Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nyelv rétegződése, táji tagolódása I-II.

Egységes jegyzet/Kézirat

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A nyelv társadalmi rétegeződése és területi tagolódása alig került említésre az eddigi felsőoktatási tantervekben. Voltak olyan pedagógusképző intézetek, ahol csak azok kerültek kapcsolatba a... Tovább

Előszó

A nyelv társadalmi rétegeződése és területi tagolódása alig került említésre az eddigi felsőoktatási tantervekben. Voltak olyan pedagógusképző intézetek, ahol csak azok kerültek kapcsolatba a nyelvjárásokkal, regionális köznyelvekkel, szaknyelvekkel, diáknyelvvel, argóval stb., akik önként választották ezt a kollégiumot, vagy ezeknek valamelyikét, s még a választásnak a lehetősége sem volt mindenütt megadva. Új tanterveink némi változást hoztak már az általános és a középfokú oktatásba is. Ezt követi a felsőoktatás új tanterve, amely - legalábbis egyetemi szinten - kötelező kollégium keretében követeli meg a magyar nyelv rétegeződésének, területi tagolódásának, lényegében a szociolingvisztikának az oktatását és tanulását. A nyelvjárásoktatás általában nem okoz nehézséget sehol, hiszen dialektológiai kutatásaink, ha le is lassultak az utóbbi időben, olyan eredményeket mutatnak föl, amelyekre alapozni lehet a legfelsőbb szintű oktatást is. Nem mondhatjuk azonban e téren sem azt, hogy egyetemi jegyzeteink, tankönyveink mindenben a kor, vagy legalábbis a magyar kutatások szintjén állnak. A nyelv társadalmi rétegeződés szerinti kutatásáról, oktatáselőkészítéséről viszont még ennyit sem mondhatunk, hiszen a magyar nyelvtudománynak ez az egyik legelhanyagoltabb területe, s nem csupán a tankönyvek, kézikönyvek hiányoznak, hanem még a tudományos cikkek, tanulmányok közzététele is ritka; rendszerint folyóiratok, tanulmánygyűjtemények, évkönyvek, emlékkötetek más témájú munkái között húzódnak meg. Elsősorban a külföldi szakirodalmat hozzáférhetővé tevő tematikus kolligátum e kérdéskörből a Pap Mária és Szépe György szerkesztésében megjelent "Társadalom és nyelv" című szociolingvisztikai tanulmánygyűjtemény is már több mint tíz éves, és régen elfogyott, hozzájutni csak nagyobb könyvtárakban lehet, ahonnan nem szívesen kölcsönzik ki. Újbóli kiadása igen hasznos és szükséges lenne, de az sem oldaná meg az egyetemi hallgatóságnak tankönyvvel, szakirodalommal való ellátását. Erre hivatott ez a tanulmánygyűjtemény, ezzel óhajtjuk megkönnyíteni a hallgatók munkáját. Vissza

Tartalom

I. kötet

Szerkesztői előszó 5
Sebestyén Árpád: "A nyelv területi tagolódása és társadalmi rétegződése" témakör tantervi helyzetéről 9
Kelemen János: Nyelv, cselekvés, társadalom 21
Hermán József: Nyelv, állam, politika 30
Szépe György: Anyanyelv, nyelvi politika, oktatás 39
Szépe György: Szerkesztői bevezetés.a Társadalom és nyelv című könyv elé 55
R. Grosse - A. Neubert: Tézisek a marxista szociolingvisztikáról 66
J. Sumpf: Nyelvészet és szociológia 80
A. D. Svejcer: A szociolingvisztika néhány időszerű kérdése 89
Hutterer Miklós: A nyelvi struktúra változásának problémája a nyelvszociológia
tükrében 110
E. Sapir: Nyelv és környezet 135
D. H. Hymes: A nyelv a társadalomban 148
D. Lawton: A nyelv és a társadalmi háttér összefüggéseit bizonyító empirikus adatok 163
W. Bright: Társadalmi rétegződés, nyelv és kognitív orientáció 179
W. Labov: A társadalmi folyamatok tükröződése nyelvi szerkezetekben 187
V. M. Zsirmunszkij: A nyelv társadalmi differenciálódásának problémája 201
Fazekas Tiborc: A magyar nyelvszociológia és nemzetközi háttere 219
Nyirkos István: Irodalmi nyelv - köznyelv - népnyelv (A nyelvváltozatok rendszeréről) 225
Deme László: A nyelvhasználati formák megoszlása és fejlődése 238
Bárczi Géza: Nyelvjárás és nyelv 246
Bárczi Géza: A nyelvi elkülönülés és egységesülés 275
Benkő Loránd: Magyar nyelvjárástörténet 289
Imre Samu: Az újabb magyar nyelvjáráskutatás 327

II. kötet

Deme László: A nyelvföldrajz és a nyelvatlaszkészítés
eddigi elmélete és gyakorlata 387
Lőrincze Lajos: Az anyaggyűjtés módszere 409
Kiss Jenő: Nyelvjárási tanulmányok 439
Imre Samu: Néhány megfigyelés nyelvjárásaink mai változásáról 452
Balogh Lajos: Nyelvjáráskutatás és szociolingvisztika 460
Bokor Józsné: A tájszókészlet változása két Répce-melléki faluban 475
Kiss Jenő: Grammatikakutatás és nyelv járásleírás 487
Márton Gyula: A romániai magyar nyelvjáráskutatás múltja és mai állása . . 489
Ferguson, Ch. A.: Diglosszia 516
G. Varga Györgyi: A köznyelv és a nyelvjárások hangtani kapcsolatainak vizsgálatáról 534
Szende Tamás: A beszédfolyamat alaptényezői 541
G. Varga Györgyi: Alakváltozatok a budapesti köznyelvben . . . 555
G. Varga Györgyi: A budapesti nyelvhasználat társadalmi rétegződéséről 566
G. Varga Györgyi: A regionális köznyelvek kutatásáról 585
Hajdú Mihály: A csoportnyelvekről 605
Békési Imre: A nyelv heterogén természetéről 627
Lengyel Zsolt: A gyermeknyelv 654
Sándor Mária: Mintavétel az állami gondozott és a
családban nevelkedő gyerekek nyelvének összehasonlító vizsgálatához . 669
Grétsy László: A nyelvészet és a szaknyelvek . . . . 693
Lotz János: A természetes nyelv és a tudomány' nyelve 706
Voigt Vilmos: Folklór és szociolingvisztika 708
Bárczi Géza: Sportnyelvújítás 728
Bárczi Géza: A városi népnyelv kérdéséhez 732
Bárczi Géza: A "pesti nyelv" 749
Válogatott bibliográfia 789
A bibliográfia névmutatója 803
Tartalomjegyzék 805
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem