1.038.091

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar költészet kincsesháza

A magyar költészet történetének, a verstannak, a költői műfajok elméletének ismertetése kapcsán műfajok szerint csoportositotta

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon Gottermayer kötés
Oldalszám: 1.508 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Díszes ornamentikával keretezett vászon Gottermayer kötésben, hasábszámozással. Erdélyi Pál, Kardos Albert, Négyesi László és Névy László szaktanárok közreműködésével a magyar tanuló ifjuság és család használatára tisztán oktatási czélból szerkesztette Endrődi Sándor a magyar nyelv és irod. r. tanára.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Tanári pályámon - a magyar költészettörténet és poétika előadásainál - lépten-nyomon éreztem egy, a szakoktatáshoz jól illeszkedő szemelvényes gyüjtemény hiányát. Gyakran egy-egy műfaj... Tovább

Előszó

Tanári pályámon - a magyar költészettörténet és poétika előadásainál - lépten-nyomon éreztem egy, a szakoktatáshoz jól illeszkedő szemelvényes gyüjtemény hiányát. Gyakran egy-egy műfaj ismertetésénél magamnak kellett összeböngésznem a jellemző darabokat, mert nemcsak azt akartam, hogy tanitványaim megismerkedjenek egy-egy epigrammal vagy mesével, mint költői alkotással, de arra törekedtem, hogy ugyanekkor mintegy maguk előtt lássák ama műfaj történeti fejlődésének képét a legrégibb időktől jóformán napjainkig.
A poétika tanitása közben tehát már a chronologiai sorrendben tartott olvasgatással és némi magyarázgatással oly irodalomtörténeti ismereteket gyüjthetett a tanuló, hogy később, az irodalomtörténeti oktatás alkalmával, a költők legnagyobb része már régi jó ismerőse volt, kiket műveik után szeretni is megtanult s legfölebb életök külső viszonyaival kellett még pótlólag megismerkednie.
Ime, ez az egyszerű s szerfelett eredményesnek bizonyult gondolat érvényesül most e nagy s tisztán oktatási czélból szerkesztett könyvben is; irodalomtörténeti és aesthetikai szempont a kettős, de egybeolvadó vezérelv, mely e gyűjteménynek megadja minden más, nálunk létező költői gyüjteménytől elütő, sajátos karakterisztikumát. Vissza

Tartalom

LANTOS KÖLTÉSZET
A dal
Vallásos líra
A boldog szűz Máriához18
A Feszülethez (Faludi F.)24
A huszonharmadik zsoltár (Sz. Molnár A.)17
A huszonhetedik zsoltár (Sz. Molnár Alb.)17
A negyvenhatodik zsoltár (Skariczai M.)17
A negyvenkettedik zsoltár (Balassa B.)10
A mindenható atyához (Koháry István)21
A száznegyvenhatodik zsoltár (Székács József)27
A zsoltárokból (Kálmán K.)39
A szombatosok énekes könyvéből21
Ave salutis hostia27
Az Atyaisten dicsérete (Rádai P.)22
A Krisztus feltámadásáról (Batizi A.)29
Az Öreg Graduálból (G. Katona)20
Az Úr Jézushoz (Faludi F.)23
Boldogasszony anyánk (Tárkányi B.)30
Dies irae12
Égi szűz virág37
Estharangszó (Szulik J.)36
Ének a szent jobb kézhez6
Ének a szűz Máriához (Vásárhelyi A.)8
Ének szűz Máriáról7
Ének Szt. István királyról7
Ének Szt. László királyról8
Esti imádság (Székács J.)26
Háború idején (Tárkányi B.)30
Im arczunkra borulunk24
Imádunk szent ostya26
Isten, a hadak verője (Beniczky Péter)14
Istán házában (Nyulassy A.)34
Isten irgalmát, kegyelmét (gr. Zichy G.)38
Karácsonyi ének (Székács J.)28
Karácsonyi ének15
Könyörgés Máriához (Sujánszky)32
Magyarok királynéja25
Mária légy velem (Pados J.)34
Minden istené (Talabér J.)37
Mindeneknek atyja (Lázár M.)35
Pásztordal (Pálfy Ede)36
Pesti gyerekek utczai éneke6
Reggeli ének (Székely István)10
Reménységem (Rimay János)13
Szent István királyhoz19
Tavaszi dal (Kuthen)33
Tisztaságnak királynéja (Mindszenti G.)32
Tudjátok-e? (Pájer Antal)34
Ujévkor (Székács j.)29
Vigasztalás (Kisfaludy Árpád)36
Népdalok
A Csap-utczán végig, végig, végig54
A kertemet fölszántottam48
Aki a rózsáját igazán szereti47
Akkor volna szép az erdő56
Állj előmbe, rózsám40
Amerre én járok41
Amott kerekedik egy fekete felhő40
Ángyom, ángyom, édes ángyom43
Arany-ezüstért, czifra ruháért40
Árva vagyok mint gerlicze56
A szögedi határon57
Az ég alatt, a föld szinén45
Az én csizmám csikorgós54
Azért csillag, hogy ragyogjon63
Azon a tenger éjszakán51
Azt gondolom eső esik41
Azt mondják, nem adnak48
Bujdosik a kedves rózsám valahol63
Bús az idő, bús vagyok én magam is43
Cserebogár, sárga cserebogár51
Csillagos az ég, csillagos43
Csipkés a szőllő levele58
Éljen, a ki most iszsza ki54
Elmennék én tihozzátok egy estve53
Elszegődtem Tarnoczára bojtárnak58
Én vagyok a petri gulyás45
Ezt a kerek erdőt járom én59
Fekete városban fehér torony látszik51
Felszállott a páva vármegye házára42
Gyi, fel, sárga, a tetőre56
Ha felülök szürke paripámra55
Haja, haja! hajnal akar lenni47
Ha látom a fergeteg elejét62
Három csillag van az égen egy sorba53
Három fehér kendőt veszek52
Háromszor is elindultam, elmentem65
Hazám, hazám, édes hazám50
Hej, be szépen világit az esthajnali csillag41
Hej, gazd'uram, gazd'asszonyom62
Hej, ha nekem száz forintom volna52
Hej, rózsa, rózsa, piros vagy48
Hortobágyi pusztán fuj a szél65
Jaj, beh szennyes az a maga kendője63
Jegenyefa tetejében59
Kakas a szemeten67
Káka tövén költ a rucza44
Kalapom szememre vágom46
Kaszás csillag jár az égen62
Két kerekü kordén járok68
Kék a kötőm kerületi52
Kéket virit a nefelejcs, nem sárgát65
Kerek a káposzta57
Kertem alatt a Berettyó folydogál50
Keskeny utcza, muzsikaszó61
Kidőlt a fa mandulástul51
Ki tanyája ez a nyárfás68
Korcsmárosné, gyujt világot59
Korcsmárosné, nekünk halat süssék kend64
Kossuth Lajos azt izente55
Kossuth Lajos íródeák55
Kutágara szállott a sas65
Leégett a csiribiri csárda66
Magasan repül a daru, szépen szól49
Már minálunk verbuválnak kötéllel60
Mariskám, Mariskám49
Még azt mondja az anyám52
Még azt mondja az osztrák57
Megérem még azt az időt66
Meg ne mondja komámasszony60
Megverek valakit53
Megvettem a szeretőmet nagy áron43
Megy a gőzös Kanizsára66
Mikor én még legény voltam61
Minden falu édes hazám44
Nagy-Abonyban csak két torony látszik55
Nagy az én rózsám ereje61
Nagypénteken mossa holló a fiát60
Nem anyától lettél43
Nem átkozlak, nem szokásom42
Nem fuj a szél, megállott a 64
Nem hiszed, hogy beteg vagyok56
Nem jöttem volna én ide57
Ne menj rózsám a tarlóra58
Nem volt párja a faluban62
Nincsen apám, nincsen anyám46
Nincs édesebb mint a méz49
Nincsen kedvem, mert a fecske elvitte49
Nincs nekem egyebem a rózsámnál47
Nincsen olyan búza46
Pej paripám patkószege de fényes45
Pesten jártam iskolába, kuk42
Repülj fecském ablakára60
Retteg pej paripám50
Rózsabokorba jöttem a világra61
Sajó kutyám, hej, de mélyen aluszol68
Sárga csikó, sárga csikó, sárga53
Sem eső nem esik, sem felhő nem látszik41
Söprik a pápai utczát66
Simonyiban vagy egy malom59
Szabad a madárnak ágról agra szállni54
Száll a felhő napnyugatról keletre55
Szerettelek, nem kellesz már44
Széna, széna, széna terem a réten54
Szomorú az idő, meg akar változni42
Tisza mellett van egy város, Beregszász44
Tóba fürdik a rucza56
Tulsó soron a mi házunk64
Uram, uram, biró uram67
Vagyok olyan legény mint te50
Valamit sugok magának63
Végigmentem az ormódi temetőn48
Veszek neki csizmát pirosat51
Víz, víz, víz, nincsen olyan víz45
Volt szeretőm, szép, de hamis48
Vörös bársony süvegem57
Zavaros a Duna, nincs tisztogatója47
Zavaros a Tisza vize, nem tiszta66
Zöld erdőben, zöld mezőben47
Zsidó, zsidó, rongyos zsidó67
Zsindelyezik a kaszárnya tetejét64
Zsupra agnő39
Dalköltőink
A babiloni fogság után (Jánosi G.)163
A Boldog Szerelemből I-XII. (Kisfaludy Sándor)96
A bolygó (Makai Emil)264
A boros vándor (Czuczor)115
A csalfa (Csepreghy F.)205
A csillagok rólad beszélnek (Váradi A.)207
A falu árvája (Temérdek)199
A faluban utczahosszat (Petőfi)119
A Grand Caféban (Szabolcska M.)253
A harangok szava (Komócsy J.)187
A hitves sirján (Becze Antal)272
A hullámokon (Darmay Viktor)221
A kantinos kisasszony (Heltai Jenő)262
A kanyargó Tisza mentén (Csepreghy F.)206
A kis leány baja (Vörösmarty)111
A Marosra ne járj velem (Sárosy Gy.)132
A Matóczky udvarában (Lisznyai K.)156
A Mátra alján (Zanathy Kálmán)228
A német fiu (Kazinczy F.)100
A reményhez (Csokonai)89
A rózsabimbóhoz (Csokonai)88
A rózsáról (Hiador)131
A sírhalom (Szentjobi Szabó L.)84
A szeplő (Csokonai)88
A távozóhoz (Korda Pál)233
A temetőn (Lévay J.)140
A te szavak (Hock János)223
A Tücsökdalokból 1-3. (Endrődi S.)210
A vaáli erdőben (Vajda J.)152
A válás percze (Majthényi Flóra)150
A violához (Bajza)109
A virágnak (Bulla János)245
A virágok elhervadának (Benedek A.)187
Ábránd (Darmay Viktor)221
Ah, e perczek - (Száz Gerő)178
Agglegény-nóta (Szabó Endre)213
Áldjon meg az isten (Gyulai Pál)138
Alkonyi Dal (Kisfaludy K.)103
Alkuszol már a sziveddel (Vecsey S.)177
Álltam ablakod alatt (Bozzai P.)133
Altató (Czóbel Minka)269
Amerikában (Kompolthy Tivadar)216
Angyal kellett az istennek (Pap Zoltán)265
Annuska, lelkem (Gárdonyi Géza)278
Anyám (Varsányi Gyula)274
Árpád apánk (Thaly K.)171
Avult csuha (Szemere M.)137
Az Adria partján (Varsányi Gyula)275
Az akkor volt! (Reviczky Gy.)215
Az alföldön halászlegény vagyok én (Bernáth Gáspár)135
Az alföldet (Szabó Endre)213
Az anakreoni dalokból (Csokonai)88
Az asszonygyűlölő (Fáy A.)105
Az első csók (Dalmady Győző)158
Az élet (Hegedűs István)219
Az én házam (Szávay Gyula)253
Az én vágyam (Szabados J.)172
Az estvéhez (Csokonai)87
Azért, hogy nincs szebb (Ábrányi E.)201
Az ispán kürtje (N. Pap Gyula)254
Azt mondtad (Pásztói)184
Az ősz üdvözöl (Kisfaludy Atala)190
Az útas (Bajza)109
Az üstökös (Vajda J.)153
Balatonon jár a hajó (Szelestey L.)160
Barcarolle (Szalay Fruzina)270
Befordultam (Petőfi)122
Békót tettem (Tompa)127
Beh is jó (Szabó Endre)213
Buza közé (Tóth K.)148
Boldog éjjel (Petőfi)122
Boldog napokban (Udvardy Géza)181
Boldog vagyok (Szemere M.)137
Bolyongás (Somló Sándor)236
Bordal (Kölcsey)108
Bordal (Beöthy Zsigmond)132
Bordal (Szávay Gyula)254
Bor mellett (Kazinczy)99
Borongó, szürke fellegek (Somló Sándor)236
Bölcsődal (Szemere M.)136
Bölcsődal (Wohl Janka)192
Bölcső előtt (Ignotus)267
Börtönben (Zajzoni)167
Búcsu (Gárdonyi Géza)277
Búcsu (Indali Gyula)199
Búcsuének hazájához (Balassa B.)70
Búcsu-szerenád (Gr. Zichy G.)184
Búcsu (Vajda János)151
Bujdosó éneke (Balassa B.)73
Carmen lugubre (Márkus Miklós)224
Csalódás (Dálnoki Lajos)238
Csak arczodat (Ábrányi Emil)201
Csak engem szeret (Torkos L.)180
Csak te szeress engemet (Győry V.)177
Csakugyan, csakugyan (Pap Zoltán)265
Csatadal (Gr. Teleki F.)102
Csatadal (Petőfi)123
Csatában (Petőfi)123
Csendes este (Szabados J.)172
Csendes lett az utcza (Csepreghy F.)205
Cseng a harangvirág (Pásztói)184
Csergedező kis patak (Rajka Teréz)192
Csillag (Endrődi S.)210
Csoda (Barna Izidor)276
Csolnakon (Kölcsey)106
Csöndes dal (Arany J.)130
Czéltalan (Palágyi Lajos)259
Dal (Adorján Boldizsár)130
Dal (Amade L.)79
Dal (Andrássy Béla)220
Dal (Arany)128
Dal a regementről (Heltai Jenő)263
Dal az éjben (Szász K.)144
Dal (Dengi János)256
Dal (Dobsa Lajos)134
Dal (Dömötör János)193
Dal (Endrődi S.)209
Dal (Illyés Bálint)194
Dalok a fészekből 1-3. (Inczédy László)239
Dalok Arankához 1-11. (Csukási J.)168
Dalok 1-2. (Békássy H elén)281
Dalok 1-3. (Inczédy László)239
Dalok I-IV. (Losonczy L.)165
Dalok I-III. (Palágyi Lajos)259
Dalok 1-2. (Pálmai Kálmán)246
Dalok 1-6. (Vargha Gyula)241
Dalok I-III: (Zempléni Árpád)261
Dalok a boldogságról (Szabó Jenő)275
Dal (Petőfi István)126
Dal (Sükei Károly)175
Dalünnepen (Erdélyi J.)117
Édes álom (Rudnyánszky Gyula)244
Édes anyám, izenje meg (Kéry Gyula)157
Édes hazám (Lisznyai K.)157
Édes öröm (Petőfi)120
Égess el! (Reviczky Gyula)215
Égi küldött (Dobó László)200
Egy édes hang (Sász Béla)179
Egy fiatal leánynak (Pap Endre)147
Egy hív szivnek keserve, kedvese sírjánál (Ányos P.)82
Egy röpke dal (Budai László)280
Egy röpke dal (Prém József)222
Egy rózsa (Kozma Andor)249
Egy sír (Kiss József)197
Éji ének (Czóbel Minka)267
Éjjeli dal (Szemere Pál)100
Éji furulyaszó (Dalmady Győző)158
Éjhajadnak (Szász K.)142
Éji-violák (B. Büttner Lina)192
El-elmegyek, meg-megjövök (Dömötör Pl)245
Elborulok néha (Endrődi S.)211
Elhagyatva (Dömény József)195
Elesett a Rigó lovam patkója (Arany J.)120
Elmordjam-é (Jékely Aladár)247
Erdővidék az én hazám (Kriza)117
Eltört játékszer (Vértessy Gyula)281
Eltünnek az évek (Inczédy László)240
Eskü (Tóth K.)149
Esik eső (Czuczor)114
Esti dal (Szalay Fruzina)269
Esti dal (Kölcsey)107
Esti dal (Fazekas M.)87
Esti harangozáskor (Lauka G.)146
Este van (Kiss József)198
Elült a szél (Zilyahy K.)169
Emeld rám (Thaly K.)170
Emmi (Seress Imre)274
Én angyalkám (Amade L.)80
Én nem lesem a csillagok forgását (Szemere M.)135
Enyém a dal (Nyilas S.)173
Enyéimhez (Földváry István)271
Érint röptében (Gáspár Imre)225
Eszter (Csengey Gusztáv)222
Ez az élet (Ujfalvi Krisztina)99
Ez az élet csak egy arasz (Jakab Ödön)217
Fehér galamb (Lévay J.)140
Felejtés (Ábrányi Kornél)201
Fenn a fatetőn (Erődi Dániel)235
Forgandó szerencse (Faludi F.)81
Föltéplek ismét (Szász Béla)179
Fujdogál az est szellő (Bartók L.)207
Fülemile dal (Száz K.)143
Füredi pásztor dala (Vitkovics M.)101
Fütyöl a szél (Tóth K..)190
Gondolán (Szalay Fruzina)270
Gyászba borult (Szentirmay Elemér)276
Gyónás (Dálnoky Lajos)238
Ha engem (Komócsy J.)186
Hajók találkozása (Endrődi S.)212
Haj, száj, szem (Vörösmarty)113
Ha kiülök (Tóth Ede)195
Haladt és partot ért a sajka (Greguss Á.)142
Ha meghalok (Lévay J.)141
Ha nagyon feszítjük (Pósa Lajos)228
Hangok egy kirakatban (Jékei Aladár)247
Hangulat (Lipcsey Ádám)272
Harangszónál (Kerényi Frigyes)131
Három bokor (Czuczor)114
Három a táncz (Vecsey S.)177
Ha sírba zárom (Zilahy K.)169
Ha te ugy szeretnél (Ignotus)266
Hattyudal (Pap Endre)147
Hattyudal (Malom Lujz)135
Húzzad, húzzad keservem (Tóth Ede)195
Hazámhoz (Száz K.)143
Hegedű szó (Zoltán Vilmos)279
Hegyek között (N.Pap Gyula)231
Hej, a lány (Dengi János)256
Hej, csicsergő kis madár (Kisfaludy K.)104
Hej, iharfa (Arany J.)129
Hej, korcsmáros (Pósa Lajos)230
Hervadt levelek (Szávay Gyula)255
Hervadsz (Kölcsey)105
Hervadott virág vagyok (Bérczy K.)146
Hideg asszony (Kozma Andor)250
Hiszek (Palágyi Lajos)259
Hogy kesergik sokan, mások (Dömötör P.)245
Hogy mint szeretlek én (Tolnai L.)176
Hordd el, édes esti szellő (Garay J.)116
Hull a levél a virágről (Petőfi)122
Huszárdal (Döbrentey G.)101
Husz év mulva (Vajda J.)153
Huszonöt év (Kölcsey Julia)258
Ibolyát (N. Pap Gyula)230
Iduna (Szász K.9145
Ilonához (K. Karlovszky Endre)273
Isten áldása (Rudnyánszky Gy.)244
Iszogatok, dalolgatok (Pap Zoltán)266
Jaj de búsan harangoznak (Thaly K.)171
Járok künn (Udvardy Géza)182
Jelenések (Vajda J.)153
Jer közel, édes (Erdélyi Zoltán)276
Jó éjszakát (Szomory Károly)260
Jó a bor, jó a bor (Dóczy Lajos)204
Jó órában (Erdélyi J.)117
Jőjj ki, kedves (Torkos L.)180
Jön a tavasz (Iduna)145
Kancsót, fiu (Csokonai)89
Kandallónál (Földváry István)272
Kanásznóta (Gárdonyi Géza)277
Karácsony estéjén (Vargha Gyula)242
Katona-ének (Balassa B.)69
Kedvesemnél (Udvardy Géza)181
Kedves virág (Ábrányi Emil)202
Kék szem (Komócsy József)185
Kertészkedés (Czóbel Minka)268
Kesergő Szerelemből I-XI. (Kisfaludy S.)92
Keserű kín (Petőfiné)124
Ketten birtunk a reményből (Szabados J.)172
Ketten ültek (Szelestey L.)160
Ketten vagyunk (Rudnyánszky Gyula)243
Kétségek (Koroda Pál)234
Kétszer is nyit az akáczfa (E. Kovács Gyula)196
Kezd már tombolni (Petőfiné)124
Kibékülés (Jakab Ödön)217
Kis Babett (Csató Pál) 110
Kis kertemben (Tóth Endre)161
Kis kunyhóba vágyom (Pósa Lajos)230
Kis madarakhoz (Zalán J.)162
Kitárom reszkető karom (Kunoss E.)133
Ki szeretnék (Lévay J.)141
Kivándoroltam (Somló Sándor)237
Klárikához (Verseghy)86
Komoly tervek (Jakab Ödön)218
Komor idők (Újfalusi Krisztina)99
Kondorosi csárdaé mellett (Arany J.)129
Könyek (Makai Emil)263
Kórágyon (Andrássy Béla)220
Köd szürkül (Bartók L.)208
Kurucz bordal (Bartók L.)208
Kuruczdalok77
Látlak én még (Vajda J.)151
Leányok (Szabolcska M.)252
Lépéseket hallok (Gáspár Imre)225
Lesz még elég nyári este (Dalmady Gy.)159
Liliom szálakból (Lisznyai K.)157
Lilla (Verseghy)86
Madonna (Kiss József)197
Magányos hattyu (Rónay István)225
Maradj (Csáktornyai Lajos)212
Másnak is volt (Szemere M.)136
Matróz-dal (Vida J.)164
Megállnék ablakod alatt (Kiss József)196
Megérkezés (Dömötör Pél)244
Megkondultak (Dukai Takács J.)102
Megnyugvás éneke (Czóbel Minka)269
Még nem régen (Balogh Z.)173
Meguntam (Dömötör János)193
Méhes kertben (Tolnai Lajos)175
Méla harang (Kisfaludy Atala)189
Mellette ültem (Udvardy Géza)181
Memento (Szabó Sándor)274
Merengés (Benedek Aladár)188
Merengés (Vachott S.)118
Mért nem születtél te (Szabolcska M.)251
Messze visznek (Garay J.)116
Mezőn (Gr. Vass Ottilia)191
Midőn elindult (Gyulai Pál)139
Midőn szerelmünk (Bartók L.)208
Mikor még sírni tudtam (Reviczky Gyula)214
Miért búsulsz? (Kuthen)174
Minek is van szerelem a világon? (Kéry Gyula)279
Mint a csermely (Hajnalka)191
Mindörökké (Bajza Jenő)166
Miről ismerek én (Horváth Böske)223
Mi van abban? (Illésy György)183
Modern siesta (Jékely Aladár)248
Mulatságban (Rácz Mihály)204
Múzsa (Radó Antal)257
Napló (Dálnoky Lajos)237
Nappal nem tudlak siratni (Kisfaludy A.)189
Naptól virit (Tóth K.)148
Nász után (Radó Antal)257
Ne hidd soha (Zilahy K.)169
Ne higyj magyar a németnek77
Ne higyj nekem (Petőfiné)125
Ne húzd, ne húzd (Zalár J.)162
Ne légy olyan (Szomory Károly)261
Nem adlak, nem adlak (Gr. Zichy G.)185
Nem átkozlak (Somló Sándor)236
Nem az idők (Szentessy Gyula)281
Nem tudom elhinni (Horváth Elemér)280
Nem vénül a sziv, mely szeret (Sántha Károly)235
Népdalok 1-3. (szakál Lajos)114
Ne sértsd (Árányi Emil)202
Névtelen búbánat (Kisfaludy Atala)190
Nézek a szemedbe (Jakab Ödön)217
Nincsen olyan (Zsutai János)183
Nincsen pokol (Szász Gerő)178
Nyáréj (Komócsy József)186
Ó adjatok innom (Kiss József)197
Oczeán mellett (Balassa B.)73
Oh, az én életem (Ferenczy Teréz)155
Olajág (Rónay István)226
Ó mért oly későn (Kiss József)196
Önvád (Somló Sándor)237
Orgonafa (Szávay Gyula)255
Örökre, mindörökre (Czóbel Minka)268
Orosz dal (Petőfi Zoltán)126
Ősz (Kozma Andor)250
Őszi dal (Endrődi S.)211
Őszi dal (Bajza)109
Őszi estén (Szabolcska M.)252
Őszi harmat után 77
Őszi köszöntő (Greguss Á.)142
Őszi napfény (Rónay István)227
Őszi rózsa (Bartók Lajos)207
Őszi tájnak (Tompa)128
Ott születtem (Jakab Ödön)218
Pünkösdi királyné (Vida J.)164
Pünkösdi rózsa (Kozma Andor)249
Puszta csárda (Vörösmarty)112
Pusztulás 1-11. (Telekes Béla)278
Parasztdal (Csokonai)91
Párisi harangok (Szabolcska M.)252
Patakcsergés (Illyés Bálint)194
Patyolatos a kurucz77
Pinpinpinpin kis (Lisznyai K.)157
Piros és fehér rózsa (Tóth Endre)160
Piros a te kendőd (Erdélyi J.)116
Quimbó dala (Csepreghy F.)206
Rákóczi Ferencz búcsudala 79
Rákosi szántó a török alatt (Kisfaludy Károly)104
Reggel (Jékey Aladár)248
Régi nóta (Szomory Károly)260
Réges régen (Fejes István)194
Rég veri már (Petőfi)121
Remélni (Herenei Ottó)168
Ringasd szeliden (Ábrányi Emil)203
Rózsabokor (Bartók L.)208
Rózsabokor a domboldalon (Petőfi)120
Rózsafa tövén (Varsányi Gyula)274
Rövid tavasz (Bacsányi János)85
Salzburgi csapszékben (Szabolcska M.)251
Sárga rózsát (Bulla János)246
Sári rózsám (P. Horváth Ádám)82
Savoyárd dal (Tisza D.)174
Sebes árvizeknek (Petrőczi Kata Szid.)119
September végén (Petőfi)119
Sohaj (Vachott S.)119
Sohaj (Dömötör János)193
Sohajtás (Bajza)110
Sötét felhő (Fejes István)194
Sötét óra (Petőfiné)125
Sötét órában (Rácz Mihály)204
Sírjon rijjon a hegedü (Tóth K.)148
Sírva járok (Dengi János)265
Szabadban (Indali Gyula)199
Száll a hegyre (Vajda J.)151
Számlálgatom (Reviczky Gy.)216
Szedjük életünk virágit (Bacsányi)85
Szegfű (Majthényi Flóra)150
Szegény Zsuzsi a táborszájkor (Csokonai)90
Székely föld mindig zöld (Szeőke Ambr.)77
Szent kutnál (Ferenczy Teréz)156
Szél téli nap volt (Ábrányi Emil)203
Szép volt midőn (Udvardy Géza)182
Szerelem (Ignotus)263
Szeressünk (Vida J.)166
Szeretem én (Bulla János)244
Szeretlek-é? (Reviczky Gyula)216
Szerette a napfényt (Udvardy Géza)184
Szerettem én (Szabó Endre)213
Szeretnélek még egyszer látni (Gyulai P.)139
Szilaj mén az élet (Balogh Z.)173
Szőke kis lány (Szávay Gyula)256
Szőke kis lány (Pósa Lajos)229
Szomorúfűz (Temérdek)198
Szomorúfűz ága (Boruth E.)171
Szülőföldem (Kisfaludy K.)103
Szülőföldem (Herepei Ottó)168
Szüret felé (N. Pap Gyula)231
Találkozások (Zanathy Kálmán)228
Táncznóta (Balassa B.)74
Tavasz (Herepei Ottó)167
Tavaszi dalok I-IV. (Ferenczy Teréz)154
Tavaszvágy (Sárosi Gy.)132
Távozóban (ifj. Apáthy István)273
Télen (Benedek Aladár)187
Tél kezdetén (Ferenczy Teréz)156
Tél és nyár (Dömötör Pál)245
Télen, nyáron (Tompa)127
Temetés (Pálmai Kálmán)247
Temetésen (Kalmár Róza)191
Temetésre (Petőfi)121
Temetőben (Czuczor)115
Temetőben (Erdélyi Béla)225
Tenger nagy viz (Endrődi S.)210
Te türelem, tó jóság (Rudnyánszky Gy.)243
Te vagy, te vagy, barna kis lány (Petőfi Sándor)120
Tele van a kert virággal (Rudnyánszky Gy.)243
Tilalomfák erdejében (Szávay Gy.)255
Tiltott csók (Dálnoky Lajos)238
Ti rózsák, ti mirtusok (Rónay István)227
Titoktartás (Koroda Pál)233
Tó közepén (Tompa)127
Tudod-e még (Thaly K..)170
Tünő napok (Szalay Fruzina)271
Türelem (N. Papp Gyula)231
Üdvözlégy Mária (B. Büttner Lina)192
Utóhang (Jékely Aladár)249
Utra készen (Reviczky Gyula)215
Utravaló (Faludi F.)81
Vadászok dala (Jakab Ödön)219
Vadvirágos (Pósa Lajos)229
Vágy (Vörösmarty)111
Vágy (Iduna)145
Válás (Tóth Endre)161
Vándor dala (Vahhott S.)118
Vándorol a bárányfelhő (Zoltán Vilmos)279
Várás (Majthényi Flóra)149
Vásárhelyi sétatéren (Pósa Lajos)229
Válás (Szabolcska M.)251
Vége (Makai Emil)264
Végsóhaj (Bozzai P.)134
Végrendelet (B. Eötvös József)113
Végzetem (Koroda Pál)233
Vidulás (P. Horváth Á.)83
Virág és madár (Zalár J.)162
Virágnak mondanálak (Gyulai P.)138
Virágomhoz (Dengi János)257
Virágos, dalos mezőben (Kisfaludy Atala)189
Vissza! (Csáktornyai Lajos)212
Volnék gazdag (Hiador)131
Zúg az erdő (Szász Gerő)179
Az óda
A felkölt nemességhez (Berzsenyi)288
A hazáról (Petőfi S.)300
A közelítő tél (Berzsenyi)292
A magyar irodalom ujjászületése (Szász Károly)317
A magyarokhoz (Berzsenyi)287
A menekültek (Erdélyi J.)304
Apotheozis (Bajza József)295
A szabad Erdély (Kazinczy F.)283
A virtus becse (Dayka G.)287
Barátimhoz (Berzsenyi)291
Bátoritás (Virág B.)284
Cassius éneke (Tóth Endre)307
Deák Ferencz emlékezete (Tóth K.)315
Egy ledőlt diófához (Boróti Szabó D.)282
Erdélyben (Petőfi S.)301
Felsőbüki Nagy Pálhoz (Berzsenyi)289
Föl, a szent háborúra (Petőfi S.)302
Földi sirhalma felett (Csokonai)292
Horátius olvasásakor (Gyulai P.)306
Ikarus (Tompa M.)304
Kelet népéhez (Garay J.)297
Lantomhoz (Virág B.)284
Liszt Ferenczhez (Vörösmarty)293
Luzitán dal (Vajda J.)309
Samil hazája (Zalár J.)308
Széchenyi emlékezete (Arany J.)310
Szózat (Vörösmarty)325
Osztályrészem (Berzsenyi)290
Riadó (Czuczor)299
Wesselényi hamvaihoz (Berzsenyi)290
Zrínyi dala (Kölcsey F.)286
A himnusz
A felfeszitett Krisztushoz (Szent Bernát himnusza)321
Az év utolsó estéjén (Medgyes L.)329
Ave Mária (Váradi Antal)332
Alkonyat (Kiss József)331
Angelus (Endrődi Sándor)330
Ének az ujévben (Szabolcska M.)334
Fohászkodás (Berzsenyi)324
Himnusz (Kölcsei F.)323
Himnusz a Bölcsességhez (Kis János)322
Ima (Györy Vilmos)329
Isten (Reviczky Gyula)331
Könyörgés (Erdélyi János)326
Megtartatunk! (Beöthy Zsigmond)328
Örökkévaló szüz Máriához )Rudnyánszky Gyula)333
Reggel (Tompa M.)328
A Dithyamb
Az istenülés dicsősége (Tóth László)325
Bacchushoz (Csokonai)339
Borének (Bajza József)342
Bordal (Szemere Miklós)349
Fóti dal (Vörösmarty)344
Ivás közben (Petőfi S.)347
Magyar nyelv (Ábrányi Emil)350
Mózes éneke (Rajnis József)337
Szeretlek kedvesem (Petőfi S.)348
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (Csokonai)340
Virágvasárnap (Szabolcska Mihály)352
A rhapsodia
A "Gina emléké"-ből (Vajda János)360
A gyilkos (Vajda János)359
Az őrült (Petőfi S.)356
A vén czigány (Vörösmarty)354
Árpád siri álma (M. Kovács Gyula)362
Egy gondolat bánt engemet (Petőfi S.)359
Futó bolond (Szalánczi Gyula)366
Homér és Oszián (Petőfi S.)358
Minek nevezzelek? (Petőfi S.)355
Rákos nymphájához (Kölcsei F.)353
Tengeren (Zilyahy Imre)361
Visszavárlak (Endrődi Sándor)364
Vihar után (Endrődi Sándor)365
Az elégia
A haldokló ifju (Indali Gyula)419
Adonizia (Koroda Pál)426
A dunaparon (Vargha Gyula)421
A kikeletről (Révai Miklós)372
Árverésen (Tompa Mihály)386
A sebesi vár-romon (Rácz Mihály)416
A strassburgi harangok (Váradi Antal)414
A szécsényi kertben (Ferenczy Teréz)399
Az atyafiui barátság oszlopából (Gróf Teleki József)370
Borongás (Temérdek)412
Búcsu (b. Eötvös József)378
Búcsu Kemenes-Aljától Berzsenyi)374
Családi kép (Erdélyi János)379
Csendes, holdas éj (Tóth Endre)401
Diadal (Endrődi Sándor)417
Egy boldogtalannak panaszai (Ányos P.)369
Egyedül (Szabó jenő)428
Egy év után (Dobó László)403
Egy évre esküvő után (Ábrányi Kornél)408
Elégia (Gáspár Imre)424
Este (Gabányi Árpád)427
Fut az idő (Rudnyánszky Gyula)425
György ur halálakor (Vachott S.)380
Hajótört (Zilahy károly)402
Halottak napján (Wohl Janka)411
Imakönyvem (Reviczky Gyula)410
Karácsonkor (Petőfi S.)382
Karácsonkor (Szabó Endre)418
Kedvest a kedvesnek (E. Kovács Gy.)404
Kesergés (Dayka Gábor)374
Kézimunka (Endrődi Sándor)417
Kis gyermek halálára (Vörösmarty)377
Látogatók (Lévay József)392
Margitszigeten (Gyulai P.)390
Mária siralma ((népének)368
Méla csönd (Illyés Bálint)405
Mikes (Lévay József)391
Mimi emlékezete (Prém József)422
Mohács (Kisfaludy K.)375
Mult, jelen, jövő (Lauka Gusztáv)393
Munkácson (Zsutai János)406
Nagyszombaton (Móra István)429
Nápolyi emlék (Kiss József)412
Őszi rózsa (Zalár József)397
Rachel siralma (Arany János)388
Régi dal, régi dal (Jókai Mór)394
Sírboltban (Tompa Mihály)384
Szabadban (Udvardy Géza)415
Szüleim halálára (Petőfi S.)383
Születésem napján (Sárosi Gyula)389
Szülőföldemen (Petőfi S.)381
Tavasz felé (Vajda János)394
Tornáczomon (Tompa Mihály)387
Túl a hatvan éven (Szász Gerő)401
Tünődés (Bacsányi János)373
Vándorbotom (Mindszenti Gedeon)398
Zrinyi Ilona búcsúja (Jánosi Gusztáv)396
A bölcselő ének
A halál (Tóth Kálmán)439
A halál költészete (Madách Imre)439
A küzdőhöz (Darmay Viktor)450
Alázat (Reviczky Gyula)452
A lélek (Beöthy Zsigmond)437
A merengőhöz (Vörösmarty)433
A nő szive (Ábrányi Kornél)443
A parton (Győry Vilmos)444
A rabok (Koroda Pál)456
A végtelenség (Szász Gerő)445
Az ithakai szélmalom (Ábrányi Kornél)442
Azt hittem (Ábrányi Kornél)443
Bábel tornya (Palágyi Lajos)455
Contra vim mortis (Ábrányi Emil)454
Eszme (Szomory Károly)458
Éj (Kisteleki Ede)457
Éjszaka (Endrődi Sándor)448
Életphilosophia (Berzsenyi)430
Enyhülés (Arany János)436
Ész és sziv (Mindszenti Gedeon)441
Feltámadás (Ábrányi Emil)454
Gondolatok a könyvtárban (Vörösmarty)434
Isten felé (Czóbel Minka)458
Körfolyás (Komjáthy Jenő)451
Magamról (Reviczky Gyula)452
Múmia (Telekes Béla)459
Nyári éjjel (Vajda János)440
Panasz (Baráth Ferenc)453
Passio (Pap Endre)438
Rengetegben (Fejes István)446
Tapasztalás (Jakab Ödön)455
Változik itt minden (Illyés Bálint)447
Vanitatum vanitas (Kölcsey F.)431
A tanköltemény
A-B-C (Szávay Gyula)506
A dal (Dömötör Pál)494
Alkalom (Kozma Andor)498
A drámai nyelvről (Tóth K.)476
A koszoru (Vörösmarty)471
A költészetről (Arany János)471
A Lélek Halhatatlanságából (Csokonai)464
A tizedik múzsa (Dóczi Lajos)496
Az Aesthetikai Levelekből (Bulcsu K.)480
Az emberek Próbájából (Bessenyei Gy.)460
Az óda (Gaál Mózes)503
Esti órák (Torkos László)482
Kora házasság (Czuczor G.)474
Külcsin, belerő (Szemere M.)476
Levél egy szinigazgatóhoz (Rudnyánszky Gyula)499
A költői levél
Anyámhoz (Tóth Kálmán)535
Ányos Pálnak (Barcsay Ábrahám)509
Arany Jánoshoz (Petőfi S.)531
Barátomhoz (Vargha Gyula)541
Barcsay Ábrahám kapitány urnak (Ányos Pál)510
Berzsenyihez (Kazinczy F.)516
Dukai Takács Judithoz (Berzsenyi)520
Egy barátomnak (Udvardy Géza)536
Egy szenvedőnek (Jakab Ödön)545
Epistola (Váradi Antal)538
Fiamhoz (Szávay Gyula)552
Horvát Istvánnak (Vitkovics Mihály)524
István öcsémhez (Petőfi S.)531
Levél Dóczi Lajosnak (Rudnyánszky Gy.)547
Levél egy modern ifjuhoz (Ábrányi E.)540
Levél egy kibujdosott barátom után (Tompa)533
Szerkesztő válasz Virág Benedekhez (Bacsányi János)513
Sturmann Ferencz urhoz (Baróti Szabó Dávid)511
Szabó Dávidhoz (Dayka Gábor)512
Válasz Petőfi Sándornak (Arany János)532
Vida Lászlóhoz (Szemere Pál)522
Volt tanitómhoz (Szabó Endre)539
Volt tanitványaimhoz (Vörösmarty)526
Az epigramm
A bánat? Egy nagy oczeán (Petőfi S.)574
A bokor a viharhoz (Petőfi S.)574
A bú természete (Kisfaludy S.)563
A distichon feltalálása (Kazinczy F.)558
Adósságcsinálás (Temérdek)581
A genius (Kisfaludy S.)562
A győzelem útja (Kisfaludy K.)564
A harag (Andrád Elek)574
A hazafi (Kisfaludy K.)564
A hazafiak (Vörösmarty)567
A hazához (Kerényi Fr.)575
A házas hexameter (Szemere Miklós)579
A hős (Greguss Á.)579
Aide-toi (Székács József)571
A jó barátok (Dálnoky Lajos)582
A kandidatus (Székács József)571
A képmutató (Szentmiklóssy)562
A "La femme" szerzőjéhez (P. Tewrewk E.)582
A mái világ (Vitkovics M.)561
A mi nyelvünk (Kazinczy F.)559
A nagy titkok (Kazinczy F.)559
A nyelvrontók (Kazinczy F.)559
A pusztulás (Temérdek)581
A puszta sír (Vörösmarty)566
A pór sírja (Pap Endre)577
A poézis (Kisfaludy K.)564
A rágalmazókhoz (Vitkovics Mihály)560
A sorson nyerhető diadalom (Szentmiklóssy)562
A számkivetett (Szemere Bertalan)577
A szegénység (Temérdek)581
A szerény (Szentmiklóssy)562
A szép és igaz (Szentmiklóssy)562
A szenvedés (Révész Ernő)584
Archimed pontja (Tóth László)560
A teknősbéka (Révész Ernő)584
Áthelyezett főispánhoz (Horvát B.)572
Az arany és az ember (Jókai M.)574
Az asszony ingatag (Révész Ernő)584
Az egri templomban (Kerényi Fr.)575
Az epigramm (Kazinczy F.)557
Az epigrammok (Vachott S.)570
Az epigramm (Kriza J.)569
Az igaz bölcs (Verseghy Ferencz)557
Az igazság (Tóth László)560
Az igazságkereső (Kazinczy F.)558
Az igazság sirja (Garai J.)568
Az inség dala (P. Tewrewk E.)582
Az magyar népnek, ki ezt olvassa (Erdősi Sylvester János)556
Az öröm (Szentmiklóssy)562
Az üdv (Greguss Á.)579
Az ujság-irókhoz (Vitkovics Mihály)561
Bandali (Virág Benedek)557
Berkemhez (Kölcsey F.)565
Bérczi és völgyi patak (Riskó Ignácz)575
Biztatás (Kisfaludy S.)563
Boncz (Vitkovics Mihály)561
Bordal-iró (Bulyovszky Gy.)580
Bor és szerelem (Tömérdek)581
Budapest (Garay J.)568
Bün és erény (Reviczky Gy.)583
Columbusra (P. Tewrewk E.)582
Cselszin (Vitkovics Mihály)560
Csillagom (Rajnis József)556
Czirillának (Tompa Mihály)573
Dalmira (Szentmiklóssy)562
Derü (Kölcsey F.)565
Dinom-dánom (Temérdek)581
Drégel (Kölcsey F.)566
Egyet szeress (Kriza J.)569
Egy fecsegőhöz (Vitkovics Mihály)560
Egyformaság (Kisfaludy S.)563
Egy fukar nagysághoz (Horvát B.)572
Egy havasi faluban (Pap Endre)576
Egy hires verselőre (Bacsányi J.)557
Egy kaczér hölgyhöz (Madách Imre)580
Egy magahitt széphez (Szentmiklóssy)562
Egy miniszterre (Szemere B.)577
Egy nő arczképére (Vachott S.)570
Egy pessimistának (Révész Ernő)583
Egy politikai vakondokra (Horváth B.)572
Egy prokátornak (Révész Ernő)583
Egy szolgalelkű poétára (Vajda J.)580
Egy vig mérnökre (Horvát B.)572
Egy zsarnokra (Kisfaludy S.)563
Élet, halál (Baróti Szabó Dávid)556
Életöröm (Kisfaludy K.)564
Emberdísz (Vitkovics Mihály)561
Emberismerés (Vitkovics Mihály)561
Emlékezet (Petőfi S.)574
Emlékkönyvbe (Szemere Pál)560
Emlékkönyvbe (Vajda János)580
Emléklapra (Kölcsey Ferenc)565
Emléktárczába (Pap Endre)576
Emma (Bajza József)566
Eötvös Karthausijára (Pap Endre)576
Epigramm (Zempléni Árpád)584
Epigrammok I-VI. (Szemere Miklós)578
Érdem (Révész Ernő)384
Evező (Kriza J.)569
F. Andrásnak (Tompa M.)573
Fiamnak (Vachott S.)570
Fizika (Dálnoky Lajos)582
Formai nyüg (Arany J.)573
Franczia tragédiák (Vachott S.)570
Fulvia ellen (Gr. Rádai Gedeon)557
Garay Kontja (Vachott S.)570
Gondviselés (Pap Endre)576
Gyászkalapos (Virág Benedek)557
Haladás (Kisfaludy K.)564
Harczok után (Kisfaludy K.)564
Helenához (Tompa M.)573
Hideg s meleg sziv (Kisfaludy S.)563
Hosszú álom (Kerényi Fr.)575
Hunyadi János (Czuczor)567
Huszt (Kölcsey F.)565
Irénke sírhalma (Szemere B.)577
Irói érdem (Kazinczy F.)558
Isteni félelem (Vitkovics Mihály)561
Jelige (Kisfaludy K.)563
Jó tanács (Greguss Á.)580
Kazinczy sirjánál (Kriza J.)569
Kérés (Vitkovics Mihály)561
Késő szerelem (Kisfaludy K.)564
Két gyermek sirja (Vörösmarty)567
Két hivatal (Vörösmarty)567
Kölcsey (Vörösmarty)567
Költőkhöz (Vachott Sándor)570
Könyörgés (Kazinczy F.)558
Könnyű szerelem sorsa (Kisfaludy s.)563
Kor és nagyság (Erdélyi János)569
Középszerűség (Kisfaludy S.)563
Közönséges ember (Madách Imre)580
Közteherviselés (Garay J.)568
Kritika (Vitkovics Mihály)561
Lábadi Ferke (Szemere Miklós)579
Lovagnép (Sárosi Gyula)575
Magyar bú (Temérdek)581
Magyarország czimere (Vörösmarty)566
Mátyás király szobra (Vachott S.)570
Mátyás szobra (Czuczor)568
Metamorphozis (Madách Imre)580
Mi a dicsőség? (Petőfi)574
Mi fáj? (Kazinczy F.)559
Művészpálya (Kisfaludy K.)563
Nagyyító üvegen (Vida József)581
Nánihoz (Tompa M.)573
Napfoltok (Greguss Á.)579
Napoleon (Székács József)571
Napoleonhoz (Berzsenyi)560
Napoleon Szt. Ilona szigetén (Szemere B.)577
Nehéz és könnyű (Kazinczy F.)559
Neologismus (Kazinczy F.)559
Népmese (Greguss Á.)579
Nőkről a nőknek I-IV. (Tóth Lőrincz)572
Ossianisták (Kisfaludy K.)564
Öröm és fájdalom (Greguss Á.)579
Pályatanács (Vachott S.)570
Palóczy László (Arany J.)573
Panasz (Székács J.)571
Pázmán (Vörösmarty)567
Pillangók 1-4. (Endrődi S.)582
Recept (Bulyovszky Gy.)580
Rendeltetésünk elvétése (Szentmiklóssy)562
Sas (Vörösmarty)566
Scott Valternak (Sárosi Gyula)576
Selyemtenyésztés (Czuczor)568
Szerelem és barátság (Vitkovics Mihály)561
Serlegire (Szentmiklóssy)562
Sok hű-hó (Székács József)571
Száműzött sírja (Szemere B.)578
Széchenyi (Székács József)571
Szent beszéd a türelemről (Kerényi Fr.)575
Szerep (Kriza J.)569
Távozás (Kölcsey F.)565
Tiszteljük a szüléket (Erdélyi J.)569
Toplaki (Czuczor)567
Tristia (Reviczky Gy.)583
Túlterhelés (Zempléni Árpád)584
Vajda-Hunyadon (Kazinczy F.)558
Vak szerelem (Baróti Szabó D.)556
Várj te világ (Greguss Á.)580
Vasutak (Szemere Miklós)579
Vásott nőkhöz (Greguss Á.)580
Vezérhang (Vachott S.)570
Zongorajátszó (Révész Ernő)584
Zordi (Czuczor)568
Zrinyi a költő (Czuczor)567
A szatira
A gavallér politikusok (Szász K.)634
A hazafi (Szabó Endre)655
Állatmutatvány (Berecz Károly)590
A népszerűségről (Gyulai P.)530
A nyeglék (Komócsy József)645
A rablelkek (Arany J.)622
A siámi ikrek (Jókai Mór)624
A XIX. század (Erdélyi János)594
A végrendelet (Vajda János)639
A szabadelvüek (Szász Béla)640
Az én lakásom (Tompa M.)623
Az ólmos botok (Szalkay Máté)604
Bő szüret (Vida József)651
Búcsu a szalmaözvegységtől (Szávay Gy.)665
Csinált világ (Kozma Andor)659
Egy ifju agglegény panaszai (Bartók L.)652
Eldorádó (Edvi Illés Pál)596
Feddő ének (Apáti F.)585
Hős Fercsi (Kisfaludy K.)587
Interview (Ujváry Béla)664
Irói tanács (Kisfaludy K.)586
Készülj, hazám! (Petőfi S.)621
Korteskedés (Czuczor Gergely)606
Magyarország (Vajda Péter)597
Nagy sár (Szemere Miklós)628
Okatootáia (Petői)618
Politikus nemzet (Reviczky Gyula)658
Széphalom (Petőfi)618
Új biblia (Székács József)607
Festő költemények
A Balaton partján (Ábrányi Emil)710
A bugaczi csárda (B. Orczy Lőrincz)668
A csárda romjai (Petőfi)679
A dévai várrom (Jakab Ödön)711
A gólya (Petőfi)676
Alföldi képek I-IV. (Tompa)689
A por (Czóbel Minka)717
A puszta télen (Petőfi)681
A régi karszék (Győry Vilmos)700
A tánczok (Berzsenyi)670
A tél (Mentovich Ferencz)692
A tél királya (Tisza Domokos)702
A Tisza (Petőfi)675
A Tiszánál (M. Kovács Gyula)703
A vetés közt (Góbi Imre)714
Az alföld (Petőfi)672
Az erdei lak (Kerényi Frigyes)686
Az erdei lak (Petőfi)684
Az erdei lak (Tompa M.)685
Az ős telek (Vachott S.)671
Bérczen (Váradi Antal)709
Családi kör (Arany J.)686
Daloló leányok (Dalmady Győző)701
Erdély (Gyulai P.)696
Fehér éjszaka (Szalay Fruzina)718
Fergeteg (Endrődi S.)706
Füst (Lipcsey Ádám)718
Hortobágyon (Szabolcska M.)716
Kereszt a vadonban (majthényi Flóra )704
Keresztfa a háztetőn (Bartók L.)708
Keszthely (Berzsenyi)670
Kutyakaparó (Petőfi)673
Magyar vendégszeretet (Lisznyay K.)693
Miss Marynak (Endrődi S.)705
Nádas a tavon (Vajda János)699
Őszszel a Tátrában (Bartók Lajos)707
Sopron tájékához (Kiss János)669
Szentkép az erdőben (Inczédi László)713
Szüretünk (Lévay József)698
Téli esték (Petőfi)682
Téli világ (Petőfi)680
Végig az országon (Zempléni Árpád)719
Visegrád (Adorján Boldizsár)691
Visegrád (Rudnyánszky Gyula)711
Idyll (Kozma Andor)737
Idyll (Szávay Gyula)738
Kedvteléseim (Szemere Miklós)733
Myrtil. Chloe. (Szentmiklóssy A.)721
Pásztor versengés (Faludi Ferencz)720
Születésnapra (Greguss Ágost)734
Zsuzsánna Florentinához (Tompa M.)731
Élet- és jellemrajz
A bányász (Jakab Ödön)771
A czimbalmos (Vajda János)765
A falu bolondja (Szemere Miklós)759
A falusi kis leány Pesten (Czuczor G.)745
A filiszter (Kozma Andor)779
Agglegénység (Szemere Miklós)758
Ágota kisasszony (Kiss József)768
A gyászoló nő (Zalár József)765
A házmester leány (Radó Antal)780
A járdalovag (Bartók Lajos)774
A jó öreg kocsmáros (Petőfi)755
A kis béres (Petőfi)747
A koldusasszony (Szász K.)761
A magyar nemes (Petőfi)749
Anyám tyúkja (Petőfi)754
A szegény asszony könyve (Vörösmarty)743
A társaságból (Temérdek)770
A vándor legény (Petőfi)753
A vén gulyás temetése (Arany J.)756
A vén harangozó (Hajós Izidor)778
A vén huszár (Sárosi Gyula)763
A vén ivó (Csengey Gusztáv)767
A vén kofa (Kuthen)766
A vén utczaseprő (Szomory Károly)781
Az együgyü paraszt (Szentjobi Szabó L.)740
Az öreg batyus zsidó (Dömény József)782
Az öreg szolga (Tompa M.)756
Bálkirálynő temetése (Ábrányi Emil)777
Kató néne (Szabó Endre)773
Langsam Tóbiás (Endrődi S.)772
Nemzetes uram (Szabó Endre)774
Ökörsütő András (Bartók Lajos)776
Pató Pál ur (Petőfi)750
Peczek uram (Szemere M.)760
Petike (Vörösmarty)743
Pető urfi (B. Kemény Zsigmond)747
Pinty urfi (Petőfi)751
Sári néni (Petőfi)752
Vándorélet (Petőfi)749
Vén leány (Lipcsey Ádám)783
Zsugori uram (Csokonai)742
ELBESZÉLŐ KÖLTÉSZET
Históriás ének (Történeti, bibliai ének és széphistóriák)
A Murányi Venusból (Gyöngyösi Istvání)852
Az Argirus királyfiról szóló históriából (Gergei Albert)844
A Béla királyról való és a Bankó leányáról841
Az drága és istenfélő vitéz Gedeonról (Batizi András)834
Az Arany trombitából (Sárosi Gy.)818
A Hunnias ötödik könyvéből (P. Horváth Ádám)810
A Magyar Marsból (B. Liszti László)808
Az híres, neves Toldi Miklósról (Ilosvay Selymes Péter)799
A magyaroknak siralmas éneke (Szegedi Kis Istv.)796
A Lupuj vajdáról való énekből (Köröspataki János)797
Emlékdal Mátyás király halálára795
Hunok harcza (Arany László)828
Kalapos király (Ángyos Pál)816
Pannonia megvételéről790
Rákoczy nóta809
Szent László előhangja (Garay János)814
Szilágyi Mihály és Hajmási L. (Szendrődi névtelen)803
Szondi eleste Drégely várában (Tinódi Lantos Sebestyén)798
Szabács megvétele794
Tatár rabságban levő erdélyiek dala807
Volter és Grizeldiszből (Istvánfy Pál)839
Mondák
A czelli búcsu (Endrődi S.)897
Az ezüstfátyol legendája (Váradi Antal)895
A fekete eb (Garay János)874
Alexandriai Szent Katalin 874
A jávorfáról (Tompa M.)868
A kőember (Gyulai Pál)864
A hamis tanu (Arany János)862
Galamboskő (Tompa M.)861
Hedvig (Vörösmarty)883
Jézus a tengeren (Fejes Ist.)886
Isten kardja (Várady Antal)867
Krisztus álma (Gárdonyi Géza)898
Karácson-éj (Kisfaludy K.)878
Lehel kürtje (Garay János)858
Mária követése (népének)877
Mátyás a szántó (Erdélyi János)860
Rege a tihanyi visszhangról (Garay János)872
Szent László (Arany János)888
Szűz Margit álma (Czuczor)881
Mese, allegoria
A pillangó halála (Ábrányi Emil)930
A gyermek és a szivárvány (Arany J.)927
A madár fiaihoz (Tompa)926
A lepke (Szalay Fruzina)925
A borok vitája (Radó A.)923
Az állatok megtérése (Rónay István)921
A másvilágon (Gáspár Imre)920
A szamár (Reviczky Gyula)920
A meteorkő (Reviczky Gy.)919
A keltő óra (Endrődi S.)918
A kecske tragédiája (Névy László)917
A pacsirta és a fürj (Névy László)917
A szegény ember s fiai (Csalomjai)916
A falevél és a fecske (Névy László)917
A toll meséje (Greguss Á.)914
Az élet kertje (Greguss Á.)914
A csillagok (Greguss Á.)913
Az Igazság és Hamisság (Gyulai Pál)912
A szél és a nap (Gyulai Pál)912
A ló és a lovag (Lévay József)911
A vad növötény (Czuczor G.)909
A fülmile és a béka (Czuczor G.)909
A gazda, a máknövény és a gyom (Czuczor)908
A farkas (Vörösmarty)908
A szilvafa és a hernyók (Fáy András)908
A csikó és anyja (Fáy András)908
Az agár és fiai (Fáy András)907
A familiás (Fáy András)906
A művész-lepke (Fáy András)905
A templomépítő (Andrád Elek)905
A pillangó s a cserebogár (Szentmiklóssy)904
Az egér (Szentmiklóssy)904
A bagoly s a madarak (Szentmiklóssy)904
Az oroszlán és szamár (Csokonai)904
Az oroszlán és vadásztársai (Vitkovics M.)904
A ló és szarvas (Vitkovics Mihály)903
Az Olympiak és Jupiter (Vitkovics M.)903
A poéta és a múzsa (Virág Benedek)903
A tormába esett féreg (Gr. Ráday G.)902
A vinczlér és fia (Tóth László)902
A magvető (Tóth László)901
A rókáról és esztrágról (Heltai Gáspár)900
A kakasról és drágakőről (Pesti Mizsér Gábor)900
Bölcsesség a hullámokon (Gárdonyi G.)926
Egérhatározat (Révész Ernő)925
Egy könyvárus meséje (Greguss Á.)914
Egy fösvény halála (Andrád Elek)905
Haydn (Fáy András)908
Hiradás (Fáy András)905
Kakuk és pacsirta (Dálnoky Lajos)921
Két birálat (Dóczi Lajos)915
Kukaczok versenye (Jókai Mór)909
Király és kapás (Péczeli József)901
Mese (Kozma A.)924
Mese (Győry Vilmos)916
Özvegyasszony ezüst lakodalma (Benedek János)931
Pán és Apolló (Fáy András)907
Régi történet (Greguss Á.)913
Tél és tavasz (Jakab Ödön)922
Való mese (Révész Ernő)924
Viz, szél, becsület (Gr. Ráday Gedeon)902
Epikai dal (Balladák, románczok)
A bánkodó férj (Kisfaludy K.)994
A beduin (Vajda J.)1016
A bukás (Dózsa Dániel)1003
A cziprusok tövén (Varsányi Gy.)1042
A fecskefészek (Kozma A.)1040
A fogoly lengyel (Csengey Gusztáv)1014
Ágnes asszony (Arany J.)962
A gyónó grófné (Kisfaludy s.)993
A harmincz pénz (Szász Béla)974
A három árva (népr.)990
A hazatérő katona (Kriza J.)996
A huszár (Czuczor)996
A Jahn tragédiája (Kompolthy Tiv.)1037
A lengyel határon (Gárdonyi G.)1046
A király esküje (Petőfi S.)955
A király és a költő (Ábrányi K.)1028
A királyfi (népr.)987
A kis fáta (E. Kovács Gy.)1025
A kitalálás (Temérdek)1030
Alku (Petőfi S.)997
A ludak (N. Pap Gy.)1041
A lukoi pap (Szemere M.)1005
A megfagyott gyermek (B. Eötvös J.)1000
A mostoha lény (Tolnai L.)982
András herczeg sólyma (Tompa M.)958
A rovás (Csepreghy F.)1024
Ártor és Ida (Vajda J.)975
Árva fiu (Arany J.)999
A szegény vándorló legényről (Tolnay Lajos)980
A szerelmes betyár (Dalmady Gy.)1010
A vadász bosszúja (Zichy Géza gr.)984
A vándor (Kölcsey F.)992
A váradi bán (Endrődi Sándor)1037
A vén czimbalmos (Losonczy L.)1016
A zászló (Kuliffay Ede)1022
Az arany fésű (Somló S.)1038
Az aranyos hintó (Pósa L.)1037
Álmatlan király (Kisfaludy K.)947
Az anya fájdalma (Vida József)1023
Az ispánné leánya (népr.)990
Bácsi szekeresek (Vitkovics M.)992
Balla Maris (Szabolcska M.)1041
Bánfi Dénes csókja (Szász K.)970
Bátori Gábor (Herepei Ottó)1013
Biró előtt (Horváth E.)1048
Bujdosó Rákóczi (népb.)943
Butter Flóéián (Lauka G.)1003
Buvár Kung (Vörösmarty)948
Cseli csárda (Várady A.)1035
Czobor Erzsike (Kiss József)1032
Donna Paula (Dóczi L.)1031
Dal az orgoványi pusztáról (Thaly K.)1018
Egy asszony halt meg (Zichy G. Gr.)1034
Égi látogatás (Gyulai Pál)969
Esztergom megvételéről 940
Évike (Sebesi Jób)1042
Falu végén kurta kocsma (Petőfi S.)999
Fehér Sándor (Tolnay L.)981
Fekete Nagy János (Benedek E.)1038
Fényes pálya (Dalmady Gy.)1010
Fogarasi István (népb.)933
Fővárosi románcz (Berecz K.)1006
Furulyaszó (Tóth Endre)1009
Gyermek álmai (Vachott S.)997
Gémes kut (Czuczor G.)995
Hadnagy uram (Gyulai Pál)1002
Haidé (Endrődi S.)1036
Hamiska (Beöthy Zsigmond)1001
Három eskü (Zichy G. gr.)1034
Három madár (Tóth Endre)1007
Hassan és Saida (Szomory K.)1043
Hegedűszóban szép mese (Zilahy K.)1011
Hóvirág (Gárdonyi G.)1047
Hunyadi László (Zalár S.)977
Imre királyfi (Zalár J.)1020
Isten hozzád (Bajza József)995
Judit és Holofernes (Rákosi Jenő)1026
Kádár Kata (népb.)935
Két vándor (Petőfi S.)998
Két veréb (Beöthy László)1048
Kerekes Izsák (népb.)939
Ki az oka? (Tóth Ede)1030
Kik voltak a honvédek? (Tóth K.)1006
Kont (Garay J.)973
Kőmives Kelemenné (népb.)937
Mater dolorosa (Ignotus)1044
Megkövetem a tens nemes vármegyét (Szakál L.)1004
Megöltek egy legényt (népr.)989
Megy a juhász szamáron (Petőfi S.)998
Mély csend (N. Pap Gy.)1040
Molnár Anna (népb.)934
Ocskai Lászlórúl való ének (népb.)942
Ők és én (Sárosi Gy.)1002
Pálbeli szép Antal (népb.)936
Pepi tant991
Románcz (Vajda J.)1017
Románcz (Szabó Endre)1036
Románcz (Csukássi J.)1027
Románcz (Lauka G.)1002
Simon Judit (Kiss József)983
Siralomház (B. Kemény E.)1033
Siroki erdőben (népr.)990
Söprik a pápai utczát (Heltai Jenő)1045
Szabadi Erzsébet (Rácz Mihály)1027
Szép Lenka (Kölcsey F.)946
Szilágyi és Hajmási (népb.)932
Szomoru lagzi (Cspereghy F.)1025
Szondi (Czuczor G.)950
Szondi Drégelben (Erdélyi J.)959
Szondi két apródja (Arany J.)961
Tél és tavasz (Gárdonyi G.)1046
Téli este (Pásztoi)1031
Tetemre hivás (Arany J.)968
Torda Péter (Zalár J.)1021
Walesi bárdok (Arany J.)965
Wesselényi levele (Dóczi L.)1031
Zizim (Zalár József)977
Zuárd (Kisfaludy K.)993
Verses elbeszélés
A furfangos csizmadia (Pósa L.)1140
A furulyácska (Szigligeti Ede)1100
A két örökös (Jakab Ödön)1128
A kis Marie regénye (Karlovszky Endre)1144
A külföld rabja (Vachott S.)1070
A második asszony (Győry V.)1116
Angyal és ördög (Szász K.)1103
A nővér (Inczédi László)1126
Aod (Szomory K.)1150
A régi könyv (Váradi A.)1124
A szökevény (Temérdel)1119
A vár és a kunyhó (B. Eötvös J.)1062
Az apród (Somló S.)1133
Az obsitos (Garay)1065
Az utolsó sor (Váradi A.)1123
Az utolsó Zrinyi (Szabados J.)1110
Babel (Jókai) 1096
Bolond Istók (Petőfi)1075
Csobáncz (Kisfaludy S.)1049
Egy házasság (Tompa)1094
Elfrida (Arany L.)1105
Eprészleány (Kisfaludy K.)1057
Gyónás (Szabó S.)1149
Hajnal uram (E. Kovács Gy.)1121
Mese a nagy csizmáról és a kis cipőről (Kiss József)1117
Pán halála (Reviczky Gy.)1131
Pázmán lovag (Arany J.)1090
Szép Ilonka (Vörösmarty)1059
Vigasz (Radó A.)1148
Éposz
A Két Szomszédvárból (Vörösmarty)1186
A Kiovi Csatából (Debreczeni M.)1200
Árpádból (P. Horváth Endrer)1197
A Székelyek Erdélyben (A. Székely S.)1179
Attila Fiaiból (Fülöp Á.)1213
A Zrinyiászból (Gr. Zrinyi M.)1153
Botondból (Czuczor G.)1192
Buda Halálából (Arany J.)1206
Dorottyából (Csokonai)1176
Falusi nótárius budai utazásából (gróf Gvadányi)1163
Kemény Jánosból (Gyöngyösi István)1161
Ludas Matyi (Fazekas M.)1165
Salamonból (Szász K.)1210
Toldiból (Arany J.)1203
Zalán Futásából (Vörösmarty M.)1187
Verses regény
A Délibábok Hőséből (Arany L.)1221
Alpáriból (Balogh Z.)1220
A Tündérövből (Bulla János)1226
DRÁMAI KÖLTÉSZET
Kezdetleges drámai müvek
A Balassa Menyhárt árultatásáról szóló Comoediából1245
A Comico-tragédiából1255
A Theophániából (Szegedi L.)1252
Constantinus Porphyrogenitusból (Faludi Ferencz)1261
Karácsonyi játék (mysterium)1244
Tragédia
A Kegyenczből (gr. Teleki L.)1286
A Trónkeresőből (Szigligeti)1291
Az Esküvésből (Gombos Imre)1270
Bánk-bánból (Katona József)1273
Irénéből (Kisfaludy K.)1282
Iskariothból (Váradi A.)1304
Mahomedből (Bolyai F.)1264
Margit tragédiából (Tóth K.)1300
IV. Lászlóból (Dobsa Lajos)1295
Spartacusból (Csiky G.)1301
Vigjáték
A Csalhatatlanból (Ábrányi Kornél)1352
A Csalódásokból (Kisfaludy K.)1312
A Csókból (Dóczi Lajos)1349
A Cydoni Almából (ÉJszaki K.)1333
Aesopusból (Rákosi J.)1338
A Méhekből (Bartók L.)1355
A Haragból (Dálnoky Lajos)1364
A Huszár szerelemből (Murai K.)1366
A Király Házasodik-ból (Tóth K.)1323
A Külföldiekből (Fáy A.)1316
A Philosophusból (Bessenyei Gy.)1307
A Tisztujításból (Nagy Ign.)1323
A Vígjátéktárgyból (Dobsa L.)1328
A Vízözönből (Csepreghy F.)1350
Az Első Szerelemből (Somló S.)1361
Az Örvényből (Bartók L.)1359
Az Uj Emberekből (Toldy Istv.)1344
Az Utolsó Szerelemből (Dóczi L.)1349
Fenn az Ernyő Nincsen Kasból (Szigligeti Ede)1317
Tempefőiből (Csokonai)1309
Bohózat
A Peleskei Nótáriusból (Gaal J.)1368
Liliomfi (Szigligeti)1370
A középfajú dráma
A Bankár és Báróból (Hugó K.)1388
A Kalmár és Tengerészből (Czakó)1383
A Proletárokból (Csiki G.)1403
A Szigetvári Vértanukból (Jókai)1392
A Vasemberből (Csiky G.)1403
Az Örökségből (Obernyik)1385
Bátori Máriából (Dugonics A.)1376
Bölcs Salamonból (Szász k.)1399
Csongor és Tündéből (Vörösmarty)1380
Marót Bánból (Vörösmary M.)1376
Salomeból (Jósika K.)1395
Népszinmű
A Betyár Kendőjéből (Abonyi Lajos)1421
A Csikósból (Szigligeti)1407
A Falu Rosszából (Tóth Ede)412
A Paraszt Kisasszonyból (Berczik Á.)1427
A Piros Bugyellárisból (Csepreghy F.)1415
A Vereshajuból (Lukácsy S.)1429
A Vén Bakkancsosból (Szigeti J.)1410
A Vörös Sapkából (Vidor P.)1431
Drámai költemény
A Munkából (Szávay Gyula)1446
A Tündérálomból (Madách)1436
Az Ember Tragédiájából (Madách)
Az Ifju Szerzetesből (Palágyi Lajos)1445
Az Itélet Napjából (Kaas Ivor)1441
Kainból (Váradi Antal)1442
Dramolett, drámai jelenet, monológ
A Szerenád (Makai Emil)1458
Csodák (Szécsi Ferencz)1449
Házassági ajánlat (Gárdonyi G.)1454
Hypnotizmus (Gabányi Á.)1451
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar költészet kincsesháza A magyar költészet kincsesháza A magyar költészet kincsesháza A magyar költészet kincsesháza A magyar költészet kincsesháza A magyar költészet kincsesháza A magyar költészet kincsesháza A magyar költészet kincsesháza A magyar költészet kincsesháza A magyar költészet kincsesháza

A gerinc vászonnal pótolt, a kötés megerősített. A lapélek foltosak, a borító élei kopottak. Néhány lap foltos. Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot: Közepes
7.500 Ft
6.000 ,-Ft 20
30 pont kapható
Kosárba
konyv