Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.033

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében II.

Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum II. - Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19-20. század fordulóján/Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. and 20. Jahrhunderts - A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Bécs, 1986. szeptember 1-5. - elhangzott előadások/Vorlesungen des II. Internationalen Kongresses für Hungarologie - Wien, 1.-5. September 1986.

Szerző

Kiadó: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság
Kiadás helye: Budapest-Wien
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 735 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Német  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-04-0902-X
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Művelődési pluralitás a Duna-völgyi népek kultúrájában, különös tekintettel Bécs és a magyar főváros szerepére
Bécsy Tamás: A Duna-völgyi népek rajza a 19-20. század fordulójának magyar drámairodalmában575
Cindori Marija: A szerb irodalmi folyóiratok és a kelet-közép-európai kapcsolatok a XIX. és a XX. század fordulóján590
Guszerv Jurij: A magyar irodalom fogadtatása a szocialista országokban és annak előzményei595
Jakócs Dániel: A magyar kultúra recepciója Bulgáriában 1878-1914 között610
Kárpáti Paul: Kapcsolat, kölcsönösség, hatás Jókai 1870 és 1875 közötti németországi fogadtatásában624
Käfer István: Magyar sztereotípiák az 1867-1918 közötti szlovák irodalomban629
Najdenova Jonka: A bolgár-magyar kapcsolatok jellegének és korszakolásának kérdéséhez (különös tekintettel a XIX-XX. századi bolgár-magyar irodalmi kapcsolatokra)651
Sieroszewski Andrzej: Magyarország és Közép-Európa Németh László gondolatai rendszerében666
Szakolczay Lajos: Sinkó Ervin bécsi folyóirata, a Testvér672
Szaladze Manana: Magyar irodalom Georgiában681
Szávai János: Bécs a magyar emlékírás tükrében684
Szőke György: Bécs-Budapest: a pszichoanalízis kisugárzása a magyar szellemi életre (1900-1918)689
Szörényi László: Bécs szimbolikus szerepe Krúdy Gyula műveiben693
Tomis Karol: A magyar irodalom fogadtatásának időszakai a 20. századi szlovák irodalomban711
Tverdota György: Német Andor és Bécs716
Wojatsek Charles: Arany János hatása a szlovák irodalomra722
Nemzeti kérdés, irodalom, irodalomtudomány
Cavagliá Gianpiero: Hazafiság és irodalom. Megjegyzések egy századeleji vitához Ignotus körül744
Csapody Miklós: Program és nemzedék a két világháború közötti Erdélyben. Az Erdélyi Fiatalok 1930-1941 (vázlat)749
Kántor Lajos: Kísérletek az irodalom híd-szerepének érvényesítésére Erdélyben759
Király István: Lukács György nemzettudata765
Kovács J. Béla: A Brassói Lapok és a nemzetiségi kérdés778
Melczer Tibor: Babits Mihály felfogása a magyar nemzeti kérdésről és az Osztrák-Magyar Monarchiáról 1919-ig785
Pomogáts Béla: Kísérletek az együttműködésre. Erdélyi magyar-román-szász irodalmi kapcsolatok a 20. század elején800
Rákos Péter: Adalék a nemzeti alkattanhoz (Ady kapcsán)805
Székely András Bertalan: Közös dolgaink. Magyarok és szomszédaik közgondolkodásuk tükrében817
A paraszti polgárosodás kérdései a Duna völgyében. A népi kultúra fellendülése és hanyatlása
Andrásfaly Bertalan: Györffy István közreműködési eszméi835
Fejős Zoltán: A népművészet divatjának első korszaka845
Gergely Katalin: Paraszti polgárosodás a népi öltözködésben - A népviselet átalakulása, a paraszt-polgári öltözet megjelenése860
Horváth Terézia: A magyar és a szomszéd népek ékszerkultúrájának néhány jellemvonása a XIX-XX. század fordulóján (Ékszeranyagok a Duna mentén)867
Kiss Mária: A népi kultúra alakulása, különös tekintettel a magyarországi Duna-menti délszlávok szokásaira874
Kríza Ildikó: A ponyvairodalom és a szájhagyomány kapcsolata a parasztság körében a 19. század végén881
Páll István: Ház- és lakáskultúra az Észak-Tiszántúlon a XIX-XX. század fordulóján888
Tátrai Zsuzsanna: Osztrák-magyar interetnikus kapcsolatok a jeles napi szokásokban896
A népművészet mint a nemzeti kultúra forrása
Bárth Lajos: A kalocsai népművészet magyar jelképpé formálódásának folyamata905
Görömbei András: A folklór szerepe Nagy László költészetében911
Lehtinen Ildikó: Népviselet és nemzeti öntudat. "Jegyes a mi viseletünk"918
Móser Zoltán: "Fölszállott a páva..."924
Nagy Ilona: Kármány Lajos és a századforduló mitológiai kutatásai937
Tóth Emília: A magyar kultúra hatása egy nemzetiségi falura és népdalkincsére943
A századforduló irodalmi-művészeti irányzatai
Alexa Károly: Világkép és novellaforma a XIX-XX. század fordulóján. A mese felkutatása, kifosztása és megsemmisítése (Vázlat)951
Birnbaum Marianna D.: A magyar szecesszió néhány problémájához959
Bodnár György: A magyar premodern elbeszélés válaszútja964
Cazelles Nicolas: A műballada egyetemes műfaj. Arany Jánossal a Duna mentén. Az öregkori balladák970
Cygielska Elzbieta: Szecessziós elemek a lengyel és a magyar irodalomban976
Csűrös Miklós: Megjegyzések a 19-20. század fordulójának irodalmi népiességéről982
Deréky Pál: A magyar avantgárd irodalom fogadtatásának kezdetei (1915-1917)987
Eőry Vilma: Stílusirányzat és mondatszerkesztés. A szabad függő beszéd szerkezetének szerepe a stílusirányzatok elhatárolásában992
Erdődy Edit: Szempontok a századelő magyar drámájának értékeléséhez és megközelítéséhez997
Fehér Erzsébet: A magyar avantgárd eposz műfaji előzményei1003
Gömöri György: Szecessziós elemek Határ Győző színdarabjaiban1009
Horváth Károly: A szimbolikus-filozofikus költemény a kelet-közép-európai irodalmakban. Krasinski, Madách, Eminescu1014
Kálmán C. György: A magyar avantgárd líra kezdetei1020
Kemény Gábor: Életérzés és stílusforma Krúdy Gyula "bécsi" regényeiben1026
Kenyeres Zoltán: A Nyugat indulása és a közép-európai századforduló1033
Láng Gusztáv: Bölcselet és poétika. Megjegyzések a magyar századvég természetlírájáról1046
Lőrinczy Huba: Csáth Géza és E.T.A. Hoffmann. Szecesszió és romantika kapcsolata egy novella tükrében1051
Németi-Sargina Ludmilla: A bécsi szecesszió és századeleji irodalmi-művészeti irányzatainak magyar, cseh, lengyel és orosz variánsai1071
Sivirsky Anton: Magyar foklór vagy német romanticizmus?1092
Szabolcsi Miklós: A későszimbolizmus a magyar és az osztrák irodalomban1096
Széles Klára: A modern magyar líra születéséről egy irodalomtörténeti hipotézis alapján1110
A nyelvtudomány szerepe a nemzeti kultúra fejlődésében
Bachát László: Nyelvváltozatok a 19-20. század fordulóján1119
Bokor József: Előrevivő és visszahúzó vonások a 19. század végének magyaros nyelvtudományában1126
Horváth Mária: Nyelvi kölcsönhatások Ausztria és Magyarország között a monarchia idején1154
Juhász Dezső: Nyelvjárásismeret a századfordulón1160
Kovács László: A nyelvjárások és a köznyelv viszonya nemzetiségi környezetben1170
Nagy Gábor: Nyelvi eszmények Magyarországon a századfordulón1175
Szathmári István: A magyar irodalmi és köznyelv a XX. század fordulója körül1186
Történelem, kultúra és nyelv
Galambos Ferenc Ireneus: A nyelvtudomány és a népművészet szerepe a nemzeti kultúra megtartása és elmélyítése terén Burgenlandban1209
Hangay Zoltán: Tudomány, művelődés és középiskola a 19. század végén1215
Könnyű László: A magyar vers angolra fordításának problémái1220
Schöpflin Gyula: Irodalom a száműzetésben1228
Veenker Wolfgang: Megjegyzések egy magyar nyelvű minimumszótár összeállításához1233
Névmutató1237
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében II. A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében II. A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében II. A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében II.

A borító kissé kopottas, töredezett. A gerinc enyhén sérült. A lapélek foltosak.

Állapot:
4.900 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba