Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Tájékoztatója 1995

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Stefanovits Pál egyetemi tanár az MTA rendes tagja osztályelnök
Most, hogy az Akadémia vezetésének, - ezen belül az osztály vezetésének megbízatása lejárt, a Tájékoztató megjelenésével teljessé... Tovább

Előszó

Stefanovits Pál egyetemi tanár az MTA rendes tagja osztályelnök
Most, hogy az Akadémia vezetésének, - ezen belül az osztály vezetésének megbízatása lejárt, a Tájékoztató megjelenésével teljessé vált az a tájékoztatási feladat, amely a ciklus alatti tevékenységet írásban rögzíti. Mint a múltban, úgy a jelenben is csak az írásos anyag képes dokumentálni és megőrizni azokat a véleményeket, amelyeket az Akadémia testületi szervezetei megalkottak. Nemcsak a kutatás, hanem a felsőoktatás, de ezen túlmenően a nemzetgazdaság agrárproblémái is sok gonddal terhelt időszakot éltek és élnek át ma is. Az osztály az elmúlt ciklusban számos kérdésben foglalt állást. Ezeket az írásos állásfoglalásokat megküldte az illetékes minisztériumoknak, illetve az országgyűlési képviselőknek. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy a társadalom szélesebb rétegei, - elsősorban az agrárszakemberek-, nem jutottak ebből részletes és valós információhoz, mert a sajtó számára ezek a témák nem jelentettek sem divatos újdonságot, sem érdekességet. Ugy éreztük, hogy a , minősítettek köre, akikhez a Tájékoztatót eljuttattuk, kedvezően fogadta a rövid összefoglalókat, ugyanúgy, mint a teljes szövegű állásfoglalásokat. Az osztály munkája így lett ismertté és ez adott lehetőséget a mind szélesebb szakmai körök számára a bekapcsolódásra. Ennek tanújelét láttuk a rendezvényeink, - úgymint székfoglalók, osztályrendezvények előadásai, egyes bizottságok ankétjai nagy látogatottságában, amivel az Akadémián belül is elismerést vívtunk ki magunknak. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a Tájékoztató megjelentetése nemcsak sok munkát jelentett, hanem állandó küzdelmet a megszorító gazdasági kötöttségekkel, a különböző normatív szabályozásokkal. Mindezért kötelességemnek tartom köszönetem kifejezni Kovács Ferenc osztályelnök helyettesnek, főszerkesztőnek, Zsarnóczai Sándor szerkesztőnek, akik az anyagok összegyűjtésével, rendszerezésével és egységes formába öntésével a Tájékoztató színvonalát és formáját biztosították. Köszönet illeti továbbá Kovács János tudományos titkárt aki a szerkesztés technikai feltételeinek biztosításában nyújtott segítséget.
Bízva az eddig végzett munka elismerésében, kívánom, hogy a következő akadémiai vezetés idejében is folytatódjék, sőt teljesedjék ki a Tájékoztató indításakor megfogalmazott cél: az osztály munkájának mind szélesebb körű megismertetése és elfogadtatása.
Vissza

Tartalom

I. ELŐSZÓ. Stefanovits Pál 7
2. BEVEZETŐ. Kovács Ferenc - Zsarnóczai Sándor 9
3. TÁJÉKOZTATÓ AZ MTA 155. KÖZGYŰLÉSÉRŐL 11
4. TÁJÉKOZTATÓ AZ MTA 156. KÖZGYŰLÉSÉRŐL 19
5. TÁJÉKOZTATÓ AZ MTA 157. KÖZGYŰLÉSÉRŐL 29
6. AZ AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK, A GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNY OSZTÁLYÁNAK ÉS A FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK AZ MTA 155. KÖZGYŰLÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ, "A TUDOMÁNY SZEREPE AZ AGRÁRGAZDASÁG JELENÉBEN ÉS JÖVŐJÉBEN" TÉMÁJÚ EGYÜTTES KÖZGYŰLÉSI NYILVÁNOS ÜLÉSE 33
6.1. Az agrárfejlődés stratégiai elemei. Lakos László 33
6.2. Gondolatok a magyar agrárgazdaság jövőképének tudományos megalapozásáról. Láng István 37
6.3. Az agrárfejlesztés közgazdasági feltételrendszere. Sipos Aladár 43
6.4. A falusi társadalom változásai. Andorka Rudolf 55
6.5. Szekcióülések 70
6.5.1.1. szekció: Talaj - víz - levegő - növény. Szekcióelnök: Kurnik Ernő 70
6.5.1.1. Klíma, időjárás, aszály: Feladatok, lehetőségek. Cselőtei László 70
6.5.1.2. A globális klímaváltozás, lehetősége és hatása térségünkre. Harnos Zsolt 72
6.5.1.3. A fenntartható mezőgazdaság talajtani - agrokémiai alapjai. Várallyay György-Németh Tamás 80
6.5.1.4. A biológiai alapok szerepe a tájtermesztésben. Balla László 93
6.5.1.5. A genetikai gyarmatosítás veszélyei, esélyeink a magyar növénynemesítés, növényfajták és genetikai tartalékok védelmében. Heszky László 111
6.5.1.6. A növényvédelem stratégiai feladatai. Gáborjányi Richárd - Kőmíves Tamás - Kovács János - Király Zoltán 112
6.5.1.7. Az agrárkutatás finanszírozása, változtatásának szükségessége a jövőépítés szempontjából. Frank József 117
6.5.1.8. A biotechnológia és a fenntartható fejlődés. Balázs Ervin 119
6.5.1.9. Kertészet a fenntartható mezőgazdaságban. Sass Pál 121
6.5.1.10. Az erdészet a társadalmi jólét szolgálatában. Solymos Rezső 125
6.5.2. II. szekció: Állattenyésztés - Takarmányozás - Állategészségügy - Biotechnológia - Élelmiszer-feldolgozás.
Szekcióelnök: Kovács Ferenc 129
6.5.2.1. A szarvasmarha- és juhtenyésztés integrált fejlesztése. Dohy János - Fésűs László 129
6.5.2.2. Az abrakfogyasztó állattenyésztési ágazatok fejlesztésének stratégiai kérdései. Horn Péter 132
6.5.2.3. Takarmánygazdálkodás és minőségi állati termék-előállítás. Schmidt János - Gundel János 133
6.5.2.4. A fertőző állatbetegségek elleni védekezés az ezredforduló korszakában. Mészáros János 144
6.5.2.5. Korszerű állatorvosi diagnosztikai módszerek alkalmazásának szükségessége. Bartha Adorján - Hné Benkő Mária 145
6.5.2.6. Állatállományok egészségvédelmének újabb lehetőségei. Rafai Pál 147
6.5.2.7. Az állattenyésztés és élelmiszer-gazdaság paramétereinek javítása biotechnológiai módszerekkel. Solti László - Seregi János 152
6.5.2.8. Élelmiszer-feldolgozás, élelmiszer-minőség. Biacs Péter 155
6.5.2.9. A vadgazdálkodás jelene és jövőképe. Kőhalmy Tamás 156
6.5.3. III. szekció: Agrárgazdaság - agrárműszak - faluszociológia
Szekcióelnök: Sipos Aladár 159
6.5.3.1. Világgazdasági kihívás és magyar agrárfejlesztés. Pálovics Béláné 159
6.5.3.2. A földtulajdon és földhasználat problémái. Szűcs István 162
6.5.3.3. Az energetika szerepe az agrárgazdaság fenntartható fejlesztésében. Kocsis Károly 169
6.5.3.4. A gabonabetakarítás-, tartósítás és tárolás műszaki-technológiai fejlesztésének irányai. Csermely Jenő - Hajdú József - Sörös István 175
6.5.3.5. A fenntartható agrárfejlődés megvalósításának feltételei és szabályozása. Csete László 183
6.5.3.6. Regionális fejlesztés és a mezőgazdaság viszonya. Csatári Bálint 194
6.5.3.7. Az agrárkutatás, oktatás feltételrendszere és struktúrája. Széles Gyula 196
7. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AJÁNLÁSAI AZ AGRÁRGAZDASÁG FEJLESZTÉSÉRE 203
8. AZ AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK RENDEZVÉNYEI, HATÁROZATAI ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSAI 1995-BEN 213
8.1. Az osztályülések időpontjai és napirendjei 213
8.2. Az osztály állásfoglalásai a tudományterületet érintő kérdésekben 218
8.2.1. Összefoglaló az osztály és tudományos bizottságai tevékenységéről, az agrárkutatások általános helyzetéről az 1996. évi parlamenti beszámoló elkészítéséhez 218
8.2.2. Állásfoglalás az MTA Agrártudományok Osztályának Tájékoztatójáról 228
8.2.3. Vélemény a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosítására, illetve kiegészítésére készült MKM javaslat első változatához 230
9. AZ AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGAINAK MUNKÁJA, HATÁROZATAI ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSAI 1995-BEN 235
9.1. Agrár-közgazdasági Bizottság 235
9.2. Agrárműszaki Bizottság 247
9.3. Állatorvos-tudományi Bizottság 272
9.4. Állattenyésztési és Takarmányozási Bizottság 310
9.5. Erdészeti Bizottság 336
9.6. Kertészeti Bizottság 339
9.7. Növénynemesítési Bizottság 357
9.8. Növénytermesztési Bizottság 367
9.9. Növényvédelmi Bizottság 374
9.10. Talajtani, Agrokémiai és Üzemi Vízgazdálkodási Bizottság 379
10. AZ OSZTÁLY ÁLTAL IRÁNYÍTOTT OSZTÁLYKÖZI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGOK MUNKÁJA, HATÁROZATAI ÉS ÁLLÁSFOGLALÁSAI 1995-BEN 381
10.1. Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság 381
10.2. Biometriai és Biomatematikai Bizottság 385
10.3. Marketing Bizottság 389
10.4. Mezőgazdasági Biotechnológiai Bizottság 392
11. AZ MTA TERÜLETI BIZOTTSÁGAI MEZŐGAZDASÁGI SZAKBIZOTTSÁGAINAK 1995-BEN TARTOTT RENDEZVÉNYE 397
12. KÖNYV - ÉS FOLYÓIRAT-KIADÁS HELYZETE 1995-BEN. Klement Zoltán 401
13. A MAGYAR PARAZITOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK 1995. ÉVI MUNKÁJA Kassai Tibor 403
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Tájékoztatója 1995 A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Tájékoztatója 1995 A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Tájékoztatója 1995 A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Tájékoztatója 1995

A borító enyhén foltos, néhány oldalon jelölések, aláhúzások láthatóak.

Állapot:
3.280 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!