Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nemzeti irodalom története I.

Vörösmarty felléptéig/Középiskolák VII. osztálya számára

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Könyvem összeállításában nem az eredetieskedés szándéka vezetett. Ellenkezőleg, eljárásom lényege: a Beöthy-féle tankönyv elméleti anyagának erős megrostálása és helyenként korszerű módosítása.
A... Tovább

Előszó

Könyvem összeállításában nem az eredetieskedés szándéka vezetett. Ellenkezőleg, eljárásom lényege: a Beöthy-féle tankönyv elméleti anyagának erős megrostálása és helyenként korszerű módosítása.
A korszerű módosítás legszembetűnőbb a bevezető fejezetben és a középkori irodalomról szóló részben: itt Horváth János irodalomelméleti felfogását és "A magyar irodalmi műveltség kezdetei" c. munkájának megállapításait vettem át. Másutt, több helyen, Pintér Jenő művéből nyertem okulást. Vissza

Tartalom

Előszó3
Az olvasmányok jegyzéke
Középkor
Részletek Anonymus művéből11
Kézai Simon krónikájából12
A tihanyi apátság alapító okleveléből17
A Halotti Beszéd és Monitio18
Mária-siralom21
Temesvári Pelbárt példáiból24
Márk krónikájából26
Janus Pannonius: A szelek versenyé-ből27
A gyulafehérvári sorok. I.31
A königsbergi töredékekből32
A legrégibb magyar bibliafordítás33
A Ferenc-legendából33
A Margit-legendából34
A Katalin-legendából36
A halál himnuszából37
Ének Szent László királyról38
Vásárhelyi András éneke40
Emlékdal Mátyás király halálára41
Ének Pannónia megvételéről42
Apáti Ferenc feddő éneke44
Virágének46
A reformáció kora
Szent Pál leveleiből53
Sylvester újtestamentum-fordításának Ajánlása54
Bencédi Székely István Világkrónikájából55
Magyari István: Az országokban való60
Bornemisza Péter prédikációiból61
Melius Péter prédikációiból62
Telegdi Miklós Feleletéből63
Az átokról67
Asszonyok intése69
Tinódi Sebestyén: Prini Péternek... stb.71
Gyergyai Albert Árgirus-ából75
Pesti Mizsér Gábor meséiből78
Heltai Gáspár meséiből79
Salamon és Markalf-ból80
Balassi M. árultatásáról-ból83
Balassa Bálint: Könyörgés94
A tavasz dícsérete95
A Juliáról szerzett énekekből95
Dal a lengyel citerás leányról96
A katolikus visszahatás kora
Pázmány Péter: A Kaluzból103
Prédikációiból104
Apró idézetek105
Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításának előszavaiból107
A XLII. zsoltár108
Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediájából113
Pedagógiai műveiből114
Geleji Katona István Magyar Grammatikátskájából118
Zrínyi Miklós gróf eposzának előszavából123
Részletek az eposzból124
Vadász és Echo130
Epigrammáiból131
A Török áfium-ból131
Gyöngyösi István Murányi Vénusából137
A Porából megéledett Phoenixből138
Kurucköltészet: Óh keserves gyászban143
Csínom Palkó144
Nyalka kuruc144
Most jöttem Erdélyből145
Ocskai Lászlóról való ének145
A hanyatlás kora
Cserei Mihály Históriájából153
Apor Péter báró Metamorphosisából154
Bod Péter Magyar Athenásából156
Mikes Kelemen Törökországi Leveleiből158
Faludi Ferenc Nemes asszonyá-ból161
A feszülethez162
Tarka madár163
Forgandó szerencse163
Amade László báró: Én angyalkám164
Katonaének164
Kocsonya Mihály házasságá-ból165
A megújhodás kora
Bessenyei György: Ágis tragédiája ajánló-leveléből177
Az Ágis-ból177
A Philosophusból179
A Természet Világa előszava181
A Tariménes utazásaiból182
A Bihari remetéből184
Péczeli József meséiből185
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához192
Révai Miklós: A lélek halhatatlansága19663
Rájnis József: Szent István királynak jobb kezéről193
Virág Benedek: Bátorítás194
A kalitkába zárt madárról194
Ányos Pál: Egy boldogtalannak panaszai198
Dayka Gábor: Titkos bú199
Szentjóbi Szabó László: Az együgyű paraszt200
Verseghy Ferenc: Klárikához201
Lilla202
Bacsányi János: A franciaországi változásokra203
Biztatás203
Egy híres verselőre203
A szenvedő203
Kármán József: Fanni hagyományaiból204
A nemzet csinosodásából206
Dugonics András Etelká-jából213
Gvadányi József gróf: A Falusi nótáriusból215
Az Istenmezei Palóc-ból217
Pálóci Horváth Ádám: Vidulás218
A nyelvújító harc: Barcafalvi Szabó Dávid223
A Mondolat-ból224
A Feleletből225
Kazinczy Ferenc: Ajánlás225
Epigrammáiból226
A Pályám emlékezeté-ből227
Fordításaiból228
Levelezéseiből229
Csokonai Vitéz Mihály: Esküvés240
A reményhez241
A tihanyi echóhoz241
A magánossághoz243
Anakreoni dalaiból245
Szegény Zsuzsi245
A Dorottyá-ból245
A Lélek halhatatlanságá-ból246
A Tempefői-ből248
A Gerson-ból2350
Kisfaludy Sándor: A Himfy Szerelmeiből255
A Somló előhangja256
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz260
Fohászkodás262
Osztályrészem262
A közelítő tél263
Életphilosophia264
Kölcsey Ferenc: Csolnakon267
Igazság267
Zrínyi második éneke268
Epigrammáiból269
Szép Lenka269
Kritikájából és emlékbeszédéből (Berzsenyi)270
A Körner Zrínyijéről-ből272
Kisfaludy Károly: A kérők-ből276
Xeniából279
Honvágy279
Zuárd280
Katona József: A Bánk bán-ból284
A magyarázó fejezetek jegyzéke
Mi az irodalom és az irodalomtörténet?5
Középkor
Latin nyelvű írott emlékek14
Magyar nyelvű írott emlékek22
Latin irodalom28
Magyar irodalom46
Összefoglalás49
A reformáció kora
A reformáció. Vallásos és tudományos irodalom56
Vitázó irodalom65
Költészet85
Balassa Bálint98
Összefoglalás99
A katolikus visszahatás kora
Vallásos irodalom. Pázmány Péter109
Tudományos irodalom. Szenci és Apácai120
Zrínyi Miklós gróf133
Jegyzet (A barokk)136
Gyöngyösi István140
Kisebb költők. Kuruc költészet146
Összefoglalás149
A hanyatlás kora
Történetírás156
Költészet. Mikes, Faludi, Amade169
Jegyzet (A rokokó)172
Összefoglalás173
A megújhodás kora
Franciás írók. Bessenyei186
Jegyzet (Klasszicizmus és romanticizmus)190
Deákos írók195
Németes írók209
Magyaros írók218
A nyelvújító harc. Kazinczy Ferenc234
Csokonai Vitéz Mihály253
Kisfaludy Sándor258
Berzsenyi Dániel264
Kölcsey Ferenc274
Kisfaludy Károly281
Katona József286
Összefoglaló289
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nemzeti irodalom története I. A magyar nemzeti irodalom története I. A magyar nemzeti irodalom története I. A magyar nemzeti irodalom története I. A magyar nemzeti irodalom története I. A magyar nemzeti irodalom története I. A magyar nemzeti irodalom története I. A magyar nemzeti irodalom története I.

A gerinc vászonnal pótolt, rá az eredeti gerincet visszaragasztották. A borító foltos, néhány lapon bejegyzések, ceruzás gyermekrajzok, a címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
4.380 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!