Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézetének kutatási eredményei 1981-1985


A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete megalakulása óta foglalkozik az ország két legfontosabb növényének, a búzának és a kukoricának a kutatásával. Az új fajták és hibridek... Tovább

Előszó

A Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete megalakulása óta foglalkozik az ország két legfontosabb növényének, a búzának és a kukoricának a kutatásával. Az új fajták és hibridek előállításával, az agrotechnika fejlesztésében elért kutatási eredményeivel jelentősen hozzájárult az országban a búza és a kukorica termésátlagainak megháromszorozódásához.

Jelenleg, amikor magasabb szintről kell további előrehaladást elérni, az intézet tovább folytatja kutatásait a búza- és kukoricagenetika, -fiziológia, -nemesítés és -vetőmagtermesztés, valamint az agrotechnika továbbfejlesztésére. Kutatási eredményeinket - amelyek bel- és külföldön egyaránt elismertek - folyamatosan publikáljuk hazai és külföldi folyóiratokban. E kötetben az elmúlt öt esztendőben elért eredmények összefoglalóját adjuk közre, megjelölve az eredeti publikációk megjelenésének helyét és idejét, valamint az intézet életével összefüggő főbb eseményeket. Vissza

Tartalom

Bevezetés
Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének vezetői és munkatársai 1985.
december 31. 7
Az intézet kutatási tematikája 11
A személyi állomány változása 13
Fejlesztési tevékenység 15
Kutatási eredmények
1981-1985.
Genetikai és Fiziológiai Főosztály (Főosztályvezető: Sutka József)
Genetikai osztály (osztályvezető: Sutka József) 25
Búza monoszómás sorozatainak előállítása (Sutka József) 25
Kromoszóma fajtaszubsztitúciók előállítása (Sutka József-Kovács Géza) 26
Búzaevolúció és -genetika (Belea Adonisz-Sági László) 27
A búza mennyiségi jellegeinek genetikai és citogenetikai elemzése
(Sutka József-Kovács Géza) 27
A búza törpeségének genetikája (Kovács Géza-Sutka József) 29
A búza szárrozsda-rezisztenciájának monoszómás analízise (Sutka József-Bedő Zoltán) 30
A búza fagy- és télállóságút befolyásoló tényezők vizsgálata (Veisz Ottó-Sutka József) 30
A búza fagy- és télállóságának diallél analízise (Sutka József-Kovács Géza-Veisz Ottó) 32
A búza fagyállóságának citogenetikája (Sutka József) 33
Árpa X búza hibrid előállítása (Lángné Molnár Márta- Sutka József-Sági László-Galiba Gábor) 34
Triticum Agropyron hibridek (Szalay Dezső) 34
A betegségrezisztencia átvitele a vadbúzafajtákból a kultúrbúzába
(Belea Adonisz-Sági László) 35
Búza szövettenyészet (Galiba Gábor-Sutka József) 36
Búza anthérakultúra (Barnabás Beáta-Sági László-Szakács Éva) 38
A kukorica hidegtűrésének genetikája (Bocsi József-Sutka József-Barnabás Beáta) 39
Pollenszelekció (Barnabás Beáta-Kovács Géza)39
A pollen fagyasztva tárolása (Barnabás Beata) 40
Fiziológiai osztály (osztályvezető: Páldi Emil) 41
A biológiai termés kialakulásának fiziológiai és biokémiai alapjai 41
Az őszi búza szántóföldi tápanyag-hasznosításának tesztelési lehetősége
fiatal növény állapotban (Dévay Márta-Jolánkai Márton) 42
A vetéssűrítés és a műtrágyázás együttes hatásának előrejelzése csíranövény korban (Dévay Márta-Jolánkai Márton) 44
Az intenzív őszibúzafajták nitrogéntáplálkozásának néhány élettani
specialitása (Dévay Márta-Dézsi László) 46
Őszibúzafajták tél végi fagyállóságának élettani alapjai és tesztelésének
lehetősége (Dévay Márta-Bedő Zoltán) 47
Nukleinsav-szintézis alacsony hőmérsékleten 49
Hideg indulkálta rRNS szintézis 50
A hideg indukció hatása az rRNS maturációs folyamatára 50
Vernalizáció specifikus nukleinsav-anyagcsere (Páldy Emil-Dévay Márta-Döry István) 51
Alkalmazott élettani kutatások 51
A levélfelület szerepe a termésképzésben 51
A paclobutrazol szárcsökkentő hatásának vizsgálata (Geiszler János-Jolánkai Márton) 52
A kukorica stresszfiziológiája 53
Klorofillszintézis alacsony hőmérsékleten 53
Hideg indukálta prolinfelhalmozódás 54
A búza tartalékfehérjéi (Kramarik Judit) 54
Búzakutatási Főosztály (Főosztályvezető: Balla László)
Búzanemesítési osztály (osztályvezető: Bedő Zoltán) 57
A búzanemesítés feladata 57
A búzanemesítés módszerei és elméleti alapjai (Balla László) 58
Szántóföldi és fitotroni (üvegházi) lehetőségeket egyesítő keresztezés!
módszer (Balla László) 59
A kiválogatás és tesztelés módszerei (Bedő Zoltán-Láng László-
Balla László) 62
A minőség javítása (Balla László-Bedő Zoltán-Láng László) 66
A búzanemesítés eredményei (Balla László-Szunics László-Szunics
Lászlóné-Bedő Zoltán-Láng László) 68
A búzanemesítés hatékonysága, genetikai haladás (Balla László-Bedő
Zoltán-Szilágyi Gyula-Láng László-Szunics László) 68
A búza fajtafenntartó nemesítése (Balla László-Bedő Zoltán-Szilágyi
Gyula-Láng László) 72
Nemzetközi kapcsolatok (Balla László-Szilágyi Gyula-Bedő Zoltán-Láng László) 72
Búzarezisztencia-kutatások (Szunics László-Szunics Ludmilla) 73
A búzalisztharmat 74
Rozsdabetegségek 75
Kalász-, szártő- és gyökérbetegségek 76
Víruseredetű betegségek 76
Rezisztencia-nemesítés 76
Búzaagrotechnikai kutatások 79
Műtrágyázási kísérletek 80
Regulátorkísérletek 81
Növényvédelmi kísérletek 81
Keverékvetési kísérletek 82
Vetőmagtermesztési kísérletek 82
A búza minőségét befolyásoló agrotechnikai tényezők vizsgálata 82
(Jolánkai Márton-Lövet István)
Kukoricakutatási Főosztály (Főosztályvezető: Szundy Tamás)
Kukoricanemesítési osztály (osztályvezető: Herczegh Márton) 85
A kukoricanemesítés módszerei (Szundy Tamás-Herczegh Márton-Csetneki András-Hadi Géza-Kizmus Lajos-Kovács István-Kovács Károly
Marton L. Csaba-Pintér János) 86
Populációi a vitás és vonalelőállítás 86
Koraiság 87
Hidegtűrő-képesség 88
Gyors vízleadó kukoricahibridek nemesítése 89
Betegségellenállóság 91
A kukoricanemesítés eredményei 93
Az eredmények hasznosítása 93
Vetőmagosztály (osztályvezető: Dolinka Bertalan) 95
A vetőmagosztály feladatai (Szundy Tamás-Dolinka Bertalan-Barla
Szabó Gábor-Berzy Tamás-Záborszky Sándor) 95
Fajtafenntartó nemesítés 95
Az új hibridek vetőmagszaporítási technológiájának kidolgozása
vetőmag előállítása 96
Vetőmagkutatások 96
Rezisztenciakutatásokból származó beltenyésztett törzsek tesztelése 98
Kukoricaagrotechnikai osztály (osztályvezető: Berzsenyi Zoltán) 99
A kukoricaagrotechnikai kutatások célja és feladatai (Györffy Béla-Berzsenyi Zoltán) 99
Vetésforgó, vetésváltás, monokultúra 99
Talajművelés 101
Trágyázás 101
Növényszám 103
A levéltrágyák hatása 107
Vegyszeres gyomirtás 107
A növénytermesztési tényezők kumulált hatása 110
Az állomány-heterogenitást kiváltó tényezők 110
Központi laboratóriumok osztálya (osztályvezető: Tischner Tibor) 101
Fitotron 111
Kémiai laboratóriumok 114
Biometriai csoport 114
Fontosabb nemzetközi és hazai kapcsolataink (Baldaszti László)
Külső kapcsolatok 117
Együttműködés szocialista országok intézményeivel 117
Együttműködés KGST koordinációban 117
Együttműködés nem szocialista országok intézményeivel 118
Búzakutatások 118
Kukoricakutatások 119
Kukoricakutatások nemzetközi tudományos szervezetekben 120
Hazai kapcsolataink 121
Bemutatók, kiállítások 123
Oktatás 123
A KGST Kukorica-koordinációs Központ működése (Kovács István) 125
KGST kukoricakutatások eredményei és a további feladatok 125
Előzmények 125
Az együttműködés jelentősége 125
Eredmények 126
Közös nemesítés 126
Ökológiai kísérletek 129
Kukoricatermesztési kísérletek 130
Egyéb eredmények és működési tapasztalatok 130
Az intézet kutatóinak közleményei 1981-1985.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem