Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei 1958. I-II.

9-10. kötet, 1-8. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 942 oldal
Sorozatcím: A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

9. kötet
Bakos Miklós: A kritikus térfogatról313
Bán Miklós: Szerves vegyületek fényelnyelésének értelmezése az elektrongázmodell alapján. A szilbén abszorpciós sávjainak kiszámítása245
Berencz Ferenc - Kolos Walter - Pauncz Rezső: A perilén dibenzoszármazékainak elméleti vizsgálata293
Bognár János: Fémionok kimutatása és meghatározása katalízis segítségével. a katalitikus hatás mikroanalitikai értékesítése szerves vegyületek oxidációs és redukciós reakcióinak felhasználásával335
Bognár Rezső - D. Gaál György: Dihidronormorfinon és dihidronorkodeinon előállítása9
Buzágh Aladár: Fagyasztás befolyása a kolloidok tulajdonságaira61
Václav Cerny: A holarrinin szerkezetének felderítéséről275
Cholnoky László - Szabó Dezső - Szabolcs József: Vizsgálatok a karotinoid-festékekről, II. A kapszantin és kapszorubin szerkezete179
Csűrös Zoltán - Petró József: Katalizátoros vizsgálatok, XVII. Aszkorbinsav autoxidációja a hőmérséklet és kiindulási pH függvényében43
Csűrös Zoltán - Géczy István - Keresztély Tibor: Katalizátoros vizsgálatok, XVIII. Az akceptorra vonatkozó reakciórend változása a katalitikus hidrogénezés folyamán195
Csűrös Zoltán - Géczy István - Morgós Jenő: Katalizátoros vizsgálatok, XIX. A H2 szorpció változása a katalizátor és hordozó függvényében217
Csűrös Zoltán - Géczy István - Zsuffa Béla - Erdős Erzsébet: Katalizátoros vizsgálatok, XX. Katalitikus hidrogénezés és polimerizáció, mint konkurrens reakciók, II. Akrilnitril heterogén katalitikus redox polimerizációja415
Csűrös Zoltán - Géczy István - Zsuffa Béla: Katalizátoros vizsgálatok, XXI. Katalitikus hidrogénezés és polimerizáció, mint konkurrens reakciók. III. Akrilnitril heterogén katalitikus redox polimerizációjának kinetikája és mechanizmusa423
Csűrös Zoltán - Petró József - Vörös Judit: Katalizátoros vizsgálatok, XXII. Vizsgálatok Raney-nikkel katalizátorral, I. A Raney-nikkel hidrogénező aktivitásának változása a kioldás hőfokának és idejének függvényében433
Csűrös Zoltán - Petró József - Mérészné Nádas Julianna: Katalizátoros vizsgálatok, XXIII. Vizsgálatok Raney-nikkel katalizátorral, II. Bázis hozzátétek hatása a Raney-nikkel aktivitására449
Erdey László - Bányai Éva - Paulik Ferenc: Csapedékcseréléses reakciók alkalmazása az analitikai kémiában, IV. Ioncseréléses reakciók103
Fodor Gábor - Kovács Ödön - Tóth József - Koczka Károly - Koczor István - W. Vincze Irén - Lestyán János - Halmos Miklós - Dobó Pál: Újabb módszerek és eredmények a szénvegyületek térkémiájában77
Fodor József: Ötvözött acélok volfrámtartalmának meghatározása béta-gamma-visszaszórással (Előzetes közlemény)471
Fodor Miklós: Urán mennyiségi meghatározása ioncserélős-komplexonos elválasztás alkalmazásával463
Hajós Zoltán - Fodor József: Színezékek fakulásának gátlása, II.1
Jámbor Béla: A trifeniltetrazoliumklorid fototermékének polarográfiás vizsgálata353
Josepovits Gyula: Analóg, homológ és izomer vegyületek keverékének analízise a növényvédőszerkémiában133
Josepovits Gyula: Szuperponált polarogrammok értékeléséről határ alatti áramerősség mérése alapján233
Kiss Árpád: A chelát-komplexek fényelnyeléséről, I. A fényelnyelés elmélete257
Kiss Árpád - Császár József - Horváth Erzsébet: Adatok a nikkel(II)komplexek fényelnyeléséhez207
Kiss Árpád - Császár József - Lehotai Lajos: A ciano-komplexek fényelnyelésének mechanizmusáról281
Kiss István: Néhány újabb eredmény a többkomponensű heterogén rendszerek termodinamikájában, II. A többkomponensű rendszerek termodinamikai egyensúlyát meghatározó paraméterek közötti összefüggésekről359
Lengyel Béla - Somogyi Mária - Boksay Zoltán: Az üveg elektromos vezetőképessége, III. Alkáliborát elegyüvegek elektromos vezetőképessége299
Mázor László: Fluortartalmú szénvegyületek mikroanalízise143
Menyhárt Józsefné: Az adszorpciós kromatográfia alkalmazása extraktum szurkok vizsgálatánál401
Messmer András - Várady József - Pintér István: Halogénezés és ciklikáló dehidrogénezés tribrómfenolbrómmal329
Oláh György: Az elektrofil aromás szubsztituciós reakciók kation reaktánsai és az aromás gyűrű között végbemenő reakcióaktus közbenső komplexének vizsgálata113
Oláh György - Pavláth Attila - Kuhn István - Oláh Györgyné - Noszkó László: Toluol elektrofil deutériumozásának vizsgálata deutériumfluoriddal és bórtrifluoriddal39
Paulik Ferenc - Erdey László: A derivatív termogravimetria újabb eredményei15
Szabó Zoltán: A szulfurklorid termikus bomlásának mechanizmusa155
Szabó Zoltán - Bartha Lajos: A nitrát ion redukálhatóságáról305
Szekeres László: Jodometriás vizsgálatok393
Vargha László: Citosztatikus hatású, új cukorszármazékok szintézise93
Zemplén Géza - Dőry István: Pirokatechin elkülönításe kátrányolajokból151
10. kötet
Az 1957. évi Nagygyűlés előadásainak sorrendje85
Berecz Endre: Néhány újebb eredmény a többkomponensű heterogén rendszerek termodinamikájában:
III. Háromkomponensű rendszerek izoterma-izobárjainak vizsgálata Sztoronkin fáziseffektus-elmélete alapján247
IV. Háromkomponensű sórendszerek termodinamikailag lehetséges oldékonysági izotermáinak vizsgálata265
V. Háromkomponensű háromfázisú rendszerek összes gőznyomása izoterm változásának vizsgálata az összetétel függvényében305
Bite Pál - Tuzson Pál: Solanum-alkaloidok, IV. A szolaszodin lebontásáról, I.235
P. P. Budnyikov - V. Sz. Gorskov: A kalciumhidroszulfoaluminát és a kalciumhidroszulfoferrit stabilitásáról145
Buzágh Aladár - Kőrösné Fraknóy Vera: Gélekben végbemenő kémiai reakciókról127
Cholnoky László - Györgyfy Katalin - Nagy Erzsébet - Pánczél Márta: Vizsgálatok a karotinoid festékekről, III. A sárga paradicsompaprika (Capsicum annuum. var. lycopersiciforme flavum) festékei23
Csűrös Zoltán - Groszmann Miklós - Géczy István - Juhász Kálmán: Makromolekulás anyagok reológiai vizsgálata, II. PVC paszták reológiai vizsgálata, I. Néhány technológiai tényező hatása a PVC paszták konzisztenciájára67
Csűrös Zoltán - Groszmann Miklós - Géczy István - Juhász Kálmán: Makromolekulás anyagok reológiai vizsgálata, IV. PVC paszták reológiai vizsgálata, II. Hőmérséklet hatása PVC pasztákra467
Csűrös Zoltán - Petró József: Katalizátoros vizsgálatok, XXIV. Vizsgálatok Raney-nikkel katalizátorokkal, III. A kioldásra használt különböző lúgok hatása a Raney-nikkel hidrogénező aktivitására187
Csűrös Zoltán - Petró József - Heiszmann József: Katalizátoros vizsgálatok, XXV. Vizsgálatok Raney-nikkel katalizátorokkal, IV. Al-Ni-Co és Al-Ni-Cr ötvözetekből készült katalizátorok hatásosságának vizsgálata205
Csűrös Zoltán - Petró József - König Péter: Katalizátoros vizsgálatok, XXVI. Vizsgálatok keverék katalizátorokkal, I. Nikkel-magnéziumformiát keverék katalizátorok aktivitásának vizsgálata329
Csűrös Zoltán - Deák Gyula: Katalizátoros vizsgálatok, XXVII. Benzaldehid reakciója aktív hidrogént tartalmazó vegyületekkel bórtrifluorid jelenlétében347
Csűrös Zoltán - Deák Gyula: Katalizátoros vizsgálatok, XXVIII. Pentaacetil-D-glükóz bórtrifluoriddal katalizált anomerizációja, I. Anomerizáció ecetsavban és ecetsavanhidridben375
Csűrös Zoltán - Deák Gyula - Varsányi György: Katalizátoros vizsgálatok, XXIX. Pentaacetil-D-glükóz bórtrifluoriddal katalizált anomerizációja, II: Anomerizáció kloroformban389
Dőry István - Geri István: Vizsgálatok szteránvázas vegyületekkel, I. Szteroid-acetátok katalitikus dezacetilezése449
Erdey László: Beszámoló a Kémiai Tudományok Osztálya munkájáról87
Fodor József: Acél foszfortartalmának gyors meghatározása gyártás közben izotóphígítási analízissel (Előzetes közlemény)83
Fodor József: Acél foszfortartalmának gyors meghatározása gyártsá közben izotóphígítási analízissel417
Freund Mihály - Földiák Gábor: Nagyfeszültségű villamos erőtér hatása a szénhidrogénekre111
Gärtner László: Hazai barnakőszenek aktiválása vízgőzzel41
Géczy István - Réthy Eszter: Szintetikus lineáris polimerek, VII. Metilmetakrilát iniciátor-aktivátor rendszerekkel kiváltott tömbpolimerizációjának kinetikus lefutása175
Hajós Andor - Kollonitsch János: Szintetikus vizsgálatok a klóramfenikollal kapcsolatban
V. Kísérletek a treo-béta-p-nitrofenilszerin sorozatban157
VI. Mellékreakció az 1-p-nitrofenil-2-acetamido-3-oxi-propanon-1 Meerwein-redukciójánál403
VII. Retrográd aldolkondenzáció a treo-béta-p-nitrofenilszerint-észter sorozatban455
Holló János - Fejes Péter - Szejtli József: Újabb adatok a keményítőfrakciók kémiájához, I.425
Holló János - Szejtli József: Újabb adatok a keményítőfrakciók kémiájához, II.437
Jámbor Béla: Vizsgálatok a trifeniltetrazoliumklorid/formazán redoxrendszer reverzibilitásáról1
Jámbor Béla: Újabb vizsgálatok a trifeniltetrazoliumklorid polarográfiája terén409
Keglevich László: Röntgendiffrakciós vizsgálatok báriumtioszulfát monohidrát kristályokon79
Kiss Árpád: A komplex vegyületek fényelnyelésének elmélete, I. Az oldott komplexek szimmetriaviszonyainak és kötésmódjának megállapítása221
Könyvbírálat84
Magyar György - Lénárd Kató - Tuzson Pál: Solanum alkaloidok, V. A szolaszodin lebontásáról, II.241
Menyhárt Józsefné: Szénextraktum szurok átlag molekulasúlyának meghatározása295
Proszt János: Polarográfiai tanulmányok163
Szabó Zoltán: A kémiai kötéserősség befolyásolása szomszédos atomcsoportok által51
Szebényi Imre: Hazai krakkolt kőolajpárlatok hidrogénezése13
Szebényi Imre: Gázolajpárlat hidrokéntelenítése Varga-eljárással59
Vargha László - Ocskay György: Sztereospecifikus átalakulások a furil-ketoximok csoportjában355
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei 1958. I-II. A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei 1958. I-II. A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei 1958. I-II.

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba