Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar széppróza története szemelvényekben

Előszó

A magyar széppróza története szemelvényekben úttörő munka. Külföldön sincsen még ilyen rendszerű prózai gyüjtemény. Ha valamely antológia, ez méltán igényelheti, hogy elsősorban a benne levő... Tovább

Előszó

A magyar széppróza története szemelvényekben úttörő munka. Külföldön sincsen még ilyen rendszerű prózai gyüjtemény. Ha valamely antológia, ez méltán igényelheti, hogy elsősorban a benne levő anyagot vegyük figyelembe s ne a kimaradt nevek miatt szálljunk perbe. Baránszky-Jób László szempontjai nem engedhették, hogy minden valamirevaló író szerepeljen; más, mint fejlődéstörténeti, stílus tekintetében fontos rész nem kerülhetett bele az így is nagyon kiszélesedett keretekbe. Sokszor azonos vagy rokon stílussajátságok közt is válogatni kellett. A terjedelem nem mindig az érték fokát jelenti; vannak írók, akiket néhány sor már egész mivoltukban megmutat; némelyek, nem egyszer éppen a másodsorban állók, több helyet kívántak, egyéniségük, írásmódjuk természete szerint. Hogy milyen nehéz félezeregynéhány lapon összefoglalni egy műfajt, mélyben egyetlen író munkássága is átlag ötven kötetnyi: szükség télen bővebben fejtegetnünk. A legfőbb útvonalak mégis megtalálhatók. Ami magát az áthidalás, magyarázat szerény formájába öltözött tanulmányt illeti, mindenütt a szemléltetés szelleméhez igazodott. S ha az elmélet nem szólhat is egyszerre mindenkihez, az idézetek fejlődéstörténeti jelentőségűek. Vissza

Tartalom

Előszó. Írta Vajthó László3
Bevezetés7
Stílustörténeti áttekintés
Szépprózánk a kódexirodalom korában21
Jókai-kódex (Szent Ferenc legendája)23
A Miatyánk legrégibb magyar szövege (münczheni kódex)27
A döbrentei-kódex bibliafordítása28
Halál himnusza (Példák könyve)31
Az együgyű fráter (Kazinczy-kódex)35
Érdy-kódex (Szent Erzsébet legendája)39
A világi tárgyú széppróza jelentkezése, a Visoli Biblia nyelve40
Pesti Mizsér Gábor: Aesopusi meséi42
Heltai Gáspár: Száz fabula Esopuséból43
Poncianus históriája45
Salamon királynak Markalffal való tréfabeszédeknek könyve50
Károli Gáspár: Szent Biblia54
A barokk stílus57
Pázmány Péter: Prédikációk63
Rimay János: Előszó Balassa Bálint költeményeihez66
Zrínyi Miklós gróf: Török Áfium ellen való Orvosság69
Rosnyai Dávid: Horologium Turcicum70
Rosnyai Dávid: Történeti munkájának címe és ajánlása71
Haller János gróf: Hármas história73
Mikes Kelemen: Törökországi levelek75
Mikes Kelemen: Mulatságos napok79
Faludi Ferenc: Téli éjtszakák89
A regények műfajának meghonosodása94
Haller László gróf: Telemakus100
Mészáros Ignác: Kártigám104
Báróczi Sándor: Erkölcsi mesék107
Bessenyi György: Tariménes utazása115
Dugonics András. Etelka118
Szekér Joachim: Magyar Robinson121
Kármán József: Fanni hagyományai125
Kazinczy Ferenc: Bácsmegyeinek levelei127
Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete128
Kazinczy Ferenc: Pannonhalmi útja132
A romantikus novella és regény136
Kisfaludy Károly: Tollagi János? Viszontagságai140
Kisfaludy Károly: Tihamér147
Fáy András: Különös testamentom150
Fáy András: A Bélteky-ház157
Vörösmarty Mihály: Szél úrfi161
Gaal József: Alföldi képek és kalandok165
Gaal József: Éji lovasok170
Gaal József: Szirmay Ilona174
Jósika Miklós: Abafi176
Vajda Péter: A nap szakaszai179
Kölcsey Ferenc: A vadászlak185
Eötvös József báró: Karthausi188
Nagy Ignác: A kalandvadász189
Jókai Mór: A Nepean-sziget195
Kuthy Lajos: Hazai rejtelmek198
Petőfi Sándor: A fakó leány és a pej legény202
Úti levelek205
Kiábrándult romantika: egyéni stílus207
Kemény Zsigmond207
Gyulai Pál218
Baksay Sándor219
Tolnai Lajos220
Petelei István222
Költészet és valóság magyar egysége: a magyar humor művészete225
Jókai Mór225
Mikszáth Kálmán231
Gárdonyi Géza240
Eötövös Károly246
Tóth Béla247
Csathó Kálmán249
Móra Ferenc251
A lélektani realizmus: franciás irány: újromanticizmus255
Herczeg Ferenc255
Justh Zsigmond261
Pekár Gyula262
Beöthy Zsolt263
Rákosi Viktor264
Ambrus Zoltán265
Molnár Ferenc267
Surányi Miklós268
Az impresszionizmus269
Bródy Sándor269
Riedl Frigyes271
Kosztolányi Dezső272
Szomory Dezső274
Ingnotus275
Kaffka Margit276
Tormay Cécile277
Laczkó Géza278
Tömörkény István279
Krúdy Gyula281
Komáromi János282
Karácsony Benő284
Szép Ernő285
Zilahy Lajos286
Karinthy Frigyes287
Babits Mihály289
Prohászka Ottokár290
Expresszionizmus, tárgyi stílus297
Pintér Jenő 299
Móricz Zsigmond300
Kassák Lajos302
Szabó Dezső304
Tamási Áron307
Makkai Sándor309
Tabéry Géza312
Gulácsy Irén314
Nyirő József315
Kós Károly317
A regény szervezete
Leírás323
Kármán József: Fanni hagyományai328
Bessenyi György: Tariménes utazása (Kantakuci szobája)331
Fáy András: A Bélteky-ház (Az aggteleki barlang)334
Jósika Miklós báró: Abafi (Kolozsvár 1594-ben)337
Eötvös József báró: Magyarország 1514-ben (Buda vára)342
Eötvös József báró: Karthausi342
Kemény Zsigmond báró: Zord idő (Dóra szobája)345
Jókai Mór: Az aranyember (A Balaton ősszel)348
Mikszáth Kálmán: Lapaj, a híres dudás352
Herczeg Ferenc: Pogányok355
Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember (A katalaunumi csata)365
Bársony István. Egy óra odakint371
Tormay Cécile: Régi ház (Görgei bevonul a visszafoglalt Buda várába)374
Krúdy Gyula: A hídon375
Móricz Zsigmond: Kerek Ferkó378
Benedek Elek: Édes anyaföldem (Székely falu)380
Tamási Áron: Szűzmáriás királyfi (Székelyország)382
Párbeszéd385
Dugonics András: Etelka389
Kármán József: Fanni hagyományai392
Fáy András: A Bélteky-ház395
Jósika Miklós báró: Abafi398
Kemény Zsigmond báró: Zord idő401
Eötvös József báró: Magyarország 1514-ben406
Jókai Mór: Az aranyember410
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője415
Herczeg Ferenc: Pogányok418
Gárdonyi Géza: Isten rabjai422
Harsány Zsolt: Madách430
Móricz Zsigmond: Erdény434
Jellemzés440
Mészáros Ignác: Kártigám443
Dugonics András: Etelka445
Kármán József: Fanni hagyományai447
Fáy András: A Bélteky-ház449
Jósika Miklós bár: Abafi453
Eötvös József báró: Magyarország 1514-ben458
Kuthy Lajos: Hazai rejtelmek460
Kemény Zsigmond báró: Zord idő467
Jókai Mór: Szeretve mind a vérpadig472
Mikszáth Kálmán: Lapaj, a híres dudás476
Ambrus Zoltán: Midás király479
Herczeg Ferenc: Az élet kapuja484
Gárdonyi Géza: Kiki a párjával492
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig495
Korrajz, alapeszme, szerkezet497
Mészáros Ignác: Kártigám501
Dugonics András: Etelka504
Jósika Miklós báró: Abafi509
Eötvös József báró: Magyarország 1514-ben511
Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony517
Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász521
Herceg Ferenc: Az élet kapuja528
Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember533
Tormay Cécile: Régi ház537
Móricz Zsigmond: Erdély543
Magyarázó szótár547
Tudományos irodalom549
Névmutató551
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem