Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nyelv az informatika korában

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az emberi művelődés olyan heves, gyors ütemű változásban van, mint történelme során meg soha. Valószínűleg nem volt még század, amely oly számos, az emberek hétköznapi életét közvetlenül is... Tovább

Előszó

Az emberi művelődés olyan heves, gyors ütemű változásban van, mint történelme során meg soha. Valószínűleg nem volt még század, amely oly számos, az emberek hétköznapi életét közvetlenül is befolyásoló felfedezést tett volna, mint a most lezáruló. E változások között valószínűleg nem a legjelentéktelenebb az ismeretek tárolásának és az érintkezés eszközeinek tökéletesedése, az ismeretek továbbadásának és általában az érintkezésnek a felgyorsulása, amit röviden informatikai forradalomnak nevezünk.
Mindez tudati változásokat von maga után, sajátos módon két ellentétes irányban, egyfelől az egyetemes és egyetemesítő, másfelől a helyi (csoport-, lakóhelyi, területi, egy országhoz, esetleg földrészhez kapcsolódó) tényezők felerősítése irányában. Az érintkezési lehetőségek egyetemessé válása pedig egyfelől a különbségek, szellemi határok, helyi hagyományok, nemzeti különállások stb. elmosódása irányában, másfelől éppen ezek felerősödése, az egyetemességben való szóhoz juthatása irányában hat, hiszen az érintkezés kétirányú folyamat, s a fejlődés mindkét iránynak lehetőséget biztosít. Vissza

Tartalom

Ritoók Zsigmond: Előszó9
Glatz Ferenc: Tézisek a magyar nyelvről13
Ahogyan természettudósok látják
Michelberger Pál: Nemzeti nyelv a tudományban: múlt-jelen-jövő19
A nemzetközi tudományos élet nyelvi tendenciái19
Az egységes tudományos nyelv hatása a társadalomra és a gazdaságra21
Az egységes tudományos nyelv hatása a nyelvekre21
Az egységes tudomáynos nyelv hatása a tudomány fejlődésére23
Hogyan tovább?25
Összefoglalás helyett26
Marx György: Tudomány kettős kötésben29
Egyetemes és nemzeti29
Szólni a nagyvilághoz, szólni a magyarsághoz31
Ahogyan nyelvtudósok látják
Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány feladatköréről mai nyelvünk állapota és változása ügyében35
Nyelvszemlélet és a nyelvi változások értékrendje35
A nyelvművelés és a történeti nyelvészet42
Deme László: Az anyanyelvészet fogalma és társadalmi feladatai49
Elvi kérdések (elméletieskedés nélkül)49
Egy kutatási munkálat tervezete (a megvalósíthatóság reménye nélkül?)51
A társadalmi feladat (és a társadalom feladata)55
Balázs Géza: Nyelvstratégia57
A magyar nyelvstratégia, a nyelvművelés kerete57
A nyelvstratégia vonzáskörébe tartozó nyelvtudományi alapkutatások, felmérések, vizsgálati szempontok58
Egy modern nyelvstratégián alapuló nyelvművelés fő irányai63
Cél: a teljes kommunikáció68
Nemzetközi összevetés70
Fábián Pál: A nyelvművelés feladatai73
Szaknyelvművelés73
Az anyanyelvi nevelés nehézségei75
A helyesírás megőrzésének feladata76
Gyengülő nyelvművelés - romló nyelvi kultúra77
Grétsy László: Anyanyelvünkről, bizakodva79
Nyelvi hiteles helyet!80
Pomogáts Béla: Nyelvújítás az ezredfordulón83
Pusztai Ferenc: Magyarul és magyarán91
Anyanyelvünk távlatai91
Nyelvi többközpontúság93
A szaknyelvek és a köznyelv távolodásáról95
Kontra Miklós: Anyanyelv, diszkrimináció, oktatás99
A cigány mint anyanyelv99
A határon túli magyar nyelvről100
A nyelvhasználatba történő beavatkozásról103
Bánréti Zoltán: Az anyanyelvi nevelés modernizációjáról105
A tradicionális nyelvoktatás hibái105
Remények a tradíció meghaladására108
A program továbbépítéséről114
Szépe György: Szakemberek és beszélők együttműködése a magyar nyelv jelenével és jövőjével kapcsolatos kérdésekben119
Az Akadémia szerepvállalása120
Hat tétel a magyar nyelvhasználatról121
Mit tehet a Magyar Tudományos Akadémia ezen a téren?127
Kiefer Ferenc: Néhány gondolat a nyelvi technológiákról129
A magyar nyelv modernizációja130
A korszerű szótárkészítés131
A beszélt nyelv vizsgálata132
A magyar nyelv leíró nyelvtanáról133
Ahogyan társadalomtudósok és informatikusok látják
Hunyady György: A nyelv szerepe a nemzeti azonosságtudatban137
Nemzetfogalmak137
A nemzetbe tartozás kritériumai a közgondolkodásban138
Tölgyesi János: A számítógéppel és az internettel kapcsolatos fogalmak útja a köznyelv felé143
A tömegkommunikáció változásai143
A kulturális-nyelvi hatások az informatika korszakában146
A mikroszámítógépek terjedése és nyelvi birtokbavétele146
Az internet151
Zárszó helyett153
Terestyéni Tamás: Adatok a magyarországi nyelvi-kommunikációs kultúra állapotáról155
Funkcionális írástudatlanság155
Idegennyelv-tudás Magyarországon165
Angelusz Róbert - Tardos Róbert: A számítógépes és az internetkultúra magyarországi elterjedésének adatai177
A számítógép és az internet társadalmi diffúziója177
A hozzáférés eltérő esélyei181
Néhány adalék a számítógép társadalmi fogadtatásáról185
Summary187
A kötet szerzői195
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nyelv az informatika korában
Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!
Állapotfotók
A magyar nyelv az informatika korában A magyar nyelv az informatika korában

Az alsó lapélek enyhén sérültek, foltosak.

Állapot:
940 Ft
650 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!
Állapotfotók
A magyar nyelv az informatika korában A magyar nyelv az informatika korában

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
940 Ft
750 ,-Ft 20
11 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!
Állapotfotók
A magyar nyelv az informatika korában A magyar nyelv az informatika korában
Állapot:
940 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!