Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.190

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A magyar regény története

Szerző

Kiadó: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői papírkötés
Oldalszám: 400 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második, átdolgozott kiadás. Nyomtatta a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A magyar regény fejlődését akarom ebben a könyvben megrajzolni. Azon az úton kívánom végigvezetni az olvasót, amelyet ez a műfaj irodalmunkban megfutott, míg első, félénk, bizonytalan... Tovább

Előszó

A magyar regény fejlődését akarom ebben a könyvben megrajzolni. Azon az úton kívánom végigvezetni az olvasót, amelyet ez a műfaj irodalmunkban megfutott, míg első, félénk, bizonytalan tapogatódzásaitól kezdve eljutott a jelenkor küszöbére, s ezalatt a legkedveltebb, leggazdagabban kivirágzott költői műfajjá fejlődött. A regény ma valóban a költészetnek legnépszerűbb hajtása, a kor becézett gyermeke, melyben az magára ismer. Visszatükrözi egész valóját: erkölcsi fölfogását, érzés- és gondolatvilágát, eszméit és törekvéseit, hívebben és teljesebben, mint bármely más költői faj. Az emberiség szíve dobbanásait jobban kihalljuk a lírából, az emberi értelmet foglalkoztató gyakorlati kérdések megoldására szívesebben vállalkozik a dráma, de ha a kor lelkét a maga egész gazdagságában és a kor emberét minden sajátosságával, az élet minden jelentkezésében meg akarjuk ismerni, akkor a regényhez kell fordulnunk. Így a regény fejlődésének rajza több egy műfaj történeténél, mert azt is föltárja, hogy az egymást követő korszakokban mint változott az ember lelkivilága és a kor szelleme.
A magyar regény történetét ezenfelül még érdekesebbé teszi két egymással kapcsolatos mozzanat. Az egyik az a szerencsés körülmény, hogy a tehetséggel gazdagon megáldott írók egész sora működött ezen a téren, s így, míg drámáink közül csak kettő áll olyan magasan, hogy a világirodalmi mérték is fölér hozzájuk, a Bánk és Az ember tragédiája, addig regényköltészetünk termékei között nagy számmal találunk olyan alkotásokat, melyeket együtt lehet említeni a nyugat nagy regényeivel. Regényköltészetünk értéke nagyobb, mint amennyit nemzetünk súlya szerint várhatnánk, s ez a magyar szellem fejlettségének nyomós bizonyítéka. Vissza

Tartalom

Bevezetés5
A regény fejlődése
Régi és új regény
A regény fajai
Regény és novella
Előzmények23
Nagy Sándornak históriája
Szép Magelona
Haller János Hármas istoriája
Octavianus
Mészáros Ignác Kartigámja
Bárótzi, Kassándra
Kónyi János fordításai
Népkönyvek
Faludi Ferenc és Mikes Kelemen novella-gyűjteményei
A Schwedische Gräfin fordításai
Fordított államregények és robinzonádok
Eredmények
A kisérletezés kora37
Dugonics András - Regényirodalmunk megindulása39
Az Etelka
Értéke, eredetisége, jelentősége
Dugonics többi regénye
A korszak regénytermése
A rémregények és az átmeneti fajok49
Modernizált lovagregények, kísérteties és rablóhistóriák
P. Horváth Ádám, Barragóné és Zalád
Verseghy történeti regényei
Csokonai, Csókok
Bessenyei, Tarimenes utazása
Szekér, Magyar Robinson
A tiszta műfajú regények60
Történei regények: Sz. Szabó, Első Mária
Kármán, Fejveszteség
Gorove, Jegyesek Carthagóban
Társadalmi regények: Bölöni Sámuel, Mária
Bárótzi, Amália története
Verseghy modern tárgyú regényei
A szentimentális regények69
Rousseau és a szentimentális regény
A szentimentális irány nyugaton
Goethe Werthere
A szentimentalizmus nálunk
Barczafalvi Szabó Szigvártja
Kazinczy átdolgozásai
Kármán, Fanni hagyományai
P. Takáts, Ágnes története
Vitkovics novellája
Kisfaludy Sándor levélregénye
Kései szentimentális novellák
A novella; a korszak eredményei86
Anekdota-gyüjtemények
Gaal György és Verseghy rajzciklusai
Kisfaludy Károly, Tihamér
A korzsak eredménye
A magyar regény megszületése95
Fáy András:97
A Bélteky-ház
Cselekvénye
Mintái
Célzata
Alakjai
Jelentősége
Hatása
Aggkori regényei
A romanticizmus és Jósika106
A romanticizmus
Fejlődése a francia, a német és az angol irodalomban
A romanticizmus nálunk
Jósika
Pályája
Jósika és Scott
A történeti regény és fajai
Az Abafi
A Csehek
Többi angol szabásu történeti regénye
Érdemek és fogyatkozásaik
Jósika jelentősége
Társadalmi és francia szabásu történeti regényei
Jósika és a közönség
A magyar regény Jósika korában133
A 30-as évek regényirodalma
Gaal József, Szirmay Ilona
P. Horváth, Az elbujdosott
Vajda Péter, Tárcsai Bende
A negyvenes évek regényirodalma
Nagy Ignác, Magyar titkok
Kuthy, Hazai rejtelmek
Pálffy Albert fiatalkori művei
Petőfi regénye
Kelmenfy, Meghasonlott kedély
A magyar regény virágkora157
Eötvös:159
Pályája
Fölfogása a regény hivatásáról
A Karthausi
A Falu jegyzője
Magyarország 1514-ben
A Nővérek
Eötvös jelentősége
Kemény:180
Pályája
Kéziratban maradt regényei
Gyulai Pál
Férj és nő
Özvegy és leánya
Rajongók
Zord idő
A történeti hűség és Kemény
A korrajz Kemény regényeiben
A lelkiélet és jellemrajz
Kemény és Balzac
A realizmus Kemény regényeiben
Kemény világnézete
Erényei és azok túlhajtásai
A romantika szerepe Keménynél
Szerkesztő művészete és előadása
Jelentősége
Jókai:212
Népszerűsége és kritikusai
Pályája
A Nábob, a Kárpáthy Zoltán és az Új földesúr
Későbbi nagy regényei
Termékenysége és költészetének változatosságai
Jókai és a romantika
Hatásának titkai
Képzelete
Lélekrajza és emberábrázolása
Jókai és a realitás
Magyaros alakjai
Jókai mint nyelv- és stílművész
Elbeszélő művészete
Humora
Költészetének esztétikai értéke és jelentősége
A magyar regény az önkényuralom idején243
A kor regényirodalmának jellemzése245
A közélet hatása regényirodalmunkra
A sajtó és regényirodalmunk
Jókai hatása
A realizmus
A francia, angol és orosz realisták
A realizmus nálunk
Novella-irodalmunk
Gyulai Pál
A kor regényirodalmának jellemző vonásai
A romantikusok261
Beöthy László
Degré Alajos
P. Szathmáry Károly
Abonyi Lajos
Magyaros korrajzok276
Vas Gereben
Pályája
Regényei
A közönség és a kritika Vas Gerebenről
Mese, korrajz, jellemrajz regényeiben
Megfigyelő tehetsége
Alakjai
Stílusa
Tendenciája
Pálffy Albert
Pályája
Regényei
Pálffy és Jókai
Költészetének jelleme és jelentősége
Színtelen egyéniségek292
Podmaniczky Frigyes
Vadnai Károly
Beniczkyné
A kor regényirodalmának képe
Regényirodalmunk a kiegyezés után299
Általános jellemzés - A realizmus301
A politikai és a gazdasági élet hatása regényirodalmunkra
Regényirodalmunk számbeli föllendülése
A társadalmi viszonyok hatása
A realizmus megerősödése és hatása
Világnézet és hangulat
Regényirodalmunk kép és művelői
Az angol nyomon járók311
Tolnai Lajos:
Pályája
Élményi elemek regényeiben
Lélektani és társadalmi regényei
Tolnai és az angolok
Szatírája
Korrajz és jellemrajz regényeiben
Jelentősége
Beöthy Zsolt:
A. Kálozdy Béla
Beöthy és az angol realizmus
Megokolás és jellemrajz regényeiben
Előadása
A regény értéke
Az orosz nyomon járók325
Vértesi Arnold:
Pályája
Regényeinek tárgyköre, háttere, magyarsága
Világnézete
Acsády Ignác
Gozsdu Elek
A franciások332
Toldy István: Anatole
Szerkezete
Lélektani problémája
Ábrányi Kornél:
Regényeinek problémái
Életnézete
Az analízis regényeiben
Fölületessége
Kazár Emil:
A lélekrazj regényeiben
Justh Zsigmond:
Regényei
Irányzatosságuk
Justh mint regényíró
A magyar élet krónikásai349
Rákosi Jenő:
Regényének meséje
A valószerű magra boruló romantikus rétegek
Korrajza
Iványi Ödön:
Regényének psychológiája
A részletrajz
Érdemei
Csiky Gergely:
Regényeinek kettős iránya
Megokolás és társadalmi rajz regényeiben
Mikszáth Kálmán:361
Pályája
Szent Péter esernyője
Beszterce ostroma
Új Zrinyiász
Történeti regényei
Regényeinek szerkezete
Részletrajz
Jellemábrázolás
Előadása
Jókai és Mikszáth
Regényköltészetének értéke
Befejezés371
Regényirodalmunk 1896 körül
A régit fölváltó új nemzedék
Regényirodalmunk gyarapodása és haladása
A társadalom és a magyar élet rajzának hiánya
Budapest szerepe regényirodalmunkban
Világnézet regényeinkben
Íróink nagyobb eredetisége
A naturalizmus nálunk
Bródy Sándor és Kóbor Tamás
A régi hagyományok megbecsülése
Ambrus Zoltán
Benedek Elek és Rákosi Viktor
Werner Gyula
Pekár Gyula
Gárdonyi Géza
Herczeg Ferenc, mint a kor legnagyobb és legjellemzőbb regényírója
A legújabb regényíró nemzedék
A magyar érzés és a magyar lélek a jelen regényirodalmában
Regényirodalmunk értéke világirodalmi mértékkel mérve
Névmutató387

Császár Elemér

Császár Elemér műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Császár Elemér könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar regény története A magyar regény története A magyar regény története A magyar regény története

A felső lapélek kissé foltosak. Az első kötéstáblára az eredeti borító részlete vissza van ragasztva. Az előlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
4.290 Ft
2.140 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba