Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.560

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar népköltés remekei I.

Szerelmi dalok

Szerkesztő

Kiadó: Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai)
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 287 oldal
Sorozatcím: Remekírók Képes Könyvtára
Kötetszám: 43
Nyelv: Magyar  
Méret: 18 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Wodianer F. és Fiai könyvnyomdája, Budapest. Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés
Szerelemvágy
Levél a kedvesnek3
Bárcsak én még egyszer3
Alig várom..4
Ne ugorj - ne köszönj4
Három év mulva5
Azért a kendtek lányáért5
A kedves zálogban6
A két viola6
Árok, árok, tele van tiszta vízzel6
Az eke mellett6
Barna csóka, barna lány7
Suba, csizma, kalap ára7
Várj meg7
A galamb8
Nincsen nekem8
Vágy8
Szívfájdalom9
A molnár9
Szőlőtőke, venyige9
Csak beszélhetnék10
Szívedet add!10
Tavaszkor10
Minden ujjomra10
Tudja11
Haja, haja, hajnal akar lenni11
Három bokor saláta11
Pest mellett11
Debreczenben12
A benne lakóért12
Mint a rozmarin13
Férjhez megyek13
Haza, haza!13
Kék eres a szőlőlevél13
Rózsavetés14
Gógánfai faluvégen14
Tisza partján15
Hej, huj, bazsalik15
Itt az idő!15
Vagy szerelem, vagy halál16
Rozmaringnak, csak az a a szokása16
Fekete szem, kék szem16
Kis gyermek, nagy gyermek16
Réten úszik a haris17
Erdő, erdő!17
Madárszó17
Szív és szegfű17
Micsoda falu ez17
Páva akar lenni: párja lenni18
A német elvitte18
Találkozás
A fényes csillag is21
Fehér rózsa, piros rózsa21
Zöld erdőben22
A violavetés22
Vetettem violát22
Majoránavetés23
Féltem az uradtól23
A pápai utczán23
A régi után23
A régi24
Jön a szerető24
A szállást kérő legény24
Más faluban lakik25
Gyere be rózsám, gyere be!25
Gyere be, violám!25
Rózsapiacz25
Korcsmába, szőlőbe!26
Jön a tanyáról26
Jöjj el!26
Érik a cseresznye27
Elmennék tehozzád27
Czifra szűröm27
Hol fekszünk?28
Fehér szoknya28
Végigmentem a csököli gyöngyutczán28
Ott a pusztán28
Templom és korcsma29
Szép a csikó, szép a leány29
Hogy jött ide?29
Most jövök a kaposvári fogságból30
Leánykérés30
Kisderegecsi kastély előtt30
A guba alatt31
Az eveződ31
A péczeli piaczon31
Kedd helyett szerda31
Baraczkfa, somfa, repcze31
De csak úgy, ha lehet32
A kedves kedvéért32
Híd33
Bácskai menyecske A)33
Bácskai menyecsek B)33
Ucczu kis lány!33
Találkozó34
Találkozó a kert alatt35
Egyik külömb a másiknál35
A szerelem nagysága
A határtalan szerelem39
Meghalok érte40
Meghalok csurgóért40
Meghalok én magáért40
Csak az ő kedvéért41
Míg a világ világ lesz41
Nincsen olyan aranyvár42
Mi nagyobb a szerelemnél?42
A kit én szeretek42
Jaj de édes!42
Sok csók43
Sokat érő csók43
Jó estét43
Egész éjjel43
Záporeső esik, mégis fölkeresem44
Foly a Duna zavarosan44
Házasodjam, ne házasodjam?44
A szerelem mértéke45
Hajnalig45
A szerelem visszatart45
Nálad nélkül46
Csak a tied vagyok46
Ha én rózsa volnék46
Ne küldj, rózsám46
Boldog szerelem
Piros, szőke legény51
Mivel takarsz be?51
A ragyás kis barna52
A viola52
Szabad53
Mink vagyunk a rózsák53
Szárazon is, megázva is54
Van kökényfa, van rózsafa54
Szembe, ha szeretsz!54
Vásárfia55
Fehér keszkendő, tarka keszkenő55
Nincs szebb virág55
A Tiszának55
A hajó56
Eszemadta, barna szűz56
Most akadtam egy hajóra56
Nem iszom bort56
Hallod, rózsám57
Páros csók57
Szivárványos az ég alja57
Galambomnak kék szoknyája58
Letörött a régi58
Házam előtt egy almafa58
Titok!59
Árokparton59
Sárga dinnye59
A kevély béres60
A boldog gerliczepár60
Köszönet a szerelemért
Fekete pántlikám63
Áldás a kedves szüleimre64
Az új suba64
Hála a részvétért64
A hűség jutalma65
Szerelem lánczai
Rabod vagyok69
Ide kékellik a Mátra69
Szerelem rabja70
Elmult a szabadság70
Terjed a kökényfa ága70
Kalitkában71
Szerelemnél jobb az álom71
Hajnal óta71
A kedves dicsérete
A kedves háza75
A kedvesnél75
A kedves ablaka alatt76
A kedves álma76
Kisütött76
Rózsám szeme-szája77
Kicsike még az én párom77
Haja, haja!77
Kicsi vagyok, majd megnövök78
Haj rózsa78
Kertészkedés a rózsa körül78
Izenet a kedveshez78
Akármilyen szenes tőke79
Ha kimegyek a mezőre79
Legdrágább a kedves79
A kedves szépsége80
A kék szemért80
Szőke is, barna is80
A szőke hívebb80
Nem cserélünk81
Három csillag81
Piros alma81
Falu végén81
Az én babám tornyos nyoszolyája82
Az egyetlen igazi82
Megtetszett82
Gyönyörű violám83
Minden szép rajtad83
Fakó lovon83
Nincs párod!83
Féltő szerelem84
A fecske84
Akármerre járok84
Legény a talpán84
Legény módra85
Ez az utcza85
A kedves, diszben86
Alma, körte, szilva és kökény86
Semmisem választ el86
Mutasd ki magadat!87
Az igazi kedves87
A diák legkedvesebb87
Izenet88
Betegség
Nem csuda91
Nem voltam én addig beteg91
Érted vagyok beteg91
Nem vagyok én oka92
Ne halj meg!92
Megégett a rózsám keze92
Beteg a szeretőm93
Együtt halunk93
Van egy malom93
Jaj, de beteg!94
Katicza, Gyuricza94
Harag
De már annak vége van97
A kedves haragszik97
Ne haragudj!98
Zavaros folyó, haragos szerető98
Hej, rózsa, rózsa!98
A leghivebb szerető99
Szőlő és alma99
A kedves anyjának átka99
A kedves anyja100
Szem és szív100
Hűtlenség
Páratlan gerlicze103
Ugró-próba103
Fekete városban104
Hamis mindened104
A kútnál104
Hadd süsse a nap104
A hervadt rózsa105
A csalfa virág105
Szomorú hír105
Volt szeretőm106
Látod-e amoda106
Az álnok106
A megcsalt szív107
Más karján107
A csapodár107
A hitszegő107
Átalmentem108
Más karján108
Hamis leány108
Mért vagy olyan szomorú?108
Ablakomban109
Szabad leszek109
Ugarlevél, eperlevél109
Nem lesz mindég így110
Hagyma, hagyma110
Hamis leány csókja110
Inkább a mester111
Kesergő szerelem
Árva vagyok115
Az ég alatt115
A rózsa búja116
Az árva117
A bánat öl117
Rossz választás117
A dal forrása118
A megérett bánat118
Azt gondolod118
Ha meghalok119
Este120
Komáromban ég a gyertya120
Haj korcsmáros!120
Rossz férj mellett120
Késő bánat121
Temetőben rózsa121
Három kedves121
Halálvágy122
Rosszat jóval122
Az elszalasztott szerelem122
A kedves ostora122
Sárga-piros123
Voltam én már piros is123
Boldogtalan sors123
Pogány kedves karján123
Rossz emberrel124
A keszkenő124
Könnyeső124
Zavaros helyzet124
Vége van125
Egy is elég bú125
Gyász a kedvesért125
A menyasszonyi koszorú126
Ángyom, ángyom126
Sok az írigy126
Irigyeim127
Az írigyek műve127
Megint az írigy127
A csillagok128
Ne szeress128
Végigmegyek a temetőn128
Ösmerelten társ128
Tisza-Duna közben129
A toronynak129
Tilalom129
A te édes anyád133
Lassan, lassan, édes lovam130
Ha szeretőm volna131
Terhes felhő131
Mondtam, anyám!131
Kinek van baja?131
Elég volt a sírásból131
Fekete kökénynek132
Szabadság reménye132
A kedvest váró132
Mi haszna133
Az elveszett rozmaring133
Nem jöttem volna én ide134
Vége a nyugalomnak134
Megizentem134
A bor vígasztal134
Anya és kedves135
Tövis között135
Átok a hűtlenre135
Mindig más135
A híd136
A pajtás miatt136
Ha tudnám, ki lesz136
Lesz-e még kedvem?136
A bécsi kendő137
Ez az Edde137
Inkább a halál, mint a rabság137
Szeretem a kék ibolyát138
Nincsen olyan lencse138
A cédulaház138
Bánat a kedves után138
A cseresznye138
Bús szerető139
A fogoly madár139
Válás
A kedves útja143
Isten gondot visel144
Kis angyalom, hagylak az Istenre144
Isten fizesse meg145
A gyűrű145
Elszakadt a szerelem146
Sásat eszik az ökröm146
Édes falum határa146
Hosszú útra147
Beteg sem voltam én147
Jeges a sudarfa147
Maradj, hitetlen!148
Árok, árok!148
Kétség149
Utolsó csók149
A búnak párja150
Soha többé!150
El kell hagyni őt151
Válás151
Én elmegyek152
Vártalak152
Csak hű maradj!153
Csak egy rózsa153
Istenhozzád154
A búza154
Egy árvát küldöttem155
Mondd meg, rózsám, szándékodat155
Végrendelet155
Késő lesz156
Idegenben156
A csárda ajtaja156
Szeged-Budapest157
Azért, hogy a szeretőm elhagyott157
A hajnyírás158
Utoljára158
Elment, nem jön158
Mikor jő vissza158
Búcsú
Vajjon mit írjak rózsámnak161
Hajnal161
Végbúcsú161
Örök búcsú162
Éjjeli búcsúzás162
Hosszas búcsú162
Isten hozzád163
Nincsen kedvem163
Elmegyek, elmegyek163
Elmegyek én, meglássátok163
Elmehetsz!164
Nálad nélkül164
Sűrű könnyem164
Áldás a kedves útjára164
Korán164
Ritka a hű legény165
Volt!165
Volt szeretőm166
Sírfelirat166
Én lementem a kis kertbe166
Nézz ki rózsám167
Találok szeretőt168
Isten hozzád, kedves rózsám168
168
Hiába jön169
Akkor!169
Elmaradtunk169
Árva madár170
Jaj de szépen170
Katonahivatás171
Katonának kell menni171
Nem hitted, hogy katona leszek én!171
Azt gondoltam, míg csak élek172
Kanizsai dobogós híd alatt172
Egyedül172
Visszavárom173
Ha te úgy, én is úgy173
A Tiszából a Dunába173
A szeretőhöz, aki mást választott173
Emlékeztető174
Hire sincs a kedvesnek174
Megizentem174
A halott kedves175
Rózsavíz175
Ki gondol a leánynyal175
Sír a fehérnemű176
Nem viseled gondomat176
Kis csupor, kis szerelem176
Elhagyott ház176
Két szív elválása177
Csak még egyszer!177
Az igazi177
Majd kinyílik177
Utolsó este178
Szomorú udvar178
Rossz csere178
Amerre én járok178
Fehérben179
Azt gondoltam, eső esik179
Akkor veszlek el179
Szerencsés utat!180
Horgolt kendő180
Cseresnyefa pirosat virágzik180
A kaposi kanális180
A hegyről a völgybe181
A két kedves181
Majd visszajön181
A sírásó182
Házad előtt182
Kiöntött a Marczal vize182
Kis pej lovam nem esz a zabot182
Mától holnaputánig182
Gyászos hetek183
Szerelem örvényei
Gyertyavilág187
Szem és száj187
A börtönben187
Keserves óra188
Szerelem jutalma188
A szentgyörgyi piaczon189
Az én rámás csizmám189
Sárga csikó190
A pesti kaszárnya190
A keszkenő190
Add nekem!190
Fekete gyászban191
Baj191
Nem kell a bor191
A pünkösdi rózsa192
El az írigyektől192
Nem szerelemből192
Ha kimegyünk193
Hej, violám193
Amoda egy virág194
Oh, te ravasz róka194
Jaj istenem, beh megvertél194
Árok, árok195
Nincs széna, van széna195
Nem kell a fia195
Szegénység196
Ősz196
Ugyan, babám196
Verd meg, uram, azt az embert197
Megverek valakit197
Szerelem iskolája
A szerelem útján201
Jobban esik201
Lágy kenyér, kis leány201
Búza és szerető202
Magyar szó, magyar csók202
Szépítés202
Ha nekem szóltál volna202
A kalap203
Sír a leány204
Kiverem a lovam204
Mindig jobb a szinbor204
Annyiszor nem!205
Legényember, házasember206
Szerelem virága206
Földeáki faluvégen206
Érted van207
Ha megúnom207
Ne higyj neki!208
Az iródeák208
Két alma208
A kertész209
Elhervad a rózsa209
Esik eső, zúg a malom209
Az én libám210
Tied leszek210
Elég három210
Kalap és kedves211
Levendula211
A nyoszolyám211
A legátus212
Jaj be szennyes212
Ha tudhatnám212
Három kendő212
Miért nincs212
Arra alá Baranyába212
Enyelgés, tréfa
Hová tegyem215
Uj a csizmám215
Ej haj, liliom teringette!216
Heje-hujja!217
Széles a Dunavíz217
Nem szeretem217
Körösbe kéretnek217
Arra alá decsi határ szélén218
Zöld a kökény218
Mindenáron219
Reczepicze, haj!219
A csősz219
Elhajtanám a libát220
Juhászlegény220
Bárcsak az éjtszaka220
Egy-két pár csók221
A gyáva221
A madár222
Hej Kolozsvár222
Kerek ez a zsemlye223
Pipi a kendője223
Feleség - szerető223
Menjek, ne menjek?223
Elesett a lúd a jégen224
Segítség224
Rossz házasság224
Sokféle kedves225
Nincsen feleségem, de majd lesz225
Kertemben226
Szerelem száz alakban
A szegény leányok229
Leány vagyok229
Gyöngyélet229
Pántlika és konyt230
Pántlika és kalap230
Menyasszony, vőlegény230
Magyar menyecske231
Nincs hunczutabb a legénynél231
Ha leány nem volna231
Már minálunk232
Kötődés232
Virág a virágnak232
Anyja leánya233
Hamar megvan233
A gyolcs ing233
Várda város233
Picziny csizmám234
Az áruló kedves234
A madár és a legény234
Általmentem a hídon234
Majd megbékül235
Fehér, sárga, barna és piros235
Kölcsönösen235
Fenyegetés236
Leányt szeret236
A nánai csárda236
A legény búja236
Sárga csikó, árva kis lány237
A paripa237
Asszony lesz237
Csak, ha jut237
Szép a rozmaringszál237
A torony238
Ha szűröm lesz238
A falu rossza238
Fogadás238
Csak úgy, mint otthon239
Leányosztály239
Légy jó!239
Nem szeretem az uramat239
A csalfa legény240
Nem bánom240
A magát mutogatni vágyó241
Leányok, menyecskék, öregek241
Arra alá faragnak az ácsok241
Nem a húgom, a galambom241
Lágy a kenyér241
Kedves nélkül242
Az elveszett sarkantyú242
Végrendelet242
Erdő, erdő, de magos vagy243
Nagy áron vett szerető243
Bolond leány244
Nincs benne haszon244
Engem szeress244
Erdő, búza, árpa244
Tízből három245
A pacsirta245
Barna, de nem czigány246
A keskeny utczában246
Mi bántja?246
Csak a szíved enyém legyen246
A rozmaringültető247
Pacsirtaszó mellett247
Ha leány nem volnál247
Majd a ruha bánatot hoz247
Hosszú szerelem248
Rövid szerelem248
A bokréta248
Most jó szeretőt tartani249
Virágszemle249
Nagy a választék249
Bekerítve250
Visszatérés a régihez250
Mogyoró és vőlegénység250
Esik az eső250
Szárad a bokor251
Ne epedj!251
A Csap-utczán251
Rózsaszedés252
A gerlicze fészke252
Csereajánlat252
Harangoznak252
A kereset252
Csütörtöktől szombatig253
Mit ér, ha jön is253
A kedves ökre253
Gyerünk tovább!253
Már ezután253
Városban tartott szerető254
Szőke, barna254
Esőben254
Se nem paraszt, se nem nemes255
Piros barna szép kis leány255
Csak az anyádnak ne mondd!255
Bár ne volna oly szép!255
Tilos az ölelés255
Mit ér minden, ha nincs szerető256
A bor ára256
A szür ára256
A molnár leánya256
Erdő, erdő257
A számadó zálogban257
Babot vittem257
Nem hiszek senkinek258
Kökényfa, almafa, baraczkfa258
A lány hire258
Derül-borúl258
Szeret-e még259
Korai szerelem259
Ne menj el!259
Három csillag, három kedves259
Az igaz szívű260
Bolond, aki lánynak hiszen260
Leány, mint kerülő261
Hideg sincsen261
Én azt megteszem261
Biztatás262
A vándorlók262
Ez a kis lány262
Piros, piros263
Győri vásár, pesti vásár263
Szerelem263
Egészség és bánat264
Nincs a nélkül264
Szem és szív264
Az idegen kedves264
A három alma264
A kökény265
Nem is rózsa265
Csak azért265
A kedves levél266
A más menyasszonya266
Soha!266
Utmutatás266
Legényhűség, leányhűség267
A Dunába sok a víz267
Könnyű szeretetü267
A gyenge ágy267
Madárkergetés268
Vékony hűség268
Diófa alatt268
Béres gyerek268
Táncz közben269
Nincsen szeme269
Czipő és bunda269
Nem mind arany270
Jól meggondolod270
Hiu várakozás270
Nem leszek én többet diák270
A diák271
A templomkerülő271
A leányért271
Kukorica szára271
A kedves felé272
A kedves kendője272
Sok szerető273
Azért, hogy én szegény vagyok273
Esőben273
Czigány leány, tót leány273
Nem forog a malom273
A szarka274
Kutya, macska274
A kis madár274
Kolosvári várra274
Volt szeretőm275
Hej, kikirics275
Kakarkuti dobogós kőhidnál275
Lenge nád, vékony nád276
Szép a szép ló276
Huzd rá276
Áll előttem egy277
Tegnapelőtt277
A sas és a legény277
Ez az utcza körül szegletes278
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar népköltés remekei I. A magyar népköltés remekei I. A magyar népköltés remekei I. A magyar népköltés remekei I. A magyar népköltés remekei I. A magyar népköltés remekei I. A magyar népköltés remekei I.

A borító kopott, a címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
3.440 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba