évi november hó 26-tól december hó 1-ig Budapesten rendezendő nemzetközi baromfikiállításra fuv arozandó élőállatokra és tárgyakra
Nemzetközi árudíjszabás
Magyar-adriai vasúti kötelék. Új árúcikkdíjszabások életbeléptetése
Díjkedvezmény alkalmazása rovatolás útján
Magyar-adriai vasúti kötelék. Árfolyampótlék felszámítása
Magyar-adriai vasúti kötelék. A fuvardíjszámításra szolgáló részdíjtételek hatályon kívül helyezése
Szállítmányozás. Közúti gépkocsiügyek
Az autónom és szerződéses magyar vámtarifa 71/b. pontja alá tartozó takarmányrépamag vámmentes kezelése
Kereskedelmi rendeltetésű egyes árucikkeknek értékhatárra való tekintet nélkül tanusítvány alapján történő kiszállítása
Siófoki vámhivatali kirendeltség felállítása
Burgonyabetegségekkel fertőzött országok jegyzéke
Hévízfürdőn létesített jegykiadó, útipoggyász felvételi- és kiadásihely megnyitása
Marharakodóállomás engedélyezése
Behozatali korlátozások alatt álló és értékesítésre kerülő vámáruknak, behozatali engedély nélküli értékesítésre
Piestany (Pöstyén) állomáson a fürdőidény tartamára fővámhivatali kirendeltség szervezése
Marharakodóállomás engedélyezése
Szálas takarmány kivitele
Marharakodóállomás engedélyezése
Bérmentesítés és átutalási kényszer a salzburgi vasúti és közúti villamos társaság állomásaival való forgalomban
Széna kivételével, a növényi takarmányszállítmányoknak az értékhatárra való tekintet nélkül a Magyar Nemzeti Bank tanusítványa alapján történő kiszállítása
Állatorvosi költségjegyzékek felülvizsgálása
Export-búzaárak közhírré tétele
Kiviteli gyümölcsküldemények növényegészségügyi vizsgálata
Magyarboly állomás állategészségügyi belépőállomásul kijelöltetett
Fűszerpaprika kiviteli ellenőrző vizsgálata
Faiskolai termesztvények fuvarozása
Gyökérfaküldemények mentesek a szállítási igazolványkötelezettség alól
Burgonyabetegségekkel fertőzött országok névjegyzéke
Nemzetközi bejelentés a vámhivatal részére című nyomtatvány kötelező használata a Romániába irányított kiviteli szállítmányoknál
A magyar királyi államvasutak leszámoló hivatala
A nemzetközi áruforgalomban a külföldi fuvardíjak és egyéb költségek megfizetésére vonatkozó rendelet kiegészítése
A kéregjegycsomagoknak ellenőrző oldalsávozással való ellátása
A bérmentesítési számlák visszarovatolása
Árúküldemények tartalmának megállapítása a rendeltetési állomáson
Bárcajegyek módosítása és sorszámozása
Új kiadási számadás rendszeresítése
A nemzetközi árufuvarozással kapcsolatos díjak- és költségeknek külföldi fizetési eszközökkel való teljesítése
Korlátolt munkás-hetijegyek megváltoztatása
Negyedéves számadástétel a "Magyar-jugoszláv" személyforgalomban
Közvetlen rovatolás megszüntetése a magyar-jugoszláv áruforgalomban
Szállítólajstrom nyomtatvány (17. sz. szig. elsz. bev. elsz. minta) módosítása és a 18, 24. és 25. szsig. elsz. bev. elsz. mint. nyomtatványok megszüntetése
Jegynyomda. Szigorúan elszámolandó nyomtatványok vételezésének újabb szabályozása
A külföldi fuvardíjak után felszámítandó felárakra vonatkozó rendelet módosítása
Kivitgeli küldemények bank-tanusítványainak kezelése
Lengyelországból és Danzigból Németországon át szállítandó küldemények fuvardíjainak kiegyenlítése
Gyermekmenhelyi gondozottak és kísérőik díjmentes utazása
Új címbárcák rendszeresítése
Félárú menetjegy kiadása "toborzási igazolvány"-ok alapján
A visszarovatolt bérmentesítési számla helyett kiszolgáltatandó "Költségszámla" rendszeresítése
Havi-bérletjegyek, féláru havi-bérletjegyek és tanuló-havijegyek új alakja
A Máv.-ról külföldi vasutakra közvetlen rovatolással elszámolt küldemények állomási statisztikai adatgyűjtésének megszüntetése
Havi és éves pályaudvari belépő bérletjegyek új alakja
Balesetbiztosításos reformjegyek
A nemzetközi árufuvarozással kapcsolatos díjak- és költségeknek külföldio fizetési eszközökkel való teljesítése
Líra és csehkorona felárának módosítása
Vontatás
Az önálló és fiókműhelyek működési, valamint a segélykocsik segélynyujtási körzete
Szerkesztés és tanulmányok
Menetrendfüggelék helyesbítése
Rendelet a 25. sz. Vasúti Forgalmi Utasítás 48. cikk 3. pontja alapján utánfutó fékezetlen kocsikkal közlekedő mozdonyvonatok fékezésére
Menetrendfüggelék helyesbítése
Sajtóhivba kiigazítása, a "Menetrend-függelék helyesbítése" című rendelethez
Műhelyi szolgálat
Villamosgépek és berendezések javítása
Villamos ügyek
Villamos vonalfelügyelőségek területbeosztásának megváltozása és ezzel kapcsolatban az V. 1. sz. "Általános Utasítás a Budapest keleti p. u. - hegyeshalomi fővonal villamos üzemére" módosítása
A villamos vonalfelügyelőségek területbeosztásának megváltozására vonatkozó 64745. 936. sz. rendelet helyesbítése
Forgalmi főosztály
Térközbiztosító és vonatjelentő berendezés létesítése
Forgalom
A vonattáviratok díjainak megváltozása
Új szolgálati menetrnedkönyvek rendszeresítése
Az 1936/37. évi menetrend életbeléptetése
A téli menetrend életbeléptetése
Központi kocsiintézőség és kocsileszámolás
Egyszerűsítések a rakszerek elszámolásánál
A németbirodalmi kompkocsik kiállítási díjának újabb megállapítása
Helyjegyzék rendszeresítése az 1936. évi május hó 15-ével életbelépő nyári menetrendben közlekedő közvetlen kocsikban
A német birodalmi kompkocsik kiállítási díjára vonatkozó 8529/1936. sz. rendelet kiegészítése
Helyjegyek rendszeresítése az 1936. évi október hó 4-ével életbelépő téli menetrendlben közlekedő közvetlen kocsikban
A rakszerszámadások rendezése
Anyagbeszerzés
Megszabáson felül kályhaszén szükségletnek július és augusztus hónapokban való kivételezése
Anyagbeszerzés
Egyenruhajárandóság módosítása
Értesítések
Szociálpolitikai és egészségügyi igazgatás
Meghívó
A Máv. Betegségi Biztosító Intézete választott közgyűlési és választmányi tagjai sorában felmerült változások
Pályázat a siketnémák szegedi intézetében lévő alapítványi helyekre
Tervezés és építés
1. sz. helyesbítés a felépítményi vasanyagok 1934. évi XXIV/222.a. sz. új ábrafüzetéhez
Vontatás
Elveszett mozdonykönyv kutatása
Forgalom
A Posta Rendeletek Tárában megjelent forgalomköri változások közlése
Értesítés
A Posta Rendeletek Tárában megjelent forgalomköri változások közlése
Anyag- és leltárbeszerzési főosztály
Az új anyaglajstrom I. részének 179. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 179. számú egységárhelyesbítése
A 72858/928. sz. a. kiadott XXIV/223. sz. nyomtatványlajstrom szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 180. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 180. számú egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom III. részének 67. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom III. részének 67. számú szöveghelyesbítése
Az új anyaglajstrom VI. részének 105. számú szöveghelyesbítése
A 72858/928. sz. a. kiadott XXIV. 223. sz. nyomtatványlajstrom szöveg- és egyésgárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 181. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 181. számú egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom III. részének 68. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom III. részének 68. számú egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom IV. részének 26. számú egységárhelyesbítése
A 72858/928. sz. a. kiadott XXIV/223. sz. nyomtatványlajstrom szöveg- és egységárhelyesbítése
A 72858/928. sz. a. kiadott XXIV. 223. sz. nyomtatványlajstrom szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 182. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 182. számú egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom II. részének 5. számú egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom III. részének 69. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom IV. részének 27. számú egységárhelyesbítése
A 72858/928. sz. a. kiadott XXIV. 223. sz. nyomtatványlajstrom szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 184. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 184. számú szöveg- és egysághelyesbítése
Az új anyaglajstrom III. részének 70. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom IV. részének 28. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom VI. részének 106. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 185. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom III. részének 71. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom III. részének 71. számú egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom IV. részének 29. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 186. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom IV. részének 30. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
A 72858/928. sz. a. kiadott XXIV. 223. sz. nyomtatványlajstrom szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 187. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom IV. részének 31. számú egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 188. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 188. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom VI. részének 107. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom VI., részének 107. számú egységárhelyesbítése
A 72858/928. sz. a. kiadott XXIV. 223. sz. nyomtatványlajstrom szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. résdzének 189. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 189. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom IV. részének 32. számú egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom V. részének 28. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
A 72858/928. sz. a. kiadott XVIV. 223. sz. nyomtatványlajstrom szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 190. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom I. részének 190. számú egységárhelyesbítése
Az új anyaglajstrom III. részének 72. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Anyagkezelés és leltár
A XXIV/220. tételű leltárlajstrom helyesbítése
A XXIV/220. tételű leltárlajstrom helyesbítése
A XXIV/220. tételű leltárlajstrom helyesbítése
Nem hivatalos rész
Elismerés a vasúti cserkészeknek
Felhívás
A "Vasutas nap" adományainak nyugrtatása
Adományok a "Kőszegi Árvaházi Alapítvány" javára
A gabonasöpredék beszolgáltatása
A Vasutas-Nap adományainak nyugtatása
Gabonasöpredék beszolgáltatása
Ajánlás
Árvák támogatása
Az árvák segítése
Az árvák segítése
A "Vasutas-Nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-Nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-Nap" adományainak nyugtatása
Az árvák segítése
A "Vasutas-Nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-Nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-Nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-Nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-Nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas-Nap" adományainak nyugtatása
A Gabonasöpredék beszolgáltatása
A "Vasutas-Nap" adományainak nyugtatása
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem