1.034.240

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nyelv rétegződése II.

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Kemény Gábor: A szépirodalmi közlés specifikuma és a stíluselemzés módszere537
Kesztyüs Tibor: Társadalmi változások - nyelvi változások547
Király Lajos: A nyelvjárástípusok határterületeinek regionális nyelvatlasza554
Kiss Jenő: A nyelvjárási frazeológiai egységek vizsgálatáról560
Klaudy Kinga: A magyar tudományos nyelvhasználat az orosz nyelv tükrében565
Kontra Miklós: Az amerikai magyar nyelv néhány hangtani kérdéséről573
Kolláth Anna: A nyelvjárási alapréteg nyelvi változatai Rumban583
M. Korchmáros Valéria: Igenevek a hivatali nyelvhasználatban591
Kornya László: Szakszókincs, funkcionális stilisztika, szakfordítóképzés599
Korompay Klára: Nyelvjárási megoszlás és normatív törekvések a kései ómagyar kor névszóragozásában605
Kovács Éva: Szókincsrétegek Petőfi nyelvében611
Kováts Dániel: A nyelvhasználati formák szerepe Móricz regényépítkezésében621
Lizanac, P. M.: A kárpátontúli magyar nyelvjárások atlaszának szerkesztési elvei628
Lőrincze Lajos: A befejezett melléknévi igenév állítmányi használatáról637
Majtinszkaja, Klara: Segédszók a magyar irodalmi nyelvben650
Mátai Mária: Irodalmi nyelvi jelenségek a régi magyar határozószók használatában657
Mátay Gábor: A magyar szakfordítás néhány kérdése667
Máté Jakab: Nyelvi helyzetek - szociolingvisztikai modellek673
S. Meggyes Klára: Falusi és városi óvodások leíró-elbeszélő szövegeinek különbsége682
R. Molnár Emma: Irodalmi nyelvi szint és frazeológia691
Molnár Zoltán Miklós: Regionális elemek délnyugat-dunántúli hallgatóink nyelvhasználatában698
H. Nagy Erzsébet: A népnyelv és az irodalmi nyelv találkozása mai emlékező írásokban704
N. Nyáry Erika: Stílusjegyek Buda Ferenc költészetében716
Ördög Ferenc: A készülő XVIII. századi Zalai Személynévtár családneveinek nyelvjárástörténeti hasznosításáról729
Papp Lajos: A nyelvjárási anyaggyűjtés szociológiai kérdéseihez736
J. Papp Zsuzsanna: Irodalmi nyelvi törekvések a kódexirodalom mellérendelő szószerkezeteinek tükrében751
Pásztor Emil: Arany János Toldijának szókincse a készülő írói szótárban759
Penavin Olga: A szlavóniai nyelvatlasz tanulságai766
Pete István: A magyar nyelv állami változatai779
Pusztai Ferenc: Nyelvi és stiláris rétegződés a misszilisekben789
Rácz Endre: Stílus és egyeztetés797
Raisz Rózsa: Szépirodalmi szövegek jellemzése mondattani sajátságok gyakorisági adataival802
Róka Jolán: Megjegyzések a századforduló nyelvének néhány sajátságáról814
Rot Sándor: A magyar nyelv szerepe a kárpátizmusok makroizoglosszáinak kialakulásában. A mai magyar nyelv makrorendszere és regionalizmusai821
Ruzsiczky Éva: Köz- és irodalmi nyelvi szókészletünk szemantikai szerkezetének átrétegződése a nyelvújítás idején832
Sárosi Zsófia: Megszólítás és említés néhány XVI. századi misszilisben841
Schlachter, Wolfgang: Die Speziesopposition im ungarischen849
Seregy Lajos: A szaknyelvkutatás jelenlegi nehézségei859
Sipos Pál: Ifjúsági nyelv - familiáris köznyelv867
Sherwood, Peter: Phonological theory and the teaching of Hungarian as a foreign language874
J. Soltész Katalin: Az úgynevezett "iparosnyelv" az irodalomban878
Somogyi Béla: A figura szakszó a magyar kártyaszókészletben887
T. Somogyi Magda: A kötött tövű szócsaládok köznyelvi és nyelvjárási tagjai893
Szabó Dénes: Sziget- és tóközi nyelvi változások901
Szabó József: A nyelvjárási monográfiák néhány elvi-módszertani kérdéséről906
Szabó Zoltán: A stílusrétegződés vizsgálatáról (stílustipológia szövegnyelvészeti alapon)913
Szalamin Edit: Beszélt nyelvünk mondatairól914
Szende Aladár: Nyelvi rétegződés és anyanyelvi nevelés923
Szepesy Gyula: Nyelvi jelenségek megítélése az irodalmi és köznyelv tükrében930
Szili Katalin: Nyelvismeret és országismeret kapcsolata egy reformkori kőszegi nyelvkönyben938
K. Szoboszlay Ágnes: Szerkesztési sajátosságok Németh László nyelvében944
Szőllősy-Sebestyén András: A tudományos és a szaknyelvek megkülönböztetése949
Szüts László: A mai magyar tolvajnyelv szókincsének néhány sajátosságáról963
Tolcsvai Nagy Gábor: Társadalmi rétegződés és nyelvi norma969
G. Varga Györgyi: A nyelvjárásiasság foka Hatvan regionális köznyelvében976
Várkonyi Imre: A regionális szótárak és anyaguk981
Vitányi Borbála: Szempontok a századforduló irodalmi névadásához, különös tekintettel Justh Zsigmond munkásságára987
Vörös Ottó: A nyelvjárási mondattani vizsgálat néhány kérdése (őrségi nyelvjárás alapján)995
Wacha Imre: Nyelvi és beszédrétegek (?) és/vagy -szintek a rádióban1000
T. Urbán Ilona: Szaknyelv és helyesírás1012
Zaicz Gábor: Népnyelvi, szaknyelvi és régi nyelvi elemek az ősi magyar szókészletben1020
Zelliger Erzsébet: Településtörténeti kérdések a szóföldrajz tükrében1029
Zeman László: Jegyzet a szaknyelvi nominalizáltságról1040
Zilahi Lajos: Adatközlők és szövegek a nyelv területi-társadalmi rétegzettségének vizsgálatához1054
Zsilka Tibor: Nyelv és hagyomány1064
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nyelv rétegződése II. A magyar nyelv rétegződése II. A magyar nyelv rétegződése II.

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.940 Ft
1.470 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
konyv