1.038.091

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar költészet antológiája

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 1.067 oldal
Sorozatcím: Osiris klasszikusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-389-363-1
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Minden antológia az irodalom új kísérlete önmaga meghatározására. Bár feladatuk látszólag az, hogy időről időre hozzáférhetővé tegyék jeles vagy valamiért érdekes szerzők fontosnak tartott műveit,... Tovább

Előszó

Minden antológia az irodalom új kísérlete önmaga meghatározására. Bár feladatuk látszólag az, hogy időről időre hozzáférhetővé tegyék jeles vagy valamiért érdekes szerzők fontosnak tartott műveit, valójában van egy másik, kevésbé látható szerepük is. Mert akár átfogó igénnyel készülnek, akár csak egy szűkebb szeletet, valamely műfajt, korszakot irányzatot mutatnak be, esetleg tetszőleges tematikus válogatást kínálnak, közöljenek közismert verseket vagy hívják fel a figyelmet elfeledett művekre, mindenképp az irodalom önképét alakítják. Ez pedig nem lebecsülendő feladat, az irodalom elsősorban antológiáiban gondozza önmagát. Sőt, aligha cáfolható, hogy egyenesen önmagának, tehát szöveghagyományainak ápolásával hozza létre önmagát. Ennek a műveletnek egyik nélkülözhetetlen eszköze az antológiaszerkesztés.
A magyar irodalom nagyon is tudatában van saját értékeinek, és ami megnyilatkozásait illeti, büszkeséggel tekint rájuk. És mégis, vagy talán épp ezért, gazdagságát annyira adottnak veszi, hogy a szavakon túl már kevesebb figyelmet fordít a folyamatos, alkotó, önteremtő önmeghatározásra. Igaz, ennek számos irodalmon kívüli oka is van. Kis nyelvterületen, ahol kisebb üzlet a könyvkiadás, ráadásul olyan országban, ahol a politika hagyományosan irányítani kívánja a kultúra alakulását és ahoz magában a kultúrában is van hajlam, hogy egyneműnek tekintse magát, nincs akkora kelendősége a más és más szempontú válogatásoknak. Pedig a nézőpontok sokfélesége gazdagítja csak igazán az irodalmi - és azon keresztül az egyéni és közösségi - önismeretet. Vissza

Tartalom

Ismeretlen szerző
Ómagyar Mária-siralom (1300 körül)5
Ismeretlen szerző
Szent Lászlóról (1458 után)7
Ismeretlen szerző
Soproni virágének (1490 körül)9
Ismeretlen szerző
Körmöcbányai táncszó (1505)9
Vásárhelyi András: (?-1526)
Cantilena (1508)10
Ismeretlen szerző
Ének szüz Mária epeségéről (1510)12
Ismeretlen szerző
[Ó, kegyes Szűz Mária...] (16. század eleje)12
Apáti Ferenc: (16. század első fele)
Cantilena (1520 körül)14
Sylvester János: (1504?-1552)
A magyar nípnek (1541)15
Batizi András: (1510?-1546?)
Az halálról való emlékeztetés (1541 körül)16
Szkhárosi Horvát András: (?-1549?)
Emberi szerzésről (1544 után)17
Az átokról (1547)19
Dézsi András: (16. század közepe)
Halott temetéskor való isteni dicséret (1551 körül)25
Sztárai Mihály: (?-1575)
28. zsoltár [Mostan hozzád felkiáltok felséges úristen...] (1564 után)27
Ismeretlen szerző
46. zsoltár [Erős várunk nekünk az isten...] (1560)28
Tinódi Sebestyén: (1515?-1556)
Sokféle részögösről (1548)29
Az udvarbírákról és kulcsárokról (1553)34
Hegedűs Márton: (16. század második fele)
[Hegedűsök, néktek szólok...] (1580 előtt)36
Moldovai Mihály: (16. század második fele)
[Bódog ember, kinek ő házában...] (1587)38
Bornemisza Péter: (1535-1584)
[Siralmas énnéköm...] (1557)39
Énekecske gyermekek rengetésére (1565 körül)40
Kecskeméti Vég Mihály: (16. század közepe)
55. zsoltár [Mikoron Dávid nagy búsultában...] (1561)41
Horvát Ilona: (16. század közepe)
Cantio jucunda (1566)43
Ládoni Sára: (16. század közepe)
Könyörgés (1582 előtt)45
Ismeretlen szerző
Madzsari Türki (1588 előtt)46
Illésházy István: (1540-1609)
Ferendum et sperandum (1604)47
Telegdy Kata: (1550?-1599?)
Levele ángyához (1596 előtt)49
Gergei Albert: (16. század)
História egy Árgirus nevű királyfiról, és egy tünder szűz-leányról (részlet) (16. század vége) Első rész (27-67. versszak)52
Magyari István: (?-1605?)
Koporsó-felirat (1600 előtt)56
Nagy Péter: (?-1606)
Cantio (1606)57
Balassi Bálint: (1554-1594)
Borivóknak való. In laudem verni temporis [Áldott szép Pünkösdnek...]59
Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtől [Szabadsága vagyon...]60
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott. Balassi Bálint nevére [Bocsásd meg, Úr Isten...]61
Hogy Júliára talála, így köszöne néki: [Ez világ sem kell már nékem...]63
Videns Juliam nec oratione nec ratione in sui amorem inflammari posse, questubus miser coelum, terras et maria implet, pollicens indignabus se nullum carmen Juliae gratia deinceps cantaturum [Óh, nagy kerek kék ég...]63
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról szerzette [Az Zsuzsanna egy szép német leán...]65
Egy katonaének. In laudem confiniorum [Vitézek, mi lehet...]66
Amatorum carmen. De virgine Margareta [Vitézek karjokkal...]66
Valedicit patriae, amicis iisque omnibus quae habuit carissima [Óh, én édes hazám...]68
Kiben az Célia feredésének módját írja meg, annak felette penig termetéről, maga viseléséről és szépségéről is szól [Csudálván egy ferdőt...]69
Az maga elméjének gyors voltáról az szerelem miatt [Forr gerjedt elmémre...]69
Az Célia bánatjáról [Mint szép liliomszál...]69
Balassi Bálint nevére, melyben könyörög bűne bocsánatjáért, és hálákat is ád, hogy Istenhez való megtérése által kedvet lelt Istennél; s azáltal az örök kárhozattól megszabadult [Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod...]70
Wathay Ferenc: (1568-1609?)
[Föld, hogy tűrhedd?...] (1604)72
[Isten áldotta, oh, szép kikelet...] (1605)73
Rimay János: (1569?-1631)
Kiben Echótúl veszen feleletet [Kősziklák közt lakó...] (1589)76
Szép egynehány szerelmes versek [Én édes Ilonám...]77
[Kerekdéd ez világ...]77
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlássán s fogyássán [Ó, szegény megromlott...]79
Delicta quis intelligit? A occultis meis munda me, et ab alienis parce servo tuo; Psal. 18. [Mennyekben lakozó...]80
Péchi Simon: (1570?-1643?)
[Isten leánya, szép szűz mátkája...]81
Szepsi Csombor Márton: (1595-1622)
Bűnöm bocsánatjáért (1616)83
Szenczi Molnár Albert: (1574-1634)
23. zsoltár [Az Úr énnékem őriző pásztorom...] (1607)85
42. zsoltár [Mint az szép híves patakra...] (1607)85
90. zsoltár [Tebenned bíztunk eleitől fogva...] (1607)87
Nyéki Vörös Mátyás: (1575-1654)
Siralom az halandóságról (1630 körül)92
A véghetetlen örökkévalóságról (1630 körül)92
A múlandó világtól való bulcsúzat, az örökkévalóságért (1630 körül)93
Miskolczi Csulyak István: (1575-1646)
Jocoserium (1608?)94
Moestigaudium Petri literati (1608 után)94
Cervicali (1612)96
Rhytmi tempore nuptiarum cum Susanna Pragai (1635)96
Keserűi Dajka János: (1580?-1633)
[Hideg havasokon...]97
Madách Gáspár: (1590-1647)
[Semmi alatt nincsen földön nyomorúltabb...]98
Bendő Panna komáromi asszony éneke99
Balassa János éneke solymocskájárúl100
Beniczky Péter: (1603-1664)
Hogy ez világ javaiban semmi nincs állandó101
Az esztendőnek négy részeinek mivoltárúl102
Zrínyi Miklós: (1620-1664)
Szigeti veszedelem (részletek) (1645-1646)
Második ének (65-86. versszak)102
Negyedik ének (1-9. versszak)105
Nyolcadik ének (1-10. versszak)106
Feszületre (1650-1651)107
Peroratio (1650-1651)108
[Az idő és hírnév] (1650-1651)109
Gyöngyösi István: (1629?-1704)
Márssal társolkodó Murányi Vénus (részletek) (1664)
Második rész (11-17. versszak)110
Harmadik rész (1-18. versszak)110
Esterházy Pál: (1635-1713)
Kerti virágokról való versek112
Tótfalusi Kis Miklós: (1650-1702)
Könyörgő ének (1697)114
Felvinczi György: (1645?-1716)
Kolozsvár leírása 1706-ban 116
Koháry István: (1649-1731)
Üdőnk múlására, búnk távoztatására verseinket koholjuk [Untalan sóhajtva...] (1683-1686)123
[Kereke forgását...] (1683-1686)124
Petrőczi Kata Szidónia: (1662-1708)
[Siralmas volt, tudom...] (1681-1683)125
[Keseredett szívem...] (1686-1690)125
[Sebes árvizeknek...] (1686-1690)126
[Vérembűl származott...] (1690-1694)127
[Panaszolkodásimnak sok inségébűl...] (1690-1694)128
Lancsics Bonifác: (1674-1737)
Ének a boldogságos Szűzről (1714)130
Ismeretlen szerző
Buga Jakab éneke (1668)131
Amade Antal: (1676-1737)
Lelovics László uram órácskája leábrázolása (1736)132
Szentsei György: (17-18. század)
[Szörnyű veszedelem, jaj, reád szálla...] (1704 után)134
Ismeretlen szerző
[Rákóczi-nóta] (1750 előtt)136
Ismeretlen szerző
[Őszi harmat után...] (17. század, lejegyezve 1728 körül)138
Amade László: (1703-1764)
[Ámbár nincsen...]139
[A szép fényes katonának...]141
[Adjad szivedet hiv szivemért...]143
[Lila moja Lila...]145
[Dira dura la la la!...]146
[Óh szent János...]147
Faludi Ferenc: (1704-1779)
A tavasz148
Forgandó szerencse150
A pipárul150
Ráday Gedeon: (1713-1792)
A tormába esett féreg151
Orczy Lőrinc: (1718-1789)
A bugaci csárdának tiszteletére152
Aranka György: (1737-10817)
A felülő nemességhez153
Az essőhöz155
Baróti Szabó Dávid: (1739-1819)
Eggy ledőlt diófához (1790)156
A hóldhoz (1791)157
Felfordúlt világ (1794)158
Soros Jámbus (1798)159
Rájnis József: (1741-1812)
Szent István királynak jobb kezéről (1771)159
Egy jeles képíróhoz (1773)160
A vargafiakhoz (1790 körül)161
Gyöngyössi János: (1741-1818)
Az esztendőben elé forduló 12 hónapok alá az 1766-ik esztendőre163
Ifjú tanulónak elmélkedése ama közönséges mondásból: Non aestas est laeta diu (1780)164
Barcsay Ábrahám: (1742-1806)
A télnek közelgetése (1774)165
A kávéra166
Az igaz boldogságot hol leli meg az ember (1789)166
Bessenyei György: (1747?-1811)
A Tiszának reggeli gyönyörűsége (1772)167
Bessenyei György magához (1777)169
Révai Miklós: (1750-1807)
Rózsavirágon megilletődött szeretők (1787)170
Szerető kívánság (1787)171
Virág Benedek: (1754?-1830)
A kalitkába zárt madárról (1799)171
A Bölcsről (1799)172
A Duna hídgyán 1799. eszt. oktob. 2-dikán172
Hangzatka hatos jambusokban (1822)173
Földi János: (1755-1801)
Enyim Juliska (1789)173
Az én sírhalmom! (1801)174
Ányos Pál: (1756-1784)
Egy boldogtalannak panasszai a halavány holdnál (1780)175
Egy terhes álomtalan éjjelemkor (1781-1782)176
A végső óra (1784)177
Verseghy Ferenc: (1757-1822)
Az első egyesülés (1795 után)177
Kazinczy Ferenc: (1759-1831)
Az Ő képe (1811)183
A nagy titok (1808)184
Irói érdem (1810)184
A békák (1811)184
Himfy (1811)187
Az én sugallóm (1810)188
Külömbségek (1830)188
Esős nap (1827)189
Pálóczi Horváth Ádám: (1760-1820)
A gyanúba esett szerelmes (1789)189
Kurvák fortélyjai (1788)190
Magyar tánc (1798)192
Álom! Álom! (1793)193
Rák-mászás (1813)194
Van-e, szivem! tudtodra? (1813)194
Ujfalvy Krisztina: (1761-1818)
[Ez az élet...]196
[Komor idők, vas-szín napok...]197
[Mi a szív?...]197
Édes Gergely: (1763-1847)
Szőrköntöst öltő bölcsről197
Füsttül ürült tüzű szűzrül198
A petri gulyás (1823)198
Virág Benedekhez199
Az Akteon képzetje alá200
Batsányi János: (1763-1845)
A franciaországi változásokra (1789)200
A látó (1791)200
Gyötrődés (1795)201
A rab és a madár (1795)202
Vályi Nagy Ferenc: (1765-1820)
A lezárkózó féreghez ősszel (1807)206
A rothadt vízcsepphez (1807)207
Az álomhoz (1807)208
Fazekas Mihály: (1766-1828)
Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok (1796 körül)210
Ámelihez (1796)211
A megégett nagytemplom falai közt serkent gondolatok (1802)211
Ének a hosszú télhez (1825)213
Az első olvasztó szellőhöz213
A tavaszhoz (1800 körül)214
A megelégedés (1800 körül)215
Nyári esti dal (1824)216
A kelletekorán jött csendes esőhöz (1827)217
Ki a bóldog? (1828)218
Szentjóbi Szabó László: (1767-1795)
A nagy szüret Telegden (1788 körül)221
A tavasz (1789)221
Dayka Gábor: (1769-1796)
Titkos bú (1791-1792)223
Kesergés (1790-1792)224
Téli dal225
A rettenetes éjszaka (1790)225
Kis János: (1770-1846)
Sopron tájékához226
Nyári holdvilágos éjszaka227
Az idő eljár228
Kisfaludy Sándor: (1772-1844)
Himfy szerelmei
Kesergő szerelem (1796-1798)
71. dal [Édes, kínos emlékezet...]229
76. dal [A fecskék elköltöztenek...]229
150. dal [Testének egy mozdúlása...]229
157. dal [Egy délután - (lestem én őt)...]230
Boldog szerelem (1800-1807)
16. dal [Más a világ ábrázatja...]230
20. dal [Néha, midőn mellettem ül...]230
Csokonai Vitéz Mihály: (1773-1805)
A Feredés (1792-1793)231
Az estve (1794)234
Magyar! Hajnal hasad! (1794)236
A szamóca (1797)237
A bóldogság (1797)237
A fekete pecsét (1803)238
Újesztendei gondolatok (1798)239
Még egyszer Lillához (1798)242
A Magánossághoz (1798)243
Parasztdal (1799)246
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban (1799)247
A szeplő (1803)249
A Rózsabimbóhoz (1803)249
Tartózkodó kérelem (1803)250
A tihanyi Ekhóhoz (1803)250
A Reményhez (1803)252
Tüdőgyulladásomról (1804)254
Főhadnagy Fazekas úrhoz (1804)255
Berzsenyi Dániel: (1776-1836)
Osztályrészem (1799 körül)257
Horác (1799 körül)258
Bucsuzás (1804)258
Barátomhoz (1804)259
Bucsuzás Kemenes-Aljától (1804)260
Az ulmai ütközet (1805)261
Levéltöredék Barátnémhoz (1804 után)262
A közelítő tél (1804 után)262
A magyarokhoz [Forr a világ bús tengere, oh magyar!...] (1807)263
Fohászkodás (1807-1810)264
A magyarokhoz [Romlásnak indult hajdan erős magyar...] (1796-1810)264
Napoleonhoz (1814)266
A Pesti Magyar Társasághoz (1815)266
Az igazi poézis dicsérete (1832)269
Kováts József: (1770-1808)
A Sió vizepartján270
Szomorú dal (1800)270
Kisfaludy Károly: (1788-1830)
Mohács (1824)272
Pipadal (1827)274
[Szülőföldem szép határa!...] (1829)276
Ungvárnémeti Tóth László: (1788-1820)
Az ember alkatja (1816)276
Az ízlés (1816)276
A magvető (1816)277
Az előre-fizetés (1816)277
Kölcsey Ferenc: (1790-1838)
Elfojtódás (1814)278
Rákos (1821)278
Himnusz (1823)279
Vanitatum vanitas (1823)281
Zrínyi dala (1830)283
Kölcsey (1831)284
Huszt (1831)284
Emléklapra (1834)284
Zrínyi második éneke (1838)285
Katona József: (1791-1830)
Tőrbeesésem (1818 előtt)286
Idő (1818 előtt)288
Az andal (1818 előtt)290
Dukai Takách Judit: (1795-1836)
A fársáng utolsó órájában (1816)290
Juliskám halálára291
Vörösmarty Mihály: (1800-1855)
Laboda kecve (1829)292
Éj (Monológ a Csongor és Tünde V. felvonásából) (1830)293
Szép Ilonka (1833)294
Szózat (1836)298
Pipiske (1839)299
Késő vágy (1839)301
A Guttenberg-albumba (1839)301
Liszt Ferenchez (1840)302
Az unalomhoz (1841)304
Az élő szobor (1841)306
Fóti dal (1842)308
Haragszom rád (1842)311
Ábránd (1843)311
A merengőhöz (1843)312
Gondolatok a könyvtárban (1844)313
[Nem fáradsz-e...] (1845)316
Az emberek (1846)316
Országháza (1846)317
[Setét eszmék borítják...] (1849)319
Előszó (1850)320
[Mint a földmivelő...] (1853)320
A vén cigány (1854)320
[Fogytán van a napod...] (1855)322
Czuczor Gergely: (1800-1866)
Éji találkozó (1836)323
Mért vagyok kis leány? (1830-as évek vége)323
Bajza József: (1804-1858)
Vándor alkonydala (1827)324
Tél és tavasz (1835)325
Vajda Péter: (1808-1846)
A nap szakaszai (1837)
A nap325
A dél326
Az est327
Az éj329
Eötvös József: (1813-1871)
Én is szeretném (1846)330
Arany János: (1817-1882)
A lantos (1849)331
Évek, ti még jövendő évek (1850)334
Letészem a lantot (1850)335
Családi kör (1851)337
Kertben (1851)339
Hajnali kürt (1851)341
Dante (1852)342
Mint egy alélt vándor... (1852)342
Visszatekintés (1852)344
Az elhagyott lak (1852)345
A vigasztaló (1853)346
Zách Klára (1855)347
Szondi két apródja (1856)349
A walesi bárdok (1857)351
A lejtőn (1857)355
Az örök zsidó (1860)356
Magányban (1861)357
Epilogus (1877)358
Naturam furca expellas... (1877)360
Vásárban (1877)361
Mindvégig (1877)361
A régi panasz (1877)362
A tölgyek alatt (1877)364
Vörös Rébék (1877)365
Civilizáció (1877)367
Sejtelem (1882)368
Tompa Mihály: (1817-1868)
A lány szeretőnek való... (1847)368
A gólyához (1850)369
Levél egy kibujdosott barátom után (1851)370
Szőlőhegyen (1851)373
A madár, fiaihoz (1852)374
Szerettelek... (1855)375
Új Simeon (1862)375
Petőfi Sándor: (1823-1849)
Hazámban (1842)377
Temetőben (1843)378
Az alföld (1844)379
A tintásüveg (1844)380
A négyökrös szekér (1845)381
Annyit sem ér az élet... (1846)382
Itt állok a rónaközépen... (1846)382
Gyertyám homályosan lobog... (1846)383
Egy gondolat bánt engemet... (1846)383
A XIX. század költői (1847)384
Szeptember végén (1847)385
Még alig volt reggel... (1847)386
Minek nevezzelek? (1848)386
A puszta, télen (1848)387
Föltámadott a tenger... (1848)389
Szülőföldemen (1848)389
Kiskunság (1848)390
Az év végén (1848)393
Európa csendes, újra csendes... (1849)394
Pacsirtaszót hallok megint... (1849)395
Szörnyű idő... (1849)396
Madách Imre: (1823-1853)
Tavaszi dalok398
Cassandra399
Lévay József: (1825-1918)
Mikes (1848)400
Gyulai Pál: (1826-1909)
Szüreten (1851)401
Párbaj előtt (1855)402
Horatius olvasásakor (1859)404
A szeretők (1864)405
Vajda János: (1827-1897)
Sirámok
I [Száll a hegyre barna felhő...] (1854)406
IV [Hová lett a nap az égrűl?...] (1854)406
X [Mikor a nap süt az égen...] (1854)407
A virrasztók (1857)408
A vaáli erdőben (1875)409
Húsz év múlva (1876)410
Őszi tájék (1878)
Az üstökös (1882)412
Nyári les (1886)412
Sodoma (1887)413
Tünemények (1888)414
Credo Ű(188)415
Nádas tavon (1888)416
Emléksorok (1891)417
Harminc év után (1892)417
Szász Károly: (1829-1905)
Tíz év múlva (1872)418
Károli Gáspár szobra előtt (1890)420
Tóth Kálmán: (1831-1881)
Halál (1872)421
Thaly Kálmán: (1839-1909)
Esztergom megvételérűl (1872)423
Kiss József: (1843-1921)
A hónapos szoba (1872)425
Simon Judit (1875)426
Ó mért oly későn... (1884)427
Influenza (1891)428
Tüzek (1896)428
Arany László: (1844-1898)
Tünődés (1868)430
Endrődi Sándor: (1850-1920)
Eső (1891)432
Nyomdában (1891)433
Fiam halála (1886)435
Vargha Gyula: (1853-1929)
Megvakult tükör (1916)436
A halál hídjánál (1921)436
Tavaszi tócsák (1924)437
Zúzmarás fa (1924 után)437
Reviczky Gyula: (1855-1889)
Imakönyvem (1875)438
Perdita
[Rózsakínálás, zene mellett...] (1883)439
[Ha durva módon sértelek...] (1884)439
Magamról (1883)440
Altató (1885)441
Magdolna (1886)442
Pán halála (1889)443
Rózsák (1889)446
Számlálgatom (1889)446
Czóbel Minka: (1855-1947)
Tört sugárban (1894)447
Idegen vendég (1894)448
Altató (1894)448
Troubadourok (1904)449
Halvány arcú lányok (1914)449
Virrasztó (1914)451
Komjáthy Jenő: (1858-1895)
Csak töredék (1877)452
Éloa! (1881)453
Le vagy tiporva... (1889)453
Euthanázia (1890)454
A börtönből (1891?)456
A magasból (1891)457
Törj össze mindent... (1891)458
A homályból (1894)460
Rudnyánszky Gyula: (1858-1913)
Szikrák a végtelenben (1913)
1 [Mióta szememnek kis mécse kisercent...]461
4 [Napom leszállt s nem lesz több hajnalom...]462
Kozma Andor: (1861-1933)
Kölcsönös babér (1898)463
Szalay Fruzina: (1864-1926)
Út az égbe (1897)464
Palágyi Lajos: (1866-1933)
A marha (1890)465
Söprik a kertet (1924)466
Ignotus: (1869-1949)
Éli, éli, lámá sabaktáni! (1895)467
Megnyugvás (1895)468
Emlékkönyvbe (1895)468
Makai Emil: (1870-1901)
Csütörtök délután (1895)468
Ágyban, párnák közt... (1899)469
Szentessy Gyula: (1870-1905)
Este (1898)470
Az egyetlennek (1898)471
Szonett (1902)471
Heltai Jenő: (1871-1957)
Vallomás (1911)472
Karácsony (1913)473
Mozi (1947)474
Szilágyi Géza: (1875-1958)
A meddők (1903)474
Születendő gyermeknek (1927)475
Hátak (1913)476
Ady Endre: (1877-1919)
[Góg és Magóg fia vagyok én] (1905)476
A Hortobágy poétája (1905)477
Párisban járt az Ősz (1906)477
Sírni, sírni, sírni (1906)478
A fekete zongora (1907)478
Jó Csönd-herceg előtt (1906)479
Az ős Kaján (1907)479
[Az Úr Illésként elviszi mind] (1908)481
A Sion-hegy alatt (1908)482
Nekünk Mohács kell (1908)483
[Sem utódja, sem boldog őse] (1909)483
Négy-öt magyar összehajol (1909)484
Másokért halunk meg (1909)484
Kocsi-út az éjszakában (1909)485
Hiszek hitetlenül Istenben (1906)485
Elbocsátó, szép üzenet (1912)486
Hunn, új legenda (1913)488
Ülj törvényt, Werbőczi (1913)489
Gyűlölet és Harc (1913)490
Az eltévedt lovas (1914)491
Krónikás ének 1918-ból (1918)492
A szamaras ember (1914)493
Őrizem a szemed (1916)494
Üdvözlet a győzőnek (1918)494
Kaffka Margit: (1880-1918)
Erdőn (1908)495
Litánia (1916)495
Rosszalkodás (1918)496
Oláh Gábor: (1881-1942)
Mindig visszafelé (1923)498
Apám, látlak! (1926)498
A vad paraszt és sunyi lánya (1930)499
Somlyó Zoltán: (1882-1937)
Megbeszélések az Istennel (1911)
I [A szűk Könyök uccán hazamegyek...]500
XIII [Most nézzetek ide: rossz szalmaágyon fekszem...]501
Mária Abariendos (1911)
1 [Sűrű spanyolbort szürcsöltél-e?...]502
2 [Ó, Mária, szüzek szüze!...]502
3 [Lejött Mária, lejött Mária...]503
Évszámolvasó (1916)504
Az ember összehúzza jól magát!... (1928)505
Gellért Oszkár: (1882-1967)
Az örök vita (1908)505
Fiatal lányok versenyfutása (1911)506
Fonák (1931)506
Juhász Gyula: (1883-1937)
Tiszai csönd (1910)507
Milyen volt... (1912)508
Magyar táj, magyar ecsettel (1912)508
Béke (1918)508
Magyar nyár 1918 (1918)509
Félegyházán 1918 nyarán (1918)509
Testamentum (1919)510
A démonhoz (1919)511
Az élő halottak háza (1919)512
Az Isten malmai (1923)512
A tápai Krisztus (1923)513
Árvaságom (1923)514
Magyar tél (1924)514
Anna örök (1926)515
Mily messze vagytok... (1929)515
Egy hangszer voltam... (1934)516
Venit summa dies... (1934)516
Babits Mihály: (1883-1941)
Fekete ország (1908)516
A lírikus epilógja (1908)517
Ballada Irisz fátyoláról (1909)518
Esti kérdés (1909)518
Szimbolumok
1 Ne mondj le semmiről (1910)520
Paysages intimes
3 Alkony (1908)520
Szerenád (1911)521
Hiszekegy (1911)522
Szíttál-e lassú mérgeket? (1919)522
Régen elzengtek Sapphi napjai (1922)523
A jobbak elmaradnak (1922)524
A gazda bekeríti házát (1925)525
Cigány a siralomházban (1926)526
Politika (1927)526
Mint különös hírmondó... (1930)527
Csak posta voltál (1932)528
Mint forró csontok a máglyán (1932)529
Az elbocsátott vad (1934)530
Ősz és tavasz között (1935)531
Balázsolás (1937)532
Jónás imája (1939)534
Ha nem vagy ellenállás... (1936)534
Talán a vízözön... (1940)535
Tompa László: (1883-1964)
Havasi tájékon (1921)536
Személyvonat, III. osztály (1921)537
Mester?... (1957)539
Nagy Zoltán: (1884-1945)
Magamhoz (1924)539
A fogoly (1924 után)541
Zsidócsillag (1944)542
Gyóni Géza: (1884-1917)
Diogenes Sopronban (1911)543
Csak egy éjszakára... (1915)544
Akik az Istent elrabolták (1916)545
Szép Ernő: (1884-1953)
Magányos éjszakai csavargás (1917)546
Gitár (1917)549
A semminél kevesebb valami (1917)550
Néked szól (1917)552
Bocsássatok meg (1921)555
Homlokom lassan leáldoz (1928)556
A Ritz előtt, ha zene szól (1928)557
Ne hidd (1942)557
Kosztolányi Dezső: (1885-1936)
Üllői-úti fák (1906)559
A szegény kisgyermek panaszai
Mint aki a sínek közé esett... (1910)560
A doktor bácsi (1910)560
Mostan színes tintákról álmodom (1910)561
A rút varangyot véresen megöltük (1911)561
Kedves (1912)562
Ének Virág Benedekről (1915)563
Akarsz-e játszani? (1912)564
Boldog, szomorú dal (1917)565
A bús férfi panaszai
Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről (1921)566
Ha volna egy kevés remény (1914)566
Mult este kissé lehajoltam (1917)568
Ha negyvenéves... (1929)569
Őszi reggeli (1929)570
Esti Kornél éneke (1933)570
Marcus Aurelius (1929)572
Februári óda (1934)574
Könyörgés az ittmaradókhoz (1934)575
Már megtanultam (1932)576
Halotti beszéd (1933)576
Hajnali részegség (1933)578
Ének a semmiről (1933)581
Szeptemberi áhítat (1935)582
Tóth Árpád: (1886-1928)
Meddő órán (1909)585
Hajnali szerenád (1912)585
Rímes, furcsa játék (1916)586
Elégia egy rekettyebokorhoz (1917)587
Március (1919)589
Aquincumi korcsmában (19199590
Két régi költő (1919)
1 Berzsenyi591
2 Csokonai591
Körúti hajnal (1923)592
Esti sugárkoszorú (1923)592
Lélektől lélekig (1923)593
Ez már nem nyári alkonyat (1923)594
Hegyi beszédek felé (1923)595
Jó éjszakát! (1924)596
A Palace-ban... (1925)597
Isten törött csellója, hallgatok (1926)599
Erdőszél (1927)599
Kassák Lajos: (1887-1967)
Júliusi földeken (1918)600
Mesteremberek (1918)601
5 [Az ápolónők már áthúztak bennünket...] (1921)602
13 [A suszter füle mögé dugta a dikicset...] (1921)602
15 [Művészetre esküdni...] (1921)603
18 [A fák alatt...] (1921)604
21 [Húsvét...] (1923)606
27 [Az asszonyok fogai...] (1923)606
30 [Fiúk szeretik a lányokat...] (1923)607
39 [Megtöretlen falvakban születtek...] (1923)607
Szólok halottainkról (1935)608
Álomvalóság (1935)609
Fújjad csak furulyádat (1939)609
A költő önmagával felesel (1945)610
El nem hangzott vallomás (1958)611
Krétakör (1963)611
Vagyonom és fegyvertáram (1963)612
Karinthy Frigyes: (1887-1938)
Előszó (1926)613
Pitypang (1927)615
Nihil (1913)616
"Struggle for life" (1927)617
Üzenet a palackban (1930)618
Áprily Lajos: (1887-1967)
Az irisórai szarvas (1921)619
Március (1923)620
Nostalgia (1923)621
Fegyverszünet (1934)621
A kor falára (1934)622
A láthatatlan írás (1939)622
Őszi muzsika (1939)624
Ének a Küküllőhöz (1942)625
Narcissus (1957)626
A somvirágos oldal (1957)626
Egy nap (1965)627
Füst Milán: (1888-1967)
Őszi sötétség (1911)
I Nyilas-hava628
II Arménia!629
III A részeg kalmár630
IV Egy bánatos kísértet panasza630
V Az új szobrászhoz!631
VI El innen, el...632
Szellemek utcája (1934)633
Tél (1934)633
Öregség (1947)634
Önarckép (1934)635
Emlékezetül (1947)636
Reményik Sándor: (1890-1941)
Sehol sem (1925)637
Ha majd... (1932)638
Nadányi Zoltán: (1892-1955)
Mariann a kádban (1937)639
Dal egy morzsáról (1941)642
Riadó (1947)642
Nők a tetőkön (1947)643
Körmenet (1954)644
Bartalis János: (1893-1976)
154 x 28 (1914)645
Királyok (1915)646
Hanyatt fekszem (1924)647
Erdélyi József: (1896-1978)
Ibolyalevél (1921)648
Út (1926)649
Farkasverem (1929)649
Lovaspóló a Vérmezőn (1930)650
Tengeri (1930)653
Sinka István: (1897-1969)
[Nagyanyáim s a szépanyáim...] (1939)654
Pusztai költözők (1937)654
Nem tudják a kék eget által kiáltani (1938)655
Anyám balladát táncol (1937)656
Bődi Mariska (1937)657
Pusztai karácsony (1941)663
Lovasok opál mezőkön (1957)664
Sárközi György: (1899-1945)
Hegytetőn (1926)665
Varázsló rossz csillaga (1926)665
In excelsis (1926)666
Virágok beszélgetése (1926)666
Esőcseppek (1944)667
Palasovszky Ödön: (1899-1980)
Család (1924)668
A fürdőző Zsuzsanna (1952)669
Gulyás Pál: (1899-1944)
A viharzó diófa (1929)670
Ez itt a tér (1935)671
Debrecen, ó-kikötő (1937)672
Új vanitatum vanitas (1940)673
Szabó Lőrinc: (1900-1957)
A Bazilikában zúg a harang (1926)674
Testünk titkaiból (1931)676
Majd (1930677
Két lány térdtől bokáig (1928)677
Vigaszok (1930)679
Semmiért Egészen (1931)680
A homlokodtól fölfelé (1931)681
Hajnali rigók (1931)682
Nincs idő (1933)683
Fölkelni (1934)683
Gyomrok (1933)684
Szégyen (1933)685
Piszkosságok (1933)685
Igazság? (1936)686
Májusi éjszaka (1934)686
Dsuang Dszi álma (1935)688
Különbéke (1933)688
Vereség és fájdalom (1927)690
Tücsökzene (1947)
350 Búcsú692
351 ...kilátón...692
352 .. a nagy, kék réten...693
A huszonhatodik év (1957)
21 Huszonkétéves693
90 Most csak lélekben694
104 Omló szirtről694
Májusi orgonaszag (1953)695
Sokizületi gyulladás (1955)696
Berda József: (1902-1966)
Vers a péklegényekről (1932)696
Húsleves dicsérete (1939)697
Egy kövér asszonyra (1943)698
Száguldj, Szabadság! (1943)698
Gátlás nélkül (1957)699
Balatonfüredi változatok (1964)
Morzsaosztogatáskor700
Savanyúvíz700
Illyés Gyula: (1902-1983)
Az évszakok futásáról (1935)700
9, Rue Budé (1937)702
Sasad, Farkasrét (1937)703
Haza, a magasban (1938)704
Emeli... (1939)705
Egy mondat a zsarnokságról (1950)706
Kháron ladikja (1961)711
Dőlt vitorla (1965)711
A magánszorgalmú kutyák (1965)712
Fekete-fehér (1968)713
Félelmetes és varázslatos (1973)713
A mester gondjai (1973)714
Az ígéret megszegése (1973)714
Törmelék-turkálók (1981)715
Az üdvtelenek hitjele (1983)716
A Semmi közelít (1983)717
Nincs közel még... (1983)718
Fenyő László: (1902-1945)
Kortársak (1941)718
Jelvények és formaruhák (1944)719
Tamkó Sirató Károly: (1905-1980)
Tengereczki Pál 1-3 (1940, 1959, 1973)720
Iránytű (1942-1968)724
Pályám emlékezete (1975)725
József Attila: (1905-1937)
Tiszta szívvel (1925)725
Nyár (1929)726
Külvárosi éj (1932)726
A hetedik (1932)729
Téli éjszaka (1932)730
Reménytelenül (1933)732
A város peremén (1933)733
Óda (1933)735
Eszmélet (1934)739
Ajtót nyitok (1935)741
Levegőt! (1935)742
Kései sirató (1935)743
A Dunánál (1936)745
Nagyon fáj (1936)747
Elmaradt ölelés miatt (1936)749
Kész a leltár (1936)750
Thomas Mann üdvözlése (1937)750
Nem emel fül (1937)751
Születésnapomra (1937)752
Hazám (1937)753
"Költőnk és Kora" (1937)756
[Talán eltünök hirtelen...] (1937)757
[Karóval jöttél...] (1937)758
[Ime, hát megleltem hazámat...] (1937)758
Horváth Imre: (1906-1993)
A sárga ház (1946)759
Zelk Zoltán: (1906-1981)
Tűzből mentett hegedű (1963)761
Sirály (1963)762
Királyok és népek (1975)771
Mert nincs föltámadás (1975)772
Hajnal Anna: (1907-1977)
Megkérdem hát (1959)773
Várj (1975)774
Lesz kegyelem? (1975)775
Szabédi László: (1907-1959)
Optikai csalódás (1930)776
Az alkotó szegénység (1930)776
Dsida Jenő: (1907-1938)
Nagycsütörtök (1933)777
Istenem, ki járt itt? (1933)777
Harminc év közelében (1938)778
Hulló hajszálak elégiája (1938)780
Hálóing nélkül... (1938)783
Esti teázás (1938)784
Vallomás (1938)784
Pasztell (1938)785
A sötétség verse (1938)786
Naplemente (1938)786
Elárul, mert világít (1938)787
Sírfelirat (1935)789
Pásztor Béla: (1907-1943?)
Békakocsonya (1938 körül)789
Varrótű (1938 körül)790
Radnóti Miklós: (1909-1944)
Járkálj csak, halálraítélt! (1936)791
Himnusz a békéről (1938)791
Első ecloga (1938)792
Trisztánnal ültem... (1939)793
Tarkómon jobbkezeddel (1941)794
Száll a tavasz... (1942)795
Tétova óda (1943)796
Páris (1943)796
Nem tudhatom... (1944)798
Töredék (1944)799
Hetedik ecloga (1944)799
Levél a hitveshez (1944)800
Gyökér (1944)801
A la recherche... (1944)802
Nyolcadik ecloga (1944)803
Razglednica (1944)805
Erőltetett menet (1944)805
Razglednica (2) (1944)806
Razglednica (3) (1944)806
Razglednica (4) (1944)807
Vas István: (1910-1991)
Monádok (1943)807
Óda az észhez (1947)808
Nem a vers (1949)810
A fordító köszönete (1952)811
Az új Tamás (1956)812
Pesti elégia (1957)814
Ötven felé (1958)815
Etruszk szarkofág (1961)819
Nem számít (1967)821
Boccherini sírja (1968)823
A kivilágítatlan éjszaka (1983)825
A rostirónt letettem (1985)825
Nekem elég... (1986)826
Kálnoky László: (1912-1985)
Hamlet elkallódott monológja (1970)827
Shakespeare: XIX. Henrik (1970)829
Meglepetések (1977)830
Egy hiányérzet margójára (1977)831
Letépett álarcok (1977)831
Farsang utóján (1977)833
Szvidrigaljov utolsó éjszakája (1977)834
A lehetséges változatok (1980)835
Hangok szólítanak (1982)836
Sötét szonáta (1985)837
Ha arra gondolok (1985)838
Jékely Zoltán: (1913-1982)
Intő szavak süldő macskánkhoz (1934)839
Új évezred felé (1935)840
Csontjaimhoz (1935)840
Apátlan éjszakák (1935)841
Enyeden ősz van (1935)842
A marosszentimrei templomban (1936)843
Fortuna kerekére (1938)844
Archaeologia (1942)844
Madár-apokalipszis (1947)845
Istenhozzád, tízezer évre (1948)846
Múzeumlátogatás (1950)847
Őrjöngő ősz (1964)850
Weöres Sándor: (1913-1989)
Varázsének (1934)851
Valse triste (1935)851
A tündér (1937)852
Hála-áldozat (1939)852
Dalok Naconxypan-ból (1939-1940)853
Harmadik szimfónia (1943)856
Rongyszőnyeg
19 [Ó ha cinke volnék...] (1941)860
31 [Szállnak az alkonyi felhők...] (1941)861
49 [Még most sem szoktam meg egészen...] (1940)861
76 [A hársfa mind virágzik...] (1941)862
99 [Őszi éjjel...] (1935)862
109 [Míg lombok közt éj lobog...] (1942)863
Anadyomené (1944)863
XX. századi freskó (1946)865
Canzone (1947)867
Magyar etüdök
26 [Sándor napján megszakad a tél...] (1949)868
38 [Arany ágon ül a sármány...] (1950)868
56 [Jön a kocsi, most érkeztünk...] (1951)868
85 [Haragos a libapék...] (1946)869
Le journal (1953)869
A belső végtelenből (1963)874
Ócska sírversek
[Itt nyugszik W. S.] (1945)874
Az élet végén (1969)875
Psyché (1972)
Szózat Katitzához a férfiak ügyiben876
Tükör előtt876
Toldy Ferencz Úrhoz877
A vas pálya sorompó kitatlálása878
Tizenegyedik szimfónia (1970)
Csillagzene878
Körséta879
Iram880
Csillagzene finálé880
Ének a határtalanról (1979)881
Kockajáték (1979)882
Szajkó (1979)882
Rónay György: (1913-1982)
Odysseus énekei (1964-1965)883
Irgalom (1967)884
Toldalagi Pál: (1914-1976)
A fák árnyéka, mint sötét (1957)885
Akvarell (1957)886
Fiatal lány (1968)887
Idézet egy kódexből (1968)887
Karinthy Gábor: (1914-1974)
Akkor kezdődött (1937)888
Nyakkendő (1953 után)889
Benjámin László: (1915-1986)
Köznapi dolgok igézete (1955)889
Két évtized (1955)890
Kibékülés (1975 körül)892
Tűz Tamás: (1916-1992)
Szemek kívánsága892
Egy apa gyötrelmei894
Vészi Endre: (1916-1987)
A néma antológiák (1955)894
Vetkőzés, öltözés (1969)895
Farsangi király (1978)895
Az ágytól a zuhanyrózsáig (1980)897
Csorba Győző: (1916-1995)
Egy megfagyott körtefa-csemetére (1930-as évek vége)898
Istenről, öregedőben (1980-as évek eleje)898
[Az unokák is abbahagyták...] (1985)899
Álság (1988)900
Bizonytalan (1988)900
A szavak bolyhai (1988)901
Valakit valamikor valahogyan (1988)901
Devecseri Gábor: (1917-1971)
Erdő (1971)902
A múlandóság cáfolatául (1971)902
Ha elmész (1971)903
Végh György: (1919-1982)
A hulla-hordozók dala (1945)904
Alszik a kedves (1946)904
Csanádi Imre: (1920-1991)
Valaki jár a kertembe (1955)905
Bornemisza Péter (1955)907
Őszi madár (1955)908
Erdei vadak, égi madarak (1955)908
Halottvivők éneke (1955)909
Gyámkő-fejecske (1972)911
Mária és Erzsébet (1972)913
Rákos Sándor: (1921-1999)
Szomjúság (1957)914
Egy jazig asszony csontváza előtt (1957)914
Sirató (1959)914
Emlék ifjúság (1969)916
Örök ébredés (1996)917
Pilinszky János: (1921-1981)
Te győzz le (1943)917
Trapéz és korlát (1943)918
Téli ég alatt (1943)919
Miféle földalatti harc (1943)919
In memoriam N. N. (1947)921
Kihűlt világ (1948)922
Ama kései (1959)922
Harbach 1944 (1946)922
Ravensbrücki passió (1959)923
Harmadnapon (1959)924
Aranykori töredék (1949)924
A szerelem sivataga (1956)925
Dél (1959)925
Apokrif (1956)926
Négysoros (1956)928
Utószó (1962)929
Egy szép napon (1972)930
Majd elnézem (1971)930
Nemes Nagy Ágnes: (1922-1991)
Fák (1967)930
A reményhez (1948)931
Október (1952)932
Között (1967)933
A gejzír (1967)934
Lázár (1967)935
A lovak és az angyalok (1967)935
A visszajáró (1967)937
A formátlan (1967)937
Ekhnáton (1967)
Ekhnáton jegyzeteiből938
Ekhnáton éjszakája939
Amikor940
A csak-jó941
Ekhnáton az égben941
A tárgyak942
A tárgy fölött942
Éjszakai tölgyfa (1969)942
A Föld emlékei (1986)943
Lement a nap (1986)945
A távozó (1990)945
Kormos István: (1923-1977)
Kereszttel hátuk szőrén (1947)946
Ház Normandiában (1962)946
Vonszolnak piros delfinek (1963)946
Szegény Yorick (1966)947
Nakonxipánban hull a hó (1970)948
Imre Farkas: (1923?-1973?)
Ki nem tört vulkán (1963)952
Agyalágyult (1963)952
Nagy László: (1925-1978)
Adjon az Isten (1944 körül)953
Csodafiu-szarvas (1946 körül)954
Szépasszonyok mondókái Gábrielre (1973)954
Vértanú arabs kanca (1973)957
Versben bujdosó (1973)957
Szólítlak, hattyú (1978)960
Lakatos István: (1927-2002)
Magányos szív (1972)962
Atrium mortis (1977)962
Garai Gábor: (1929-1987)
Közeg (1976)963
Még hó alatt... (1976)1964
Fodor András: (1929-1999)
A vízrenéző (1952)965
Villámlik (1957)967
Székely János: (1929-1992)
Telemakhosz (1955)967
Békák (1961)969
Feladat (1963)971
Páskándi Géza: (1933-1995)
Szalmaszál-Ararát (1972)972
Orbán Ottó: (1936-2002)
És fölragyognak szétszórt csontjaik (1984)974
Melyben Balassi módján fohászkodik (1992)975
Sorok a porban (1992)976
Illyés Gyula hangfelvételről az Egy mondatot mondja (1992)978
Hallod-e te sötét árnyék (1996)979
Szilágyi Domokos: (1938-1976)
Hegyek, fák, füvek (1965)980
Fagyöngy (1971)981
Vád (1974)981
Kyrie (1974)983
Miért (1974)983
Petri György: (1943-2001)
Reggel szoktál jönni (1971)984
Csak egy személy (1971)985
Ismeretlen kelet-európai költő verse 1955-ből (1971)985
Oly ritka... (1974)986
Néhány nappal korábban (1974)987
Hála (1974)987
K. S. (1981)988
Nagy Imréről (1985)989
Hogy elérjek a napsütötte sávig (1990)990
Baka István: (1948-1995)
Circumdederunt (1982)992
Angyal (1984)992
Zsoltár (1995)993
Csak a szavak (1995)994
Utószó995
Forrásjegyzék1003
Költők betűrendes mutatója1011
Betűrendes címmutató1015
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar költészet antológiája A magyar költészet antológiája

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
4.840 ,-Ft
24 pont kapható
Kosárba
konyv