1.017.125

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nyelv története

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 599 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-2985-0
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 41008.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés / Bárczi Géza5
A szinkronikus és a diakronikus nyelvvizsgálat7
A nyelvtörténet összefüggése a társadalom történetével8
A nyelvi változások mibenléte10
A nyelvjárások és az irodalmi nyelv13
A magyar nyelvtörténet korszakai17
A magyar nyelvtörténet forrásai és felhasználásuk módszere / Benkő Loránd21
A rokon nyelvek23
Az idegen nyelvek23
A nyelvemlékek30
A nyelvemlékek általános jellemzői31
A kéziratos nyelvemlékek38
A nyomtatott nyelvemlékek54
A nyelvemlékek nyelvi sajátságai63
A régi magyar nyelvkönyvek81
A mai magyar nyelv84
Az általános nyelvészet tanúságtétele91
Hangtörténet / Bárczi Géza95
Általános kérdések97
Az ősmagyar kor hangváltozásai101
A mássalhangzók története101
A magánhangzók története106
A nyelvemlékes kor hangváltozásai111
A mássalhangzók története111
A magánhangzók története143
A nyelvi jelek története / Benkő Loránd, Berrár Jolán181
A nyelvi jelek (osztályaik és rendszereik) kialakulása185
Szótörténet193
A szófajok története / Berrár Jolán193
Általános kérdések193
A fogalomjelölő szófajok201
Egyéb szófajok207
A szóelemek alaktörténete / Berrár Jolán212
Általános kérdések212
A tőtípusok216
A toldaléktípusok229
A szavak jelentéstörténete / Berrár Jolán235
A jelentés terjedelmének bővülése és szűkülése235
Az érintkezésen és hasonlóságon alapuló átvitelek241
A jelentésváltozások okai és hatásai247
A szóhangulat változása251
A szókészlet szemantikai csoportjai255
A magyar szókészlet eredete / Benkő Loránd259
Általános kérdések259
Az ősi szókészlet269
Az idegen eredetű szókészlet278
A belső keletkezésű szókészlet307
A magyar szókészlet fejlődésének jellemző vonásai / Benkő Loránd351
Szerkezeti (strukturális) változások352
Helyzeti (funkcionális) változások361
A magyar tulajdonnevek története / Benkő Loránd374
Mondattörténet / Berrár Jolán389
A viszonyító eszközök története389
A viszonyszók390
A jelek és a ragok története400
A mondattani jelenségek testetlen kifejezőeszközeinek története425
A szintaktikai szerkezetek története429
Az alany és az állítmány429
Az alárendelő szerkezetek432
A mellérendelő szerkezetek455
A mondattípusok története457
A mondatfajták457
A mellérendelő összetett mondatok461
Az alárendelő összetett mondatok467
A magyar nyelvtörténet összefoglaló áttekintése / Bárczi Géza487
Az előmagyar kor489
Az ősmagyar kor496
Az ómagyar kor503
A középmagyar kor523
Az újmagyar kor542
Függelék: A magyar nyelvtörténeti kutatások történetének vázlata / Bárczi Géza581
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nyelv története A magyar nyelv története A magyar nyelv története

A borító és a lapélek foltosak.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba