1.039.367

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar költészet kincsesháza

Új ifjúsági kiadás

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 350 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Átdolgozta és kibővítette Ifj. Bókay János. Nyomatta az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapesten.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Néhány szóban vázolni kívánom azokat a szempontokat, melyeket anthológiám szerkesztésénél figyelembe vettem.
A kiválasztott verseknek mintegy a felét - vonatkozik ez különösen régebbi költőink... Tovább

Előszó

Néhány szóban vázolni kívánom azokat a szempontokat, melyeket anthológiám szerkesztésénél figyelembe vettem.
A kiválasztott verseknek mintegy a felét - vonatkozik ez különösen régebbi költőink verseire - Endrődi Sándor páratlan gonddal és szakértelemmel szerkesztett anthológiáiból merítettem. Ezt az értékes, gazdag anyagot legjobb lelkiismeretem szerint megrostáltam és egyben felfrissítettem, mivel az endrődi anthológiák megjelenése óta elmult huszonöt esztendő nem egy változást hozott költőink értékelésében. Természetesen ez utolsó huszonöt év költői termésének szine-javát is felvettem gyűjteményembe, azzal a céllal, hogy ifjúságunk lehetőleg hű képet alkothasson magának mai költészetünkről.
Az új anyag kiválasztásánál csupán két szempont vezetett: a művészi és a hazafias szempont. Igyekeztem a legteljesebb objektivitással felülemelkedni minden kicsinyes elfogultságon. Hiszem, hogy lelkes ijfúságunk szívéhez - a különböző költői irányokra való tekintet nélkül -egyformán utat talál minden költő, aki magyar nyelven és magyar lélekkel ír. A magyar szó a legerősebb fegyverünk, s a magyar kultúra erejét bizonyitó minden költő nemzeti értékünk kincséhez tartozik, s ma minden igaz értékünket százszorosan meg kell becsülni. Gyűjteményem majdnem minden egyes darabjából kicsendül az a meghatott nemes érzés, melyet e három szó rejt magában: Isten, Ember és Haza. Vissza

Tartalom

Ábrányi Emil
Hová temessetek211
Magyar nyelv212
Nincs halál213
Ne sértsd meg...213
Március tizenötödike213
Tizenhárom216
Ábrányi Kornél
Felejtés210
A nő szive211
Ady Endre
A föl-földobott kő289
Az Illés szekerén289
Krisztus-kereszt az erdőn290
Az Úr érkezése290
"Ádám hol vagy?"290
A halál rokona290
A halál lovai291
Közel a temetőhöz291
Egy ismerős kis fiú291
Haza megyek a falumba292
Jó Csönd-herceg előtt292
Amade László br.
Dal40
Én angyalkám40
Ányos Pál
Egy boldogtalan panaszai54
Apáti Ferenc
Feddő ének7
Áprily Lajos
Esti dal323
Levél324
Tetőn324
Arany János
A gyermek és szivárvány130
Családi kör132
A walesi bárdok134
V. László135
Tetemre hívás136
A rab gólya137
Fiamnak138
Irószobám139
Néma bú139
Dal140
Arany János
Hunok harca198
Aranyosrákosi Székely Sándor
A székelyek Erdélyben92
Babits Mihály
Zsoltár gyermekhangra307
Egy perc, egy pille...307
Édes az otthon308
Petőfi koszorúi308
Bacsányi János
Szedjük életünk virágít61
Bajza József
Ébresztő109
Borének110
Sóhajtás111
A violához111
Az utas111
Balassa Bálint
Katona-ének20
Búcsú-ének kedveséhez21
Bujdosó ének22
Óceán mellet23
Búcsú-ének hazájához24
Tánc-nóta25
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról26
Balázs Béla
Tavasz volt315
Balla Ignác
Majd holnap!310
Várni...311
Bán Aladár
Jégverés után279
Bárd Miklós
Nem én!245
A sír előtt246
Gond246
Isten-érzés246
Baróti Szabó Dávid
Egy ledőlt diófához47
Bartalis János
Kereslek333
Bartók Lajos
Utazási vágy224
Midőn szerelmünk..224
Köd szürkül224
A magyar ifjúsághoz224
Tavasszal szeretnék meghalni226
Kárpáti emlék226
Batizi András
Az Krisztus feltámadásáról20
Benedek Elek
Fekete Nagy János, Adorjáni Balázs252
Benedek János
A szabadság-szobornál265
Beniczky Péter
Isten a hadak verője29
Beőthy Zsigmond
Bordal147
Megtartatunk!148
Berzsenyi Dániel
Fohászkodás76
A magyarokhoz76
Wesselényi hamvaihoz77
A közelítő tél77
Osztályrészem78
Féltés79
A felkölt nemességhez79
Bessenyei György
Barcsay Ábrahámnak48
Bodor Aladár
Erdély felé300
A pesti fiam301
ifj. Bókay János
Ott...332
Beruth Elemér
Szomorúfűz ága184
Csató Pál
Kis Babet113
Csengey Gusztáv
A fogoly lengyel189
Csepreghy Ferenc
A rovás190
Csizmadia Sándor
A munkás279
Csokonai Vitéz Mihály
Alku71
A reményhez72
A tihanyi echóhoz73
Még egyszer Lillához73
Szemrehányás74
Megkérlelés74
A fogadástétel75
Keseredés75
Mért ne innánk75
Szegény Zsuzsi a táborozáskor75
Czóbel Minka
Megnyugvás éneke251
Örökre, mindörökre252
Czuczor Gergely
Hunyadi105
Kora házasság105
A boros vándor106
Kis leány106
A falusi kis leány Pesten107
Korteskedés108
Dalmady Győző
Daloló leányok184
Égi furolyaszó185
Dayka Gábor
Titkos bú62
A virtus becse63
Dóczy Lajos br.
A csók207
Két birálat207
Donna Paula207
Dömötör János
Sóhaj...198
Dukai Takács Judit
Megkondultak92
Dutka Ákos
A vén pohár303
Haza kell mennem...304
Emőd Tamás
Bólyai326
Endrődi Sándor
Dícsértessék az Úr Jézus!220
Kézimunka221
Párbeszéd221
Hajók találkozása221
A czeli búcsu222
Fergeteg223
Eötvös József br.
Búcsú122
Végrendelet122
A megfagyott gyermek123
Erdélyi János
Könyörgés124
Mátyás a szántó125
Erdélyi József
Julisnéni tücske336
Erdélyi Zoltán
Jer közel, édes...280
Erdős Renée
Uram, Uram!296
Jer idegenbe...296
Erdősi Sylvester János
Az magyar népmesék8
Falu Tamás
Kesztyűs ember304
Faludi Ferenc
Forgandó szerencse41
Utravaló41
A feszülethez41
Farkas Imre
A kis kadét297
Dal298
Fazekas Mihály
Esti dal59
Fáy András
A művész lepke81
Feleki Sándor
Fészek az ágyúcsőben270
Fodor József
Nagy madarak339
Forbáth Sándor
A hold árnyéka330
Fülöp Áron
Brekeke úr és Kurutty néne255
Füst Milán
A pásztor324
A szőlőműves325
Egy egyiptomi sírkövön325
Garay János
Kelet népéhez114
Magyarország 1848-ban116
Kont116
A zarándok118
Mátyás király Gömörben118
Gárdonyi Géza
Krisztus álma263
Éjjel a tanyáról263
Levél a tanyáról264
Mikor a gyermek...264
Bölcsesség a hullámokon264
A lengyel határon264
Geleji Katona István
Az öreg Graduálból29
Gellért Oszkár
Igérd meg kedves305
Tikkasztó, fojtó...306
A tolvaj306
Góbi Imre
Imre208
Greguss Ágost
Haladt...168
Az élet kertje168
Gvadányi József gr.
Falusi nótárius budai utazásából43
Gyergyai Albert
Az "Árgirus királyfi"-ból27
Gyóni Géza
Lantos ének Przemysl megvételéről312
Dögmadarak313
Julis levele313
Rab magyar imája314
Öröme van a pacsirtának314
Sírvers315
Gyöngyösi István
A "Murányi Venus"-ból32
Győry Vilmos
A régi karszék187
Mese188
Gyulai Pál
Horátius olvasáskor170
Éji látogatás170
Hadnagy uram171
Margit szigetén171
Az Igazság és Hamisság172
A Szél és a Nap172
Harsányi Lajos
A béres311
A magyar pap311
Harsányi Kálmán
Én nem vagyok az élet tagadója286
Mindenek sírverse286
A harang...286
Havas István
Elfelejtselek?285
Heltai Jenő
Apám277
A vén kocsis dala277
Előszó egy soha el nem készülő verseskönyhöz278
Asztalfiók278
Hiador
Kossuth 149
Horváth Ádám (lásd Palóczi)
Ignotus
Ha te úgy szeretnél273
Szerelem273
Büszkeség273
Ilosvai Selymes Péter
Az híres, neves Toldi Miklósról15
Imecs Béla
Kőtörő338
Inczédi László
Betegágynál244
Szentkép az erdőben244
Indali Gyula
Labdázó fiúk mellett227
Jakab Ödön
Édes anyámnak233
Hazaszeretet234
A csalogány235
Hogyne szeretnélek236
Jámbor Pál (lásd Hiador)
Jeszenszky Danó (lásd Temérdek)
Jékey Aladár
Reggel208
Jókai Mór
Az arany és az ember164
Régi dal, régi dal...164
Juhász Gyula
Testamentom309
Magyar idill310
Gyónás310
Kérdések310
Kaffka Margit
Katóka meghalt298
A játékszer299
Leánykérés299
Kata Szidónia (lásd Petrőczi)
Katona István (lásd Gelei)
Karinthy Frigyes
Martinovics326
Kazinczy Ferenc
Berzsenyihez56
A szabad Erdély59
A német fiu59
Kemény Simon
Percek306
Felhő307
Kemény Zsigmond br.
Pető úrfi123
Kerényi Frigyes
Harangszónál149
Kis István (lásd Szegedi)
Kis János
Himnusz a bölcsességhez63
Kisfaludy Károly
Budai harcjáték81
Rákosi szántó a török alatt83
Szülőföldem83
A barátsághoz84
Vég part85
Pipadal85
Alkonyi dal85
Mohács86
Kisfaludy Sándor
A "Kesergő Szerelem"-ből64
A "Boldog Szerelem"-ből65
Csobáncs66
Kiss József
Ágota kisasszony192
Ó, mért oly későn...193
Fogytán a rím...193
Tragédiák193
Simon Judit194
Gedővár asszonya195
Koháry István gr.
A mindenható atyához38
Komjáthy Jenő
Kérdés247
Körfolyás248
Ó, jaj nekem248
El akarok égni248
Uj Józsué249
Menj és ne érints...249
Komócsy József
A harangok szava185
Koroda Pál
A távozóhoz251
Kosztolányi Dezső
Ének Virág Benedekről319
Mostan színes tintákról álmodom320
Én nagyon sokakat szerettem320
Mult este kissé321
Kozma Ferenc (lásd Bárd Miklóst)
Kölcsey Ferenc
Himnusz88
Zrínyi dala89
A szabadsághoz89
Rákos nymphájához90
Vanitatuum vanitas90
Igyunk derűre91
Köröspataki János
A Lupuj vajdáról37
Kriza János
Erdővidék az én hazám121
A hazatérő katona121
Lampérth Géza
Nem lehet!281
Négy kis ezüstsarkantyú282
Lányi Sarolta
Valami halk virulást..331
Az anya dalol332
Lányi Viktor
Litánia328
Lauka Gusztáv
Esti harangozáskor148
Lendvai István
A rongyosok300
Lesznai Anna
Fáj a szívem318
Későn érkezem318
Lévay József
Mikes165
Az aradi nap165
Látogatók167
A temetőn168
Lipcsei Ádám
Hangulat266
Lisznyay Kálmán
A Matóczky udvarában162
Liszti László gr.
A magyar Marsból36
Losonczy László
A vén cimbalmos120
Lőrinczy György
Föl, a végekre!!252
A sas halála253
Madách Imre
A halál költészete177
Makai Emil
Az öreg úr275
A bolygó275
Pletykák276
Rab gondolat276
Könnyek277
Marconnay Tibor
Michelangeló: Dávid337
Mentovich Ferenc
A tél147
Mécs László
Rabszolgák énekelnek335
Miklós Jenő
Anyácskám293
Molnár Albert (lásd Szenczi)
Móra Ferenc
A föld296
Móra István
Én már betöltém...267
Móricz Zsigmond
A gyermek hazamegy294
Nadányi Zoltán
A költő334
A testőr334
Az akácfa halála335
Nagy Zoltán
Sírirat316
Sötét szobában317
Madrigál317
Nógrádi Pap Gyula
Hegyek között198
A ludak198
Oláh Gábor
301
A szörnyű lovas302
Babonásan süt a hold302
Orczy Lőrinc br.
A bugaczi csárda42
Palágyi Lajos
Föltámadt óra271
Van-e még?272
Livia272
Vándorút272
Pálóczy Horváth Ádám
Vidulás60
Pap Gyula (lásd Nógrádi)
Pap Zoltán
Iszogatok, dalolgatok...262
Pásztor Árpád
Ungvár293
Diogenés294
Péczeli József
Király és kapás50
Peterdi Andor
Amit a kalászok beszélnek302
Örök élet303
Petőfi Sándor
Nemezeti dal150
A hazákról150
Csatadal151
Élet vagy halál!151
A magyar nemes152
Pató Pál úr153
A vándor legény153
Anyám tyúkja154
Füstbe ment terv154
Szülőföldem155
Falu végén kurta kocsma155
A Tisza156
A haraghoz157
Az ember157
Ha férfi vagy, légy férfi158
Szeptember végén158
Minek nevezzelek?...159
Te vagy, te vagy...159
Ez a világ...159
Reszket a bokor, mert...160
Boldog éjjel...160
Temetésre szól az ének...160
Befordultam a konyhára...160
Egy gondolat bánt engemet...160
Az én képzeletem nem...161
Petőfiné Szendrey Julia
Kezd már tombolni...177
Ne higyj nekem...177
Petri Mór
A pályabér265
Harangszó265
Petrőczi Kata Szidónia
Sebes árvizeknek39
Pósa Lajos
Mi a haza?218
A márciusi ifjuság219
Dal a hazáról219
Kis kunyhóba vágyom...220
Magyar vagyok220
Rádai Pál gr.
Az Atyaisten dicsérete39
Ráday Gedeon gr.
Víz, szél, becsület42
Radó Antal
Kerekes Márton260
Sovány vigasz261
Kivándorló hajó262
Rajnis József
Mózes éneke47
Rákosi Jenő
Judit és Holofernes190
Rédey Tivadar
Tragikus táj321
Reichard Piroska
Nyári éj318
Reményik Sándor
Az ige329
Azok a kis létrák329
Amíg a nagy kúrián átmegyek...329
Révai Miklós
A kikeletről49
Reviczky Gyula
Isten238
Imakönyvem239
A csavargó239
Számlálgatom...240
Szeretlek-é?240
Mikor még sírni tudtam240
Beteg vagyok...240
Pán halála241
Rimay János
Reménységem...28
Rozványi Vilmos
Örök rithmus333
Rudnyánszky Gyula
Fut az idő...249
Ketten vagyunk...250
Te türelem, te jóság...250
Tele van a kert virággal...250
Isten áldása251
Sajó Sándor
Magyarország272
Szeretnék még egy nyarat érni272
Dal a messze bércoromról273
Sárközy György
Hess, te fehér galamb!340
Sárosy Gyula
Születésem napján128
A huszár129
Sík Sándor
A fészekről327
Gyermek az utcán328
Somlyó Zoltán
Gyengeség panasza304
Seprő305
Boszorkányos éj305
Sylvester János (lásd Erdősi)
Szabó Dávid (lásd Baróti)
Szabó Endre
Nehéz óra209
Agglegény-nóta209
Karácsonykor209
Szabó László (lásd Szentjóbi)
Szabó Lőrinc
Szénásszekér ment át a városon340
Szabolcska Mihály
Hortobágyon257
A Grand Caféban258
Leányok258
A hazaszeretetről259
Szalay Fruzina
Altató266
A legédesebb266
Tűnő napok267
Szathmáry István
Mi nem feledhetünk292
Szász Károly
Angyal és ördög178
Hazámhoz179
Fülemile-dal179
Szávay Gyula
Üzenet256
A szív257
Hogy megcsókoltam Jucikát257
Szegedi István
Vidék323
Szegedi Kis István
A magyarok siralmas éneke9
Székács József
Esti imádság114
Székely Sándor (lásd Aranyosrákosi)
Szelestey László
Balatonon jár a hajó...149
Ketten ültek...149
Szemere Bertalan
A számkivetett121
Szemere Miklós
Bordal112
A falu bolondja112
Másnak is volt...113
Bölcsődal113
Szemere Pál
Emlékezet81
Szenczi Molnár Albert
XXVII. zsoltár28
Szendrey Julia (lásd Petőfiné)
Szentessy Gyula
Pusztán274
Nem az idők...274
Szentjóbi Szabó László
Az együgyű paraszt61
Szép Ernő
Imádság315
A falu éjszakája316
Homlokom lassan leáldoz316
Szigligeti Ede
A furulyácska127
Szilágyi Géza
Egy szó285
Takács Judit (lásd Dukai)
Telekes Béla
Otthon280
Születnek olykor...281
A Golgotán...281
Temérdek
Borongás163
Thaly Kálmán
Árpád apánk188
Ja de búsan harangoznak188
Tinódi Sebestyén
Budai Ali basa históriája10
Tisza Domokos
A tél királya186
Tolnai László
Kelj fel és járj!312
Tompa Mihály
A madár fiaihoz140
A gólyához140
Ikarus141
Panaszkodjam talán...142
Őszi tájnak...142
Télen, nyáron...143
Levél egy kibujdosott barátom után143
Torkos László
Áldott kezek189
Tóth Árpád
Fénylő buzaföldek között322
Jól van ez így322
Kora márciusi napsugár323
Tóth Ede
Húzzad, húzzad...206
Tóth Endre
Három madár162
Tóth Kálmán
Előre!180
Szilágyi Erzsébet180
Nem, nem...181
Fütyül a szél181
Kik voltak a honvédek?182
A halál183
Turcsányi Elek
Egy csillagot kezembe vettem326
De profunis327
Január327
Udvardy Géza
Szabadban191
Ujjfalvi Krisztina
Ez az élet...61
Vachott Sándor
Gyermek álmai145
György úr halálakor146
Sóhaj147
Vajda János
A virrasztók173
A gyilkos173
Az üstökös174
Tömlöctartó lehetett...174
Liszt Ferenchez174
Nádas tavon175
Utolsó dal, Ginához175
Légy vidám...176
Vasúton176
Vargha Gyula
A halál hídjánál228
Szülőim sírjánál228
Nyári dél229
Élnem kell230
Várady Antal
Az utolsó sor230
A strassburgi harangok231
Nyári csárda232
A csillagok rólad beszélnek233
Várnai Zseni
...Beh szép299
Vásárhelyi András
Ének a szűz Máriához7
Veigelsbert Hugó (lásd Ignotus)
Versenghy Ferenc
Lilla55
Klárika55
Vértessy Gyula
Eltört játékszer271
Vida József
Bő szüret184
Virág Benedek
Bátorítás51
Lantomhoz51
Baróti Szabó Dávidhoz52
Ajándék52
Egy kis vigasztalás52
Auróra52
Az örömhöz53
A kalitkába zárt madárról53
A poéta és a múzsa53
Duna és kis folyó54
Vitkovics Mihály
Bácsi szekeresek80
Vörösmarty Mihály
Szózat94
A vén cigány95
Szép Ilonka95
Fóti dal97
Liszt Ferenchez99
A búvár Kund100
A merengőhöz101
A szegény asszony könyve102
Kis gyermek halálára103
Petike103
Haj, száj, szem104
Magyarország címere104
Zalár József
Samil hazája169
Zempléni Árpád
Isten kardja267
Nimród fiaihoz269
Szeben alatt269
Végig az országon269
Kis virág270
Dalok270
Zilahy Lajos
A régi ház küszöbén330
Katonatemetés331
Zrinyi Miklós gr.
A "Zrinyiász"-ból30
Zsolt Béla
Amíg a tenger alszik337
A fekete vitorla338
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar költészet kincsesháza A magyar költészet kincsesháza A magyar költészet kincsesháza A magyar költészet kincsesháza A magyar költészet kincsesháza A magyar költészet kincsesháza

A gerinc vászonnal pótolt. A borító élei-sarkai kissé sérültek. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
5.980 Ft
2.990 ,-Ft 50
24 pont kapható
Kosárba
konyv