Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.505

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája

Szerkesztő

Kiadó: Magyar Könyvklub
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 693 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN: 963-547-680-9
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Ez a hatalmas munka arra vállalkozik, hogy egyetlen kötetben közreadja mindazt, amit nyelvünkről és irodalmunkról tudni kell. Nyelv és irodalom egymástól elválaszthatatlanok, a nyelv alakulását irodalmi alkotások őrzik, ugyanakkor az irodalom nem csupán az un. "magas kultúrát" foglalja magába, hanem egyre inkább kiszélesedik, és a tömegkultúra, a könyvtártudomány, sőt a magyarságtudomány, a magyarságkutatás (a hungarológia) ugyanúgy beletartozik, mint az irodalmi közélet. Kinek szól a könyv? Közép- és felsőfokú tanintézetek hallgatói tankönyvként hasznosíthatják, az érdeklődő nagyközönség pedig a legátfogóbb, valódi enciklopédiát kapja kézhez a 3. évezredben nyelvi kultúránkról.

Tartalom

A magyar nyelv alapjai7
A nyelviség8
Jelek és jelrendszerek11
Nyelv és gondolkodás17
A nyelv eredete20
A nyelvek típusai között a magyar nyelv23
A nyelvek területi kapcsolatai27
A nyelvrokonság30
A világ nyelvei34
Nyelvünk rokonítási kísérletei47
Az uráli nyelvcsalád49
A finnugor együttélés54
Az ugor nyelvek62
A magyar nyelv története65
A nyelvtörténeti kutatás66
Nyelvünk őskora73
Ómagyar kor79
Középmagyar kor86
Felvilágosodás, reformkor, nyelvújítás92
A szabadságharctól az első világháborúig99
A legújabb kori magyar nyelv104
A mai magyar nyelv rendszere107
A beszédhangok108
Szójelentés112
A szófajok116
Szóalaktan119
A szóképzés123
Ragok és jelek129
Szóösszetételek133
Szószerkesztés136
Állandósult szókapcsolatok141
A mondat147
A mondat fajai149
A mondategység152
A mondategész158
A szöveg161
Hangsúly és hanglejtés164
A nyelvhasználat kérdései167
A stilisztika története168
Az élő stílus172
Az irodalmi nyelv178
Retorika183
Nyelvművelés189
Nyelvi politika194
A magyar nyelv oktatása külföldön202
Írás, helyesírás206
Személynevek213
Helynevek220
Társadalom és nyelv229
Nyelvjárásaink235
A regionális köznyelv240
A gyermeknyelv244
A nyelvi humor249
A magyar nyelvtudomány története254
A nyelvi műalkotás263
A nyelvtől az irodalomig264
Nyelv és vers270
Szépirodalmi közlésformák, műfajok278
Irodalmunk kezdetei285
Az ősi magyar hitvilág és az ősköltészet286
A középkori irodalom jellege289
Latin nyelvű világi irodalom292
Latin nyelvű egyházi irodalom295
A középkori magyar nyelvű irodalom298
Humanizmus és reneszánsz302
Középkori és reneszánsz drámák306
Janus Pannonius311
Három évszázad irodalma315
A reformáció Magyarországon316
A bibliafordítások száz éve319
Balassi Bálint323
Rimay János és a manierizmus326
A protestáns tudományosság329
A barokk kezdetei333
Pázmány Péter337
Hitviták340
Zrínyi Miklós343
Gyöngyösi és a barokk udvari költészet347
Rákóczi és Mikes351
Emlékírók355
A rokokó358
Tudományos irodalom361
Nőírók a 17-18. században364
Elbeszélő próza367
Iskoladrámák371
A régi magyar képvers376
A népszerű költészet381
Nyomdászat és könyvkiadás384
Könyvtárak és könyvolvasás388
Felvilágosodás, romantika, realizmus393
Irodalom és nyelv394
A népköltészet felfedezése397
A népköltészet műfajai400
A népiesség a 19. században403
Csokonai Vitéz Mihály406
Berzsenyi Dániel409
Költészet a 19. században412
Dráma és színház a 19. században415
Katona József418
Kölcsey Ferenc422
Vörösmarty Mihály425
Petőfi Sándor428
Arany János431
Olvasóközönség és regényirodalom a 19. században434
Jókai Mór437
Kemény Zsigmond440
Madách Imre443
Könyvek a ponyván447
Századvég és megújulás451
Századforduló a költészetben452
A próza megújulása és Mikszáth455
A dráma és a színházi élet459
Új törekvések a költészetben462
Folklór és folklorizmus465
Prózatörténeti fordulatok468
Krúdy Gyula472
Móricz Zsigmond475
Ady Endre478
Babits Mihály481
Kosztolányi Dezső484
Az avantgárd487
Kassák Lajos és Füst Milán490
Karinthy Frigyes493
Könyvnyomdák és könyvkiadók496
A két világháború között499
Költészet 1920 után500
József Attila503
Szabó Lőrinc506
Illyés Gyula508
Változatok az epikára511
Márai Sándor514
Németh László517
Próza az 1930-as években520
A dráma a század első felében523
A Nyugat harmadik nemzedéke526
Radnóti Miklós529
Kisebbségi magyar irodalmak532
Irodalmunk a második világháború után537
Írói csoportok, mozgalmak, törekvések538
Kisebbségi magyar irodalmak541
Nyugati magyar irodalmak547
Lírai kezdemények 1945 után 550
Weöres Sándor553
Pilinszky János556
Az Újhold költői560
A fényes szelek költői és Juhász Ferenc563
Nagy László566
Költők a poétikai forradalmak után569
A Hetek és a Kilencek572
Három portré575
Az epika modernizálódása578
Ottlik Géza és Mándy Iván581
Mészöly Miklós584
A modern dráma588
A groteszk591
Fantasztikus irodalmunk múltja és jelene594
A szórakoztató irodalom mesterei601
Az ezredvég irodalma603
Irodalmi központok, társaságok604
Képvers, hangvers, akcióköltészet608
A számítógépes költészet613
A posztmodern próza617
A magyar líra jelene620
A magyar próza jelene623
A magyar dráma jelene626
Határon túli magyar irodalmak az ezredvégen629
Könyvek a hálón634
Nyelv, irodalom, kommunikáció639
Sajtó és nyilvánosság640
A műfordítás646
Könyvnyomdák és könyvkiadók650
Könyvtárak654
Irodalmi emlékhelyek, múzeumok658
A kritikai kiadás661
Irodalomtudomány, -történet-írás664
A hungarológia fogalma és fórumai672
Névmutató677
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája
Állapot:
9.600 Ft
6.720 ,-Ft 30
60 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája
Állapot:
9.600 ,-Ft
86 pont kapható
Kosárba