Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.747

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar népköltés remekei II.

Balladák, románczok stb.

Szerkesztő

Kiadó: Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 319 oldal
Sorozatcím: Remekírók képes könyvtára
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 18 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Wodianer F. és Fiai könyvnyomdája, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

JULIA SZÉP LEÁNY.

Julia szép leány jó reggel fölkele,
Kisétála vala a búzamezőbe, -
A búzamezőbe, búzavirág szedni,
Búzavirág szedni, koszorúba kötni,
Koszorúba kötni, magát ott... Tovább

Előszó

JULIA SZÉP LEÁNY.

Julia szép leány jó reggel fölkele,
Kisétála vala a búzamezőbe, -
A búzamezőbe, búzavirág szedni,
Búzavirág szedni, koszorúba kötni,
Koszorúba kötni, magát ott mulatni.
Borzogatni kezdé arany színű haját,
Mosogatni kezdé rózsaszín orczáját.
Föl is föltekinte a magas egekbe,
Egy szép gyalog ösvény hát ott jődögél le,
Azon ereszkedik fodor fehér bárány,
A napot s a holdat szarva között hozván;
A fényes csillagot a homlokán hozta,
Két szép arany perecz, aj! a két szarvábal,
Aj! a két oldalán két szép égő gyertya;
Mennyi szőre szála, annyi csillag rajta.
Szóval mondja néki fodor fehér bárány:
»Meg ne ijedj tőlem, Júlia szép leány!
Nem kisértet vagyok, mennyből követ vagyok;
Azért küldött hozzád az Ur Jézus Krisztus,
Mert most esett híja szüzek seregének:
Ha eljönnél velem, én oda vinnélek,
A mennyei karba, a szent szüzek közé,
Hogy betelnék veled az ők kegyes rendi;
Első kakasszókor jönnék nézésedre. Vissza

Tartalom

Balladák, románczok és rokonneműek
Júlia szép leány7
A királyfi9
Három árva12
Görög Ilona13
Ihon nevekedék15
Bátori Boldizsár16
Szép Ilona18
A megszökött és visszatért feleség A/19
A megszökött és visszatért menyecske B/22
A hegyi tolvaj23
Barcsai24
Asszonytörvény25
Kapitányné leszek26
Fehér László27
Magyarósi Tamás31
Végrendelet32
Kis Gerő Istvánné33
A sárga hasú kígyó35
Kőmíves Kelemen37
Siroki erdőben41
Szomszéd legény Gyurka41
Az kell nekem43
Mikor jön vissza44
Anyám és én45
Kata és én46
Bíró Szép Anna48
A halálra tánczoltatott leány51
A tréfás juhász52
A megölt legény53
Ifju Jánosné54
Árva Giliczéről55
Ugron János56
Betlen Anna57
A posta59
A székely katona60
Szép Julia61
Az asszony62
Budai Ilona63
Szűcs Maris65
Kádár Kata66
Homlodi Zsuzsánna69
A gyáva71
Fogarasi István71
Fogadás73
Kicsi nemes legény74
János74
Dancsuj Dávid75
Sári asszony76
Kerekes Izsák78
A bölcső mellett80
A vendéglátó anya80
Bíró Máté81
Hajnalban, hajnal előtt83
A fogoly katona84
A sereg86
A rab legény86
A páva87
Levél a rabságból87
Három tolvaj legény88
Új legény88
A kisasszony89
A sebesült vitéz90
A Pipa-csárdában90
Tulsó soron91
A leczke92
A hamis asszony93
Az ajtón93
Ló és leány94
Posta bácsi94
A molnárlegény kedvese95
Gegő és Kati95
Eső alatt96
Mihály gazda96
Gombosné97
A megégett gulyáslegény98
Az én lovam98
Nincsen széna99
Kispál Imre99
Gyönge Andris100
Balog Józsi100
Forró Julis101
Déne Józsi102
Oláh Péter102
Az ebfali nagy futás103
Virágénekek
Szentiváni ének
Tűzrakó dal109
Virágos Szent János hívása109
Tűzugrás109
Kiházasítás110
Virágok vetélkedése110
Dió-dal111
Cseresznye-dal111
Mária-ének111
Kútba nézés111
Kiházasító dalok
A három virág112
Sohasem tartottam113
Duna partján két szép nádszál114
Aj, én is tartottam114
Fáj a szívem ezekért115
Szöllőhegybe, temetőbe115
Zsuzsa asszony - Jancsi uram116
Az én kutyám116
És kimenék116
Oda künn a csöngőben116
Törökbúza pogácsának117
Viszik, viszik a szilvát117
Sárga csikó, csengő rajta117
A violát119
Teli kertem zsályával119
Ingót-bingót termett a fa119
Tűz villog, nap ragyog120
Barátim, pajtásim120
Oh, én édes karvalykám121
Pávaének121
Kizöldült122
Egy szombaton este122
Csíkszék közepében122
Haj, fürjecském123
Város végén124
A szebeni piaczon124
Kőház mellett125
Hess, légy125
Kicsi dobos126
Uppá, czuppá, féltekenő126
Három itcze köménymag126
Romlik szívem127
Nyerít a ló127
Égből szállott dali madár127
Diákutczán127
Rózsi asszony szép bokája128
Kivirágzott a diófa128
Széles víz a Rajna129
A két leány129
Egykor két leány130
A három leány131
A vén leány134
Regős ének134
Pásztorélet, betyárélet
Az alföldi csikós139
Juhászbojtár dala139
Nem kell nékem köpönyeg141
A béres141
Ősz az idő142
A kónyi csősz142
Víg élet143
Aladáron143
Korcsmárosné143
Kiszáradt144
Dömötör felé144
Debreczeni kerek erdő144
Kiszáradt a tóból145
Kanászdal145
Szárazság145
Kanász voltam145
A nyáj után145
Megállott a gulya146
A meggyesi pusztán146
Nem akar a vezérürüm legelni147
Volt paripám148
A juh148
Karikába148
Itthon van-e a kanász ?149
Született engem az anyám149
Falkám között149
Juhászdal149
Szép asszony juhásza150
Eszterházi kanász nótája150
Gulyás vagyok151
Be van az én szűröm ujja kötve151
Betyár-élet151
Bogár Imre153
Igyál!154
Én is voltam kis Bácskába154
Erdők, mezők154
Szól a csengőm154
Jöhet már155
Rózsa Sándor155
A széchenyi szép gulyája156
Barabás156
Bácskában156
Angyal Bandi157
A jó csikó159
Csehó Pista159
Isten hozzád, szülöttem föld160
Betyár vagyok160
A juhászbojtár161
Hitel161
Tisza partján162
A lótolvaj163
A betyár utazólevele163
Az ártatlan164
Horvát Jóska164
Tolvajpraktika165
Bimbó Jóska165
Hat csikóért166
Úgy ég a tűz, ha lobog167
Az egyesben167
A kocsmárosleány167
Tömlöczben168
Jáger Jóska169
Sobri Jóska az erdőbe169
A betyár búja170
Sobri170
A légrádi révnél171
A kovácsnál171
Mikor még én kicsin voltam172
Már ezután sokat járok172
Van kantárom172
Felsőföldi betyárgyerek173
A ló nyoma173
Bujdosóban173
Jó volna ellopni173
Nagy a világ173
Jankováczi pusztában174
Miháldiban174
Juhász András175
Rózsa sándor175
A marczali nagy rablás176
A betyár kedvese178
Haza és király
Ének István királyról181
Buga Jakab éneke182
Jaj már minékünk183
A marakodók183
Hazám183
Galiczia szélén183
Szomorúság183
Katonáné184
Tiszapartra186
Fuvom az éneket186
Kis-Hodájon187
Észak felől187
A gőzösnek188
Zsindelyezik a soproni nagy kocsmát188
A tatai templom előtt188
Nem soká eszem az apám kenyerét189
Huszár leszek189
Ütközet előtt189
Csak egy kérés190
Elküldötte Ferencz császár190
Bucsú Olmütztől191
Besorozott a német191
Hetven póstányira192
Perczel Móricz193
Jaj be magas hegyet látok193
Ujság193
Ne tanítson engem senki194
Borju és bakkancs194
Kese füle, farka van194
Sohasem vétettem195
Ki a huszár?195
Tiszán-Dunán196
Ezer esztendeje196
Felszántom a király udvarát196
De meguntam197
Erre, arra orsovára197
A Miklós-huszár197
Kócsagtollam197
Harczan és harcz után198
Isten hozzád, Nógrád!198
Elkészült már198
Édes anyám, miért szültél199
Édes anyám, édes anyám199
De szeretnék a császárral beszélni199
Szent-Miklósra200
A király ruhája200
Sárga városháza201
Vármegyeház201
Sárga ló201
Király katonája202
Nem bánom én202
Lovasból bakancsos203
Szép a huszár204
Már eljött az a nap204
Sárgára van204
A szegedi kaszárnya205
Megy a gőzös205
Bátorkeszin205
Ha bemegyek205
Zsindelyezik206
Kiállottam206
Már minálunk206
Eger felől jön a török207
A huszár207
Nem őrzöm én207
A katonának208
A szégyenlős208
Árva vagyok209
Ferencz József hivat209
Az a legény209
A gyálai csárda209
Magyar huszár210
Sárga lábu csirke210
Borközi állapot
A kánai menyekző213
Tekeres-kukuros fának214
Bor215
Bortus216
Víz és bor217
Csak hadd maradjon218
Nincsen a világon219
Vendégség219
Igyunk!220
Jó a somlai is221
Miért jó?221
Gyerünk, menjünk a kocsmába221
Pálinka és bor222
A borravaló222
Nosza legény222
Teli hordó222
Adj kezembe223
Addig verjed223
Nem messze van ide makó223
Haragszik a gazda223
Tessék!224
Igyál, Rozália224
Marczin zsidónál224
Bor és víz224
Megiszom én a jó bort225
Ha én egy225
Egyik szőlőtőke fehér226
Oh én édes pintes üvegem226
Félre tőlem226
Lúd és ember227
Csak azt mondják227
Mindig innám, ha volna227
Életemnek végóráját228
Jó bor kell228
Komám asszony228
Tartsa Isten, tartsa230
Adjon Isten231
Jaj, de kutya kedvem van231
Jó bor231
Búcsú az észtől231
Mikor rám kerül231
Hej, kis korsó232
Tréfa és gúny
A jobbágy sorsa235
Kicsinyke még236
Izent nékem237
Minek?238
A kúnsági lányok238
Leesett a piczelakat239
Kiment a ház239
Bátyó felesége239
Réz tepsziben240
A sárkányi leányok240
A czigány feleség240
Jó az uram241
Ez a kis lány csak egyre tagadja241
Elment az én uram Pestre241
Jó volt241
Uram részeg242
Rossz tejet szopott242
A derék bíró242
Nincsetlenség243
Mindenkinek van243
A két kakas243
Akármilyen vén244
Hunczut244
Vén asszony, vén ember244
Olyan az asszony245
A gyöngyösi lányok245
Három éli van a sásnak246
Szépség246
A czigány baja246
Mondd meg rajkó247
A czigányasszony248
Kolobóczi száraz kóró248
Kaposi síkon248
Már minálunk248
Harmatos a248
Nagynénike249
Ide s tova249
Ha engemet249
Olcsó vásár249
Hej liba, hej dunna250
Dénes Éva250
Fehér szőlő, bakator250
Mikor tánczol a remete250
Hogyha engem valaki251
Sárga csizma251
Ördög bújjék a piros czipődbe251
Sári lányom251
Három szekér széna, szalma251
Nem káposzta252
Leesett a makk252
Én azt megteszem252
A barátok253
A jegyzősegéd253
Sánta Marczi253
Rébék Józsi253
Csimáné254
Barna pösze254
Bagdi255
Vagyok olyan255
Az Isten éltesse256
Bazsa Mári256
Betűnóta257
Vegyes
Pártabucsuztató263
Rigó és gerlicze265
Nyomoruság az életem265
Amoda egy virág266
Erdő, erdő, kerek erdő266
Ide künn a zöld erdőben266
Egykor és most266
A varjak267
A héja267
Kapum előtt halastó267
Drága asszony, olcsó legény268
Meg is házasodnám268
Házasodni, férjhez menni269
Melyik a jó?269
A míg megházasodik270
Választás270
Galamb helyett ölyv270
Szűkebben270
Magas dombról270
Lám, megmondtam, ne vedd el271
Mi kell neki271
Jaj de csinos kis katlan271
Ej, zsidó lány271
Intés a legénynek272
Nem mind ezüst273
Czifra kapu273
A molnárleány274
Leány élete, legény éelte274
Nem idevaló születés274
Árva vagyok275
A mostoha275
Nékem is volt édesanyám275
Ez a szemem275
A molnárnál276
Molnárlegény voltam én276
Haragszom én arra szóra276
A sümegi piaczon277
Kis kalapom277
Mérges gazda277
Rossz gazda278
Sovány bér278
Jó gazda: asszony nincs278
Mért nincs a béresnek ereje?278
A palánki csárdába278
Kiaszott a diófa279
A szolgalegény279
Zörög a kocsi279
Elszáradt a bodzafa279
Megfogom az ökröm szarvát280
Szálláskeresés280
Elvitte a gólya280
A félénk281
Megszáradt szív 281
Kisdergecsi kákaberek281
Én vagyok a magyar gyerek281
Szegénység282
Rossz jel282
A nagy gége282
Adjon isten minden jót283
Megállj bíró283
Harangoznak283
A kútnál283
Meggyuladt az uzsorai csárda283
Jaj de bánom, hogy én halásszá lettem284
Az én lovam284
A világ284
Zengenek az erdők284
Kis lány285
Fáj a kutyámnak285
Béres, kocsis legény285
Ha csak egy van286
Ess az eső286
Ha a diák286
A párnás tánczdal286
Kirikoty mese287
Legénység vagy házasság290
A kérők292
Kosár294
Mindenkinek van295
Szép kis feleség295
Lakodalmi gajd295
Borúra derű297
Nincsenség299
Mostan hevertemben300
A jobbágy301
Gyere pajtás katonának302
Katonavilág303
Musztafa, Karafa305
Magyarul305
Virágénekek
Kosarazó307
Két szál pünkösdrózsa308
Ha én falu végén308
Legényosztály308
Fehér virág309
A tej309
Elment a Pista309
Pali és Fáni309
Tavasz310
Körteszedés310
Amott vagyon egy kis erdő310
Széles a Tisza311
Nacza néni311
A kordély311
Ének Szűz Máriához312
Képek jegyzéke
A királyfi
Kőmíves Kelemen
Kádár Kata
Ló és leány
Egykor két leány
A betyár utazólevele
Az a legény
Üzent nékem
Egykor és most
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar népköltés remekei II. A magyar népköltés remekei II. A magyar népköltés remekei II. A magyar népköltés remekei II. A magyar népköltés remekei II. A magyar népköltés remekei II.

A borító kissé kopott, foltos. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak.

Állapot:
3.440 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba