Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.658

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar testnevelés és sport története

Testnevelési főiskolai tankönyv

Szerző
Lektor

Kiadó: Sport Lap- és Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 640 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-253-026-8
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A magyarországi testkultúra történetének szintézis jellegű kimunkálását és közreadását elsősorban a szakemberképzés igényei tűzték napirendre. Az 1977. évi első kiadás rövid idő alatt elfogyott. Ez a tény azt mutatja, hogy közművelődési horizontunk kiszélesedésével hazánk sporttörténetének elmélyültebb tanulmányozása iránt is megnövekedett az érdeklődés.
Az említetteken túlmenően a jelenlegi második, átdolgozott kiadást az indokolja, hogy napjainkban - az életformálás terén és az ország lakosságának egészét cselekvési egységbe kovácsoló törekvések között - a korábbinál sokkal inkább bővülő feladatkör hárul a testnevelési és sportmozgalomra. Mindez szükségszerűen magában hordozza azt a követelményt, hogy testkultúránk öröksége, vívmányainak ismerete súlyának megfelelő helyre kerüljön népünk történelmi tudatformálásában; még akkor is, ha a testkultúra története a hazai köztörténeti kiadványokban még nem nyert polgárjogot. Az utóbbinak azonban nélkülözhetetlen előfeltétele az, hogy a... Tovább

Fülszöveg

A magyarországi testkultúra történetének szintézis jellegű kimunkálását és közreadását elsősorban a szakemberképzés igényei tűzték napirendre. Az 1977. évi első kiadás rövid idő alatt elfogyott. Ez a tény azt mutatja, hogy közművelődési horizontunk kiszélesedésével hazánk sporttörténetének elmélyültebb tanulmányozása iránt is megnövekedett az érdeklődés.
Az említetteken túlmenően a jelenlegi második, átdolgozott kiadást az indokolja, hogy napjainkban - az életformálás terén és az ország lakosságának egészét cselekvési egységbe kovácsoló törekvések között - a korábbinál sokkal inkább bővülő feladatkör hárul a testnevelési és sportmozgalomra. Mindez szükségszerűen magában hordozza azt a követelményt, hogy testkultúránk öröksége, vívmányainak ismerete súlyának megfelelő helyre kerüljön népünk történelmi tudatformálásában; még akkor is, ha a testkultúra története a hazai köztörténeti kiadványokban még nem nyert polgárjogot. Az utóbbinak azonban nélkülözhetetlen előfeltétele az, hogy a magyar testkultúra történetében is torzításmentesen értékeljük a múltat. A sporttörténeti műfaj ne a közösség-összetartó nemzettudat kilúgozása árán tisztuljon meg a nacionalizmus és az apolitikusság tehertételeitől, hanem eredményes eszközévé váljék a társadalmi egymásrautaltság és ezen keresztül a haza iránti elkötelezettség ápolásának is. Vissza

Tartalom

Előszó (Dr. Kun László)9
Dr. Földes Éva: Testkultúra a feudális viszonyok kialakulása idején13
A katonai felkészítést szolgáló testgyakorlatok14
Az erő és ügyesség hősei a népi hagyományokban16
Dr. Földes Éva: Testkultúra a kialakult feudalizmus korában19
Testkultúra a feudális rendi keretek között19
Az egyházi nevelés20
A világi nevelés25
A perdöntő párviadalok26
A népi testkultúra emlékei, a Toldi-mondakör26
A testkultúra fejlődése a humanizmus terjedése idején28
Pier Paolo Vergerio és Aeneas Silvius28
Testkultúra a Hunyadiak korában30
Harci kiképzés a Fekete Seregben36
A kései humanisták a testkultúra kérdéseiről38
Az udvari testkultúra hanyatlása40
Vadászati, madarászati és fegyverviselési tilalmak a XVI. században41
Testkultúra a kései feudalizmus időszakában45
A török és Habsburg-háború hatása a XVI. és XVII. század testkultúrájára45
Testkultúra a végvárakban45
A testkultúra fejlődésének új irányai a hódoltságon kívül (XVI-XVII. század)58
A városi testkultúra kialakulása62
Apáczai és Comenius az ifjúság sokoldalú neveléséért72
A testkultúra fejlődése a XVIII. században80
A városi polgárság játékai és vetélkedői80
Népi vetélkedők és játékok81
Az iskolai testnevelés ügye a XVIII. században83
Törekvések a polgári-nemzeti testkultúra alapjainak lerakására (1790-1848)93
A testnevelés jelentősége a polgári nevelésre93
Reformtörekvések a magyar nevelésügy területén95
A testnevelés és a sport a honvédelmi nevelés szolgálatában (1848-1849)122
Az ifjúság az iskolai testnevelés bevezetéséért123
Törekvések a testnevelés és a sport intézményes kereteinek létrehozására125
A testnevelés szerepe a honvédelmi kiképzésben129
Jegyzetek129
Dr. Kun László: A Habsburg-önkényuralom és a dualizmus időszakának testkultúrája (1848-1918)133
Az önkényuralom időszakának testkultúrája (1849-1867)133
A forradalom és a szabadságharc leverését követő átmeneti törés és torzulás jelenségei a testkultúra területén (1849-1955)135
A polgári-nemzeti testkultúra ügyének vajúdása az önkényuralom válságának évtizedében (1856-1866)139
A nemzetközi kapcsolatok kezdetei139
A dualizmus időszakának testkultúrája (1867-1918)141
A polgári-nemzeti torna- és sportmozgalom egyleti alapjainak lerakása (1867-1880)142
A modern sportéleti szövetségi hálózatának és bajnoki rendszerének kibontakozása (1867-1880)150
Az iskolai tornaoktatás és az előtornász-mozgalom alapjainak lerakása (1867-1880)161
Az iskolai tornaoktatás testneveléssé fejlődése, az iskolai sportkörök kialakulása, liberális és militarista törekvések harca (1880-1918)164
A tornatanító-képzés kialakulása, törekvések a főiskolai szintű testnevelőképzés megvalósítására (1867-1918)168
A munkás torna- és sportmozgalom első kísérletei (1867-1890)175
A munkás torna-, természetjáró- és sportmozgalom kialakulása (1890-1918)177
A nemzetközi sportkapcsolatok kialakulása (1867-1895)183
A nemzetközi kapcsolatok kibontakozása, a sportdiplomácia megszületése (1896-1914)189
A parasztság testkultúrájának beszűkülése, a népi játékok elsorvadása az abszolutizmus és a dualizmus időszakában200
Az Országos Testnevelési Tanács (OTT) létrehozása és működésének kezdete211
Összefoglalás212
Jegyzetek213
A sport és a testnevelés a forradalmi átalakulás útján (1918-1919)217
A forradalmi átalakulás első lépései217
A testkultúra szocialista irányú fejlődése a Tanácsköztársaság alatt219
Mindent a gyermek egészségéért220
Megalakult a Testnevelési Ügyek Direktóriuma (TÜD)221
A Vörös Hadsereg testnevelési programja223
A sportélet újjászületése, a május elsejei demonstráció224
A TÜD sportlétesítmény-elosztási tevékenysége, pályaépítési programja229
Gondoskodás az ijfúmunkások sportjáról és testneveléséről233
Az iskolai testnevelés reformja234
Az új rendszerű testnevelőképzés megindulása238
Eredmények és tanulságok240
Jegyzetek241
A testnevelés és a sport a Horthy-korszakban (1919-1944)243
Dr. Kutassi László: A Horthy-rendszer testnevelésének és sportjának története, szerkezete243
A testnevelés és a sport az ellenforradalmi rendszer felülkerekedését követő években (1919-1923)243
A Horthy-rendszer átmeneti stabilizációja és a testkultúra (1924-1929)268
A testnevelés és a sport a világgazdasági válság éveiben (1929-1933)277
Testkultúra a totális fasizmus és a háború elleni küzdelem időszakában (1934-1941)281
A testnevelés és a sport Magyarországon 1941-1944 között287
Dr. Kun László: A Horthy-korszak munkássportmozgalma289
Munkássportmozgalom az ellenforradalom felülkerekedését követő években (1919-1922)290
Munkássportmozgalom a Horthy-rendszer átmeneti stabilizációja idején (1923-1929)294
Munkássportmozgalom az egységfront és a népfrontpolitika szolgálatában (1934-1941)305
A munkássportmozgalom küzdelme a létért és az orosz háborúból való kiválásáért (1941-1944)309
A "szabadidő-mozgalom" és a munkáscsoport (1935-1944)313
A vállalati sport szerepének megnövekedése a Horthy-korszakban315
Viták a Gyári Szabadidő Központi lérehozása körül315
A "szabadidőmozgalom" hatása a munkások és alkalmazottak életmódjára318
Összefoglalás323
Testnevelőtanár- és edzőképzés a Horthy-korszakban332
Az 1921. évi 53. tc.-től a Testnevelési Főiskola megalakulásááig (1921-1925)333
A Magyar Testnevelési Főiskola létrehozása és szervezeti kereteinek kialakítása (1925-1929)335
A tanár- és az edzőképzés struktúrájának alakulása az 1930-as évek elejétől a felszabadulásig338
A Budai Önkéntes Ezred soraiban345
Jegyzetek347
Dr. Kutassi László: A sportmozgalom és a testnevelés a felszabadulás után361
A szocialista átalakulás előfeltételeinek megteremtése a testkultúra területén (1944. vége 1848 eleje)362
A magyar testnevelés és sport a népi demokratikus forradalom első szakaszában362
A szocialista átalakítás feltételeinek erősödése a magyar testkultúrában381
A szocialista testkultúra alapjainak lerakása (1948-1963)399
A testnevelés és a sport 1948-1954 között400
A jobboldali erők támadásainak fokozódása és a testkulturális problémák bonyolultabbá válása (1954. vége 1958 eleje)425
A szocializmus építésének meggyorsítása és alapjainak erősödése a testkultúra területén434
A szocialista testkultúra kibontatkozásának kezdete443
Az "MTS-időszak" (1963 vége-1973. eleje)443
Visszatérés a sport állami irányítási rendszeréhez 1973-tól)462
A Magyar Kommunista Párt sportprogramja481
Jegyzetek485
Időrendi táblázat495
Név- és tárgymutató579
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar testnevelés és sport története A magyar testnevelés és sport története A magyar testnevelés és sport története

A védőborító szakadozott.

Állapot:
4.280 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba