Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.158

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar próza könyve II.

Új magyar próza

Szerző

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 820 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Magyar Próza Könyve második kötetének berendezéséről. Könyvek ezrei húzódnak meg e gyüjtemény mögött: A XIX. századi magyar prózairodalomnak úgyszólván teljes termése. E változatos összetételű... Tovább

Előszó

A Magyar Próza Könyve második kötetének berendezéséről. Könyvek ezrei húzódnak meg e gyüjtemény mögött: A XIX. századi magyar prózairodalomnak úgyszólván teljes termése. E változatos összetételű hatalmas könyvtömeget óhajtja képviselni antológiánk. Az antológia görög szó s virágfüzért jelent. Aki virágot szed, nem törekszik arra, hogy az egész rétet learassa, bokrétája akkor szép és vonzó, ha a kiválasztott néhány szál virággal a rét gazdag színpompáját fel tudja idézni. Ha az antológia kedvet támaszt, érdeklődést kelt s a bemutatott írók alaposabb megismerésére ösztönzi az olvasót: - elérte célját. Egy-egy nagy mű vagy akárcsak egy rokonszenves író további felfedezésének örömöt és lehetőségét e kiadvány az olvasó számára tartja fenn.
Vers és próza hagyomány-sorsát legpontosabban akkor mérhetjük le, ha irodalomtörténetünk és könyvkiadásunk idevágó munkálatait egybevetjük. A próza Hamupipőke-helyzetét a verses antológiák és a prózai olvasókönyvek aránytalansága eléggé jelzi. Verses antológiánk száma a régi egyházi és világi énekeskönyvektől kezdve napjainkig egész könyvtárt tesz ki, s közöttük neves kiadványok forognak közkézen. Ezzel szemben közhasználatra szánt, összefoglaló jellegű prózai gyüjteményt könyvesházaink alig ismernek. Igen sajnálatos, hogy chrestomathiánink Toldy Ferenc kezdeménye óta - a középiskolai tanulóifjúsg szűkebb körére utalva - a nagyközönséghez alig jutottak el. Ezt a merev gyakorlatot csak legújabban törte meg egy-két figyelemreméltó kivétel. Vissza

Tartalom

Bevezetés
A Magyar Próza Könyve második kötetének berendezéséről 7
Történeti tájékozató12
Kazinczy Ferenc:
Bácsmegyeinek öszveszedett levelei35
Marmontel szívképző regéi38
Osszián énekei39
Orthologus és neologus nálunk és más nemzeteknél42
Pákyám emlékezete45
Fogságom naplója50
Erdélyi levelek51
Pestre56
Újta Pannonhalmára, Esztergomba, Vácra58
Levelek61
Kisfaludy Sándor:
Napló és francia fogságom67
Két szerető szívnek története72
Előszó Himfy szerelmeihez74
Levél Ruszek Józsefnek78
Önéletrajz80
Vitkovics Mihály:
Levél Kazinczynak83
Mesék84
Döbrentei Gábor:
Eredetiség s jutalomtétel85
A jutalom kihirdetésére beküldetett szomorújátékokról87
Gróf Dessewffy József:
Bártfai levelek88
A "Hitel" című munka taglalatja91
Somogyi Gedeon:
Mondolat93
Kölcsey Ferenc és Szemere Pál
Felelet a Mondolatra97
Kölcsey Ferenc:
Berzsenyi Dániel versei101
Mohács106
Nemzeti hagyományok108
Emlékbeszéd Kazinczy Ferenc felett110
Országgyűlési napló113
Magyar117
Levél Szemere Pálnak118
Emlékbeszéd Berzseny Dániel felett121
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz123
A vadászlak128
Szemere Pál:
Levél Kazinczynak Berzsenyiről133
Tudósítás Kölcsey könyvvizsgálata felől Berzsenyi verseihez137
Dalverseny és magyarázat139
Berzsenyi Dániel:
Észrevételek Kölcsey recenziójára143
A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairól149
Helmeczy Mihály:
Kalauz értekezés az úgynevezett újításokról a nyelvben153
Katona József:
Bánk Bán (jegyzés)157
Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni?158
Kecskemét története163
Horvát István:
Árpád Pannonia hegyén164
Fáy András:
A különös végrendelet168
A Bélteky-ház173
Mesék179
Aforizmák182
Kisfaludy Károly:
Tollagi Jónás viszontagságai183
Mit csinál a gólya?186
Tihamér190
Hős Fercsi195
Kiss Károly:
Emlékezései életéből204
Vörösmarty Mihály:
A kecskebőr209
Dramaturgiai lapok
Elméleti töredékek216
Színbírálatok220
Vasember. Eredetiség222
Bajza József:
Levél Toldy Ferencnek225
Conversations-lexikoni pör228
Vezérszó a Kritikai Lapokhoz232
Az írók respublicája235
A személysértésről236
Magyar játékszíni krónika237
Végszó az Athenaeumhoz240
Toldy Ferenc:
A szent hajdan gyöngyeiről241
Megszólítás gróf Széchenyi Istvánhoz, midőn az országgyűléséről visszatérve243
A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig243
Kazinczy Ferenc és kora246
Emlékbeszéd Bajza József felett248
Elnöki megnyitó beszéd a Kisfaludy-Társaság 21. közülésében250
Gróf Széchenyi István:
Hitel255
Világ259
Stadium262
A kelet népe265
A magyar academia körül268
A döblingi nagy magyar szatira271
Báró Wesselényi Miklós:
Balítélekről275
Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében277
Bölöni Farkas Sándor:
Utazás Északamérikában281
Csathó Pál:
A fantaszta284
Kovács Pál:
Hivatlan orvos289
Gaal József:
Haramiacsók294
Az Alföld képe298
Szirmay Ilona299
Szentiváni Mihály:
Mindenütt rossz, de legrosszabb otthon303
Vajda Péter:
Dalhon306
A természet bájai309
Szerelem-dalok311
Báró Jósika Miklós:
Abafi312
A csehek Magyarországban316
Eszter322
Emlékirat327
Szontagh Gusztáv:
Jósika Miklós: Abafi330
Báró Eötvös József:
A karthausi332
Körősi Csoma Sándor336
A falu jegyzője339
Magyarország 1514-ben344
Petőfi költeményeiről350
Az elemi oktatásról353
Gondolatok354
Tóth Lőrinc:
Úti tárca357
Nagy Ignác:
Magyar titkok359
Budapesti séták363
Petrichevich Horváth Lázár:
Az elbujdosott, vagy egy tél a fővárosban365
Honderű
Garay János:
Genreképek369
Úti képek370
Regélő Pesti Divatlap372
Frankenburg Adolf:
Emlékiratok375
Kossuth Lajos:
A szólásszabadságról379
Felelet gróf Széchenyi Istvánnak381
Adalék a nemzeti önismerethez384
Kétszázezer honvédet!388
Szeged népéhez391
Nyilt levél Deák Ferenchez393
Kuthy Lajos:
Hazai rejtelmek397
Obernyik Károly:
Kölcsey Ferenc házi körében409
Erdélyi János:
Népköltészetről413
Petőfi Sándor417
Madách Imre: Az ember tragédiája419
Pályák és pálmák422
Magyar Népköltési Gyüjtemény
Erdélyi János: Előszó426
A három királyfi427
A kívánságok432
Petőfi Sándor:
A hóhér kötele434
Előszó az Összes Költeményekhez437
A nagyapa439
Úti levelek443
Levelek447
Petőfiné Szendrey Júlia:
Napló452
Császár Ferenc:
Petőfi Sándor költeményes munkái455
Pulszky Ferenc:
Petőfi Sándor összes költeményeiről458
Életem és korom462
Vahot Imre:
Emlékiratai463
Vachott Sándorné Csapó Mária:
Rajzok a multból467
Gróf Teleki Sándor:
Emlékeim470
Degré Alajos:
Visszaemlékezéseim473
Lauka Gusztáv:
A multról a jelennek477
Kerényi Frigyes:
Levél Pulszky Ferencnek481
Pákh Albert:
Hunyadi János484
Bernát Gáspár:
Egy bukott diák kalandjai489
Bach-csemege489
Gazsidiák490
Beöthy László:
Százegy kolera-csepp490
Lisznyai Kálmán:
Palóc dalok (Előszó)493
Bérczy Károly:
A gyógyult seb495
Remellay Gusztáv:
Kereszt és félhold499
Vas Gereben:
Nagy idők, nagy emberek502
A nemzet napszámosai506
Táncsics Mihály:
Népkönyv510
Életpálya, vagy emlékiratok511
Boross Mihály:
Az újabbkori Jób514
Tatár Péter:
Gróf Szapáry Péter vagy: Az ekébe fogott nemes főúr516
Gróf Teleki József:
Hunyadiak kora Magyarországon520
Henszlmann Imre:
Szent Erzsébet temploma Kassán522
Ipolyi Arnold:
Magyar mythologia526
Szilágyi Sándor:
Kolozsvári forradalom 1848 márciusban530
Ujfalvy Sándor:
Emlékiratai533
Pálffy János:
Magyarországi és erdélyi urak535
Gróf Mikó Imre:
Erdélyi Múzeum-Egyesület537
Brassai Sámuel:
Magyar- vagy cigány-zene?541
Szalay László:
Magyarország történet545
Horváth Mihály:
Huszonöt év Magyarország történelméből, 1823-1848549
Görgey Artúr:
Gazdátlan levelek552
Deák Ferenc:
Levél Vörösmarty Mihályhoz557
Levél egyik barátja fiához559
Az első felirati javaslat561
A második felirati javaslat564
Gondolatok567
Báró Kemény Zsigmond:
Gyulai Pál599
Gróf Széchenyi István575
A két Wesselényi Miklós578
Élet és irodalom583
A rajongók587
Idősb Szász Károly592
Zord idő595
Csengery Antal:
Tanulmányok a magyarok ősvallásáról601
Deák Ferenc emlékezete603
A polgári iskolákról606
Tompa Mihály:
Levél Arany Jánoshoz609
Olajág609
Arany János:
Levél Petőfi Sándorhoz611
Levél Tompa Mihályhoz612
Naiv eposzunk615
Költemények Szász Károlytól617
Madách bevezetése a Kisfaludy Társaságban619
Gyöngyösi István621
A jövő stílusa624
Töredékes gondolatok626
Madách Imre:
Az esztetika és társadalom viszonyos befolyása627
Levél Erdélyi Jánoshoz630
A nőről, különösen esztetikai szempontból632
Lévay József:
Tompa Mihály634
Salamon Ferenc:
Arany János és a "népiesség"637
Petőfi újabb költeményei 1847-1849.640
Csokonai Dorottyája643
Nemzeti Színházunk jelentősége645
A történeti hűség és Tóth Kálmán Dobó Katicája647
Zrinyi a költő651
Báró Kemény Zsimond emlékezete652
Levél a szépről655
Szász Károly:
Még néhány szó a kritikáról661
Az ember tragédiája664
Székács József:
Egyházi beszéd Berzsenyi Dániel sírja felett667
Kriza János:
Vadrózsák (Előszó)669
Greguss Ágost:
A népköltészet viszonyáról a műköltészethez672
Kölcsey Ferencről675
A balladáról677
Szózat tudósainkhoz681
A nő Madách Tragédiájában683
Vajda János:
A cseh-német fenyőerdők685
Magyarország és nemzeti önérzet688
Zilahy Károly:
Vajda János: Vészhangok690
Hivatlan bíró, fogadatlan prókátor693
Szigligeti Ede:
Magyar színészek életrajzai697
Déryné Széppataky Róza:
Naplója700
Bulyovszky Lilla:
Egy színésznő szerelme703
Veres Pálné Beniczky Hermin:
Nézetek a női ügy érdekében707
Pálffy Albert:
Esztike kisasszony professzora710
P. Szathmáry Károly:
Bethlen Miklós714
Báró Orbán Balázs:
A Székelyföld leírása718
Thaly Kálmán:
Bottyán János721
Vadnay Károly:
Friss Március725
Arany László:
Magyar népmeséinkről729
A magyar politikai költészetről731
Jegyzet-szótár735
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem