Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.877

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei III/1-2.

III. kötet 1-2. szám/I. oszt. közl.

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE
AZ IRODALMI NYELV ÉS FORMA KÉRDÉSEI SZTÁLIN NYELVTUDOMÁNYI MUNKÁINAK MEGVILÁGÍTÁSÁBAN
Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952' február 25-én... Tovább

Előszó

Részlet:
"TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE
AZ IRODALMI NYELV ÉS FORMA KÉRDÉSEI SZTÁLIN NYELVTUDOMÁNYI MUNKÁINAK MEGVILÁGÍTÁSÁBAN
Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952' február 25-én tartott ülésén
Még 1949-ben tettem kísérletet arra, hogy I. V. Sztálinnak a nyelvre, a nemzet négy fő ismérvére s a szocializmus kultúrájában szocialista tartalom — nemzeti forma dialektikus összefüggésére vonatkozó alapvető tanításaiból, valamint e tanításokat megvalósító néhány kiemelkedő szovjet költői alkotásból bizonyos következtetéseket vonjak le a költészetre általában. Akkor így összegeztem megfigyeléseimet : »Az irodalom tartalma nem lehet más, mint ami a népet, a haladó irodalom osztatlan közönségét, és az írókat, mint a nép küzdelmeinek közvetlen részeseit áthatja, s ez az eszme, a szocializmus eszméje, nem ismer nyelvhatárt, nemzetenként különböző célkitűzéseket. A forma viszont — kezdve a nemzeti nyelven — azoknak a kifejező eszközöknek az összessége, amelyekéi nemzetben, mint 'az emberek történelmileg kialakult tartós közösségében' történelmileg kialakultak. Az irodalmi forma jelenti a szavak egy-egy nyelvre jellemző asszociatív tartalmát, a szóképek és szólások felidéző erejét, a ritmikának az élő beszéd jellegzetes hanglejtéséből következő lehetőségeit, a nép emlékezetének egész sor hagyományát, amelyeket az anyanyelv — maga is történeti fejlődmény — őriz és tesz az anyanyelv meghittségével meghitté és behízelgővé.«1 Tisztában voltam vele — s bár tanulmányom annakidején csupán egy vidéki folyóirat szerény keretei között került nyilvánosságra, jóakaratú figyelmeztetésekben sem volt hiány ez irányban —, hogy fejtegetéseim ellentétben álltak Marr »új tanításával«; melyet éppen akkoriban a nyelvészek egy csoportja nálunk is egyedülálló tekintéllyel iparkodott felruházni.
Ilyen előzmények magyarázzák valamennyire, hogy amikor mintegy félévvel később a Pravda hasábjain a szovjet nyelvtudományi vita megindult, s főleg, amikor e vita során a tudomány lángelméjének alkotó biztonságával a nagy Sztálin perdöntő állásfoglalása elhangzott, hovatovább időszerűnek éreztem, hogy szélesebbkörű nyilvánosság előtt is felvessem az irodalom nemzeti formájának a kérdéseit, továbbra is és most már a sztálini geniális meghatározások által biztosított nagyobb terminológiai határozottsággal hozva összefüggésbe a nemzeti formát az egy osztályhoz és a társadalmi fejlődés egyetlen szakaszához sem kötött nemzeti nyelvvel. Hiba volt azonban,
1 Sztálin és a költészet. Tiszatáj. 1949. 229—240. 1. és A Tiszatáj füzetei, 34.
1 I. Osztályközlemény III/l—2." Vissza

Tartalom


E SZÁM TARTALMA :
Trenesényi-Waldapfel Imre: Az irodalmi nyelv és forma kérdései
Sztálin nyelvtudományi munkáinak megvilágításában 1
D. Blagoj—I. Makogonyenko—B. Mejlqh: A klasszikusok példás kiadásáért 45
Magyar klasszikusok kritikai kiadásának szabályzata 53
Beke Ödön: Néhány permi névszóképző eredete 57
Lakó György: hozzászólása 9.0
Bóka László: A lírikus Arany 95
Kardos Tibor: A huszita biblia keletkezése 127
Szemle:
A nagy magyar népdalgyűjtemény (Szabolcsi Bence) 179
Petőfi Sándor összes művei I—III. (Turóczi-Trostler József) 182
A magyar helyesírás szabályai (Tompa József) 202-211
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei III/1-2. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei III/1-2. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei III/1-2. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei III/1-2.

A borító kissé kopott, szakadozott, foltos, elszíneződött.

Állapot:
1.840 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba