754.539

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja 1985

Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 970 oldal
Sorozatcím: A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-05-4308-7
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

AZ AKADÉMIA TAGJAI ÉS TUDOMÁNYOS TESTÜLETEI
Az Akadémia tagjai3
Rendes tagok3
Levelező tagok91
Tiszteleti tagok126
Elnökség169
Elnökségi bizottságok171
Magyar-Szovjet társadalomtudományi Együttmüködési Bizottság magyar tagozata171
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága172
Szociális Bizottság172
Elnökségi Köznevelési Bizottság173
Élettudományi Alelnöki Osztályközi Bizottság173
Társadalomtudományi Alelnöki Osztályközi Bizottság174
Természettudományi Alelnöki Osztályközi Bizottság174
Debreceni Akadémiai Bizottság175
Miskolci Akadémiai Bizottság178
Pécsi Akadémiai Bizottság181
Szegedi Akadémiai Bizottság185
Veszprémi Akadémiai Bizottság189
Az Akadémia tudományos osztályai196
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA196
Tudományos bizottságok, munkabizottságok és munkaközösségek199
Anyanyelvi Bizottság199
Helyesírási Bizottság199
Irodalomtudományi Bizottság200
Klasszika-Filológiai Bizottság203
Modern Filológiai Bizottság204
Művelődéstörténeti Bizottság204
Néprajz Bizottság206
Nyelvtudományi Bizottság206
Orientalisztikai Bizottság209
Színháztudományi Bizottság209
Urálisztikai (Finnugor) Komplex Bizottság210
Zenettudományi Bizottság210
Magyar-Osztrák Irodalomtudományi Vegyesbizottság211
Tudományos társaságok212
Kőrösi Csoma Társaság212
Magyar Irodalomtörténeti Társaság212
Magyar Néprajzi Társaság212
Magyar Nyelvtudományi Társaság212
Modern Filológiai Társaság212
Ókortudományi Társaság212
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság212
FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA213
Tudományos bizottságok, al- és munkabizottságok215
Filozófiai Bizottság 215
Kelet-Európai és Nemzetiségi Komplex Bizottság215
Művészettörténeti Bizottság216
Pedagógiai Bizottság217
Pszichológiai Bizottság218
Régészeti Bizottság219
Történettudományi Bizottság220
Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság222
Történész vegyesbizottságok magyar tagozatai225
Magyar-Bolgár Történész Vegyesbizottság225
Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság225
Magyar-Lengyel Történész Vegyesbizottság225
Magyar-Német (NDK) Történész Vegyesbizottság226
Magyar-Osztrák Történész Vegyesbizottság226
Magyar-Román Történész Vegyesbizottság227
Magyar-Szovjet Történész Vegyesbizottság227
Magyar-Osztrák Munkásmozgalomtörténeti Vegyesbizottság228
Tudományos Társaságok228
Magyar Numizmatikai Társulat228
Magyar Pszichológiai Társaság228
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társula228
Magyar Történelmi Társulat228
MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA229
Tudományos bizottságok, al- és munkabizottságok232
Akusztikai Komplex Bizottság232
Szilárdtest-kutatási Komplex Bizottság234
Csillagászati Bizottság235
Fizikai Bizottság235
Matematikai Bizottság238
Operációkutatási Bizottság239
Számítástudományi Bizottság240
Magyar-Szovjet Szilárdtest-fizikai Bizottság240
AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA242
Tudományos bizottságok és albizottságok244
Agrárgazdasági és Szövetkezetelméleti Bizottság244
Agrármarketing Bizottság246
Agrár Műszaki Bizottság246
Agrártörténeti Bizottság248
Állatorvostudományi Bizottság359
Állattenyésztési Bizottság250
Erdészeti Bizottság250
Kertészeti Bizottság253
Mezőgazdasági Üzemi Vízgazdálkodási Bizottság254
Növénynemesítési Bizottsg255
Növénytermesztési Bizottság257
Növényvédelmi Bizottság257
Talajtani Bizottság258
Tudományos Társaság259
Magyar Parazitológusok Társasága259
ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA260
Tudományos bizottságok262
Egészségtudományi Bizottság262
Endokrinológiai és Anyagcsere-kutatásokkal Foglalkozó Bizottság263
Gyógyszerésztudományi Bizottság263
Gyógyszerkutatásokkal Foglalkozó Bizottság264
Humángenetikai Bizottság264
Immunológiai Kutatásokkal Foglalkozó Bizottság265
Keringési Kutatásokkal Foglalkozó Bizottság265
I. Klinikai Bizottság266
II. Klinikai Bizottság267
Mikrobiológiai, Járványügyi és Oltóanyag Bizottság267
Neurológiai és Pszichiátriai Bizottság268
Onkológiai Bizottság268
Patológiai Bizottság269
Radiológiai és Izotóp Orvosi Alkalmazási Bizottság269
Társadalomegészségügyi és Egészségügyi Szervezési Bizottság270
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA272
Tudományos bizottságok és albizottságok274
Automatizálási és Számítástechnikai Bizottság274
Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottság275
Elektrotechnikai Bizottság276
Informatikai Bizottság276
Távközlési Rendszerek Bizottsága277
Anyagtudományi és Technológiai Bizottság277
Áramlás- és Hőtechnikai Bizottság279
Energetikai Bizottság280
Gépszerkezettani Bizottságok280
Metallugiai Bizottságok282
Szál- és Rosttechnológiai Bizottság283
Építészettörténeti és Elméleti Bizottság285
Építészettudományi Bizottság285
Közlekedéstudományi Bizottság287
Műszaki Mechanikai Bizottság287
Rendszertechnikai Bizottság288
Talaj- és Kőzetmechanikai Bizottság288
Településtudományi Bizottság289
Vízgazdálkodástudományi Bizottság290
KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA292
Tudományos bizottságok és munkabizottságok294
Analitikai Kémiai Bizottság294
Fizikai-kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság296
Makromolekuláris Kémiai Bizottság298
Műszaki Kémiai Bizottság300
Radiokémiai Bizottság302
Szerves Kémiai Bizottság303
MTA-MÉM Élelmiszertudományi Komplex Bizottság306
BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA309
Tudományos Bizottságok311
Általános Immunológiai Bizottság311
Általános Mikrobiológiai Bizottság312
Antropológiai Bizottság312
Biofizikai Bizottság313
Biokémiai Bizottság313
Biológiai Oktatási Bizottság314
Biológiai Tudománytörténeti Bizottság314
Botanikai Bizottság315
Genetikai Bizottság315
Hidrobiológiai Bizottság316
Környezet- és Egészség Bizottság316
Neurobiológiai Bizottság317
Ökológiai Bizottság317
Sejt- és Fejlődésbiológiai Bizottság318
Sport- és Mozgásbiológiai Bizottság318
Természetvédelmi Bizottság319
Zoológiai Bizottság319
GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA321
Tudományos bizottságok és albizottságok323
Alkalmazott Informatikai Bizottság323
Állam- és Jogtudományi Bizottság323
Demográfiai Bizottság324
Ipargazdasági Bizottság325
Jövőkutatási Bizottság326
Közgazdaságtudományi Bizottság327
Közigazgatástudományi Bizottság328
Munkatudományi Bizottság328
Politikatudományi Bizottság330
Statisztikai Bizottság331
Szociológiai Bizottság331
Társadalomtudományi Komplex Bizottság332
Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság333
Tudományos Társaságok334
Magyar Közgazdasági Társaság334
Magyar Politikatudományi Társaság334
Magyar Kriminológiai Társaság335
Magyar Szociológiai Társaság335
Nemzetközi Készletezési Tudományos Társaság335
FÖLD- ÉS BÁNYÁSZATI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA336
Tudományos bizottságok, albizottságok, munkabizottságok338
Ásványtan-Geokémiai Bizottság338
Bányaegészségügyi és Bányászati Ergonómiai Bizottság339
Bányászati Bizottság341
Földrajzi Bizottság342
Földtani Bizottság343
Geodéziai Bizottság344
Geofizikai Bizottság346
Geonómiai Bizottság347
Hidrológiai Bizottság347
Meteorológiai Bizottság347
A X. Osztály Nemzetközi Kapcsolatait Koordináló Bizottság348
Magyarország Nemzeti Atlasza Szerkesztő Bizottsága349
Tudományos társaság349
Nem kormányzati nemzetközi tudományos szervezetek magyar nemzeti bizottságai350
Az Akadémiai elnökei és főtitkárai az alapítás óta365
Az Akadémiának 1950 óta elhunyt tagjai367
AZ AKADÉMIA KÖZPONTI HIVATALA ÉS AZ AKADÉMIAI INTÉZMÉNYEK
Az Akadémia Központi Hivatal379
Szakigazgatási bizottságok383
Az MTA Dubna Bizottsága383
Kiállítási Bizottság383
Műszerügyi Bizottság384
Számítástechnika-alkalmazási Bizottság384
Találmányi Bizottság385
Az Akadémia kutatóhelyei386
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓHELYEK
Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete386
Az MTA Filozófiai Intézete386
Az MTA Ipargazdaságtani Kutatócsoportja390
Az MTA Irodalomtudományi Intézete391
Az MTA Közgazdaságtudományi Intézete393
Közgazdasági Információs Szolgálat395
Ökonometriai Laboratórium397
Az MTA Művészettörténeti Kutatócsoportja397
Az MTA Néprajzi Kutatócsoportja398
Az MTA Nyelvtudományi Intézete400
Az MTA Pszichológiai Intézete401
Az MTA Régészeti Intézete403
Az MTA Regionális Kutatások Központja404
Az MTA Szociológiai Kutatóintézete407
Az MTA Történettudományi Intézete408
Az MTA Világgazdasági Kutatóintézete410
Az MTA Zenetudományi Intézete412
Akadémiai kutatócsoportok tanszékeken415
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen415
Az MTA Altajisztikai Tanszéki Kutatócsoportja415
Az MTA Ókortudományi Tanszéki Kutatócsoportja416
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen416
Az MTA Közép- és Kelet-Európai Kutatási Központja416
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓHELYEK
Az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézete417
Az MTA Atommagkutató Intézete418
Az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete421
Az MTA Bányászati Kémiai Kutatólaboratóriuma422
Az MTA Csillagászati Kutatóintézete423
Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete425
Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete427
Az MTA Izotóp Intézete429
Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete431
Az MTA Központi Fizikai Kutatóintézete432
Atomenergia-kutató Intézet434
Mérés- és Számítástechnikai Kutatóintézet436
Mikroelektronikai Kutatóintézet339
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet441
Szilárdtest-fizikai Kutatóintézet442
Számítóközpont444
Az MTA Központi Kémiai Kutatóintézete444
Az MTA Matematikai Kutatóintézete448
Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete450
Az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézete453
Az MTA Műszaki Kémiai Kutatóintézete454
Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézete456
Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete458
Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete459
Az MTA Szegedi Biológiai Központja462
Az MTA SZBK Biofizikai Intézete463
Az MTA SZBK Biokémiai Intézete464
Az MTA SZBK Enzimológiai Intézete465
Az MTA SZBK Genetikai Intézete466
Az MTA SZBK Növényélettani Intézete467
Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete468
Az MTA Természettudományi Kutatólaboratóriumai470
Az MTA Biofizikai Kutatóla laboratóriuma470
Az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma471
Az MTA Kristályfizikai Kutatólaboratóriuma473
Az MTA Szervetlen Kémiai Kutatólaboratóriuma474
Az Akadémia által támogatott kutatóhelyek476
MTA-Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egyesített Kutatási Szervezet (MTA-SOTE EKSZ)476
Mikrobiológiai és Virológiai Részleg478
Molekuláris Patológiai Részleg479
Neurobiológiai Részleg479
Neuroendokrinológiai Részleg480
Peptidkémiai és Membránbiológiai Részleg480
Pszicho-neurofarmakológiai Részleg481
Akadémiai kutatócsoportok tanszékeken482
Az Agrártudományi Egyetemen482
Öntözési Munkaközösség482
A Budapesti Műszaki Egyetemen482
Az MTA Alkaloidkémiai Tanszéki Kutatócsoportja482
Az MTA Fémtechnológiai Tanszéki Kutatócsoportja483
Az MTA Informatikai és Elektronikai Tanszéki Kutatócsoportja483
Az MTA Műszaki Analitikai Kémiai Tanszéki Kutatócsoportja484
Az MTA Műszaki Mechanikai Tanszéki Kutatócsoportja484
Az MTA Szerves Kémiai Technológiai Tanszéki Kutatócsoportja485
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen485
Az MTA Geofizikai Tanszéki Kutatócsoportja485
Az MTA Geológiai Tanszéki Kutatócsoportja486
Az MTA Ökológiai Modellező Tanszéki Kutatócsoportja486
Az MTA Peptidkémiai Tanszéki Kutatócsoportja487
Az MTA Pszichofiziológiai Tanszéki Kutatócsoportja488
Az MTA Talajzoológiai Tanszéki Kutatócsoportja488
A József Attila Tudományegyetemen489
Az MTA Automataelméleti Tanszéki Kutatócsoportja489
Az MTA Lumineszcencia és Félvezető Tanszéki Kutatócsoportja489
Az MTA Növénytani Tanszéki Kutatócsoportja490
Az MTA Reakciókinetikai Tanszéki Kutatócsoportja490
A Kossuth Lajos Tudományegyetemen491
Az MTA Antibiotikum-kémiai Tanszéki Kutatócsoportja491
A Pécsi Orvostudományi Egyetemen491
A POTE Biofizikai Tanszéki Kutatócsoportja491
A POTE Idegenélettani Akadémiai Tanszéki Kutatócsoportja492
A Veszprémi Vegyipari Egyetemen492
Az MTA Petrolkémiai Tanszéki Kutatócsoportja492
Az MTA Vegyipari Analitikai Kémiai Tanszéki Kutatócsoportja493
Az Adadémia egyéb intézményei495
Az MTA Könyvtára495
Könyvtári Bizottság503
Az MTA Kutatásszervezési Intézete504
Vállalatok506
Akadémiai Kiadó és Nyomda506
Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének Kísérleti Gazdasága508
Szolgáltató szervek509
Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálat509
Kutatási Ellátási Szolgálat510
Szociális intézmények512
FOLYÓIRATOK
Az akadémia folyóiratai515
Központi folyóiratok515
A tudományos osztályok folyóiratai515
Idegen nyelvű folyóiratok517
Bizottsági folyóiratok527
Tudományos intézeti folyóiratok530
Az Akadémia által támogatott egyesületi és társulati folyóiratok533
Az Akadémiai Kiadónál megjelenő nem akadémiai folyóiratok537
A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS
A tudományos fokozatokról és a tudományos minősítésről szóló törvényerejű rendelet és minisztertanácsi rendelet, továbbá a tudományos továbbképzésről szóló minisztertanácsi rendelet543
A Tudományos Minősítő Bizottság566
A TMB Szakbizottságai567
A tudomány doktorai és kandidátusai572
A TUDOMÁNY DOKTORAI572
Az állam- és jogtudomány doktorai572
Az állatorvostudomány doktorai574
A biológiai tudomány doktorai574
A filozófiai tudomány doktorai577
A fizikai tudomány doktorai578
A földrajztudomány doktorai580
A földtudomány doktorai580
A gyógyszerészeti tudomány doktorai581
A hadtudomány doktorai581
Az irodalomtudomány doktorai582
A kémiai tudomány doktorai583
A közgazdaságtudomány doktorai587
A közlekedéstudomány doktorai590
A matematikai tudomány doktorai590
A mezőgazdasági tudomány doktorai592
A műszaki tudomány doktorai594
A művészettörténeti tudomány doktorai601
A neveléstudomány doktorai602
A nyelvtudomány doktorai602
Az orvostudomány doktorai603
A politikatudomány doktorai610
A pszichológiai tudomány doktorai610
A szociológiai tudomány doktorai610
A történelemtudomány doktorai611
A zenetudomány doktorai613
A TUDOMÁNY KANDIDÁTUSAI614
Az állam- és jogtudomány kandidátusai614
Az állatorvostudomány kandidátusai619
A biológiai tudomány kandidátusai621
A filozófiai tudomány kandidátusai635
A fizikai tudomány kandidátusai640
A földrajztudomány kandidátusai649
A földtudomány kandidátusai652
A gyógyszerészeti tudomány kandidátusai654
A hadtudomány kandidátusai655
Az irodalomtudomány kandidátusai659
A kémiai tudomány kandidátusai664
A közgazdaságtudomány kandidátusai686
A közlekedéstudomány kandidátusai704
A matematikai tudomány kandidátusai705
A mezőgazdasági tudomány kandidátusai712
A műszaki tudomány kandidátusai730
A művészettörténeti tudomány kandidátusai760
A neveléstudomány kandidátusai762
A nyelvtudomány kandidátusai765
Az orvostudomány kandidátusai769
A politikatudomány kandidátusai803
A pszichológiai tudomány kandidátusai803
A szociológiai tudomány kandidátusai806
A történelemtudomány kandidátusai807
A zenetudomány kandidátusai817
AKADÉMIAI DÍJAK, KITÜNTETÉSEK ÉS JUTALMAK821
TUDOMÁNYPOLITIKAI BIZOTTSÁG825
Országos műszaki Fejlesztés Bizottsg826
Nemzetközi Kutatási Fejlesztési Kapcsolatokat Koordináló Bizottság833
Országos Kutatási Nagyműszer Bizottság833
Névmutató835
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja 1985

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén elszíneződtek.

Állapot: Közepes
1.540 Ft
610 ,-Ft 60
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja 1985

A borító enyhén foltos.

Állapot:
1.540 Ft
770 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja 1985

A borító kissé kopottas, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.540 Ft
1.070 ,-Ft 30
16 pont kapható
Kosárba