Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar stilisztika vázlata

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 297 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-18-1951-5
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 4166.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A stilisztikának - a stílus tudományának - legsürgősebb feladata meghatározni tárgyát, célját, kutatási módszerét, mindenekelőtt pedig magának a stílusnak a fogalmát.
Látszólag mi sem könnyebb,... Tovább

Előszó

A stilisztikának - a stílus tudományának - legsürgősebb feladata meghatározni tárgyát, célját, kutatási módszerét, mindenekelőtt pedig magának a stílusnak a fogalmát.
Látszólag mi sem könnyebb, mint a stílus mivoltát meghatározni. A stílus egyrészt általában az írásnak és szólásnak a módja, másrészt pedig egy bizonyos írónak, műnek, műfajnak, irányzatnak és korszaknak sajátos nyelvi kifejezési formája. Ebben a kettős értelemben örököltük a stílus szót az ókortól, ahol is "az írásnak és szólásnak módja" egy külön tudományágnak, a retorikának alkotta a tárgyát. Vissza

Tartalom

Stílus és stilisztika (Írta: Terestyéni Ferenc)
A stílusról általában3
A stílus mivolta3
A stílus alakulását befolyásoló tényezők4
Nyelv és stílus5
A stílusok osztályozása6
A nyelvi stílusok rövid jellemzése8
Nyelvi stílus és stílusfestés11
Az író nyelve és egyéni stílusa12
Az "irodalmi stílus"13
A stilisztika mivolta, tárgyköre, története13
A hangtan stilisztikája (Írta: Fábián Pál)
A hangelemek stilisztikai értéke19
Kifejező hangváltozások20
A szókészlet és a frazeológiai elemek stilisztikai vizsgálata (Írta: Terestyéni Ferenc)
A szókészlet stilisztikai rétegei24
Az írott stílusokban használatos szavak27
A társalgási stílus szókincse29
A szókészlet szerepe a stílusfestésben34
A tájszók39
Az archaizmusok43
A neologizmusok48
Az idegen szavak52
Az idegen szavak szépirodalmi használata54
Az állandó szókapcsolatok stilisztikai értékei59
A tágabb értelemben vett állandó szókapcsolatok60
A szoros értelemben vett állandó szókapcsolatok61
A szó jelentésének stilisztikai vizsgálata (Írta: Szathmári István)
A jelentéstan és a stilisztika összefüggése65
A szó jelentésének, jelentéskörének, többértelműségének stilisztikai kérdései66
A szavak képes értelme: szóképek, képes kifejezések76
A metafora90
A metaforából származó szóképek98
A metonímia108
A szóképekhez csatlakozó stiláris eszközök112
A szavak többalakúságának stilisztikai felhasználhatósága125
Az egyes szópárok, szócsoportok közötti jelentésbeli korrelációk stilisztikai értéke127
Az azonos alakú szavak128
A rokonértelmű szavak133
Az ellentétes értelmű szavak138
Erősítés, nagyítás, túlzás, kicsinyítés139
Erősítés140
Nagyítás, túlzás145
Kicsinyítés148
A szóhangulat kérdései (Írta: Fábián Pál)
A szóhangulat fogalma149
A természetes szóhangulat forrásai151
A képzettársulásos szóhangulat forrásai162
Szóhangulat a nyelv vízszintes és függőleges tagozódásából162
A képzettársulásos szóhangulat egyéb forrásai167
A szóhangulat változásai170
Az alaktani kategóriák és elemek stilisztikai értékei (Írta: Terestyéni Ferenc)
A szófajok és szóelemek stilisztikai vizsgálata174
Az ige175
A névszók189
A többi szófajok208
A szófaji kategória megváltozása mint stiláris forrás220
A szóalkotás stilisztikai szemszögből225
A mondattani kategóriák és formák stilisztikai értékei (Írta: Szathmári István és Terestyéni Ferenc)
Mondattan és stilisztika235
A mondatrészek stilisztikai vizsgálata236
Az alannyal kapcsolatos stilisztikai kérdések237
Az igei és a névszói állítmány stilisztikai értéke240
A tárgy és a határozó stilisztikai szerepe244
A jelző stílusértéke246
A halmozás stiláris értéke250
A mondatok stilisztikai vizsgálata általában253
A mondatok jelentésének stiláris értéke254
Az egyszerű mondatok alakjának stiláris értéke263
Az összetett mondatok stiláris értéke270
A szórend stiláris értékei általában281
A körmondat291
Rövidítések294
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar stilisztika vázlata A magyar stilisztika vázlata A magyar stilisztika vázlata A magyar stilisztika vázlata A magyar stilisztika vázlata A magyar stilisztika vázlata A magyar stilisztika vázlata A magyar stilisztika vázlata

A borító kissé foltos, enyhén kopott. A lapélek és több lap nedvességtől foltos. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot: Közepes
1.740 Ft
1.390 ,-Ft 20
11 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!
Állapotfotók
A magyar stilisztika vázlata A magyar stilisztika vázlata

A borító foltos.

Állapot:
1.740 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!