Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.484

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nyelv könyve

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Trezor Kiadó BT.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 604 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7685-01-4
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Anyanyelvünk a leghűségesebb társunk: elkísér bennünket a bölcsőtől a koporsóig. Zamatát még valódi tudatos létre ébredésünk előtt kezdjük ízlelgetni, általa ismerhetjük meg nemcsak a bennünket körülvevő, hanem a távolabbi világot is, segítségével hódíthatjuk meg a születésünket megelőző múltat és tervezhetjük el a lehetséges vagy éppen vágyott jövőt. Egyszóval: az anyanyelvnek köszönhetően válunk emberré.
Anyanyelvünk azonban ezen túl a helyünket is meghatározza a világban. Visszavonhatatlanul, eltéphetetlen kötelékkel részévé tesz egy közösségnek - a magyarságnak -, amelynek tagjait az fűzi össze az emberiség sok milliárdos tengerében, hogy ugyanazokkal a szavakkal mondják ki örömüket, bánatukat.
Ám anyanyelvünkkel nemcsak szavakat sajátítunk el, hanem szemléletmódot is: magyarul látjuk a világot.
Hazánkban közel ötven esztendő óta először jelent meg olyan kézikönyv, amely valamennyiünkhöz szólva egyetlen kötetbe foglalta mindazt, amit anyanyelvünkről tudni nemcsak hazafiúi... Tovább

Fülszöveg

Anyanyelvünk a leghűségesebb társunk: elkísér bennünket a bölcsőtől a koporsóig. Zamatát még valódi tudatos létre ébredésünk előtt kezdjük ízlelgetni, általa ismerhetjük meg nemcsak a bennünket körülvevő, hanem a távolabbi világot is, segítségével hódíthatjuk meg a születésünket megelőző múltat és tervezhetjük el a lehetséges vagy éppen vágyott jövőt. Egyszóval: az anyanyelvnek köszönhetően válunk emberré.
Anyanyelvünk azonban ezen túl a helyünket is meghatározza a világban. Visszavonhatatlanul, eltéphetetlen kötelékkel részévé tesz egy közösségnek - a magyarságnak -, amelynek tagjait az fűzi össze az emberiség sok milliárdos tengerében, hogy ugyanazokkal a szavakkal mondják ki örömüket, bánatukat.
Ám anyanyelvünkkel nemcsak szavakat sajátítunk el, hanem szemléletmódot is: magyarul látjuk a világot.
Hazánkban közel ötven esztendő óta először jelent meg olyan kézikönyv, amely valamennyiünkhöz szólva egyetlen kötetbe foglalta mindazt, amit anyanyelvünkről tudni nemcsak hazafiúi kötelesség, hanem gyakorlati haszonnal járó szükséges ismeret is. A MAGYAR NYELV KÖNYVE megbízható kalauzunk lehet mindennapos nyelvi gondjaink megoldásában, s feltárja előttünk anyanyelvünk mérhetetlen gazdagságát. Vissza

Tartalom

Általános ismeretek a nyelvről és a nyelvtudományról / A. Jászó Anna9
A beszéd és a nyelv9
A nyelv mibenléte11
A nyelv a közlésfolyamatban17
A nyelvek sokfélesége20
A nyelv változékonysága és állandósága39
A nyelv belső sokrétűsége és egységessége44
A nyelvtudomány46
A nyelvtudomány problematikája, területei és módszerei46
A nyelvtudomány rövid története / Albertné Herbszt Mária51
Irodalom72
Hangtan / A. Jászó Anna75
A hangtan tárgya és felosztása75
A beszédhangok létrehozása: beszédprodukció83
A beszédhangok képzése: a beszélőszervek működése84
A beszédhang mint fizikai-akusztikai jelenség90
A beszédhangok észlelése: beszédpercepció94
A beszédhangok csoportosítása100
A magánhangzók101
A mássalhangzók104
A beszédhangok funkciója: fonológia113
A beszédhangok kapcsolódása119
A szótag132
A szupraszegmentális tényezők136
Az artikulációs bázis - a kiejtési norma142
A beszédhangok expresszivitása152
Irodalom156
Szótan / Bokor József159
Szókészlettan160
Irodalom185
Szófajtan187
A szófaj fogalma és jellemzése187
A szófajtani rendszerezés és a szófajok rendszere192
A nem tiszta szófajúság és a szófajváltás195
A mai magyar nyelv szófajai, fajtáik, jellemzésük, használatuk200
Irodalom233
Szóalaktan234
A szóalaktan mivolta, tárgya, helye a nyelvtanban234
A szóelem fogalma és jellemzése, fajtái és csoportjai236
A szóelemek alaki viselkedése239
A szóelemek egymáshoz kapcsolódása és határkérdései241
A nyelvtani tő fogalma, fajtái, típusai246
A jelezés és a ragozás252
Irodalom270
A szóalkotás módjai / Cs. Nagy Lajos272
Irodalom298
Mondattan301
A mondattan és a mondat általános kérdései / Cs. Nagy Lajos301
Irodalom323
Az egyszerű mondat / Kálmánné Bors Irén324
Irodalom386
Az összetett mondatok / Király Lajos388
Irodalom417
Jelentéstan / Hangay Zoltán419
Bevezetés: a jelentéstan múltja és jelene419
A nyelvi jel és a jelentés420
A jelentésfajták425
A szójelentés elemei433
A szavak az értelmező szótárban: poliszémia és homonímia434
A rokon értelmű szavak440
A jelenésmező445
A jelentés ellentétessége449
A jelentésváltozás451
Kitekintés455
Irodalom456
Szövegtan / Hangay Zoltán459
A szövegtan problémái459
A szöveg fogalma461
A szövegfajták462
A szöveg szerkezete, címe és kohéziója467
A nyelvtani kategóriák szövegbeli szerepei476
A szöveg jelentésének kérdései482
A szövegpragmatika490
A szövegalkotásról és -befogadásról491
Irodalom493
Névtani ismeretek / Király Lajos495
A tulajdonnevekről általában495
A személynevek497
A földrajzi nevek508
Az állatnevek513
Az intézménynevek515
Az áru- és márkanevek516
Különleges tulajdonnevek518
Irodalom519
A mai magyar nyelvjárások / Király Lajos521
A nyelvjárások általános kérdései521
A magyar nyelvjárási jelenségek áttekintése532
Irodalom558
Gyermeknyelv / Albertné Herbszt Mária559
Bevezetés559
Hangtani jelenségek a gyermeknyelvben561
A gyemreknyelv néhány szótani-alaktani sajátossága564
Egyéb szóalkotási és szóhasználati módok568
A gyermek mondat- és szövegalkotásának néhány jellemzője570
Irodalom574
A nyelvtudomány interdiszciplináris kapcsolatai / Albertné Herbszt Mária575
Szemiotika575
Kommunikációelmélet579
Pszicholingvisztika582
Szociolingvisztika586
Etnolingvisztika591
Matematikai nyelvészet593
Irodalom594
Rövidítések jegyzéke596
Tartalom597
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nyelv könyve A magyar nyelv könyve A magyar nyelv könyve A magyar nyelv könyve A magyar nyelv könyve

A borító foltos, élei kopottak. A lapélek foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.220 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba