Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.188

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1937. január-december

1937. évfolyam 1-56. szám/Kiadja a M. Kir. Államvasutak Igazgatósága saját közegei számára kézirat gyanánt

Szerkesztő

Kiadó: M. Kir. Államvasutak Igazgatósága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 318 oldal
Sorozatcím: A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: 1937. évi 24-28. és 46. számú, gépelt lapokból álló körrendelet mellékletet tartalmaz. Hornyánszky Viktor Rt. Magyar Királyi Udvari Könyvnyomdája nyomása. Teljes évfolyam. Kézirat gyanánt.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Hivatalos rész
Rendeletek
Vezértitkárság
Változás az iparigazgatóságnál szervezett elsőfokú és külön fegyelmi bíróságnál és az igazgatóság vállandó fegyelmi vizsgáló biztosa személyében
Változás a debreceni üzletvezetőségnél szervezett elsőfokú fegyelmi bíróságban
Változások a szombathelyi üzletvezetőségnél alakított háromtagú állandó bizottságban
Kormányzóné Őfőméltósága köszönete
A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtés ellenőrzése
Németországi vasutas tanulmányi cserekirándulás ügyében
Változások a szombathelyi üzletvezetőségnél alakított háromtagú állandó bizottságban
Alkalmazottaink csoportos külföldi kirándulása és külföldi vasutas csoportoknak hazánkba való meghívása ügyében
Felső mezőgazdasági iskolák érettségi bizonyítványai a középiskolai érettségi bizonyítványokkal egyenlő értékűek
Munkások illetményeire vezetett törvényes letiltások kezelése
Változás a szegedi üzletvezetőségnél szervezett elsőfokú és külön fegyelmi baróságnál és az üzletvezetőség állandó fegyelmi vizsgáló biztosa személyében
A felvételi orvosi vizsgálatok foganatosítása körül követendő eljárás szabályozásának kiegészítése
Változás a budapesti üzletvezetőségnél szervezett elsőfokú és külön fegyelmi bíróságnál
Változások a miskolci üzletvezetőségnél alakított háromtagú állandó bizottságban
A "Hivatalos Lap" szerkesztése és kiadása, továbbá "Körrendelet" és "Értesítés" kiadásának szabályozása
Egyesületi ügyekben szolgálatból távozó alkalmazottak szabadsága
Szolgálati Szabályzat kiadása
Változás a pénzügyi főosztályban alakított háromtagú állandó bizottságban
Változások a debreceni üzletvezetőségnél alakított háromtagú állandó bizottságban
Felhívás az összes alkalmazottakhoz a "Horthy Miklósné sgélyakció"-ban való részvételre
Miniszteri elismerés nyilvánítása
az I. fokú és külön fegyelmi bíróságok tagjai felerészének megválasztása
A névváltoztatási eljárás újabb szabályozása
A m. kir. államvasutaknál szervezett II. fokú fegyelmi bíróság tagjainak kinevezése, az elsőfokú és külön fegyelmi bíróságok megalakítása, az állandó vizsgálóbiztosok és azok helyetteseinek kinevezése az 1938., 1939. és 1940. naptári évek tartamára
Szociálpolitikai és Jogi Főosztály
A mentő- és egészségügyi felszerelések kezelésére és pótlására, továbbá a mentőoktatásra vonatkozó A 1819/932. sz. rendelet pontos betartása
Szociálpolitikai és egészségügyi igazgatás
A foglalkozási betegségek jegyzékének újabb megállapítása
Minden szolgálati főnökség tartson vasutasnapot!
Gyógyfürdőbe való beutalások
Rendelési idő szabályozása a központi rendelőintézetben május 3-án és 4-én
Rendelési idő szabályozása a központi rendelőintézetben és kórházban május hó 19-én és 20-án
A Máv. Betegségi Biztosító Intézete 1937. évi közgyűlési napjának kitűzése
A Máv. Betegségi Biztosító Intézet módosított alapszabályának módosítása
A magyar királyi államvasutak nyugdíjintézetének alapszabályaihoz kiadott XL. sz., valamint nyugbérpénztárának alapszabályaihoz kiadott XXIV. sz. függelék
A Magyar Királyi Államvasutak nyugbérpénztárának alapszabályaihoz kiadott XXV. sz. függelék
Rendelési idő szabályozása a központi rendelőintézetben október hó 6-án
Betegségi biztosítóintézeti tagsági igazolványok és vényfüzetek árának megállapítása
Felhívás a 1/2 %-os önkéntes támogatás újabb megajánlására
Jogügyek
A közpénztárnál fizetendő követelések önkéntes elzálogosítása körüli eljárásban a lakáspénz (lakbér) engedményezésésnek újabb szabályozása
A vasúti szállítási okiratok illetékének újabb szabályozása
A közpénztárnál fizetendő követelések önkéntes elzálogosítása körüli eljárásban a lakáspénz (lakbér) engedményezésésnek újabb szabályozásáról szóló 2200/937. I. M. számú rendelet kiegészítése
Pénzügyi főosztály
Változás az iazgatóság által kibocsátott fizetési és vételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére felhatalmazottak névsorában
A többgyermekes tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint a nyugdíjasok családi pótlékának felemelése
A hivatalos kiküldetések és átköltözések alkalmával felszámítható illetményekre vonatkozó rendelkezések módosítása, illetőleg kiegészítése
Lakáspénzek engedményezése körül tapasztalt szabálytalanságok megszüntetése
Változás az igazgatóság által kibocsátandó fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére feljogosítottak névsorában
A magyar királyi államvasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak illetményeinek, továbbá a nyugdíjasokat, nyugbéreseket, valamint ezek özvegyeit és árváit megillető ellátási díjaknak újabb szabályozása
Az igazgatóság által kibocsátandó fizetési és bevételi utalványok aláírására és ellenjegyzésére feljogosítottak névsorának kiegészítése
Költségvetés és statisztika
Az 12936/37. számadási év után üzemi jutalék megállapítása és kifizetése
Elszámolások ellenőrsége
A távirda, telefon és biztosítóberendezési anyagok nyilvántartása és intézeti célra való felhasználása
Főkönyvvezetőség és főpénztár
Az Amerikai Egyesült Államok 1 Dollárjáról szóló új államjegyeinek forgalombahelyezése
Új jugoszláv 500.- dináros és román 500.- leies bankjegyek forgalomba helyezése
Cece állomásnak a postai pénzkezelési rendből való kikapcsolása
Dörgicse-Akali állomás bekapcsolása a postai pénzkezelési rendbe
Változás az igazgatóság által kibocsátandó fizetési utalványok aláírására és ellenjegyzésére feljogosítottak névsorában
Veszprém állomásnak a postai pénzkezelési rend III. csoportjába való átsorozása
Több állomásnak a postai pénzkezelési rendbe való bekapcsolása
Lövő állomás bekapcsolása a postai pénzkezelési rendbe
Román 1000 lei-es bankjegyek forgalomba helyezése
Kereskedelmi főosztály
Jugoszláviából kiutasítottak utazási kedvezményének megszüntetése
Személydíjszabás. Menetkedvezmények. Idegenforgalom
A hazai gyógyfürdőket igénybevevők menetkedvezménye
Északnyugateurópa keleteurópai személy- és poggyászforgalom
Északnyugateurópa-keleteurópai személy- és poggyász-forgalom
Személydíjszabás II. rész 7. szakasz 2. pontjának módosítása
Köztisztviselői menetjegyfüzetek használatának módosítása
Osztrák-magyar személy- és útipoggyászforgalom
Magyar-román személy- és poggyászforgalom
Pécsre irányuló hétvégi menettérti jegyek használata
Magyar-csehszlovák személy- és poggyászforgalom
A m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi minisztérium vasúti szakosztálya tagjai szürke és barna arcképes igazolványainak a sínautóbuszokon való érvényessége
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
A 2. osztályú mérsékeltáru bérletjegyek csökkentett árainak további ideiglenes fenntartása
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által rendezendő országos mezőgazdasági kiállítás és tenyészállatvásárra utazók utazási kedvezménye
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
A 7941/937. Ct. számú rendelet módosítása
Közvetlen magyar-olasz személy-, poggyász- és expresszáru forgalom magyar-dél-franciai személy- és poggyászforgalom
Mávaut. csatlakozó utasainak utánfizetése személyszállító vonatainkon
Újabb gócpont állomás felvétele a mérsékeltáru (gócponti) menettértijegyek forgalmába
Személydíj-szabás II. rész 6. és 7. szakasz 9. pontjának módosítása
A Balaton-menti gyógy- és üdülőhelyeket látogató utasok menetkedvezményének újbóli szabályozása
Csehszlovák-román személy- és poggyászforgalom
Díjszabás személyek és útipoggyászok fuvarozására az Orient Express, az Arlberg Orient Express és az Orient Express/Arlberg Orient Express - Simplon Orient Express és Taurus Express vonatokkal
Északnyugat-keleteurópai személy- és poggyászforgalom
Nyugateurópa-keleteurópai személy- és poggyászforgalom Délnémetországon vagy az Arlbergen át
A Balaton-menti gyógy- és üdülőhelyeket látogató utasok menetkedvezményének újbóli szabályozása
A budapesti nemzetközi vásárra utazók utazási kedvezménye
Mérsékeltáru kombinált vasúti és hajózási menettértijegyek Budapest-Wien-Budapest és Wien-Budapest-Wien viszonylatokban
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettértijegyek forgalmába
Nyugateurópa-keleteurópai személy- és poggyászforgalom Délnémetországon vagy Arlbergen át
Menetkedvezmények kiterjesztése a Budapest-Nyíregyháza-Csap között közlekedő gyorssínautóbuszokra
Újabb viszonylatok felvétele a búcsújáróhelyek közé
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
A 16/a. igazolványok érvényességi ideje és módosítása
Felsődunai havi vonalbérletjegyek rendszeresítése
Balatoni kedvezmények kiszolgáltatása a külföldi utasok részére
Útipoggyász- és expresszárúküldemények kincstári bélyegilletékének módosulása
Kutyák fuvarozásánál felmerülő kincstári bélyegilleték módosítása
Belföldi nyaralóhelyek, gyógyfürdők, gyógy- és üdülőhelyek látogatóinak menetkedvezménye
A Személydíjszabás II. rész II. Függelék I. fejezet A) pontjának módosítása
Magyar-román személy-, poggyász- és expresszárúforgalom
Belföldi nyaralóhelyek, gyógyfürdők, gyógy- és üdülőhelyek látogatóinak menetkedvezménye
Mérsékeltáru kombinált vasúti- és hajózási menettérti jegyek rendszeresítése Budapest-Esztergom között
Hévízfürdőn létesített jegykiadó, útipoggyász felvételi és kiadási hely megnyitása
Újabb viszonylatok felvétele a háromnapos balatoni mérsékeltáru menettérti jegyek forgalmába
Újpest m. h. felvétele a gócponti állomások közé
Nyugateurópa-keleteurópai személy, és poggyászforgalom Délnémetországon vagy az Arlbergen át
Újabb viszonylat felvétele a mérsékeltáru hétvégi menettérti forgalomba
A közszolgálati alkalmazottak gyermekei nyári arcképes igazolványainak érvényesítése
A pótjegyek után esedékes pótdíj kétszeresének felszámítása a gyorssínautóbuszokon
Újabb viszonylat felvétele a mérsékeltáru hétvégi menettérti forgalomba
Módosítás a magánjegyszelvények "Jegyzék"-ében
Északnyugateurópa-keleteurópai személy- és poggyászforgalom
"Egy vidám hét a Balatonon az elő- vagy utóidényben" című mérsékeltáru szelvényes jegyfüzet életbeléptetése
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Balatoni nyaralók visszautazási kedvezményének kiszolgáltatása Zalaszentmihály-Pacsa állomáson
Közvetlen német-magyar személy-, poggyász és expresszáruforgalom
Sajtóhibahelyesbítés
Az Önkéntes Nemzeti Munkatáborba utazó egyetemi és főiskolai hallgatók menet- és fuvardíjkedvezménye
Kedvezményesáru szélvényes jegyfüzetek az aggteleki csepkőbarlang látogatásához
Személydíjszabás II. rész 11. és 13. szakaszának módosítása
Személydíjszabás II. rész 16. szakaszának módosítása
Nyíregyháza és Veszprém városok felvétele a visszautazási kedvezményre igényjogosult nyaralóhelyek közé
Pécs város felvétele a visszautazási kedvezményre igényjogosult nyaralóhelyek közé
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Osztrák-magyar személy- és útipoggyászforgalom
Svájc-Keleti közvetlen személy-, útipoggyász- és expresszáruforgalom
Nyugateurópa-keleteurópai személy- és poggyászforgalom Délnémetországon vagy Arlbergen át
Személydíjszabás II. rész 13. szakaszának módosítása
Körutazási jegy érvényességi vonalának kiterjesztése
A Debreceni Nyári Egyetem külföldi hallgatóinak menetkedvezménye
Gyorssínautóbuszok közlekedtetése Budapest keleti p. u. - Pécs és Budapest keleti p. u. - Baja viszonylatokban
50 %-os menetkedvezmény a Szent István ünnepi hét alkalmából
Észak-középeurópa -keleti személy- és poggyászforgalom
Svájc-keleti személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Svájc-keleti személy-, útipoggyász- és expressszáruforgalom
Nyugateurópa-keleteurópai személy- és poggyászforgalom Délnémetországon vagy Arlbergen át
Személydíjszabás II. rész 16. szakaszának módosítása
Személydíjszabás II. rész 4. szakaszának és II. függelékének módosítása
Újabb viszonylat felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Szombathely város felvétele a visszautazási kedvezményre jogosult nyaralóhelyek közé
Újabb viszonylatok felvétele a hétvégi menettérti jegyek forgalmába
Újabb viszonylatok felvétele a "Közvetlen magyar vasúti személyforgalom" díjszabásba
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vasúti szakosztály tagjai szürke és barna igazolványainak a sínautóbuszokon való érvényessége
Az A1004/A 1001. sz. gyorssínautóbuszokon fizetendő pótdíjak módosítása
Északnyugat-keleteurópai személy- és poggyászforgalom
Pótjegyek után esedékes pótdíj kétszeresének felszámítása a gyorssínautóbuszokon és a "Balaton expressz"-en
A vasúti alkalmazottak arcképes igazolványainak érvényesítése
A Vasúti és Közlekedési Közlöny folyó évi 64. számában közzétett 42298/1937. sámú hirdetmény kiegészítése
Észak-Középeurópa-Keleti személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Módosítás a magánjegyszelvények "Jegyzék"-ében
A Boráros-téri hídnál felállított tengerészeti emlékmű leleplezési ünnepélyére menetkedvezmény
Módosítások a magánjegyszelvények "Jegyzék"-ében
Sebessínautóbuszok közlekedtetése Budapest-keleti p. u.-Balatonfüred viszonylatban
Díjszabás személyek és útipoggyászok fuvarozására az Orient Express, az Arlberg Orient Express és az Arlberg Orient Express-Simplon Orient Express és Taurus Express vonatokkal
Balatoni visszautazási kedvezmény módosítása
Nyugateurópa keleteurópai személy- és poggyászforgalom Délnémetországon vagy au Arlbergen át
A közszolgálati alkalmazottak arcképes igazolványainak érvényesítése
Díjszabási Kilométermutató helyesbítése
Sportversenyeken résztvevő sportegyesületi versenyző tagok menetkedvezménye
Féláru alkalmi menettérti jegyek rendszeresítése az összes viszonylatokra" című rendeletünk módosítása
Bevonuló és leszerelő katonák utazása magasabb kocsiosztályban, vagy magasabbangú vonaton
Magyar-román és magyar-bulgár személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Díjszabás személyek és útipoggyászok fuvarozására az Orient Express, az Arlberg Orient Express és Faurus Express vonatokkal
Kedvezményesáru bérletjegyek érvénytartamának meghosszabbítása
Csókakő mb. felvétele a turistaállomások közé
A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vasúti szakosztálya tagjai szürke és barna arcképes igazolványainak a helyjegyhez kötött sínautóbusz és vonatokon való érvényessége
Közvetlen magyar-olasz (délfrancia) személy-, poggyász- és expresszáruforgalom
Földmunkások (kubikusok) menetkedvezménye
Kereskedelmi utazók árumintáinak útipoggyászként való fuvarozása
A névre szóló, valamin t az előmutatóra szóló éves és időleges szabadjegyek érvénytartamának 1938. évi január hó 15-ig való meghosszabbítása
Belföldi árudíjszabás és vasútgazdaság
A Debrecen-Nyírbátori Helyiérdekű Vasút vonalain 1937. évi január hó 1-től érvényes új Helyi Árudíjszabás (II. rész) szétosztása
A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút és az általa kezelt Fertővidéki H. É. Vasút magyar vonalain 1932. évi január hó 1-től érvényes Helyi Árudíjszabáshoz (I. rész) kiadott IV. pótlék (érvényes: 1937. évi január hó 1-től), továbbá a Szeged-csanádi Vasút vonalain 1933. évi szeptember hó 1-től érvényes Helyi Árudíjszabáshoz (II. rész) kiadott II. Pótlék (érvényes: 1937. évi január hó 1-től), valamint az ehhez a díjszabáshoz tartozó Függelékhez kiadott I. Pótlék (érvényes 1937. évi január hó 1-től) szétosztása
Díjkedvezmény a folyó évi március hó 5-től 14-ig Prágában rendezendő Nemzetközi Vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi március hó 7-től 14-ig Wienben tartandó tavaszi nemzetközi vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a hazai cirkuszvállalatok szállítmányaira
Díjkedvezmény a folyó évi március hó 17-től 22-ig Budapesten rendezendő Országos Mezőgazdasági kiállításra és tenyészállatvásárra fuvarozandó élőállatokra és tárgyakra
Díjmérséklés a folyó évi február hó 28-tól március hó 23-ig Prágában a "Myslbeck" művészegyesület által rendezendő képkiállításra rendelt tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi március hó 26-ától április hó 26-ig Ankarában rendezendő Nemzetközi Fűtőanyagkiállításra szállítandó kiállítási tárgyakra
Díjmérséklés a folyó évi április hó 18-án Törökszentmiklóson tartandó tenyész-szarvasmarhakiállításra és vásárra szállítandó élőállatokra
Díjkedvezmény a folyó évi április hó 17-ike és 26-ika között Zágrábban rendezendő XXVII. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárra és XIV. Autó Szalonra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi április hó 10-29-ig tartandó milánói vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi április hó 30-tól május hó 10-ig Budapesten rendezendő Nemzetközi Vásárra fuvarozandó kiállítási tárgyakra, továbbá a Nemzetközi Vásár tartama alatt előre megállapított szakmai napokon eladott árucikkekre és tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 1-2-án Budapesten rendezendő Nemzetközi ebkiállításra rendelt kutyák szállítására
Díjkedvezmény a folyó évi április hó 7-21-ike között Brüsszelben rendezendő nemzetközi kereskedelmi vásárra szállítandó tárgyakra
A hazai cirkusztársulatok szállítmányaira engedélyezett díjkedvezmény igénybevételére jogosult hazai cirkusztársulatok névjegyzékének kiegészítése
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 5-től 9-ig Boroszlóban rendezendő Nemzetközi Vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 2-9 között Poznanban rendezendő Nemzetközi Vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 3-16 között Plovdivban rendezendő Nemzetközi Vásárra szállítandó tárgyakra
A Hivatalos Lap folyó évi 15. számában 21455/1937. sz. a. kiadott rendelet módosítása
A magyar királyi államvasutak új helyi árudíjszabásának (II. rész) kiadása
A Mohács-Pécsi Vasút vonalain 1932. évi október hó 1-től érvényes Helyi Árudíjszabásához (II. Rész) kiadott I. pótlék (érvényes 1937. évi május hó 1-től) szétosztása
A Debrecen-Nyírbátori Helyiérdekű vasút vonalain 1937. évi január hó 1-től érvényes Helyi Árudíjszabásához (II. rész) kiadott I. pótlék (érvényes 1937. évi május hó 1-től) szétosztása
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 26-tól június hó 6-ika között Szegeden rendezendő IX. Szegedi Ipar Vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 29-ike és június hó 4-ike között Szegeden rendezendő házinyúlvásárra szállítandó házinyulakra és tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi május hó 28-ika és június hó 20-ika közti időben rendezendő 12. vitéz nagybányai Horthy István kisgazda és lovaslevente lovastanulmányút alkalmából szállítandó személyekre, kocsikra, lovakra és málhákra
Díjkedvezmény a folyó évi június hó 5-20-ika között Padovában tartandó nemzetközi árumintavásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi június hó 10-én, július hó 8-án és szeptember hó 30-án Budapesten tartandó gyapjúaukción el nem adott gyapjúküldeményekre
Díjkedvezmény a folyó évi június hó 5-14-ike közt Ljubljanában rendezendő tavaszi mintavásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a Beauvaisban folyó évi július hó 4-én rendezendő tűzoltóversenyre és kiállításra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi július hó 20-ika és augusztus hó 15-ike között Nagyszebenben rendezendő vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a Magyar Gazdák Országos Lovasegyesülete által rendezendő ú. n. idegenforgalmi lovasturák alkalmából szállítandó lovakra és személyekre
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 15-től szeptember hó 3-ig Várnában rendezendő VI. Várnai nemzetközi kiállítás és vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 28-ika és szeptember hó 6-ika között Zagrebban rendezendő őszi vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 15-22-ike között Reichenbergben rendezendő XVIII. nemzetközi mintavásárra szállítandó tárgyakra
A kivehető mintamennyiségek újabb megállapítása
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 4-től 16-ig Lwowban rendezendő Keleti Vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 3-tól 12-ig Wienben rendezendő őszi Nemzetközi Vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 1-től 12-ig Ljubljanában rendezendő őszi Mintavásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi augusztus hó 28-tól szeptember hó 6-ig Zágrábban rendezendő Mintavásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 11-től 18-ig Innsbruckban rendezendő Mintavásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 11-től 19-ig Grácban rendezendő Mintavásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 2-től 20-ig Budapesten rendezendő Országos Kézművesipari Kiállításra és az ezzel kapcsolatos Őszi Lakberendezési és Háztartási Vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi szeptember hó 11-től 21-ig Belgrádban rendezendő Nemzetközi Vásárra szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi október hó 2-től 17-ig Milánóban rendezendő 2. nemzetközi léghajózási kiállításra szállítandó tárgyakra
A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszteriumtól 1937/1938 színházi évadra engedélyt nyert színigazgatók névsora
Díjszámítási könnyítés cukorrépaküldeményekre
Díjkedvezmény a folyó évi október hó 2-5-ike közt Vácott rendezendő Jubiláris Országos Kisállatkiállításra fuvarozandó kisállatokra és az ezek számára használatos tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi október hó 10-én Budapesten rendezendő Országos Kutyakiállításra
A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút és az általa kezelt Fertővidéki Helyi Érdekű Vasút magyar vonalain 1937. évi október hó 1-től érvényes Helyi Árúdíjszabás (II. Rész), továbbá a Szeged-Csanádi Vasút vonalain 1937. évi október hó 1-től érvényes Helyi Árúdíjszabás (II. Rész) szétosztása
Díjkedvezmény a "Falu" Magyar Gazda- és Földműves Szövetség vándorkiállításaira feladandó gyors- és teherdarabáruküldemények, továbbá ú. n. vándorkön yvtárak szállítására
Díjkedvezmény a folyó évi november hóban Berlinben tartandó Nemzetközi Vadászati Kiállításra szállítandó tárgyakra
Díjmérséklés a folyó évi november hó 26-tól december hó 1-ig Budapesten rendezendő nemzetközi baromfikiállításra fuvarozandó élőállatokra és tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi november hó 6-8. közt Győrben rendezendő baromfi, házinyúl-, galamb- és kanári kiállításra és selyemtenyésztési bemutatóra szállítandó állatokra és tárgyakra
Díjkedvezmény a folyó évi december hó 11-től 13-ig Debrecenben a Keletmagyarországi Baromfi és Galambtenyésztők Egyesületének kiállítására szállítandó tárgyakra
Díjkedvezmény a "Horthy Miklósné Inségakció" javára 1938. év folyamán fuvarozandó küldeményekre
Nemzetközi árudíjszabás
Ózdról Bánréva-Somoskőújfalu határon át vagy viszont fuvarozandó küldemények díjszámítása és rovatolása
Magyar-adriai vasúti kötelék - I. Árfolyampótlék. II. Részbérmentesítés
Szállítmányozás. Közúti gépkocsiügyek
Állatorvosi költségjegyzék felülvizsgálása és megőrzése
Tűzrendészeti felügyelők "Engedélyjegy" váltására nem kötelezhetők
Hűtőkocsik kiméletes tolatása
Felek által okozott kocsisérülések megállapítása és a helyreállítási költségek beszedése
Élő és vágott állatküldemények mérlegelése
Piestany (Pöstyén) állomáson a fürdőidény tartamára fővámhivatali kirendeltség szervezése
Siófoki vámhivatali kirendeltség felállítása
A Magyar Vasúti Árudíjszabás I. rész A) szakasz B) mellékletének módosítása
"Vezérfonal az árukezelési szolgálat ellátására" című segédkönyv kiadása
Új értesítő- és vélt levélnyomtatványok életbeléptetése
A m. kir. budapesti vámmentes kikötő cégének megváltozása
Tej és tejtermékek "Kötelező nyilatkozat" nélkül átutalt fuvardíjakkal vehetők fel
Marharakodóállomás engedélyezése
A kivehető minta mennyiségének kivételes esetekben történő felemelése
Belföldre rendelt kocsirakományú burgonyaküldemények után a burgonya áralakulásának és értékesítésének szabályozását célzó díj beszedése
A magyar királyi államvasutak leszámoló hivatala
A Lei felárának módosítása
A nemzetközi árufuvarozással kapcsolatos díjak- és költségeknek külföldi fizetési eszközökkel való teljesítése
Ózdról Bánréve-Somoskőújfalu határon át vagy viszont fuvarozandó küldemények díjszámítása és rovatolása
Dinár felárának felemelése
A magyar-adriai vasúti köteléki díjszabás alapján elszámolt küldemények fuvardíjainak részletezése
A német birodalmi márka felárának módosítása
Új alakú balatoni mérsékeltáru menettértijegyek
Fuvardíjfizetés a Németországot átmenetben érintő küldemények után
Féláru alkalmi menettérti jegyek rendszeresítése az összes viszonylatokra
A rendesáru myriametrikus kéregjegy-megrendelések, valamint a II/1. és II/2. bev. elsz. minta "Megrendelő-levelek" beküldésének újabb szabályozása
"Kutyajegy tíz fuvarozásra" elnevezésű kutyabérletjegyek árának módosítása
A díjszabáson kívüli utazási kedvezmények statisztikai számbavétele
Féláru alkalmi menettérti jegyek rendszeresítélse 251-500 km távolságra
Az állomási pénztári és elszámolási szolgálat ellátására kiadott Li. 828410/1934. sz. rendelet újabb kiadása
Egységes részvételi jegyek rendszeresítése
Külföldre rendelt szeszküldemények banktanusítvány mentessége
Új utánvéti nyomtatványok rendszeresítése
A nemzetközi áruforgalomban a külföldi fuvardíjakat és egyéb költségeket külföldi fizetési eszközökben kell megfizetni
Olaszországba rendelt küldeményeket utánvéttel és 50 líra értéket meghaladó készpénzelőleggel megterhelni nem szabad
A kiviteli küldemények bank tanusítványának kezelése
"Utasleadási lap" és "Útmegszakítást igazoló lap" rendszeresítése
"Hiánylatok számadása" című 414. sz. bevétel elszámolási nyomtatványminta módosítása
"Kimutatás a beszedett saját megállapítású hiánylatokról" című új bevétel-elszámolási minta rendszeresítése
A "Műegyetemi Sportrepülő Egyesület" által kibocsátott bélyegjegyek árusítási határidejének meghosszabbítása
Szerkesztés és tanulmányok
A "Menetrendfüggelék"-hez "II. Fedvény és helyesbítés" kiadása
Műhelyi szolgálat
"A máv. kocsitelepébe sorozott, vagy máv.-tól bérelt magánkocsik útközbeni megsérülése esetén követendő eljárás újbóli szabályozása" tárgyában kiadott - az 1935. évi Hivatalos Lap 49. számában közzétett - 21765/935. sz. rendelet kiegészítése
Villamos ügyek
A "V 1. sz. Általános utasítás a Budapest keleti p.u.-hegyeshalomi fővonal villamos üzemére" kiegészítése
Forgalmi főosztály
Helyesbítések a 41. sz. vasúti jelzési utasítás, a 25. sz. vasúti forgalmi utasítás és a 27. sz. vasúti forgalmi utasítás a vonatszemélyzet számára című utasítás mellékleteihez és a Menetrend-függelék 14. sz. táblázatához
Sajtóhibahelyesbítések a 41. sz. vasúti jelzési utasításhoz, a 25. sz. vasúti forgalmi utasításhoz és a 27. sz. vasúti forgalmi utasítás a vonatszemélyzet számára című utasításhoz
Forgalom
Az 1937/38. évi menetrend életbeléptetése
A téli menetrend életbeléptetése
Központi kocsiintézőség és kocsileszámolás
A németbirodalmi kompkocsik és komhűtőkocsik után kocsikiállítási díjak felszámításának beszüntetése
Helyjegyek rendszeresítése az 1937. évi május hó 22-ével életbelépő nyári menetrendben közlekedő közvetlen kocsikban
Végrehajtási utasítás a XXIV/211. a. számú szállítótartály szabályzathoz
Sajtóhibahelyesbítés
A CCIV/211. sz. szabályzat I. pótlékának kiadása
Helyjegyek rendszeresítése az 1937. évi október hó 3-ával életbelépő téli menetrendben közlekedő közvetlen kocsikban
Sajtóhibahelyesbítés
A rakszerszámadások rendezése
Kártérítés és visszkereset
A 21. számú Utasítás IV. Rész újbóli kiadása
Anyag- és leltárbeszerzési főosztály
Az 1937/38. évben az igényjogosultak által kivételezhető tüzelőanyagjárandóság megállapítása és az érték részletlevonásának engedélyezése
Motorkocsi-, motormellékkocsi- és sínautóbusz-kerékpárok újbóli lajstromozása
Tűzifautalványok beváltása és a tűzifautalványok ellenében kiszolgáltatandó mennyiség
Anyagbeszerzés
Megszabáson felül tüzelőanyag engedélyezése
Tüzelőanyagutalványok beváltása
A kályhaszenek 1937/38. évi egységárának változása és az egyes utalványcímletek alapján kivételezhető mennyiségek
Kályhaszén kivételez ése a nyári hónapokban
Pilisvörösvári tojás-brikett kiszolgáltatása
Értesítések
Szociálpolitikai és egészségügyi igazgatás
Meghívó a m. kir. államvasutak Betegségi Biztosító Intézetének XI-ik rendes közgyűlésére
Pályázat a siketnémák szegedi intézetében lévő M. Á. V. alapítványi helyekre
Tervezés és építés
2. sz. helyesbítés a felépítményi vasanyagok 1934. évi XXIV/222/a. sz. új ábrafüzetéhez
Vontatás
Fűtőházi kirendeltség megszüntetése
Fűtőházvezetőség átszervezése
Forgalom
Táviratok szószámítási szabályainak módosítása
Menetrendmódosítás
A Posta Rendeletek Tárában megjelent forgalomköri változások közlése
A Posta Rendeletek Tárában megjelent forgalomköri változások közlése
A "Posta Rendeletek Tárá"-ban megjelent forgalomköri változások közlése
Anyag- és leltárbeszerzési főosztály
A 72858/928. sz. a. kiadott XXIV/223. sz. nyomtatványlajstrom szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 191. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
az anyaglajstrom I. részének 191. számú egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 192. számú egységárhelyesbítése
A 72858/928. sz. a. kiadott CCIV/223. sz. nyomtatványlajstrom szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 193. számú egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom II. részének 6. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom III. részének 73. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
A 72858/928. sz. a. kiadott XXIV. 223. sz. nyomtatványlajstrom szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 1094. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom IV. részének 33. számú egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom VI. részének 108. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
A 72858/928. sz. a. kiadott XXIV. 223. sz. nyomtatványlajstrom szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 195. számú egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 196. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
az anyaglajstrom III. részének 74. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
az anyaglajstrom IV. részének 34. számú egységárhelyesbítése
A 72858/928. sz. a. kiadott XXIV. 223. sz. nyomtatványlajstrom szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 197. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 197. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom IV. részének 35. számú egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 198. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom IV. részének 36. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
A 72858/928. sz. a. kiadott XXIV. 223. sz. nyomtatványlajstrom szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 199. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom III. részének 75. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 200. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 200. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 200. számú egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 201. számú egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 202. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom IV. részének 37. számú egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 203. számú szöveg-. és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 204. számú egységárhelyesbítése
A 72858Ű/928. sz. a. kiadott XXIV. 223. sz. nyomtatványlajstrom helyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 204. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 205. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 206. számú egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 207. számú egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom III. részének 76. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom IV. részének 38. számú egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 208. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajtsrom I. répszének 208. számú egységárhelyesbítése
A 72858/928. sz. a. kiadott XXIV. 223. sz. nyomtatváőnylajstrom helyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 209. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 209. számú egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom IV. részének 39. számú egységárhelyesbítése
Az anyaglajstrom I. részének 210. számú szöveg- és egységárhelyesbítése
Anyagkezelés és leltár
A XXIV/220. tételű leltárlajstrom helyesbítése
A XXIV/220. tételű leltárlajstrom helyesbítése
A XXIV/220. tételű leltárlajstrom helyesbítése
Nem hivatalos rész
Felhívás
"A magyar vasutasság oknyomozó történelme" című könyv megjelenése
Adomány az árváknak
A "Vasutas Nap" adományainak nyugtatása
Adományok a "Kőszegi Ifjúsági Alap" javára
A "Vasutas Nap" adományainak nyugtatása
Adományok az árvák karácsonyfájára
A "Vasutas Nap" adományainak nyugtatása
Adományok, a "Kőszegi Árvaházi Alapítvány" javára
Gabonasöpredék nyugtatása
A "Vasutas Nap" adományainak nyugtatása
Az árvák segítése
Az árvák segítése
A "Vasutas Nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas Nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas Nap" adományainak nyugtatása
Az árvák segítése
A "Vasutas Nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas Nap" adományainak nyugtatása
Pályázati hirdetés ingyenes gyermekfelruházásról
Az 1936/37. gazdasági évben beküldött és kirostált tiszta gabonasöpredék a kőszegi árvaháznak
Felhívás 30 éves találkozóra
A "Vasutas Nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas Nap" adományainak nyugtatása
A "Vasutas Nap" adományainak nyugtatása
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem