Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.071

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség évkönyve 1953

Művészettörténeti tanulmányok

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

B. Gönczi Éva: Lyka Károly írói munkássága 1944-1953.7
Tanulmányok
Csemegi József: A középkori építészet szerkesztési módszerei13
Gerevich László: A budai szobrászat és a prágai Parler-műhely57
H. Takács Mariann: A kékedi Melczer-kastély73
Aggházy Mária: A pozsonyi székesegyház egykori stallumszobrai89
D. Szemző Piroska: A magyar folyóirat-illusztráció kezdetei101
Zádor Anna: Pollack Mihály tolnamegyei építkezései185
Soós Gyula: Huszár Adolf 1843-1885223
Berkovits Ilona: Zichy Mihály és az orosz művészet237
Végvári Lajos: Munkácsy Tépéscsinálókja291
Ybl Ervin: Szinyei Merse Pál rajzai321
Lányi Vera: Festőink az 1896. évi millenáris kiállításon375
Radocsay Dénes: Thorma János 1870-1937391
Aradi Nóra: Nagybánya értékeléséhez423
Boreczky László: Derkovits Gyula festésmódja435
Bényi László: Rudnay Gyula (1878-)457
Közlemények
Révhelyi Elemér: Adatok Gode Lajos művészetéhez489
Sz. Lajta Edit: Schallhas Károly művészetéről497
H. Boros Vilma: A Pesti Szépítő Bizottság működésének kezdete és a Szépítési Terv507
Bíró Béla: Magyar művészek Olaszországban a 19. század első felében531
Zakariás G. Sándor: Pesti építőmesterek munkássága 1850-1860-ig555
Farkas Zoltán: Munkácsy és Sedelmeyer607
Soltész Zoltánné: Hollósy Simon leveleiből613
Bodnár Éva: A magyar műgyűjtés történetéből. Fruchter Lajos gyűjteménye633
Beszámoló
Dávid Katalin: A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség harmadik esztendeje675
A művészek névmutatója683
Képek jegyzéke697
Párizs: Ste Chapelle41
Eschau: bencés apácakolostor42
Neuweiler: kettőskápolna alaprajza42
Marburg: Erzsébet-templom42
Bélapátfalva. cisztercita apátsági templom43
Ják: apátsági templom43
Garamszentbenedeki apátsági templom43
Eger: későgotikus várszékesegyház43
Gmünd: Szentkereszt-templom44
Straubing: Jakab-templom44
Landshut: Szentlélek-templom44
Dingolfingi plébániatemplom44
Schneeberg: Szt. Farkas-templom44
A bécsi dóm északi tornya45
A bécsi dóm hosszház-támpillére46
A bécsi dóm aolaprajza46
A csütörtökhelyi Zápolya-kápolna47
Középkori arányozórajz47
Talapzatok48
A milánói dóm keresztmetszete49
Thannhause: orgonakórus-korlát49
Toronyfi-szerkesztés Roritzer szerint49
Budapest: budai Várnegyed50
Budapest: budai Várnegyed50
Budapest: budai Várnegyed51
Budapest: budai Várnegyed52
Középkori és reneszánsz ajtó- és ablakkeretelések53
Eger: Várszékesegyház54
Eger: Várszékesegyház55
Középkori arányhálók és arányozó szerkesztések
Szörnyfej a Vid székesegyház déli lépcsőjének keleti oldaláról65
Szörnyfej a budavári Mária templomból65
Dombormű maszk a prágai Szent Vid székesegyház kórusának külső támpilléréről65
Torzfejes gyámkő a budavári Mária templomból65
Állatfejes gyámkő a budavári palotából66
Állatfej a prágai Szent Vid székesegyház déli lépcsőjéről66
Szörnyfej a prágai Szent Vid székesegyház kórusának templompilléréről67
Szörnyfejes gyámkő a prágai Szent Vid székesegyház kórusának ablakáról67
Szörnyfej töredék a budavári palotából67
Párkánydíszítő szörnyfej a budavári palotából67
Bagolyfejes gyámkő a prágai Szent Vid székesegyház kincstárából68
Torzfejes gyámkő a budavári palotából68
Vízköpő a budavári palota szökőkútjáról68
Szökőkút töredéke a budavári palotából69
Vízköpő a budavári palota szökőkútjáról70
Pfalzi Anna mellszobra a prágai Szent Vid székesegyház alsó triforiumáról70
Madonna szobor torzója a budavári palotából71
Női szobor torzója a budavári palotából71
Király mellszobor az egyházasgellei szentségházról72
Kéked: Melczer-kastély, keleti szárny85
Melczer-kastély, észak-keleti szárny85
Melczer-kastély metszet86
Márkusfalva: Kastély alaprajza86
Alsómicsinye: Kastély87
Kéked: Melczer-kastély félemeleti alaprajz88
Melczer-kastély alagsori alaprajz88
G. R. Donner műhelye: Remete Szent Pál az egykori pozsonyi stallumról97
Firenzei mester: Erythereai Szibilla98
G. R. Donner műhelye: Szibilla az egykori pozsonyi stallumról98
G. Giuliani: Püspök a heiligenkreutzi stallumról99
G. R. Donner műhelye: Apostol vagy próféta az egykori pozsonyi stallumról99
Szihilia az egykori pozsonyi stallumról100
A Hadi és Más Nevezetes Történetek című folyóirat108
Ismeretlen metsző: A magyar korona ábrázolása127
Berkeny János: Chappe-féle telegráf a Louvre tetőzetén146
A francia asszignata egykorú rajza148
Francia asszignata a forradalom idejéből148
Weinmann Márkus: Magyar hármasfogat a XVI. századból169
Johann N. Wirt-Clemens Kohl: A nápolyi királyi párt ábrázoló emlékérem169
Quirin Mark: Ludon Gedeon arcképe170
Bikfalvi Kóré Endre-Quirin Mark: Hadik András arcképe170
Kothka István-Tzetter Sámuel: Katonai viseletkép170
Katonai viseletkép170
Falusy Zsigmond: Csatajelenet171
Tzetter Sámuel: Katonai viseletkép171
Kotzka István-Carl Conti: Katonai viseletkép171
Falusy Zsigmond: Katonai viseletkép171
Ismeretlen metsző: Tüzérségi világító testek172
Robbanószerek172
Berkeny János: Orosz katonák172
Ismeretlen metsző: Ágyuállások172
Ágyúk173
Ágyúk173
Tzetter Sámuel: Háromfontos ágyú menetközben173
Ágyúállás173
Junker Keresztély: Haditérkép174
Tzetter Sámuel-Kovács József: Konstantinápoly térképe174
Ismeretlen metsző: Haditérkép174
Berkeny János: Németalföld térképe174
Ismeretlen metsző: Új-Orsova ostroma175
Tzetter Sámuel: Nándorfehérvár ostroma 1789-ben175
Hadihajó175
Berkeny János: Loudon megsebesülése Nándorfehérvárnál175
Kaspar Sambach-Quirin Mark: Magyar hősi emlékmű176
Tzetter Sámuel: II. József a ravatalon177
Tischler Antal: Orczy Lőrinc arcképe177
Tzetter Sámuel: II. József castrum dolorisa177
Thomas Klimes-Clemens Kohl: Baróti Szabó Dávid arcképe177
Ismeretlen metsző: Koronaőrző vitéz178
Női viseletkép178
Kóré Zsigmond-Ludwig Maillard: Magyar női viseletkép178
Ismeretlen metsző: Pap magyar öltözetben178
Berkeny János: Koronaőrző banderisták179
Koronaőrző banderisták179
ismeretlen metsző: Vitézi torna Lawemburgban179
Blanchard léghajós felszállása Bécsben179
Koronázási ünnepség visszhangja Szabolcsban180
Berkeny János: II. Lipót esküje Pozsonyban180
Ludqig Maillard: Mária Terézia arcképe181
II. Lipót arcképe181
Ismeretlen metsző: A nerwindeni ütközet181
XVI. Lajos lefejezése182
Thomas Klimes-Quirin Mark: Ráday Gedeon arcképe183
Ismeretlen metsző: Csatajelenet183
Ignaz Unterberger-Ludwig maillard: Kaunitz Vencel kancellár183
Ludwig Maillard: Bikaviadal183
Rieder János: Görög Demeter arcképe184
A régi szekszárdi megyeháza alaprajza és keresztmetszete 1804-ből186
Pollack Mihály: A volt szekszárdi megyeháza főhomlozata215
A volt megyeháza főhomlozata215
A régi szekszárdi megyeháza födszinti és emeleti alaprajza216
A régi szekszárdi megyeháza átépítéséhez készült tervrajz 1819-ből217
Pollack Mihály alaprajza a megyeházatömb északi feléhez218
A börtönszárny átépítéséhez készült tervrajz 1825-ből219
Pollack Mihály tervei után készült másolat Stamm Jakabtól220
Pollack Mihály tervei után készült másolat Stamm Jakab a keleti és északi homlokzatokhoz221
Pollack Mihály terve a megyeháza főhomlokzatához222
Pollack Mihály terve az udvari homlokzathoz222
Huszár Adolf: Petőfi233
Deák Ferenc (vázlat)234
Húzd rá cigány235
Eötvös József emlékmű236
K. Brjullov: I. A. Krvilov275
P. A. fedotov: Kézimunkázó nő és Fedotov276
Annet Severin276
Zichy Mihály: A művész felesége276
Egy festő portréja276
Jelenet a kürasszir szobájában277
P. A. Fedotov: Újdonsült lovag277
Zichy Mihály: Öltözködő tiszt277
Tiszt kimenő előtt277
A. I. Lebegyev: Nyekraszov egyik versének illusztrációja278
Zichy Mihály: Harmonikázás278
Az Igor-ének egyik illusztrációja279
Kaukázusi jelenetek280
Kaukázusi jelenetek280
Vízhordók281
Kártyázó katonák281
W. F. Timm: Feketetengeri felderítő járőrök282
Zichy Mihály: Ázsiai fejedelmi küldöttség282
W. F. Timm: Farsangutója283
Zichy Mihály: Népünnepély283
Népünnepély (részlet)284
Vadászszerencsétlenség284
Havas utcán285
Bölényvadászat285
I. J. Repin: Illusztráció286
Zichy Mihály: Királyi kegy286
Alemaszov: Cserniseevszkij287
Zichy Mihály: Szibériai fogoly287
P. P. Szokolov: Bulyba Tárász288
Zichy Mihály: Bulyba Tárász288
A péntekiek289
Politikai karikatúra289
A Leányvári boszorkány egyik illusztrációja290
I. J. Repin: Tolsztoj egyik művének illusztrációja290
Knaus: A kis tolvaj311
Munkácsy Mihály: Koldusfiú311
Millet: Pihenő szőlőmunkás312
Courbet: Kőtörők, részlet312
Munkácsy Mihály: Rőzsefordó313
Köpülő asszony313
Siralomház (két alakos változat)314
Siralomház (sajtákezű ismétlés)315
Hals: Az Erzsébet-kórház előljárói316
Courbet: Ebéd után Ornans-ban317
Munkácsy Mihály: Tépéscsinálók318
Liebermann: Tollfosztók319
Wilkie: A vak hegedűs320
Knaus: A bűvész320
Szinyei Merse Pál: Tájkép359
V. László esküje359
A betlehemi gyermekgyilkosság359
Gyülekező ősmagyarok360
A francia forradalom360
Kúszó férfi361
Olvasó nő361
Apácafej362
Tanulmány a Két barátnő-höz362
Kendős nő363
Méregkeverőnő363
Anya gyermekeivel364
Játszó gyermekek365
Alvó nő365
Tanulmányok a Hintához366
Tanulmány a Faun nimfájához367
Tanulmány a Hinta kompozíciójához367
Tanulmány a Fürdőházikóhoz368
Tanulmányok a Szerelmespárhoz368
A génuai promenád369
Tanulmány az Idillhez369
Tanulmányok a Szerelmesekhez és a Nőrabló kentaurhoz370
Tanulmány a Caraffa-élőképhez370
Tanulmányok a Polgánysághoz és Ninon nővére371
Tanulmányok a Majálishoz372
Tanulmány a Madárdalhoz373
Tanulmányok a Pacsirtához374
Thorma János: Női arckép415
Szenvedők416
Aradi vértanúk417
Kocsisok között418
Október 1.419
Tavaszi táj420
Talpra magyar421
Fürdőzők422
Derkovits Gyula: Menekülők449
Terror450
Végzés451
Három nemzedék452
Vasút mentén453
Telefonáló454
Híd télen455
Proletár anya456
Rudnay Gyula: menhelyen475
Udvar476
Krumplihámozó477
Cigányleány478
Menekülők479
Kozák480
Feleségem481
Kirándulás482
Csúr483
Tinódy484
Bábony485
Szilvás486
A tataóvárosi templom tabernakuluma491
D'Onell síremléke Pozsonyban492
Esterházy József kismaratoni Castrum Dolorisa. Zeller Sebestyén metszete494
Schallhas Károly: Önarckép503
Tájkép rommal504
Osztrák várrom504
Tájkép505
Erdős táj506
Barabás Miklós: Markó Károly képmása549
Kovács Mihály: Heinrich a Schandkneipliben550
Olasz táj551
Olasz városka552
Libay Károly Lajos: Firenze553
Ligeti Antal: Albanói asszony554
Csók István: Sokác leány663
Ferenczy Károly: Lovasok664
Rippl-Rónai József: Édesanyám beteg665
Derkovits Gyula: Szőlőevők666
Mi ketten667
Berény Róbert: Kapirgálók668
Egry József: vándor a Balaton partján669
Bernáth Aurél: Anya a gyermekével670
Pöstyéni park671
Czóbel Béla: Múzsa672
Szőnyi István: Eső673
Kapálók674
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség évkönyve 1953 A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség évkönyve 1953 A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség évkönyve 1953 A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség évkönyve 1953 A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség évkönyve 1953 A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség évkönyve 1953

A borító és a lapélek foltosak. Egy lapon tulajdonosi pecsétnyom látható.

Állapot:
3.280 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba