Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Magyar Tudományos Akadémia kémiai tudományok osztályának közleményei 1959-1960/1-4.

12-13. kötet 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 958 oldal
Sorozatcím: A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei
Kötetszám: 12-13
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

12. kötet
Beck Mihály - Görög Sándor: Az etiléndiamintetraecetsav amfoter sajátsága és ennek hatása fémkomplexei stabilitására265
Csűrös Zoltán - Deák Gyula - Fenichel László: Titántetrakloridos komplexek vizsgálata323
Csűrös Zoltán - Deák Gyula - Haraszthyné Papp Melinda: Glükozánok reakciója titántetrakloriddal333
Csűrös Zoltán - Deák Gyula - Haraszthyné Papp Melinda: Triacetil-levoglükozán és titántetraklorid reakciójának kinetikája és mechanizmusa431
Hajós Andor: Szintetikus vizsgálatok a klóramfenikollal kapcsolatban, VIII. p-Nitroacetofenon, p-nitro-benzaldehid és rokon-vegyületek előállítása oxidatív oximhasítással219
Hajós Andor: Szintetikus vizsgálatok a klóramfenikullal kapcsolatban, IX. Kísérletek az O-metil-ß-p-nitrofenilszerint sorozatban383
Hajós Andor - Fuchs Oszkár: Komplex fémhidridek alkalmazása a gyógyszerkémiában, I. Szteroid ketonok szelektív redukciója kalciumbórhidriddel279
Hírek az Osztály életéből141
Holló János - Szejtli József - László Elemér - Beke Gyula: Újabb adatok a keményítőfrakciók kémiájához, IV. A keményítő csirizedésének vizsgálata205
V. I. Iszaguljanc - V. N. Tiskova - K. K. Papok - B. Sz. Zuszeva: Vizsgálatok az ásványolajtermékek adalékainak szintézise terén, I. Helyettesített fenol-szulfidok és -diszulfidok fémsóinak előállítása257
V. I. Iszaguljand - V. N. Tiskova - N. A. Favorszkája - R. O. Oganeszjan: Helyettesített árnyékolt fenolok és alkalmazásuk ásványolajtermékek antioxidáns adalékaként363
Korányi György: Üvegfelületek szerkezetének újabb vizsgálati módszereiről25
Kovács Miklós - Ráskai Béla: Difenonok szelektív kivonása barnakőszénkátrányolajokból metanolos extrakcióval395
Lempert Károly: A glikociamidinok kémiája (Összefoglaló értekezés)59
Lengyel Sándor: Az erős elektrolitoldatok szerkezetének feltárására irányuló korszerű kutatások áttekintése (Összefoglaló értekezés)45
Lengyel Sándor: Beszámoló a Triesztben tartott Nemzetközi Elektrolit Szimpóziumról351
Marton József - Zöllner Gyula - Lévai Gyula - Tátraaljai Ákos - Bálint György: Acetilén gőzfázisú katalitikus hidratálásának vizsgálata441
Nagy Ferenc: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányútról137
Neugebauer Jenő - Millner Tivadar - Hegedűs András: Adalékok a volfram-nitrogén rendszer ismeretéhez. Ammóniumvolframát, ill. volframtrioxid redukciója ammóniagázzal37
Pungor Ernő: Lángfotometria. Az alapelvek és a méréstechnika újabb alakulása. (Összefoglaló értekezés)225
Rieche Alfréd: Éterek és karbonilvegyületek peroxidjairól és az ozonidokról143
Schay Géza: Beszámoló a moszkvai Mendelejev-kongresszusról133
Schay Géza: A Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézetének 1958. évi tudományos eredményei241
Schulek Elemér - Barcza Lajos: Adatok a szelén és a szelénvegyületek kémiájához, II-III-IV.183
Schulek Elemér - Burger Kálmán: Aromás vegyületek meghatározása brómklórral végzett brómozás útján15
Schulek Elemér - Burger Kálmán: Aromás vegyületek szubsztitúciós halogénezése interhalogén vegyületekkel vizes oldatokban. A jódklór, a jódbróm és a brómklór halogénező hatása1
Schulek Elemér - Burger Kálmán: Brómklór-mérőoldat előállítása9
Schulek Elemér - Kőrös Endre: Adatok a szelén és a szelénvegyületek kémiájához, I. Kis mennyiségű szelén jodometriás meghatározása brómciánon át175
Schulek Elemér - Kőrös Endre: Adatok a szelén és a szelénvegyületek kémiájához, V. A szelén hidrolíziséről195
Szabó Dezső: Vizsgálatok a pszeudo-jonon sav-katalizálta ciklizációjának mechanizmusáról, I. A gyűrűzáródás mechanizmusa343
Szántó István - Fürst Vilmosné: Térhálós polimerek szerkezetének vizsgálata315
Tüdős Ferenc: Polimerizációs folyamatok kinetikája. I. A szabad gyökös polimerizációs folyamatok kinetikája (Összefoglaló értekezés)455
Zimmer Károly - Török Tibor: A leszikrázási hatás vizsgálata, I.285
Zimmer Károly - Török Tibor: A leszikrázási hatás vizsgálata, II.299
Zimmer Károly - Török Tibor: A leszikrázási hatás vizsgálata, III.405
Zimmer Károly - Török Tibor: A leszikrázási hatás vizsgálata, IV.415
Zimmer Károly - Török Tibor: A leszikrázási hatás vizsgálata, V.423
13. kötet
Almássy Gyula - Kotsis Endre - Bordás Emőke: A fluor meghatározása fluorimetriásan. A módszer felhasználása foszfáttartalmú anyagok vizsgálatára45
Barcza Lajos - Schulek Elemér: Adatok a szelén és a szelénvegyületek kémiájához, VI. Kis mennyiségű szelenát kimutatása p-etoxikrizoidinnal295
Csányi László - Szőke Ferenc: Az oxalátionok zavaró hatása a cérimetriában393
Csűrös Zoltán - Gara Miklós - Bertalan György - Juhász Kálmán: Makromolekulás anyagok reológiai vizsgálata, VI. Belső feszültség eloszlásának vizsgálata kemény PVC tömbön129
Csűrös Zoltán - Géczy István - Gara Miklós - Gyurkovics Ida: Makromolekulás anyagok reológiai vizsgálata, VIII. Oldott polimer és oldószer kölcsönhatása viszközitás mérés alapján139
Csűrös Zoltán - Petró József: Katalizátoros vizsgálatok, XXXIV. Vizsgálatok Raney-nikkel katalizátorokkal, IX. Különböző szubsztrátumok viselkedése a Raney-nikkel kötött hidrogénjével29
Csűrös Zoltán - Petró József - Heiszmann József: Katalizátoros vizsgálatok, XXXIII. Vizsgálatok Raney-nikkel katalizátorokkal, VIII. Kobalt sók hatásának vizsgálata a Raney-nikkel aktivitására és hatásosságára17
Fejes Pál - Schay Géza: Pórusdiffúzió és katalitikus aktivitás (Összefoglaló értekezés)179
Freund Mihály: Beszámoló az 1951. évi new yorki V. Petroleum Világkongresszus alkalmával rendezett tanulmányutakról231
Gerecs Árpád: a-oxi és a-halogén-arilhidrazonokról115
Holló János - Szejtli József - László Elemér: Újabb adatok a keményítőfrakciók kémiájához, V. A keményítő bomlása lúgos közegben1
Josepovits Gyula: A polarográfia fejlődésének fő irányai (Összefoglaló értekezés)339
Kalló Dénes: A katalizátor felületi szerkezetének értelmezése az aktív centrumok elmélete alapján (Összefoglaló értekezés)201
H. P. Kaufmann: A zsiradékkutatás jelentősége a táplálkozásban és az ipar számára245
Kollár György - Proszt János: A klasszikus molekula-forráspontemelkedési törvény revíziója405
Lehotai Lajos: A nikkel(II)-etiléndiamin komplex vegyületek elnyelési görbéinek kiszámítása383
Lengyel Béla - Csákvári Béla - Boksay Zoltán: Az üvegelektród lúgos hibájáról, I. A lúgos hiba értelmezésének kérdése301
Lengyel Béla - Török Ferenc: Metilpolisziloxánok egyensúlyozási folyamatának mechanizmusáról285
Markó László - Budavári Ottó: Kobaltkarbonilok sztabilitása és bomlása, II. Kobaltkarbonilok sztabilitási viszonyai a közvetlen alkoholszintézis reakciókörülményei között153
Markó László - Szabó Pál: Kobaltkarbonilok sztabilitása és bomlása, III. A közvetlen alkoholszintézis kobaltkarbonil tartalmú reakciótermékeinek kobaltmentesítése hőbontással163
Matolcsy György: Újabb eredmények a növényvédőszerek kémiája területén (Összefoglaló értekezés)437
Réthy Eszter - Géczy István: Szintetikus lineáris polimerek, VIII. Fémrezinátok alkalmazása metilmetakrilát fém-redox rendszerekkel gyorsított polimerizációjában173
Solymosi Frigyes: A heterogén katalitikus reakciók tárgyalása az elektronelmélet alapján, III. A félvezetők elméletének alkalmazása a heterogén katalízis problémáira (Összefoglaló értekezés)97
Szabó Dezső: Vizsgálatok a pszeudo-jonon savkatalizálta ciklizációjának mechanizmusáról, II. A katalizátor hatása39
Szabó Zoltán: A heterogén katalitikus reakciók tárgyalása az elektronelmélet alapján, I. A szilárd testek elméletének a katalitikus hatás kialakulása szempontjából fontosabb megállapításai (Összefoglaló értekezés)59
Szabó Zoltán - Bérces Tibor: A kémiai kötéserősségek konzisztenciája255
Szabó Zoltán - Solymosi Frigyes: A heterogén katalitikus reakciók táryalása az elektronelmélet alapján, II. Fémek és ötvözetek mint katalizátorok (Összefoglaló értekezés)81
Székely György - Rácz György: A kemoszorpció és heterogén katalízis összefüggései (Összefoglaló értekezés)317
Tájékoztató munkatársaink részére483
Tétényi Pál: A multiplet elmélet kialakulása, eredményei és jelenlegi állása (Összefoglaló értekezés)317
Toldy Lajos - Vargha László: Az L-idit benzálszármazékai51
T. P.: A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya Kőolaj- és Szénfeldolgozó Bizottságának működése az 1959. év első felében367
Vámos Endre: Komplex gépzsírok (Összefoglaló értekezés)417
Zimmer Károly - Török Tibor: A leszikrázási hatás vizsgálata, VI.11
Zimmer Károly - Török Tibor: A leszikrázási hatás vizsgálata, VII.269
Zimmer Károly - Török Tibor: A leszikrázási hatás vizsgálata, VIII.371
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Tudományos Akadémia kémiai tudományok osztályának közleményei 1959-1960/1-4. A Magyar Tudományos Akadémia kémiai tudományok osztályának közleményei 1959-1960/1-4. A Magyar Tudományos Akadémia kémiai tudományok osztályának közleményei 1959-1960/1-4.

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba